www.archive-org-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Odobren zajam namijenjen je financiranju ulaganja društva Hoteli Dubrovačka Rivijera d.. u modernizaciju i obnovu dva postojeća objekta i pratećih sadržaja na lokaciji Mlini te izgradnju novog hotela na lokaciji Srebreno umjesto postojećeg koji je uništen tijekom rata.. Vrijednost ukupne investicije u modernizaciju i obnovu iznosi oko 50 milijuna eura.. Ugovor je od strane EIB-a potpisao Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a zadužen za malo i srednje poduzetništvo koji je od kolovoza 2013.. godine zadužen i za financiranje poslova u Hrvatskoj.. Gospodin Scannapieco je ovom prilikom istaknuo: „HBOR će i nadalje biti naša ključna ustanova za suradnju u Republici Hrvatskoj i ovom prigodom bi pohvalio izvrsnu suradnju između stručnih službi HBOR-a i EIB-a.. Pripreme za odobrenje kredita za ovaj veliki projekt dugo su trajale i evo nakon naše pozitivne ocjene danas sklapamo ugovor.. Drago mi je da je EIB odobrio sredstva za unapređenje hotelske infrastrukture  ...   potpisani ugovor važan je za hrvatski turizam koji predstavlja jednu od strateških grana naše ekonomije.. Iznimno smo zadovoljni što, zahvaljujući odličnoj suradnji s EIB-om, HBOR može osigurati povoljna sredstva za ulaganja hrvatskih poduzetnika te nam je drago što smo podržali ovu novu investicije koja će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i povećanjem konkurentnosti Hrvatske kao turističke destinacije.. Ministar Linić je pružio punu podršku suradnji HBOR-a i EIB-a te je tom prilikom istaknuo:„Iznimno sam zadovoljan dosadašnjom suradnjom EIB-a i HBOR-a i vjerujem da će se ona jednakim intenzitetom nastaviti, a da će hrvatski gospodarstvenici iskoristiti povoljna sredstva koja im se nude.. Ovaj je zajam nastavak uspješne suradnje HBOR-a s EIB-om koja je započela 2001.. Do sada je, uključujući i danas potpisani, zaključeno ukupno 10 ugovora o financiranju u ukupnom iznosu od gotovo 1,4 milijardi eura, a pribavljenim sredstvima financirano je preko 2.. 100 projekata.. Ispis..

  Original link path: /eib-hbor-ce-i-nadalje-biti-nasa-kljucna-ustanova-z
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /priopcenje-za-javnost-odobrenje-kredita-drustvu-fa
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Tako je od 1995.. do 2008.. na godišnjoj osnovi Državni ured za reviziju obavljao reviziju poslovanja te su nakon svake revizije izražena bezuvjetna mišljenja.. Nadalje, po kreditnim linijama posebnih međunarodnih financijskih institucija obavlja se također kontrola korištenja utrošenih sredstava koja je predviđena ugovornim odredbama.. To konkretno znači da projekti prethodno moraju biti prihvaćeni i procijenjeni od samog inozemnog kreditora prije nego što se kredit uopće odobri (dokumentacija se dostavlja kreditoru).. Osim toga predstavnici posebnih međunarodnih financijskih institucija ili njihovi konzultanti redovito dolaze u kontrolu projekata koje sami izaberu.. Primjerice predstavnici CEB-a (Razvojna banka Vijeća Europe) dolaze u kontrolu namjenskog korištenja najmanje jednom tijekom razdoblja korištenja zajma.. Predstavnici IBRD-a (Međunarodna banka za obnovu i razvoj, dio Svjetske banke) dolaze dvaput godišnje, a samo po jednoj kreditnoj liniji do sada su bili 8 puta u namjenskoj kontroli.. Predstavnici njemačke razvojne banke KfW također redovito obavljaju kontrolu izlaskom na teren osobno ili putem konzultanata.. Europska investicija banka (EIB), koja je tijekom zadnjih godina jedan od najznačajnijih HBOR-ovih vjerovnika i izvor povoljnih sredstava, redovito dolazi u kontrolu projekta koji su financirani iz njihovih izvora, a upravo je trenutno u najavi kontrola EIB-a za kraj veljače.. Do sada navedene institucije nisu imale zamjerke na namjensko korištenje sredstava što potvrđuje činjenica da je HBOR samo u  ...   vanjskih članova), Nadzornom odboru, Vladi i Saboru koji potvrđuje godišnja financijska izvješća.. U svim dosadašnjim godinama financijska izvješća HBOR-a bila su prihvaćena od nadležnih tijela.. Revizija godišnjih financijskih izvještaja i poslovanja HBOR-a za 2013.. od strane vanjskog revizora je započela u studenome fazom prethodne revizije, nastavlja se u veljači, a njezin završetak i mišljenje se očekuje do kraja travnja.. Također, HBOR svake godine prolazi postupak ispitivanja od strane dvije rejting agencije: Moody's i S P radi utvrđivanja rejtinga.. Osim vanjske revizije, HBOR, kao sve financijske institucije, ima ustrojenu funkciju interne revizije koju obavlja zasebna organizacijska jedinica.. Uz sve navedeno, HBOR kroz svoje redovito poslovanju provodi prethodne i naknadne kontrole nad namjenskim korištenjem odobrenih kredita na način da se isplate sredstava iz odobrenog kredita obavljaju temeljem ispostavljenih računa ili obračunskih situacija na račune dobavljača odnosno izvođača radova te se obavljaju kontrole namjenskog korištenja kredita tijekom i po završetku investicije metodom slučajnog uzorka izlaskom stručnih službi HBOR-a na teren kod korisnika kredita ili poslovne banke ukoliko se radi o kreditu koji je odobren putem poslovne banke.. Važno je istaknuti kako sukladno Statutu HBOR-a kredite u iznosu većem od 37 milijuna kuna odobrava Nadzorni odbor HBOR-a, a na svakoj sjednici Nadzornog odbora podnose se izvješća o izravno odobrenim kreditima u razdoblju između dvije sjednice..

  Original link path: /priopcenje-za-javnost-revizija-poslovanja-hbor-a
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Sudjelovanje na prezentaciji je besplatno.. Molimo da potvrdite Vaš dolazak na e-mail:.. HBOR-pula@hbor.. hr.. ili telefon 052 219 218, najkasnije do 10..

  Original link path: /prezentacija-jamstvenog-programa-ida-e-i-hbor-ovih
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Pravo na korištenje kredita imaju poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Varaždinske županije, bez obzira na sjedište ili prebivalište, a registrirani su kao: obrt, malo i srednje trgovačko društvo čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje.. Jamstvo pokriva najviše 75% iznosa glavnice kredita, a maksimalno se može dodijeliti u iznosu od 1,5 milijuna kuna po jednom poduzetniku  ...   Anton Kovačev je tom prilikom istaknuo: „Sporazum koji danas potpisujemo predstavlja podlogu za još učinkovitiju podršku razvitku malog i srednjeg poduzetništva na području Varaždinske županije.. HBOR je i do sada financijski pratio gospodarstvenike s područja ove županije te smo do sada odobrili 3,8 milijardi kuna kredita, od čega se preko 2 milijarde kuna odnosilo na financiranje izvoza..

  Original link path: /potpisan-sporazum-o-suradnji-hbor-gara-e
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: IDFC-ovo Izvješće o financiranju zaštite okoliša za 2013.. obuhvaća aktivnosti članica IDFC-a u 2012.. godini koje se odnose na financiranje ublažavanja klimatskih promjena, posebice na području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, kao i prilagodbe klimatskim promjenama te drugih mjera za zaštitu okoliša.. Izvješće IDFC-a pripremila je konzultantska tvrtka za savjetovanje na području energetike i klime Ecofys.. U 2012.. godini, članice IDFC-a odobrile su za zaštitu okoliša ukupan iznos od 95 milijardi USD.. U odnosu na 2011.. godinu, taj iznos predstavlja povećanje od 6 milijardi USD, kao što je razvidno iz izvješća o financiranju zaštite okoliša u prethodnoj godini.. Najveći udio članica IDFC-a u financiranju zaštite okoliša, 80 milijardi USD, uloženo je u aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama s dodatnim prednostima održivog razvoja.. Financiranje članica IDFC-a za klimu obuhvaća 65 milijardi USD za čistu energiju i aktivnosti ublažavanja emisija stakleničkih plinova, te 14 milijardi USD za prilagodbu klimatskim promjenama.. Izvješće također prikazuje da je 59 milijardi USD, ili 62% ukupnog financiranja za zaštitu okoliša za 2012.. godinu usmjereno na zemlje  ...   i klimu u zemljama u razvoju.. Rezultati izvješća prikazuju financijske i tehničke kapacitete te iskustvo razvojnih banaka IDFC-a u mobiliziranju, posredovanju, isporuci i učinkovitom korištenju velikih iznosa financiranja za zaštitu okoliša i klimu koji sve više rastu i na međunarodnoj i domaćoj razini.. Time članice IDFC-a postaju “dobro pozicionirane kao sredstvo za kanaliziranje dodatnih, razmjerno povećanih sredstava za financiranje klime, od međunarodnih fondova, poput Fonda za zelenu klimu koji će uskoro postati operativan”, navedeno je u izvješću.. IDFC-ovo izvješće također pridonosi detaljnije definiranoj međunarodnoj metodologiji i postupku praćenja financiranja zaštite okoliša i klime, pružanju dosljednih i transparentnih informacija od glavne skupine razvojnih banaka sa sjedištem u zemljama članicama OECD-a i zemljama nečlanicama OECD-a, koje predstavljaju značajan udio u javnom financiranju.. Osim toga, time se omogućuje ujednačavanje programa za zaštitu okoliša i klimatske promjene u članicama IDFC-a.. “IDFC pruža proaktivnu platformu za poticanje razmjene iskustava i oblikovanje budućih diskusija o daljnjem usklađivanju metodologija za međunarodno praćenje financiranja klime”, navodi se u izvješću.. dostupno je na Internetskim stranicama IDFC-a (www.. idfc.. org)..

  Original link path: /drugu-godinu-zaredom-clanice-idfc-a-potvrduju-svoj
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Europska udruga dugoročnih investitora na jučerašnjoj prvoj Generalnoj skupštini imenovala je članove Uprave među kojima je dr Werner Hoyer, predsjednik Europske investicijske banke (EIB) imenovan predsjednikom Uprave, a za potpredsjednike su imenovani Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a i Franco Bassanini, predsjednik talijanske financijske ustanove Cassa Deposite e Prestiti (CDP).. Na skupštini su imenovani i članovi Upravnog odbora ELTI-a, a jednim od članova imenovan je i Branimir Berković, izvršni direktor HBOR-a.. Na skupštini je prihvaćen i Akcijski plan za 2014.. godinu u kojemu je naglasak stavljen na razvoj povoljnijih uvjeta za dugoročno financiranje i suradnju među članicama Udruge s ciljem pružanja snažnije potpore nacionalnim gospodarstvima kroz poticanje održivog rasta i razvoja.. Među prioritetima Udruge u provom mandatu je i zastupanje interese svojih članica pred tijelima i ustanovama EU-a s naglaskom na nove financijske instrumente koji su osmišljeni za usmjeravanje kapitala u ulaganja u infrastrukturne projekte, mala i srednja poduzeća, inovacije i energetske projekte u sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru (2014.. – 2020.. ).. „Moje imenovanje za potpredsjednika Europske udruge dugoročnih investitora još je jedna potvrda velikom međunarodnom ugledu HBOR-a.. Iako se radi o neprofitnoj udruzi njen utjecaj i snaga su vrlo značajni jer se radi o sedamnaest članica čija je ukupna aktiva 2 tisuće milijardi eura.. “ istaknuo je prilikom imenovanja Anton Kovačev..  ...   te promicanje znanstvenog istraživanja o dugoročnim investicijama.. Kako sve veći broj članica ELTI-a posluje i izvan svojih domicilnih zemalja, sve je značajnija i suradnja na području zajedničkog financiranja projekata.. Kao međunarodna neprofitna udruga, ELTI će biti službeno uvršten u registre transparentnosti europskih ustanova, čime će biti jasno potvrđen kao ključni sudionik europske debate o dugoročnom ulaganju.. Iako će poštovati zasebnu slobodu izražavanja članica, ELTI također nastoji djelovati u ulozi glasnogovornika svojih članica u poslovima s institucijama i tijelima EU-a, posebice u smislu provedbe novih financijskih instrumenata koji su osmišljeni za usmjeravanje kapitala u infrastrukturna ulaganja, MSP-e, inovacije i energetske projekte u sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru (2014.. -2020.. Članice Udruge: Bugarska: Bulgarian Development Bank“BDB”.. Hrvatska: Hrvatska banka za obnovu i razvitak “HBOR”.. Češka: Ceskomoravska zarucni a rozvojova banka “CMZRB”.. Francuska: Caisse des Dépots „CDC“.. Njemačka: KfW.. Grčka: National Bank of Greece “NBG”.. Mađarska: MFB Hungarian Development Bank “MFB”.. Italija: Cassa Depositi e Prestiti “CDP”.. Latvia: Mortgage and Land Bank of Latvia “Mortgage Bank”.. Malta: Bank of Valletta “BOV”.. Poljska: Bank Gospodarstwa Krajowego “BGK”.. Portugal: Banco Português do Investimento “BPI”.. Slovenija: Slovenska izvozna in razvojna banka “SID”.. Španjolska: Instituto de Crédito Oficial “ICO”.. Švedska: Swedish Export Credit Corporation AB Svensk Exportkredit “SEK”.. Turska: Turkije Sinai Kalkinma Bankasi A.. S.. “TSKB”.. Europska investicijska banka “EIB”..

  Original link path: /anton-kovacev-izabran-za-potpredsjednika-elti-a-iz
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Sporazum je potpisan s ciljem uspostavljanja okvira za buduću suradnju između HBOR-a i Sberbanke.. Predviđena su temeljna područja suradnje i razmjene informacija na zajedničkim projektima, uključujući financiranje i sufinanciranje izvoza te intenzivniju razmjenu iskustava i znanja.. Ujedno, obje banke naglašavaju mogućnost suradnje na financiranju dugoročnih projekata.. „Danas potpisanim sporazumom sa Sberbank Rusijom HBOR otvara nove mogućnosti hrvatskim izvoznicima.. Uvjeren sam kako će ovaj vid suradnje pridonijeti boljim izvoznim rezultatima te hrvatske proizvode i usluge učiniti prepoznatiljivijim i traženijim na velikom i brzo rastućem ruskom tržištu“, izjavio je prilikom potpisivanja Sporazuma Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a.. „Drago nam je što imamo priliku pomoći hrvatskim naporima da pospješi svoj izvoz, prvenstveno u Rusiju i zemlje Zajednice nezavisnih država (ZND), ali i Tursku te ostala tržišta na kojima je Sberbank prisutna.. Spremni  ...   s različitih tržišta i otvoriti im ta tržišta“, kazao je Sergej Gorkov na ceremoniji potpisivanja Sporazuma u Zagrebu.. Sberbank je jedna od vodećih banaka u Europi te jedna od najvećih i najbrže rastućih globalnih financijskih institucija.. U godišnjem izboru uglednog britanskog financijskog mjesečnika Euromoney, Sberbank je početkom srpnja ove godine u Londonu proglašena najboljom bankom u srednjoj i istočnoj Europi (CEE).. Ova se nagrada smatra najprestižnijom nagradom u segmentu globalnih financijskih usluga, a kriteriji koji se primjenjuju u postupku odabira najboljih banaka su veličina, profitabilnost, stopa rasta, usporedba s izravnim konkurentima i sposobnost prilagodbe novim kretanjima na tžištu kako bi se ispunili zahtjevi klijenata.. Uz to, Sberbank brend je u 2012.. godini proglašen 13.. najvrjednijim bankarskim brendom u svijetu te drugim u Europi, s vrijednosti od 14,2 milijardi dolara..

  Original link path: /p-alignlefthrvatska-banka-za-obnovu-i-razvitak-hbo
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Pravo na korištenje kredita imaju poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Istarske županije, bez obzira na sjedište ili prebivalište, a registrirani su kao: obrt, malo i srednje trgovačko društvo čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje.. Jamstva će se odobravati za:.. - financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultata  ...   u modernizaciju tehnološkog procesa;.. - obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa (do maksimalno 500.. 000,00 kn).. Zahtjev za kredit s odgovarajućom dokumentacijom podnosi se poslovnoj banci.. Više informacije možete dobiti u HBOR-ovom Područnom uredu za Istru (tel: 052 219 218, e-mail: hbor-pula@hbor.. hr) ili u Istarskoj razvojnoj agenciji (tel: 052 381 900)..

  Original link path: /potpisan-sporazum-o-suradnji-na-programima-financi
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Ovaj Sporazum potpisan je s ciljem uspostavljanja okvir za buduću suradnju između HBOR-a i ECIO-a u poticanju trgovine i investicija između Grčke i Republike Hrvatske, sudjelovanju te pružanju usluga u zajedničkim projektima na tržištima trećih zemalja.. „U današnjem vrlo zahtjevnom gospodarskom okruženju, postalo je iznimno važno ojačati i pružiti učinkovitu potporu izvoznicima koja će im omogućiti povećanje konkurentnosti na međunarodnom tržištu.. HBOR kao i ECIO pruža potporu svojim izvoznicima i kroz financiranje i kroz osiguranje naplate izvoznih potraživanja, a danas potpisani sporazum uspostavit će okvir za buduću suradnju na poticanju trgovine i investicija između Grčke i Republike Hrvatske.. “ izjavio je  ...   Autonomna je i neprofitna organizacija kojom upravlja Odbor od devet direktora, a pod nadzorom je Ministarstva razvitka i konkurentnosti.. Sjedište ECIO-a je u Ateni, a zadaća mu je pružati potporu izvoznim poslovima grčkih poduzeća te upravljati jamstvima koje grčka država odobrava domaćim i stranim bankama, domaćim i stranim financijskim ustanovama i organizacijama, domaćim i stranim građevinskim tvrtkama, domaćim i stranim tvrtkama koje se bave davanjem u zakup te tvrtkama općenito, Depozitnom i kreditnom fondu (Deposits and Loans Fund), Poštanskoj banci (Post Savings Bank) te subjektima javnog prava kao i stranim vladama kao pokriće za zajmove, akreditive i kredite u sektoru brodogradnje..

  Original link path: /hbor-potpisao-sporazum-o-suradnji-s-export-credit-
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: –.. danas je u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak održan okrugli stol „Mogućnosti financiranja komercijalizacije pronalazaka“ na kojemu su sudjelovali nagrađeni hrvatski pronalazači Roman Krunić, Melita Moćan, Dražen Vulama, Miroslav Desnica, Slobodan Rajić, Nika Brlečić, Ivana Legović, Jana Žiljak Vujić, Vilko Žiljak i Mate Rimac.. Uz pronalazače sudjelovali su Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a, Ivanka Maričković Putrić izvršna direktorica u HBOR-u, Dalibor Marijanović, zamjenik ravnatelja BICRO-a, Darko Liović, predsjedniku Uprave HAMAG Investa, te predstavnici Fondova za gospodarsku suradnju Mario Makek, Tomislav Tičić, Leo Mulabdić i Hrvoje Puljiz.. HBOR je organizirao današnji okrugli stol s ciljem da na jednom mjestu okupi predstavnike nagrađivanih hrvatskih pronalazača i predstavnike potpornih institucija u Hrvatskoj koje mogu pružiti podršku u komercijalizaciji pronalazaka.. „Pronalazačima želimo približiti sve mogućnosti vezane uz financiranje, a s druge strane želimo od njih čuti što im je potrebno i sa kojim problemima se susreću prilikom komercijalizacije svojih proizvoda.. “ rekao je Kovačev u svom uvodnom obraćanju.. Od devet prisutnih pronalazača, njih osam je već u fazi proizvodnje svojih inovativnih proizvoda, a u većini  ...   odnosno opreme i uređaja, troškova dogradnje i uređenja poslovnog prostora kao i troškova kupnje i izgradnje poslovnog prostora samo za iskusne i uspješne poduzetnike).. Financiranje se po tom programu može provoditi izravnim kreditiranjem malih i srednjih trgovačkih društava i obrta.. Program se provodi u suradnji s BICRO-om, a HAMAG Invest kroz svoj jamstveni program Inovacije osigurava do 70 posto iznosa odobrenog kredita.. Pored Programa za financiranje pronalazaka, hrvatski pronalazači mogu financirati svoje pronalaske i nove tehnologije i u okviru ostalih HBOR-ovih kreditnih programa.. HBOR je do sada za financiranje novih proizvoda i tehnologija odobrio preko 1,6 milijardi kuna, a tu se radilo o proizvodima koji su većinom svoje mjesto pronašli i na međunarodnom tržištu.. Anton Kovačev predsjednik Uprave HBOR-a, ovom je prilikom izjavio „ Iskorak u razvoju novih proizvoda neophodan je ne samo u Hrvatskoj nego i u razvijenim zemljama kako bi se ostvarile odgovarajuće stope gospodarskog rasta.. Svjedoci smo brzih promjena uzrokovanih visokim tehnologijama koje nam iz dana u dan mijenjaju svakodnevnicu.. Stoga je pronalazački duh danas značajniji više nego ikad.. “..

  Original link path: /hbor-organizirao-okrugli-stol-mogucnosti-financira
  Open archive •  


  Archived pages: 1113