www.archive-org-2014.com » HR » J » JASENICE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 66 . Archive date: 2014-03.

 • Title: Općina Jasenice / Dobrodošli
  Descriptive info: .. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime općinske uprave i u svoje osobno, te zaželjeti dobrodošlicu pri razgledavanju službene web-stranice Općine Jasenice.. Vjerujem da ćete na ovoj stranici dobiti obilje informacija o svim aktivnostima općinske uprave, kao i niz drugih informacija o povijesti, kulturi, gospodarstvu i slično.. godišnji proračun.. smjernice 2005 - 2008.. akti.. natječaji.. birački spiskovi.. Općinski glasnici.. 25.. 02.. 2014.. 7.. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice.. Održati će se u vijećnici Općine Jasenice, Ul.. Petra Zoranića 61 Jasenice-Maslenica dana 25.. veljače 2014.. godine s početkom u 19:00 sati.. saznaj više.. 10.. Proslava dana Općine Jasenice.. Općina Jasenice svečano je obilježila 21.. Dan Općine Jasenice.. Obavijest o namjeri davanja koncesije.. U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Jasenice objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije Obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz komunalnog otpada sa područja Općine Jasenice, broj objave 2014/S 011-0006199.. 06.. Dokumentacija za nadmetanje.. za provedbu otvorenog postupka javne nabave: modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete u području Općine Jasenice.. 28.. 01.. Poziv za dostavu ponude.. Općina Jasenice pokrenula je nabavu Opskrbe električnom energijom te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.. 20.. U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Jasenice objavila je Obavijest o namjeri  ...   ISO 9001:2008.. Općina Jasenice – primjer uspješne certifikacije prema ISO 9001:2008.. Odluka koncesije.. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesije.. 22.. 11.. Poziv na 6.. sjednicu OV.. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenice koja će se održati u vijećnici Općine Jasenice.. Svečano otvaranje radova katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga.. Svečano otvaranje radova katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za k.. o.. Jasenice upriličena je kod starog-novog Masleničkog mosta.. arhiva novosti.. Općina Jasenice.. 23243 Jasenice.. Hrvatska.. Telefon: +385 (0)23 655 703.. Fax: +385 (0)23 655 131.. E-Mail:.. opcina-jasenice@zd.. t-com.. Naslovna.. |.. Uprava.. Jasenice.. | Novosti |.. Info.. Copyright 2008.. Općina Jasenice.. developed by.. lemax.. 1999.. - 2008.. Hrvatski jezik.. Načelnik.. Općinska tijela.. Mjesni odbori.. Proračun.. Dokumenti.. Prostorni plan.. Grb i zastava.. Natječaji.. Pregled sklopljenih ugovora.. O Jasenicama.. Povijest i baština.. Sport i rekreacija.. Novosti.. sjednica Općinskog vijeća.. Odluka o provedbi javne nabave.. Svečano otvaranje radova katastarske izmjere.. 5.. Obavijest za nositelje prava na nekretnine.. Obavijest o pokretanju ovršnih postupaka.. Održana 4.. izvanredna sjednica Općinskog vijeća.. Arhiva novosti.. Kontakt informacije.. Važni brojevi.. Kako do nas.. Foto galerija.. Izbori za vijeća mjesnih odbora.. Katastarska izmjera.. Javni poziv za dostavu podataka i upitnik.. Kartografski prikazi Urbanističkih planova uređenja poslovnih zona i građevinskih područja..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Općina Jasenice / Sadržaj stranica
  Descriptive info: Sadržaj stranica..

  Original link path: /sitemap.asp
  Open archive

 • Title: Općina Jasenice / Kontakt informacije
  Descriptive info: > Kontakt informacije.. Kontakt informacije.. Adresa.. Tel.. Fax.. e-mail.. Petra Zoranića 61.. Martin Baričević.. +385(0)23 655 703.. +385(0)23 655 131..

  Original link path: /hrv/info/index.asp
  Open archive
 •  

 • Title: Općina Jasenice / Uprava / 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
  Descriptive info: >.. > 28.. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice.. Temeljem članka 86.. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i članka 10.. Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Jasenice (Glasnik Općine Jasenice 3/11), Općinski načelnik objavljuje.. JAVNI POZIV.. Obavijest o javnoj raspravi u postupku izrade Izmjene i dopune PPUO Jasenice.. Javni poziv.. - javni poziv u PDF formatu.. Zahtjev za pristup informacijama.. - zahtjev za pristup informacijama u PDF formatu..

  Original link path: /hrv/uprava/javni-poziv-09-2012.asp
  Open archive

 • Title: Općina Jasenice / Uprava / Prostorni plan
  Descriptive info: > Prostorni plan.. Prostorni plan.. Prostorni plan uređenja Općine Jasenice – izmjene i dopune.. (2013.. ).. Prilozi.. Prilog 1.. 1-KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.. 2-INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE.. 3-UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA.. 4A-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JASENICE.. 4A-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JASENICE-KATASTAR.. 4B-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ROVANJSKA.. 4B-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ROVANJSKA-KATASTAR.. 4C-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ZATON OBROVAČKI.. 4C-GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ZATON OBROVAČKI-KATASTAR.. Prostorni plan uređenja Općine Jasenice.. Temeljem čl.. st.. 1.. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine, broj: 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02 i 100/04), članka 30.. Statuta Općine Jasenice ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 3/06) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Jasenice (“Službeni glasnik Zadarske županije”, br.. 9/04), te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 20.. lipnja 2006.. Klasa 350-02/06-04/30, Ur broj  ...   Plana je utvrđen granicama administrativne podjele teritorija općina i gradova, a njegova površina iznosi : 121,44 km.. 2.. Ovaj Plan sastoji se od jedne knjige koja sadrži tekstualne i grafičke priloge i to :.. Tekstualni prilozi.. I Obrazloženje plana.. sa prilozima.. Polazišta.. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja.. Plan prostornog uređenja.. II Odredbe za provođenje,.. Grafički prilozi.. Korištenje i namjena površina.. Infrastrukturni sustavi,.. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, sve u mj.. 1:25000,.. Građevinska područja naselja i izdvojenih zona, sve u mj.. 1:5000.. Kao sastavni dio Prostornog plana uređenja općine Jasenice – Odredbe za provođenje, kao provedbeni dokument Plana objavljuju se u Službenom glasniku Zadarske županije.. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.. Prikaz karata, 1:25000.. Prikaz karata, 1:5000..

  Original link path: /hrv/uprava/prostorni_plan.asp
  Open archive

 • Title: Općina Jasenice / Uprava / Proračun
  Descriptive info: > Proračun.. Proračun.. PLAN NABAVE OPĆINE JASENICE ZA 2014.. GODINU.. PRORAČUN OPĆINE JASENICE ZA 2014.. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015.. I 2016.. GODINU.. II.. REBALANS 2013.. Naslov II.. REBALANSA-2013.. Račun prihoda i rashoda 2013.. god.. I.. rebalans 2013.. Plan nabave za 2013.. Godinu.. Proračun Općine Jasenice za 2013.. Proračun Općine Jasenice (rebalans) za 2012.. Proračun Općine Jasenice za 2010.. Plan nabave za 2012.. Proračun Općine Jasenice za 2009.. Godišnji obračun proračuna Općine Jasenice za 2012.. godinu..

  Original link path: /hrv/uprava/proracun.asp
  Open archive

 • Title: Općina Jasenice / Uprava / Dokumenti
  Descriptive info: > Dokumenti.. Dokumenti.. Plan prijma.. u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice za 2013.. Potreban broj.. vježbenika u 2013.. godini.. na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.. ODLUKA o subvenciji.. veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Jasenice.. Poziv za predlaganje.. Programa javnih potreba u kulturi, športu, tehničkoj kulturi socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima.. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE JASENICE ZA 2012.. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA..  ...   tehničkoj kulturi socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima Općine Jasenice za 2012.. godinu.. Poziv savjet mladih 2011.. - javni poziv za predlaganje članova savjeta mladih općine jasenice.. Statut Općine Jasenice.. (Služb.. glasnik Zadarske županije 16/09).. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Jasenice.. Odluka o donošenju Prostornog plana Općine Jasenice.. glasnik Zadarske županije 12/06).. Odluka o grbu i zastavi Općine Jasenice od 09.. lipnja 2000.. (Službeni glasnik Zadarske županije).. Informacija o izgradnji zgrade općinske uprave Jasenice..

  Original link path: /hrv/uprava/dokumenti.asp
  Open archive

 • Title: Općina Jasenice / Uprava / Natječaji
  Descriptive info: > Natječaji.. Natječaji.. Općina Jasenice objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina,.. hr/Oglasnik/.. od 06.. godine poziv na javno nadmetanje za predmet nabave: Modernizacija javne rasvjete u Općini Jasenice, broj poziva na nadmetanje: 2014/S 002-0005797, evidencijski broj I-14-MV-2.. Provesti će se otvoreni postupak javne nabave.. Javno otvaranje ponuda održati će se u prostorijama Općine Jasenice, mala vijećnica I.. kat 28.. godine s početkom u 12,00 sati.. Dokumentacija za javno nadmetanje može se preuzeti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice na službenoj mrežnoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina, te na službenoj mrežnoj stranici Općine Jasenice.. Prilozi:.. - IZMIJENJENA 07.. 02.. 2014.. Troškovnik.. - IZMIJENJEN 07.. JAVNI NATJEČAJ.. za sufinanciranje  ...   x 3821).. (jpg 10985 x 8394).. JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA.. Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jasenice.. Ugovor se sklapa na vrijeme od (1) jedne godine.. Natječaj.. Dokumentacija.. DOKUMENTACIJA ZA NADMTANJE.. u otvorenom postupku javne nabave Opskrba električnom energijom.. Evidencijski broj nabave: NMV-04/2012.. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE.. za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave za sklapanje ugovora o izradi tehničke dokumentacije sanacije odlagališta otpada Dračevac u Općini Jasenice Evidencijski broj nabave: EV-01-12-MV.. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE.. za provedbu otvorenog postupka javne nabave za sklapanje Ugovora o izradi tehničke dokumentacije sanacije odlagališta otpada Dračevac u Općini Jasenice.. ODLUKA.. o odabiru najpovoljnijih ponuda.. Aplikaciju potrebnu za za gledanje dokumenta možete preuzeti.. ovdje..

  Original link path: /hrv/uprava/natjecaji.asp
  Open archive

 • Title: Općina Jasenice / Uprava / Službeni glasnici Općine Jasenice
  Descriptive info: > Službeni glasnici Općine Jasenice.. Službeni glasnici Općine Jasenice.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 1.. JASENICE 27.. GODINA: VI.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 6.. studenoga 2013.. GODINA: V.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 5.. JASENICE 23.. listopada 2013.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: BROJ: 4.. JASENICE 20.. rujna 2013.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: BROJ: 3.. JASENICE 21.. lipnja 2013.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 2.. JASENICE 09.. travnja 2013.. JASENICE 19.. veljače 2013.. JASENICE 07.. prosinca 2012.. GODINA: IV.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 5.. JASENICE 17.. rujna 2012.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 4.. JASENICE  ...   Jasenice, BROJ: 7.. prosinca 2011.. GODINA: III.. JASENICE 03.. listopada 2011.. travnja 2011.. lipnja 2011.. kolovoza 2011.. JASENICE 24.. siječnja 2011.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 10.. prosinca 2010.. GODINA: II.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 9.. JASENICE 26.. studenoga 2010.. Službeno glasilo Općine Jasenice, BROJ: 8.. JASENICE 10.. JASENICE 22.. rujna 2010.. JASENICE 06.. JASENICE 02.. lipnja 2010.. Službeno glasilo Općine Jasenice , BROJ: 4.. JASENICE 11.. svibnja 2010.. Službeno glasilo Općine Jasenice , BROJ: 3.. travnja 2010.. Službeno glasilo Općine Jasenice , BROJ: 2.. ožujka 2010.. Službeno glasilo Općine Jasenice , BROJ: 1.. JASENICE 05.. siječnja2010..

  Original link path: /hrv/uprava/glasnici.asp
  Open archive

 • Title: Općina Jasenice / Uprava / Poziv za rezervacije grobnih mjesta
  Descriptive info: > Poziv za rezervacije grobnih mjesta.. Poziv za rezervacije grobnih mjesta.. Poziv za rezervacije grobnih mjesta.. Obrazac za rezervacije grobnih mjesta..

  Original link path: /hrv/uprava/rezervacije-grobnih-mjesta%20.asp
  Open archive

 • Title: Općina Jasenice / Uprava / Novosti / 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenice
  Descriptive info: > 7.. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenice će se održati u vijećnici Općine Jasenice, Ul.. godine s početkom u 19:00 sati sa slijedećim Prijedlogom dnevnog reda.. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.. Aktualni sat.. Davanje Suglasnosti za postupak javne nabave rekonstrukcija javne rasvjete.. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize sustava zaštite i spašavanje2013.. godine.. Donošenje Zaključka o prihvaćanja Smjernica za sustav zaštite i spašavanja u  ...   izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Jasenice na rok od 5 godina.. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.. Donošenje Odluke o visini boda za izračun komunalne naknade.. Donošenje Odluke o kupnji dijela zemljišta za put.. Zaključak o davanju suglasnost za nabave male vrijednosti veće od 70.. 000kn..

  Original link path: /hrv/uprava/novosti/novost-25-02-2014.asp
  Open archive •  


  Archived pages: 66