www.archive-org-2014.com » HR » K » KARLOBAG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 40 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Općina Karlobag - Naslovnica
  Descriptive info: .. OPĆINA.. KARLOBAG.. Naslovnica.. O nama.. Osnovne informacije.. Povijest.. Naselja.. Ustrojstvo.. Općinsko vijeće.. Načelnik.. Jedinstveni upravni odjel.. Akti i odluke.. Statut.. Proračun.. Prostorni plan.. Odluke.. Kontakti.. Poduzeća.. Crno vrilo.. Vegium.. DVD.. Popis donacija i sponzorstava.. IZVJEŠĆA.. Karlobag je čudesan spoj Mediterana i kontinenta, kristalno čistog mora i najljepše hrvatske planine do koje ima tek nekoliko minuta vožnje.. mjesto gastronomskih delicija mediteranskog i kontinentalnog Velebitskog stila.. Natječaji.. Zakup građevinskog zemljišta.. ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA.. Svi natječaji >>.. javna nabava.. Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge pravnog zastupanja.. Odluka o poništenju postupka javne nabave.. Sve javne nabave >>.. Lokalni izbori 2013.. Financijsko izvješče nezavisnih kandidata.. ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KAROBAG.. Svi dokumenti >>.. Fiskalna odgovornost.. Proces zaprimanja roba, radova i usluga.. Novosti i zanimljivosti.. OBJAVLJENO:.. 18.. 02.. 2014.. Njemački novinari oduševljeni Karlobagom i okolicom..  ...   kluba „Karlobag“.. Ovaj događaj sigurno se može pripisati sve pozitivnijim trendovima ovoga sporta.. 20.. 01.. Maškare 2014.. Turistička zajednica Općine Karlobag i Maškarani odbor Karlobag pozivaju Vas na maškare u Karlobagu.. PLAKAT.. 17.. Natječaj za stipendije.. Natječaj o raspisivanju i provođenju natječaja za stipendije.. 31.. 10.. 2013.. OBILJEŽAVANJE DANA SVIH SVETIH.. Povodom obilježavanja dana Svih Svetih 1.. 11.. 2013.. ispred načelnika Ivana Tomljenovića, te Općinskog vijeća uz prisustvo fra Josipa Grivića postvaljen je vijenac te upaljene.. Arhiva novosti.. Pogledajte.. Plan mjesta.. Kultura.. Udruge.. Turizam.. Foto galerija.. Navigacija.. Zadnje novosti.. Njemački novinari oduševljeni Karlobagom i okolicom.. MNK Karlobag.. Zadnji Natječaji.. 09.. 07.. Kontaktirajte nas.. Trg Dr.. Franje Tuđmana 2.. Karlobag.. 53288.. Hrvatska.. Telefon: 053/ 694 460.. Fax: 385 (0)53 694 470.. opcina.. karlobag@gs.. t-com.. hr.. Copyright © 2013.. Općina Karlobag.. Sva prava pridržana.. Web:.. AG media.. Scroll..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Općina Karlobag - O nama
  Descriptive info: Prostor općine Karlobag predstavlja jugozapadni velebitski priobalni i gorski dio bivše općine Gospić (dio velebitske primorske padine), nalazi se na jugozapadu Ličko – senjske županije (dio Velebitskog podgorja), unutar koje graniči s jedinicama lokalne samouprave iz iste županije i to na sjeverozapadu relativno kratko s Gradom Senj  ...   ima kratku granicu na jugoistoku s općinom Starigrad-Paklenica iz Zadarske županije, dok se prema zapadu pruža dio dugog (oko 40 km), ali uskog (širok 1,8 km ili 1 Nm Velebitskog (Podgorskog) kanala, preko koga graniči s Gradovima Novalja na sjeverozapadu i Pag na jugozapadu, smještenima na otoku Pagu..

  Original link path: /o-nama/
  Open archive

 • Title: Općina Karlobag - Osnovne informacije
  Descriptive info: Kada govorimo o području Općine Karlobag kažemo da ono zaprima površinu od 283km.. 2.. i prostorno je jedna od manjih jedinica lokalne samouprave na području Ličko-senjske županije, gdje čini 5,30% sveukupne površine te županije.. Na području Općine prema popisu iz 2011.. god.. u 14 raštrkanih malih samostalnih naselja živi 923 stanovnika.. Prosječna gustoća naseljenosti iznosila je samo 3,60 stanovnika na km.. , dok je prosjek Ličko-senjske županije (10 st/km.. ), odnosno državni prosjek (77,5st/km.. ).. Apsolutnu većinu u Karlobagu čine.. Hrvati.. , a dominantna religija je rimokatolička.. Područje općine Karlobag je područje s problemima i ograničenjima u razvoju.. Sa 100-tnom površinom nalazi se unutar Parka prirode Velebit koji je ujedno i svjetski rezervat biosfere, i koji zbog izuzetne ekološke osjetljivosti pripada geostrateškoj i ekološkoj jezgri kontinentalnog područja Hrvatske.. Područje Općine također pripada krškom brdsko – planinskom području, a posebno mu je zaštićeno obalno područje.. Tipično je ruralno ili prijelazno područje bez pravih gradskih naselja, izrazito slabo i disperzno naseljeno, depopulacijsko i emigracijsko područje.. S obzirom na mali broj stanovnika a u odnosu na visinu proračuna Općine, financijska snaga po stanovniku veća je od 65% prosjeka Republike Hrvatske što nas svrstava u krug „bogatijih“ općina  ...   naseljenosti.. Ta slabija stalna naseljenost u području općine Karlobag mijenja se tijekom ljetne turističke sezone kada se bitno povećava za nekoliko puta, dolaskom u ovaj prostor povremenih ili privremenih stanovnika u njihovim kućama za odmor, ali i drugih turista – gostiju i putnika, pa se tome mora posvetiti posebna i dužna pozornost.. Općina Karlobag je JLS koja se već razvija u smjeru održivog razvoja ljetnog, zimskog, seoskog, lovnog, ribolovnog, zdravstvenog i kulturnog turizma, kao i u smjeru održivog razvoja poljoprivrede u sinergiji sa turizmom.. Razvoj obrtništva, te servisnih djelatnosti se također očekuje u sinergiji s razvojem turizma, kroz postojeće kapacitete i poduzetničku zonu u Karlobagu.. Za razvoj obrtništva, te servisnih djelatnosti potrebna su značajna sredstva i ulaganja te kvalitetan management, dok se razvoj turizma i poljoprivrede može realizirati sa manjim sredstvima.. Školovani radnici za potrebe proizvodnih i servisnih djelatnosti postoje kako u Općini Karlobag, tako i u obližnjem Gospiću, Lici i Senju.. Međutim u proizvodnim i servisnim djelatnostima nedostaju visokostručni radnici koji su potrebni za razvoj u smjeru finalnih proizvoda i usluga.. Za razvoj ljetnog, seoskog, lovnog, zdravstvenog i kulturnog turizma potrebna su značajna ulaganja u doškolovanje domaćeg stanovništva – turističkih radnika iz svih zanimanja..

  Original link path: /o-nama/osnovne-informacije.html
  Open archive
 •  

 • Title: Općina Karlobag - Povijest
  Descriptive info: Karlobag se prvi puta spominje kao.. rimsko.. naselje koje se zvalo.. , imalo vojnu, prometnu i trgovačku važnost, a postojalo je sve do.. IV.. ili.. V.. stoljeća.. kad su ga stanovnici pred navalom Gota napustili i pobjegli u.. Pag.. Napuštanje grada nije ujedno izblijedilo i sjećanje na njegovo postojanje, pa je prema sličnosti imena mjesta i otoka Pag, ime gradu pretvoreno u Bag.. U vrijeme hrvatskog kralja.. Zvonimira.. taj prostor je pripadao primorskoj župi u sastavu biskupije u.. Rabu.. Godine.. 1251.. spominje se Bag pod imenom.. Scrissa.. i pripada starome hrvatskom rodu.. Tugomirića.. Krbavski knezovi.. Kurjakovići.. , koji drže gotovo cijeli.. Velebitski kanal.. , Bag preuzimaju.. 1322.. godine.. Kurjakovići su Bagu.. studenog.. 1387.. godine dali status gradskih povlastica.. Sedamdesetih godina.. XV.. Bag je pripao u vlast kralja.. Matije Korvina.. U kraljevskoj vlasti ostaje do.. 1493.. kad potpada pod vlast Ivana Karlovića krbavskog.. Osmanlije.. su.. Bag napale.. 1525.. kad je strahovito opustošen i popaljen, a stanovništvo protjerano ili odvedeno u roblje.. Grad se obnavlja.. 1574.. , a.. 1580.. godine se po prvi put spominje kao Karlobag što upućuje na zasluge nadvojvode Karla za njegovu obnovu.. Knez..  ...   potpao pod vlast.. Austrije.. koja ga je dodatno utvrdila i dala izgraditi.. kapucinski.. samostan.. s crkvom.. 1710.. Karlobag je 1757.. godine dobio i.. čime je stekao status grada.. Od.. 1809.. Karlobag je u vlasti.. Francuza.. 1814.. ponovno je vraćen pod vlast Austrije.. Osnutkom Ličko – Krbavske županije Karlobag ulazi u njen sastav.. U Karlobagu je.. 1894.. uređena luka, lukobran i pristanište u koje je svakodnevno pristajao.. parobrod.. U tom je razdoblju izgrađena zgrada šumarije, 1875.. sagrađena je zgrada osnovne škole.. Za vrijeme.. Prvog svjetskog rata.. grad je poharala.. španjolska groznica.. , a stvaranjem.. SHS.. 1918.. godine dodatno je osiromašilo iscrpljeni gradić.. Tražeći izlaz u turizmu.. 1920.. gradi se gradsko kupalište.. U.. savezničkom bombardiranju.. 1943.. teško je oštećena crkva.. sv.. Karla Boromejskog.. , a.. 1958.. uklonjeni su njeni ostatci, osim zaštićenog tornja.. U sastav općine.. Gospić.. Karlobag ulazi.. 1962.. godine, a.. 1968.. popravljena je cesta prema Gospiću, a.. 1985.. sagrađen je u Karlobagu, kao nositelj turističkog razvoja, hotel Zagreb.. Danas se Karlobag sa okolnim mjestima: Ribaricom, Cesaricom, Lukovim Šugarjem, Barić Dragom i Baškim Oštarijama razvija kao turističko središte posebno atraktivno zbog nedirnute prirode i čistog mora..

  Original link path: /o-nama/povijest.html
  Open archive

 • Title: Općina Karlobag - Naselja
  Original link path: /o-nama/naselja.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Općina Karlobag - Ustrojstvo
  Descriptive info: Tijela Općine Karlobag su Općinsko vijeće Općine Karlobag i Načelnik Općine Karlobag.. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Karlobag.. Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Karlobag podijeljene su između Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i Načelnika kao izvršnog tijela.. Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Karlobag koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine Karlobag te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Karlobag.. Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Karlobag, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Načelnika.. Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojeni su upravni odsjeci i službe koji čine Općinsku upravu u užem smislu.. Općinsko vijeće odlukom osniva i ukida Jedinstveni upravni odjel i upravna tijela te uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja važna za rad.. Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i Statutom Općine Karlobag.. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja, imenuje Općinski načelnik na vrijeme od četiri godine.. Općina karlobag obavlja poslove  ...   promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,.. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,.. osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,.. obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine Karlobag.. osigurava uvjete za razvoj komunalnih i drugih djelatnosti,.. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,.. organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,.. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,.. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Karlobag,.. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,.. potiče aktivnosti udruga građana,.. potiče i unapređuje naobrazbu i znanost u cilju razvoja Općine Karlobag,.. njeguje tradicionalne posebnosti, razvija ih i unapređuje,.. 15.. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,.. 16.. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,.. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,.. donosi proračun Općine Karlobag,.. 29.. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,.. obavlja i uređuje druge poslove koji su u vezi s interesima Općine Karlobag za njen gospodarski, društveni i socijalni napredak..

  Original link path: /ustrojstvo/
  Open archive

 • Title: Općina Karlobag - Jedinstveni upravni odjel
  Descriptive info: Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje poslova iz samoupravnogdjelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenjetih na Općinu.. Upravno tijelo u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.. Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.. Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.. Pročelnika imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju javnog natječaja..  ...   ) Odsjek za komunalni sustav, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.. 1.. ) Voditelj odjseka za komunalni sustav, prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.. ) Komunalni redar.. ) Odsjek za proračun, financije i računovodstvo.. ) Voditelj odsjeka za proračun, financije i računovodstvo.. ) Referent za knjigovodstveno-računovodstveno-informatičke poslove.. 3.. ) Referent za gospodarstvo, investicije, malo i srednje poduzetništvo.. ) Referent za društvene djelatnosti i arhivsku građu.. ) Voditelj odsjeka za društvene djelatnosti i arhivsku građu.. ) Referent za skrb o starijim, nemočnim i invalidnim osobama.. ) Administrativni referent – Tajnica.. 6) Čistačica..

  Original link path: /ustrojstvo/jedinstveni-upravni-odjel.html
  Open archive

 • Title: Općina Karlobag - Akti i odluke
  Original link path: /akti-i-odluke/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Općina Karlobag - Statut
  Original link path: /akti-i-odluke/statut.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Općina Karlobag - Prostorni plan
  Descriptive info: (KLIK NA SLIKU ILI TEKST ZA UVEĆANI PRIKAZ).. ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KARLOBAG.. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KARLOBAG..

  Original link path: /akti-i-odluke/prostorni-plan/
  Open archive

 • Title: Općina Karlobag - Odluke
  Original link path: /akti-i-odluke/odluke.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 40