www.archive-org-2014.com » HR » H » HAC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 140 . Archive date: 2014-08.

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o.
  Descriptive info: .. Hrvatske autoceste d.. o.. HR.. EN.. O nama.. Misija.. Vizija.. Osnovne organizacijske vrijednosti.. Opći i posebni ciljevi.. Struktura vlasništva i upravljanja.. Kodeks ponašanja.. Politika kvalitete, upravljanja okolišem te zdravljem i sigurnošću.. Antikorupcijski akcijski plan HAC-a.. Akcijski plan 2013-2014.. Sponzorstvo i donacije u 2013.. Poslovanje društva.. Predmet poslovanja društva.. Dokumenti.. Plan građenja i održavanja za 2014.. Rezultati poslovanja.. Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2013 do 2016.. godine.. Plan poslovanja.. Ostvarenje plana.. Izvješće neovisnog revizora za 2012.. Zapošljavanje.. Cestarina.. ENC.. SMS nadoplata ENC-a na broj 810422.. Nadoplata ENC-a putem interneta.. Karneti.. Pretplatničke karte.. Cjenik.. Prodaja i nadoplata.. Česta pitanja.. Cestarina za osobe s invaliditetom.. Tko je oslobođen plaćanja cestarine?.. Mreža autocesta s naplatnim postajama.. Odnosi s javnošću..  ...   za koju se ne primjenuje zakon o javnoj nabavi.. Plan nabave.. Javni poziv za iskaz interesa.. Registar ugovora.. Nadmetanja prema pravilima međunarodnih financijskih institucija.. Dokumentacija prema zahtjevima Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD).. Kontakt.. Obavijest korisnicima ENC paketa.. Provjerite da li ste registrirani korisnik ENC ure aja.. Saznajte više.. HAC-ONC.. Tvrtka Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.. ( HAC-ONC) obavlja poslove održavanja autocesta i naplate cestarine u ime i za račun Hrvatskih autocesta d.. www.. hac-onc.. hr.. Stanje na autocestama.. Saznajte više o stanju, vremenskim uvjetima, ograničenju brzine i ostalim detaljima prije polaska na putovanje.. Više detalja.. Više.. Etički kodeks.. eticka.. linija@hac.. Info besplatni.. telefon.. 0800 0422.. Kontakt naplate.. cestarine.. info-naplata@hac.. Copyright (c) Hrvatske autoceste d.. 2013..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o.
  Descriptive info: About Us.. Mission.. Vision.. The basic organizational values.. General and particular objectives.. Ownership and management structure.. Code of Ethics.. Quality, environmental and occupational health and safety policy.. Anticorruption Action Plan of HAC.. Business activities.. Documents.. The motorway maintenance and construction plan for 2014.. Operating results.. Corporate plan 2011.. Programme of Construction and Maintenance of Public Roads for the 2013 to 2016 Period.. Plan realisation.. Independent auditor's report for 2012.. Employment.. Toll rates.. ETC.. Blocks of tickets.. Prepaid tickets.. Sale od ETC packages.. Pricelist.. Where to get prepayment.. FAQ.. Disability Smart Card.. Who is  ...   structures.. Rest Areas.. Area photo.. Traffic and safety.. Safety.. Reports on traffic conditions.. Weather forecast.. Contact.. Notification to ENC package users.. ENC device can be registered by November 30, 2013.. Read more.. Hrvatske Autoceste d.. established a company Hrvatske Autoceste Održavanje i Naplata Cestarine d.. that started with work on April 16, 2013.. Motorway conditions.. Find out more about the conditions, weather, speed limit and other information before taking a trip.. Dear clients,.. Here you can find all major information and announcements of Hrvatske Autoceste.. More.. Tenders.. Free telephone.. info line.. Toll Collection..

  Original link path: /home
  Open archive

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o. - O nama
  Descriptive info: Misija.. Vizija.. Osnovne organizacijske vrijednosti.. Opći i posebni ciljevi.. Struktura vlasništva i upravljanja.. Kodeks ponašanja.. Politika kvalitete, upravljanja okolišem te zdravljem i sigurnošću.. Antikorupcijski akcijski plan HAC-a.. Društvo s ograničenom odgovornoš u, za upravljanje, gra enje i održavanje autocesta.. Širolina 4, Zagreb, Hrvatska.. telefon:.. + 385 1 46 94 444.. fax.. :.. + 385 1 46 94 692.. hac.. hr.. e-mail:.. info@hac.. Društvo upisano kod Trgovačkog suda u  ...   IBAN:.. HR87 2340 0091 1100 2359 5.. kod Privredne banke Zagreb d.. d.. Uprava:.. Davor Mihovili.. , predsjednik Uprave.. Marijan Sente.. , član Uprave.. , društvo s ograničenom odgovornoš u za upravljanje, gra enje i održavanje autocesta, registrirano je i započelo s radom 11.. travnja 2001.. kao jedan od dva pravna sljednika Hrvatske uprave za ceste.. Društvo je u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske.. |.. 2013 | Info besplatni telefon..

  Original link path: /o-nama
  Open archive
 •  

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o. - Misija
  Descriptive info: Hrvatske autoceste, društvo s ograničenom odgovornoš u sa sjedištem u Zagrebu, upravlja autocestama, gradi ih, rekonstruira i održava.. (.. Zakon o cestama.. )..

  Original link path: /o-nama/misija
  Open archive

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o. - Vizija
  Descriptive info: Područje djelatnosti Hrvatskih autocesta su autoceste u Republici Hrvatskoj, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar..

  Original link path: /o-nama/vizija
  Open archive

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o. - Osnovne organizacijske vrijednosti
  Descriptive info: 1.. Profesionalnost.. Pratiti i primjenjivati zakone i zakonske propise Republike Hrvatske te norme koje se odnose na naše djelatnosti.. 2.. Društvena odgovornost.. Naše djelovanje temeljiti na odgovornosti prema društvenoj zajednici sa stanovišta kvalitete usluge te očuvanja zdravlja i sigurnosti, kao i zaštite okoliša u skladu sa ciljevima održivog razvoja.. 3.. Uslužnost.. U svakom trenutku biti na usluzi našim korisnicima, kako bi im osigurali nesmetano korištenje prometnica i ostalih infrastrukturnih objekata kojima upravljamo.. 4..  ...   tijelima, ustanovama i tvrtkama, radnicima, sindikatima, medijima i javnosti.. 5.. Organizacijska okolina.. Težiti stalnom napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijati njihov ljudski potencijal i intelektualni kapital s naglaskom na izraženu svijest o značenju svakog pojedinca za organizaciju.. 6.. Razvoj.. Osigurati neophodne resurse kao garanciju za kontinuirani napredak i razvoj upravljanja kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnoš u.. Osnovni principi u pogledu odnosa sa tre im stranama:.. Transparentnost.. Dostupnost informacija.. Nezavisnost.. Nepristranost.. Povjerljivost.. Etičnost..

  Original link path: /o-nama/osnovne-organizacijske-vrijednosti
  Open archive

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o. - Opći i posebni ciljevi
  Descriptive info: Sigurnost i zaštita zdravlja:.. sigurnost i zaštita zdravlja korisnika.. sigurnost i zaštita zdravlja zaposlenika.. Uslužnost:.. u svakom trenutku biti na usluzi korisnicima.. razumijevanje korisnikovih potreba.. omogu iti nesmetano korištenje prometnica i ostalih infrastrukturnih objekata kojima upravljamo.. odgovornost prema društvenoj zajednici.. unaprje ivati moderan sustav autocesta.. Zaštita okoliša:.. zaštita voda.. zaštita zraka.. zaštita od buke.. zaštita ozonskog omotača.. gospodarenje otpadom.. zaštita i očuvanje biljnih i životinjskih vrsta te njihovog staništa.. Ulaganje u ljudski potencijal:.. težiti stalnom napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijati ljudski potencijal i  ...   poslovanja provoditi ekonomično u zaštiti financijskih interesa Hrvatskih autocesta d.. , i Hrvatskih autocesta održavanje i naplate cestarine d.. ne ugrožavaju i pritom poslovanje drugih gospodarskih subjekata.. osigurati rast prihoda od naplate cestarine.. Razvoj procesa:.. kontinuirano mjeriti, analizirati te razvijati i poboljšavati procese i njihovu učinkovitost.. Neprekidno poboljšavanje:.. kontinuirano unaprje ivati, razvijati i poboljšavati sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnoš u, sigurnoš u informacijskog sustava te ostale sustave upravljanja Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.. planirati i poduzimati zaštitne (preventivne) i popravne (korektivne) radnje..

  Original link path: /o-nama/opci-i-posebni-ciljevi
  Open archive

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o. - Struktura vlasništva i upravljanja
  Descriptive info: Vlasnik.. Republika Hrvatska 100%.. Skupština.. Vlada Republike Hrvatske, zastupana po ministru pomorstva, prometa i infrastrukture, gospodinu Siniši Hajdašu Doncicu.. Nadzorni odbor.. Igor Cigula.. , dipl.. oec.. , 1976.. predsjednik Nadzornog odbora.. Mr.. sc.. Darko Liovi.. oec.. , 1979.. zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.. Prof.. dr.. sc Ivan Dadi.. ing.. , 1944.. član Nadzornog odbora.. Nataša Muniti.. , 1973.. Karlo Rukavina.. , 1973.. nadzorni.. odbor@hac.. Revizorski odbor.. predsjednica  ...   1968.. predsjednik Uprave.. iur.. član Uprave.. Predstojnik Ureda uprave.. Ronald Radojevi.. , mag.. nov.. , 1978.. Direktori sektora.. Branka Bobanovi ,.. dipl.. , 1962.. vršiteljica dužnosti direktorice Sektora za pravne i op e poslove.. Miodrag Furdin.. ing.. grad.. , 1959.. direktor Sektora za projektiranje.. Josip Draženovi.. grad.. , 1971.. direktor Sektora za gra enje.. Dijana Stopnišek.. , MBA, 1966.. direktorica Sektora za ekonomske i financijske poslove..

  Original link path: /o-nama/struktura-vlasnistva-i-upravljanja
  Open archive

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o. - Kodeks ponašanja
  Descriptive info: posluju na temelju usvojenih etičkih vrijednosti, a koje su usvojene.. Etičkim kodeksom.. Svaki zaposlenik, poslovni partner ili korisnik može prijaviti kršenje.. Etičkog kodeksa.. kao i druge nepravilnosti u poslovanju, primjerice prijevare ili nezakonitosti u poslovanju.. HAC jamči punu povjerljivost postupka a mogu e su i anonimne dojave.. Ako imate prigovor ili informaciju o kršenju propisa, posebice kršenja.. ,  ...   linija, Širolina 4, 10000 Zagreb i.. e-poštom.. Dojave podnesene Etičkoj liniji strogo su povjerljive.. Stoga vas molimo da nam prijavite sva potencijalno štetna postupanja odnosno ona postupanja koja mogu dovesti do štete za imovinu Društva ili štete za njezin ugled.. Prije podnošenja dojave imajte na umu da informacije koje dajete mogu imati ozbiljne posljedice za osobe uključene u slučaj..

  Original link path: /o-nama/kodeks-ponasanja
  Open archive

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o. - Antikorupcijski akcijski plan HAC-a
  Descriptive info: Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26.. studenog 2009.. , Klasa: 215-01/09-02/02, Ur.. broj: 5030105-09-1, kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u ve inskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010 2012.. , Hrvatske autoceste d.. u prosincu 2009.. izradile su i usvojile Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa te ga provodi u skladu s izra enim operativnim planom.. Donosimo Vam pregled informacija iz Akcijskog Plana Hrvatskih autocesta, koje moraju biti objavljene na službenim web stranicama.. Cilj 1.. - Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu.. Mjera 1.. 1.. 2.. 3.. Op i i posebni ciljevi.. 4.. 6..  ...   enja i održavanja.. Financijski plan.. Izvješ e neovisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva.. Informacije o javnoj nabavi.. Informacije o prometu i sigurnosti.. Informacije o cestarini i pla anju.. Informacije o natječajima za zapošljavanje.. Informacije i obavijesti za javnost.. Cilj 2.. - Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama.. Mjera 2.. 5.. Sustav prijavljivanja nepravilnosti.. Sve eventualne nepravilnosti možete prijaviti na.. Na linku.. Ministarstva pravosu a Republike Hrvatske.. možete saznati sve o Antikorupcijskom programu Vlade Republike Hrvatske za trgovačka društva, što je to korupcija, kako je spriječiti, kome prijaviti, zakonima i ostalim korisnim informacijama vezanim uz ovu temu..

  Original link path: /o-nama/antikorupcijski-akcijski-plan-hac-a
  Open archive

 • Title: HAC | Hrvatske autoceste d.o.o. - Predmet poslovanja društva
  Descriptive info: Predmet poslovanja društva.. Dokumenti.. Rezultati poslovanja.. godine.. Plan poslovanja.. Ostvarenje plana.. Izvješće neovisnog revizora za 2012.. Zapošljavanje.. projektiranje te isho enje lokacijske, gra evinske i uporabne dozvole za autoceste.. otkup zemljišta i objekata, ustupanje radova gra enja autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine.. organizacija stručnog nadzora i kontrole gra  ...   autocesta.. osiguranje uklanjanja ošte enih i napuštenih vozila, ophodnja.. obavješ ivanje javnosti o stanju prohodnosti autocesta.. priprema za dodjelu koncesije.. odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju prate ih djelatnosti.. organizacija sustava naplate cestarine.. organiziranje financiranja gra enja i održavanja autocesta.. ostale djelatnosti u vezi s gospodarenjem i upravljanjem autocestama..

  Original link path: /poslovanje-drustva/predmet-poslovanja-drustva
  Open archive •  


  Archived pages: 140