www.archive-org-2014.com » HR » K » KAJ-SPRAVISCE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 13 . Archive date: 2014-01.

 • Title:
  Descriptive info: .. DOBRODOŠLI !.. WELCOME !.. Copyright © 2008 KAJKAVSKO SPRAVIŠČE.. design by.. LETIBO..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: indexhr
  Descriptive info: NOVOSTI.. TREĆI NATJEČAJ ZA KNJIŽEVNI PUTOPIS.. PETI NATJEČAJ ZA KRATKU KAJKAVSKU PROZU.. SEDMI NATJEČAJ ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE.. REZULTATI ŠESTOG NATJEČAJA ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA.. NATJEČAJ ZA DIJALEKTOLOŠKA ISTRAŽIVANJA..

  Original link path: /indexhr.html
  Open archive

 • Title: indexeng
  Descriptive info: KAJKAVSKO SPRAVIŠČE.. Society for Promotion of Science and Arts.. KAJ.. – Literature, Arts and Culture Periodical.. Ilica 34.. Phone (Fax): 385 01/48-337-43.. E-mail:.. kajkavsko.. spravisce1@zg.. t-com.. hr.. ZAGREB – CROATIA.. KAJ, the periodical for literature, arts and culture is aimed at the whole Kajkavian-speaking region (one of the three language systems) in the Republic of Croatia.. Since it was founded in 1968 it was science oriented in a popular manner, and from 1994 it has been formally edited according to international instructions for primary scientific publications.. Most of the texts – written by eminent authors who belong to the circle of Croatian science, culture and arts – are scientifically categorized in each volume.. KAJ has the international ISSN number for serial publications 0453-1116 and UDK number 821.. 163.. 42:008:7.. It is a bi-monthly edition and the average number of publications per year is 6 issues (in 4 volumes).. The titles of its ten or so regular columns are the best and briefest description of the periodical's profile as to form and content.. (Contemporary Kajkavian literature; From the Kajkavian (language) heritage; Music, folklore, customs; Construction heritage, garden architecture; The nobility and clergy in Croatian history and culture; Zagreb themes; Historical themes; Kajkavian-speaking Croatians – emigrants; Kajkaviana (Kajkavian based.. arts and science today); People, places, spiritual landscapes; Literary and language correlations; Standpoints; Reviews, surveys, accounts; Kajkaviana chronicle).. The publisher of periodical KAJ is a non-government, non-profit organization consisting of esteemed scientists, artists and cultural  ...   the whole of Croatian culture.. The culturological meaning and estimate of the periodical:.. From the very beginning in 1968 KAJ has been dealing (both in a scientific and popular manner) with the many-layered cultural and historical environment, the semantic field of its name: the interrogative-relative pronoun.. kaj.. (what).. The Kajkavian mother tongue has therefore become the basic motive and content of the periodical: whether as the language of a many-century literary tradition, or as a dialect / the homeland idiom for more than a million native speakers, or as the creative language for modern Croatian literature, especially poetry.. The role of KAJ is to evidence on the continuity of Kajkavian literature – mirroring the state of the spirit, literature and language of our contemporary being.. Alongside with the language and literature, as well as linguistic /dialectal, literary /historical and literary and theoretical writings, KAJ has been especially important with its papers within the historical /art thematic circle: with papers on the sacral construction heritage, architectural /town-planning descriptions of castles and manors, traditional construction heritage and historical and artistic places of Zagreb, famous in history.. To put it shortly: unexplored or less known facts from the history and contemporary life of the Kajkavian speaking region covered by the KAJ periodical are in many of its segments not only important for the regional (local) significance, but are of lasting value for the identity of ethnic Croatian culture.. Božica Pažur, M.. Sc.. Chief Editor of KAJ..

  Original link path: /indexeng.html
  Open archive
 •  

 • Title: o nama
  Descriptive info: O NAMA.. Uredništvo:.. Mario Beusan, Đurđica Cvitanović,.. Ernest Fišer, Ivo Kalinski, Zvonko Kovač,.. Frane Paro, Božica Pažur, Marija Roščić,.. Joža Skok, Miroslav Šicel.. Glavna i odgovorna urednica:.. Božica Pažur.. Urednici:.. Ernest Fišer, Ivo Kalinski, Joža Skok.. Nakladnik:.. KAJKAVSKO SPRAVIŠČE - ZAGREB.. Za nakladnika:.. Miroslav Šicel.. Uredništvo i uprava:.. KAJ - ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST,.. UMJETNOST, KULTURU ZAGREB,.. Ilica 34 - telefon(faks): (01) 48-337-43.. Web adresa: www.. kaj-spravisce.. hr.. • Uredništvo prima radnim danom.. (osim subote) od 11-13 sati.. Godišnja pretplata na “Kaj” za 2008.. godinu:  ...   ne vraćaju.. • Godišnje izlazi šest brojeva.. • Časopis sufinanciraju Ministarstvo kulture.. Republike Hrvatske, Gradski ured za obrazovanje,.. kulturu i šport, Zagreb, Ministarstvo znanosti,.. obrazovanja i športa RH.. Naklada: 1100 primjeraka.. Lektura: Božica Pažur.. Korektura: Božica Pažur i Marija Roščić.. Prijevod na engleski: Dunja Knebl.. Računalni slog: Željko Tomljanović.. Tisak i uvez: ZRINSKI d.. d.. , Čakovec.. Pretisci tekstova iz časopisa - integralni ili djelomični.. - nisu dopušteni bez odobrenja Uredništva.. Prema mišljenju Ministarstva kulture RH.. ur.. br.. 532-03-1/7-96-01 oslobođeno.. plaćanja poreza na promet..

  Original link path: /o_nama.htm
  Open archive

 • Title: kajkavsko spravisce
  Descriptive info: U IZRADI :)..

  Original link path: /kajkavsko_spravisce.htm
  Open archive

 • Title: casopis kaj
  Descriptive info: ČASOPIS KAJ.. Od 1968.. godine – kad ga je kao povijesni i stvaralački projekt (ujedno i ostvarenje velike Krležine želje) pokrenuo književnik i filmski scenarist.. Stjepan Draganić.. (1923.. – 1983.. ) – KAJ,.. časopis za književnost, umjetnost, kulturu.. ,.. bavi se cjelovitom jezičnom, kulturno-povijesnom i umjetničkom podlogom sveukupnoga kajkavskoga govornoga područja kao temeljnim vrijednostima matične hrvatske kulture i znanosti.. U tom 40-godišnjem koncepcijskom kontinuitetu, jezik materinski, kajkavski, bio je i ostao osnovnim sadržajem i poticajem časopisa: bilo kao jezik izgrađene višestoljetne književne (i znanstvene, zakonodavnopravne, administrativne.. ) tradicije; bilo kao materinski jezik brojnih, bogatih i živih zavičajnih idioma blizu milijun izvornih govornika; bilo kao stvaralački jezik suvremene (postmoderne) kajkavske književnosti.. Uz opsežan filološki tematski krug – slijedeći strukovnu, žanrovsku i rubričnu raznolikost (u skladu sa zemljopisnom raznolikošću i opsežnošću hrvatske kajkavske govorne podloge) – Kaj je svoje značenje zadobio i povijesnoumjetničkim tematima, osobito napisima o sakralnoj graditeljskoj baštini svih kajkavskih krajeva, arhitekotnsko-urbanističkim opisima burgova, dvoraca, tradicijske arhitekture i povijesnoumjetničkih znamenitosti Zagreba.. Njegov časopisni i tematski profil (od 1991.. ) najbolje oprimjeruju nazivi desetak rubrika u svakom broju: Suvremena kajkavska književnost, Književno-jezične korelacije, Dječja kajkavska književnost, Kajkaviana danas, Iz hrvatske (staro)kajkavske baštine, Kajkavski prijevodi, Graditeljsko nasljeđe, vrtna arhitektura, Plemstvo i svećenstvo u hrvatskoj povijesti i kulturi, Tradicijska kultura, Povijesne teme, Likovne teme, Glazba, folklor, običaji, Ljudi i krajevi – duhovni krajobraz, Kaj ča, Hrvati kajkavci u iseljeništvu, Kronika kajkaviana, Ogledi, osvrti, prikazi.. Znanstvenog  ...   ujedno i članovima redakcijskog odbora, pridružuju: Ljubica Duić, Tomislav Stunić i slikar Zorislav Drempetić Hrčić (autor likovne opreme prvih brojeva časopisa i naslovnice).. Nakon Draganićeve smrti, od 1983.. do kraja 1990.. glavnim je i odgovornim urednikom književnik i jezikoslovac dr.. Ivo Kalinski, zatim književnik mr.. Ernest Fišer (od 1991.. do početka 1994.. ), a od 1994.. mr.. Božica Pažur.. Autor je likovne opreme sadašnje Kajeve naslovnice akad.. slikar-grafičar Frane Paro.. Suradnici u prvom broju.. (siječanj, 1968.. ): književnik Miroslav Krleža, dr.. Olga Šojat, književnik Dubravko Horvatić, dr.. Vinko Žganec, dr.. Bogdan Krizman, Zdravko Blažina, dr.. Marijana Gušić, Ljubica Duić, prof.. , dr.. Dragutin Feletar.. Književnopovijesno gledano, Kaj se pojavljuje 118 godina po prestanku izlaženja.. Danice zagrebečke.. , te je često bio prvi i jedini zapis i znak o kontinuitetu kajkavske književnosti, stanju duha i jezika u povijesti i suvremenosti kajkavskih krajeva.. Od 1975.. nakladnik je časopisu KAJKAVSKO SPRAVIŠČE.. (=Kajkavski sabor.. ), društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, kulturno-znanstvena udruga 232 uglednih znanstvenika i umjetnika, promicatelja hrvatske kulture (predsjednik: akademik Miroslav Šicel, dopredsjednici: prof.. Joža Skok i dr.. Ivo Kalinski; počasna predsjednica: dr.. Đurđica Cvitanović).. U prilog dignitetu kajkavskih krajeva, od 1968 do danas, Kaj i njegov nakladnik Kajkavsko spravišče objavili su 360 redovitih i posebnih izdanja, od kojih su mnoga monografskog i antologijskoga tipa.. Ova izložba obljetnički je izbor i presjek karakterističnih ili najznačajnijih Kajevih izdanja, s naglaskom na prijašnja godišta..

  Original link path: /casopis_kaj.htm
  Open archive

 • Title: galerija kaj
  Descriptive info: GALERIJA KAJ.. IZLOŽBENA DJELATNOST KAJKAVSKOGA SPRAVIŠČA I GALERIJE.. I.. IZLOŽBENI CIKLUS (do 1992.. ).. U svom tridesetpetogodišnjem djelovanju Kajkavsko spravišče , njegova Likovna sekcija i Galerija KAJ potvrdili su višeput, organizacijski i koncepcijski, sposobnosti vezane za izložbenu djelatnost priređujući brojne.. samostalne.. ,.. skupne i panoramske izložbe.. Kako bi se dobio uvid u izložbenu djelatnost i članstvo Likovne sekcije Kajkavskoga spravišča, istaknuti nam je jednu vrlo značajnu izložbu iz tzv.. izložbenog ciklusa: skupnu izložbu''Meštri od kipcev Kajkavskoga spravišča'' 1990.. u Muzeju seljačkih buna, Gornja Stubica, autora dr.. Ive Kalinskoga.. Na toj su izložbi bili zastupljeni, s nekoliko djela, likovni umjetnici.. : Branko Bahunek (grafike; ulja), Zvonko Butković (keramika), Zdravko Brkić (medalje), Zorislav Drempetić Hrčić (ugljen na papiru), Hrvoje Grgić (fotografije), Želimir Janeš (plakete, medalje), Slavko Jagačić (akvareli), Ivan Lacković Croata (grafike – akvareli), Ivan Lovrenčić (obojeni crteži), Frane Paro (grafike), Ivan Rabuzin (ulje na platnu), Hrvoje Šercar (crteži na papiru i koži), Ivica Tišljar (fotografije) i Zvonimir Zagoda (fotografije.. Druga, vrlo zanimljiva, jest panoramska izložba dječjih likovnih radova s Kaj-eva nagradnog natječaja održana u ULUPUHU 1992.. g.. Predgovor u katalogu potpisuje mr.. Božica Pažur, a likovni postav izložbe i dizajn kataloga mr.. Mario Beusan.. Navesti nam je još neka, vrlo ugledna, imena likovnih umjetnika, koji su djelovali u članstvu Likovne sekcije Kajkavskoga spravišča , ili kao suradnici časopisa KAJ:.. Krsto Hegedušić, Miljenko Stančić, Marijan Detoni, Josip Generalić, Katarina Henc, Josip Restek, Ivan Večenaj, Vjekoslav Rukljač, Ivan Sabolić, Kruno Bošnjak, Željko Prstec, A.. B.. Švaljek, Josip Biffel …itd, itd.. Od.. samostalnih izložbi.. u I.. izložbenom ciklusu izdvajaju se izložbe umjetnika: akad.. slikara IVANA LOVRENČIĆA, akad.. slikara VELIMIRA TRNSKOG, JOSIPA FALICE i VESNE KAIĆ.. II.. IZLOŽBENI CIKLUS – GALERIJA.. (od 2003.. voditeljica: Marija Roščić, prof.. selektori: prof.. Frane Paro, akad.. slikar-grafičar, Marija Roščić, prof.. postav: prof.. Frane Paro.. a) Skupne izložbe.. MLADI MEŠTRI KAJKAVSKI  ...   fauna'' - izložba 20 ulja; tekst u katalogu i otvorenje: Branka Hlevnjak, prof.. ;.. 12.. – 29.. listopada 2005.. ŽELIMIR JANEŠ.. kipar:.. ''U spomen Želimiru Janešu'' – izložba plaketa i medalja (55), crteža (8) i gipsanih modela / maketa (15) iz zbirke akademika Josipa Bratulića (u povodu 10.. obljetnice umjetnikove smrti); tekst u katalogu, otvorenje: Marija Roščić, akad.. Josip Bratulić;.. 30.. svibnja – 9.. lipnja 2006.. 4.. DRAGUTIN TRUMBETAŠ.. , slikar.. :.. ''.. Miroslav Krleža,.. Balade Petrice Kerempuha'' – 39 crteža - uz rukom ispisan Krležin tekst; tekst u katalogu, otvorenje: Darko Glavan, Marija Roščić;.. 20.. lipnja – 4.. srpnja 2006.. RUDOLF LABAŠ,.. slikar:.. ''U vrtlogu''.. –.. izložba.. 30 acrylica; tekst u katalogu, otvorenje: Darko Schneider, Marija Roščić;.. 31.. svibnja – 19.. lipnja 2007.. HRVOJE ŠERCAR, slikar:.. ''Oblochecz vu ray turopolyszki'' – crteži na koži i platnu (14); tekst u katalogu, otvorenje: dr.. Sanja Cvetnić;.. 15.. prosinca 2007.. NEVENKA ARBANAS,.. slikarica-grafičarka:.. ''Grafike 2008'' – 9 grafika većeg formata + 20 minijatura otisnutih na 1 velikom svitku papira; tekst u katalogu, otvorenje: prof.. Frane Paro;.. svibnja – 24.. lipnja 2008.. 8.. ALEKSANDAR AUGUSTINČIĆ.. ''Scenografije i pastel'' – 19 scenografija + 11 pastela.. Scenografije (nastale za HNK) izabrao i tekst za katalog napisao: dr.. Branko Hećimović; posudba scenografija: Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU;.. 28.. listopada – 12 studenoga (produženo do 17.. ) 2008.. 9.. ZORISLAV DREMPETIĆ HRČIĆ.. ''Posvećenost zavičaju'' – izložba (12) acryl-ulja: Izložba u NSK u okviru 40.. obljetnice časopisa Kaj i 35.. djelovanja Kajkavskoga spravišča; tekst za katalog, otvorenje izložbe: dr.. Ivanka Reberski;.. NSK, 19.. – 25 studenoga 2008.. ***.. Galerija KAJ u.. 2009.. godini planira prirediti tri samostalne izložbe:.. -.. ANTON CETIN.. slikar-grafičar: Izložba litografija, crteža i kolaža.. DORA KOVAČEVIĆ.. kiparica / akad.. slikarica-grafičarka: Izložba reljefa – tapiserija na temu baština.. JOSIP BIFFEL.. slikar: Izložba radova na papiru (kombinirane tehnike)..

  Original link path: /galerija_kaj.htm
  Open archive

 • Title: novosti
  Descriptive info: Temeljem odluke Koordinacijskog odbora Dana Franje Horvata Kiša –.. , društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba, Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor – raspisuju.. TREĆI NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS.. Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti / krajobraza kao univerzalnih vrednota,.. svrha je Natječaja podržati kontinuitet suvremene hrvatske putopisne beletristike.. Autori, bez obzira na dob i hrvatski književni jezični izbor – standardni štokavski, kajkavski, čakavski - mogu se natjecati s najviše tri (3) putopisa -svaki psega do šest (6) kartica – uz koje valja priložiti i.. kraću biografsku bilješku.. Radove napisane u računalnom obliku treba poslati na adresu: KAJKAVSKO SPRAVIŠČE / ČASOPIS KAJ, 10000 Zagreb, Ilica 34 (s naznakom: Za natječaj – hrvatski književni putopis) najkasnije do.. svibnja 2009.. godine.. Izborom ocjenjivačkoga suda, najbolja tri rada bit će nagrađena, javno izvedena i objavljena u časopisu Kaj.. Želeći sa suvremenoga stajališta reafirmirati kaj.. kavski književni kontinuitet i proznu vrstu, KAJ - časopis za književnost, umjetnost, kulturu - i.. njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVI.. ŠČE - druš.. tvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjet nosti, Zagreb - raspisuju.. PETI NATJEČAJ ZA KRATKU KAJKAVSKU.. PROZU.. Prozu napisanu isključivo kajkavštinom, opsega.. do pet (5) kartica (u računalnom obliku) valja poslati na adresu Uredništva i Nakladnika do.. 1..  ...   najviše pet (5) poetskih i pet (5) proznih literarnih radova.. Radove - s naznakom imena i prezimena učenika, imena i prezimena voditelja ili profesora, mentora, te naziva škole – valja poslati na adresu Kajkavskoga spravišča / Uredništva Kaja (10000 Zagreb, Ilica 34, dvor.. ).. do 31.. ožujka 2009.. Naznačiti valja i tip zavičajnog idioma kojim je rad pisan.. Najuspjelija ostvarenja, prema ocjeni prosudbene komisije, nagrađuju se objavom u časopisu KAJ.. NATJEČAJ ZA STRUČNE RADOVE S PODRUČJA DIJALEKTOLOŠKE OBRADE I OPISA HRVATSKOKAJKAVSKIH ZAVIČAJNIH.. IDIOMA (NEDOVOLJNO, ILI SASVIM NEISTRAŽENIH KAJKAVSKIH LOKALNIH GOVORA).. Prednost u natjecanju imaju mlađi istraživači (studenti, znanstveni novaci, poznavatelji i zapisivači) žive kajkavske riječi s cjelokupnoga hrvatskokaj-kavskoga govornog područja.. Stručni rad -opsega najviše do 16 kartica (računalnog ispisa, s proredom 1,5 – 2) – primjerene znanstvene obrade (npr.. , fonetsko-fonološki opis / vokalizam, akcentuacija; morfologija; sintaksa…) – uz sažetak, ključne riječi, bilješke i popis literature – valja slati također na adresu Kajkavskoga spravišča i Uredništva časopisa Kaj.. Natječaj je otvoren tijekom cijele godine; najuspjeliji radovi – prema prosudbi znanstvenoga povjerenstva – objavljivat će se u časopisu Kaj.. ***.. Cilj je obaju natječaja i Jezičnice kajkaviane (radionice za mladež) podržati kontinuitet književne kreativnosti na kajkavštini i nakon osnovnoškolske dobi, kao i poticanje znanstveno-istraživačkog rada mladih u vrlo opsežnom, a nedovoljno istraženom, području kajkavske filologije..

  Original link path: /novosti.htm
  Open archive

 • Title: Treci natjecaj
  Descriptive info: Radove napisane u računalnom obliku treba poslati na adresu: KAJKAVSKO SPRAVIŠČE / ČASOPIS KAJ, 10000 Zagreb, Ilica 34 (s naznakom: Za natječaj – hrvatski književni putopis) najkasnije do 31..

  Original link path: /treci_natjecaj.htm
  Open archive

 • Title: Peti natjecaj
  Original link path: /peti_natjecaj.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Sedmi natjecaj
  Original link path: /sedmi_natjecaj.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 13