www.archive-org-2014.com » HR » J » JAKIC-FENIKS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 25 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: .. E n g l i s h.. I.. n f o c e n t a r.. HNB - Tečaj.. Narodne novine.. Prognoza vremena.. Telefonski imenik.. N o v o s t i.. Radovi su izvedeni u zadanom roku.. Trenutno stanje radova.. Radovi na sporskoj.. dvorani Gripe.. Cesta Blato - Sv.. Križ sa kompletnom infrastrukturom.. L i n k o v i.. Općina Lovreć.. Suradnici.. Partner banka.. Konstruktor.. inženjering d.. d.. Brodomerkur d.. Dobro došli na naše web stranice!.. Tvrtka Jakić-Feniks je počela s radom 1980 god.. pružajući usluge građevinskim strojevima i prijevozom, postepenim razvojem i zapošljavanjem stručnog kadra danas uspješno izvodi najzahtjevnije projekte u građevinarstvu.. Uz stručni kadar i vrhunsku opremu spremni smo pružiti uslugu izgradnje cesta, visokogradnje, niskogradnje te objekata specijalnih namjena.. Sa 80 zaposlenih naše poduzeće se ističe kao jedno od najrespektabilnijih u regiji i šire.. Uz kvalitetan i brz rad stekli smo povjerenje javnih poduzeća, lokalnih uprava i velikih tvrtki s kojima uspješno kooperiramo na velikim projektima.. Struktura uposlenih.. - diplomirani inžinjeri građevine: 5 djelatnika.. - građevinski tehničari: 4 djelatnika.. - diplomirani pravnik: 1 djelatnik.. - diplomirani ekonomist: 1  ...   do mora, površine 62m2, odmah useljiv.. Vezane vijesti:.. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik - Radoševac.. Više na:.. http://www.. split.. hr/Default.. aspx?art=1115 sec=2.. P o s l o v n i p r o s t o r i - Ž nj a n.. M11 - 1A.. P i s a k - A i B.. Izgradnja 14 stambenih jedinica pogodnih za turizam i stanovanje sa osiguranim parking mjestima u Pisku.. više.. REALIZIRANI PROJEKTI.. D u g o p o lj e - p o s l o v n a z g r a d a.. Izgradnja poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u industrijskoj zoni Bani.. Na zemljištu površine 6050 m2 gradi se 5.. 500 m2 skladišno uredskog prostora za osobne i komercijalne potrebe.. Ž nj a n - 66.. Izgradnja urbane vile na Žnjanu.. Na vrlo atraktivnoj lokaciji, prvi red do mora sa 10 stambenih jedinica i sa osiguranim garažnim prostorom.. Ž nj a n.. - 60 i 60A.. Prvi red do mora, na vrlo atraktivnoj lokaciji, 22 stambene jedinice sa pripadajućim garažnim mjestima..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: I n f o c e n t a r.. Ž nj a n - M6-3, M11-1a, M11-1b.. Planirana izgradnja 50 stambenih jedinica sa 70 garažnih mjesta i 15 poslovnih prostora na atraktivnoj lokaciji Žnjan.. Ž nj a n - 60 i 60A..

  Original link path: /projekti.htm
  Open archive

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: Konstantnim ulaganjem u mehanizaciju postigli smo visoku razinu opremljenosti kako bi mogli udovoljiti najzahtjevnijm zadacima na polju niskogradnje i visokogradnje..

  Original link path: /oprema.htm
  Open archive
 •  

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: Biskupova palača.. Trgovački centar Kaufland.. Državna cesta obilaznica Žrnova.. Otok Korčula.. Ulica Ivana pl.. Zajca.. Benzinska postaja Europa mil.. Dračevac - jug.. povratak na vrh stranice..

  Original link path: /galerija.htm
  Open archive

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: Završne ocjene:.. Radovi na izgradnji cjevovoda na otoku Šipanu i Lopudu - VODOPRIVREDA (PDF).. Izgradnja pristupnog puta i objekta 35/20LV tunel Sv.. Rok - BRODOMERKUR (PDF).. A.. B.. Radovi turističkih apartmana Radoševac - Trstenik (PDF).. Uređenje terena DW1 u Solinu- LAVČEVIĆ (PDF).. Uređenje ulice Put Plokita - spoj na Dubrovačku - LAVČEVIĆ (PDF).. Uređenje glavne ulice grada Vodice sa kompletnom infrastrukturom - LKAVČEVIĆ (PDF).. radovi na izgradnji prometnice Put Supavla - LAVČEVIĆ (PDF).. Izgradnja zgrade i pristupnog puta TS35/20/10KV Obrovac - BRODOMERKU (PDF).. Stanogradnja.. 100 stanova Žnjan.. Stanogradnja Žnjan.. Bani 3 poslovne građevine.. Dugopolje.. Redimix Dalmacijacement.. Infrastruktura.. grad Split.. Kanalizacija.. Složene betonske.. konstrukcije.. Potporni zidovi i ceste.. Zemljani radovi.. Složene građevine.. Za S.. traba.. g d.. o.. Projekt BETERMENT.. Obnova državne ceste D-8 Dionica Novi Vinodolski - Crikvenica, križanje Novi Vinodolski i križanje Crikvenica.. Obnova državne ceste D-8 prolaz kroz SV: Juraj, radovi betoniranja gravitacionih i potpornih zidova, obnova mosta, kolnička odvodnja, iskopi i ugradnja rubnjaka ceste.. Obnova magistalne ceste kroz Otočac dužine 3 km Obnova magistralne ceste D8 Kostrena - Bakarac.. SVI RADOVI IZVEDENI PRIJE ROKA.. Za Konstruktor inžinjering.. Iskop, planiranje i betoniranje rova za oborinsku odvodnju na JAC-ti dionica čvor DUGOPOLJE - PRGOMET, dužina 6 km.. SVI RADOVI IZVEDENI U ZADANIM  ...   radovi od zemljanih iskopa do završnih radova po sistemu ključ u ruke u iznimno teškim klimatskim uvjetima niskih temperatuta radovi izvršeni u zadanom roku.. Kao glavni podizvoditelji na objektu Splitsko-Dalmatinske Nadbiskupije na poslovima rušenja, armirano betonskih radova i završnih radova na krovnoj konstrukciji.. Stambeni objekti Trstenik.. Betonski i arm.. radovi, te zidarski radovi na stambenom objektu Trstenik.. Trgovački centar Kaufland.. Radovi izvedeni prije roka.. Vrijednost radova: 5.. 500.. 000,00 kn.. Vrijednost radova: 9.. Industrijska zona Dugopolje.. Izgradnja kompletne infrastrukture.. Vrijednost radova: 12.. 000.. Mejaši 1- izgradnja trupa ceste i.. infrastrukture.. Radovi izvedeni prije predviđenog roka.. Ishođena uporabna dozvola.. Vrijednost radova: 6.. Izgradnja trupa ceste sa infrastrukturom.. Europa mil - Zagreb.. Izgradnja benzinske postaje Dračevac - jug.. Radovi izvedeni u roku.. Vrijednost radova: 4.. 300.. 000,00 k n.. Vodovod Koprivno.. Uređenje javnih površina u centru Vodica sa kompletnom infrastrukturom i obalom.. Uređenja javnih površina sa kompletnim infra strukturom oko stambenog objekta u Dubrovačkoj ulici.. Za Vodoprivredu Split.. Zemljani radovi na izvođenju vodoopskrbe na Elifatskim otocima kod Dubrovnika ukupne dužine 9km, radovi izvedeni na teškom i nepristupačnom terenu.. Za HPT.. Iskopi i polaganje TT instalacija na području Dugi Rat, Marušići, Mimice, Dobranje itd.. , ukupne dužine 30km.. Uređenje okoliša stambenig objekta D1 i D2 u Solinu..

  Original link path: /reference.htm
  Open archive

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: sjedište:.. 21257 Lovreć.. ured:.. 21000 Split, Vinogradaska 68.. tel.. 021/ 316-331.. fax.. 021/ 316-842.. e-mail:.. feniks@jakic-feniks.. hr.. pravni sektor (računovodstvo).. Tatjana Balić.. dipl.. iur.. tel: 021/456-743.. ekonomski.. sektor (knjigovodstvo).. Mara Ljubičić.. ecc.. tel: 021/459-841.. priprema.. Špiro Mimica.. građ.. teh.. mob: 098/332 862.. Mile Perić.. mob:098/983 8973.. e-mail.. mile.. peric@jakic-feniks.. hr.. voditelji projekta.. Petar Majić.. ing.. mob: 098/332 817.. petar.. majic@jakic-feniks.. Ivica Čović Pavišić.. mob: 098/240 828.. ivica.. covic@jakic.. -feniks.. Zoran Paradžik.. mob: 098/332 857.. zoran.. paradzik@jakic-feniks..

  Original link path: /onama.htm
  Open archive

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: C r o a t i a n.. HNB - exchange.. Official Gazette.. Weathercast.. Telephone directory.. N E W S.. The building was carried out in a given period.. Current status of construction.. Works on Gripe.. sports hall.. Blato Road - St.. Cross with complete infrastructure.. L i n k s.. Lovreć District.. Collaborators.. Partner bank.. Welcome to our website!.. Tvrtka Jakic-Phoenix began operations in 1980.. providing services construction machinery and transport, the gradual development and recruitment of skilled personnel has been successfully running the most demanding projects in construction with professional staff and superior equipment, we are ready to provide service road construction, building construction, civil engineering and facilities special purpose.. With 80 employees of our company stands out as one of the most respected in the region and beyond.. with quality and quick work we have gained the trust of the public enterprises, local governments and large companies that successfully cooperate on major projects.. Structure of employees.. - Engineers Construction: 5 employees..  ...   in the process of obtaining the ISO 9001:2000 standard.. Current projects:.. Special offer.. A p a r t m e n t - Z nj a n.. seafront, 62m2 surface, available.. Related news:.. Repeated public debate on the Proposed Amendment Detailed plan for the coastal areas Trstenik - Radoševac.. More on:.. O f f i c e s - Z nj a n.. Construction of 14 housing units suitable for tourism and housing, with parking places in Pisak.. more.. REALIZED PROJECTS.. Dugopolje - Commercial Building.. Building a business complex in an attractive location in the industrial zone of Bani.. The land area of ??6050 m2 building is 5500 m2 warehouse and office space for personal and commercial purposes.. Z nj a n - 66.. The construction of urban villas on Znjan.. At a very attractive location, next to the sea with 10 residential units with secured garage space.. Z nj a n.. Seafront, on a very attractive location, 22 residential units with associated garage areas..

  Original link path: /eng/
  Open archive

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: Vončinina 2, 10000 Zagreb.. Telefon: + 385 1 4602 222.. Fax: + 385 1 4602 289.. Elektris.. d.. Doverska1, 21000 Split.. Telefon: +385 98 422 604.. Konstruktor inženjering d.. Svačićeva 4/1, 21000 Split.. Telefon: +385 21 409 200.. Fax: +385 21 486 843.. Prolux d.. Kruševića Gumno 11, 21000 Split.. Telefon: +385 99 528 967.. Poljička cesta 35, 21000 Split.. Telefon: +385 21 301  ...   21 407-171, 407-158.. Kanza.. Grge Novaka 30, 21000 Split.. Telefon: +385 99 314 943.. Institut građevinarstva Hrvatske d.. Matice Hrvatske 15, 21000 Split.. Telefon.. : +385 21 558-666.. Fax.. : +385 21 465 335.. Sigma projekt d.. Lovački put 5, 21000 Split.. Telefon: +385 21 457 466.. : +385 21 465 656.. Mladen Katavić.. fotografije iz zraka.. mladen.. katavic@st.. t-com.. Telefon: +385 98 447 416..

  Original link path: /suradnici.htm
  Open archive

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: Prvi red do mora u dva objekta smješteno 14 stambenih jedinica sa nesmetanim pogledom na more i otoke.. Za sve stambene jedinice osigurano parkiralište.. Udaljenost od Splita 42 km, pogodno za stanovanje i odmor.. Avio prikaz.. 3D prikaz.. Tlocrti stanova - objekt A.. Tlocrti stanova - objekt B.. Građevinske dozvole.. Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji - ispostava Omiš.. Klasa:UP/I-361-03/05-01/36.. Ur.. br: 2181-05/05-06-13/MB.. Omiš, 21.. 07.. 2006.. Klasa:UP/I-361-03/05-01/35.. br: 2181-05/05-06-26.. Omiš, 10.. 2007.. objekt A.. objekt B.. Pogled sa objekta.. Zemljopisni položaj.. Projektant.. Nadzor..

  Original link path: /strana2_pisak.htm
  Open archive

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: Suradnici na ovom.. projektu.. Poslovna zgrada smještena uz prometnicu koja povezuje grad Split sa auto cestom Zagreb Split, udaljena od autoceste 500 m a od Splita 15 km.. Tlocrtna površina objekta od 2000m raspoređena je u nekoliko etaža;podrum 800m , prizemlje 1500m , kat 1500m , tri etaže kancelarijskog prostora 800m ,.. te 4000m komunikacijskog, parkirališnog i zelenog prostora.. Građevinska dozvola.. Ured državne uprave u.. Splitsko-dalmatinskoj županiji.. ispostava Solin.. Klasa:UP-I-361-03/05-01/26.. Urubr: 2181-05/7-05-07.. Solin, 02.. 09.. 2005..

  Original link path: /strana2_bani.htm
  Open archive

 • Title: Feniks Jakic
  Descriptive info: Splitsko-dalmatinska županija.. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.. Klasa:UP/I-361-03/08-01/0113.. Urbr: 2181/01-03-03/16-08-0009.. Split, 06.. 05.. 2008..

  Original link path: /strana2_znjan_priprema.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 25