www.archive-org-2014.com » HR » H » HATZ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 356 . Archive date: 2014-05.

 • Title: ACADEMIA SCIENTIARUM TEHNICARUM CROATICA
  Descriptive info: .. Hrvatski.. English.. Visitors (since August 2005)/Posjetitelja (od kolovoza 2005):.. 667774.. Odgovorna osoba: prof.. dr.. sc.. Stanko Tonković.. Tehnički urednik:.. Zvonimir Zidarić.. HATZ 2013.. updated: 2013-6-20..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING
  Descriptive info: Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames..

  Original link path: /hrv/index.html
  Open archive

 • Title: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING
  Original link path: /eng/index.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING
  Descriptive info: Adresar članova koji su voditelji znanstvenih projekata MZOŠ.. Svi.. A.. B.. C.. Č.. Ć.. D.. Dž.. Đ.. E.. F.. G.. H.. I.. J.. K.. L.. Lj.. M.. N.. Nj.. O.. P.. R.. S.. Š.. T.. U.. V.. Z.. Ž.. Adresar svih članova HATZ-a.. Doc.. sc.. Darko Agić.. Digitalizacija muzejske slikarske baštine.. Prof.. Boris Androić.. Pouzdanost konstrukcija iz novih materijala.. Hildegard Auf-Franić.. Prostorni modeli za realizaciju Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.. Dragan Badanjak.. Modeliranje komplementarnog razvoja transportnih modula.. Bojan Baletić.. Tipologija digitalne kuće.. Drago Ban.. Optimiranje električnih strojeva i pogona za posebne uvjete eksploatacije.. Juraj Bartolić.. Višefunkcijske antene u komunikacijskim i radarskim sustavima.. Tomislav Bašić.. Geopotencijal i geodinamika Jadrana (Geo++Adria).. Zvonko Benčić.. Pretvarači za tramvajska vozila i elektromotorne vlakove.. Božidar Biondić.. Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa u Nacionalnom parku Plitvička jezera.. Dubravka Bjegović.. RAZVOJ NOVIH MATERIJALA I SUSTAVA ZAŠTITE BETONSKIH KONSTRUKCIJA.. Željko Bogdan.. Optimiranje uvođenja novih tehnologija u regionalni energetski sustav.. Stanislav Bolanča.. Studij tehnoloških čimbenika grafičkog dizajna za sustavno unapređenje kvalitete.. Zdenka Bolanča.. Nove formulacije materijala, karakteristike otisaka i čimbenici okoliša.. Akademik/Academician Josip Božičević.. Komplementarna prometna politika.. Josip Brnić.. Numerička analiza odziva konstrukcija za određena područja eksploatacije.. Josip Brumec.. Razvoj metodike za objedinjeno modeliranje poslovnog i informacijskog sustava.. Mirko Butković.. Optimizacija parametara konstrukcije strojeva za produženje životnog vijeka.. Stjepan Car.. Sustav motrenja sinkronih generatora.. Nenad Debrecin.. Energetska sigurnost i klimatske promjene.. Željko Domazet.. Pogonska čvrstoća materijala i konstrukcija.. Dr.. Hrvoje Domitrović.. Predviđanje, motrenje i zaštita od buke.. Neven Duić.. Racionalno skladištenje energije za održivi razvoj energetike.. Senadin Duraković.. Mikotoksini u namirnicama i krmi na području R.. Hrvatske.. Josip Dvornik.. Nestandardni modeli građevinskih konstrukcija.. Mehmed Čaušević.. Razvoj konstrukcija povećane pouzdanosti obzirom na potrese.. Dragan Čišić.. Regionalni elektroničko logistički pomorski cluster, orkestriranje procesa.. Većeslav Čorić.. Dinamika gibanja i opterećenje pučinskih objekata.. Danilo Feretić.. Nuklearne elektrane za održivu proizvodnju električne energije.. Tomislav Filetin.. Modeliranje svojstava materijala i parametara procesa.. Jasna Franekić.. Utjecaj mutagena i antimutagena na molekularne procese u stanici.. Bernard Franković.. Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije.. Sc.. Daniel D.. Gajski.. Oblikovanje okolina za ugradene sustave.. prof.. Antun Galović.. Izmjena topline i mase u fluidiziranom sloju.. Nediljka Gaurina-Međimurec.. Istraživanje međudjelovanja bušotinskih fluida i stijena.. Vlado Goglia.. Ergonomija u poljprivredi i šumarstvu.. Miroslav Gojo.. Razvoj metoda mjerenja površina tiskovnih formi.. Zoran Gomzi.. Analiza i modeliranje kemijskih reaktora.. Ana Marija Grancarić.. Međupovršinske pojave aktivnih multifunkcijskih tekstilnih materijala.. doc.. Goran Granić, glavni tajnik.. Učinkovito i održivo gospodarenje energijom.. Ivica Grbac.. Razvoj proizvoda od drva s ciljem očuvanja zdravlja.. Mislav Grgić.. Inteligentno određivanje značajki slike u sustavima za otkrivanje znanja.. Sonja Grgić.. Upravljanje kvalitetom slike u radiodifuziji digitalnog videosignala.. Zdravko Hebel.. Hrvatska prijenosna mreža u europskom tržištu električne energije.. Emil Hnatko.. Istraživanje kontrole i upravljanja procesom izgaranja kod motora SUI.. Dubravko Horvat.. Ekološko, energijsko i ergonomsko vrednovanje šumskih strojeva i opreme.. Damir Jelaska.. Razvoj metoda proračuna vijeka trajanja konstrukcijskih komponenti.. Franjo Jović.. Holografski logički analizator.. Tihomir  ...   istraživanja ponašanja inženjerskih konstrukcija.. Damir Medak.. Geoinformatika i geomatičko inženjerstvo u zaštiti okoliša.. Vladimir Medica.. Numeričke simulacije i optimizacija brodskih dizelskih motora.. Vladimir Medved.. Automatizirano mjerenje pokreta i ekspertna procjena u studiju lokomocije.. Branka Medved-Rogina.. Mjerenje i karakterizacija podataka iz stvarnog svijeta.. Ante Mihanović.. Modeliranje granične nosivosti i stabilnosti konstrukcija pri velikim pomacima.. Tonči Mikac.. Modeliranje naprednih proizvodnih struktura kod inteligentne proizvodnje.. Mateo Milković.. Nove strukture poboljšanja dinamičke stabilnosti hidroagregata.. Borivoj Modlic.. Elektromagnetska kompatibilnost - zaštita okoliša.. Andrea Moguš-Milanković.. Utjecaj strukture na električna svojstva (bioaktivnih) stakala i keramike.. Edna Mrnjavac.. Upravljanje logističkim procesima u turističkoj destinaciji.. Zoran Mrša.. Superračunalne simulacije u zaštiti okoliša i obnovljivim izvorima energije.. Osman Muftić.. VIRTUALNA TRODIMENZIJSKA PRIMJENJENA ANTROPOLOGIJA.. Srđan Novak.. Primjena integriranih bioprocesa u proizvodnji mliječne kiseline.. Mladen Obad Šćitaroci.. Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture.. Klaudio Pap.. Unapređivanje radnih tokova u procesima grafičke reprodukcije.. Đurđica Parac-Osterman.. Boje i bojila u procesu ekološki prihvatljivog i održivog razvoja.. Nedjeljko Perić.. Napredne strategije upravljanja i estimacije u složenim sustavima.. izv.. Ivan Petrović.. Upravljanje mobilnim robotima i vozilima u nepoznatim i dinamičkim okruženjima.. Andrija Pozderović.. Unapređenje procesa proizvodnje hrane.. Jure Radić.. Granična stanja i održivost mostova.. Snježana Rimac-Drlje.. Adaptivni prijenos videosignala radijskim mrežama u heterogenom okruženju.. Stjepan Risović.. Prilog istraživanju korištenja šumske biomase.. Dubravko Rogale.. Inteligentna odjeća i okruženje.. Nikola Rožić.. ICT sustavi i usluge temeljeni na integraciji informacija.. Nikola Ružinski.. Ekološka prihvatljivost i učinkovitost suvremenih postupaka u obradi voda.. Branko Salopek.. Oplemenjivanje kvarcnog pijeska i procjena utjecaja na okoliš.. Josip Sečen.. Zbrinjavanje ugljikovog dioksida iz geotermalnih i ugljikovodičnih ležišta.. akademik/Academician Ivo Senjanović.. Opterećenje i odziv brodskih konstrukcija.. Karolj Skala.. Metode znanstvene vizualizacije.. Ivo Soljačić.. Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila.. Jurica Sorić.. Numeričko modeliranje procesa deformiranja bioloških tkiva.. Siniša Srbljić.. Računalne okoline za sveprisutne raspodijeljene sustave.. Mate Sršen.. HDM-4 i njegova prilagodba za korištenje u sustavu gospodarenja kolnicima.. Branko Staniša.. Dobivanje i energetska konverzija biogoriva iz otpadnih sirovina.. Darko Stipaničev.. AgISEco - Agentski orijentirani inteligentni sustavi nadzora i zaštite okoliša.. Muhamed Sućeska.. Istraživanje procesa starenja i predikcija životnog vijeka materijala.. Zdravko Terze.. Numeričke simulacijske procedure dinamike slijetanja elastičnog zrakoplova.. sc Srećko Tomas.. Modeliranje i simuliranje procesa sušenja i ekstrakcije u proizvodnji hrane.. Stanko Tonković, predsjednik.. Neinvazivna mjerenja i postupci u biomedicini.. Branko Tripalo.. Primjena ultrazvuka u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji.. Žaneta Ugarčić-Hardi.. Unapređenje kakvoće, trajnosti i funkcionalnosti proizvoda na bazi pšenice.. Đurđa Vasić-Rački.. Biokatalizatori i biotransformacije.. Ivica Veža.. Tehnološko-organizacijsko optimiranje kompetencijske stanice.. Zdravko Virag.. Metode računalne dinamike fluida.. Zoran Zgaga.. Palindromi u genomima i mehanizmi zamjene gena u kvasca.. Stanka Zrnčević.. Primjena katalize u zaštiti okoliša.. Krešimir Ćosić.. Adaptivno upravljanje scenarijima u VR terapiji PTSP-a.. Mladen Šercer.. Povišenje učinkovitosti razvoja i preradbe polimernih proizvoda.. Stjepan Štefanko.. Dijagnostika električnih strojeva i strojevi s povećanim stupnjem djelovanja.. Željko Štih.. Numerički proračun elektromagnetskih polja transformatora.. Mario Žagar.. Programsko inženjerstvo u sveprisutnom računarstvu.. Vilko Žiljak, dopredsjednik.. Grafika dokumenata i vrijednosnica..

  Original link path: /hrv/adresar_nositelji.php
  Open archive

 • Title: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING
  Descriptive info: Novosti.. 22.. 05.. 2013.. OBAVIJEST.. O IZBORIMA ZA NOVU UPRAVU.. AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE.. za mandatno razdoblje 01.. 07.. godine do 01.. 2017.. godine.. Sukladno Statutu i odluci Predsjedništva Akademije od 14.. godine, provedena je procedura elektroničkog glasovanja za izbor nove Uprave Akademije.. Do krajnjeg roka glasovanja (19.. - 24:00 sati) zaprimljeno je 193 glasa, što je više od 2/3 glasova članova Akademije s pravom glasa (266 članova).. Time je glasovanje pravovaljano (čl.. 27.. Statuta).. Broj glasova za Tim A predvođen prof.. Vladimirom Andročecom iznosi 98.. Broj glasova za Tim B predvođen prof.. Vilkom Žiljkom iznosi 83.. Broj suzdržanih glasova iznosi 12.. Time je, sukladno odredbama Statuta i rezultatima glasovanja, Tim A u sastavu:.. Vladimir Andročec, predsjednik.. Vladimir Medved, dopredsjednik.. Zdravko Terze, dopredsjednik.. Dubravko Rogale, glavni tajnik.. izabran za novu Upravu Akademije.. u mandatnom razdoblju 01.. Rezultati glasovanja prihvaćeni su na sjednici Skupštine od 21.. svibnja 2013.. godine i pohranjeni u arhivi Tajništva Akademije.. dr.. predsjednik Akademije.. Na Svečanoj proslavi 20.. obljetnice i 28.. godišnjoj (izbornoj) skupštini Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, održanoj 21.. , dodijeljene su nagrade Akademije za 2012.. godinu:.. 1.. Nagrada za životno djelo Moć znanja.. - emeritus Akademije prof.. 2.. Godišnja nagrada Rikard Podhorsky.. - član Akademije prof.. Drago Šubarić.. 3.. Nagrada mladom znanstveniku Vera Johanides.. - dr.. Ante Elez.. - doc.. Stela Jokić.. Jonatan Lerga.. Josip Lörincz.. Martin Žagar.. U ime svih članova Akademije još jednom čestitamo svim dobitnicama i dobitnicima nagrada, uz želje za mnogo uspjeha u daljnjem radu!.. Zamjenik predsjednika i dopredsjednik Akademije:.. Vilko Žiljak.. 08.. 01.. Drago nam je što vas možemo obavijestiti da je iz tiska izašao novi.. Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske -.. Annual 2010-2011 of the Croatian Academy of Engineering.. Više.. 21.. 12.. 2012.. 1) Na temelju čl.. 3 st.. 6 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a, na 10.. sjednici Predsjedništva Akademije održanoj 4.. prosinca 2012.. u HATZ-u, kandidati suradnici Akademije unaprijeđeni su na temelju prijedloga svojih odjela u nove članove Akademije.. Odluku Predsjedništva potvrdila je Skupština HATZ-a na svojem 27.. godišnjem zasjedanju održanom 20.. u Auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14:.. Odjel arhitekture i urbanizma.. Odjel bioprocesnog inženjerstva.. 4.. 5.. 6.. Daslav Hranueli.. Odjel energijskih sustava.. 7.. 8.. Željko Tomšić.. Odjel građevinarstva i geodezije.. 9.. Darko Dujmović.. Odjel kemijskog inženjerstva.. 10.. Antun Glasnović.. Odjel komunikacijskih sustava.. 11.. Davor Bonefačić.. 12.. Odjel prometa.. 13.. Mario Anžek.. Odjel strojarstva i brodogradnje.. 14.. 15.. Odjel sustava i kibernetike.. 16.. 17.. 2) Na temelju čl.. 5 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a, na 10.. u HATZ-u, članovi Akademije i izvanredni član Akademije unaprijeđeni su emerituse Akademije.. godišnjem zasjedanju:.. Hildegard Auf-Franić,.. članica Akademije.. emer.. Zlatko Kniewald,.. član Akademije.. Senadin Duraković,.. izvanredni član Akademije.. 3) Na temelju čl.. 26 st.. 4 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, na 27.. godišnjoj skupštini Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, iznadpolovičnom većinom glasova svih prisutnih članova Akademije s pravom glasa pri  ...   je.. u proteklih pet godina.. ostvario zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigao zapaženi doprinos u području koje istražuje.. Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrada 'Moć znanja' i 'Rikard Podhorsky' može dati registrirana znanstvena ustanova/organizacija, odjel HATZ-a ili skupina od najmanje deset članova HATZ-a.. Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade mladom znanstveniku 'Vera Johanides' mogu dati najmanje tri člana HATZ-a ili odjel HATZ-a.. Važne napomene.. :.. Kandidati za nagrade Rikard Podhorsky i Vera Johanides obvezni su prirediti svoju natječajnu dokumentaciju na način da njihove aktivnosti i doprinosi u proteklih pet godina budu jasno označeni, odnosno opisani.. Svaki od pristupnika za nagrade treba uz ostalu dokumentaciju dostaviti i potpisanu Izjavu da je proučio i da prihvaća Pravilnik o nagradama HATZ-a s prilozima, te da su podaci u prijavi istiniti pod moralnom i materijalnom odgovornošću, te da ih može na upit pojedinačno dokumentirati izvjestiteljima.. Članovi Akademije kao predlagatelji koji potpisuju prijavu, svojim potpisima potvrđuju da su svi navedeni podaci kandidata istiniti.. Nekompletne prijave ili one bez potrebnih provjerljivih podataka isključit će se iz natječajnog postupka.. Detaljne informacije i obrasci mogu se dobiti na adresi:.. www.. hatz.. hr/pravilnik_o_nagradama.. Prijedlog se podnosi Tajništvu HATZ-a poštom i elektroničkim putem.. u roku od 60 dana od dana objave natječaja (13.. ),.. na adresu:.. AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE HATZ.. Kačićeva 28, p.. p.. 59, 10 001 Zagreb,.. kao i obvezatno na elektroničku adresu:.. hatz@hatz.. hr.. Zamjenik predsjednika i dopredsjednik Akademije.. 07.. Ujesen 2012.. godine pokrenuli smo Razgovore o sadašnjosti i budućnosti tehničkih znanosti kao aktivnost susreta članova Akademije kojom potičemo razmišljanja o važnijim razvojnim pitanjima.. Inicijativa za pokretanje razgovora potekla je od članova Akademije, prof.. Jurja Božičevića i prof.. Franje Jovića.. U privitku možete naći Poziv i Izvješća s već održanih Razgovora, koji će nam poslužiti za druženje i razmjenu mišljenja, ali i pomoći pri stvaranju osnova za program obilježavanja dvadesete obljetnice djelovanja Akademije.. Pozivam Vas da sudjelujete Razgovorima i doprinesete korisnim zaključcima.. Sve ostale informacije pod.. ili u Tajništvu Akademije.. Stanko Tonković,.. 04.. U ožujku 2012.. Akademija tehničkih znanosti Hrvatske potpisala je s.. Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske,.. Akademijom pravnih znanosti Hrvatske i.. Akademijom šumarskih znanosti.. SPORAZUM O ZNANSTVENOJ I STRUČNOJ SURADNJI.. Opširnije.. Uprava HATZ-a, na svojoj 25.. sjednici, održanoj 11.. travnja 2012.. , donijela je sljedeće odluke:.. Odluku o potvrđivanju Sporazuma u ime HATZ-a;.. Odluku o imenovanju članova Savjeta akademija iz HATZ-a:.. predsjednik HATZ-a prof.. Stanko Tonković i.. dopredsjednici HATZ-a prof.. Miljenko Lapaine i.. Odluku o imenovanju člana Koordinacije akademija iz HATZ-a:.. glavni tajnik HATZ-a dr.. Goran Granić.. Uprava HATZ-a.. 05.. 04.. 2012.. Drago nam je što vas možemo obavijestiti da je iz tiska izašao novi broj.. Glasnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.. Tehničke znanosti Engineering Power.. Vol.. 18 (poseban broj) 2011 / Vol.. 10 (special issue) 2011.. posvećen Ruđeru Boškoviću.. Elektronička verzija Glasnika dostupna je u rubrici Aktualnosti Publikacije.. (na hrvatskom), odnosno Actualities Publications (na engleskom)..

  Original link path: /hrv/znovosti.htm
  Open archive

 • Title: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING
  Descriptive info: News.. NOTICE OF ELECTION.. FOR A NEW GOVERNING BOARD.. OF THE CROATIAN.. ACADEMY.. OF.. ENGINEERING.. for the term of July 1, 2013 until July 1, 2017.. Under the Statute.. and.. the Decision of the.. Presidency.. of the.. Croatian.. Academy.. of.. Engineering dated May.. 14, 2013,.. electronic voting.. procedures.. for the election.. of the new Governing Board.. of the Academy have been performed.. By the.. voting.. deadline.. (.. May19, 2013.. -.. 24:00 hours.. ).. 193.. votes have been received,.. which is more than.. 2/3.. votes of the members.. of the Academy.. with voting rights.. 266.. members).. This.. is a.. valid.. vote.. Art.. 27.. of the Statute).. No.. votes.. for.. the A.. Team.. led by Prof.. Vladimir.. Andročec, Ph.. D.. outputs.. 98.. the B.. Vilko.. Žiljak, Ph.. 83.. abstentions.. Thus.. ,.. in accordance with the.. provisions of the Statute.. the voting results.. , the A Team.. composed of:.. Andročec.. , Ph.. , President.. Medved.. , Vice President.. Zdravko.. Terze.. , Vice President.. Dubravko.. Rogale,.. Ph.. ,.. the Secretary-General.. has been elected the new.. Governing Board.. of the.. in the mandate.. period.. of July.. 1, 2013.. until.. July.. 1, 2017.. The voting results.. were approved.. by the Assembly.. on May 21.. 2013.. and stored.. in the archives.. of the Secretariat.. Stanko Tonkovi , Ph.. President of the Croatian.. of.. Engineering.. INFORMATION.. We are glad to inform you that the latest issue of the.. Bulletin of the Croatian Academy of Engineering.. Tehničke znanosti - Engineering Power.. 10 (.. special issue.. ) 2011.. is available.. in electronic version.. under Aktualnosti - Publikacije (in Croatian).. and Actualities - Publications (in English),.. respectively.. June.. 6, 2011.. Central.. Celebration of the 300.. th.. Anniversary of the.. Birth of.. Rudjer.. Boškovi.. In the organization of the.. of Engineering and the Ministry of Science, Education and Sports of the.. Republic.. Croatia.. , Central Celebration of the 300.. Anniversary of the Birth of Rudjer Boškovi was held at the Vatroslav Lisinski Concert Hall on May 17, 2011.. The Celebration was also co-sponsored by CAETS and Euro-Case.. The age in which our great scientist and philosopher lived was evoked by a musical and.. theatrical.. work.. His life achievement is almost unbelievable.. In his 76 years (Dubrovnik, May 18, 1711 Milan, February 13, 1787), even in his lifetime and up to the present day, he has become a world renowned philosopher and theologian, teacher, diplomat, writer and poet, but above all a brilliant scientist and prominent expert in solving practical problems.. He wrote.. scientific.. papers in the.. areas of.. physical.. structures.. materials.. of nature.. mathematics.. astronomy.. optics.. geodesy.. cartography.. hydro constructions.. meteorology.. archeology.. etc.. He was.. a man.. ahead of.. his.. time.. Radovan Fuchs, Ivo Josipovi , Luka Bebi and Stanko Tonkovi.. in the CH Vatroslav Lisinski.. In front of.. numerous.. audience.. their admiration.. praise of.. the character.. work of.. were declared.. by the welcome speeches of the President of.. the.. of Engineering.. Stanko.. Tonkovi.. Minister.. of Science.. Education.. Sports.. Radovan.. Fuchs.. President of the Croatian.. Parliament.. Luka.. Bebi.. President of the.. Croatia Ivo Josipovi.. The welcome speech of the President of the Republic of Croatia.. Ivo Josipovi.. Distinguished.. experts in.. the life and.. , Ivan.. Koprek.. academician.. Žarko.. Dadi.. , Stipe.. Kutleša, Ph.. Ivica.. Martinovi , Ph.. spoke.. about various.. aspects.. of his.. activities.. Musical.. part.. of the program.. was.. enriched by,.. this.. opportunity especially arranged,.. pieces by Boris.. Papandopulo,.. Domagoj.. Koš ak.. a young.. composer.. Zvonimir.. Dusper.. In the opinion.. of those present.. and the.. press the.. success.. with.. the measure.. taste.. celebration was certainly owed to.. Krešimir.. Dolenči.. director),.. Aljoša.. Paro.. set design),.. Willem.. Miličevi.. video.. photo.. processing.. and executive.. producer.. Goran.. Grani , Ph.. Slušajte.. Photos-HINA (photo: Damir Senčar).. 03.. 2011.. CATASTROPHE in JAPAN.. We commiserate with suffering of Japanese people!.. Dear Prof.. Stanko Tonkovic,.. We thank you very much for your warm thoughts and sympathy.. I sincerely hope that the whole Japan will be able to overcome this hard time supported by warm words of encouragement from all over the world.. Thank you so much once again.. Yours sincerely,.. Toshiyuki Yamada, Executive Director.. Dear Colleagues,.. On behalf of the Croatian Academy of Engineering as well as on my own, please accept our deepest condolences and solidarity in your grief for the numerous human casualties of the catastrophic earthquake and ensuing tsunami in Japan.. Yours sincerely,.. Stanko Tonkovic, Ph.. ,.. President of the Croatian Academy of Engineering.. 09.. 2010.. President of the Republic of Croatia Prof.. Ivo Josipovi , Ph.. has visited the Croatian Academy of Engineering.. On Wednesday, September 15th, 2010 the President of the Republic of  ...   the Grand Hall of the Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering and the Faculty of Food Technology and Biotechnology, Pierottijeva 6, Zagreb.. The Assembly was attended by 92 members of the Academy and distinguished guests from the academic community.. The Assembly was opened by Prof.. , the President of the Academy who extended greetings and support of the President of the Republic of Croatia, Prof.. and the premier, Mrs.. Jadranka Kosor.. After welcoming speeches of the guests the Assembly continued with its work out of which relevant information about the activities in the previous year were presented.. At the Euro-CASE Board Meeting in Paris in May 2009 the Academy became full member of Euro-CASE.. Thus the Academy has become 21st member of this eminent international association of national academies of engineering and the only one from a non-member country of the European Union.. On June 23rd, 2009 Agreement on Cooperation between Croatian Academy of Engineering and Austrian Academy of Science was signed as the first agreement of our Academy with an academy of science.. On September 11th, 2009 the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia gave a permit to the Academy for conducting research activities in the field of technical sciences and the Academy was registered in the Register of Scientific Organizations under No.. 0338.. At the proposal of the Ministry of Science, Education and Sports the Academy has taken over the organization of the 300th anniversary of the birth of Ru er Boškovi.. Financing options are being considered at the moment.. Central celebration is scheduled for May 18th, 2011.. Throughout 2009 and up to now the Academy has taken auspices or co-patronage over 14 scientific, scientific and professional or professional conferences.. On the basis of the results of secret voting the Assembly has adopted new Statute of the Croatian Academy of Engineering and Bylaw on Membership by acclamation.. In the ceremonial part of the Assembly acknowledgements were presented to former chairpersons of the Committees of the Academy, Prof.. Nikola Bogunovi , Ph.. , Prof.. Marijan Bošnjak, Ph.. and Prof.. Jasna Kniewald, Ph.. , as well the awards to the winners of the Academy Awards for 2009.. Awards to the Young Scientist Vera Johanides.. were granted to Ana Buci -Koji , Ph.. , Assist.. Zvjezdana Findrik, Ph.. Mirela Kopjar, Ph.. , Helena Otmači urkovi , Ph.. and Antonio Petoši , Ph.. Annual Awards Rikard Podhorsky.. were granted to Prof.. Antun Galovi , Ph.. Sonja Jurkovi , Ph.. Branko Salopek, Ph.. Life Achievement Award The Power of Knowledge.. was granted to Prof.. Žaneta Ugarči Hardi, Ph.. President of the Croatian Academy of Engineering Prof.. StankoTonkovi Ph.. 2009.. CAETS Euro-CASE.. Croatian Academy of Engineering has been a member of CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) from October 2000 and from January 2005 a member of Euro-CASE (European Council of Applied Sciences and Engineering).. The cooperation of the Academy with CAETS and Euro-CASE has been outstanding all these years.. Some important events of this year:.. CAETS 2009 in Calgary.. The Canadian Academy of Engineering will be hosting the bi-annual CAETS Convocation at the Westin Hotel in Calgary, Alberta from July 13- 17, 2009.. This international event aims at bringing together the wisdom and experience of engineers and technological scientists from around the world to discuss how engineering and technology can contribute to addressing the grand challenges associated with the management and sustainability of our natural resources.. The meetings in Calgary will commence on Sunday, July 12, 2009 and will continue until Friday, July 17.. Traditionally the Convocation runs from the Tuesday to Thursday of the week, with Friday set aside for the annual CAETS Council meeting.. To accommodate this schedule, the CAE Annual General meeting will be held on the morning of Monday, July 13 and the induction of new fellows during lunch of the same day.. Euro-CASE Annual Conference.. The 2009 Euro-CASE Annual Conference will take place on 5 November 2009 in Stockholm (Sweden) at the IVA premises.. The main theme is Increasing Interest for Higher Education in Mathematics, Science Technology.. Other news about these important events can be found on following links:.. http://www.. caets.. org.. ;.. euro-case.. ;.. 23.. PUBLICATIONS.. more.. 26.. 02.. organiziraju.. Znanstveno-stručni skup.. TEHNOLOGIJE.. ZBRINJAVANJA OTPADA I.. ZAŠTITE TLA.. 18-21.. listopada 2009.. Borik, Zadar.. opširnije.. CONGRESS OFFICE.. Vukovarska 58.. HR-51000 Rijeka, Croatia.. Phone: ++ 385 51 67 58 01; 65 15 18; 85 15 14.. Fax: ++385 51 67 58 01.. E-mail:.. hsse@riteh.. Web site:.. riteh.. hr/ee2008.. Contact persons:.. Bernard Frankovi.. Assoc.. Anica Trp.. Assist.. Kristian Leni..

  Original link path: /eng/news.htm
  Open archive

 • Title: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING
  Descriptive info: Links.. CAETS.. (Council of Academies of Engineering and Technological Sciences).. Euro-CASE.. (The European Council of Applied Sciences and Engineering).. Australian Academy of Technological Sciences and Engineering.. The Royal Academy of Engineering of the United Kingdom.. National Academy of Engineering of Mexico.. National Academy of Engineering of the United States.. Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.. Danish Academy of Technical Sciences.. Swiss Academy of Engineering Sciencess.. Finnish Academies of Technology.. The Engineering Academy  ...   Technological Sciences and Engineering.. Chinese Academy of Engineering.. Academy of Engineering in Poland.. Engineering Academy of the Czech Republic.. Indian National Academy of Engineering.. HAZU.. Croatian Academy of Sciences and Arts.. MZOS.. Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia.. AMZH.. Academy of Medical Sciences of Croatia.. The National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia.. Croatian Environment Agency.. About the Republic of Croatia..

  Original link path: /eng/links.htm
  Open archive

 • Title: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING
  Original link path: /hrv/adresar_nositelji.php?koji=A%
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING
  Original link path: /hrv/adresar_nositelji.php?koji=B%
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING
  Original link path: /hrv/adresar_nositelji.php?koji=C%
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING
  Original link path: /hrv/adresar_nositelji.php?koji=%C4%8C%
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 356