www.archive-org-2014.com » HR » J » JARMINA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 59 . Archive date: 2014-03.

 • Title: Općina Jarmina
  Descriptive info: .. Početna stranica.. Op ina Jarmina.. Povijest naselja.. Geoprometni položaj.. Domovinski rat.. Stanovništvo.. Politika i rad op ine.. Uprava i administracija.. Op insko vije e.. Odbori.. Komunalni pogon.. Zapisnici sa sjednica vije a.. Natječaji.. Odluke vije a.. Odluke načelnika.. Službena dokumentacija.. Zahtjevi.. Pristup informacijama.. Udruge i ustanove.. Program "Pomo u ku i starijim osobama".. Ustanove u Jarmini.. Pregled udruga.. Bočarski klub Jozef.. Dobrovoljno vatrogasno društvo Jarmina.. Ekološka udruga Izvor.. Kulturno umjetničko društvo Zvonko Ban.. Lovačko društvo Borinci.. Moto klub Jarmina.. Nogometni klub Borinci.. Športsko ribolovno društvo Crvenperka.. Udruga Hrvatska žena.. Udruga žena Ivančica.. Udruga katoličkih izvi ača Jarmina.. Zavičajni klub zagoraca Kaj.. Ljekarna "Derjanovi ".. Gospodarstvo.. Popis privrednih subjekata.. Agencija Dast.. K.. E.. A.. d.. o.. za trgovinu i usluge.. Obrt za izradu nadgrobnih spomenika Tihi dom.. Vjerski život.. Web stranice Župe.. Župna crkva u Jarmini.. Crkveni god.. Fotogalerija.. Crkva.. Groblje.. Op ina.. Spomenici braniteljima.. Stare slike Jarmine (1.. dio).. Stare slike Jarmine (2.. Dani op ine 2009.. Dani op ine 2010.. Dani op ine 2011.. Dani op ine 2012.. Dani Op ine 2013.. Posjet Krapini.. Ribnjak.. Martinje.. Posjet generala Mladena Markača.. Kontakt.. PONOVNA JAVNA RASPRAVA.. Srijeda, 05.. 03.. 2014.. Temeljem članka 86.. i 93.. Zakona o prostornom ure enju i gradnji ( Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Načelnik Op ine Jarmina, dana 4.. objavljuje.. PONOVNU JAVNU RASPRAVU.. o Prijedlogu.. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana ure enja Op ine Jarmina.. 1.. Javni uvid u Prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana ure enja Op ine Jarmina za ponovnu javnu raspravu otvorit e se dana 17.. godine i trajat e do 24.. godine.. 2.. Elaborat Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana ure enja Op ine Jarmina za ponovnu javnu raspravu bit e izložen u prostorijama Op ine Jarmina u Jarmini, Vladimira Nazora 2, i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.. 3.. Očitovanja, prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana ure enja Op ine Jarmina za ponovnu javnu raspravu mogu se dati u pisanom obliku i to:.. - upisom u Knjigu primjedbi koja e se nalaziti na mjestu izlaganja Plana.. - neposrednom predajom u pisarnicu Op ine Jarmina.. - poštom na adresu Op ine Jarmina  ...   DODJELI STIPENDIJA 2013/2014.. Četvrtak, 13.. Rezultate natječaja za dodjelu stipendija za godinu 2013/2014 možete pročitati u rubrici Natječaji.. POZIV.. Petak, 07.. POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNA SLUŽBA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE.. organizira predavanje.. dana 17.. u Op ini Jarmina u 10:00 sati.. Teme na predavanju su:.. Višestruka sukladnost (obvezno za sve poljoprivredne proizvo ače).. Integrirana proizvodnja i obvezna načela integrirane zaštite (od 2014.. obvezna za sve poljoprivredne proizvo ače).. Što nas očekuje u nacionalnom akcijskom planu za sigurnu primjenu pesticida (edukacija e biti obvezna za sve poljoprivredne proizvo ače).. Aktualnosti iz Ministarstva poljoprivrede.. 5.. Gostuju i predavači (sjeme, zaštita).. POZIV ZA UPIS U VOJNU EVIDENCIJU.. Ponedjeljak, 13.. Pozivaju se sve muške osobe, hrvatski državljani ro eni 1996.. , kao i muške osobe starijih godišta koji do sada nisu upisani u vojnu evidenciju s prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije, poradi upisa u vojnu evidenciju po mjestima i terminima kako je navedeno u dopisu MORH-a, a kojeg mozete procitati u rubrici Službena dokumentacija.. Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2013/2014.. Petak, 10.. Op insko vije e Op ine Jarmina na sjednici održanoj 20.. prosinca 2013.. godine, donijelo je odluku kojom raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija za godinu 2013/2014 Stipendije se dodjeljuju studentima s područja Op ine Jarmina.. Natječaj i uvjeti natječaja objavljeni su na oglasnoj ploči te na internet stranici op ine www.. jarmina.. hr, u rubrici Natječaji.. Završen humanitarni malonogometni turnir.. Subota, 21.. 12.. 2013.. Nakon pet dana završen je malonogometni turnir za pomo obitelji Roži.. Kliknite na naslov za više informacija.. Humanitarni turnir - završnica!.. Petak, 20.. Posljednji je dan malonogometnog turnira na kojem je prikupljeno otprilike 11000 kuna za pomo obitelji Roži.. Natjecanje je ušlo u završnicu u kojoj e se natjecati pet ekipa.. Kliknite na naslov kako biste vidjeli jučerašnje rezultate i raspored današnjih utakmica.. Nadamo se da ete današnje utakmice posjetiti u velikom broju.. Vidimo se, čekamo vas!.. Izdvojeno iz galerije.. Novi dokumenti.. Obavijest o podnošenju zahtjeva za stambeno zbrinavanje-2014-02-21.. Izvješ e 2013.. god.. -2014-02-17.. Dobitnici stipendija I.. godina-2014-02-13.. Dobitnici stipendija II.. i viša godina-2014-02-13.. Naknada za pristup informacijama-2014-02-07.. Dobrodošli na Web stranice.. Općine Jarmina!.. Načelnik: Andrija Draganić.. Video.. Općina Jarmina.. Općina Jarmina u županiji Vukovarsko-srijemskoj.. Izrada:.. Ikona web design studio.. 2011.. godine..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Općina Jarmina
  Original link path: /index.php?stranica=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Općina Jarmina
  Descriptive info: Na području današnje Jarmine živjeli su ljudi i u prethistorijsko vrijeme.. U Jarmini, na ciglani, otkopane su 24.. ožujka 1959.. godine dvije prethistorijske jame pune fragmenata od pečene zemlje, te ostaci zemunica, posu a i kostiju.. Istoga dana otkopani su na ciglani dijelovi kostiju, ali bez priloga.. Teren je stručno snimljen.. U srednjem vijeku položaj jarminskog posjeda uglavnom je jasan, jer i danas postoji na tom zemljištu istoimeno selo Jarmina.. U dokumentima je posjed Jarmina zapisan prvi puta 1324.. godine u obliku Jarumna i Jarumpna, a poslije toga navodi se u nekoliko mahova sve do 1525.. Tako je 1455.. godine posjed zapisan u obliku Jaromna, a 1489.. u obliku Jaromna Szent Miklos Jarmina Sveti Nikola prema istoimenoj župnoj crkvi.. Današnje ime JARMINA zapisano je u popisu iz 1702.. Naziv sela postao je, pretpostavlja se, od riječi jaram preko lika jaramina, jer se uzvisina ispred sela uzdiže kao jaram na ravnici.. Prijeturska Jarmina nije ležala na današnjem položaju sela, nego ondje gdje je hatar Staro Crkvište.. Tu je bila jarminska župna crkva Sv.. Nikole, koja se spominje u dokumentima izme u 1332.. i 1335.. godine u popisima papinskog sakupljača novca za Svetu zemlju i križarsku vojsku.. Pod Turcima od 1536.. do 1662.. ta se crkva više ne spominje.. Ona je ve  ...   novi posjednici jarminskog posjeda dignu to hrvatsko, češko i slovačko stanovništvo, a na njihovim selištima nastane njemačke došljake.. One hrvatske, češke i slovačke obitelji, koje su stjecajem prilika ostale u Jarmini, ženidbama i stalnim njemačkim utjecajem s vremenom su ponijemčene.. Poslije propasti srednjovijekovne jarminske župe u Jarmini se ponovo osniva župa 1805.. Jarmina je tada dobro naseljena Nijemcima.. Prvi župnik ove obnovljene župe je Švicarac Franjo Saleški Sebastijan Rueschegg.. Župna crkva Sv.. Vendelina opata sagra ena je 1847.. , a blagoslovio ju je vinkovački župnik Ivan Lauš, 20.. listopada 1847.. godine, na dan zaštinika župe Sv.. Vendelina, opata.. Ovu crkvu gradio je župnik Karlo Hartl, rodom iz Osijeka.. Prije ove crkve postojala je u Jarmini manja crkva koja je srušena kako bi se sagradila nova.. Za vladanja austrijskog cara Leopolda osnovana je 1790.. godine pučka škola u Jarmini.. Godine 1944.. je komunistička vlast protjerala sve jarminačke Nijemce u svoju državu.. Na njihova ognjišta doseljavaju Hrvati iz Hrvatskog zagorja, koji su najprije bili naseljeni u srpskim selima izme u Jarmine i Osijeka, a s njima zajedno ili malo poslije njih doseljavaju i novi Hrvati iz Hrvatskog zagorja.. Tako je Jarmina danas u najve oj ve ini hrvatsko selo s nešto malo Srba koji su za vrijeme Domovinskog rata ostali u selu..

  Original link path: /index.php?stranica=9
  Open archive
 •  

 • Title: Općina Jarmina
  Descriptive info: Republika Hrvatska.. Županija Vukovarsko-srijemska.. Vukovarsko-srijemska županija je smještena na istoku Hrvatske.. Op ina Jarmina je smještena u Vukovarsko-srijemskoj županiji.. Položaj op ine.. Op ina Jarmina locirana je na sjeverozapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije.. Op ina Jarmina graniči unutar Vukovarsko-srijemske županije s tri jedinice lokalne samouprave i to: Op ina Markušica na zapadnoj, sjevernoj i istočnoj strani i Op ina Ivankovo i Grad Vinkovci na južnoj strani.. Na području Op ine osim op inskog središta Jarmina nema drugih naselja.. Naselje Jarmina nalazi se na južnoj polovici Op ine, a proteže se duž (državne ceste D518 u smjeru sjever-jug Osijek-Vinkovci).. Sjeverno od naselja  ...   - trasa državne ceste D518 (Osijek-Vinkovci).. - županijska cesta Ž4149 (Jarmina-Markušica).. - visokotlačni plinovod Vinkovci Jarmina.. - planirana trasa visokotlačnog plinovoda Jarmina Markušica.. - koridor elektroprijenosnog ure aja dalekovod 400 kV, u smjeru sjever-jug, zapadno od naselja Jarmine.. - istim koridorom planirana trasa 2x400 kV i 2x110 kV dalekovod.. - planirana trasa 110 kV dalekovoda istok-zapad (Markušica-Nuštar).. - radijski koridor smjer sjever-jug do TV i UKV odašiljača Borinci.. Za područje Op ine značajan je i melioracijski kanal Vidraši u smjeru istok-zapad.. Ve ina doma instava s ovog područja ima svoj posjed i bavi se poljoprivredom kao osnovnom ili dopunskom djelatnoš u..

  Original link path: /index.php?stranica=10
  Open archive

 • Title: Općina Jarmina
  Descriptive info: Prve granate koje su pale u srpskoj agresiji na Jarminu, bile su iz smjera Gaboša 17.. kolovoza 1991.. Otada je iz okolnih srpskih sela Jarmina napadana bezbroj puta topovima, tenkovima, minama i bombama.. Crkva je bila najvidljiviji i glavni cilj.. Prva teška ošte enja crkvenog krova i zvonika dogodila su se u nedjelju 3.. listopada 1991.. Sljede eg dana kazetna bomba ubila je tri osobe, a 12 je teško ranjeno.. U studenom 1991.. Jarmina je napadana 21 puta, u prosincu 17 puta.. U siječnju 1992.. podnijela je 6 napada, u veljači 12, u ožujku 9, u travnju 23.. Zvonik je pogo en dvadesetak puta, crkva je dobila više stotina pogodaka, teško je stradao župni dom.. U subotu, 2.. svibnja 1992.. , zvonik je tenkovskim granatama srušen.. Do 7.. svibnja bilo je još 5 napada.. Iz  ...   veliki društveni dom za mjesne vatrogasce, op inske urede i druge potrebe.. Sagra ene su zatim i opremljene mjesna ambulanta i apoteka, a osmogodišnja škola snabdjevena je namještajem.. Posljednja je bila na redu najrazorenija zgrada u mjestu župna crkva.. Ve u rujnu 1994.. godine obnova crkve bila je završena.. U četvrtak, 20.. listopada 1994.. , na dan zaštitnika župe Sv.. Vendelina, opata crkva je svečano blagoslovljena i predana vjernicima.. Blagoslovio ju je zagrebački nadbiskup, kardinal Franjo Kuhari , a uz njega je bio dijecezanski biskup iril Kos te nadbiskup iz Udina u ime Talijanskog Caritasa.. Velikodušnim darovima Talijanskog Caritasa i njegovom brižnom skrbi u tijeku cijele obnove Jarmina je prvo mjesto u Hrvatskoj koje je nakon rata cijelovito obnovljeno.. Zapovjedništvo.. Zapovjedništvo 4.. satnije.. Branitelji.. Prvi vod.. Drugi vod.. Tre i vod.. Hos.. Topništvo.. Protuzračna obrana.. Minobacači..

  Original link path: /index.php?stranica=11
  Open archive

 • Title: Općina Jarmina
  Descriptive info: Stanovništvo - pregled po starosti.. Spol.. muški.. ženski.. svi.. S.. T.. A.. R.. O.. 0-4.. 52.. 75.. 127.. 5-9.. 77.. 76.. 153.. 10-14.. 90.. 112.. 202.. 15-19.. 104.. 91.. 195.. 20-24.. 167.. 25-29.. 98.. 80.. 178.. 30-34.. 67.. 66.. 133.. 35-39.. 69.. 160.. 40-44.. 78.. 105.. 183.. 45-49.. 108.. 185.. 50-54.. 96.. 176.. 55-59.. 56.. 65.. 121.. 60-64.. 59.. 111.. 65-69.. 48.. 113.. 70-74.. 57.. 64.. 75-79.. 24.. 88.. 80-84.. 7.. 25.. 32.. 85-89.. 10.. 90-94.. 95 i više.. 0.. Nepoznato.. -.. Ukupno.. 1207.. 1251.. 2458..

  Original link path: /index.php?stranica=12
  Open archive

 • Title: Općina Jarmina
  Descriptive info: Adresa: Op ina Jarmina, Vladimira Nazora 2, 32280 Jarmina.. Kontakt:.. tel.. : +385 32 215 542.. /fax.. : +385 32 215 101.. e-mail:.. jarmina@jarmina.. hr.. opcina.. jarmina@vu.. t-com.. Načelnik Op ine Jarmina:.. Zamjenica načelnika Op ine:.. Višnja Škrlec.. Op insko vije e:.. Predsjednik Op inskog vije a - Mario Roži HSLS.. Jedinstveni upravni odjel:.. Pročelnik - Stjepan Smetiško.. Administrativni tajnik:.. ur ica Franjči Mili..

  Original link path: /index.php?stranica=13
  Open archive

 • Title: Općina Jarmina
  Descriptive info: Predsjednik: Mario Roži HSLS.. Dopredsjednik: Stjepan Benči , Mario Mati.. Mario Mati.. HDZ.. Dragutin Culi.. Stevo Culej.. Vladimir Klari.. Stjepan Benči.. NEZAVISNI.. 6.. Mario Cafuta.. Tatjana Lusavec.. 8.. Marko Mlinar.. 9.. Stjepan Dadi.. BUZ.. Josip Hanžek.. HDSSB..

  Original link path: /index.php?stranica=14
  Open archive

 • Title: Općina Jarmina
  Descriptive info: ODBORI:.. ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST:.. Stevo Culej.. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN:.. ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB:.. Tatjana Lusavec.. ODBOR ZA KULTURU:.. Vera Petrovečki.. ODBOR ZA SPORT:.. uro Horvat.. Ivan Babi.. ODBOR ZA BRANITELJE:.. Dalibor Bela.. Zoran Šuškovi.. ODBOR ZA INFORMIRANJE I MLADE:.. Matej Delaš.. Božidar Majpruz..

  Original link path: /index.php?stranica=204
  Open archive

 • Title: Općina Jarmina
  Descriptive info: Upravitelj komunalnog pogona:.. URO FRANJČI.. : 385 32 215 542..

  Original link path: /index.php?stranica=15
  Open archive

 • Title: Općina Jarmina
  Descriptive info: download.. Br.. File.. Veličina.. Datum.. Sjednica 13092013.. 39kb.. Ponedjeljak, 16.. 09.. Sjednica 23082013.. 61kb.. Ponedjeljak, 26.. 08.. Sjednica 17062013.. 45kb.. Ponedjeljak, 17.. 06.. Sjednica 12032013.. 37kb.. Utorak, 12.. Sjednica 06022013.. 31kb.. Srijeda, 06.. Sjednica 20122012.. 30kb.. Četvrtak, 20.. 2012.. Sjednica 15092011.. Sjednica 14102011.. 42kb.. Sjednica 13122011.. 41kb.. Sjednica 28032012.. 33kb.. 11.. Sjednica 12042012.. 32kb.. 12.. Sjednica 28082012.. 51kb.. Utorak, 28.. 13.. Sjednica 08042011.. Srijeda, 28.. 2011.. 14.. Sjednica 18042011.. 25kb.. 15.. Sjednica 06072011.. 38kb.. 16..  ...   01.. 20.. Sjednica 27122010.. 34kb.. 21.. Sjednica 09112010.. Ponedjeljak, 06.. 2010.. 22.. Sjednica 13092010.. 35kb.. Ponedjeljak, 15.. 11.. 23.. Sjednica 09082010.. Ponedjeljak, 08.. Sjednica 24062010.. Utorak, 14.. Sjednica 18.. 05.. Utorak, 10.. 26.. Sjednica 14042010.. Srijeda, 16.. 27.. Sjednica 23.. Četvrtak, 22.. 04.. 28.. 2009.. 27kb.. Petak, 05.. 29.. Sjednica 23122005.. 29kb.. Nedjelja, 29.. 2006.. 30.. Sjednica_06072005.. Srijeda, 07.. 2005.. 31.. Sjednica_07062005.. Sjednica_15062005.. 46kb.. 33.. Sjednica_02112005.. Utorak, 06.. 34.. Sjednica_21012005.. 35.. Sjednica_17112005.. 22kb.. Ponedjeljak, 05..

  Original link path: /index.php?stranica=16
  Open archive •  


  Archived pages: 59