www.archive-org-2014.com » HR » L » LABINSTAN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 28 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Labin Stan Novosti | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: .. NASLOVNA.. O nama.. Kontakt.. Natječaji.. Upravljanje zgradama.. Zajednička pričuva.. Ugovorena pričuva.. Međuvlasnički ugovor.. Zajednički djelovi i uređaji stambene zgrade.. Predstavnik suvlasnika.. Redovna i izvanredna uprava.. Prinudni upravitelj.. Godišnji program održavanja stambenih zgrada.. Kratki osvrt na problematiku održavanja zgrada.. Osiguranje stambene zgrade.. Postupak rješavanja nastale štete u stambenim zgradama.. Veći građevinski zahvati na zgradama – sanacije krovova i sanacije fasada.. Utvrđivanje okućnice i etažiranje zgrada.. Opseg osiguranih pokrića zgrada pod upravom Labin stan-a d.. o.. Zaštita od požara.. Pravni propisi.. Galerije.. Radno vrijeme:.. od 7:00 do 15:00.. Pauza:.. od 11:00 do 11:30.. Rad sa strankama.. od 8:00 do 11:00,.. četvrtkom se stranke ne primaju.. Novosti.. Obavijest.. Temeljem zahtjeva predstavnika suvlasnika za upotpunjavanjem natječajne dokumentacije za izradu detaljnog energetskog pregleda, te izdavanje energetskog certifikata za slijedeće višestambene zgrade:.. Labin, Prilaz Vala 10 (neto površine 1.. 200 m²),.. Labin, Prilaz Kršin 5 (neto površine 1.. 325 m²),.. Labin, Karla Kranjca 50 (neto površine 1.. 222 m²),.. Labin, Sv.. Katarina 4-6 (neto površine 999 m²),.. Labin, Prilaz Vala 3 (neto površine 1.. Labin, 1.. Maj 10, R.. Milevoj 1, M.. Poldrugovac 9 (Baronova kuća-neto površine 900 m²),.. Labin, Slobode 4 (neto površine do 400 m²),.. Labin, Vilete 13 (neto površine do 400 m²),.. Labin, Prilaz Vala 17 (neto površine 1.. 024 m²),.. Labin, Prilaz Griža 2 (neto površine 1.. 504 m²),.. Labin, Prilaz Griža 7,9 i 11.. (neto površine 2.. 992 m²).. rok za izbor najpovoljnijeg izvođača prolongira se do dana donošenja odluke.. Labin Stan d.. 28.. 01.. 2014: Poziv na dostavu ponude.. Naručitelj Labin stan d.. , Učka 4, Labin, OIB:59026077478 dana 28.. siječnja 2014.. godine objavljuje u ime i za račun niže navedenih stambenih zgrada.. POZIV NA DOSTAVU PONUDE.. Sukladno čl.. 18.. stavku 3.. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.. 90/11.. , 83/13.. i 143/13.. ) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.. 000,00 (500.. 000,00) kuna bez PDV-a (tzv.. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.. 1.. OPIS PREDMETA NABAVE.. Predmet nabave je usluga izrade detaljnog energetskog pregleda, te izdavanje energetskog certifikata za slijedeće višestambene zgrade:.. Više.. OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE U STAMBENIM OBJEKTIMA GRADA LABINA.. Provesti će se akcija preventivne sustavne deratizacije (trovanja glodavaca) u vremenu od: 04.. 11.. 2013.. do 14.. godine.. Tretirati će se stambene zgrade koje su pod upravom LABIN STAN d.. Labin, kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.. Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene i djecu pod nadzorom.. Izložene meke ne dirati.. U slučaju eventualnog trovanja pomoć potražiti u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (antidot: vitamin K).. Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta i tako pridonesu uspjehu akcije.. Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.. EKO SERVIS MATIĆ PAZIN TELEFON / FAX 052 62 45 71.. Održan susret upravitelja zgrada na temu.. "Uspješni primjeri energetske obnove zgrada".. U organizaciji tvrtke ITV Murexin u suradnji s lokalnim upraviteljem Labin stan u petak je održan skup na temu "Uspješni primjeri energetske obnove zgrada" u Gradskoj knjižnici Labin.. Predavanje je prvenstveno bilo namijenjeno upraviteljima višestambenih zgrada.. Cilj predavanja je podizanje svijesti o važnosti provedbe projekata energetske obnove koji vraćaju uložene investicije kroz uštede s dodatnom vrijednošću povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama.. Vođenje cjelokupnog projekta energetske obnove zgrade i primjere dobre prakse  ...   objekata.. Molimo zainteresirane suvlasnike koji imaju potrebu za čišćenjem stubišta da se jave na našu adresu ili telefonskim putem, kako bi mogli steći uvid za potrebama suvlasnika stambenih zgrada za takvom uslugom.. Završeni su radovi na zamjeni fasade i ograda stambene zgrade u Labinu, Karla Kranjca 33.. Labin stan d.. u suradnji sa PBZ d.. d.. kandidirao je projekt zamjene fasade zgrade na adresi Karla Kranjca 33 za dobivanje poticaja – bespovratnih sredstava Europske unije, te je Europska komisija kandidaturu i prihvatila.. Sukladno time zgradi je dodijeljen poticaj u iznosu od 3.. 995 EUR putem Europske investicijske banke, a PBZ d.. odobrio smanjenje kamatne stope za 0,5 %.. Završeni radovi - Prilaz Kršin 3.. kandidirao je projekt zamjene fasade zgrade na adresi Prilaz Kršin 3 za dobivanje poticaja – bespovratnih sredstava Europske unije, te je Europska komisija kandidaturu i prihvatila.. Sukladno time zgradi je dodijeljen poticaj u iznosu od 6.. 207 EUR putem Europske investicijske banke, a PBZ d.. Doregistracija poduzeća.. Poduzeće Labin Stan d.. je zbog izražene potrebe suvlasnika za organizacijom čišćenje njihovih stubišta i okoliša zgrade izvršio doregistraciju poduzeća djelatnošću usluge čišćenja svih vrsta objekata.. Prva zgrada u Labinu i Istri dobila bespovratna sredstva EU.. kandidirao je projekt zamjene fasade zgrade na adresi Prilaz Kikova 2, 4, 6 i 8 za dobivanje poticaja – bespovratnih sredstava Europske unije, te je Europska komisija kandidaturu i prihvatila.. Sukladno time zgradi je dodijeljen poticaj u iznosu od 8.. 782,00 EUR putem Europske investicijske banke, a PBZ d.. Prilikom kandidature investitor bio je dužan dokazati da je zamjena fasade osigurala uštedu energije za više od 30%, te je to ujedno i prva stambena zgrada u Labinu koja posjeduje energetski certifikat.. nastavlja i dalje sa istim modelom obnove fasada, pa su za bespovratna sredstva EU kandidirane još dvije zgrade čija je obnova fasada u tijeku.. Novosti u sređivanju zemljišnih knjiga.. Odredbama Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima upraviteljima zgrada dana je obveza pokretanja svih potrebnih postupaka pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima, u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišne knjige, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.. Svrha ove novele je usklađivanje stvarnog stanja nekretnine sa zemljišnoknjižnim stanjem, odnosno postizanje veće pravne sigurnosti (vezano za pravni promet nekretnina).. je u ime suvlasnika zgrada na upravljanju još tijekom 2006.. i 2007.. godine podnio zahtjeve za određivanjem građevinske čestice nekretnine (tzv.. nužne okućnice), te je najveći dio predanih zahtjeva i riješen (pozitivno).. Napominjemo da upravne i sudske pristojbe te troškove izrade raznih geodetskih elaborata (ako je izrada istih zatražena predmetnim Rješenjima) snose suvlasnici zgrada, odnosno plaćaju se iz sredstava zajedničke pričuve.. Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima donesen je Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige sa Knjigom položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine.. U Knjizi položenih ugovora su privremeno evidentirani stanovi (ne i poslovni prostori), koji se u postupku povezivanja upisuju u zemljišne knjige.. Radi se o vrlo opsežnom poslu sa kojim nastavljamo i u 2013.. godini, te molimo i suvlasnike za razumijevanje i suradnju pri pribavljanju potrebnih isprava i dokumenata.. Nedavno je, još jednom izmjenom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, produžen rok za sprovođenje postupaka povezivanja Knjige položenih ugovora i glavne knjige (do 31.. prosinca 2015.. ).. U tijeku su radovi na zamjeni fasade na sljedećim zgradama:.. Labin Prilaz Kršin 3.. Labin, Karla Kranjca 33.. Obnavlja se krov na zgradi u Raši, Maršala Tita 25-27-29-31..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Labin Stan | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: je poduzeće za upravljanje nekretninama u 100% vlasništvu Grada Labina.. Struktura poduzeća.. Misija i vizija.. Pristup informacijama.. Politika kvalitete.. Javna nabava.. Naknade štete.. Cjenik usluga.. Poslovnik kvalitete.. Izvještaj o poslovanju.. U okviru osnovne djelatnosti “LABIN STAN” d.. kao upravitelj u ime vlasnika nekretnina organizira redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja, obavlja povremene i godišnje preglede nekretnina, utvrđuje visinu zajedničke pričuve, osigurava zajedničke dijelove i uređaje od rizika, zastupa suvlasnike pred sudom i drugim tijelima državne vlasti te obavlja ostale poslove po osnovi odluka vlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova.. Osim redovnog održavanja “LABIN STAN” , na zahtjev i uz pristanak većine obavlja i poslove izvanrednog održavanja zgrada te u tu svrhu izrađuje troškovnike, prikuplja ponude , ugovara radove , osigurava kreditna sredstva i nadzire radove.. Trenutno na upravljanju ima oko 250.. 000 m2, a upravlja stambenim fondom Grada Labina i Općine Raša.. Ured direktora:.. Direktor:.. Dolores Sorić dipl.. oec.. Damir Vlačić dipl.. oec.. Silvija Muškinja dipl.. prav.. Financijska služba:.. Voditelj:.. Tatjana Juričić ,.. tatjana@labinstan.. Alma Alić Zupičić.. Sonja Švraka.. Tehnička služba.. Masimo Hrvatin str.. spec.. ing.. aedif.. ,.. masimo@labinstan.. građ.. Giannini Ornello.. Članovi skupštine:.. Dorino Rajković – predsjednik.. David Černjul – zamjenik predsjednika.. Alenka Verbanac – član.. Manuela Sandomenigo - član.. MISIJA.. poduzeća je trajno poboljšanje kvalitete života stanovnika Grada Labina promicanjem politike održavanja stambenih zgrada po sljedećim kriterijima:.. sigurnost.. funkcionalnost.. trajnost.. ekološka vrijednost objekta.. privlačnost.. najbolji omjer cijene i kvalitete.. VIZIJA.. Nastaviti započetu tradiciju poslovanja, te biti prepoznatljiv po primjeni najbolje prakse s područja održavanja stambenih zgrada.. Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima.. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.. Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva  ...   I SPONZORSTVA U 2013.. Tvrtka Labin stan d.. u 2013.. godini zaprimila je pet zahtjeva za financijskom pomoć u obliku donacija, te su temeljem plana poslovanja za 2013.. godinu odobrena tri zahtjeva u ukupnom iznosu od 850,00 kn.. Donacije i sponzorstva u 2013.. godini.. Uprava Labin Stan d.. opredijelila se za sustav upravljanja kvalitetom koji nas obvezuje na utemeljenje naših poslovnih procesa i usluga na načelima kvalitete, čime se ujedno opredjeljujemo i usmjeravamo ka postizanju zadovoljstva naših korisnika usluga ispunjavanjem njihovih zahtjeva, obvezujemo se na ispunjavanje zahtjeva zakonske regulative i zahtjeva naših vlasnika.. U ostvarivanju postavljenih ciljeva Uprava Labin Stan d.. opredjeljuje se za:.. kontinuirani nadzor nad kvalitetom naših usluga,.. redovito praćenje i mjerenje te stalno unapređivanje razine poslovanja,.. praćenje, mjerenje i stalno unapređivanje zadovoljstva korisnika usluga kao temeljne mjere kvalitete usluga,.. stalno stjecanje i primjenu novih znanja i metoda upravljanja,.. stalnu edukaciju zaposlenika.. U još boljoj suradnji s našim korisnicima usluga te unutarnjim poboljšanjima u organizaciji i radu Labin Stan d.. želi:.. stalno unapređivati kvalitetu poslovanja,.. kontinuirano razvijati obim poslovanja,.. kontinuirano povećavati učinkovitost poslovanja.. Vrijedan instrument kojim Labin Stan d.. neprestano poboljšava kvalitetu usluga jesu smjernice i sugestije naših korisnika, vlasnika i drugih zainteresiranih strana te vlastitih zaposlenika.. će ustrajati u redovitim inovacijama i nadzoru kvalitete usluge te trajnom poboljšanju kvalietet usluga, kao i poticanju zaposlenika i drugih zainteresiranih strana da kreativno djeluju na poboljšanje odnosa prema našim korisnicima.. Tijekom 2012.. godine poduzeće nije sprovelo ni jednu javnu nabavu.. IZVADAK IZ PRAVILNIKA O RADU OD 10.. 12.. 2004.. Članak 69.. Radnik koji na radu ili u svezi s radom namjerno ili iz krajnje nepažnje uzrokuje štetu poslodavcu, dužan je štetu naknaditi.. Članak 70.. Ako štetu uzrokuje više radnika, radnik odgovara za dio štete koju je uzrokovao.. Ako se za svakog radnika ne može utvrditi dio štete koju je uzrokovao, smatra se da su svi radnici jednako odgovorni i štetu naknađuju u jednakim dijelovima.. Članak 71.. Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u svezi s radom, poslodavac je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava.. Cjenik usluga redovnog održavanja.. doc).. Cjenik ostalih usluga upravljanja zgradama.. xls).. Izvještaj poslovanja.. Izvještaj o poslovanju za 2013.. godinu (.. Izvještaj o poslovanju za 2012.. Izvještaj o poslovanju za 2011.. Izvještaj o poslovanju za 2010..

  Original link path: /hr/onama.html
  Open archive

 • Title: Kontakt | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: Telefoni.. 052 852 452.. 052 852 862.. 052 852 891.. Web.. E-mail.. http://www.. labinstan.. hr.. info@labinstan.. Telefoni za hitne intervencije.. 091 2857 541.. 091 2854 014.. 091 2852 452.. 091 1853 376.. Vatrogasci: 193.. Policija: 192.. Dimnjačar: 091 2500 668.. Vodovod: 091-121-9924.. View.. in a larger map..

  Original link path: /hr/kontakt.html
  Open archive
 •  

 • Title: Međuvlasnički ugovor | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: Download dokumenta:.. Poziv na dostavu ponude..

  Original link path: /hr/natjecaj.html
  Open archive

 • Title: Upravljanje zgradama | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: Zakonom o vlasništvu drugim stvarnim pravima propisano je da su suvlasnici dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom (čl.. 85) i da su dužni odabrati osobu koja će obavljati poslove upravitelja ( čl.. 378 ).. Upravitelj mora biti fizička ili pravna osoba u pisana za djelatnost upravljanja.. Suvlasnici stambene zgrade svojom odlukom za koju se izjasnilo 51% suvlasnika (u kvadraturi) odabiru upravitelja i s njim sklapaju Ugovor o upravljanju u kojem su uređeni odnosi između suvlasničke zajednice i  ...   ugovorom kojeg međusobno sklapaju (čl.. 378).. Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika u granicama ovlasti utvrđenih ugovorom.. Prava i obveze redovnog upravitelja stambene zgrade određene su zakonom, ali njegova stvarna ovlaštenja proizlaze iz ugovora kojeg sklapa sa suvlasnicima zgrade.. Ovlasti upravitelja kreću se u okviru onoga što mu povjere suvlasnici putem predstavnika.. Upravitelj je dužan poslovanje svake nekretnine voditi odvojeno na način da se za svaku zgradu posebno otvori žiro račun za poslovanje..

  Original link path: /hr/upravljanje-zgradama.html
  Open archive

 • Title: Zajednička pričuva | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: Pričuva je strogo namjenski novac, izdvaja se na zaseban račun i može se koristiti isključivo za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.. Iznimno se suvlasnici mogu međuvlasničkim ugovorom dogovoriti o trošenju pričuve za neke druge namjene.. 380.. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima suvlasnici su dužni mjesečno uplaćivati sredstva pričuve na zajednički račun koji se otvara u tu svrhu.. Visina sredstava pričuve mora iznositi najmanje 0,54% vrijednosti njihova posebnog dijela godišnje, a ovisno o njihovom godišnjem ili višegodišnjem programu radova može se povećavati sukladno potrebama.. Cijena pričuve trenutno iznosi 1,53 kn po m2 mjesečno.. Važno  ...   suvlasnika.. Sredstva zajedničke pričuve koriste se za redovno održavanje i poboljšanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, za hitne popravke, za nužne popravke, za osiguranje zgrade kod osiguravajućeg društva, za zamjenu postojećih i ugradnju novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, te za naknadu upravitelju zgrade.. Za izvanredno održavanje odnosno za veće zahvate na zgradi suvlasnici bi trebali osigurati dodatna sredstva putem kredita.. Plaćanje pričuve je obvezno.. U slučaju neplaćanja pričuve redovnim putem upravitelj može pokrenuti ovršni postupak za naplatu pričuve.. Pristojbe kod ovršnog postupka idu na teret ovršenika (dužnika), kao i kamate, te trošak sastavljanja ovršnog prijedloga..

  Original link path: /hr/zajednicka-pricuva.html
  Open archive

 • Title: Ugovorena pričuva | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: Suvlasnici koji su sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju s izabranim upraviteljem mogu dogovoriti visinu zajedničke pričuve prema financijskim mogućnostima i potrebama održavanja zajedničkih dijelova zgrade, što ugrađuju u godišnjem programu upravljanja..

  Original link path: /hr/ugovorena-pricuva.html
  Open archive

 • Title: Međuvlasnički ugovor | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: Međuvlasničkim ugovorom definira se što su posebni dijelovi zgrade, a što zajednički dijelovi zgrade.. Međuvlasnički ugovor je ugovor kojim se uređuju uzajamni odnosi suvlasnika u suvlasničkoj zajednici u svezi s upravljanjem , korištenjem i održavanjem zajedničkih elemenata zgrade.. Međuvlasnički ugovor mora se sklopiti u pisanom obliku i valjan je onda kada ga potpiše većina suvlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova i obvezuje sve suvlasnike..

  Original link path: /hr/meduvlasnicki-ugovor.html
  Open archive

 • Title: Zajednički djelovi i uređaji stambene zgrade | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: Predmet upravljanja i održavanja reguliran međuvlasničkim ugovorom između suvlasnika su zajednički dijelovi i uređaji zgrade.. Zajednički dijelovi i uređaji stambene zgrade su:.. Konstruktivni i vanjski dijelovi zgrade:.. temelji.. nosivi i konstruktivni zidovi.. međukatna konstrukcija.. krovna konstrukcija s pokrovom.. krovna i druga vanjska limarija.. vanjska stolarija.. bravarija i balkoni s žaluzinama.. Zajedničke prostorije zgrade:.. ulazno predvorje.. stubište i površine izvan stanova i poslovnog prostora sa svim vratima, prozorima i instalacijama.. podrum.. sklonište.. sušiona.. praona rublja.. potkrovlje.. prostorije za smeće i - zajedničke društvene prostorije.. Instalacije zgrade:.. vodovodna instalacija - od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan, odnosno do vodomjera u stanu (ventil).. odvodne instalacije  ...   i panične rasvjete.. instalacija zvonca i parlafona (osim govornog aparata u stanu).. instalacija gromobrana.. uređaji instalacije zajedničke radio i TV antene (osim antenskih priključnica u stanu).. instalacije telefona (osim instalacije u stanu).. instalacija centralnog grijanja - razvodne instalacije centralnog grijanja od razdjeljivača s glavnim ventilima na ulazu u zgradu do ulaza u stanove.. Uređaji u zgradi:.. hidroforski uređaji.. predpumpne stanice.. uređaji prisilne i objekti prirodne ventilacije.. protupožarni uređaji i instalacije.. Međuvlasničkim ugovorom se također određuje:.. tko je upravitelj zgrade.. tko je predstavnik suvlasnika koji suvlasnike predstavlja pred upraviteljem.. visina pričuve za održavanje zajedničkih dijelova.. Međuvlasničkim ugovorom trebalo bi što preciznije odrediti dužnosti predstavnika suvlasnika, te njegovo eventualno honoriranje..

  Original link path: /hr/zajednicki-djelovi.html
  Open archive

 • Title: Predstavnik suvlasnika | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: Predstavnik suvlasnika je osoba koju su odabrali suvlasnici kako bi ih zastupao prema upravitelju i svim ostalim tijelima državne uprave.. Obveze predstavnika proizlaze iz Međuvlasničkog ugovora i to:.. ovlašteni predstavnik zaključuje ugovore u ime ostalih suvlasnika (npr.. Ugovor o upravljanju) s izabranim upraviteljem.. ovjerava račune (radne naloge) kao potvrdu izvršenja poslova.. podnosi izvješće o radu suvlasnicima zgrade najmanje jednom godišnje..  ...   utvrditi u netto ili brutto iznosu s time da je uobičajeno da Upravitelj vrši uplatu poreza i prireza za i u ime ovlaštenog predstavnika.. Važno je naglasiti da predstavnik ne može samostalno donositi odluke koje se tiču zgrade, niti može raspolagati sredstvima pričuve po vlastitoj prosudbi.. Pošto se predstavnik određuje međuvlasničkim ugovorom svaka promjena predstavnika trebala bi biti popraćena aneksom ugovora..

  Original link path: /hr/predstavnik-suvlasnika.html
  Open archive

 • Title: Redovna i izvanredna uprava | Labin Stan d.o.o., Upravljanje Nekretninama
  Descriptive info: Svi poslovi koje suvlasnici poduzimaju na zgradi imaju karakter redovne i izvanredne uprave.. O redovnoj upravi suvlasnici odlučuju većinom glasova, dok je za izvanrednu upravu potrebna suglasnost svih suvlasnika.. Poslovima redovne uprave smatraju se poslovi redovitog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, te građevinski zahvati radi  ...   troškova održavanja zgrade koji se ne mogu podmiriti iz sredstava redovite pričuve.. Izvanrednom upravom koja premašuje okvir redovne uprave smatraju se promjene namjene, dogradnja, nadogradnja, poslovi preuređenja, davanje u zakup ili najam na dulje vrijeme, osnivanje hipoteke na zgradi odnosno davanje u zalog, davanje prava građenja, otuđenje..

  Original link path: /hr/redovna-izvanredna-uprava.html
  Open archive •  


  Archived pages: 28