www.archive-org-2014.com » HR » I » IDI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 603 . Archive date: 2014-01.

 • Title: IDIZ - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  Descriptive info: .. Naslovna.. O nama.. Povijest instituta.. O Institutu.. Zaposlenici.. Znanstvenici.. Stručni suradnici.. Asistenti.. Stručno i ostalo osoblje.. Institut u medijima.. Katalog informacija.. HR strategija.. Obavijesti.. Projekti.. Projekt Hrvatske zaklade za znanost.. Časopis Sociologija i prostor.. Kratka povijest.. Novi broj.. SIP online.. Arhiva brojeva.. Uredništvo i izdavački savjet.. Upute za suradnike.. Pretplata.. Knjige i studije.. Biblioteka Znanost i društvo.. Posebna izdanja.. Narudžba izdanja.. Knjižnica.. O knjižnici.. Usluge.. Digitalni izvori.. Kontakt.. Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO).. Linkovi.. Hrvatska.. Svijet.. Lokacija.. 2012 ISSP Annual Meeting.. Glasnik Instituta.. Korisničko ime.. Lozinka.. Webmail.. Dobrodošli.. na službene stranice Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu!.. Ukratko.. Institut za društvena istraživanja osnovan je 1964.. godine odlukom Savjeta Sveučilišta u Zagrebu..  ...   za istraživače i pravo na korištenje loga "Human Resources Excellence in Research".. Međunarodna znanstvena konferencija "Mlade žene i rodna ravnopravnost u post-jugoslavenskim društvima: Istraživanja, prakse i politike", u okviru Participacijskog programa UNESCO-a za 2012.. –2013.. godinu.. INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA U ZAGREBU.. Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, Hrvatska.. Tel: +385 1 48 10 264.. Fax: +385 1 48 10 263.. E-mail:.. idiz@idi.. hr.. OIB: 11986338639.. SIP - novi broj.. -.. 50.. obljetnica časopisa Sociologija sela/Sociologija i prostor.. Najava međunarodne TEPE 2014 konferencije:.. "Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice".. Konferencija će biti održana u Zagrebu, od 15.. do 17.. svibnja 2014.. Više informacija na stranici.. www.. idi.. hr/tepe2014/.. Amruševa 11/II, 10 000 Zagreb, Hrvatska..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: IDIZ - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  Original link path: /index.php?lang=hr
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: IDIZ - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  Descriptive info: Home.. Home.. Mutlu olmak kadinlarinda hakkidir.. Partnerinizle cinsel problem yasyor iseniz tek cozumu cialis dir.. Ornek vermek olunursa.. cialis, orjinal cialis.. , ve yani sira ayni ozelliklerdeki diger urun ise amerikan viagrasi.. amerikan viagra.. , penis boyu kucuklugu nedeni ile esini tatmin edemeyen erkeklere ise vpills i oneriyoruz.. vpills, v-pills.. About Us.. History of the Institute.. About the Institute.. Employees.. Senior Researchers.. Researchers.. Junior Researchers.. Technical and Office Staff.. Press Clipping.. Catalogue of Informations.. HR Strategy.. Notices.. Projects.. Croatian Science Foundation's Project.. Journal Sociology and Space.. A Short History.. Current Issue.. Archive.. Editorial and Journal Council.. Notes for Contributors.. Subscription.. Books and Studies.. Science and Society.. Special Editions.. Orders.. Library.. About the Library.. Services.. Digital Sources.. Contact.. CERD..  ...   of the University of Zagreb.. The main Institute activity is scientific research in the field of sociology and sociology related disciplines.. On April 10, 2012 the Institute for Social Research received the official acknowledgment from the European Commission for its "Human Resources Strategy for Researchers incorporating the Charter and Code" and is now entitled to use the special logo "HR Excellence in Research".. THE INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH IN ZAGREB.. Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, Croatia.. Current issue.. TEPE 2014 Conference announcement:.. Conference will be held in Zagreb, May 15 – 17, 2014.. More information available at.. International scientific conference "Young Women and Gender Equality in post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy", as a part of UNESCO’s Participation Programme 2012-2013..

  Original link path: /index.php?lang=en
  Open archive
 •  

 • Title: IDIZ - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  Original link path: /index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=hr
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Povijest Instituta
  Descriptive info: » O nama.. Povijest Instituta.. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.. (kratka povijest).. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu prva je sociologijska znanstvenoistraživačka ustanova osnovana u Hrvatskoj.. Pod imenom Institut za društvena i sociološka istraživanja osnovao ga je Savjet Sveučilišta u Zagrebu 21.. travnja 1964.. godine, a na temelju prijedloga prof.. dr.. Adolfa Dragičevića, doc.. Mirka Martića, prof.. Milana Preloga, prof.. Rudija Supeka i prof.. Mladena Zvonarevića.. Od 29.. siječnja 1965.. do 1993.. godine djelovao je pod imenom Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu (IDIS), a sadašnji naziv dobio je promjenom ranijega statusa sveučilišnoga u javni (državni) institut, i to Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.. Od svojih se početaka ova znanstvenoistraživačka ustanova bavi sociologijskim i srodnim istraživanjima, a karakterizira ih njegovanje interdisciplinarnosti i transdiciplinarnosti, te razvitak logistike za empirijska istraživanja.. Zbog takve uloge i programske orijentacije, sukladno kojoj je IDIS bio središnje uporište i organizacijska forma iskustvenih sociologijskih i srodnih istraživanja nastavnika Zagrebačkog sveučilišta (u vrijeme osnutka i početka rada u Institut su bile udružene sve visokoškolske ustanove u Hrvatskoj), u njega su se vremenom integrirale dvije predmetno uže jedinice: godine 1968.. pridružio mu se Biro za mediteranski regionalni projekt (bavio se istraživanjem visokog školstva), a 1972.. Odjel za sociologiju sela Instituta za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.. Danas Institut djeluje u mreži nekoliko znanstvenih ustanova.. U proteklih 40 godina u Institutu se mijenjala (dijelom i zbog zahtjeva političkog sustava) unutarnja organizacija istraživačkoga rada.. Isprva je on imao sedam odjela - Odjel za fundamentalna sociologijska istraživanja, Odjel za demografska istraživanja, Odjel za proučavanja naselja i urbanizam, Odjel za proučavanje upravljanja, Odjel za proučavanje visokog školstva, Odjel za ispitivanje javnoga mnijenja i Odjel za sociologiju slobodnog vremena.. Njima se do 1972.. prirdužilo još pet odjela - Odjel za proučavanje ateizma i religije, Odjel za proučavanje socijalne patologije, Odjel za industrijsku sociologiju, Odjel za socijalnu antropologiju i Odjel za sociologiju sela.. No krajem 1973.. od tih su odjela formirana tri: Centar za društvena istraživanja (sa sedam odjela), Centar za izučavanje obrazovanja (bivši odjel) i Centar za sociologiju sela, grada i prostora (bivši odjeli  ...   sistema, sociologiji religije te sociologiji znanosti i tehnologije.. Istraživači Instituta surađuju u dodiplomskoj nastavi i poslijediplomskim znanstvenim studijima.. IDIS je bio osnivač i organizator triju postdiplomskih studija: prvoga postdiplomskog studija iz sociologije u Hrvatskoj (školske 1967.. /1968.. godine u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu), te višediciplinarnih postdiplomskih studija "Teorija ateizma i religije" (školske 1967.. godine u suradnji s Fakultetom političkih nauka u Zagrebu) i "Urbanizam i prostorno planiranje" (školske 1969.. /1970.. godine u suradnji s Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu).. Značajna je i uloga Instituta u organizaciji znanstvenih skupova.. Među najznačajnijima su međunarodni skupovi: Conference Internationale de Sociologie Religieuse (Opatija, 1971.. ), First International Conference on Participation and Self-Management (Dubrovnik, 1972.. ), International Round-table on Education (Trogir, 1987.. ), International Conference on "New Technologies in Public Administration" (Zagreb, 1987.. ), International Conference "Housing between State and Market" (Dubrovnik, 1988.. ), "Religion and Patterns of Social Transformation" (Zagreb, 2001), XXVIII ISSR/SISR Conference (Zagreb, 2005.. ).. Od domaćih znanstvenih skupova izdvajaju se oni o obrazovanju (1968 -1972.. ) te godišnji sastanci ruralnih sociologa.. U Institutu se sustavno njeguje međuinstitutska i međunarodna znanstvena suradnja, tako da je IDIS gotovo 14 godina imao ulogu "focal pointa" za međunarodnu suradnju u društvenim znanostima.. Od osnutka pa do 1974.. IDIS je bio znanstvenoistraživačka ustanova iz sociologije i srodnih disciplina u kojoj su svoj istraživački rad obavljali i nastavnici Sveučilišta u Zagrebu.. Nakon te godine u Institutu je zamjetan proces intenzivnog formiranja vlastitoga istraživačkog rada.. Fond knjižnice IDIZ-a, (inače dostupan znanstvenoj i sveučilišnoj javnosti) čini više od 35.. 000 svezaka knjiga i brojnih časopisa, u čemu najcjelovitije dijelove čine naslovi iz sociologije sela i sociologije religije.. IDIZ je izdavač časopisa "Sociologija i prostor" (prije: Sociologija sela"; izlazi od 1963.. godine i najstariji je hrvatski sociologijski časopis i jedan je od rijetkih časopisa u svijetu iz ovoga područja) te nekoliko bibliotečnih nizova - Studije i izvještaji, Biblioteka Sociologije sela, Edicije IDIS-a, Čovjek i sistem te Biblioteka "Znanost i društvo".. Institut je bio i suizdavač časopisa Hrvatskoga sociološkog društva "Revija za sociologiju" , te više knjiga svojih vanjskih suradnika.. Zadnja promjena: Srijeda, 24 Studeni 2010 12:44.. Na vrh..

  Original link path: /index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=8&Itemid=2&lang=hr
  Open archive

 • Title: Povijest Instituta
  Descriptive info: ».. » Povijest instituta..

  Original link path: /index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=8&Itemid=11&lang=hr
  Open archive

 • Title: O Institutu
  Descriptive info: » O Institutu.. O Institutu.. Upravno vijeće:.. prof.. sc.. Duško Sekulić, predsjednik.. Gordana Nikolić.. Ivana Kalogjera Brkić.. Vlasta Ilišin.. Mirjana Adamović.. Ravnateljica.. : dr.. Branislava Baranović.. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript.. Tajnica:.. Darinka Žeželj.. Osnovna djelatnost.. Znanstveno-istraživački rad u području sociologije i srodnih disciplina.. Osnutak.. 21.. godine kao prva sociologijska znanstveno istraživačka institucija u Hrvatskoj temeljem odluke Savjeta Sveučilišta u Zagrebu.. Vizija.. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, kao neprofitna znanstvenoistraživačka ustanova, teži vrhunskoj znanstvenoj kvaliteti, međunarodnoj prepoznatljivosti i priznatosti svojih znanstvenih istraživanja i rezultata te postizanju statusa znanstvenog centra izvrsnosti u istraživačkim područjima kojima se bavi.. Misija.. IDIZ se sustavno, longitudinalno i interdisciplinarno bavi spoznajno i društveno značajnim, temeljnim  ...   prijenos znanja na mlade znanstvene naraštaje, kao i doprinos razvoju hrvatskog društva stvaranjem znanstvenih podloga javnih politika.. Ukupno 47 zaposlenih, od čega 38 istraživača.. Područja istraživanja.. Društvena struktura i stratifikacija, mladi, selo, grad i prostor, obrazovanje, znanost, kultura, religija, rodna istraživanja.. Fond od 35000 knjiga i godišta časopisa iz područja opće i posebnih sociologija i srodnih disciplina.. Otvorena je znanstvenoj i sveučilišnoj javnosti.. Izdavaštvo.. Časopis Sociologija i prostor (prije: Sociologija sela) - izlazi od 1963.. Ostale aktivnosti.. Sudjelovanje istraživača u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na sveučilištima u Hrvatskoj.. Suorganizacija poslijediplomskih studija na sveučilištima u Hrvatskoj.. Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, okruglim stolovima, stručnim skupovima, te seminarima i radionicama.. Zadnja promjena: Utorak, 22 Listopad 2013 09:06..

  Original link path: /index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2&Itemid=3&lang=hr
  Open archive

 • Title: Znanstvenici
  Descriptive info: » Zaposlenici.. Znanstvenici.. MIRJANA ADAMOVIĆ.. Diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.. Na istom fakultetu magistrirala s temom iz područja sociologije migracija, a 2010.. godine doktorirala s temom iz područja sociologije kulture.. Znanstvena je suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.. Područja istraživačkog interesa: sociologija roda, feministička teorija, sociologija migracija i sociologija kulture.. BRANISLAVA BARANOVIĆ.. Diplomirala sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.. Na istom fakultetu 1992.. godine doktorirala s temom iz sociologije obrazovanja.. Znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu pri Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja.. Jedna je od osnivača Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja, a od 2001.. do 2011.. godine i njegova predstojnica.. Bavi se istraživanjima u području sociologije obrazovanja, posebice kurikuluma.. Voditeljica je projekata iz područja sociologije kurikuluma.. Sudjelovala u poslijediplomskoj nastavi na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. PETAR BEZINOVIĆ.. Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.. Na istom je fakultetu doktorirao s temom iz psihologije ličnosti.. Viši znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu i voditelj istraživačkih projekata pri Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja.. Bavi se teorijom ličnosti, etikom u psihologiji, rastom i razvojem ličnosti, realizacijom ljudskih potencijala.. Također je izvanredni profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.. MLADEN DOMAZET.. Diplomirao je fiziku i filozofiju u Oxfordu, doktorirao filozofiju znanosti u Zagrebu.. Znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja pri Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja na projektu Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj.. Bavi se filozofijom znanosti i istraživanjem obrazovanja u području prirodnih znanosti i održivog razvoja.. VLASTA ILIŠIN.. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.. Znanstvena je savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu i voditeljica projekta iz područja sociologije mladih.. Predaje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Sveučilištu u Zagrebu.. Bavi se istraživanjima s područja sociologije mladih, sociologije politike, sociologije kulture i sociologije masovnih medija.. BORIS JOKIĆ.. Magistrirao je i doktorirao iz područja obrazovnih znanosti na Faculty of Education, University of Cambridge, Velika Britanija.. Znanstveni je suradnik u Institutu za društvena istraživanja pri Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja na projektu Evaluacija nastavnih programa i razvoj modela kurikuluma za obavezno obrazovanje.. Bavi se metodologijom istraživanja, psihologijom obrazovanja, religijskim obrazovanjem i obrazovanjem iz prirodoznanstvenih predmeta.. MARIJA MAJA JOKIĆ.. Diplomirala biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Magistrirala i doktorirala iz područja informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, znanstvena savjetnica od 2007.. godine.. Do prosinca 2010.. radila u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.. Nositelj je kolegija Uvod u znanstveni rad i srodnih kolegija na nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF, ERF, Stomatološki fakultet).. Bavi se bibliometrijskim istraživanjima znanosti i voditeljica je znanstvenog projekta iz područja vrednovanja znanstvenog rada.. IVANA JUGOVIĆ.. Doktorirala je psihologiju 2010.. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom "Važnost rodnih uloga  ...   istraživanjem tradicionalne crkvene religioznosti, malih vjerskih zajednica, te novih oblika religioznosti.. IRIS MARUŠIĆ.. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.. Na istom fakultetu 1999.. godine doktorirala s temom iz psihologije ličnosti.. Viša znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.. Bavi se istraživanjima u području obrazovanja, psihologijom ličnosti te međukulturalnim istraživanjima.. DUNJA POTOČNIK.. Diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Na istome je fakultetu doktorirala s temom „Međugeneracijska mobilnost u Hrvatskoj (1984.. -2004.. ): Usporedba socijalističkog i tranzicijskog razdoblja“.. Znanstvena je suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu na projektu „Hrvatski studenti u europskom kontekstu: Društvena elita u nastajanju“.. Bavi se istraživanjima s područja zapošljavanja mladih, društvene stratifikacije, sociologije profesija, mladih i novih tehnologija, te politike prema mladima i obrazovne / znanstvene politike.. SAŠA PUZIĆ.. Diplomirao je sociologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je 2003.. magistrirao, a 2009.. doktorirao s temom “Obrazovanje i etničnost: komparativna analiza europskih iskustava".. Znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja pri Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja na projektu "Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj".. Bavi se sociologijom obrazovanja, teorijama multikulturalizma i interkulturnim obrazovanjem.. Od 2007.. predaje sociologiju obrazovanja na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu.. ZRINKA RISTIĆ DEDIĆ.. Diplomirala je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.. Na istom je fakultetu doktorirala s temom „Ispitivanje motivacijskih i metakognitivnih čimbenika procesa istraživačkog učenja u računalno podržanom okruženju“.. Bavi se istraživačkim učenjem, samoregulirajućim učenjem, vrednovanjem u obrazovanju i metodologijom obrazovnih istraživanja.. ANĐELINA SVIRČIĆ GOTOVAC.. Diplomirala sociologiju i filozofiju na Hrvatskim studijima u Zagrebu 1999.. g.. Znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu na projektu "Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije".. Magistrirala 2006.. godine na temu "Sociološki aspekti mreže naselja u zagrebačkoj regiji" na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Doktorirala 2009.. iz sociologije (urbano-ruralne) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Bavi se sociologijom sela, grada i prostora.. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript.. ADRIJANA ŠULJOK.. Na istom fakultetu doktorirala sociologiju 2011.. godine s temom promjena medijskog prikazivanja znanosti.. Znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja.. Surađuje na projektu Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja (2007.. -).. Bavi se sociologijom znanosti, posebice odnosom znanosti i javnosti.. VLASTA VIZEK VIDOVIĆ.. Diplomirala psihologiju, sociologiju te engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Na istom fakultetu stekla je doktorat znanosti iz psihologije.. Nakon dugogodišnjeg rada kao profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlila se kao znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja i voditeljica projekata u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja, a od srpnja 2011.. je i njegova predstojnica.. Bavi se psihologijom obrazovanja, posebno obrazovanjem i profesionalnim razvojem učitelja i nastavnika.. Zadnja promjena: Utorak, 07 Siječanj 2014 08:52..

  Original link path: /index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=4&Itemid=4&lang=hr
  Open archive

 • Title: Znanstvenici
  Descriptive info: » Znanstvenici..

  Original link path: /index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=4&Itemid=7&lang=hr
  Open archive

 • Title: Stručni suradnici
  Descriptive info: » Stručni suradnici.. Stručni suradnici.. MARKO KOVAČIĆ.. Završio preddiplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti, magistrirao javne politike na istom fakultetu, a drugi magisterij iz političke znanosti stekao na Central European Univeristyju u Budipešti.. Doktorski je kandidat javnih politika na Sveučilištu u Ljubljani s temom o povezanosti politika za mlade i  ...   participacije mladih i civilnog društva.. BRANIMIR KRIŠTOFIĆ.. Diplomirao sociologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.. Na istom je fakultetu magistrirao s temom iz sociologije organizacije.. Stručni suradnik u Institutu za društvena istraživanja.. Bavi se sociološkim istraživanjima tehnološkog potencijala, sociologijom elita i ekonomskom sociologijom.. Zadnja promjena: Ponedjeljak, 04 Studeni 2013 14:31..

  Original link path: /index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=5&Itemid=8&lang=hr
  Open archive

 • Title: Asistenti
  Descriptive info: » Asistenti.. Asistenti.. BRANKO ANČIĆ.. Diplomirao je dvopredmetni studij sociologije i kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.. Asistent je na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu na projektu Manje vjerske zajednice kao akteri religijskih promjena u hrvatskom društvu.. Pohađa Međusveučilišni poslijediplomski doktorski studij sociologije.. Tajnik je časopisa Sociologija i prostor te tajnik Hrvatskog sociološkog društva (.. http://www.. hsd.. hr/.. ).. Bavi se sociologijom religije.. GORAN GOLDBERGER.. Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.. Viši asistent u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu na projektu Manje vjerske zajednice kao akteri religijskih promjena u hrvatskom društvu.. Bavi se sociologijom religije, medija i kulture.. ANJA GVOZDANOVIĆ.. Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Asistentica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu na projektu Hrvatski student u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju.. Bavi se istraživanjima s područja sociologije mladih.. IVA KOŠUTIĆ.. Diplomirala je studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Znanstvena novakinja u Institutu za društvena istraživanja pri Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja na projektu "Podizanje i ujednačavanje kvalitete obveznog obrazovanja u Republici Hrvatskoj".. Bavi se sociologijom obrazovanja.. SREBRENKA LETINA.. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje trenutno pohađa doktorski studij psihologije.. Znanstvena je novakinja na projektu „Izrada modela vrednovanja znanstvenog rada u RH za sva znanstvena područja“ u sklopu kojeg se bavi scientometrijom, problemima mjerenja radnog učinka  ...   za istraživanje i razvoj obrazovanja.. Bavi se psihologijom obrazovanja.. NIKOLA PETROVIĆ.. Diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Doktorirao 2013.. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom "Analiza definiranja Europske unije ideologijom".. Viši asistent na projektu "Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja" (2007-) u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.. Bavi se sociologijom znanosti i istraživanjem ideologija.. KREŠIMIR ZAUDER.. Diplomirao je informacijske znanosti smjer knjižničarstvo i engleski jezik i književnost na Filozofskom falkultetu u Zagrebu.. Trenutačno pohađa Poslijediplomski doktorski studij informacijskih znanosti.. Znanstveni novak je na projektu „Izrada modela vrednovanja znanstvenog rada u RH za sva znanstvena područja“.. Njegovi glavni interesi i područja rada uključuju organizaciju znanja u elektroničkom okruženju, ekstrakciju i analizu bibliometrijskih/scientometrijskih podataka i razvoj weba kao medija.. Do sada je u spomenutim područjima bio aktivan kroz objavu radova i sudjelovanje u raznim konferencijama kao i kroz održavanje predavanja i radionica za raznoliku publiku.. JELENA ZLATAR.. Diplomirala je na dvopredmetnom studiju sociologije i filozofije, te jednopredmentnom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Doktorirala 2012.. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Utjecaj društvenih aktera na urbane transformacije i obnovu Zagreba nakon 2000.. godine“.. Znanstvena je suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu na projektu „Akteri društvenih promjena u prostoru“.. Bavi se urbanom sociologijom i sociologijom prostora..

  Original link path: /index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=9&lang=hr
  Open archive •  


  Archived pages: 603