www.archive-org-2014.com » HR » I » IDEMIJA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 30 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Koncertus - putnička agencija
  Descriptive info: .. Idem i ja.. Naslovnica.. Izleti.. KATALOG IZLETA.. O nama.. FAQ.. Podatci o tvrtki.. OPĆI UVJETI.. Pravna napomena.. OSIGURANJE.. Plaćanje.. Upute za plaćanje općom uplatnicom.. Kontakti.. Košarica.. 0,00.. kn.. (0).. Katalog.. Youtube.. Twitter.. Facebook.. Powered by.. PAVLETIĆ.. KONCEPT I DIZAJN.. LOGICO.. UPRAVLJANJE INTERNET STRANICAMA.. EasyEdit CMS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: IZLETI IZ RIJEKE
  Descriptive info: IZLETI IZ RIJEKE.. Nacionalni park Brijuni.. Ljepota netaknute prirode sa stoljetnim šumama u skladu je s parkovima-šumama koje je oblikovala ljudska ruka.. Izlet na Veliki Brijun uključuje uistinu bogati sadržaj.. Putovanje, jednim dijelom, nekada jednog od najvećih golf terena u Europi, prolaz kroz safari park i zaljev Verige, koji je svojom ljepotom i funkcionalnošću mogao zadovoljiti čak i  ...   Zlatnim otokom nazvan je još u antici.. Otok Bašćanske ploče, Frankopana i Vrbničke žlahtine sa 2500 sunčanih sati na godišnje i 190km obale, uvijek vam ima za pružiti neko novo zadovoljstvo.. Jezero Bled.. Ledenjačko jezero, okruženo Alpama, sa crkvicom na otočiću usred jezera i dvorcem smještenim na visokoj stijeni, jedno je od najpoznatijih turističkih središta u Sloveniji.. NEWSLETTER.. Prijava..

  Original link path: /izleti-iz-rijeke.aspx
  Open archive

 • Title: KATALOG IZLETA
  Descriptive info: KATALOG IZLETA..

  Original link path: /katalog-izleta.aspx
  Open archive
 •  

 • Title: FAQ
  Descriptive info: FAQ.. ZAŠTO SU VAM IZLETI TAKO DOBRI, A TAKO POVOLJNI?.. Naši su izleti izrazito povoljni jer na njima imamo 45-minutno predstavljanje tvrtke Pavletić.. Hvala za ovo tako dobri :-).. ŠTO SVE DOBIVAMO U CIJENI IZLETA, PRETPOSTAVLJAM PRIJEVOZ?.. U cijenu svakog izleta uključen vam je Ručak, Prijevoz turističkim autobusom, Turistički pratitelj i Organizacija izleta.. KADA I KOME PLAĆAMO IZLET?.. Plaćanje izleta vrši  ...   Vi izvršite plaćanje.. ZAŠTO NEMATE POLASKE IZ SVIH GRADOVA HRVATSKE?.. Upravo radimo na tome da našu ponudu proširimo diljem Lijepe naše, Rijeka i Zagreb su gradovi sa stalnim polascima, uz to bilo je tu polazaka iz Koprivnice, Karlovca, Pule, Zadra, Gorskog kotara, Splita.. a bit će toga još i ponovno!.. Za sva pitanja slobodno nam se obratite na.. rezervacija.. koncertus@gmail.. com..

  Original link path: /faq.aspx
  Open archive

 • Title: Podatci o tvrtki
  Descriptive info: Podatci o tvrtki.. Koncertus.. - turistička agencija.. Hreljin 223/a.. 51226 Hreljin.. Mob: 099 39 25 777.. ID KOD: HR-AB-51-040324902.. Društvo je upisano u sudski Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt 14/3012-2, MB 4123794.. Žiro račun: IBAN HR76233600001102413508.. MB:4201515, OIB: 95568178267.. Temeljni kapital društva iznosi: 20.. 000,00 kn uplaćen u cijelosti.. Član uprave: Alen Črnja i Igor Črnja..

  Original link path: /podatci-o-tvrtki.aspx
  Open archive

 • Title: OPĆI UVJETI
  Descriptive info: OPĆI UVJETI.. OSNOVNE UPUTE.. Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojega zaključuju turistička agencija "Koncertus " (u daljnjem tekstu: Koncertus) i putnik (u daljnjem tekstu: ugovaratelj putovanja) koji se prijavljuje za turistički aranžman.. 1.. PREDMET UGOVORA.. Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa Koncertus i ugovaratelja putovanja.. Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete te upute za izlete i turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke.. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije Koncertus ili bilo koje druge ovlaštene osobe ili agencije za prodaju Koncertus aranžmana ili su na neki drugi način obje strane jasno potvrdile svoju suglasnost npr: Internet, fax, elektronska pošta, stavljanjem na raspolaganje kreditne kartice, uplata na žiro račun) i ugovaratelj putovanja te nakon što je ugovaratelj putovanja u cijelosti uplatio cijenu izleta, turističkog aranžmana ili dio cijene te neosporno osigurao plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma.. Ukoliko putnik nije u mogućnosti sam potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad Koncertus primi ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito dio ugovorne cijene i dokumentacije kojom se neosporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.. 2.. PRIJAVE, REZERVACIJE I PLAĆANJE.. Ugovaratelj putovanja se za putovanja može prijaviti u poslovnici Koncertus i drugim ovlaštenim agencijama, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske telekomunikacije.. Na prijave se odgovara žurno.. Rezervacije se vrše prema zatraženom datumu.. U slučaju popunjenosti nude se dva sljedeća datuma istog putovanja ili neko drugo putovanje koje nije popunjeno na zatraženi datum.. Može se ponuditi i lista čekanja koja za Koncertus nije obvezujuća.. Svaka prijava postaje punovažna uplatom predujma, potpisivanjem ugovora ili vauchera ili diktiranjem broja kreditne kartice.. Time ugovaratelj putovanja u cijelosti prihvaća ove opće uvjete koje je prethodno u cijelosti pažljivo proučio.. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, ugovaratelj putovanja uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno.. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 10 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno.. Ugovaratelj putovanja dužan je Koncertus dostaviti putem pošte, faxa ili e-maila dokaz o uplati putovanja najkasnije 10 dana prije putovanja.. Ako ugovaratelj putovanja ne uplati preostali iznos najkasnije do navedenog roka, agencija će automatski (bez pismenog/usmenog ili bilo kakvog drugog kontakta ili obavijesti) otkazati ugovaratelju putovanja navedeno putovanje te zadržati uplaćeni iznos predujma.. 3.. CIJENE.. Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i uključuju sadržaj u rubrici ponuda uključuje, a vrijede od dana objavljivanja programa.. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan ako se radi o putovanju u inozemstvo.. U slučaju promjene tečaja za više od 2% Koncertus zadržava pravo promijene cijena.. Također, Koncertus zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promijene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i dr.. usluga, odnosno u slučaju promijene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana.. Posebne usluge su sve one usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja (jednokrevetna soba, posebna prehrana, fakultativni izleti i sl.. ), pa ih samim time putnik plaća prema dogovoru s agencijom: pri plaćanju aranžmana u agenciji ili zasebno na licu mjesta vodiču ili pružatelju usluge.. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i naplaćuju se kao dodatak na utvrđenu cijenu putovanja.. Cijene navedene u Koncertus programima bazirane su na osnovi Ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji na kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.. Koncertus može predvidjeti da putnik određene usluge koji će koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi.. Za sve usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor podnosi se izravno izvršiocu usluge.. Koncertus može, najkasnije 14 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva za inozemstvo, ili do promjene u tarifama prijevoznika, ili hotelijera, ili drugih pružatelja usluga za Hrvatsku i inozemstvo i to isključivo u pismenom obliku.. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%.. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem obavijestiti Koncertus – u roku od dva dana od primljene obavijesti.. U slučaju odustajanja od aranžmana putnik nema pravo na nadoknadu štete.. Ako putnik svoje odustajanje ne dostavi Koncertus-u - u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan sa promjenom cijene.. 4.. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA, SMJEŠTAJ.. Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u Koncertus programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa.. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija smještaja, prehrana, udobnost i druge usluge u pojedinim zemljama bitno razlikuje od hrvatskih.. Koncertus ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Koncertus programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bila od strane Koncertus djelatnika ili neke treće osobe čime vrijedi samo ono na što se agencija pismeno obavezala.. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija na mjestu boravka, na neobavezan prijedlog djelatnika Koncertus.. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja i cjeniku.. Ukoliko je moguće, Koncertus će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev putnika za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.. ) ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.. Smještaj nije moguć prije 16:00 h na dan početka korištenja usluge, izuzev kada je to programom predviđeno, a isti se mora napustiti do 10:00 h na dan završetka korištenja usluge, izuzev kada je drugačije programom predviđeno.. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20:00 h) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Koncertus, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen planom putovanja.. Rani smještaj nadoplaćuje se sukladno cjeniku smještajnog objekta.. 5.. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA.. Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente.. Prilikom prijave ugovaratelj putovanja je dužan dati svoje osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju koju zahtjeva određeni program putovanja Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Koncertus, a ukoliko bi zbog takvog propusta ugovaratelja putovanja Koncertus pretrpio dodatnu štetu, ugovaratelj putovanja je dužan istu nadoknaditi.. Ugovaratelj putovanja je dužan poštovati carinske i devizne propise.. Koncertus nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.. Ukoliko ugovaratelj putovanja zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu.. Ukoliko ugovaratelj putovanja za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove.. Pratitelj Koncertus pomoći će ugovaratelju putovanja u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa.. Ugovaratelj putovanja je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima kako RH tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati sa predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri.. U slučaju nepoštovanja navedenih obaveza ugovaratelj putovanja odgovara za načinjenu štetu, a Koncertus otklanja svaku odgovornost za takvu štetu.. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekata (hotela, restorana.. ) na recepciji.. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Koncertus će ugovaratelja putovanja upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH.. Preporučujemo svakom putniku da se osobno  ...   nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za Koncertus da ne sklopi ugovor.. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.. Koncertus zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio potreban najmanji broj putnika za realizaciju aranžmana, naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga.. Koncertus zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (sigurnosna situacija, zatvorene ceste, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Koncertus ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.. Koncertus ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja.. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na postojeću situaciju.. Koncertus ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na Koncertus web – stranicama.. Koncertus zadržava pravo otkaza izleta 24 sata prije polaska.. Minimalni broj izletnika je 35 osoba.. 13.. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA.. U svezi naknada za odustajanje ugovaratelja putovanja od putovanja ugovaratelj putovanja svoje putovanje može otkazati samo pismeno.. Datum tog pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici: Za otkaz do 30 dana prije puta, organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana.. Za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25%.. Za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40%.. Za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80%.. Za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih navedenih u ljestvici, Koncertus zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene nadnevka polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene.. Ako ugovaratelj putovanja koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Koncertus zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak putnih troškova Ako ugovaratelj putovanja na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.. 14.. RJEŠAVANJE PRIGOVORA.. Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, ugovaratelj putovanja može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor pratitelju, na adresu agencije ili na e-amil: izleti.. Svaki ugovaratelj putovanja - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge.. Svaki ugovaratelj putovanja - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno.. Koncertus neće primiti u postupak grupne pritužbe.. Postupak u svezi s prigovorom: Odmah na samom mjestu, ugovaratelj putovanja reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga.. Ugovaratelj putovanja je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora.. Ako ugovaratelj putovanja na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Koncertus neće uvažiti naknadnu reklamaciju niti na nju odgovoriti.. Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, ugovaratelj putovanja s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Koncertus ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju.. Ugovaratelj putovanja zadržava jedan primjerak ove potvrde.. Najkasnije 7 dana po povratku s puta ugovaratelj putovanja šalje pismeni prigovor poštom (s povratnicom) ili e-mailom na adresu Koncertus, te prilaže (skenira) pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove.. Koncertus će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 7 dana.. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 7 dana neće se uzimati u razmatranje.. Koncertus je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora.. Koncertus može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navada žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana.. Koncertus će rješavati samo one pritužbe za koje se dokaže da su uslijedili nakon što je putnik uputio prigovor na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta.. Dok Koncertus ne donese rješenje, ugovaratelj putovanja se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.. Ukoliko ugovaratelj putovanja ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu.. Ukoliko je zbog krivnje Koncertus došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, ugovaratelj putovanja ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.. U slučaju sklapanja ugovora po '' Last minute ponudi '' ugovaratelj putovanja nema pravo prigovora na smještaj.. 15.. PRTLJAGA.. Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan.. Ugovaratelj putovanja je dužan voditi računa o svojim osobnim stvarima koje je unio u prijevoznom sredstvu ili smještajni objekt.. Koncertus ne preuzima odgovornost za izgubljenu, uništenu ili oštećenu prtljagu ili dragocjenosti.. Prijave za izgubljenu prtljagu ugovaratelj putovanja upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu u kojima je prtljaga oštećena, uništena ili izgubljena ovisno o tome gdje je oštećenje, uništenje ili gubitak nastao.. U smještajnom objektu preporučuje se najam sefa.. Koncertus preporučuje uplatu police za osiguranje prtljage kod Croatia osiguranja d.. preko web stranice Koncertus www.. hr.. 17.. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA.. Ugovaratelj putovanja osobne podatke daje dobrovoljno.. Osobni podaci potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i isti će se koristiti za daljnju komunikaciju.. Koncertus se obvezuje da osobne podatke ugovaratelja putovanja neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana.. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja odnosno ukoliko ugovaratelj putovanja zaključi policu osiguranja reko djelatnika Koncertus-a, tad će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu.. Osobni podaci ugovaratelja putovanja čuvat će se u bazi podataka Koncertus.. Ugovaratelj putovanja je suglasan da se njegovi podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Koncertus-a.. 18.. LAST MINUTE PUTOVANJA.. Last minute putovanja Koncertus je prihvatio zbog povoljnije cijene paket aranžmana, a koja se kao takva nude putnicima najviše tjedan dana prije same realizacije putovanja.. Koncertus jamči isključivo kategoriju objekta (prema službenoj kategorizaciji te države) i vrsti izabrane usluge (noćenje, polupansion, all inclusive…), ovisno o usluzi koja se nudi određenim aranžmanom.. Koncertus slobodan je sniziti cijenu osnovnog aranžmana sedam dana do realizacije putovanja.. Takva putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Koncertus ne može utjecati, a Ugovaratelj putovanja je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga ni Koncertus niti ugovaratelj putovanja nemaju pravo prigovora prema organizatoru.. 19.. INFORMACIJE.. Obavijesti koje ugovaratelj putovanja dobije na prijavnom mjestu ili putem telefona ne obvezuju turističku agenciju Koncertus u većoj mjeri nego što su to i obavijesti navedene u samom programu putovanja.. 20.. ZAVRŠNE ODREDBE.. Opći uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju.. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg ugovaratelj putovanja sklapa sa Koncertus-om, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Koncertus.. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno.. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci, primjenjuje se hrvatsko pravo.. Upute i uvjeti rezervacije te kupnje turističkih aranžmana stupaju na snagu 20.. 05.. 2014 godine.. O B A V I J E S T.. Poštovani kupci-korisnici,.. Obavještavamo Vas da sukladno članku 8.. Zakona o zaštiti potrošača.. Vaše eventualne prigovore možete uputiti putem pošte,.. mailom na mail:.. izleti.. ,.. faxom na fax: 051809772,.. ili ih podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru..

  Original link path: /opci-uvjeti.aspx
  Open archive

 • Title: Pravna napomena
  Descriptive info: Pravna napomena.. UGOVOR IZMEĐU KORISNIKA i Koncertus d.. o.. Korištenjem ovih web stranica, odnosno bilo koje usluge na njima navedene, Vi prihvaćate uvjete korištenja i obavijesti koje se ovdje nalaze.. Ako niste suglasni s uvjetima korištenja ne koristite ove stranice.. ZAŠTITA PRIVATNOSTI.. Koncertus d.. cijeni Vašu privatnost i zbog toga posluje prema sljedećim načelima:.. Mi izričito navodimo kada su nam potrebni Vaši osobni podaci.. Prosljeđujemo Vaše osobne podatke relevantnoj trećoj osobi koja je pružatelj usluge koju ste rezervirali i platili preko Idem i ja d.. sustava za Internet plaćanje.. Također koristimo Vaše osobne podatke za obradu Vaših zahtjeva unutar Idem i ja d.. sustava i povremeno da bismo Vas obavijestili o novostima koje se tiču usluga ili samog Idem i ja d.. sustava.. Kako bismo uvijek imali Vaše točne podatke u trenutku kad trebate našu uslugu ili drugu informaciju, molimo da nas obavijestite ukoliko dođe do promjene u Vašim osobnim podacima ili ukoliko ste pogriješili pri unosu istih.. Ako uočite da Koncerus d.. ne postupa prema ovim načelima ili imate bilo kakvu drugu primjedbu vezanu uz način poslovanja, obavijestite nas na.. i mi ćemo upotrijebiti sve ekonomski opravdane napore da istražimo i ispravimo problem što je prije moguće.. OGRANIČENJE NA OSOBNO, NEKOMERCIJALNO KORIŠTENJE.. Ove web stranice namijenjene su korisnicima za osobno, nekomercijalno korištenje.. Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili  ...   ili radnje.. LINKOVI NA STRANICE TREĆIH OSOBA.. Ove stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih tvrtki ili osoba.. Ti linkovi su samo za Vašu informaciju, a Idem i ja d.. ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica.. PROMJENA OVIH UVJETA I DRUGIH UVJETA POSLOVANJA.. Idem i ja d.. zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja web stranica i drugih uvjeta poslovanja.. Promjene ne utječu na već izvršene i uplaćene rezervacije.. KORIŠTENJE Idem i ja d.. USLUGA NA OVIM STRANICAMA.. Svrha Koncertus d.. web stranica je isključivo pomoći korisnicima da se informiraju o ponudi izleta preko opisa i slika, i provjere termine putovanja, te da izvrše rezervaciju i uplatu.. Upozoravamo Vas da za provedbu transakcija putem naših stranica morate biti punoljetni, te da ovime prihvaćate financijsku odgovornost za transakcije koje izvršite Vi osobno ili maloljetne osobe koje stanuju u Vašem kućanstvu.. Odgovorni ste za nadzor nad maloljetnim osobama koje ovdje koriste Vaše podatke, te za istinitost i točnost podataka koje nam dajete za provedbu rezervacije ili financijske transakcije.. U slučaju bilo kakve zloupotrebe ove stranice (upis lažne rezervacije ili sl.. ) bit će Vam onemogućen pristup našem siteu.. DODATNE NAPOMENE.. trudit će se provjeravati točnost podataka na ovim stranicama i ujedno širiti svoju ponudu.. Transakcije kreditnim karticama posebno su zaštićene programima za sigurno komuniciranje putem interneta.. Unatoč tome uvijek vam preporučamo ispisati fizički na printeru potvrdu plaćanja..

  Original link path: /pravna-napomena.aspx
  Open archive

 • Title: OSIGURANJE
  Descriptive info: OSIGURANJE.. Poštovani, pri putovanju s agencijom Idem i ja mi Vam želimo ponuditi i putno osiguranje koje, po vlastitoj želji i nahođenju, uplaćujete klikom na..

  Original link path: /osiguranje.aspx
  Open archive

 • Title: Upute za plaćanje općom uplatnicom
  Descriptive info: Upute za plaćanje općom uplatnicom.. Opća uplatnica.. IBAN PRIMATELJA.. : HR0223400091110652618.. PRIMATELJ.. : Koncertus d.. , Hreljin 223/a, 51226 Hreljin.. MODEL.. : HR99.. OPIS PLAĆANJA.. : Izlet.. POZIV NA BROJ PRIMATELJA:.. Pokraj svakog izleta je poziv na broj uplate.. Osigurajte svoje mjesto uplatom putem opće uplatnice ili web stranice www..  ...   (ulaznice, vodič, degustacije…) plaća se na izletu.. U slučaju da je uplaćeno putem opće uplatnice neće se uvažiti.. Opći uvjeti poslovanja objavljeni u na web stranici idemija.. Agencija zadržava pravo otkazivanja izleta ukoliko se prijavi manje od 35 putnika.. Za tiskarske pogreške ne odgovaramo.. Agencija:.. Koncertus.. -turistička agencija.. ID KOD: HR-AB-51-040327902..

  Original link path: /upute-za-placanje-opcom-uplatnicom.aspx
  Open archive

 • Title: Kontakti
  Descriptive info: Kontakti.. Tel:.. 051 / 809 777.. Fax:.. 051 / 809 772.. Mobitel:.. 099 / 3925 777.. E-mail:.. ADRESA:.. Hreljin 223/a,.. 51226 Hreljin - HR.. Prikaz veće karte.. Obrazac.. Polja označena zvjezdicom (*) su obavezna.. Vaše ime:.. *.. Tel / Mob:.. Poruka:.. Generiraj novu sliku.. Unesite kod sa slike:.. Pošalji.. Odustani..

  Original link path: /kontakti.aspx
  Open archive

 • Title: Košarica
  Descriptive info: Moji podaci.. Specifikacija narudžbe.. Molimo unesite Vaše ispravne podatke.. Rb.. Slika.. Izlet.. Cijena.. Broj osoba.. Iznos.. Iznos za platiti:.. 0,00.. Sve cijene su izražene u HRK.. PDV je uključen u cijenu.. Isprazni košaricu.. Nastavi kupnju.. Naruči..

  Original link path: /kosarica.aspx?Type=Cart
  Open archive •  


  Archived pages: 30