www.archive-org-2014.com » HR » K » K-CENTAR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 25 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: .. UKOLIKO IMATE:.. ZDRAVSTVENI PROBLEM KOJI NIJE ZADOVOLJAVAJU E RIJEŠEN,.. ŽELITE ZNATI ŠTO BI TREBALI RADITI KAKO BI OČUVALI I UNAPRIJEDILI ZDRAVLJE, DO ITE U.. K-CENTAR.. Tim iskusnih specijalista u suradnji s uglednim svjetskim zdravstvenim ustanovama, pomo i e Vam da riješite problem i sačuvate zdravlje.. Denzitometrija, pregled fizijatra i reumatologa te fizikalna terapija mogu a i uz liječničku uputnicu (HZZO).. Prvi puta u Hrvatskoj:.. Liječenje osteoporoze metodom 4e.. Nova metoda liječenja koja predstavlja kombinaciju bio-mehaničke terapije, lijekova, fizikalne terapije i MBST-a, ovisno o specifičnostima osteoporoze kod svakog pojedinog pacijenta.. MBST ( terapijska nuklearna magnetska rezonanca ).. - najnovija metoda za liječenje osteoartritisa i osteoporoze i jedina metoda kojom se regenerira hrskavica i potiče  ...   izbora za liječenje proširenih vena kojom se bez operacije, anestezije i komplikacija trajno rješava problem proširenih vena.. THD METODA LIJECENJA HEMOROIDA.. - Ako imate probleme s hemoroidima, krvarenje ili bolove, ne čekajte da se razviju teže komplikacije.. Javite se u Polikliniku.. K-centar.. , gdje problem možete riješti.. trajno.. , bez operacije i bolničkog liječenja, bez komplikacija i dugotrajnih postoperativnih bolova.. Metodom THD.. , koju provodimo u suranji s vode im svjetskim stručnjacima koji nam dolaze iz Izraela u sklopu programa edukacije naših stručnjaka.. Početna.. O nama.. Lokacija.. Kontakt.. Cjenik.. Tae Do.. Partneri.. Usluge i Sadržaj.. Organizacijska shema.. Načini pla anja.. Copyright 2008-2012 K-Centar poliklinika.. | Sva prava pridržana.. designed developed by.. neolit web dizajn..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: CENTAR ZA OSTEOPOROZU I DRUGE KOŠTANE BOLESTI.. 4e METODA INTEGRALNOG LIJEČENJA NOVI PRISTUP LIJEČENJU I PREVENCIJI KOŠTANO-ZGLOBNIH BOLESTI.. Koštano-zglobne bolesti najčeš e su bolesti suvremene civilizacije.. To se prije svega odnosi na kronične bolesti poput osteoporoze i osteoartiritisa, no značajan zdravstveni problem predstavljaju i renalna osteodistrofija koja poga a sve osobe s oslabljenom funkcijom bubrega, pacijente na dijalizi i nakon transplantacije, te sportske ozljede.. Zbog svoje raširenosti i teških posljedica, koštano-zglobne bolesti su ujedno i značajan javno-zdravstveni i ekonomski problem, izme u ostalog najčeš i razlog posjete liječniku i duljih bolovanja.. U liječenju ovih bolesti koriste se brojne metode, od različitih postupaka fizikalne terapije, terapije boli do ortopedskih operacija i talasoterapije.. Me utim, sve ove metode djeluju samo simptomatski, tj.. njima se djeluje samo na simptome, primarno smanjenje bolova, pa budu i da se djeluje na uzrok bolesti, učinak liječenja je privremen i ograničen.. Zbog toga postoji naglašena potreba za novim pristupom u liječenju, a napredak medicinske znanosti, kliničkog iskustva i tehnologije to napokon čini mogu im.. Metoda 4e.. prva je metoda koja se temelji na novom integralnom modelu liječenja kojoj je uz smanjenje bolova, glavni i konačni cilj liječenja poboljšanje kakvo e kosti i hrskavice, jer se na taj način uklanja uzrok bolesti te smanjuje vjerojatnost za ponovnu pojavu tegoba.. Na čemu se temelji Metoda 4e.. Na.. znanstveno utemeljenom konceptu koji polazi od činjenice da se kost svakodnevno mijenja kroz proces koštane pregradnje, kojim se prilago ava našim potrebama, kako bi optimalno izvršila bio-mehaničku i metaboličku funkciju.. Posljedica koštane pregradnje je specifična arhitektura kosti koja je presudna za kakvo u kosti.. Prema tome, poreme aj u koštanoj pregradnji dovesti e do promjena u unutarnjoj arhitekturi kosti  ...   i mjere s ciljem poboljšanja kakvo e kosti i hrskavice primjenom novih tehnologija kao što je.. MBST.. (terapijska nuklearna magnetska rezonanca) kojom e se regenerirati hrskavica, te bio-mehaničkom terapijom djelovati na koštanu pregradnju kako bi se poboljšala unutarnja struktura kosti.. U slučaju pak osteoporoze, renalne osteodistrofije ili neke druge metaboličke koštane bolesti, nužno je uz bio-mehaničku terapiju, liječiti i metabolički odnosno hormonalni i biokemijski poreme aj.. povratak na vrh.. Kako se provodi metoda 4e u kliničkoj praksi.. Budu i da se kakvo a kosti svakodnevno mijenja, svi moramo nešto činiti za svoje kosti, a to što trebamo činiti ovisi o dijagnostičkoj evaluaciji kojom se procjenjuje kakvo a kosti i hrskavice te rizicima u vidu genetske predispozicije; metaboličkim i hormonalnim bolestima te degenerativno-deformantnim poreme ajima kostura.. Kako je briga za kosti potreba svakog pojedinca, nužna je edukacija o tome što je važno činiti za zdravlje kostiju i hrskavice ( prvo e = edukacija).. Nadalje, osnovna mjera prevencije koja se preporuča svima bez obzira na stanje i kakvo u koštano zglobnog sustava je ciljana tjelovježba, pri čemu je najbolji program tjelovježbe.. Tae do.. ( drugo e = efektivna tjelovježba ).. U svim slučajevima sumnje na koštanu bolest, nužno je učiniti ciljanu dijagnostičku evaluaciju ( tre e e = evaluacija).. Ona uključuje standardne metode poput denzitometrije kosti, rentgenskog pregleda kostiju i zglobova, biljega koštane pregradnje, biokemijskih biljega, a ponekad i pregleda magnetskom rezonancom, genske dijagnostike te transiliakalne biopsije i histomorfometrije kosti.. Temeljem tako provedene evaluacije, odre uje se individualna terapija ( četvrto e = elektivna - individualna terapija ) koja uključuje različite metode liječenja pri čemu se najčeš e kombiniraju: ciljane vježbe, fizikalna terapija, lijekovi, MBST, a ponekad i kirurško-ortopedsko liječenje..

  Original link path: /4e_metoda.php
  Open archive

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: TERAPIJSKA STANIČNA MAGNETSKA REZONANCA (MBST).. Što je to MBST ( Terapijska nuklearna magnetska rezonanca ).. ?.. Liječenje osteoartritisa i osteoporoze primjenom najnovije tehnologije dostupno je sada i u Hrvatskoj !.. MBST, prva je metoda koja koristi principe liječenja energijom, tj.. djelovanja bio-energije na aktivaciju stanica.. Mada je odavno poznato da je promjena električnog napona na staničnoj membrani ključna za aktivaciju stanice, te da je za život stanice nužno stalno održavanje tog napona za što je potrebna energija koja se stvara u mitohondrijima, staničnim organelima koje predstavljaju svojevrsne energane, nije postojala metoda kojom bi se direktno, korištenjem bio-energije djelovalo na aktivaciju stanice i normalizaciju stanične aktivnosti.. Najnovija istraživanja iz područja staničnog metabolizma koja su pokazala značenje bio-energije u održavanju odnosno obnavljanju stanične funkcije, potakla su intenzivna istraživanja u području regeneracijske medicine što predstavlja novi trend razvoja suvremene medicine.. Jedna od tekovina najnovijih istraživanja je i MBST, terapijska nuklearna magnetska rezonanca, prva metoda kojom se može regenerirati hrskavica i potaknuti stvaranje zdrave kosti.. Ova metoda predstavlja revolucionaran korak u liječenju koštano-zglobnih bolesti.. Metoda je razvijena u Njemačkoj, a poticaj je osim znanstvenih otkri a bilo i zapažanje iz svakodnevne medicinske prakse.. Naime, liječnici koji rade Magnetsku rezonancu (MRI), dobro poznatu dijagnostičku metodu, primijetili su da pacijenti koji više puta obavljaju ovaj pregled osje aju poboljšanja u vidu smanjenja bolova u kostima i zglobovima.. Nakon intenzivnog rada skupine liječnika, biologa i fizičara, te kliničke provjere u uglednim svjetskim znanstvenim ustanovama metoda je uvedena u kliničku praksu, prvo u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, a zatim u Izraelu, Velikoj Britaniji, Italiji,  ...   i osteoporoze i to ne samo na smanjenje bolova i poboljšanje pokretljivosti, ve i regeneraciju hrskavice čime se postiže trajan učinak.. Stoga ova metoda uistinu predstavlja novu, revolucionarnu mogu nost liječenja koštano-zglobnih bolesti koje su se do sada mogle liječiti samo simptomatski, tj.. privremenim ublažavanjem bolova, ili operativno zamjenom zglobova, budu i da nije postojala mogu nost regeneracije hrskavice.. Metoda se primjenjuje kroz 3, 5 ili 9 uzastopnih tretmana po sat vremena u 9 različitih programa za bolesti zglobova, a program za osteoporozu primjenjuje se na posebnom ure aju kroz 10 uzastopnih tretmana po sat vremena.. Primjena je jednostavna, ne izaziva nikakvih neugodnosti niti šteta za pacijente i praktički nema kontraindikacija.. Ne preporučuje se jedino osobama s ugra enim elektrostimulatorom srca, zbog opasnosti od poreme aja u radu elektrostimulatora.. Indikacije za primjenu MBST-a su :.. Osteoartiritis (art.. roza) kralježnice, kukova, koljena, ramena, malih zglobova šaka i stopala, sportske ozljede, bolovi u le ima i osteoporoza.. Vjerojatno e se metoda u budu nosti primjenjivati i kod drugih bolesti (kože, kroničnih bolesti jetre i dr.. ), no ono što je do sada dokazano i dostupno su izvanredni rezultati u liječenju koštano-zglobnih bolesti, pa se tako može uistinu re i da MBST predstavlja novu nadu milijunima bolesnika koji trpe jake bolove u kostima i zglobovima, teško su pokretni ili imaju visoki rizik za prijelome.. Alternativa lijekovima, injekcijama i skalpelu: Terapijska nuklearna magnetska rezonanca (MBST) - na slici je ure aj za liječenje osteoartitisa kralježnice, kukova, koljena, ramena, bolova u le ima - liječenje bez bolova, neugodnosti i štetnih nuspojava..

  Original link path: /mbst.php
  Open archive
 •  

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: GENSKA DIJAGNOSTIKA.. genska dijagnostika prezentacija.. BUDU NOST JE VE POČELA Genska dijagnostika kojom je mogu e na temelju genskih polimorfizama odrediti individualni rizik i izbje i nastanak bolesti, dostupna je sada i u Hrvatskoj.. Kako izbje i bolest, ostati zdrav i dugovječan oduvijek je bio san svakog čovjeka, no usprkos velikom napretku, medicina do sada nije mogla odrediti individualni rizik i na vrijeme spriječiti nastanak bolesti.. Me utim, zahvaljuju i DNA tehnologiji to postaje mogu e.. Svaki je čovjek jedinstveno bi e, a ta se individualnost temelji na sitnim varijacijama nasljednih sklonosti, koje se u stručnom žargonu nazivaju polimorfizmi.. Genom, skup svih gena, je zapravo knjiga recepata po kojoj funkcionira naše tijelo.. Genski alfabet se sastoji od četiri slova.. To su nukleinske baze DNA, koje uvijek stoje po tri u nizu, čine i riječi.. Riječi se slažu u rečenice , a skup rečenica čini gen.. Ljudski genom se razlikuje u samo 0,1 % gena, što ne može objasniti velike razlike me u ljudima kako u izgledu tako i u reakcijama na lijekove, osjetljivosti i otpornosti na pojedine bolesti.. Objašnjenje je u malim varijacijama u genomu, koji se nazivaju polimorfizmi.. To su zapravo razlike u jednom slovu u nekoj riječi u genomu.. Upravo zbog njih ljudi se me usobno razlikuju izme u ostalog i u reakcijama na vanjske utjecaje zbog kojih nastaju odre ene bolesti.. Prepoznavanjem polimorfizama koji su povezani s pojavom bolesti možemo ustanoviti rizik od tih bolesti, odnosno predvidjeti reakcije na lijekove, hranu, utjecaj drugih faktora okoline, te tako odrediti osobne rizike i individualizirati prevenciju i liječenje.. To zapravo znači da pravovremenim mjerama prevencije možemo izbje i bolest prije nego se ona pojavi, što uistinu predstavlja povijesnu prekretnicu i otvara novu stranicu u razvoju medicine.. Zahvaljuju i najnovijem programu preventivnih pregleda koje je uvela Poliklinika K-centar u suradnji s Genosense diagnostic.. s, ova najnovija dijagnostika dostupna je i u Hrvatskoj.. Za razliku od uobičajenih preventivnih pregleda, ili kako se obično u nas nazivaju sistematskih pregleda , program koji provodi K-centar se temelji na genskoj dijagnostici kojom se iz uzroka brisa sluznice usta u laboratoriju Genosense diagnostics odre uje kompletan genom, te odre uju odabrani polimorfizmi na osnovu kojih se utvr uju osobni rizici za pojavu najčeš ih kroničnih bolesti, kao što su ateroskleroza, odnosno rizik srčanog i moždanog udara, osteoporoze, tromboze, karcinoma dojke, maternice i jajnika, debelog crijeva, plu a, prostate, melanoma, kao i reakcije na pojedine lijekove i hranu.. Temeljem te analize, planira se dodatna dijagnostička obrada, odnosno mjere prevencije i liječenja za svakog pojedinog pacijenta ponaosob.. Na taj način postiže se puno ve a efikasnost liječenja te izbjegavaju rizici od nepotrebnih pretraga i lijekova, što je danas postao veliki problem.. Naime, zbog ograničenih mogu nosti standardnih dijagnostičkih metoda, veliki broj ljudi nepotrebno troši lijekove, a dobro je poznato da to nije samo nepotreban trošak, ve predstavlja i opasnost za zdravlje.. Tako je poznato da primjerice samo u SAD zbog štetnih djelovanja lijekova umire preko 150 000 ljudi godišnje.. G.. enskom analizom možemo doznati i dobre polimorfizme , odnosno saznati da smo otporni, odnosno da nemamo rizike za neke bolesti.. Naime, bolest uvijek nastane kada se poremeti ravnoteža dobrih i loših  ...   pretragama, kod onih bolesnika kod kojih genskom dijagnostikom nije na en pove ani rizik za odre enu bolest.. Time bi se bitno smanjili troškovi zdravstvene zaštite, no to bi smanjilo i štetne posljedice učestalih dijagnostičkih postupaka, me u kojima je i veliki broj smrtnih slučajeva.. No, važnost genske dijagnostike nije samo u ranom otkrivanju malignih bolesti.. Budu i da su poznati polimorfizmi za cijeli niz kroničnih nezaraznih bolesti, kao što su osteoporoza, ateroskleroza, poreme aj masno a, genskom dijagnostikom možemo pouzdano procijeniti rizik od infarkta srca, moždanog udara, prijeloma, te provode i odre ene preventivne mjere izbje i te bolesti.. Činjenica je da parametri koji se.. danas koriste u kliničkoj praksi i na kojima se temelje odluke o primjeni nekog lijeka, nisu dovoljno dobri za procjenu individualnog rizika pojave bolesti.. Tako na primjer, na temelju odre ivanja masno a u krvi, ne možemo pouzdano odrediti individualni rizik od infarkta, inzulta i krvožilnih bolesti op enito.. Slično je i u slučaju osteoporoze gdje se često ordiniraju lijekovi samo na temelju nalaza denzitometrije kosti, mada je dobro poznata činjenica da se u preko polovice slučajeva prijelomi zbog loše kakvo e kostiju javljaju kod pacijenata s normalnim nalazom denzitometrije.. Budu i da svi lijekovi mogu imati i štetno djelovanje, pogotovo nakon dulje primjene, nužno je uvesti pouzdanije metode za procjenu individualnog rizika.. U tom smislu genska dijagnostika predstavlja novo revolucionarno dostignu e, te e njeno uvo enje u kliničku praksu značajno smanjiti nepotrebnu potrošnju lijekova i štetne posljedice takove primjene lijekova.. Genska dijagnostika ima veliko značenje i u slučajevima dvojbi glede liječenja koje su česte u kliničkoj praksi.. Primjerice, često se kod žena koje imaju simptome postmenopauzalnog sindroma odustaje od primjene hormonske terapije zbog straha od karcinoma dojke i duboke venske tromboze, mada bi im takva terapija bitno smanjila tegobe i pove ala kvalitetu života.. Primjenom genske dijagnostike možemo pouzdano utvrditi rizike karcinoma dojke i tromboze, pa ukoliko kod bolesnice nema pove anog rizika, hormonsko liječenje se može provoditi.. Česte su dvojbe tako er i kod primjene lijekova u slučaju granično povišenih vrijednosti masno a u krvi kod ljudi koji nemaju krvožilne bolesti, kao i u slučajevima mla ih osoba s patološkim nalazom denzitometrije kosti koji nemaju drugih rizika za prijelome.. Odluka o tome da li takovim pacijentima dati lijekove koji se uzimaju godinama i nose sa sobom rizike, bila bi puno lakša ukoliko bi učinili gensku dijagnostiku, jer se njome može procijeniti individualni rizik koji nije mogu e ustanoviti standardnim dijagnostičkim postupcima.. Time bi se sigurno smanjio broj ljudi koji troši lijekove bez prave potrebe čime ih se izlaže nepotrebnom riziku dugogodišnje terapije.. Što je potrebno za ovaj test?.. Za gen.. sku analizu potrebne su stanice sluznice u ustima.. Pomo u vatiranog štapi a, potpuno bezbolnim postupkom, uzima se bris s unutrašnje strane obraza te uzorak potom šalje na analizu u Genosense diagnostics.. Tko ima uvid u rezultate testa?.. GENOSENSE ima zakonsku obvezu zaštite osobnih podataka.. Zbog toga se rezultati analize šalju isključivo ovlaštenom liječniku Poliklinike K-centar koji je dao uzorak na analizu.. Treba li testiranje ponoviti?.. NE.. Specifični genski profil je jedinstven i ne mijenja se.. , pa je pretragu dovoljno učiniti jednom u životu..

  Original link path: /genska_dijagnostika.php
  Open archive

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: CENTAR ZA BOLESTI VENA.. UGS - ULTRAZVUKOM NAVO ENO LIJEČENJE VENA.. - prezentaciju liječenja vena možete pogledati.. ovdje.. Riješite se zauvijek proširenih vena UGS metoda.. Po medicinskim istraživanjima, čak tre ina svjetske populacije pati od proširenih vena.. Oko 50 posto žena i 30 posto muškaraca iznad 45 godina imaju probleme s proširenim venama, a premda su ti problemi učestaliji s godinama starosti, mogu se javiti i kod mla ih ljudi.. Proširene vene nisu samo estetski problem.. Ako se ne liječe, mogu uzrokovati brojne zdravstvene posljedice.. U Poliklinici K-centar bolest proširenih vena liječi se najsuvremenijom i najučinkovitijom metodom: tzv.. UGS terapijom (Ultrasound Guided Sclerotherapy).. U USA ona se primjenjuje ve više od deset godina, a prema preporukama Svjetske udurge za vene UGS je metoda izbora.. S njom se bilježi preko 95 posto uspjeha u liječenju, što je daleko više od razmjera uspješnosti drugih metoda koji ne premašuje 30 posto.. Budu i da uspješnost metode izravno ovisi o iskustvu liječnika koji ju izvodi, posebno je važno naglastiti da Poliklinika K-centar sura uje s jednim od najiskusnijih stručnjaka u svijetu.. To je.. dr.. Yair Galili.. , jedan od najuglednijih svjetskih stručnjaka za liječenje vena koji jednom mjesečno dolazi iz Izraela.. Dr.. Galili.. je ovu metodu prenio prije desetak godina iz SAD-a u Izrael i voditelj je Instituta za uvo enje novih tehnologija i metoda u vaskularnoj kirurgiji s kojim Poliklinika K centar ima potpisan ugovor.. Proširene vene se javljaju na osnovi genske predispozicije, a važnu ulogu ima i način života.. Poznato je npr.. da su proširene vene česte kod nekih profesija kod kojih se dulje stoji ili sjedi.. Pojavi varikoziteta doprinose i hormonalne promjene, te upale koje dovode do skvrčavanja venskih valvula.. Osnovni uzrok pojavi proširenih vena i svih ostalih komplikacija je valvularna insuficijencija, tj.. nepotpuno zatvaranje valvula ( unutarnjih ventila) zbog čega se krv zbog gravitacije vra a u niže dijelove tijela dovode i do vidljivih komplikacija u obliku varikoziteta, otežane cirkulacije, otvaranja rana, što može dovesti i do ozbiljnih pa i po život opasnih posljedica.. Naime, venama krv teče prema srcu tjerana kontrakcijama okolnih miši a.. Kako se zbog gravitacije ne bi vra ala u niže dijelove, u venama postoje valvule ( ventili ) koji se otvaraju samo u smijeru prema srcu i onemogu avaju povrat krvi u niže dijelove tijela.. Ako valvule (ventili) ne zatvaraju dobro, krv se  ...   toga se problem ne može riješiti ubrizgavanjem skleroziraju e otopine u same varikozite kao što se primjerice čini uobičajnim sklerozacijama vena, nego treba otkriti optimalno mjesto, tj.. glavni uzrok i tamo instalirati skleroziraju u otopinu.. Spomenuli smo da se UGS metodom problem rješava trajno, pošto se liječi njegov uzrok.. Druga prednost je neinvazivnost metode, jer kod nje nema potrebe čak ni za lokalnom anestezijom.. Nakon zahvata pacijent može oti i ku i, nema potrebe za bolničkim oporavkom.. Na tretiranom mjestu može se osjetiti mala bol, mogu se napipati kvržice koje stvara fibrozno tkivo, može se pojaviti i hiperpigmentacija u obliku sme astog traga, ali sve to nestaje nakon nekoliko tjedana.. vene prije tretmana.. vene poslije tretmana.. Ovisno o težini i stupnju bolesti, tre ina slučajeva rješava se jednom injekcijom, za tre inu su potrebna dva tretmana, za tre inu tri, i nakon toga problem proširenih vena zauvijek je riješen.. Ostale metode koje se koriste u liječenju proširenih vena ne daju ni približno takove rezultate, a osim toga znatno su rizičnije i agresivnije.. Klasična operacija koja se primjenjuje ve desetlje ima, vrlo je agresivna.. Izvodi se tako da se pacijentu iščupa glavna natkoljenična vena s najvažnijim granama.. Osim što je agresivna, operacija može biti i prilično rizična, a budu i da ima i veliki postotak recidiva danas se u razvijenim zemljama sve manje izvodi i smatra se zastarjelom.. Zadnjih godina razvile su se alternativne metode poput radiofrekventne ablacije, ili laserske ablacije vene.. Izvode se u lokalnoj anesteziji, tako da se radiovalovima visoke frekvencije ili laserom sprži vena.. Manje su agresivne od klasične operativne, no ipak su to agresivne metode i imaju visoki postotak recidiva.. U liječenju proširenih vena koristi se i tzv.. metoda sklerozacije varikoziteta.. Izvodi se tako da se u varikozitet uštrcava skleroziraju a otopina.. No, na taj se način ne može riješiti problem, jer su venska proširenja posljedica a ne uzorok, pa se zbog toga varikoziteti uvijek vra aju, zbog čega se sklerozacija varikoziteta uop e ne može smatrati metodom liječenja.. Zbog opisanih razloga, UGS metoda je - prema Svjetskoj udruzi za vene najprihvatljiviji oblik liječenja proširenih vena.. U Americi se 85 posto slučajeva rješava UGS-om.. Za razliku od svih drugih zahvata, UGS zahvat je neinvazivan, trajno rješava problem, nema postoperativnog previjanja, postoperativnih hematoma, skidanja šavova.. Komplikacije su minimalne, a rezultati trajni.. prezentaciju liječenja vena možete pogledati..

  Original link path: /ugs.php
  Open archive

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: NOVO THD LAB VIDEO.. NOVOST U LIJEČENJU HEMOROIDA.. Hemoroidi su jedan od najčeš ih zdravstvenih problema suvremenog čovjeka.. Smatra se da svaka druga osoba poslije pedesete godine života ima probleme s hemoroidima, najčeš e u obliku učestalih krvarenja i bolova.. Ponekad se mogu javiti i ozbiljnije komplikacije kao što su teška anemija, tromboza i infekcija.. Zbog toga hemoroide treba liječiti.. Pritom se koriste različite metode, od krema i čepi a do operativnih tehnika.. Nažalost, liječenje u ve ini slučajeva ne daje trajne rezultate i tegobe se najčeš e vra aju.. S druge strane operativne metode liječenja mogu imati ozbiljne nuspojave, a poznato je i to da su bolovi nakon operacije izrazito jaki i traju više tjedana.. Značajna novost u liječenju hemoroida je uvo enje novih metoda ( THD i HALL ), koje se temelje na novom konceptu liječenja u kojem se ne diraju hemoroidi ve se podvezuje arterijski ulaz u šant , i time zaustavlja punjenje hemoroida krvlju što rezultira trajnim nestankom tegoba.. Poliklinika K-centar iz Zagreba me u prvima je u regiji uvela THD ili punim imenom: Transanalna hemoroidalna dearterijalizacija i tako učinila ovu najsuvremeniju metodu liječenja hemoroida dostupnom našim gra anima.. Riječ je o neinvazivnoj metodi kojom se bez operacije trajno rješavaju problemi vezani s proširenim hemoroidalnim čvorovima.. Što su hemoroidi?.. Svi se ra amo s malim jastuči ima u završnom dijelu debelog crijeva koji se sastoje od spleta vena i veziva.. Smatra se da ti jastuči i imaju svoju funkciju kod pražnjenja crijeva.. Splet vena u jastuči ima spojen je direktno s okolnim arterijama.. Taj spoj nazivamo šant i on je normalno zatvoren.. No, u koliko ostane otvoren, onda se vene pune krvlju iz arterije što dovodi do pove anja jastuči a, njihovog spuštanja prema  ...   U tom periodu je vrlo važno održavati redovitu, meku stolicu, zbog čega pacijentima preporučamo piti 1 veliku žlicu Parafinskog ulja svaku večer kroz mjeseca dana.. Parafinsko ulje se ne resorbira, ve pro e kroz crijeva odnose i sa sobom stolicu i podmazuju i crijevo što olakšava pražnjenje.. Budu i da se ne resorbira, nema opasnosti od štetnog djelovanja.. S obzirom na to da se THD zahvatom ne diraju hemoroidi, ve se podvezivanjem arterijskog ulaza u šant sprečava punjenje hemoroida, što je i glavni uzrok hemoroida, potrebno je pro i nekoliko tjedana da se hemoroidi isprazne i smanje na normalnu veličinu čime nestaju svi simptomi.. Upravo zbog toga što ovim zahvatom rješavamo uzrok problema, učinak je trajan, a komplikacije izuzetno rijetke.. Prema dosadašnjem iskustvu postotak recidiva nakon THD zahvata je ispod 3 %.. Velika prednost je i činjenica da su bolovi nakon zahvata su neusporedivo manji i traju znatno kra e nego nakon operacije.. Kakav je postupak pripreme za THD zahvat ?.. Još jedna od prednosti ovog zahvata je to što nije potrebna nikakva prethodna priprema niti obrada, jer se pregled učini neposredno prije zahvata i dio je postupka.. Dovoljno je javiti se u Polikliniku K-centar ( 385 1 6391 561 ) te dogovoriti termin zahvata.. Temeljem pregleda i razgovora s pacijentom koji obavlja konzilij u kome je i jedan od vode ih svjetskih kolorektalnih kirurga dr.. Yehiel Ziv, s kojim sura uje Poliklinika K-centar, donosi se odluka o liječenju i daju preporuke pacijentu, te odmah pristupa zahvatu, naravno u koliko je indiciran.. Po obavljenom zahvatu nema potrebe za duljim zadržavanjem u klinici te uz preporuke pacijent može i i ku i.. Osim održavanja redovite i meke stolice i analgetika u slučaju bolova, nema potrebe za drugim postoperativnim tretmanima..

  Original link path: /THD.php
  Open archive

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: O NAMA.. Poliklinika K-centar osnovana je s ciljem da se gra anima omogu i vrhunska zdravstvena usluga u liječenju i prevenciji kroničnih bolesti ( osteoporoze, osteoartritisa, kroničnih srčanih bolesti, proširenih vena i hemoroida) na jedenom mjestu, uz primjenu najnovijih medicinskih metoda i timski rad stručnjaka različitih specijalnosti te time ispuni praznina u zdravstvenom sustavu.. Iako kronične bolesti zapravo čine 80 % ukupne aktivnosti zdravstva, u Hrvatskoj ne postoje specijalizirane ustanove koje se bave ovom problematikom.. Uobičajena je praksa da se pacijenti sami snalaze hodaju i od jednog do drugog liječnika, čekaju i po hodnicima bolnica, ambulanta i laboratorija, pri čemu se najčeš e na kontrolnim pregledima susre u s drugim liječnikom, jer bolnice nisu niti organizacijski ustrojene niti kadrovski osposobljene za bavljenje kroničnim bolestima.. S druge strane napredak znanosti i tehnologije doveo je do toga da se medicina razgranala na veliki broj specijalnosti tako da obiteljski liječnici nisu u stanju pratiti sva područja jednako.. Zbog toga je nužno osigurati specijalističko-konzilijarnu službu kroz specijalizirane Centre poput onog kakav je K-centar.. To tim više što kronične bolesti zahtijevaju kontinuirano liječenje, pri čemu je vrlo važno da pacijenta prati isti liječnik, odnosno liječnički tim.. I pored izvanrednog razvoja moderne tehnologije,  ...   prije pojave simptoma bolesti.. Zbog toga je nužno na vrijeme zaštiti tkiva, prepoznati prve znakove štete, te što prije regenerirati ošte eno tkivo.. Slijede i ova moderne trendove, Poliklinika K-centar prva je u Hrvatskoj uvela Gensku dijagnostiku koja je temelj uspješne prevencije te MBST ( terapijsku nuklearnu magnetsku rezonancu ), kojom se mogu regenerirati tkiva poput hrskavice, kože i kostiju.. U Poliklinici se posebno njeguju preventivni programi kao što je jedinstveni program tjelovježbe namijenjen jačanju kostiju Tae do , te princip rada u kojem je u središtu pacijent, a ne bolest, te se prema potrebama svakog pojedinca planiraju pregledi i liječenje i to tako da se pruži kompletna i integralna zdravstvena skrb s ciljem prevencije i liječenja kroničnih bolesti.. Naš je program namijenjen svim gra anima, ne samo onima koji osje aju tegoba, jer prevenciju treba započeti puno prije nego se tegobe jave.. Zato do ite u Polikliniku K-centar jednostavno s pitanjem: što bih trebao ili trebala činiti za svoje zdravlje? Tim vrhunskih stručnjaka dat e Vam jasne odgovore, temeljem ciljane dijagnostike koju možete učiniti odmah i na istom mjestu.. No, to nije sve.. Naučit emo Vas kako provoditi mjere prevencije te provesti liječenje u koliko je potrebno..

  Original link path: /onama.php
  Open archive

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: LOKACIJA..

  Original link path: /lokacija.php
  Open archive

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: KONTAKT.. K-Centar.. Poliklinika za internu medicinu, ginekologiju,.. radiologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.. Vrbik 8a.. 10 000 Zagreb.. Tel:.. 01/639 15 61.. Fax:.. 01/ 639 15 67.. e-mail.. :.. k-centar@k-centar.. hr.. Pošaljite nam upit.. - naš stručni tim odgovorit e na Vaše pitanje u najkra em mogu em roku.. Vaše ime:.. E-mail:.. Naslov:.. Upit/Poruka:..

  Original link path: /kontakt.php
  Open archive

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: CJENIK USLUGA.. Za download kompletnog cjenika kliknite.. CJENIK USLUGA.. Specijalistički pregled 300,00 Kn.. 2.. Kontrolni specijalistički pregled 210,00 Kn.. 3.. Konzilijarni specijalistički pregled 240,00 Kn.. 4.. Konzultacija 100,00 Kn.. 5.. Ekspertiza 690,00 Kn.. 6.. Sup specijalistički pregled 400,00 Kn.. Koštano-zglobni sustav.. 7.. Denzitometrija ( cijelog skeleta ) 250,00 Kn.. 8.. DXA osnovna ( kuk i kralježnica) 190,00 Kn.. 9.. Procjena deformiteta -fraktura (IVA) 150,00 Kn.. 10.. Denzitometrija cijelog tijela.. ( body composition) 310,00 Kn.. 11.. UZV zglobova i miši a 180,00 Kn.. 12.. Transiliakalna biopsija i histomorfometrija.. kosti 5500,00 Kn.. 13.. Analiza bio-mehaničke ravnoteže 120,00 Kn.. MBST ( terapijska nuklearna magnetska rezonanca ).. 14.. Program za liječenje osteoartritisa.. od 3 tretmana 1350,00 Kn.. 15.. od 5 tretmana 2250,00 Kn.. 16.. od 7 i 9 tretmana 4050,00 Kn.. 17.. Program za liječenje osteoporoze.. ( 10 tretmana ) 4500,00 Kn.. Fizikalna terapija:.. 18.. Mobilizacija/manipulacija kralježnice.. po segmentu 250,00 Kn.. 19.. Mobilizacija/manipulacija zgloba ( po zglobu) 200,00 Kn.. 20.. Infracrveno/solux 40,00 Kn.. 21.. Magnetoterapija po segmentu ( popust 15%) 59,50 Kn.. 22.. LASER (popust 20%) 64,00 Kn.. 23.. Elektrostimulacija 1 miši ne skupine.. (popust 25%) 75,00 Kn.. 24.. TENS, jedna aplikacija do 10 min.. 60,00 Kn.. 25.. Fizikalne procedure 5 aplikacija zbroj svih aplikacija.. 26.. Fizikalne procedure do 10 aplikacija zbroj svih aplikacija.. umanjen za dvije.. 27.. Intraartikularna aplikacija lijeka 280,00 Kn.. 28.. Opseg pokreta mjerenja 1 zgloba 120,00 Kn.. 29.. Manualni mm test 1 miši na skupina 30,00 Kn.. 30.. Analiza hoda 100,00 Kn.. 31.. Elektroanalgezija 50,00 Kn.. 32.. Ultrazvuk po jednom segmentu.. ( popust 55% ) 45,00 Kn.. 33.. Sono / jontoforeza (popust 43%) 45,60 Kn.. 34.. Individualne vježbe po segmentu.. (  ...   4100,00 Kn.. PharmacoSensor 4100,00 Kn.. PREMIUM female 9000,00 Kn.. PREMIUM male 9000,00 Kn.. Skin Vitality Sensor 4100,00 Kn.. UGS ( Ultrazvukom navo ena skleroterapija vena) :.. Prvi tretman na jednoj nozi 7500,00 Kn.. Prvi tretman na obje noge 14250,00 Kn.. Drugi tretman 3750,00 Kn.. Drugi tretman na obje noge 7125,00 Kn.. Tre i i svaki slijede i tretman 1875,00 Kn.. Tre i i svaki slijede i tretman na obje noge 3750,00 Kn.. Tretman na malim površnim venama ( 1 noga ) 1950,00 Kn.. Pregled ( uključen u cijenu tretmana ) 750,00 Kn.. Kontrolni pregled ( uključen u cijenu tretmana) 375,00 Kn.. THD metoda liječenja hemoroida.. THD tretman 8900,00 Kn.. Pregled ( indikacijski za THD ) 890,00 Kn.. Drugi zahvat ( ako je potreban) 3950,00 Kn.. Tre i zahvat ( ako je potreban) 1975,00 Kn.. RBL metoda liječenja hemoroida.. Prvi zahvat 2900,00 Kn.. Svaki slijede i zahvat ( u koliko je potreban) 1900,00 Kn.. Cijenik LABORATORIJSKIH USLUGA:.. Kalcij 20,00 Kn.. Fosfor: 20,00 Kn.. Alkalna fosfataza: 15,00 Kn.. Kreatinin: 10,00 Kn.. BUN / urea: 15,00 Kn.. Kolesterol: 15,00 Kn.. HDL kolesterol: 15,00 Kn.. Trigliceridi: 15,00 Kn.. AST: 15,00 Kn.. ALT: 15,00 Kn.. GUK: 15,00 Kn.. Ostale laboratorijske pretrage obavljaju se u suradnji s Medicinsko biokemijskim laboratorijem Breyer s kojim Poliklinika ima ugovor, prema njihovom cjeniku.. Mogu nost pla anja na 6 rata na kartice PBZ-a i American express, te 12 rata karticama Splitske banke.. U slučaju pla anja karticama cijena se uve ava za 5 %.. Poliklinika K-centar zadržava pravo ponude i odobravanja popusta na pojedine usluge uz suglasnost Ravnatelja ustanove.. U Zagrebu, 30.. 01.. 2012.. g.. Ravnatelj: Prof.. dr.. sc.. Dalibor Krpan..

  Original link path: /cjenik.php
  Open archive

 • Title: Poliklinika K-centar lijeci osteoporozu i druge koštane bolesti i vene. Zdravstvena skrb sportaša, centar za preventivnu medicinu i gensku dijagnostiku.
  Descriptive info: TAE DO - Vježbe za prevenciju i liječenje osteoporoze.. Što je Tae-do ?.. Tae-do je posebni program tjelovježbe koji koristi neke principe korejske borilačke vjestine taekwondo-a te najnovija znanstvena iskustava i spoznaje o patogenezi osteoporoze.. To je svojevrsna kombinacija klasične gimnastike za osteoporozu i elemenata taekwondo vježbi koje se temelje na izvodenju kontroliranih pokreta uz energetski usmjerenu kontrakciju miši a pri odre enom pokretu.. Naziv "Tae do" dolazi od riječi iz korejskog jezika.. "Tae" znači pokret nogom, ili kretnja, a "do" način, a u prenesenom značenju "tae do" znaci aktivni stav prema nečemu, bolesti naprimjer.. Osnovni principi na kojima se temelji Tae-do.. Da bi neka tjelovježba bila djelotvorna u profilaksi i liječenju osteoporoze ona mora zadovoljiti nekoliko uvjeta:.. Vježbe moraju izazivati intermitentne kontrakcije miši a, čime se postiže naizmjenično djelovanje sile na kost, što predstavlja važan stimulans koštanoj pregradnji.. Naime, budu i da miši i imaju svoja hvatišta na kostima sile vlaka i tlaka, koje se svakom kontrakcijom miši a prenose na kosti, stimuliraju koštanu izgradnju prenose i "informaciju kostima" da ih na tom mjestu treba "pojačati".. Što više miši a angažiramo izazivaju i njihove kontrakcije, više kostiju e biti na "pravi način" podražene.. Pokreti vježbi moraju biti strogo kontrolirani, budu i da su vježbe primarno namijenjene bolesnicima čije su kosti slabije biomehaničke vrijednosti (osteopenija ili osteoporoza, odnosno neka druga metabolička koštana bolest), a ve ina njih ima i degenerativno-deformantne promijenjene zglobove (spondiloartroza, koksartroza i sl.. ), pa postoji opasnost da kod naglih, nekontroliranih pokreta do e do ošte enja kostura, pa čak i fraktura ili pogoršanja bolnih sindroma.. Vježbe moraju biti povezane u logičan sustav koji e se lako pamtiti, koji e biti motiviraju i, interesantan i jednostavan tako da ga pacijenti rado izvode, jer i najbolje zamišljen sustav tjelovježbe je bezvrijedan ako ga oni kojima je namijenjen ne e sa zadovoljstvom izvoditi.. Koje su prednosti Tae do-a pred klasičnom tjelovježbom?.. Osnovni princip na kojem se temelje borilačke vještine nastale kao dio kulturalnog naslje a Dalekog istoka je kako na najracionalniji način iskoristiti energiju uma i tijela u izvo enju pokreta.. Iako je konačni cilj takvih vještina pripremiti se za borbu s potencijalnim protivnikom, tehnike vježbanja temeljene na ovom principu imaju puno šire značenje, jer u osnovi predstavljaju način uspostavljanja ravnoteže duha i tijela , osposobljavaju i vježbača da se optimalno kre e u prostoru.. Ovim se vježbama djeluje na cijeli sustav kretanja, počevši od mozga gdje se stvara naredba za odre eni pokret, preko živčanih putova kojima se taj podražaj prenosi do miši a, kao izvršnih organa za izvo enje kretnji.. Koriste i tehnike i principe taekwondo-a, tradicionalne korejske vještine, Tae do utječe ne samo na muskulaturu i preko miši nih kontrakcija na kosti, ve više nego standardna tjelovježba, i na ravnotežu i brzinu reakcije sustava kretanja, što je važna  ...   u ispitanicima, nepostojanja pouzdanih parametara koji bi se pratili, poteško a oko homogeniziranja grupa ispitanika, kao i nedostatak interesa velikih farmaceutskih tvrtki i potencijalnih sponzora koji bi financirali takve pokuse.. No, najnovije spoznaje o koštanom metabolizmu i utjecaju biomehanike na kost te kliničko iskustvo, nedvosmisleno potvr uju značenje Tae do tjelovježbe u prevenciji i liječenju osteoporoze.. Kada početi vježbati Tae-do?.. Tae-do.. kao sustav tjelovježbe nije samo prikladan za bolesnike s osteoporozom, osteopenijom i drugim metaboličkim koštanim bolestima, ve je univerzalni sustav tjelovježbe, pa ga mogu provoditi svi ljudi bez obzira na spol i životnu dob.. Prema tome ne postoji granica kada početi niti do kada ga provoditi.. S obzirom na ulogu Tae-do-a u prevenciji i liječenju osteoporoze, optimalno je započeti s vježbanjem prije nego se jave teže posljedice bolesti, što znači u svim slučajevima otkrivene osteopenije.. No, dio programa Tae do-a može se provoditi i u slučajevima teške osteoporoze, otežane pokretljivosti bolesnika ili istovremeno prisutne druge kronične bolesti, npr.. kronične srčane slabosti, koja ograničava tjelesnu aktivnost.. Naravno uz Tea-do, u svim slučajevima dokazane osteoporoze potrebno je provoditi i medikamentozno liječenje na osnovu provedenog dijagnostičkog postupka i ocjene liječnika.. Cilj, organizacija i provo enje Tae-do programa.. Cilj pokretanja Tae-do programa je omogu iti što širem krugu rizične populacije, adekvatnu, redovitu i kontroliranu tjelovježbu koja e se provoditi pod medicinskim nadzorom te time smanjiti broj komplikacija osteoporoze i pove ati uspješnost terapije.. TAE-DO VJEŽBE.. Tae-do sustav provodi se kroz 2 vida ili stupnja:.. Stupanj ili obvezni sastav vježbi namijenjen je teže pokretnim bolesnicima, ili onima koji nisu spremni odvojiti nekoliko sati tjedno za posjetu sportskoj dvorani i radu u grupi vo enog treninga.. Sastoji se od ograničenog broja jednostavnih vježbi koje se ponavljaju po odre enom redoslijedu.. Sve se vježbe rade sjede i.. Jednostavne su, kontrolirane, lako se pamte a mogu ih izvoditi i teži bolesnici.. Dizajnirane su tako da ih se može lako naučiti kroz više dolazaka u Savjetovalište za osteoporozu , nakon čega ih pacijent može sam raditi kod ku e, na poslu, u prirodi.. Osnovna slabost ovog stupnja Tae do-a je da su vježbe namijenjene za samostalni rad kod ku e, pa uspjeh ovisi o tome koliko je bolesnik uporan, motiviran i odgovoran, jer uspjeh se može očekivati samo ako se vježba redovito i adekvatno.. Stupanj ( napredni tečaj ) ili slobodni sastav vježbi su vježbe koje se rade u grupi kao vo eni trening više puta tjedno.. Vježbe se izvode uz glazbu, i sastoje se u ritmičnom ponavljanju jednostavnih pokreta, tj.. jednostavnih taekwondo tehnika udaraca i blokada uz energetski usmjerene kontrakcije miši a.. Kako se radi o vo enom treningu uz bogatiju koreografiju u kojoj se izmjenjuje više desetaka vježbi, ovaj je sustav Tae do-a namijenjen za vo eni trening u dvorani i ne može se provoditi kroz samostalan rad..

  Original link path: /taedo.php
  Open archive •  


  Archived pages: 25