www.archive-org-2014.com » HR » K » KAROJBA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 46 . Archive date: 2014-03.

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - O Karojbi
  Descriptive info: .. O Karojbi.. Zemljopis.. Stanovništvo.. Povijest.. Znamenitosti.. Poznate osobe.. Obrazovanje.. Kultura.. Sport.. Općina Karojba.. Statut.. Općinsko vijeće.. Općinska uprava.. Općinski načelnik.. Odluke.. PPUO.. Gospodarstvo.. Udruge.. Foto galerija.. Korisni linkovi.. Log in.. Općina.. Karojba.. osnovana je 1997.. godine izdvajanjem iz općine Motovun.. Ukupna površina iznosi 34,66 km2, a prema popisu stanovništva iz 2011.. godine ima 1.. 442 stanovnika.. Sastoji se od četiri veća naselja: Karojbe, Motovunskih Novaki, Rakotula i Škropeti.. Stanovništvo se pretežito bavi poljoprivredom (vinogradarstvo, a u posljednje vrijeme javlja se i maslinarstvo).. Naselje Karojba se prvi put spominje u dokumentima 1258, a sam toponim potječe od latinskog quadruvium (križanje dviju cesta).. O kontinuiranoj naseljenosti prostora svjedoče i antički spomenici pronađeni u crkvici Sv.. Andrije na groblju u Karojbi sagrađenoj u 13.. stoljeću.. Općina pokriva područje u središnjoj Istri, smješteno od 45 15' do 40 20' sjeverne geografske širine i od 11 15' do 11 30' istočne geografske dužine s površinom od 34,66 km2.. Zapadni dio općine graniči s općinama Višnjan i Vižinada, sjeverni dio s općinom Motovun, istočni i jugoistočni dio s Gradom Pazinom te jugozapadni dio s općinom Tinjan.. U sjevernom i istočnom području općine nalaze se većina naselja i tu je naseljenost gušća u odnosu na južno područje, koje je gotovo nenaseljeno.. Od ukupno 39 sela i zaselaka, najveće naselje je Karojba, koje se  ...   palače Polesini danas je sačuvan samo portal).. Iako nikada nije imalo status župe, naselje Škropeti postalo je prema popisu stanovništva iz 2011.. godine naselje s najvećim brojem stanovnika na području općine Karojba.. Stanovništvo se u značajnoj mjeri bavi obrtima (cestovni prijevoz, zemljani radovi, zidari, keramičari, kamenoklesari i sl.. ).. Župa Rakotule osnovana je 1580.. godine.. Župna crkva Sv.. Roka sagrađena je u 16.. stoljeću (dograđivana 1861.. i 1934.. godine, a zvonik je sagrađen 1850.. U crkvici Sv.. Nikole na groblju u Rakotulama koju su sagradili u 14.. stoljeću članovi motovunskog ogranka mletačkih patricija Barbo, sačuvano je najreprezentativnije djelo zidnog slikarstva u Istri freske koje su djelo dvojice talijanskih majstora iz sredine 14.. stoljeća, a prikazuju narativne prizore legendi o Sv.. Nikoli (rođenje, obaranje Artemidinog drva, darivanje tri siromašne djevojke i siromašnog plemića).. Na freskama je i poznati glagoljski natpis anonimnog glagoljaša.. U svim župama prvi učitelji bili su obično svećenici.. Tako je 1912.. sagrađena zgrade osnovne škole u Močibobima kada je i započela nastava na hrvatskom jeziku sve do 1924.. godine kada se uvodi nastava na talijanskom jeziku sve do 1943.. godine (doba fašističke vladavine).. Od 1945.. godine otvorena je osnovna škola u župnoj kući u Karojbi, a od 1964.. godine škola se odvija u tada nedovršenoj zgradi zadružnog doma.. Aktualnosti.. Vijesti - događaji.. Powered by CMSimple..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - O Karojbi
  Original link path: /index.php?O_Karojbi
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - Zemljopis
  Descriptive info: Cijelo područje općine je poligonalnog oblika s najnižom točkom od 18 metara nadmorske visine, a najvišom 434 metara nadmorske visine.. Prema staroj podjeli Istre, smještena je svojim jugozapadnim dijelom u "crvenoj Istri", a sjeveroistočnim u "sivoj Istri".. Područje ne dopire do mora, ali su malene udaljenosti do njega (oko 14 km).. Ova neposredna blizina mora i tome odgovarajuće klimatske prilike,  ...   elementi.. Međutim, u pogledu uže podjele područja i raširenosti glavnih vegetacijskih tipova, od posebnog je ovdje značaja reljef, koji osebujnošću svog izgleda i vegetacijskog pokrova daju osnovno obilježje Istre kao cijeline i čini je toliko različitom od ostalih krajeva Hrvatske.. Ovo područje prema reljefu, možemo podijeliti na dva bitna dijela: krška zaravan jugozapadnog dijela i brdovito flišno područje sjeveroistočnog dijela..

  Original link path: /index.php?Zemljopis
  Open archive
 •  

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - Stanovništvo
  Descriptive info: Po posljednjem popisu stanovništva iz 2011.. godine, općina Karojba imala je 1.. 438 stanovnika, raspoređenih u 4 naselja:.. Karojba - 398.. Novaki Motovunski - 383.. Rakotule - 226.. Škropeti - 431.. Dobna struktura:.. 0-14 god.. - 241 (16,8 %).. 15-64 god.. - 974 (67,7 %).. 65 i više god.. - 223 (15,5 %).. Prosječna dob stanovnika općine je 40,3 godine (druga najmlađa općina u Istarskoj županiji).. Spolna struktura:.. muškarci - 713 (49,58 %).. žene - 725 (50,42 %).. Narodnosna  ...   struktura:.. katolici 1.. 407 (97,8 %), ateisti 12 (0,8 %), pravoslavni 4 (0,3 %), muslimani 4 (0,3 %).. Prosječan broj osoba u jednom kućanstvu iznosi 3,38.. Stanovništvo prema bračnom stanju i spolu (stariji od 15 godina):.. muškarci.. : 593, od čega - neoženjeni 229 (38,6%), oženjeni 342 (57,7%), udovci 14 (2,4%), razvedeni 8 (1,4%).. žene.. : 604, od čega - neudane 149 (24,7%), udane 346 (57,3%), udovice 102 (16,9%), razvedene 6 (1,0%).. POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTVA I STANOVA 2011.. pdf..

  Original link path: /index.php?Stanovni%26scaron%3Btvo
  Open archive

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - Povijest
  Original link path: /index.php?Povijest
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - Znamenitosti
  Descriptive info: Vrućak i minera..

  Original link path: /index.php?Znamenitosti
  Open archive

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - Poznate osobe
  Descriptive info: Prim.. dr.. sc.. ANTE BARTOLIĆ.. Rođen je u Karojbi 19.. V.. 1937.. , preminuo 9.. VI.. 2004.. Završio je gimnaziju u Pazinu, Medicinski fakultet i specijalizaciju iz opć e i socijalne medicine te organizacije zdravstvene zaštite u Rijeci.. Bio je dugogodišnji ravnatelj Doma zdravlja u Pazinu, a u zvanju docenta surađ ivao je u nastavi na Medicinskom fakultetu u Rijeci.. Zaslužan je za organiziranje zdravstvene službe, zdravstveno prosvjeć ivanje, obrazovanje zdravstvenih kadrova, pokretanje mnogobrojnih lokalnih i regionalnih programa u područ ju zdravstva.. Autor je ili koautor više udžbenika i drugih publikacija te mnogobrojnih znanstvenih i struč nih radova.. Bio je urednik raznovrsnih izdanja iz područ ja zdravstva i zavičajne povijesti i kulture (Karojba i okolica, Rakotule, Valigaštar).. Autor je knjige "Zdravstvo na područ ju Pazinštine" (Pazin 2003).. Bio je aktivan u Č akavskom saboru (predsjednik Katedre u Pazinu).. Inicirao je osnivanje zavič ajne udruge Valigaštar u Karojbi, te je bio njen prvi predsjednik..  ...   kraj.. Pomagao je rodnoj župi Karojbi te je 1983.. darovao dva nova zvona, 1985.. orgulje (graditelj Jenko), a 1986.. glavni oltar i svetohranište u župnoj crkvi Svih Svetih.. 5.. rujna 1993.. u rodnom selu Kamenoj Vasi (prigodom 40.. godišnjice sveć eništva) posveć ena je nova crkva Blažene Djevice Marije Kraljice mira, koja je sagrađ ena njegovom inicijativom i financijskom potporom.. Preminuo je blago u Gospodinu, u Rimu 21.. srpnja 1996.. Pokopan je u Karojbi 25.. Pogrebu je nazoč io veliki broj zahvalnih župljana i ostalih, uz gosp.. biskupa Antuna Bogetić a i 54 sveć enika.. Na prvu godišnjicu smrti župljani Karojbe su postavili mramornu spomen ploč u u sakristiji župne crkve sa slijedeć im natpisom: "DRAGOM DOBROČ INITELJU MONS.. MARIU PAVATU r.. 26.. XI.. 1924.. U.. 21.. VII.. 1996.. POSTAVIŠE OVU SPOMEN PLOČU ZAHVALNI Ž UPLJANI KAROJBE.. Ž IVIŠ U BOGU KOME SI VJERNO SLUŽIO, ALI I U NAŠIM SRCIMA KOJE SI VOLIO!"..

  Original link path: /index.php?Poznate_osobe
  Open archive

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - Obrazovanje
  Descriptive info: Poziv Gradske knjiĹžnice Pazin.. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2013.. GODINE.. xlsx..

  Original link path: /index.php?Obrazovanje
  Open archive

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - Kultura
  Descriptive info: JA SAM PRAVI KAROBLJAN - pjesma (izvor YouTube).. izvedba zbora župe Karojba prigodom Dana Općine 2012.. u prostorijama škole;.. autor teksta i glazbe: mons.. Ivan Bartolić.. Poziv Gradske knjižnice Pazin..

  Original link path: /index.php?Kultura
  Open archive

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - Sport
  Descriptive info: Sportsko društvo Škropeti.. U subotu 29.. siječnja u Poreču je održan mini rukometni turnir "4.. Porečka pahuljica".. RK Škropeti je nastupio u dvije kategorije: 2000.. i 2001.. godište.. Rukometašice 2000.. godište su se plasirale na 3.. a 2001.. godište na 10.. mjesto..

  Original link path: /index.php?Sport
  Open archive

 • Title: Općina Karojba Hrvatska - Statut
  Descriptive info: Statut Općine Karojba.. STATUT OPĆINE KAROJBA..

  Original link path: /index.php?Statut
  Open archive •  


  Archived pages: 46