www.archive-org-2014.com » HR » M » MADISON

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 46 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Madison - PR agencija
  Descriptive info: .. Madison - focusing on the relevant.. HR.. EN.. Sve što trebate znati o Madisonu.. Naši ljudi.. Čime se bavimo.. Realizirani projekti.. Kontakt.. Madison Consulting.. je tvrtka za strateško savjetovanje i implementaciju odnosa s javnošću.. Naša je vizija stvarati i održavati dugoročne odnose te planirati i provoditi dosljedne komunikacije koje će pridonijeti ostvarenju ključnih ciljeva naših klijenata.. Dosad smo postigli, a tome i dalje težimo, dugogodišnju, partnersku suradnju s klijentima, temeljenu na povjerenju i dugoročno održivim rezultatima te otvoren i profesionalan  ...   je glavna prednost stručnost koja je rezultat dugogodišnjeg iskustva u radu s brojnim klijentima iz različitih sektora.. Strateški pristup.. Kreiramo rješenja u suglasju s poslovnim strategijama svojih klijenata i tražimo jedinstvena rješenja uz visoku etičnost u svim segmentima komunikacijskog upravljanja.. Za svaki projekt okupljamo tim stručnjaka koji jasno postavlja ciljeve, definira i provodi potrebne korake te evaluira rezultate.. Klijenti i rezultati.. Radimo za velike i male tvrtke, udruge i institucije.. Treba li vam PR agencija?.. 2012 Madison.. Sva prava pridržana.. Iprex..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Madison - PR agency
  Descriptive info: All you need to know about Madison.. Our team.. What we do.. Realised projects.. Contact.. is a company for strategic consulting and implementing public relations.. Our vision is to create and maintain long-term relations and plan and implement consistent communications that contribute to achieving our clients' key goals.. So far, we have established, and are striving to maintain, lasting partner cooperation with our clients based on trust and long-term sustainable results, as well as open and professional relations with all our partners.. Expertise and people.. Along with  ...   result of many years of experience in working with numerous clients from different sectors.. Strategic approach.. We create solutions in line with our clients' business strategies and we look for unique solutions on a high ethical level in all segments of communications management.. For each project, we form a team of experts who set clear goals, define and implement necessary steps and evaluate the results.. Clients and results.. We work for small and big companies, NGOs and institutions.. Do you need a PR agency?.. All rights reserved..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title: Naši ljudi - Madison
  Descriptive info: Kvalificirani tim savjetnika kontinuirano se usavršava na poslijediplomskim, specijalističkim i doktorskim studijima u području komunikologije, menadžmenta, sociologije, financija i politologije.. Bogato iskustvo i raznovrsna edukacija osigurali su Madisonu znanja potrebna za rješavanje kompleksnih problema klijenata.. Tijekom 15 godina na tržištu inzistiramo na visokim standardima kvalitete u upravljanju odnosima s javnošću.. Mladen Hrgarek.. Glavni direktor.. Zinka Bardić.. Direktorica strateških komunikacija.. Mirna Jurić.. Izvršna direktorica.. Svebor Gretić.. Savjetnik.. Tatjana Gnjidić.. Savjetnica.. Nikoleta Lučin.. Marta Grubić.. Mlađa savjetnica.. Ljiljana Ćelić.. Voditeljica ureda..

  Original link path: /ljudi/
  Open archive
 •  

 • Title: Čime se bavimo - Madison
  Descriptive info: U Madisonu identificiramo probleme s kojima se klijenti susreću pri ostvarivanju odnosa s javnošću te planiramo i provodimo različite aktivnosti kako bismo te probleme riješili.. Kreiramo i implementiramo strategije za ostvarivanje širokog spektra poslovnih i komunikacijskih ciljeva.. Smišljamo i provodimo projekte i javne kampanje, organiziramo eksterna i interna događanja te provodimo edukacije iz područja odnosa s javnošću.. Naši klijenti uglavnom su renomirani proizvođači u području tehnologije, prehrane, namještaja i energetike, veliki trgovački lanci i pružatelji usluga u financijskom i turističkom sektoru.. Područja za koja smo specijalizirani:.. Strateško savjetovanje i implementacija odnosa s javnošću.. - savjetujemo i pomažemo pri uspostavi i održavanju odnosa s kupcima, dioničarima, zaposlenicima, klijentima, medijima, institucijama, regulatorima i ostalim relevantnim javnostima ključnima za pozicioniranje organizacije u  ...   da krize budu rjeđe, kraće traju i ostavljaju blaže posljedice.. Kreiranje kampanja i organizacija događanja.. - kreiramo kampanje koje promoviraju ideje, proizvode i usluge, a imaju za cilj uspostavu odnosa između organizacije i njezinih javnosti.. Planiramo, kreiramo i organiziramo predstavljanja poslovnih rezultata, tematskih konferencija, lansiranja proizvoda i usluga na tržište i slično.. Financijsko savjetovanje i odnosi s investitorima.. - u suradnji s partnerima stvaramo ”tailor made“ konzorcije putem kojih savjetujemo klijente u procesima spajanja i preuzimanja te priprema i objavljivanja javnih ponuda.. Edukacija.. - provodimo obuke za nastupe u medijima, treninge specifičnih komunikacijskih vještina, a zaposlenike svojih klijenata kontinuirano educiramo iz raznih područja odnosa s javnošću.. Online komuniciranje.. - kreiramo strategije za online komuniciranje i savjetujemo klijente prilikom njihova provođenja..

  Original link path: /usluge/
  Open archive

 • Title: Realizirani projekti - Madison
  Descriptive info: Lansiranje “Dolce gusto” aparata za espresso.. “Korak u život”.. “Pokažite im put”.. “Sve za nju”.. “Vrtim zdravi film”.. “Zaštiti se.. i neka cijeli svijet još sja u suncu!”.. Koncert “Želim život”.. Lansiranje “Gigaset L410” kvačice za telefoniranje.. Od osnutka 1999.. godine Madison je svim klijentima posvećen na jednak način i ono što naše suradnje čini dugoročnima su uvijek precizno definirani ciljevi i isto tako mjerljivi rezultati.. Realizirali smo više stotina uspješnih projekata u području financija, politike, trgovine, prehrane, farmaceutike, turizma.. Rezultati koje postižemo naša su najveća prednost jer njima  ...   Osnovni cilj Zaklade Ana Rukavina je proširenje Hrvatskog registra krvotvornih matičnih stanica kao i prikupljanje financijskih sredstava za tipizaciju prikupljenih uzoraka krvi.. Upravo zbog toga, partnerstvo s tvrtkom Madison Consulting od izuzetne nam je važnosti, budući da uz njihovu stručnu podršku u planiranju i provođenju komunikacije, Zaklada ostvaruje izuzetne rezultate od kojih korist imaju svi građani Hrvatske.. Madison, i svi ljudi koji ga čine, pokazali su se osim kao vrhunski stručnjaci i kao srčani volonteri koje svima preporučujemo!.. Mirta Vrančić.. , koordinator za medije i akcije Zaklade Ana Rukavina..

  Original link path: /projekti/
  Open archive

 • Title: Kontakt - Madison
  Descriptive info: E-mail:.. Poruka:.. Pošalji.. tel:.. 01 610 2200.. fax:.. 01 610 2201.. info@madison.. hr.. Mrežnička 2.. 10 000 Zagreb.. Zahvaljujući našoj.. Vidi.. , topla dobrodošlica i najbolja kava sastavni su dio vašeg posjeta.. agenciji Madison Consulting!.. OIB:.. 63177831187.. R:.. 2402006 - 1100284990.. MBS:.. 080306396.. Upisano u Trgovačkom sudu Zagreb pod brojem:.. Tt-99/3516-2.. Temeljni kapital:.. 20.. 000,00 kn.. Članovi uprave:.. Mladen Hrgarek..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: Zinka Bardić - Direktorica strateških komunikacija
  Descriptive info: Iskustvo.. Zinka Bardić u Madisonu je direktorica strateških komunikacija, odgovorna za strateško planiranje i savjetovanje, krizno komuniciranje te provođenje medijskih treninga.. Od veljače 2012.. posebna je savjetnica za odnose s javnošću predsjednika Vlade Republike Hrvatske.. Od tada ne radi operativno s komercijalnim klijentima.. Povratak..

  Original link path: /ljudi/zinka-bardic/
  Open archive

 • Title: Treba li vam agencija za odnose s javnošću? - Madison
  Descriptive info: Treba li vam agencija za odnose s javnošću?.. Želite li lansirati proizvod ili uslugu, osnažiti brand, definirati i implementirati komunikacijsku strategiju, proći medijski trening kako bi vaši javni nastupi bili bolji? Ili vam jednostavno treba netko za održavanje odnosa s medijima, kupcima i investitorima te podrška u kreiranju i provođenju projekata?.. Svakodnevno poslovanje donosi mnoge izazove, pogotovo u vrijeme novih tehnologija koje vašoj organizaciji otvaraju više mogućnosti u komuniciranju s ciljanim javnostima te ujedno od vas zahtijevaju bržu reakciju.. Angažiranjem agencije vaša  ...   pritom stečenih znanja, pomoći u odabiru strategije nastupa na tržištu, odgovarajućih alata, kanala i sadržaja komuniciranja u cilju ostvarivanja učinkovite komunikacije između vaše organizacije i vama važnih javnosti.. Vanjski stručnjaci za odnose s javnošću odlično poznaju cjelokupnu medijsku sliku Hrvatske, imaju izgrađene odnose sa širokom mrežom kontakata i bogato iskustvo na brojnim projektima.. Objektivnost u analizama situacija i okolnosti, preciznost u definiranju problema, poštivanje načela i vrijednosti i struke i klijenata te kreiranje najboljih rješenja kvalitete su koje vam Madison Consulting može ponuditi..

  Original link path: /treba-li-vam-pr-agencija/
  Open archive

 • Title: Pogreška 404 - stranica nije pronađena
  Descriptive info: Pogreška 404.. Stranicu koju ste tražili nije moguće pronaći.. Stranica je možda maknuta, promijenjeno joj je ime ili je privremeno nedostupna.. Automatski ćemo biti obaviješteni o grešci koja se dogodila (i adresi koja je uzrokovala grešku), a Vi u međuvremenu možete pokušati nešto od navedenog:.. Ukoliko ste utipkali adresu stranice, provjerite da je adresa pravilno napisana.. Otvorite.. početnu stranicu.. i potražite linkove na informacije koje vas zanimaju.. Pritisnite.. Back tipku.. u vašem pregledniku i pokušajte neki drugi link.. Koristite glavnu navigaciju na vrhu i pokušajte kroz nju naći informacije koje vas zanimaju..

  Original link path: /greska/404/
  Open archive

 • Title: Our team - Madison
  Descriptive info: Team of qualified consultants who continually improve their knowledge and skills at postgraduate, specialist and doctoral studies in the areas of communications, management, sociology, finances and political studies.. Rich experience and diverse education provides Madison with knowledge needed to solve its clients' complex problems.. In 15 years in the market, we have insisted on high quality standards in managing public relations.. Managing Director.. Director of Strategic Communications.. Executive Director.. Consultant.. Junior Consultant.. Office Manager..

  Original link path: /team/
  Open archive

 • Title: What we do - Madison
  Descriptive info: At Madison, we identify problems our clients face in realising public relations, and plan and implement various activities to solve them.. We design and implement strategies to achieve a broad range of business and communication goals.. We design and implement projects and public campaigns, organise external and internal events and provide training in public relations.. Our clients mostly include prominent manufacturers in the field of technology, food products, furniture and energy, as well as big retail chains and providers of services in the financial and tourist sectors.. The areas we specialise in:.. Strategic consulting and implementing public relations.. - we provide advice and help in creating and maintaining relations with customers, stakeholders, employees, clients, the media, institutions, regulators and other relevant publics key for positioning your organisation  ...   can endanger an organisation's goals.. We provide advice and help clients to make crises less frequent, shorter, and with less severe consequences.. Designing campaigns and organising events.. - we design campaigns that promote ideas, products and services, and aim at establishing relations between an organisation and its publics.. We plan, design and organise presentations of business results, thematic conferences, product and service launches etc.. Financial consulting and investor relations.. - in cooperation with our partners, we form tailor made consortia to consult clients during takeover and merger processes and IPOs.. Trainings.. - we conduct media trainings and trainings of specific communication skills, and continually educate our clients' employees in various public relations areas.. Online communication.. - we create online communication strategies and consult our clients during their implementation..

  Original link path: /services/
  Open archive •  


  Archived pages: 46