www.archive-org-2014.com » HR » I » IGMAN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 28 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Restrukturiranje poslovanja
  Descriptive info: Home.. Restrukturiranje poslovanja.. Svaki poduzetnički pothvat bi trebao imati kratkoročni, srednjoročni i dugoročni plan.. Držeći se toga plana, poduzetnik može biti uspješan, ali isto tako u nekom trenutku stvari mogu izmaknuti kontroli te se cjelokupno poslovanje dovodi u pitanje.. Tada se pristupa restrukturiranju poslovanja koje će na osnovu analiza dati moguće scenarije za nastavak djelovanja..

  Original link path: /index.php/usluge/poslovna-analiza/restrukturiranje
  Open archive

 • Title: Upravljanje rizicima
  Descriptive info: Upravljanje rizicima.. Svaki poduzetnički pothvat prati mnogo vrsta rizika.. Da bi se prosječni poduzetnik mogao zaštiti od većine njih mora se moći ii znati pripremiti.. Upravljanje rizikom je kompliciran i zahtjevan postupak koji iziskuje puno znanja, informacija i iskustva koje štite korisnika od mogućih negativnih posljedica..

  Original link path: /index.php/usluge/poslovna-analiza/upravljanje-rizicima
  Open archive

 • Title: Upravljanje Prodajom
  Descriptive info: Upravljanje Prodajom.. 1.. Posredovanje u prodaji.. 2.. Povezivanje s partnerima..

  Original link path: /index.php/usluge/upravljanje-prodajom
  Open archive

 • Title: Povezivanje s partnerima
  Descriptive info: Jeste se ikada zapitali kako izvesti svoj proizvod izvan granica RH? Kako prodati svoj proizvod velikim korporacijama koje taj proizvod koriste, ali ste Vi premali da bi Vas zamjetili.. Takva suradnja je moguća i najčešće manjem proizvođaču donosi veliku korist koju posrednici inače zadržavaju sebi.. Poduzeće Igman d.. o raspolaže sa velikom bazom poduzeća u Hrvatskoj i inozemstvu koja traže upravo Vaš proizvod..

  Original link path: /index.php/usluge/upravljanje-prodajom/povezivanje-s-partnerima
  Open archive

 • Title: Posredovanje u prodaji
  Descriptive info: Imate proizvod, a niste sigurni da se želite upustiti u suradnju sa velikim poduzećima koja su za Vas nedostižna.. Obratite se nama.. Vaš proizvod ćemo plasirati tamo gdje je to potrebno na obostranu korist..

  Original link path: /index.php/usluge/upravljanje-prodajom/posredovanje-u-prodaji
  Open archive

 • Title: O NAMA
  Descriptive info: Naša misija je da kao pružatelj usluga savjetovanja u poljoprivredi budemo vodeća organizacija u prikupljanju relevantnih informacija i donošenja praktičnih savjeta za poljoprivredne proizvođače.. Glavna zadaća poduzeća Igman d.. je uravnoteženje tržišne utakmice u području poljoprivrede, te strateški doprinos poljoprivrednicima u Hrvatskoj u njihovom pravodobnom informiranju i savjetovanju.. Ključna poslovna aktivnost je komercijalizacija informacija koje  ...   OPG, obrta, zadruga ili poduzeća.. Prikupljanje tih informacija, te savjetovanje sukladno prikupljenim informacijama i dosadašnjem iskustvu vlasnika Igman d.. Kao bitan segment poslovanja ističemo izradu poslovnih planova koji su potrebni za natjecanje u dobivanju sredstava EU.. Glavni fokus izrade ovih poslovnih planova jesu projekti koji su direktno vezani na poljoprivredu i razvoj poljoprivrednog sektora u RH..

  Original link path: /index.php/o-nama
  Open archive

 • Title: Igman d.o.o.
  Descriptive info: : 11501..

  Original link path: /index.php
  Open archive

 • Title: Poslovna suradnja
  Descriptive info: : 11502..

  Original link path: /index.php/home/113-poslovna-suradnja
  Open archive

 • Title: IPARD
  Descriptive info: IPARD.. IPARD je novi pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007.. – 2013.. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng.. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova V.. komponenta Ruralni razvoj.. Program je dobio pozitivno mišljenje 19.. 12.. 2007.. na Odboru za ruralni razvoj u Bruxellesu te ga je Europska komisija službeno prihvatila 25.. 2008.. IPARD program se provodi kroz tri osnovna cilja ili strateška prioriteta:.. Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice.. 101.. Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice.. 103.. Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice.. Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno - okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja.. 201.. Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika.. 202.. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja.. 3.. Razvoj ruralne ekonomije.. 301.. Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture.. 302.. Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti.. Odlukom Vlade RH od 26.. (NN 34/08) IPARD programom upravlja Uprava za ruralni razvoj – Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa dok program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.. Od 2007.. - 2011.. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima će biti dostupno 179.. 000.. 000 EUR (1,3 milijarde HRK) potpore.. Usluge Igman.. hr-a za prijavitelje na IPARD Igman.. hr u suradnji s partnerima nudi kompletnu uslugu pripreme natječajne i ishođenja popratne projektne dokumentacije.. Faze pripreme i ishodovanja potrebne dokumentacije su sljedeće:.. Izrada tehnološkog i arhitektonskog rješenja te dobivanje lokacijske i građevinske dozvole.. Izrada troškovnika.. Ishođenje Rješenja Ministarstva zaštite okoliša sukladno Elaboratu (studiji) utjecaja na okoliš.. 4.. Ishođenje Rješenja Uprave za veterinarstvo sukladno Tehnološkom planu i Glavnom projektu (ukoliko je potrebno!).. 5.. Provođenje postupka nabave sukladno IPARD proceduri (prikupljanje ponuda za izgradnju i opremu).. 6.. Izrada poslovnog plana i kompletiranje dokumentacije.. 7.. Podnošenje Prijave na natječaj Poslovni plan/Investicijska studija prema Pravilniku za Mjeru 101.. Članak 16.. (1) U poslovnom planu podnositelj mora dokazati ekonomsku održivost podnositelja i projekta na kraju realizacije ulaganja.. (2) Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s predloškom i pojašnjenjima u Prilogu IV.. a (obrazac I-OEA-4.. 1) ovoga Pravilnika za ulaganja do 27.. 000 EUR (200.. 000,00 HRK) u pojednostavljenom obliku (Prilog IV.. a ovoga Pravilnika), za ulaganja iznad 27.. 000,00 HRK) potpuni poslovni plan sukladno Prilogu IV.. b (obrazac I-OEA-4.. 2) ovoga Pravilnika.. Ako je glavni cilj ulaganja povećanje proizvodnje, postojanje tržišta također  ...   kamate/kamate), d) koeficijent obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi/ukupna imovina), e) odnos prihoda i rashoda (ukupni prihodi/ukupni rashodi), f) stopa povrata kapitala (dobit poslije oporezivanja/kapital i rezerve), g) bruto marža profita (dobit prije oporezivanja + kamate/ukupni prihod).. (2) Navedeni pokazatelji boduju se prema izračunatim vrijednostima, zatim ponderiraju u skladu s Prilogom XIII.. ovoga Pravilnika i prema ukupnom zbroju bodova društvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt dobiva ocjenu: vrlo dobro, dobro, zadovoljava ili ne zadovoljava.. (3) Ako podnositelj bude ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom prijava će biti odbijena.. Članak 18.. (1) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti podnositelja i izračunavati u reprezentativnoj godini su sljedeći: 1.. jednostavniji poslovni plan: za ulaganja do 27.. 000 EUR – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj: –profitabilnost – dobit poslije oporezivanja treba biti pozitivan od reprezentativne do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta 2.. potpuni poslovni plan/investicijska studija: za ulaganja koja prelaze 27.. 000 EUR a) za procjenu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG) i obrta koji su obveznici poreza na dohodak koristit će se sljedeći pokazatelji: – omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4.. b) za procjenu društava i obrta koji su obveznici poreza na dobit koristit će se sljedeći pokazatelji: – pokazatelj tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 0,9, – odnos prihoda i rashoda (ukupni prihodi/ukupni rashodi) te izračunati koeficijent ne smije biti manji od 1, – omjer obveza i kapitala ((kratkoročne obveze + dugoročne obveze)/(kapital i rezerve)) te izračunati koeficijent ne smije biti veći od 4.. (2) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći: 1.. 000 EUR – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj: – likvidnost – kumulativ financijskog tijeka treba biti pozitivan od prve do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja projekta 2.. 000 EUR a) interna stopa rentabilnosti veća od realne kamatne stope dobivenog kredita te veća od 5%, b) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od realne kamatne stope dobivenog kredita, c) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta.. Članak 19.. Ako je podnositelj početnik, odnosno ako posluje kraće od dvije godine, koeficijenti i kriteriji za procjenu podnositelja iz članka 17.. ovoga Pravilnika neće se primjenjivati..

  Original link path: /index.php/euipard
  Open archive

 • Title: MJERA 101
  Descriptive info: MJERA 101.. Mjera 101 – ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice.. I.. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA.. Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V-Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa (Narodne novine br.. 146/09, 150/09 i 58/10; u daljnjem tekstu: Pravilnik).. Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.. II.. PRIHVATLJIVI KORISNICI.. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.. III.. DODJELA SREDSTAVA I IZNOS POTPORE.. Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 101:.. A) Sektor mljekarstva;.. B) Sektor govedarstva;.. C) Sektor svinjogojstva;.. D) Sektor peradarstva;.. E) Sektor jaja;.. F) Sektor voća i povrća.. G) Sektor žitarica i uljarica.. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja po korisniku unutar Mjere 101 ograničena je na 900.. 000 EUR (6.. 570.. 000 HRK) u vremenskom okviru IPARD-a, osim sektora jaja gdje gornja granica može iznositi do 2.. 000 EUR (14.. 600.. 000 HRK).. Maksimalni iznosi potpore definirani su člankom 21.. stavkom 4.. Pravilnika.. IV.. UVJETI.. Podnositelj (obrtnici i trgovačka društva) dužan je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti Zahtjev za izdavanje izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu najmanje mjesec dana prije zatvaranja natječaja.. Podnositelj dostavlja prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (original i kopija, numeriranih stranica) na obrascima iz Priloga IV.. (obrazac I-OOP-1, za ulaganja u mjeru 101) ili Priloga V.. (obrazac I-OOP-2, za ulaganja u mjeru 103) Pravilnika.. Podnositelj koji prijavljuje više ulaganja unutar istog projekta podnosi prijavu na jednom prijavnom obrascu.. Dodatne informacije na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript.. A.. Dozvoljena ulaganja i specifični kriteriji za Mjeru 101 prema Pravilniku za Mjeru 101.. Članak 5.. Korisnici sredstava IPARD programa u sklopu ove mjere su poljoprivredna gospodarstva u skladu s člankom 3.. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br.. 149/09), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.. Članak 6.. Ulaganja unutar Mjere 101 dozvoljena su za sektore: sektor mljekarstva; sektor govedarstva; sektor svinjogojstva; sektor peradarstva; sektor jaja; sektor voća ipovrća (isključujući proizvodnju gljiva), te sektor žitarica i uljarica.. Članak 7.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru mljekarstva na poljoprivrednom gospodarstvu su: a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava, i/ili mliječnih ovaca i/ili mliječnih koza i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika, b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika, c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje onečišćenja zraka i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika.. d) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje bioplinskih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (gnojiva i drugog organskog otpada) na farmi i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor mljekarstva su: a) da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1.. točke a) ovoga članka 1.. korisnik mora imati na kraju ulaganja kapacitet za držanje: - najmanje 20, a najviše 150muznih krava, ukoliko ulaže samo u proizvodnju muznih krava ili - najmanje 50, a najviše 350 mliječnih ovaca, ukoliko ulaže samo u proizvodnju mliječnih ovaca ili - najmanje 50, a najviše 350 mliječnih koza, ukoliko ulaže u proizvodnju mliječnih koza 2.. korisnik mora imati na kraju ulaganja najmanji broj životinja kategorije koja je predmet ulaganja, i to: - 20 muznih krava, ukoliko ulaže samo u proizvodnju muznih krava ili - 50 mliječnih ovaca, ukoliko ulaže samo u proizvodnju mliječnih ovaca ili - 50 mliječnih koza, ukoliko ulaže u proizvodnju mliječnih koza b) podnositelj koji u trenutku prijave ima više od maksimalnog kapaciteta jedne od kategorija (150 muznih krava ili 350 mliječnih ovaca ili 350 mliječnih koza) dozvoljena su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d)iz stavka 1.. ovoga članka c) korisnik mora zadovoljavati EU standarde na kraju ulaganja u pogledu zahtjeva za sirovo mlijeko u skladu s odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br.. 99/07 i 28/10), d) korisnik mora zadovoljiti EU standarde na kraju ulaganja koji se odnose na zbrinjavanje gnojiva i to: – maksimalni broj životinja po jedinici površine (ha) ograničen je na 2,4 uvjetna grla (UG)/ha, – za kruti stajski gnoj najmanje 4 m² površine spremnika uz visinu nakupine gnoja od 2 m odnosno 8 m³ prostora spremnika ako je visina hrpe manja od 2 metra, po UG za period od 6 mjeseci, – za gnojnicu spremnika od 2 m³ po UG za period od 6 mjeseci, – za gnojovke 10 m³ lagune po UG za period od 6 mjeseci, e) iznimno od odredbe treće alineje točke d) ovoga članka, jame za gnojnicu nije potrebno izgraditi ukoliko se kroz sustav i tehnologiju uzgoja domaćih životinja ne stvara gnojnica.. Članak 8.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru govedarstva (mesno govedarstvo) na poljoprivrednom gospodarstvu su: a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za tov goveda i/ili držanje krava dojilja (sustav krava-tele) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje građevina za obradu otpadnih voda, popratnih energetskih objekata, uključujući uređaje za obradu otpadnih voda i opremu za sprečavanje onečišćenja zraka, i ostala ulaganja kako je navedeno  ...   u Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika, b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i ostala ulaganja kako je navedeno Prilogu IV.. 114/08) (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor jaja su: a) da bi ostvario pravo na ulaganja iz stavka 1.. korisnik mora imati na kraju ulaganja kapacitet za držanje: - najmanje 10.. 000 nesilica, ukoliko ulaže samo u proizvodnju nesilica ili - najmanje 10.. 000 pilenki lake linije, ukoliko ulaže samo u proizvodnju pilenki lake linije ili - najmanje 10.. 000nesilica i najmanje 10.. 000 pilenki lake linije, ukoliko ulaže u obje kategorije proizvodnje 2.. korisnik mora imati na kraju ulaganja najmanji broj životinja kategorije koja je predmet ulaganja, i to: - 10.. 000, ukoliko ulaže samo u proizvodnju nesilica ili - 10.. 000, ukoliko ulaže samo u proizvodnju pilenki lake linije ili - 10.. 000 nesilica ili 10.. 000 pilenki lake linije, ukoliko ulaže u obje kategorije proizvodnje b) podnositelj koji u trenutku prijave ima više od maksimalnog kapaciteta jedne od kategorija (40.. 000 nesilica ili 40.. 000 pilenki lake linije) dozvoljena su isključivo ulaganja navedena u točkama b) i d)iz stavka 1.. ovoga članka, te ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje objekata kako bi se postigla usklađenost s Direktivom o dobrobiti kokoši nesilica (99/74/EEC), ali bez povećanja proizvodnje.. c) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka 1.. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.. Članak 12.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektor voća ipovrćana poljoprivrednom gospodarstvu: a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i plastenika (samo polietilenska folija min 200 mikrona) za proizvodnju voća i povrća i ostala ulaganja kako je navedeno Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika, b) ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje voća/povrća/stolnog grožđa, i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika c) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje voća i povrća, uključujući ULO hladnjače, i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika, d) ulaganja u sustave za zaštitu od tuče (uključujući računalnu opremu) za voćnjake i stolno grožđe i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. e) ulaganja u novo podizanje i/ili restrukturiranje nasada voća i stolnog grožđa i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika f) ulaganja u restrukturiranje postojećih nasada vinskih kultivara grožđa i maslina (novo podizanje nije dozvoljeno) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika g) ulaganje u izgradnju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na otvorenom za trajne nasade i površine pod povrćem, koristeći podzemne (izvori i bunari) i površinske vode (rijeke, jezera i akumulacije), izgradnja bunara i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. f ovoga Pravilnika (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor voća i povrća su: a) za ulaganja iz stavka 1.. točke a) ovoga članka: – korisnik mora imati veličinu staklenika/plastenika od minimalno 500 m² do maksimalno 10.. 000 m²na kraju ulaganja, – korisnik mora dokazati postojanje vlastite proizvodnje voća i/ili povrća, sukladno proizvodnji za koju se provodi ulaganje, proizvodnjom upisanom u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava na kraju ulaganja, b)za sva ostala prihvatljiva ulaganja iz stavka 1.. ovoga članka, podnositelj mora imati vlastitu proizvodnju vezanu uz ulaganje, upisanu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava na početku i na kraju ulaganja, i to: - najmanje 2 ha do najviše 50 ha pod voćem, vinskim kultivarima grožđa i maslinama - najmanje 0,5 ha do najviše 30 ha pod povrćem - najmanje 0,5 ha do najviše 5 ha pod stolnim grožđem c) u slučaju ulaganja iz stavka 1.. točke b), c), d) i g), gdje podnositelj ima kombiniranu proizvodnju (proizvodnja voća/vinskih kultivara grožđa/maslina/povrća/stolnog grožđa), podnositelj mora zadovoljiti minimalni kriterij jedne od proizvodnji navedenih u stavku b) ovog članka, dok maksimalni kriterij ne smije prijeći niti u jednoj proizvodnji navedenoj u stavku b) ovog članka.. d) ulaganja u restrukturiranje postojećih nasada vinskih sorti grožđa,odnosno krčenje i ponovnu sadnju, dozvoljena su ako je vinograd: - starosti do 30 godina i ako se hibridi ili postojeće dozvoljene sorte zamjenjuju s preporučenim, u skladu s Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze ili - zdravstveno neispravan, starosti do 30 godina i ako se postojeće sorte zamjenjuju s preporučenim, u skladu s Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze.. e) ulaganja u restrukturiranje postojećih nasada maslina obuhvaćaju aktivnosti pomotehničkih zahvata rezidbe do baze stabla (tla).. Članak 13.. (1) Dozvoljeno ulaganje unutar sektora žitarica i uljarica je na poljoprivrednom gospodarstvu: – ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje i sušenje žitarica i uljarica i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu IV.. (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za ovaj sektor su: a) korisnik mora imati skladišni kapacitet od najmanje 100 t do najviše 1.. 500 t na kraju ulaganja b) podnositelj mora dokazati postojanje vlastite proizvodnje, proizvodnjom upisanom u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava od najmanje 20 ha do najviše 150 ha pod žitaricama i/ili uljaricama na početku ulaganja iz stavka 1.. Prihvatljivi troškovi (1).. Prihvatljivi troškovi odnose se na: a) izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine; b) kupnju nove mehanizacije i opreme (uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti imovine); c) opće troškove poput naknada za arhitekte, inženjere i druge savjetodavne naknade, studije izvedivosti, kupnja prava na patente i licence do gornje granice od 12% troškova navedenih u točkama a) i b) ovog stavka, od kojih su troškovi poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2%, ali ne preko 3.. 000 EUR (21.. 900,00 HRK).. (2) Vrijednost prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.. Informacije i upiti na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript..

  Original link path: /index.php/eumjera101
  Open archive

 • Title: MJERA 103
  Descriptive info: MJERA 103.. Mjera 103 – ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice.. IlI.. Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 103: A) Sektor mlijeka i mljekarstva; B) Sektor mesa; C) Sektor ribarstva; D) Sektor vinarstva: E) Sektor maslinovog ulja.. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po korisniku u vremenskom okviru IPARD-a ograničena je na 3.. 900.. 000 HRK), s tim da je u sektoru maslinovog ulja ograničena na 500.. 000 EUR (3.. 650.. Maksimalni iznos potpore definiran je člankom 38.. B.. Dozvoljena ulaganja i specifični kriteriji za Mjeru 103 prema Pravilniku za Mjeru 103 Članak 24.. Korisnici sredstava iz IPARD programa u okviru Mjere 103.. su obrti, trgovačka društva i zadruge, registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV):.. a) u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća (u skladu s Prilogom III ovoga Pravilnika) s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.. b) u rangu poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili s godišnjih prometom koji ne prelazi 200 milijuna eura s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.. Članak 25.. Ulaganja unutar Mjere 103.. dozvoljena su za sektore: sektor mlijeka i mljekarstva; sektor prerade mesa; sektor ribarstva; sektor prerade voća i povrća; sektor vinarstva, te sektor maslinovog ulja.. Članak 26.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru mlijeka i mljekarstva za pogone koji nisu usklađeni s EU standardima na području javnog zdravstva.. su:.. a) ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje postojećih objekata za poslovanje s mlijekom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko u otkupnim stanicama i na poljoprivrednim gospodarstvima i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu V.. e ovoga Pravilnika,.. b) ulaganja u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu V.. e ovoga Pravilnika.. c) ulaganja u specijalna transportna vozila za prijevoz sirovog mlijeka s dodatnom opremom i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu V.. d) iznimno od odredbe točke.. a) ovog stavka, dozvoljeno je ulaganje u izgradnju samo ako postojeći kapacitet (objekt) nije moguće uskladiti sa EU standardima na području javnog zdravstva.. Postojeći kapacitet (objekt) mora biti zatvoren na kraju ulaganja što se dokazuje Rješenjem o brisanju iz Upisnika odobrenih objekata.. (2) Dozvoljena ulaganja u sektoru mlijeka i mljekarstva za pogone koji su usklađeni s EU standardima na području javnog zdravstva su.. :.. a) ulaganja vezana za dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša (obrada otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladni sustavi),i to: - u opremu iz točki 103.. 10.. i 103.. 12.. u Prilogu V.. e ovoga Pravilnika, -u rekonstrukciju iz točke 103.. 1 u Prilogu V.. e ovoga Pravilnika povezanu s ugradnjom opreme iz prethodne alineje.. b) ulaganja u rashladnu opremu za svježe mlijeko u otkupnim stanicama i na poljoprivrednim gospodarstvima u skladu s točkama 103.. e ovoga Pravilnika, c) ulaganja u specijalizirana transportna vozila za sirovo mlijeko s dodatnom opremom skladu s točkama 103.. 2 u Prilogu V.. e ovoga Pravilnika d)ulaganja, kako je navedeno u Prilogu IV.. 114/08).. (3) Specifični kriteriji prihvatljivosti u sektoru mlijeka i mljekarstva:.. a) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka 2.. točke d) ovoga članka korisnik se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EC) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br.. Na kraju ulaganja korisnik mora pribaviti Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.. b) za ulaganja u rashladnu opremu za svježe mlijeko u otkupnim stanicama i na poljoprivrednim gospodarstvimaiz  ...   listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EC) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br.. Članak 28.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru ribarstva za pogone koji nisu usklađeni s EU standardima na području javnog zdravstva su:.. a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu riba, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, uključujući opremu za hlađenje, rezanje, sušenje, dimljenje i pakiranje proizvoda i zbrinjavanje nusproizvoda, uključujući i softver (ili »računalnu opremu«) i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu V.. b) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje otpremnih centara i/ili centara za pročišćavanje živih školjkaša i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu V.. (2) Dozvoljena ulaganja u sektoru ribarstva za pogone koji su usklađeni s EU standardima na području javnog zdravstva.. a) ulaganja vezana za dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša (obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladni sustavi), i to: - u opremu u iz točki 103.. e ovoga Pravilnika, - u rekonstrukciju iz točke 103.. e ovoga Pravilnika povezanu s ugradnjom opreme iz prethodne alineje b)ulaganja, kako je navedeno u Prilogu IV.. (3) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor ribarstva.. a) prihvatljivo je ulaganje u objekte za preradu riba, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,od najmanje 18 t kapaciteta godišnje, c) da bi ostvario pravo na ulaganje iz stavka 2.. točke.. b) ovoga članka podnositelj se mora nalaziti na listi obveznika IPPC Direktive (2008/1/EC) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br.. d) provedena ulaganja trebaju udovoljavati Uredbi Vijeća (EC) br.. 1198/2006 od 27.. srpnja 2006.. godine kojom se uspostavlja Europski ribarski fond i Uredbi Vijeća (EC) br.. 2371/2002 od 20.. prosinca 2002.. godine o očuvanju i održivom iskorištavanju resursa ribe u okviru Zajedničke ribarske politike.. Članak 29.. Dozvoljena ulaganja u sektor prerade voća i povrća su: a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu (konzerviranje, sušenje, zamrzavanje) voća, povrća, maslina (isključujući maslinovo ulje), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, i gljiva, uključujući proizvodnju sokova, octa i voćnih vina (isključujući vino od grožđa) i proizvodnju ulja iz buča te ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu V.. e ovoga Pravilnika, b) ulaganja u opremu za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu V.. Članak 30.. (1) Dozvoljena ulaganja u sektoru vinarstva su: – ulaganja u opremanje (oprema za filtriranje, stabilizaciju, linije za punjenje, automatsko etiketiranje i pakiranje) vinarija i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu V.. (2) Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor vinarstva su: b) podnositelj mora biti upisan u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina, odnosno Vinogradarski registar, c) u godini prije podnošenja prijave podnositelj mora imati godišnju proizvodnju u rasponu od 200 hl do 20.. 000 hl vina kategorije kvalitetno i/ili vrhunsko, u skladu sa Zakonom o vinu (»Narodne novine« br.. 96/03).. Članak 31.. Dozvoljena ulaganja u sektoru maslinovog ulja su: a) ulaganje u laboratorijsku opremu za osnovne kemijske analize maslinovog ulja i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu V.. e ovoga Pravilnika, b) ulaganje u opremu za preradu komine masline u kompost i ostala ulaganja kako je navedeno u Prilogu V.. Prihvatljvi troškovi (1).. Prihvatljivi troškovi odnose se na: a) izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine, b) kupnju nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti imovine, c) opće troškove, kao naknada za arhitekte, inženjere i druge savjetodavne naknade, studije izvedivosti, kupnju prava na patente i licence do gornje granice od 12% troškova navedenih u točkama a) i b)ovoga članka, od kojih su poslovni planovi prihvatljivi u iznosu do 3%, ali ne većem od 5.. 000 EUR (36.. 500,00 HRK)..

  Original link path: /index.php/eumjera103
  Open archive

 • Archived pages: 28