www.archive-org-2014.com » HR » I » IBR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 35 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Revizija
  Descriptive info: .. Područja naših usluga:.. Usluge revizije.. Zakonska revizija.. Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima.. Revizije po narudžbi.. Poslovno savjetovanje.. Porezno savjetovanje.. Organizacijsko savjetovanje.. Računovodstveno savjetovanje.. Savjetovanje u primjeni ZTD-a.. Računovodstvene usluge.. Knjigovodstvene i administrativne.. Usluge izrade financijskih izvještaja.. Usluge izrade izvještaja po narudžbi.. Kompilacije.. Forenzičko računovodstvo.. Ostale usluge.. Due diligence.. Uvid u poslovanje.. Kontrola materijalno knjigovodstvenog poslovanja.. Kontrola poreza.. Kontrola utroška.. Izrada poslovnih planova.. Izrada analiza poslovanja.. Procjene vrijednosti.. Izrada investicijskih elaborata.. Poslovanje u inozemstvu.. Paketi.. Linkovi.. O nama.. Naš tim.. Misija i vizija.. Partneri.. Reference.. HLB International.. Kontakt.. Arhiva.. Novosti iz HLB-a.. AKTUALNO: Preuzmite.. Izvješće o transparentnosti.. u PDF obliku.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.. AKTUALNO: Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.. više.. Saznajte tko smo i čime se bavimo.. Povijest.. Društvo je osnovano 1993.. godine, stupanjem na snagu Zakona o reviziji, pod nazivom.. Inženjerski biro-revizija d.. o.. Djelatnosti kojima se Društvo bavilo od osnivanja uglavnom su bile.. pružanje usluga revizije i savjetovanja.. , a od svog osnutka društvo je i stalnim članom Hrvatskog udruženja revizora (HUR) s ovlaštenjem za rad Ministarstva financija Republike Hrvatske.. Po osnivanju Hrvatske revizorske komore, Društvo je njezin stalni član s ovlaštenjem za obavljanje usluga revizije i poreznog savjetovanja (i drugih usluga u skladu sa Zakonom o reviziji).. Krajem  ...   kvalitete rada te prošlo kontrolu kvalitete.. Tijekom 2007.. godine intenzivirana je i suradnja s društvom.. Revidicon d.. iz Varaždina.. , koja u 2008.. godini rezultira zajedničkim pristupanjem HLB Internationalu.. i Revidicon d.. mijenjaju naziv u HLB Inženjerski biro d.. i HLB Revidicon d.. i.. predstavnici su HLB-a International za Republiku Hrvatsku (HLB Croatia).. Danas.. Danas je HLB Inženjerski biro profesionalna, mlada i dinamična organizacija koja je u potpunosti usmjerena prema tržištu.. Naši zaposlenici garancija su visoke kvalitete usluga i profesionalnosti što je ujedno i jedan od temeljnih ciljeva naše organizacije.. Djelatnosti su proširene u odnosu na prvobitne, tehnologija rada u potpunosti se oslanja na.. informatičku tehnologiju.. i usklađena je s tehnologijom rada ostalih članica HLB Internationala.. Suradnja s partnerima omogućila nam je značajno širenje spektra usluga i razne mogućnosti korisnicima naših usluga.. Osnovni podaci.. HLB Inženjerski biro d.. Riva 20, 51000 Rijeka.. Republika Hrvatska.. MBS:.. 040066556.. MB :.. 00403334.. OIB :.. 89015118914.. Upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci.. Temeljni kapital 729.. 200,00 kn upisan u cijelosti.. Uprava:.. Ana Krivičić, prokurist i Tomislav Ugrin, član.. Kontakt:.. Telefon: +385 51 322303.. Telefax: +385 51 214746.. E-mail: revizija@ibr.. hr.. www.. ibr.. Poslovna banka:.. Zagrebačka banka d.. d.. ,.. Paromlinska 2, 10000 Zagreb.. Multivalutni račun: 2360000-1102045916.. IBAN HR2023600001102045916.. Zahvaljujemo se na posjeti naših stranica..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: HLB - inženjerski biro : revizija financijskih izvještaja, pripajanja, podjele, preuzimanja, osnivanja, likvidacije
  Descriptive info: Partneri.. U uvjetima razvijenog tržišnog gospodarstva, revizija je vrlo značajan čimbenik.. Vlasnici kapitala zainteresirani su za to da neovisni stručnjaci ocijene realnost i objektivnost financijskih izvještaja Društva u kojem su vlasnici, ali poseban interes za reviziju postoji i kod menadžmenta, zaposlenika, državnih institucija, banaka i dr.. Naša organizacija usmjerena je na pružanje sljedećih vrsta revizije:.. financijskih izvještaja je danas u Republici Hrvatskoj propisana Zakonom o reviziji.. Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika.. Revizija obuhvaća i ispitivanje  ...   temeljnog kapitala, revizije pripajanja i spajanja trgovačkih društava i revizije podjela.. Korisnici tih revizija su poduzetnici koji trebaju obaviti navedene statusne promjene.. – revizije za posebne namjene (revizije dijelova poduzeća, revizije poslovanja, uvid u poslovanje i dr.. ).. Revizije po narudžbi naručuju se za izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima ili segmentima.. Uglavnom se rade za potrebe kupnje i prodaje udjela i dionica, po zahtjevima vlasnika radi kontrole menadžmenta, za potrebe menadžmenta radi kontrole svojih djelatnika a u vezi sa svojom odgovornošću za njihov rad, za potrebe banaka i drugih financijskih institucija.. U revizije po narudžbi spadaju i revizije za projekte financirane iz sredstava World bank, EC i sl..

  Original link path: /usluge_revizije.html
  Open archive

 • Title: Porezno savjetovanje, računovodstveno savjetovanje, organizacijsko savjetovanje
  Descriptive info: Danas su u svakoj organizaciji najvažniji resursi znanje i informacija.. Naime, resursi kao što su kapital i rad u efikasnom djelovanju svih organizacija (poduzeća, ustanove, državna administracija…) ovise o znanju i informacijama i bez njih postaju beskorisnima.. Tržište pružanja usluga savjetovanja iznimno je razvijeno, a prihvaćaju ga poduzetnici i menadžeri u razvijenim ekonomijama jer ono pruža stručno znanje i informacije za tržišno usmjerene organizacijske cjeline.. Ponuda naših usluga uključuje usluge savjetovanja za područja koja se tiču mikrorganizacijskih struktura, posebice društava kapitala, u skladu sa Zakonom o reviziji.. Treba posebno naglasiti da angažman revizijske tvrtke kod Zakonom propisane revizije financijskih Izvještaja isključuje sve druge dodatne poslove kod istog klijenta, a koji na bilo koji način mogu utjecati na revizorovu neovisnost (Zakon o reviziji).. Porezno savjetovanje je pružanje usluga savjetovanja vezano uz primjenu propisa, prvenstveno Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o  ...   poreznih savjetnika, klijentima nudimo i paket uslugu poreznog savjetovanja kroz poreznu kontrolu čime klijent može izbjeći kazne, zatezne kamate i sl.. u slučaju poreznog nadzora.. Porezno savjetovanje obavljaju ovlašteni revizori koji su ovlašteni i za davanje poreznih savjeta.. Ovo kompleksno područje vezano je uz ustroj i restrukturiranje mikroorganizacija i praktične savjete koje pružaju naši stručnjaci.. Organizacijsko savjetovanje vezano je ponajprije uz ustroj informacijskog i kontrolnog sustava, kao i sustav ustroja interne revizije.. Organizacijsko savjetovanje je najkompleksnija usluga u našoj ponudi, pa je, prema zahtjevu klijenta, pružamo samostalno ili u suradnji s našim partnerima.. Vezano je uz savjetovanje po pitanju primjene računovodstvenih propisa, ponajviše standarda financijskog izvještavanja.. Također može biti vezano i uz savjetovanje vezano za ustroj segmenta računovodstva.. Osnivanje društva, statusne promjene, ovlasti skupštine, uprave i nadzornog odbora, isplate dobiti, pokrivanje gubitaka i sve drugo u što niste upućeni, a treba Vam u poslovanju..

  Original link path: /poslovno_savjetovanje.html
  Open archive
 •  

 • Title: HLB - inženjerski biro : knjigovodstvene i računovodstvene usluge, izrada financijskih izvještaja, kompilacije, administrativne usluge
  Descriptive info: Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje se dogode u nekoj organizaciji.. Povijesnog je karaktera, a počeci računovodstva sežu još u doba nastanka najranijih civilizacija na području Mezopotamije.. Kao začetnik modernog računovodstva tijekom 15.. stoljeća spominje se Luca Pacioli, a od tog doba ono se usavršava i usklađuje sa sve većim zahtjevima korisnika.. Potrebe modernih organizacija za računovodstvenim uslugama su goleme, tim više što informacija postaje najznačajnijim resursom modernog upravljanja.. Moderno upravljanje zahtijeva ažurno i detaljno vođenje knjigovodstvenih evidencija ne bi li se osiguralo pravovremeno izvještavanje po segmentima i u cjelini.. U današnje doba, informacija koja je ažurno i pravilno evidentirana i stručno prenesena putem odgovarajućih izvještaja menadžmentu, može biti presudna ne samo za visinu profita, već i za opstanak pojedine organizacije.. Potrebu vođenja knjigovodstva i izvještavanja nameću i institucija države, banaka i sl.. pri čemu je vrlo važna stručnost i educiranost osoblja koje vodi računovodstvo.. Knjigovodstvene i administrativne usluge.. Vođenje poslovnih knjiga i administrativne usluge obavljaju se preko našeg partnera Profit consult d.. Rijeka koji  ...   povijesnih informacija i baziraju se na knjigovodstvenim podacima.. Zbog toga su mnoge manje organizacije (a često i veće) koje se oslanjaju na vlastito računovodstvo ili knjigovodstvene servise zapravo uskraćene za kvalitetnu uslugu ili su prisiljene zapošljavati stručnjake samo za to područje što im uvećava troškove.. U razvijenim gospodarstvima uobičajeno je za takve organizacije unajmljivanje stručnjaka kako bi kvalitetno i ekonomično izvršili takvu uslugu.. Mi smo takvi stručnjaci.. Odnosi se na bilo kakve izvještaje koji se kreiraju periodično po potrebama korisnika, a koji se baziraju na povijesnim podacima – financijskim i nefinancijskim, npr.. izvještaj o obrtaju zaliha, izvještaj o nenaplaćenim potraživanjima, izvještaj o likvidnosti i sl.. Usluge kompilacije se odnose na iskazivanje povijesnih informacija na različite načine.. Korisno je za organizacije koje koriste više različitih sustava izvještavanja (npr.. društvo čiji inozemni vlasnik ima potrebu konsolidacije i sl).. Ukoliko ste imali nepredviđenih problema s vođenjem poslovnih knjiga, i ne znate što napraviti jer vam fali knjigovodstvena dokumentacija ili ste bili žrtvom krađa ili pronevjera, možete se obratiti nama.. Pokušat ćemo Vam pomoći..

  Original link path: /racunovodstvene_usluge.html
  Open archive

 • Title: HLB - inženjerski biro, Hrvatska : due diligence, kontrola poreza, kontrola utroška, poslovni planovi, analize, procjene
  Descriptive info: Transakcijski due diligence je istraga investitora ili njegovih savjetnika o točnom i sveobuhvatnom karakteru ciljanog poduzeća.. Cilj može biti potencijalni objekt preuzimanja, strateški partner, zajednički pothvat i sl.. Najčešći povod za due diligence je kupnja nekog poduzeća ili dijela poduzeća pri čemu investitor treba znati što kupuje i zato mu trebaju specijalizirani stručnjaci da ukažu na potencijalne opasnosti preuzimanja i vrijednost predmeta preuzimanja.. Česti razlozi za neki od oblika due diligenca mogu biti promjene uprava i nadzornih odbora u trgovačkim društvima, promjene načelnika i gradonačelnika i sl.. kojima nove ili stare upravljačke i nadzorne strukture štite svoje interese.. Due diligence se obično dijeli na: računovodstveno-financijski, pravni, porezni, due diligence kadrova i organizacije te due diligence tehnologije i know-how-a.. Uvid u poslovanje spada u angažmane s izražavanjem uvjerenja u koje se ubraja i revizija, ali s nižim stupnjem uvjerenja nego što je kod revizije.. Pogodan je za manje poduzetnike zato što je ekonomičniji od revizije.. Radi se na zahtjev korisnika, a razlika u odnosu na angažmane s izražavanjem uvjerenja je u tome što se radi nalaz koji sadržava sve nepravilnosti koje su uočene, a ne samo one koje su materijalno značajne.. Koristan je za sve one koji žele biti sigurni  ...   što pojeftinjuje tu uslugu.. Posebna usluga kojom se kontrolira namjensko trošenje sredstava u nekoj organizaciji.. Često se koristi u raznim neprofitnim organizacijama i projektima financiranim iz inozemstva, kao i u jedinicama lokalne samouprave i institucijama u njihovom vlasništvu.. Izrada poslovnih planova.. Obično je vezana uz klijente u paket uslugama.. Ova usluga koristi svim poduzetnicima koji nemaju vlastito „in-house“ planiranje, poglavito malim i srednjim poduzetnicima.. Analiza poslovanja je praćenje učinaka poslovanja u odnosu na planirane ili standardne veličine.. U sklopu analize poslovanja daju se preporuke za nastavak poslovanja, a na bazi same analize.. Procjena vrijednosti nekog poduzetnika ili segmenta poduzetnika.. Postoji više vrsta procjene vrijednosti i načina na koji se radi ovisno o prosudbi procjenitelja koja je realnija.. Obično se koristi kod kupnje ili preuzimanja, a često je poželjno vezanje uz due diligence.. Rade se uglavnom za potrebe dobivanja kredita od banaka, ali mogu biti korisne i u fazi planiranja.. Preko HLB Internationala u mogućnosti smo ponuditi poslovne usluge i u preko 100 zemalja na svim kontinentima.. To su usluge od osnivanja firme, vođenja poslovnih knjiga, poreznih savjeta do usluga revizije.. Za klijente revizije, paketa usluga i drugih značajnijih usluga, naša posrednička provizija u posredovanju s inozemstvom se ne obračunava..

  Original link path: /ostale_usluge.html
  Open archive

 • Title: HLB - inženjerski biro
  Descriptive info: Osmišljeni paketi.. U pripremi su paketi usluga.. Ukoliko već sada želite paket po mjeri slobodno nas kontaktirajte..

  Original link path: /paketi.html
  Open archive

 • Title: HLB - inženjerski biro : linkovi revizija hrvatska i inozemstvo
  Descriptive info: Posjetite i.. hlb-croatia.. com.. hlbi.. ingbiro.. revidicon.. ri-kapital.. Ostali linkovi.. autotrans.. hr.. Autotrans.. autotrolej.. Autotrolej.. aquasource.. net.. Aquasource.. brodogradiliste-cres.. Brodogradilište Cres.. candy.. Candy Hoover Zagreb.. decora.. pl.. Decora Croatia.. ek-koncar.. E.. K.. Elektroagregati Končar.. glas-slavonije.. Glas Slavonije.. otocac.. Grad Otočac.. hotel-adriatic.. Grand Hotel Adriatic.. hermes-doo.. Hermes.. voda.. Hrvatske vode.. mirovinsko.. HZMIO.. mscgva.. ch.. MSC Croatia.. ind-zone.. Industrijska zona.. istarskaciglana.. Istarska ciglana.. istraaluminij.. Istra aluminij.. jadran-hoteli.. Jadran hoteli.. jadranka.. Jadranka.. adriatic-gate.. Jadranska vrata.. jadroagent.. Jadroagent.. lukarijeka.. Luka Rijeka..  ...   veletržnica Rijeka Matulji.. sogagroup.. Sincro.. sunce.. Sunce osiguranje.. termag.. Termag.. triglav-osiguranje.. Triglav osiguranje.. vodovod-cres-losinj.. Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj.. pgz.. Županija Primorsko Goranska.. hypoleasingsteiermark.. Hypo Leasing Steiermark.. inelteh.. Inelteh.. ac-slatina.. Kamp Slatina.. losinj-hotels.. com/.. Jadranka hoteli.. Korisni linkovi.. revizorska-komora.. Hrvatska revizorska komora.. ifac.. org.. IFAC.. org/Forum_of_Firms/.. Forum of Firms.. pu.. mfin.. Porezna Uprava.. nn.. Narodne novine.. hiir.. Hrvatski institut internih revizora.. revizija.. Državna revizija.. info-ing.. Infoing-consult d.. island-cres.. Otok Cres.. mzgradnja.. MZ Gradnja d.. Osnovni podaci..

  Original link path: /linkovi.html
  Open archive

 • Title: HLB - inženjerski biro
  Descriptive info: Contents:.. Audit Services.. Statutory Audit.. Audits Regulated by the Companies Act.. Audits on Demand.. Business Consultancy.. Tax Advisory.. Business Structuring.. Accountancy Consulting.. Advising on Application of Companies Act.. Accounting Services.. Bookkeeping and Administrative Services.. Financial Reporting.. Tailored Reporting.. Compilations.. Forensic Accounting.. Other Services.. Due Diligence.. Review of Operation.. Bookkeeping Control.. Tax Control.. Cost control.. Preparation of Business Plans.. Analysis of Business Operation.. Valuation.. Development of Investment Studies.. Business Abroad.. Service Packages.. Links.. About Us.. Our Team.. Mission & Vision.. Partners.. References.. Contact.. Archive.. News from HLB.. CURRENT: Download.. Transparency report.. as a PDF file.. Amendments to the Commercial Companies Law.. CURRENT: Act on Financial Operations and Pre-Bankruptcy Settlement.. more.. Find out who we are and what we do.. History.. Company was founded in 1993 as.. when the audit law was enforced.. The founders were Ana Krivičić, a certified auditor from Rijeka and Inženjerski biro d.. Zagreb, a company rendering services of industrial engineering, information engineering, and economic and legal services in the Republic of Croatia for more than 50 years.. Since its founding, the Company's business has been rendering.. auditing and consultancy services.. It has been a permanent member of the Croatian Association of Auditors (HUR), and authorized by the Ministry of Finance of the Republic of Croatia to work in this field of expertise.. When the Croatian Chamber of Auditors was founded, the Company became its permanent  ...   Company joined HLB International network.. In 2007, the Company intensified cooperation with the company.. from.. Varaždin, which joined HLB International in 2008 as well.. and Revidicon d.. changed their names to HLB Inženjerski biro d.. and HLB Revidicon d.. respectively and became the.. representatives of HLB International for the Republic of Croatia (HLB Croatia).. Today.. Today, HLB Inženjerski biro is a highly professional, young and dynamic organization fully focused on the market.. Thirteen permanent employees,.. of which.. seven are certified auditors.. (certificates issued by the Croatian Chamber of Auditors) guarantee high quality of services and professional quality, which is at the same time one of the basic targets of our organization.. The Company's activities have expanded in respect to the original ones; the work relies fully on the.. information technology.. and has been adjusted to the work technology of other member companies of HLB International.. The cooperation with partners has made possible to considerably expand the range of our services and open up various new possibilities to the users of our services.. Basic Data.. Republic of Croatia.. ID:.. Tax No :.. PIN :.. Registered with the Commercial Court in Rijeka.. Share capital 48,500 kn (fully subscribed).. Management Board:.. Ana Krivičić, President.. Tomislav Ugrin, Member.. Contact:.. Telephone: +385 51 322303.. Fax: +385 51 214746.. Business Bank:.. Bank Account (local currency): 2360000-1102045916.. Foreign Currency Account: 2360000-2100374140.. Thanks for visiting our website..

  Original link path: /eng/index.html
  Open archive

 • Title: HLB - inženjerski biro : revizori i konzultanti
  Descriptive info: Ana Krivičić.. kvalifikacije:.. diplomirani ekonomist, certifikat ovlaštenog revizora.. pozicija:.. prokurist.. područja:.. revizija, due diligenca, poreznog savjetovanja, financijskog izvještavanja i računovodstva.. Ana Krivičić je 30 godina karijeru gradila u Službi društvenog knjigovodstva – filijala Rijeka (današnja FINA), a u nizu rukovodećih funkcija zadnja je bila pomoćnik glavnog direktora za poslove analize, kontrole i inspekcije.. Godine 1993.. okreće novu stranicu u karijeri i postaje partnerom i direktorom u HLB Inženjerskom birou gdje je i danas.. U 46 godina rada stekla je veliko iskustvo u primjeni računovodstvenih i poreznih propisa, propisa koji uređuju financije u gospodarskom sustavu u najširem smislu, a u zadnjih 15 godina posebno u području revizije financijskih izvještaja i ostalih usluga povezanih s revizijom.. Kao direktor, a sada predsjednik uprave stekla je veliko iskustvo u vođenju poslova Društva, komunikaciji s klijentima i zaposlenima po čemu se Društvo posebno prepoznaje.. Svojim radom pruža primjer ostalim zaposlenicima težeći pritom da maksimalno profesionalno odradi svoj posao na zadovoljstvo klijenata, ali i zaposlenika, i to tako da svatko od njih izrazi maksimalno svoje profesionalne mogućnosti.. Ima poseban afinitet raditi s mladima i prenositi svoje bogato znanje na njih, probuditi u njima humanost i pozitivna razmišljanja o svemu što rade.. Smatra da upravo to, uz zalaganje i visoki profesionalizam, pridonosi sretnijem okruženju za svih, ali i unosi radost u sve ono što čovjek radi.. Slobodno vrijeme voli provoditi u kazalištu uz ozbiljnu glazbu.. Nekada se aktivno bavila gimnastikom i atletikom, a i danas je prati sportski duh, pa se veseli trenucima provedenim u hodanju i trčanju.. Tomislav Ugrin.. pozicija:.. Uprava.. revizija, due diligenca, consultinga, financijskog izvještavanja i računovodstva.. Tomislav Ugrin je postao članom HLB Inženjerskog biroa 2001.. Njegov put bio je nekako logičan: od juniora, preko asistenta do menadžera.. Danas je Tomislav partner u tvrtki, a uža specijalizacija mu je revizija, due diligence, consulting (IT, organizacijski,.. ), financijsko izvještavanje i računovodstvo.. Kao član uprave bavi se i segmentima vođenja poslova Društva.. U poslu ga vodi težnja za izuzetno profesionalnim obavljanjem posla na zadovoljstvo suradnika i korisnika usluga.. Ono što kao djelatnik i partner želi postići je da HLB Inženjerski biro bude liderom u stručnosti i profesionalizmu u svom segmentu djelovanja i da svojim suradnicima može osigurati zadovoljstvo u radu, uz profesionalno usavršavanje i stalni rast, ali i materijalni prosperitet.. Sklon je pozitivnom razmišljanju i pogledu naprijed u svakom trenutku.. Oni koji ga poznaju znaju reći da  ...   je sredina koja uči i napreduje i u kojoj je znanje najveći kapital.. Kao i ostali HLB-ovci, sklon je timskom radu, pozitivnom razmišljanju, druženju i učenju drugih, a kao važnu vrijednost u životu uvijek ističe obitelj.. Ika Bevandić Barbalić.. univ.. spec.. oec, certifikat ovlaštenog eksternog revizora i certifikat internog revizora, ECDL certifikat.. kvalificirani senior.. revizija, due diligence, porezno savjetovanje.. Ika Bevandić Barbalić postala je članom tima HLB Inženjerskog biroa 2005.. godine, a otada je napredovala od juniora preko mlađeg asistenta do kvalificiranog seniora u reviziji.. Stekla je značajno iskustvo sudjelujući u mnogim revizijama, a najnovije postignuće je i certifikat ovlaštenog internog revizora i diploma postdiplomskog studija, smjer Kontroling.. Radeći svoj posao teži maksimalnom profesionalizmu i kontinuiranom usavršavanju u struci.. Prvenstveno je timski radnik, a njenu kreativnu stranu otkriva ljubav prema crtanju i dizajnu, kao i umjetnosti općenito.. Alen Ujčić.. diplomirani ekonomist, certifikat ovlaštenog eksternog revizora.. senior.. revizija, porezi.. Alen Ujčić radi na revizijama financijskih izvještaja od rujna 2007.. Već sada, gotovo na samom početku svoje karijere zna čemu treba težiti: profesionalnosti i što kvalitetnijem izvršenju postavljenih zadataka.. Pritom učenjem i kontinuiranim usavršavanjem gradi karijeru ovlaštenog revizora.. U slobodnim trenucima, kada nije zauzet revizorskim poslovima, uživa u šetnjama prirodom, trčanju, fitnessu i plivanju.. Romana Žmirić.. diplomirani ekonomist.. mlađi senior.. revizija.. Romana Žmirić specijalizira se za revizije financijskih izvještaja.. Teži neovisnosti i samostalnosti u obavljanju postavljenih zadataka, visokoj razini znanja i stručnosti, te okruženju u kojem je naglasak na timskom radu.. Svoje slobodno vrijeme najradije provodi u druženju s obitelji i dragim ljudima, po mogućnosti na otvorenom, u prirodi.. Izuzetno važno joj je da ljudi s kojima radi razmišljaju pozitivno te da su skloni timskom radu i pomaganju drugima.. Vesna Korlević.. voditeljica ureda.. Vesna Korlević se pridružila timu HLB Inženjerskog biroa 2012.. godine na mjestu voditelja ureda.. Višegodišnjim radnim iskustvom u zemlji i inozemstvu razvila je organizacijske i komunikacijske sposobnosti, stekla stručna znanja i međunarodno iskustvo.. Stečeno nastoji što uspješnije implementirati u svoj svakodnevni rad na zadovoljstvo klijenata, kao i svojih suradnika.. Osim računovodstvenih poslova brine i o svim ostalim potrebama svojih suradnika i ureda.. Vesna govori tečno tri svjetska jezika.. Cilj joj je napredovanje i stalno stjecanje novih znanja i vještina.. Teži profesionalizmu, odgovorna je i pozitivna osoba.. Slobodno vrijeme najradije provodi sa svojom obitelji i nastoji ga što kvalitetnije iskoristiti boravkom u prirodi, u kinu i kazalištu, a posebice uživa u putovanjima..

  Original link path: /tim.html
  Open archive

 • Title: HLB - inženjerski biro : revizija-misija i vizija
  Descriptive info: Misija i vizija.. Misija.. Misija HLB Inženjerskog biroa je.. pružanje poslovnih usluga vrhunske kvalitete.. u svrhu stvaranja dodatne vrijednosti poduzetnicima, državi, lokalnoj samoupravi i ostalim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.. Vizija.. Sebe vidimo kao značajnog čimbenika koji može pridonijeti.. povećanju konkurentnosti,.. te daljnjeg razvoja i međunarodnog povezivanja korisnika naših usluga.. Primarni cilj nije nam sam vrh po veličini i profitu, već vrh po kvaliteti usluga i stručnosti našeg osoblja..

  Original link path: /misija.html
  Open archive

 • Title: HLB - inženjerski biro : poslovni partneri revizija
  Descriptive info: Naši poslovni partneri.. HLB Revidicon d.. Poznato revizorsko društvo iz Varaždina koje ima 16 godina tradicije u pružanju revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj.. HLB Revidicon je, kao i HLB Inženjerski biro, član HLB Internationala i naš partner u mnogim projektima.. HLB International.. HLB International je.. međunarodna mreža firmi.. koje se bave računovodstvom, revizijom i poslovnim savjetovanjem.. Osnovana je 1969.. godine sa sjedištem u Londonu.. Danas je zastupljena u  ...   zaposlenika u preko 440 ureda.. HLB International je član tzv.. Forum of Firms, organizacije kojoj je cilj osigurati i ujednačiti kvalitetu obavljanja revizorskih usluga svojih članica bilo gdje u svijetu.. Profit consult d.. Naša partnerska tvrtka za pružanje knjigovodstvenih i administrativnih usluga osnovana je 2009.. godine, a proizašla je iz računovodstvenog obrta Kapital.. Zajedno s Profit consultom radimo na projektu ponude „paket“ usluga za male, srednje i velike korisnike..

  Original link path: /partneri.html
  Open archive •  


  Archived pages: 35