www.archive-org-2014.com » HR » M » MABA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 21 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Kreditna unija MARJAN
  Descriptive info: .. Info telefon:.. 062/606-069.. Kreditna unija Marjan | Povoljno | Diskretno | Profesionalno.. Naslovnica.. O nama.. Krediti.. Opći uvjeti kreditnog poslovanja.. Vrste kredita i visina kamatnih stopa.. Krediti dokumentacija.. Naknade za usluge u poslovanju sa članovima.. Štednja.. Mjenjačnica.. Članstvo.. Novosti.. Kontakt.. KREDITNA UNIJA MARJAN.. Opis.. ‹.. ›.. Naša strategija.. Kreditna unija Marjan je financijska institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, utemeljena po Zakonu o kreditnim unijama.. Korak po korak, tijekom godina.. uspješnog poslovanja.. , kreditna unija Marjan je pridobila i zadržala ono što se oduvijek smatra najvrijednijim, a to je.. povjerenje i zadovoljstvo.. njenih članova / klijenata.. Najbolji dokaz za to vidi se u.. permanentnom porastu.. broja novih članova iz dana u dan.. Politika razvoja Kreditne unije Marjan temelji se na.. kontinuiranom unaprijeđivanju.. kvalitete svojih usluga i proizvoda, te Vama – kako sadašnjim tako i budućim klijentima, svojim ugledom jamči maximalno moguću.. diskreciju i dobrobit.. Trudimo se biti jedinstveni i prepoznatljivi!.. U vrijeme krize naročito je važno pametno iskoristiti svaki višak sredstava, budući da nam on može predstavljati temelj za oporavak nakon krize.. Jedan od načina kojim možete postići da Vaš novac radi za Vas je štedjeti.. Kreditna unija Marjan nudi najpovoljnije kamatne stope na slobodna novčana sredstva koja možete deponirati na iznos i rok koji Vama najviše odgovara.. Ne oklijevajte, štedite pametno, štedite u Kreditnoj uniji Marjan!.. Kreditiranje.. U Kreditnoj uniji Marjan imate mogućnost podizanja  ...   adresama:.. Ruđera Boškovića 15.. i.. Ćirila i Metoda 2.. , u Sinju na adresi.. Brnaška 12.. Predmet poslovanja Kreditne unije Marjan je:.. zaprimanje novčanih depozita članova Kreditne unije u domaćoj valuti,.. odobravanje kredita članovima Kreditne unije u domaćoj valuti,.. Kreditna unija u širokoj paleti svojih proizvoda nudi sve usluge koje danas nude moderne financijske institucije.. Kvalitetom svojih proizvoda i usluga, kao i prilagođenost istih potrebama svojih članova, Kreditna unija Marjan stekla je konkurentan položaj i ugled, a što je vidljivo po brojnosti članova i ostvarenim rezultatima poslovanja.. Saznajte više o nama.. Naša strategija i poslovni plan.. Pridružite nam se.. Poslovnice i kontakti.. Kreditna unija Marjan posluje na dvije lokacije u gradu Splitu na adresama.. (Kaleta I) i u.. Ulici Ćirila i Metoda 2.. , te u gradu Sinju na adresi.. Kreditna unija Marjan ima tendenciju daljnjeg širenja i otvaranja novih poslovnica u Splitu i drugim gradovima Splitsko-dalmatinske županije.. Pogledajte lokacije na karti.. Poslovnica 1.. (Kaleta I).. Tel.. :.. Please enable JavaScript to see this field.. Fax: 021/458-002.. Radno vrijeme: 07.. 30-20.. 00 Subotom: 08.. 00-13.. 00.. Poslovnica 2.. Ćiril Metodova 2.. Fax: 021/339-500.. 30 Subotom: 08.. Poslovnica 3.. Brnaška 12, Sinj.. Fax: 021/826-067.. Radno vrijeme: Ponedjeljak, Srijeda i Petak 08.. 00-15.. 00; Utorak i Četvrtak 13.. 00-20.. 00; Subotom: 08.. Potrebna dokumentacija.. Zajednički uvjeti kreditiranja.. Copyright © Kreditna unija Marjan 2014.. Sva prava pridržana.. Newsletter prijava..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O nama
  Descriptive info: Kreditna unija Marjan jedna je od vodećih kreditnih unija na prostoru Splitsko-dalmatinske županije.. U gradu Splitu trenutno posluje na dvije atraktivne lokacije, te u gradu Sinju, s tendencijom daljnjeg širenja.. Poslovanje Kreditne unije Marjan propisano je i odvija se u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama i svim drugim zakonom propisanim odredbama.. Predmet poslovanja Kreditne unije Marjan je sljedeće:.. prikupljanje novčanih depozita članova Kreditne unije u domaćoj valuti.. odobravanje kredita članovima Kreditne unije u domaćoj valuti.. Kreditna unija Marjan posluje na način da je sposobna pravovremeno ispuniti dospjele obveze  ...   i usluga, kao i prilagođenosti specifičnim potrebama svojih članova, Kreditna unija Marjan stekla je konkurentan položaj i ugled na tržištu, što je vidljivo po brojnosti članova, ostvarenim rezultatima poslovanja i što je najvažnije, po dugogodišnjoj stabilnosti poslovanja.. Mi uspjeh ne mjerimo novcem.. Vaše povjerenje i zadovoljstvo naša je glavna nagrada.. Opći podaci i autorska prava.. Uprava Kreditne unije.. Nadzorni odbor Kreditne unije.. Karijere.. Kontakt informacije.. (Cijena poziva po standardnom cjeniku operatera).. Radno vrijeme: 08.. 00; (ljeti 7.. 30-12.. 00 i 17.. 30).. Subotom: 08.. 30-13.. 00).. Ćiril - Metodova 2..

  Original link path: /o-nama/
  Open archive

 • Title: Krediti
  Descriptive info: Krediti.. Korisnik kredita u Kreditnoj uniji Marjan može biti svaka punoljetna.. fizička osoba.. – državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije, koja može biti nositelj kreditnog posla.. Procedura za dobivanje kredita je vrlo jednostavna i brza, unutar jednog dana.. Kreditna unija Marjan kredite isplaćuje u najkraćem mogućem roku od podnošenja Zahtjeva za kredit.. Informirajte se o uvjetima dobivanja kredita na telefone: 021/339-501; 471-000; 826-067 ili dođite osobno u Vama najbližu poslovnicu i saznajte koje su Vaše mogućnosti.. Kreditni referenti će Vam ponuditi varijante i rokove kojima se možete najlakše prilagoditi..

  Original link path: /krediti/
  Open archive
 •  

 • Title: Opći uvjeti kreditnog poslovanja
  Descriptive info: 1.. KORISNIK KREDITA.. Pravo na realizaciju kredita imaju sve fizičke osobe sa stalnim mjesečnim primanjima koje prebivaju na teritoriju splitsko-dalmatinske županije, te kojima je nadzorni odbor odobrio zahtjev za članstvo u kreditnoj uniji.. Sudionici u kreditu na konačni datum dospijeća kredita ne smiju biti stariji od 75 godina.. Za korisnike kredita starije od 65 godina potreban je minimalno još jedan sudionik u kreditu.. 2.. VRSTE KREDITA.. Nenamjenski gotovinski krediti za zaposlene.. Nenamjenski gotovinski krediti za umirovljenike.. Nenamjenski gotovinski kredit na temelju zaloga nekretnine.. Hipotekarni krediti.. 3.. IZNOS KREDITA.. Za zaposlene od 1.. 000,00 do 200.. 000,00 kuna.. Za umirovljenike od 1.. Iznosi veći od 200.. 000,00 kuna (zalog nekretnina).. 4.. PRIMJENA KAMATNIH STOPA.. Ugovorene kamatne stope su nepromjenjive.. Obračun kamatnih stopa vrši se primjenom proporcionalne metode, dekurzivno.. Visina kamatne stope izražena je na godišnjem nivou.. Efektivna kamatna stopa (EKS).. je pokazatelj ukupne cijene kredita koju klijent plaća kreditnoj uniji i izražena je u kreditnoj ponudi te ovisi o vremenskom roku trajanja korištenja kredita.. Efektivna kamatna stopa izračunava se sukladno propisima Hrvatske narodne banke.. Zatezna kamata:.. Na sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja, korisniku kredita zaračunava se i naplaćuje zatezna kamata određena zakonom.. Interkalarna kamata:.. Obračunava se i naplaćuje od puštanja kredita u tečaj pa do prvog rasporeda anuiteta u visini redovne kamatne stope.. 5.. NAKNADE.. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva obračunava se jednokratno i naplaćuje se prilikom isplate odobrenog kredita.. Naknadu je moguće uplatiti iz kredita.. Visina naknade izražena je u ponudama kredita.. 6.. ROK OTPLATE KREDITA.. Od 1 do 10 godina.. 7.. VALUTNA KLAUZULA I REVALORIZACIJA.. Svi krediti isplaćuju se u kunama i ugovoraju se uz jednosmjernu valutnu klauzulu.. Revalorizacija se obračunava na dospjelo dugovanje po kreditu (na dospjelu nenaplaćenu glavnicu i redovne kamate po kreditu) i prilikom zatvaranja kredita na nedospjelu glavnicu kredita.. U slučaju pada tečaja primjenjuje se tečaj važeći na dan odobrenja kredita.. 8.. NAČIN KORIŠTENJA KREDITA.. Isplatom gotovine na šalteru poslovnice Kreditne unije Marjan.. Isplatom na tekući račun korisnika kredita.. Isplatom po uputi korisnika kredita.. 9.. OTPLATA KREDITA.. Modeli otplate kredita su  ...   sposobnih jamaca.. Riziko polica osiguranja.. Polica životnog osiguranja korisnika kredita čija je otkupna vrijednost veća za 5% od traženog iznosa kredita, uz vinkulaciju police osiguranja u korist kreditne unije.. Zasnivanje založnog prava na nekretnini.. Kreditna unija Marjan zadržava pravo zatražiti i druge instrumente osiguranja kredita.. 13.. TROŠKOVI KOJE SNOSI KORISNIK KREDITA.. Korisnik kredita snosi troškove:.. Solemnizacije izjave o suglasnosti (o zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja) i sličnih dokumenata koji proizlaze iz Ugovora o kreditu.. Solemnizacije zadužnice.. Solemnizacije Ugovora o kreditu, ukoliko to zahtjeva vrsta kredita.. Trošak procjene vrijednosti nekretnine kod ovlaštenog sudskog procjenitelja, ukoliko to zahtjeva vrsta kredita.. I sve ostale dodatne troškove koje proizađu iz kredita (odvjetnički troškovi, sudski troškovi, javnobilježnički troškovi i slično).. Troškove police osiguranja.. Navedeni troškovi ne ulaze u izračun EKS.. 14.. PRAVA KORISNIKA KREDITA.. Korisnik kredita ima pravo:.. odustati od Ugovora o kreditu roku od 14 dana, sukladno odredbama čl.. Zakona o potrošačkom kreditiranju,.. na prijevremenu otplatu kredita djelomično ili u cijelosti sukladno odredbama čl.. 16.. pravo na informacije za sve modele kredita i izračun efektivne kamatne stope,.. pravo na nacrt Ugovora o kreditu prije zaključenja Ugovora o kreditu;.. Ovo pravo ne primjenjuje se ako Kreditna unija Marjan u vrijeme podnošenja zahtjeva za kredit nije voljna nastaviti sa sklapanjem Ugovora o kreditu sa podnositeljem zahtjeva.. pravo na informacije o kreditu.. Korisnik kredita može zatražiti od kreditne unije informacije u usmenom obliku u svezi stanja kreditne partije osobno u poslovnici uz predočenjeosobne iskaznice.. korisnik kredita ima pravo zatražiti poseban izvadak o stanju kredita uz podnošenje pismenog zahtjeva koji će biti naplaćen sukladno naknadama Kreditne unije Marjan.. 15.. OBVEZE KORISNIKA KREDITA.. Korisnik kredita, sudužnik i jamci dužni su bez odgađanja u pisanom obliku obavijestiti kreditnu uniju o svakoj promjeni osobnih podataka, naziva, adrese, sjedišta, te obavijestiti kreditnu uniju o svakom događaju koji može negativno utjecati na mogućnost potpunog i pravovremenog vraćanja kredita, osobito značajnije pogoršanje svog financijskog statusa.. OSTALO.. Kreditna unija Marjan može odbiti kreditni zahtjev bez dodatnog obrazloženja.. Opći uvjeti kreditnog poslovanja stupaju na snagu 04.. 03.. 2013.. U Splitu, 01..

  Original link path: /krediti/opci-uvjeti-kreditiranja/
  Open archive

 • Title: Vrste kredita i visina kamatnih stopa
  Descriptive info: Visina kamatnih stopa -.. Krediti uz mjesečne anuitete.. Vremenski rok korištenja kredita (mjeseci).. Vrsta kamatne stope.. Visina kamatne stope.. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva (%), jednokratno.. Kamatna stopa primjenjuje se od.. godišnja fiksna.. 7,62.. 1,50.. 02.. 01.. 2014.. 24.. 7,61.. 2,84.. 36.. 8,10.. 3,40.. 48.. 8,33.. 4,00.. 60.. 8,72.. 72.. 8,98.. 84.. 9,17.. 96.. 9,31.. 120.. 9,51.. Krediti kojima kamata dospijeva mjesečno, a glavnica po dospijeću.. 9,11.. 1,30.. Krediti kojima kamata dospijeva mjesečno, a glavnica nakon 6 mjeseci.. 9,08.. 1,00.. Krediti kojima kamata dospijeva mjesečno, a glavnica svakih 12 mjeseci.. 1,88..

  Original link path: /krediti/vrste-kredita/
  Open archive

 • Title: Krediti – dokumentacija
  Descriptive info: Za umirovljenike.. Zahtjev za kredit (obrazac izdaje Kreditna unija).. Potvrda o visini mirovine izdana od strane HZMO-a.. Original izvoda banke preko koje se mirovina isplaćuje.. Preslika osobne iskaznice.. Za zaposlenike u državnim institucijama.. Posljednje tri platne liste ovjerene od poslodavca.. IP obrazac za prošlu i tekuću godinu.. Potvrda o visini primanja ovjerena od strane poslodavca.. Za zaposlene u d.. d.. BON 2 ili SOL 2 ne stariji od mjesec dana – izuzete su banke i osiguravajuća društva.. (u slučaju da na obrascu SOL 2 nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome je li račun bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci te podatak o broju dana blokade).. Potvrda knjigovodstvenog servisa.. (ukoliko poduzeće ne vodi vlastito računovodstvo, potrebna je potvrda knjigovodstvenog servisa da  ...   doprinose.. Pregled primitaka i izdataka za tekuću godinu do dana podnošenja zahtjeva.. Popis dugotrajne imovine obrazac DI.. Potvrda knjigovodstvenog servisa koji vrši mjesečni obračun plaće.. U slučaju da obrtnik vodi knjigovodstvo na osnovi dobiti kao mali poduzetnik potrebno je dostaviti:.. Račun dobiti i gubitka.. Bilancu.. Prijavu poreza na dobit.. Potvrdu o plaćenom porezu na dobit.. Potvrda knjigovodstvenog servisa koji vrši mjesečni obračun plaća.. Za zaposlene kod obrtnika.. Za osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja:.. Dokumentacija kao i za obrtnike.. Napomena:.. Kreditna unija Marjan može po potrebi zatražiti i drugu dokumentaciju potrebnu za obradu kreditnog zahtjeva.. Dokumenti za preuzimanje.. Preuzmite potrebne dokumente za realizaciju kredita u PDF formatu.. Zahtjev za kredit.. Prilog zahtjevu za sudužnika i jamca.. Potvrda poslodavca.. Liječnička potvrda..

  Original link path: /krediti/krediti-dokumentacija/
  Open archive

 • Title: Naknade u kreditnom poslovanju
  Descriptive info: Naknade u kreditnom poslovanju.. Naknade za usluge u poslovanju s članovima, u primjeni od 09.. siječnja 2013.. VRSTA USLUGE.. ŠTEDNJA.. Prijevremeno razročenje štednog ulaga.. bez naknade.. Prijevremno razročenje namjenskog depozita.. 3%.. USLUGE U KREDITNOM POSLOVANJU.. Izdavanje kreditnih obrazaca.. Jednokratna naknada za obradu i odobravanje kredita.. (obračunava se u postotku odobrene glavnice kredita, te naplaćuje prilikom plasmana kredita).. 1,50-4,00%.. Prijevremena otplata kredita odobrenih nakon 01.. 2010.. kada je razlika između dana prijevremene otplate i roka dospijeća duža od godinu dana, a iznos koji se uplaćuje veći od 75.. 000 knuna.. 1,00% na preostali iznos glavnice.. kada je razlika između dana prijevremene otplate i roka dospijeća kraća od godinu dana, a iznos koji se uplaćuje veći od 75.. 000 kuna.. 0,50% na preostali iznos glavnice.. Prijevremena otplata kredita odobrenih do 29.. 02.. 2008.. 3,00% od ostatka revalorizirane glavnice.. Prijevremena otplata kredita odobrenih od 01.. do 30.. 10.. 4,00% od ostatka revalorizirane glavnice.. 11.. do 31.. 12.. 2009.. 5,00% od ostatka revalorizirane glavnice.. Promjena ranije ugovorenih uvjeta kreditiranja na zahtjev stranke..  ...   70,00 kn.. Pismena potvrda o visini duga.. Pismena potvrda o stanju kreditnog zaduženja drugoj banci na zahtjev klijenta.. Pismena potvrda o zatvaranju kredita.. 50,00 kn.. Posebno zatražen izvadak o stanju kredita.. Posebno zatražen izvadak o načinu obračuna aktivnih i pasivnih kamata.. 200,00 kn.. Obavijest o dugovanju, opomene.. Preslika arhiviranih dokumenata.. Otkaz ugovora.. 200,00 kn + stvarni trošak javnog bilježnika.. Izdavanje požurnice za izdavanjem vlasničkog lista na zahtjev klijenta.. Izdavanje požurnice za uknjižbu sredstva osiguranja novčane tražbine na zahtjev klijenta.. Izdavanje brisovnice.. Izdavanje brisovnice u istom danu otplate kredita.. Protesti, tužbe i druge mjere prema neurednim dužnicima.. stvarni trošak.. Pokretanje ovrhe podnošenjem zahtjeva (odvjetniku ili javnom bilježniku) za vođenje ovršnog postupka.. 0,5% tražbine.. Vođenje ovršnog postupka.. u visini troškova.. Izrada punomoći.. Odvjetnički troškovi/sudski troškovi/javno-bilježnički troškovi.. stvarni troškovi.. Osiguranje kredita.. u visini troška osiguratelja.. Odvjetnička opomena.. OSTALE NAKNADE.. Izdavanje raznih potvrda i ovjera.. Izdavanje tužbe i poduzimanje drugih radnji za naplatu od neurednih dužnika.. Izrada pregleda kamatnih stopa i vrsta kredita iz prethodnih godina.. 250,00 kn.. Pripremanje i slanje pošiljki poštom..

  Original link path: /krediti/naknade-u-kreditnom-polovanju/
  Open archive

 • Title: Štednja
  Descriptive info: Naša štednja najisplativiji je oblik ulaganja i brige za budućnost.. U Kreditnoj uniji Marjan, jakoj i ozbiljnoj financijskoj ustanovi, kao naš član možete štediti u kunama ili u kunama uz ugovorenu valutnu klauzulu uz povoljne kamatne stope.. Kamate se ugovaraju na godišnjoj razini kao fiksne kamatne stope, a visine kamatnih stopa i druge uvjete štednje određuje Uprava kreditne unije Odlukom o kamatnim stopama i naknadama.. Naš prioritet je sigurnost štednih uloga te povjerenje osoba koje su odlučile štedjeti u Kreditnoj uniji Marjan.. Svojim štedišama isplaćujemo štednju po dospijeću ugovorenih rokova (mjesečno…).. Isto tako, svakom štediši možemo omogućiti isplatu i prije isteka roka oročavanja ako za to izrazi želju.. Štedne uloge osiguravamo  ...   mj.. 6 mj.. 9 mj.. 12 mj.. 24 mj.. 36 mj.. 48 mj.. 60 mj.. 72 mj.. 84 mj.. 96 mj.. 120 mj.. 000 100.. 000.. 4,20%.. 5,10%.. 6,00%.. 7,00%.. 7,25%.. 7,50%.. 7,75%.. 8,00%.. 8,25%.. 8,50%.. 8,75%.. 9,00%.. 100.. 001 250.. 4,50%.. 5,40%.. 6,30%.. 9,25%.. Preko 250.. 4,80%.. 5,70%.. 6,60%.. 9,50%.. Štedni ulozi po viđenju 2%/god.. Isplata kamate obavlja se mjesečno, tromjesečno, godišnje ili po isplati štednog uloga.. Štedni ulozi nisu osigurani kod nadležne državne agencije.. Kunska štednja sa valutnom klauzulom.. Iznos (EUR).. 500 20.. 20.. 001 50.. Preko 50.. Kod kunske štednje uz valutnu klauzulu štedni ulog veže se za valutu EUR-a, po srednjem tečaju HNB važećem na dan uplate..

  Original link path: /stednja/
  Open archive

 • Title: Članstvo
  Descriptive info: PRIDRUŽITE NAM SE I POSTANITE ČLAN KREDITNE UNIJE MARJAN!.. Sukladno odredbama čl.. -13.. Zakona o kreditnim unijama, članom Kreditne unije Marjan može biti svaki punoljetni građanin RH s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije.. Osoba koja želi postati član Kreditne unije Marjan treba u pisanom obliku podnijeti zahtjev za pristupanje u Kreditnu uniju Marjan.. Zahtjev za pristupanje u Kreditnu uniju Marjan osobno se podnosi u Vama  ...   Kreditne unije jednoglasnom odlukom svih članova.. Članom Kreditne unije Marjan postaje osoba kojoj je odobren podneseni zahtjev, nakon što ovjeri izjavu o prihvaćanju statuta Kreditne unije Marjan kod javnog bilježnika i uplati članski udjel.. Minimalni iznos jednog članskog udjela iznosi 100 kuna.. Prava i obveze članova Kreditne unije Marjan propisana su zakonom i statutom Kreditne unije Marjan, kao i obveze Kreditne unije Marjan prema članovima..

  Original link path: /clanstvo/
  Open archive

 • Title: Kreditna unija MARJAN
  Descriptive info: OD 3.. PROSINCA 2012.. g.. SMANJENE KAMATNE STOPE NA SVE VRSTE KREDITA!..

  Original link path: /novosti/
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Kontaktirajte nas radnim danom od 8.. 00 – 20.. 00, subotom od 8.. 00 – 13.. 00 h na telefon.. Pošaljite nam svoje upite u bilo koje vrijeme na jednu od naših e-mail adresa ili putem kontakt formulara.. maba@maba.. hr.. poslovnica.. ciril@maba.. kaleta@maba.. sinj@maba.. Ime i prezime.. *.. E-mail adresa.. Predmet.. Poruka..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive •  


  Archived pages: 21