www.archive-org-2014.com » HR » L » LAGSZ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 75 . Archive date: 2014-05.

 • Title: LAG Sjeverozapad - Vijesti
  Descriptive info: .. LAG Sjeverozapad.. Tražilica.. Naslovnica.. O nama.. Strategija.. Članovi.. Kontakt.. Skip to content.. Vijesti.. Poziv na radionicu na temu Program ruralnog razvoja 2014-2020.. Details.. Objavljeno u Četvrtak, 03.. Travanj 2014.. 14:44.. Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa LAG-om "IZVOR" organizira radionicu odnosno javnu raspravu o prijedlogu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske u periodu 2014-2020 te LEADER pristupu na području Varaždinske županije.. Opširnije.. Zasjedala Skupština LAG-a „Sjeverozapad“.. 14:38.. Pod predsjedanjem Marijana Škvarića u lepoglavskom Domu kulture održana je 24.. ožujka, redovna godišnja Skupština Lokalne akcijske grupe „Sjeverozapad“.. Predsjednik LAG-a Sjeverozapad, članovima Skupštine iznio je kako će u ovoj godini zahvaljujući sredstvima dobivenima iz IPARD programa, LAG Sjeverozapad raspolagati s 450 tisuća kuna.. koje će iskoristiti za funkcioniranje ureda, aktivnosti vezane uz jačanje kapaciteta upravljačke strukture LAG-a kroz održavanje stručnih tribina i seminara te razmjenu iskustava s drugim LAG-ovima iz RH i susjednih zemalja i aktivnosti vezane uz jačanje  ...   petak, 14.. ožujka 2014.. godine održana je radionica LAG-a Sjeverozapad.. Na radionici su predstavnici LAG-a prezentirali zainteresiranim sudionicima mogućnosti provođenja projekata energetske učinkovitosti na ruralnim područjima, predstavljen je nacrt Programa ruralnog razvoja 2014.. -2020.. te se prisutne upoznalo sa samim LAG-om, dosadašnjim aktivnostima i onim što se planira provoditi u budućnosti.. Održana 6.. sjednica Upravnog odbora LAG-a „Sjeverozapad“.. Objavljeno u Srijeda, 12.. 14:16.. U lepoglavskom Domu kulture, u ponedjeljak 10.. 03.. 2014.. godine održana je sjednica Upravnog odbora LAG-a „Sjeverozapad“.. Sjednicu je vodio predsjednik LAG-a, a ujedno i predsjednik Upravnog odbora Marijan Škvarić.. Page 1 of 5.. Start.. Prev.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Next.. End.. Glavni izbornik.. Fotografije.. Tko je online.. Trenutno je jedan gost i nijedan član online.. Nalazite se ovdje:.. Na vrh.. Copyright 2014 LAG Sjeverozapad.. Sva prava pridržana.. Designed by.. JoomlArt.. com.. Joomla!.. is Free Software released under the.. GNU General Public License..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: LAG Sjeverozapad - Vijesti
  Descriptive info: Trenutno je 2 gostiju i nijedan član online..

  Original link path: /index.php
  Open archive

 • Title: LAG Sjeverozapad - O nama
  Descriptive info: O nama.. Objavljeno u Ponedjeljak, 12.. Rujan 2011.. 20:50.. Uvod.. Udruga Lokalna akcijska grupa – Sjeverozapad (skraćeno: LAG Sjeverozapad) osnovana je 6.. prosinca 2010.. godine na zahtjev općina i gradova sjeverozapadnog dijela Varaždinske županije.. Osnivači Udruge LAG Sjeverozapad čine 11 općina i gradova, a to su:.. Grad Ivanec.. Grad Lepoglava.. Općina Bednja.. Općina Cestica.. Općina Donja Voća.. Općina Klenovnik.. Općina Maruševec.. Općina Petrijanec.. Općina Sračinec.. Općina Vidovec.. Općina Vinica.. Inicijativa za osnivanjem LAG-ova potekla je od Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.. Ministarstvo je 2008.. godine predstavilo IPARD program te strateške prioritete programa, koji su:.. Prioritet 1 – poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda.. 101.. Investiranje u poljoprivredna gospodarstva.. 103.. Investiranje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda radi restrukturiranja i dostizanja EU standarda.. Prioritet 2 – pripremne aktivnosti za provedbu PO mjera i Leader-a.. 201.. Aktivnosti u svrhu poboljšanja okoliša i krajolika.. 202.. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvitka- LEADER mjera.. Prioritet 3 – razvoj ruralne ekonomije.. 301.. Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture.. 302.. Razvoj i diversifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti.. Osnivanje LAG-a Sjeverozapad direktno je vezano za prioritet 2, mjeru 202.. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvitka - LEADER mjera te činjenici da će se LEADER pristup provoditi na cijelom teritoriju RH.. LEADER.. LEADER je skraćenica od Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale.. Doslovni hrvatski prijevod bi bio: „Veze između akcije za razvoj ruralnog gospodarstva“.. Ukratko, to je mehanizam Europske unije pomoću kojega se provodi politika razvoja ruralnih područja.. Kao što znamo, članice EU su podijeljene na NUTS regije te je u konačnici za svaku regiju potrebno izraditi neki oblik strateškog dokumenta koji je podloga za provedbu kohezijske politike EU, tj.. za dobivanje sredstava iz EU.. Kod LEADER principa postoji sličnost, članice EU se dijele na LAG-ove te za svaki od njih je potrebno napraviti lokalnu razvojnu strategiju preko koje se upravlja razvojem LAG-a.. U konačnici preko skupa strategija koje su u skladu sa strategijama ruralnog razvoja na višim razinama provodi politika  ...   ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva.. SPECIFIČNI CILJEVI.. Ohrabrivanje i razvoj aktivnosti ruralnog stanovništva da zajednički djeluje putem projekata suradnje.. Razvijanje integriranih lokalnih razvojnih strategija i pripremanje njihove provedbe.. Promicanje lokalnih inicijativa i partnerstva uključivanjem lokalnih zajednica, poslovnih predstavnika i predstavnika lokalne uprave.. Transfer postignuća, iskustava i stručnog znanja, te dostupnost informacija i zaključaka putem umrežavanja.. OPERATIVNI CILJEVI.. Jačanje kapaciteta među ruralnim stanovnicima i članovima LAG-a putem usavršavanja i obrazovanja.. Razvoj, organizacija i vođenje LAG-a.. Priprema i početak provedbe lokalnih razvojnih strategija ograničenog broja.. Provedba projekata suradnje.. LEADER programa po vertikali smješta LAG u operativnu cjelinu pa ciljevi Udruge moraju biti direktno vezani za operativne ciljeve programa.. Udruga LAG Sjeverozapad u 2011.. godini će imati sljedeće ciljeve djelovanja:.. Jačanje kapaciteta među ruralnim stanovnicima i članovima LAG-a Sjeverozapad putem usavršavanja i obrazovanja.. Jačanje kapaciteta potrebnih za organiziranje i vođenje LAG-a Sjeverozapad.. Izrada i početak provedbe Lokalne razvojne strategije za područje LAG-a Sjeverozapad.. Provedba projekata suradnje između članica LAG-a i između LAG-ova.. Kako bi se podigli kapaciteti apsorpcije EU novca, Udruga će tijekom 2011.. godine organizirati radionice na temu fondova EU te kako upravljati projektima EU.. Radionice će biti usmjerene prema djelatnicima JLS-a, predstavnicima civilnog društva te prema gospodarskim subjektima sa područja LAG-a.. Radionice će se održati u zadnjem kvartalu 2011.. godine.. Članovi Upravnog i Izvršnog odbora Udruge će kroz suradnju i razmjenu iskustava sa LAG-ovima s područja RH i Slovenije jačati svoje upravljačke kapacitete.. Članovi će također prisustvovati sastancima, seminarima i radionicama za koje se procijeni da su od važnosti za bolje funkcioniranje Udruge.. Bit osnivanja LAG-a je upravljanje ruralnim razvojem područja LAG-a.. Jedan od preduvjeta za upravljanje razvojem je izrada strateškog dokumenta razvoja koji preko analize stanja identificira potencijale i prilike razvoja koji se definiraju kao strateški prioriteti, ciljevi i mjere razvoja.. LAG Sjeverozapad će kroz partnerstvo sa drugim LAG-ovima u regiji pripremati projektne prijedloge te aplicirati projekte na donatorske i EU fondove za provedbu svojih aktivnosti i unaprjeđenje kvalitete rada LAG-a.. Ovdje možete skinuti Statut LAG-a Sjeverozapad..

  Original link path: /o-nama
  Open archive
 •  

 • Title: LAG Sjeverozapad - Strategija
  Descriptive info: Strategija.. Objavljeno u Utorak, 22.. Listopad 2013.. 20:52.. Strategija razvoja LAG Sjeverozapad.. Početak izrade: 04.. 08.. 2011.. Završetak izrade: listopad 2013.. Proračun projekta: 60.. 000,00 kn (uključen PDV).. Izrada strategije se radila u 3 faze i to:.. Prikupljanje i obrada podataka.. Održavanje partnerskih odbora.. Osnovna analiza, definiranje smjernica razvoja i akcijskog plana.. Projektni tim i izvođači radova.. Projektni tim za realizaciju projekta čine:.. Emil Tkalec – voditelj tima i koordinator za JLS-e.. Hrvoje Kovač – koordinator za civilni sektor.. Dejan Bjelivuk – koordinator za gospodarstvo.. Vladimir Ivanuša – savjetnik za financije.. Mario Željezić – savjetnik za upravne poslove.. Vanjski izvođač.. AZRA d.. o.. Izrađena je osnovna analiza za JLS koje su članice LAG-a, tako da će se prikupljati podaci koji se odnose na sljedeće općine i gradove:.. Ivanec.. Lepoglava.. Bednja.. Cestica.. Donja Voća.. Klenovnik.. Maruševec.. Petrijanec.. Sračinec.. Vidovec.. Vinica.. Strategijom su obuhvaćena sljedeća poglavlja:.. ZNAČAJKE PODRUČJA OBUHVAĆENOG LAG-om SJEVEROZAPAD.. 1.. Opće zemljopisne značajke područja.. Površina i granice područja.. 2.. 3.. Stanje infrastrukture.. Gospodarski položaj LAG-a Sjeverozapad.. Glavne gospodarske djelatnosti.. Stanje gospodarstva.. Nezaposlenost.. Demografske i socijalne značajke područja LAG-a.. Broj i gustoća stanovništva 28.. Demografska kretanja.. Obrazovna struktura stanovništva.. 4.. Obrazovne institucije.. 5.. Kultura.. SWOT ANALIZA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI PODRUČJA LAG-a.. RAZVOJNA VIZIJA.. Razvojni ciljevi po osima ruralnog razvoja.. Dugoročni ciljevi i prioritetne aktivnosti.. Jačanje poljoprivrede i šumarstva kao gospodarske grane.. Očuvanje okoliša i krajobraza.. Podizanje kvalitete života i diverzifikacija gospodarstva.. Kratkoročni ciljevi i prioritetne aktivnosti.. LEADER pristup kao odrednica ruralnog razvoja.. Opis mjera za dostizanje ciljeva uključujući definiranje korisnika i kriterija prihvatljivosti.. Očekivani rezultati po mjerama.. STRATEGIJA IZRADE I PROVEDBE.. Značajke partnerstva.. Primjena načela »odozdo prema gore« i sudjelovanje različitih interesnih skupina, uključujući socio-ekonomske ugrožene skupine, žene i mlade u izradi strategije.. Sposobnost upravljanja javnim sredstvima.. Utjecaj provedbe strategije na okoliš.. 6.. Izvori financiranja i održivost strategije bez sredstava javne pomoći.. 7.. Procjena broja projekata i potrebnih sredstava za vrijeme trajanja IPARD programa.. 8.. Praćenje provedbe strategije i mjerenje učinaka provedbe strategije, kriteriji i indikatori za ocjenu uspješnosti i učinkovitosti.. 9.. Procedura donošenja odluka uključujući proceduru odabira projekata kojima će LAG izdati pismo preporuke i načine.. sprječavanja sukoba interesa.. 10.. Projekti koji su se provodili/se provode iz drugih izvora financiranja.. 6.. USKLAĐENOST S NADREĐENIM STRATEŠKIM DOKUMENTIMA (kratak opis odnosa strategije s Strategijom ruralnog razvoja 2008 – 2013, IPARD programom 2007 – 2013 i županijskim razvojnim strategijama).. Usklađenost ciljeva i prioriteta LRS prema prioritetima IPARD 2007-2013.. Usklađenost LRS s nacionalnim i županijskim strategijama razvoja.. Kao izvor podataka koristili su  ...   u kojem lokalna zajednica preuzima budućnost vlastitog područja u svoje ruke.. To je pristup koji omogućava lokalnoj zajednici i njenim nositeljima razvoja izraziti svoja gledišta i pomoći pri određivanju razvojnog smjera svog područja u skladu s vlastitim stajalištima, očekivanjima i planovima.. Međutim, pristup odozdo prema gore se ne može sustavno primjenjivati (i nije primjenljiv) na sva mjesta u svim okolnostima.. Ovisno o kontekstu svake države članice i u skladu s načelom supsidijarnosti, sudjelujući procesi su više trend ili željeni pristup radu nego svakodnevna stvarnost.. Unatoč tome, nema sumnje da se čine napori kako bi se lokalne zajednice i lokalne nositelje razvoja vratilo u središte procesa ruralnog razvoja.. Partnerski odbori.. Da bi se zadovoljile LEADER smjernice te uvažilo javno mišljenje stanovnika LAG-a Sjeverozapad, oformili su se partnerski odbori kroz koje se lokalna zajednica uključila u procese kreiranja politika razvoja.. Partnerski odbori sastajali su se na radionicama na kojima su se definirali projektni prijedlozi.. Rezultat je baza projektnih prijedloga.. Partnerski odbori su prema području djelovanja bili podijeljeni na:.. Partnerski odbor predstavnika JLS (PO JLS).. Partnerski odbor predstavnika civilnog društva (PO CIV).. Partnerski odbor predstavnika gospodarstvenika (PO GOS).. Vizija razvoja.. Prostor LAG-a Sjeverozapad je ekološki očuvano i razvijeno ruralno područje izazova i mogućnosti čija mreža agro-turističke i gospodarske infrastrukture definira jedinstvenu i dinamičnu regiju.. Kroz održivi razvoj, LAG Sjeverozapad postaje dobro prometno povezana regija zdrave hrane, pića i zelene industrije te prepoznato ruralno, kulturno, gastronomsko, hodočasničko i sportsko-rekreacijsko turističko odredište.. Gospodarski i ekonomski je regija usko povezana s urbanim središtima te mjesto mira i zdrave prirode za siguran i ugodan život.. Razvojna vizija je nastala kroz partnerske odbore te konzultacije s vanjskim stručnjacima te jasno definira dugoročni razvoj područja LAG-a uzimajući u obzir:.. geografski položaj i prirodne karakteristike regije.. postojeću infrastrukturu.. postojeće gospodarske, poljoprivredne i turističke aktivnosti.. jednolik razvoj svih dijelova LAG-a.. zajednički gospodarski, kulturni i ekološki prostor s Republikom Slovenijom.. valorizaciju kulturne i prirodne baštine.. održivi razvoj – optimalno korištenje prirodnih bogatstava u svrhu razvoja.. razvojne programe i planove svih dionika razvoja LAG-a.. Vizija razvoja te kasnije ciljevi, prioriteti i mjere razvoja usmjereni su jednoliko prema javnom, civilnom i gospodarskom sektoru.. Da bi se stvorio balansiran razvoj, uvažavajući zaštitu prirode i krajobraza bilo je potrebno pomiriti javne, gospodarske i ekološke interese, što je kroz sastanke radnih skupina i postignuto.. Ciljevi i prioriteti.. Sve detalje možete pročiatati u Lokalnoj razvojnoj strategiji koju možete preuzeti.. ovdje.. (Spremi kao.. / Save Link As.. ).. Trenutno je 3 gostiju i nijedan član online..

  Original link path: /strategija
  Open archive

 • Title: LAG Sjeverozapad - Članovi
  Descriptive info: Članovi.. 20:53.. Broj stanovnika: 3.. 977.. Broj kućanstava: 1.. 399.. Površina (km2): 75,58.. Gustoća stanovništva: 52,62 st/km2.. web:.. www.. bednja.. hr.. Broj stanovnika: 5.. 811.. 627.. Površina (km2): 46,00.. Gustoća stanovništva: 126,34 st/km2.. cestica.. Broj stanovnika: 2.. 455.. Broj kućanstava: 825.. Površina (km2): 35,30.. Gustoća stanovništva: 69,55 st/km2.. voca.. Broj stanovnika: 13.. 765.. Broj kućanstava: 4.. 097.. Površina (km2): 96,10.. Gustoća stanovništva: 143,24 st/km2.. ivanec.. Broj stanovnika:  ...   015.. Broj kućanstava: 603.. Površina (km2): 25,65.. Gustoća stanovništva: 78,56 st/km2.. klenovnik-online.. Broj stanovnika: 6.. 379.. 864.. Površina (km2): 50,00.. Gustoća stanovništva: 127,58 st/km2.. marusevec.. Broj stanovnika: 4.. 825.. 242.. Površina (km2): 48,00.. Gustoća stanovništva: 100,52 st/km2.. petrijanec.. 835.. 441.. Površina (km2): 23,41.. Gustoća stanovništva: 206,55 st/km2.. sracinec.. 423.. 442.. Površina (km2): 32,10.. Gustoća stanovništva: 168,94 st/km2.. vidovec.. 396.. 024.. Površina (km2): 32,14.. Gustoća stanovništva: 105,66 st/km2.. vinica..

  Original link path: /clanovi
  Open archive

 • Title: LAG Sjeverozapad - Kontakt
  Descriptive info: Kontakt.. Marijan Škvarić.. Predsjednik.. Hrvatskih pavlina 7.. 42250 Lepoglava.. e-mail: This e-mail address is being protected from spambots.. You need JavaScript enabled to view it.. Mario Željezić.. Voditelj.. Tel: +385 42 494 304.. FAX: +385 42 494 315.. Mob: +385 99 303 9089.. Emil Tkalec.. Tajnik.. Mob: +385 99 8078060..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: LAG Sjeverozapad - Poziv na radionicu na temu Program ruralnog razvoja 2014-2020
  Descriptive info: Pozivaju se svi članovi LAG-a "Sjeverozapad" kao i svi zainteresirani s područja LAG-a da se odazovu na predavanje.. Radionica će se održati u dvorani Hotela Amalija u Ludbregu, idućeg petka 11.. s početkom u 09:45 sati..

  Original link path: /137-poziv-na-radionicu-na-temu-program-ruralnog-razvoja-2014-2020?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  Open archive

 • Title: LAG Sjeverozapad
  Descriptive info: Pošalji ovak link prijatelju preko e-maila.. Zatvori prozor.. Adresa primatelja.. Pošiljatelj.. Vaš e-mail.. Naslov.. Pošalji.. Odustani..

  Original link path: /component/mailto/?tmpl=component&template=ja_purity_ii&link=8d9ce93d1c0beadc74863673415220282134425b
  Open archive

 • Title: LAG Sjeverozapad - Poziv na radionicu na temu Program ruralnog razvoja 2014-2020
  Original link path: /137-poziv-na-radionicu-na-temu-program-ruralnog-razvoja-2014-2020
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: LAG Sjeverozapad - Zasjedala Skupština LAG-a „Sjeverozapad“
  Descriptive info: Članovi Skupštine prihvatili su izvješća o financijskom poslovanju i radu LAG-a u protekloj godini te financijski plan i program rada za ovu godinu.. Također su prihvatili proceduru izdavanja Pisma preporuke subjektima s područja LAG-a, a koje im je potrebno kako bi svoje projekte nominirali na natječaje za mjere 101 i 103 IPARD programa.. Odlukom Skupštine članarina će na mjesečnoj razini i dalje iznositi 1.. 000 kuna..

  Original link path: /136-zasjedala-skupstina-lag-a-sjeverozapad?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
  Open archive

 • Title: LAG Sjeverozapad
  Original link path: /component/mailto/?tmpl=component&template=ja_purity_ii&link=8dc99257d414f634513e6c8a6995b80948054abc
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 75