www.archive-org-2014.com » HR » M » MAGADENOVAC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 132 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Općina Magadenovac
  Descriptive info: .. NASLOVNA.. NASELJA.. Beničanci.. Lacići.. Kućanci.. Magadenovac.. Malinovac.. Šljivoševci.. OPĆINSKA TIJELA.. Načelnik.. Zamjenik načelnika.. Vijeće općine.. Upravni odjeli.. Članovi MO.. Grb i zastava.. DOKUMENTI.. PROSTORNI PLAN.. DJELATNOSTI.. Škole.. KUD.. Sportski klubovi.. Udruge.. Vjerske zajednice.. DVD.. KONTAKT.. FOTO ALBUM.. Potpisani novi studentski ugovori.. U ponedjeljak 30.. prosinca 2013.. godine u prostorijama Općine Magadenovac načelnik Stjepan Živković potpisao je ugovore o stipendiranju sedam studenata u mjesečnom iznosu od 750,00 kuna.. Opširnije.. ZAKLJUČEN UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU DIJELA CIJENE PRIJEVOZA REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA.. Općina Magadenovac, zastupana po općinskom načelniku Stjepanu Živkoviću i Panturist d.. d.. Osijek, zastupan po predsjedniku Uprave Bo Erik Stlg Karlsson zaključili su Ugovor o subvencioniranju dijela cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola.. POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE.. Svake godine početkom mjeseca rujna, a usporedo s početkom nove školske godine, Policijska uprava osječko-baranjska provodi preventivnu akciju Poštujte naše znakove , koja je usmjerena na zaštitu djece u prometu i sprječavanje ugrožavanja njihovih života u prvim danima samostalnog sudjelovanja u prometu.. PRIJE POČETKA ŠKOLSKE GODINE 2013/14.. Prije početka školske godine 2013/14.. roditeljima djece koja pohađaju osnovnu školu s područja Općine Magadenovac, isplaćen je iznos od 300,00 kn po učeniku kao pripomoć za kupovinu školskih potrepština.. Osim toga, svaki učenik dobio je na poklon i komplet bilježnica.. POTPISAN UGOVOR O GRADNJI VRTIĆA U MAGADENOVCU.. 01.. kolovoza 2013.. godine potpisan je Ugovor o građenju dječjeg vrtića u Magadenovcu.. Izvođač radova je ZITEX d.. o.. Donji Miholjac.. Obavljanje poslova nadzora nad izvođenjem radova vršiti će RESPECT-ING d.. Osijek, glavni nadzorni inženjer Darko Ojvan dipl.. ing.. građ.. Ukupna vrijednost radova je 2.. 872.. 748,27 kuna.. PROJEKT IPARD PROGRAM.. MJERA 301-POBOLJŠANJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE.. Uspješno je završen projekt IPARD program, mjera 301 - Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture, financiran u cijelosti sredstvima Europske unije.. Izradu projektne dokumentacije Idejnih rješenja, izradu Elaborata zaštite okoliša i usluge stručnog nadzora financirala je Općina Magadenovac u ukupnom iznosu od 93.. 464,00 kuna.. Općina Magadenovac.. O Općini Magadenovac.. Općina Magadenovac ustrojena je 1993.. godine kao Općina Šljivoševci, sa sjedištem u Magadenovcu, a 1997.. godine promijenjeno je ime općine u Općina Magadenovac sa sjedištem Magadenovcu.. Područje Općine Magadenovac nalazi se u zapadnom dijelu Osječko-baranjske županije, na geoprometnom položaju koji karakterizira važan cestovni pravac (državna cesta D 53) koji od GP Donji Miholjac vodi na jug  ...   nafta i plin, te su u tom smislu određena eksploatacijska polja koja se dijelom ili u potpunosti nalaze na području Općine Magadenovac i to: eksploatacijsko polje Crnac, Kućanci, Beničanci, Bokšić, Klokočevci i Obod.. Važno je spomenuti i nalazišta getermalnih izvora na području Općine Magadenovac, te mogućnost korištenja alternativnih izvora energije (za grijanje, hlađenje, klimatizaciju, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode i sl.. ).. Osim toga, Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko – baranjske županije, na području Općine Magadenovac planirano je potencijalno podzemno skladište zemnog plina Beničanci.. Razvoj lovstva na području Općine Magadenovac ima povoljne uvjete, obzirom na kvalitetna prirodna staništa za uzgoj visoke (jelen, srna, divlja svinja) i niske (šumski i poljski zec, fazan i druga pernata divljač) divljači.. Ukupna površina šumskog zemljišta na području Općine Magadenovac iznosi 4.. 333 ha (od toga 4.. 015 ha je obraslo šumom, a 318 ha neobraslo ili neplodno).. Infrastruktura.. Gustoća cestovne mreže u principu zadovoljava.. Ocjena stanja telekomunikacijske mreže ukazuje na visoki i ujednačeni stupanj razvijenosti telekomunikacijskog sustava.. Magistralna i distribucijska plinska mreža u cijelosti je izgrađena što znači da je cijelo područje Općine Magadenovac plinificirano.. Stanje opskrbe električnom energijom zahtijeva rekonstrukciju i dogradnju prijenosnog sustava uz povezivanje s okruženjem, te istovremeno rekonstrukciju, obnovu i dogradnju distribucijskog sustava.. Izgradnjom magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda riješeno je pitanje vodoopskrbe područja Općine Magadenovac, a izgradnjom spojnih cjevovoda ostavljena je mogućnost priključka za pojedina naselja, tako da je rješavanje problema vodoopskrbe na području Općine Magadenovac u završnoj fazi.. Osnovna koncepcija odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda zacrtana je u PPUO Magadenovac.. Glavni recipijent je rijeka Vučica kojoj je neophodno regulirati tok kao i izgraditi obrambene nasipe jer se podužne deponije nastale pri čišćenju vodotoka ne mogu prihvatiti kao nasipi.. Melioracijska odvodnja rješava se mrežom glavnih odvodnih kanala I.. I II.. reda oslonjenom na glavne recipijente, te detaljnom mrežom kanala III.. I IV.. reda.. Oglasna ploča.. Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom.. OBAVIJEST GRAĐANIMA : ZANEMARITE KALENDAR ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA.. Obavijest o dodatnim kontakt adresama za reklamacije Eko-flor plus d.. IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA OPĆINE MAGADENOVAC održanih 19.. svibnja i 02.. lipnja 2013.. godine.. Izbori 2013.. - rezultati.. Online izdavanje Potvrda za višestruku sukladnost.. Grobna mjesta.. Više fotografija.. Trenutno na stranici.. Trenutno aktivnih Gostiju: 3.. GALERIJE.. Vrh..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Naselja
  Descriptive info: Naselja.. [list class=special-7].. [li].. Naselje Magadenovac je općinsko središte.. U njemu se nalazi zgrada općine, osnovna škola, športska dvorana, pošta, benzinska postaja ,ordinacija opće medicine i stomatološka ordinacija.. U naselju Magadenovac u izgradnji je crkva sv.. Ivana Krstitelja.. U planu je izgradnja dječjeg vrtića.. Prema popisu stanovništva iz 2011.. godine Magadenovac imao je ukupno 108 stanovnika u 36 kućanstva.. [/li].. Naselje Beničanci je najveće po veličini naselje općine Magadenovac.. U naselju Beničanci se nalazi nogometno igralište sa pripadajućom svlačionicom, imaju svoj nogometni klub, zgradu DVD-a, vatrogasce, mjesni dom, kulturno umjetničko društvo, i crkvu sv.. Ilije, imaju asfaltirano rukometno igralište i dječje igralište te područni odjel osnovne škole.. godine Beničanci imao je ukupno 516 stanovnika u 173 kućanstva.. U naselju Lacići nalazi se nogometno igralište sa pripadajućom svlačionicom, imaju svoj nogometni klub, mjesni dom, dječje igralište, zgradu  ...   Magadenovac.. U naselju Kućanci se nalazi nogometno igralište sa pripadajućom svlačionicom, imaju svoj nogometni klub, vatrogasce, mjesni dom, u sklopu mjesnog doma nalazi se i garaža za vatrogasno vozilo.. Dječje igralište, crkvu Sv.. Mateja apostola i evanđeliste i pravoslavnu crkvu u izgradnji –crkva Sv.. Petra i Pavla, te područni odjel osnovne škole.. godine Kućanci su imali ukupno 507 stanovnika u 179 kućanstava.. Naselje Malinovac je najmanje naselje Općine Magadenovac, ima mjesni dom i dječje igralište.. godine Malinovac su imali ukupno 93 stanovnika u 33 kućanstava.. U naselju Šljivoševci nalazi se nogometno igralište sa pripadajućom svlačionicom, imaju svoj nogometni klub, mjesni dom, dječje igralište, zgradu DVD-a, vatrogasce, kulturno umjetničko društvo, veterinarsku ambulantu, područni odjel osnovne škole , župnu crkvu Sv.. Grgura Velikog pape i župni stan.. godine Šljivoševci su imali ukupno 350 stanovnika u 126 kućanstava.. [/list]..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56
  Open archive

 • Title: Beničanci
  Descriptive info: Beničanci.. Beničanci su najveće i najpoznatije naselje općine Magadenovac.. Godine 1968.. Otkriveno je naftno-plinsko polje Beničanci.. 10.. 05.. 1972.. godine službeno je pušteno u proizvodnju 17 bušotina na polju Beničanci.. Proizvodnja je do 2001.. godine dosezala 17% ukupne proizvodnje hrvatske naftne kompanije.. Ilije, imaju asfaltirano rukometno igralište i dječje igralište te područnu osnovnu  ...   MJESNI ODBOR BENIČANCI:.. 1.. Ivan Prša - HDZ.. 2.. Zlatko Vuković - HDZ.. 3.. Zvonko Špoljarić - HDZ.. 4.. Robert Vidaković - HSS- HNS - LD – HSU.. 5.. Milan Cvetanić - HSS- HNS - LD – HSU.. 6.. Mirko Vidaković - HSS- HNS - LD – HSU.. 7.. Denis Habus – HDSSB..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57
  Open archive
 •  

 • Title: Lacići
  Descriptive info: Lacići.. Laz, prijelaz preko močvarnoga područja, osnovica je naziva Srijemskih Laza i slavonskih Lacića.. Naime, u središnjem je toku Vučica mendrirala i stvorila divovsko područje puno rukavaca i močvara tako da se nije ni znalo koje je njeno korito.. Vjerojatno su samo vještiji stanovnici Lacića mogli prevesti kola s teretom preko Vučice i miholjačkoga kraja u Košku.. Danas na području Lacića postoji izvrsna kanalska mreža s nekoliko dobrih mostova.. U šumama prema Koški nalazi se govedarska farma, dok divljač slobodno luta šumskim prostranstvom.. O divljači skrbi lovačko društvo.. U Lacićima se nalazi i Lovačka  ...   radila i ciglana ( koja se nalazi na cesti između Lacića i Šljivoševaca), čija postrojenja još stoje.. Danas na bajeru pored ciglane je uređen centar za sportski ribolov.. U naselju Lacići nalazi se nogometno igralište sa pripadajućom svlačionicom, imaju svoj nogometni klub, mjesni dom, dječje igralište, zgradu DVD-a, vatrogasce, streljanu , područnu osnovnu školu i crkvu Sv.. MJESNI ODBOR LACIĆI:.. Veljko Štraub - HDZ.. Milan Francuz - HSS.. Siniša Štraub - HSS.. Vlatko Vinković - HSS.. Maja Kosorjanac - HDSSB.. Ivan Urban - NEZAVISNA LISTA Ivan Urban.. Marijan Krha - NEZAVISNA LISTA Ivan Urban..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=92
  Open archive

 • Title: Kućanci
  Descriptive info: Kućanci.. Prvi pisani zapis o postanku Kućanaca spominje se 1680.. godina.. Tada je selo imalo 80 domaćinstava.. Osnovali su ga Srbi iz sjevernog Podrinja bježeći pred turskim osvajačima.. Osim Kućanaca, Srbi su naselili i Kapelnu i Sredance, donoseći sa sobom i svoji stil gradnje kuća tzv.. „kućerce“.. Šokci, starosjedioci, iz susjednih sela rugali su se tom stilu gradnje i uvijek govorili da idu u Kućerce, pa su, tako, igrom riječi, Kućanci i dobili ime.. 1685.. godine Kućanci su imali više stanovnika od Donjeg Miholjca.. Krajem 19.. stoljeća, Kućance je nastanilo i dvadesetak šokačkih domaćinstava iz okolnih sela.. Dolaskom u ovaj dio Slavonije, Srbi su, osim stila gradnje, donijeli i svoj govor – ijekavicu koju su primili i Hrvati nastanivši Kućance, dok u okolnim selima prevladava ekavica.. U Kućancima postoje dvije crkve – pravoslavna crkva posvećena apostolima svetom Petru i Pavlu 1828.. godine, izgrađena na temeljima stare drvene crkve svetog Georgija (na istim temeljima 2010.. godine položen je kamen temeljac za novu crkvu)  ...   i ime.. I danas Kućančani, kada idu u ulicu Matije Gupca, idu u Jarak.. 1942.. godine na ulazu u ulicu Matije Gupca postavljen je veliki betonski križ.. 1960.. godine ulica Kućanci mijenja ime u ulica Ive Marinkovića (90-ih godina promijenjena u ulica Kralja Zvonimira), a ulica Jarak postaje ulica Matije Gupca.. Pravoslavno groblje staro je kao i selo, a katoličko groblje posvećeno je kada i crkva svetog Mateja apostola i evanđeliste 1942.. godine (do tada su katolici svoje mrtve pokapali u groblju u Šljivoševcima).. Prema popisu stanovništva iz 2001.. godine, Kućanci su brojali 622 stanovnika i 218 kućanstava.. U naselju Kućanci se nalazi nogometno igralište sa pripadajućom svlačionicom, imaju svoj nogometni klub, vatrogasce, mjesni dom, u sklopu mjesnog doma nalazi se i garaža za vatrogasno vozilo, dječje igralište, te područnu osnovnu školu.. MJESNI ODBOR KUĆANCI:.. Željko Kalazić - HSS.. Mato Marinković – HSS.. Borislav Kalazić - HSS.. Juro Mišić - HSS.. Predrag Tadić - HSS.. Milan Lazić - SDSS.. Stevo Ceranić- SDSS..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59
  Open archive

 • Title: Magadenovac
  Descriptive info: Magadenovac.. Naselje Magadenovac je općinsko središte i sjedište lokalne samouprave.. Iako je općinsko središte ono je jedno od manjih naselja u općini.. U njemu se nalazi zgrada općine, osnovna škola, športska dvorana, pošta, benzinska postaja , ordinacija opće medicine i stomatološka ordinacija.. Naselje Magadenovac prvi put se pojavljuje u popisu iz 1910.. g.. ,.. godine Magadenovac je imao ukupno 105 stanovnika u 34 kućanstva, a prema popisu stanovništva iz 2011.. MJESNI ODBOR MAGADENOVAC:.. Rudolf Kišur - HSS.. Drago Pavrlišek - HSS.. Dragan Pleša – HSS..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58
  Open archive

 • Title: Malinovac
  Descriptive info: Malinovac.. Malinovac je najmanje naselje u Općini Magadenovac.. Smjestio se između staroga i novoga korita Vučice , mjesto je naseljeno tek u 20.. stoljeću.. Malinovac je dobio naziv prema „količini novca“ koju su prvi mještani davali za potkućnice u Malinovcu ( potkućnica se mogla kupiti za „male novce“ ).. 11.. 09.. 1991.. godine iz našičkog garnizona uputila se prema Donjem Miholjcu oklopno motorizirana kolona s četiri kamiona puna vojnika, tri kamiona puna ratne tehnike, nekoliko transportera i oklopnih vozila.. Kod sela Malinovca, na rijeci Vučici  ...   s komandantom oklopno motorizirane kolone JNA, komandant policije uvjerio je pregovarača da se u šumama s jedne i druge strane ceste nalaze snage Zbora narodne garde.. Kolona se vratila u Našički garnizon.. Naselje Malinovac ima mjesni dom i dječje igralište.. Prema popisu 2001.. godine u Malinovcu je bilo 112 stanovnika, od toga 55 muškaraca i 57 žena.. godine Malinovac je imao ukupno 93 stanovnika u 33 kućanstava.. MJESNI ODBOR MALINOVAC:.. Mario Vešligaj - HSS.. Miroslav Vešligaj - HDSSB.. Igor Kandić – HDSSB.. Trenutno aktivnih Gostiju: 4..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=60
  Open archive

 • Title: Šljivoševci
  Descriptive info: Šljivoševci.. Neki običavaju nazvati Slavoniju plodnim šljivama i to s pravom, jer u svakom mjestu i svakom dvorištu rode šljive.. Smatra se, da je zbog obilja šljiva ovo selo dobilo ime Šljivoševci.. U naselju Šljivoševci nalazi se nogometno igralište sa pripadajućom svlačionicom, imaju svoj nogometni klub, mjesni dom, dječje igralište, zgradu DVD-a, vatrogasce, kulturno umjetničko društvo, veterinarsku ambulantu, područnu osnovnu školu i župnu crkvu Sv.. Grgura Velikog pape.. Župna crkva u Šljivoševcima izgorjela je 1819.. godine od puščanog metka ispaljenog na golubove.. Zgarište je stajalo do 1822.. godine, a za to vrijeme se Sv.. Misa  ...   godine stavljen je lim na toranj, a 1874.. godine sva je obnovljena.. Župna crkva sv.. Grgura Velikog pape je registrirani spomenik kulture.. Godine 1854.. u Šljivoševcima bilo je 174 duše.. Od prezimena koja potječu iz ovog sela spominju se : Azenić, Lacović, Kusturić, Koprivanac, Drašinac,Drčec, Kovačić, Jagić, Žigić, Patajac, Vuković, Karapetrić i Jurišić.. MJESNI ODBOR ŠLJIVOŠEVCI:.. Mirjana Kovačić - HDZ.. Stjepan Pačarić - HSS.. Imro Lacović - HSU - HNS - LD.. Goran Patajac - HSU - HNS - LD.. Ivan Azenić - HSU - HNS - LD.. Branko Maćešić - HDSSB.. Robert Jagić - HDSSB..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=66
  Open archive

 • Title: Općinska tijela
  Descriptive info: Općinska tijela.. načelnik.. zamjenik načelnika.. vijeće općine.. upravni odjeli.. članovi mjesnih odbora..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=61
  Open archive

 • Title: Načelnik
  Descriptive info: Načelnik.. STJEPAN ŽIVKOVIĆ KOALICIJA HDZ-HSS-HSU.. KUĆANCI.. 02.. 11.. 1959.. god.. - SSS OPĆA GIMNAZIJA.. - OŽENJEN, TROJE DJECE.. - SUDIONIK DOMOVINSKOG RATA.. - FUNKCIJU NAČELNIKA OBAVLJA PROFESIONALNO.. - uredovno vrijeme načelnika je :.. ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak 7,30 - 15,30 sati.. TEL : 031/647-165 ILI 031/647-170.. MOB : 098/339-032.. E-MAIL ADRESA : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=94
  Open archive

 • Title: Zamjenik načelnika
  Descriptive info: Zamjenik načelnika.. ZLATKO VUKOVIĆ dipl.. iur.. - KOALICIJA HDZ-HSS-HSU.. - BENIČANCI.. - 25.. 01.. 1959.. - OŽENJEN, DVOJE DJECE.. TEL: 098 /339-030..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=95
  Open archive •  


  Archived pages: 132