www.archive-org-2014.com » HR » M » MDC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 826 . Archive date: 2014-08.

 • Title: MDC | Knjižnica > O knjižnici
  Descriptive info: Glavni sadržaj.. |.. Navigacija u kategoriji.. Kontakt.. e-mail pošiljatelja:.. tekst poruke:.. O knjižnici.. Info za korisnike.. Knjižnica Muzejskoga dokumentacijskog centra (MDC-a) specijalna je knjižnica utemeljena 1955.. godine donacijom osnivača MDC-a.. dr.. Antuna Bauera.. Knjižnični fond, koji ima oko 40.. 000 jedinica, pokriva područje znanja o muzejima i muzejskoj djelatnosti.. Obuhvaća muzeološku literaturu te izdanja hrvatskih i inozemnih muzeja i galerija.. Knjižnica svoju građu nabavlja dugogodišnjom razmjenom s muzejskim, muzeološkim i srodnim institucijama iz Hrvatske i inozemstva, poklonima i kupnjom, a u skladu s precizno definiranom nabavnom politikom koja je odraz stručnih, znanstvenih, obrazovnih i informativnih potreba i zahtjeva hrvatske muzejske zajednice.. Svojim knjižničnim fondom, popratnim informacijskim pomagalima (katalozima, bazama podataka) i uslugama knjižnica MDC-a nastoji  ...   (od muzejskih tehničara i kustosa pripravnika do muzejskih savjetnika).. Svojim fondom ustrojenim u nekoliko velikih zbirki knjižnica je otvorena i korisničkoj skupini drugih znanstvenih disciplina kao što su povjesničari i povjesničari umjetnosti, konzervatori i restauratori, ali i drugim interesnim skupinama poput novinara ili stručnjaka nacionalnoga leksikografskog zavoda.. Postavite pitanje knjižničaru vezana za knjižnični fond, predložite novi naslov za nabavu, zatražite pomoć u rješavanju knjižničarskih pitanja i sl.. Snježana Radovanlija Mileusnić.. T: + 385 (0)1 48 47 914.. E:.. sradov@mdc.. hr.. O nama.. Registar muzeja.. Registar muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica.. Zbirke.. Digitalne zbirke.. Knjižnica.. Jeste li čitali?.. Katalog knjižnice.. Prinove knjižnice MDC-a.. Arhiv.. Projekti.. Izložbe.. Predavanja i radionice.. Skupovi i manifestacije.. Publikacije.. Zaštita..

  Original link path: /hr/mdc/knjiznica/o-knjiznici/
  Open archive

 • Title: MDC | Arhiv
  Descriptive info: Arhiv muzeja i galerija Hrvatske sadržava dokumente o povijesnom razvoju svih muzejskih ustanova.. Dokumentacija o muzejima i galerijama u Hrvatskoj sistematizirana je za svaku pojedinu ustanovu, a prikupljeni podaci objedinjeni su po temama pa Arhiv muzeja i galerija obuhvaća nekoliko cjelina: Arhiv Muzeja i galerija u Hrvatskoj, Arhiv Domovinskog rata i Personalni arhiv hrvatskih muzealaca.. Arhiv muzeja i galerija Hrvatske.. Sadržava dokumente o povijesnom razvoju svih muzejskih ustanova u Republici Hrvatskoj, izvještaje o radu, programe rada i aktivnosti svakog muzeja i galerije, ankete, elaborate, dokumentaciju o suradnji sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, kao i sa sredinom u kojoj djeluju.. U Arhivu muzeja i galerija Hrvatske također su skupljeni podaci o stručnim seminarima, novim postavima u muzejima, obrađeni problemi inventiranja, konzerviranja i čuvanja muzejskog materijala, zabilježena izlaganja, nacrti postava izložaba, zapisani podaci o izdavačkoj djelatnosti, podaci o zgradama, preseljenjima, o renoviranjima, adaptacijama prostora u kojima su smješteni muzeji i galerije, prikupljeni ispisi iz registra te pisma  ...   okupiranom području, o stanju muzejske i galerijske građe tijekom rata, evidencija o poduzetim mjerama zaštite baštine u skladu s međunarodnim konvencijama, podaci o krađama kulturnog blaga, izvješća istraživačkih misije ICOM-a, Vijeća Europe i UNESCO-a sastavljena o ratnim štetama na muzejskim zgradama i muzejskim predmetima, u suradnji s MDC-om kao i registar ratnih šteta na muzejima i galerijama u Hrvatskoj.. Personalni arhiv MDC-a.. Osnovan je početkom 2002.. kao dio Arhiva muzeja i galerija Hrvatske s ciljem skupljanja i čuvanja relevantnih podataka nastalih djelovanjem istaknutih pojedinaca u Republici Hrvatskoj koji su svojim radom i angažmanom pridonijeli usponu muzejske struke i afirmaciji sredine u kojoj su živjeli.. Skupljanjem podataka za Personalni arhiv obogaćuje se kulturna povijest Hrvatske, olakšava istraživački rad mlađim generacijama i stvara građa za buduće muzejske publikacije.. Taj dio nematerijalne baštine ima istu vrijednost kao i drugo arhivsko gradivo i podliježe propisu o zaštiti kulturnih dobara.. Iva Validžija.. T: + 385 (01) 48 17 046.. Personalni arhiv zaslužnih muzealaca..

  Original link path: /hr/mdc/arhiv/
  Open archive

 • Title: MDC | Projekti
  Descriptive info: Ova rubrika donosi informacije o projektima i aktivnostima koje su pokrenuli stručnjaci Muzejskoga dokumentacijskog centra ili su realizirani u suradnji s vanjskim suradnicima.. Neki od projekata pokrenuti su prije više od dvadeset godina i to na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i tek manjim dijelom međunarodnoj razini.. Stručnjaci MDC-a imaju konzultativnu ulogu u različitim muzeološkim pitanjima,  ...   u provođenju informatizacije hrvatskih muzeja i razvijanju strategije implementacije informacijskih sustava u muzejima; potiču stvaranja fondova digitalne baštine (Donacije gradu Zagrebu online); promoviraju potencijal muzeja, njihove djelatnosti i njihova postignuća u širokoj javnosti (Međunarodni dan muzeja).. Opširniji opis pojedinih projekata potražite na desnoj strani menija.. Muzeološke koncepcije.. Evidencija ratnih šteta na muzejima i muzejskoj gradi..

  Original link path: /hr/mdc/projekti/projekti/
  Open archive

 • Title: MDC | Izložbe > Izložba izdavacke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija
  Descriptive info: Izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija.. Kronologija izložaba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, 1992.. - 2013.. MDC je 1982.. godine pokrenuo izložbeni projekt.. izdavačka djelatnost muzeja i galerija.. Od tada se tom godišnjom tematskom izložbom nastoji:.. omogućiti stručnoj, ali i široj publici (učenicima, studentima, kolekcionarima, antikvarima, bibliofilima, ljudima različitih interesa, dobi i struka) neposredan uvidi i upoznavanje s recentnom, jednogodišnjom izdavačkom produkcijom muzeja i galerija iz cijele Hrvatske;.. prezentirati izdavačku djelatnost muzeja i galerija kao vrlo vitalan i značajan segment rada tih ustanova,.. kontinuirano pratiti razvojni put i standardizaciju muzejskih publikacija, oblikovanje njihovih formalnih i sadržajnih značajki (katalozi izložaba, muzejski vodiči.. ), uvođenje i korištenje novih medija (elektroničko izdavaštvo), okretanje k ciljanoj publici kao što su djeca (muzejske početnice, slikovnice.. ) ili osobe s posebnim potrebama (slabovidni i slijepi).. staviti na uvid likovna i grafička rješenja muzejskih publikacija;.. promovirati izdavačku djelatnost muzeja i galerija, povećati i proširiti njezinu distribuciju, kao i kruga čitalaca, razvijati svijest o mogućnosti i potrebi prodaje muzejskih publikacija unutar muzejskog marketinga.. Izložba se u kontinuitetu održava  ...   izložbenih kataloga do divot izdanja enciklopedijskog tipa ili suvremenih elektroničkih publikacija.. Uz izložbu se organiziraju i različite popratne promotivne akcije, tematske izložbe ili prezentacije kojima se obilježavaju godišnjice muzeja, ukazuje na pojedine značajnije muzeološke projekte.. Predstavljanjem prvih muzejskih CD-ROM-ova, muzejske izdavačke djelatnost za djecu i mlade, vizualnog identiteta hrvatskih muzeja; nagrađenih muzejskih izdanja i sl.. , publika se nastoji upoznati sa specifičnostima muzejskog izdavaštva.. Sve su izložbe popraćene.. katalogom.. koji sadržava popis izloženih muzejskih tiskovina.. Uz 20.. izložbu, MDC je organizirao i međunarodni stručni skup.. Muzejske publikacije i novi mediji.. (Zagreb, Muzej Mimara, 12.. i 13.. studeni 2001.. ) na kojemu su sudjelovali stručnjaci iz Hrvatske, Velike Britanije, Mađarske i Slovenije, a uz 25.. izložbu, MDC je organizirao međunarodni simpozij.. Muzej(i) (i) književnost(i).. (Zagreb, Muzej Mimara, 26.. i 27.. studeni 2006.. ).. Izložba izdavacke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija.. Tematske izložbe.. Hrvatsko muzejsko nakladništvo 1992.. - 201.. 2.. *.. Kronologija izložaba izdavačke djelatnosti muzeja i galerija, 1982.. - 2010.. Izdanja hrvatskih muzeja i galerija na štandu MDC-a, Sa(n)jam knjige u Istri, Pula, 2010..

  Original link path: /hr/mdc/izlozbe/izlozba-izdavacke-djelatnosti-hrvatskih-muzeja-i-galerija/
  Open archive

 • Title: MDC | Predavanja i radionice > Otvorena srijeda
  Descriptive info: Otvorena srijeda.. Arhiva starih predavanja.. Predavanja, diskusije, seminari, tribine, prezentacije i promocije održavaju se svake srijede u Muzejskome dokumentacijskom centru s početkom u 13 sati.. Mjesto intersektorskog dijaloga i informiranja;.. mjesto komunikacije muzejske zajednice s ostalim područjima važnim za razvoj i promicanje muzejske baštine.. Sudjeluju kustosi, informacijski stručnjaci, informatičari, restauratori, ekonomisti, pravnici, sociolozi, novinari, umjetnici, kolekcionari.. svi koji mogu kreativno i kompetentno pomoći u osvješćivanju (kulturne i prirodne) baštine.. Višnja Zgaga.. T: + 385 (01) 4847 897.. vzgaga@mdc.. Tematska predavanja.. Radionice..

  Original link path: /hr/mdc/predavanja-i-radionice/otvorena-srijeda/
  Open archive

 • Title: MDC | Skupovi i manifestacije
  Descriptive info: Glazba u muzeju / Muzeji glazbe.. mjesto održavanja:.. Muzej Mimara, Zbirka Richter, Palača Gvozdanović, Hrvatski glazbeni zavod, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU).. datum početka/završetka:.. 16.. 2013.. - 18.. organizator:.. Muzejski dokumentacijski centar u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti (HAZU), Hrvatskim glazbenim zavodom, Muzejem Mimara, Muzejem suvremene umjetnosti i Muzejem za umjetnost obrt.. Cilj simpozija je evidentirati glazbenu građu u muzejskim i drugim baštinskim institucijama, aktualizirati probleme obrade i prezentacije glazbene spomeničke i nematerijalne baštine, kao i njezinog očuvanja i komunikacije s publikom preko digitalnih medija.. (.. više.. ).. Foto galerija.. Prijavnica.. Program.. Zbornik sažetaka.. Knjiga u muzeju.. Muzej Mimara, Zagreb.. 05.. 2011.. / 06.. Muzejski dokumentacijski centar.. O ulozi knjige u muzeju govorit će stručnjaci iz hrvatskih muzejskih ustanova, renomirani teoretičari muzeologije, ali i stručnjaci iz drugih baštinskih ustanova koje posjeduju zbirke knjiga.. Što određuje knjižničnu jedinicu kao muzejski predmet, koji su postojeći i mogući oblici njezina muzeološkog komuniciranja s publikom - neka su od pitanja čiji će se odgovori nastojati ugraditi u suvremena muzeološka promišljanja i muzejsku praksu.. pdf).. Press info.. Upute za sudionike.. doc).. Seminar Evidencija posjeta muzejima.. MDC, Ilica 44/II, Zagreb.. 2007.. / 05.. vrijeme održavanja:.. 00.. Potaknut željom za standardizacijom evidencije posjeta  ...   u različitim europskim zemljama.. Službeni jezik skupa bit će engleski.. Cilj okruglog stola je upoznavanje sustava povezivanja /umrežavanja u pojedinim zemljama (kroz prezentacije) i razmjena iskustava (kroz raspravu).. Stručnjaci iz Belgije, Norveške, Slovenije, Portugala i Hrvatske predstavit će svoje sustave povezivanja tj.. kreiranja sustava suradnje i pomoći muzejima u organizaciji i svakodnevnom radu.. Nakon prezentacija, predviđena je rasprava o iskustvima umrežavanja.. Uz obilježavanje jubilarne 25.. izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, Muzejski dokumentacijski centar (MDC) u Zagrebu pripremio je međunarodni simpozij s temom Muzej(i) i književnost(i) na kojemu su muzejski djelatnici, književnici i drugi baštinski stručnjaci razmatrali međuodnose muzeja i književnosti.. foto galerija.. zbornik sažetaka.. preliminarni program.. adresar sudionika.. MDC L /1955.. - 2005.. /.. MDC je od 24.. do 27.. svibnja 2005.. sudjelovao na Godišnjoj konferenciji Komiteta za dokumentaciju (CIDOC) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM).. Organizatori konferencije su bili Muzej grada Zagreba i Muzejski dokumentacijski centar.. MDC L / CD-ROM Proceedings of the CIDOC Annual Conference , Zagreb, 2005.. (22 MB).. MDC L / Abstracts of the CIDOC Annual Conference , Zagreb, 2005.. (180 KB).. MDC L / plakat CIDOC 2005.. MDC L / foto galerija: CIDOC 2005 u Zagrebu.. MUVI.. MUVIMOBIL.. Stručna izobrazba o istraživanju podrijetla..

  Original link path: /hr/mdc/skupovi-i-manifestacije/
  Open archive

 • Title: MDC | Publikacije > Nova izdanja
  Descriptive info: Nova izdanja.. Muzejske publikacije za djecu i mlade.. Urednica: Snježana Radovanlija Mileusnić.. Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb.. Za izdavača: Višnja Zgaga.. Autori(ce) tekstova: Renata Brezinščak (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb), Tatjana Brlek (Muzej Staro selo Kumrovec), Denis Detling (Muzej Slavonije, Osijek), Mira Francetić Malčić (Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb), Željka Jelavić (Etnografski muzej u Zagrebu), Snježana Radovanlija Mileusnić (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb), Andreja Smetko (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb), Liljana Velkovski (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb).. Recenzentica: Leonilda Conti, Elizabeta Serdar.. Lektorica: Zlata Babić.. Dizajn ovitka, priprema i prijelom: Boris Ljubičić, Studio International.. Tisak: Sveučilišna tiskara.. Naklada: 500.. 172 str.. ; 78 ilustr.. ISBN 978-953-6664-36-8.. Više o publikaciji.. Muzeologija 50.. 2013.. Glavna urednica: Višnja Zgaga.. Prijevod: Graham McMaster, Vida Lukić Kostrenčić.. Priprema i tisak: Sveučilišna tiskara, Zagreb.. Dizajn korica: Boris Ljubičić, Studio International.. Zagreb: Muzejski dokumentacijski centar, 2013.. 516 str.. ISBN 978-953-6664-35-1.. Ovaj broj Muzeologije objavljuje doktorsku dizertaciju Maje Šojat-Bikić, koja je pod nazivom Modeliranje digitalnih zbirki i digitalnih proizvoda: sadržajno-korisnički aspekt komuniciranja kulturne baštine u digitalnom obliku obranjena na Filozofskom  ...   Marina Vinaj.. Tisak: Stega tisak.. 152 str.. ; 65 ilustr.. ISBN 978-953-6664-32-0.. Zbornik sažetaka međunarodnog simpozija Glazba u muzeju / muzeji glazbe.. Urednica: Višnja Zgaga.. Pomoćnica urednice: Jasmina Brković.. Lektorica: Dunja Vranešević.. Prijevod: Vida Lukić.. Omot: Boris Ljubičić, Studio International.. Prijelom i tisak: Sveučilišna tiskara d.. o.. Naklada: 300.. 160 str.. ISBN 978-953-6664-33-7.. Zbornik je dostupan i u elektroničkome obliku.. Guide to Croatian Museums and Collections 2012.. Glavna urednica: Višnja Zgaga, urednica: Markita Franulić, pomoćnica urednice: Tea Rihtar.. Koncepcija vodiča i redaktura tekstova: Višnja Zgaga.. Tekstove o muzejima priredila: Markita Franulić.. Tekstove o zbirkama vjerskih zajednica priredio: Želimir Laszlo.. Stručni suradnici (MDC): Doroteja Živčec, Vladimira Pavić, mr.. sc.. Snježana Radovanlija Mileusnić, Denis Bučar, Iva Validžija.. Fotografije: Fototeka MDC-a; fotografski arhivi muzeja et al.. Grafičko oblikovanje: redesign.. ISBN 978-953-6664-22-1.. Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke 2011.. Glavna urednica: Višnja Zgaga, urednica: Markita Franulić, pomoćnica urednice: Tea Rihtar.. 596 str.. ; 645 ilustr.. u boji; 25 cm kazala.. Više o vodiču.. Muzeologija.. Informatica museologica.. Izvješća muzeja.. Monografije.. Priručnici.. Vodiči.. Katalozi.. Bibliografije.. Zbornici.. Narudžbe..

  Original link path: /hr/mdc/publikacije/nova-izdanja/
  Open archive

 • Title: MDC | Zaštita > Tečajevi preventivne zaštite
  Descriptive info: Tečajevi preventivne zaštite.. Tečajevi su namijenjeni kustosima i drugom muzejskom osoblju koje se brine o zbirkama, ali su korisni, konzervatorima, kolekcionarima i crkvenom osoblju koji žele saznati više o tome kako čuvati zbirke.. Čuvanje muzejskih zbirki uvod u preventivnu zaštitu.. Tečaj je općeg karaktera i obuhvaća osnovne informacije o preventivnoj zaštiti muzejske zgrade, zbirki i muzejskih predmeta, a to znači i za sve vrste materijala od kojeg su predmeti sačinjeni i svih vrsta mogućih oštećenja.. Na njemu se usvajaju  ...   preventivnoj zaštiti, dakle kao uvod u specijalistička znanja.. Preventivna zaštita slika.. Tečaj obuhvaća postupke preventivne zaštite poglavito za slike na platnu i drvu, sporadično i za one na metalu i staklu.. Umjetnine na papiru nisu obuhvaćene.. Ovaj specijalistički tečaj preporučamo svima onima koji na bilo koji način dolaze u fizički dodir s ovom vrstom građe.. MDC je uvijek spreman da u svezi s preventivnom zaštitom (pristup, instrumenti, materijali, oprema.. ) savjetuje i pomogne.. Email:.. info@mdc.. Stručna mišljenja, preporuke.. Predavanja..

  Original link path: /hr/mdc/zastita/tecajevi-preventivne-zastite/
  Open archive

 • Title: MDC | Pregled muzeja: Abecedni pregled muzeja / zbirki (A-E)
  Descriptive info: Pretraživanje.. Abecedno - naziv muzeja / zbirki.. A-E.. F-G.. H-K.. L-M.. N-R.. S-U.. V-Ž.. Abecedno - grad.. Ključna riječ.. A.. Akvarij i muzej pomorske tradicije.. Obala Matice hrvatske 123.. 22211 Vodice.. 098-353-063, 098-214-634.. Arheološka i druge zbirke franjevačkog samostana u Sinju.. Fratarski prolaz 4.. 21230 Sinj.. 021/824-300, 825-218, 707-017.. Arheološka zbirka "Burnum".. Puljane.. 22303 Oklaj.. 022/201-753.. Arheološka zbirka Baška Voda.. Blato 4.. 21320 Baška Voda.. 021/620-244, 620-713.. Arheološki muzej Istre.. Carrarina ulica 3.. 52100 Pula.. 052/351-300.. Arheološki muzej Narona.. Vid b.. b.. 20352 Vid.. 020/691-596, 687-149.. Arheološki muzej u Splitu.. Zrinsko-Frankopanska 25.. 21000 Split.. 021/329-340.. Arheološki muzej u Zagrebu.. Trg Nikole Šubića Zrinskog 19.. 10000 Zagreb.. 01/4873-000, 4873-101.. Arheološki muzej Zadar.. Trg opatice Čike 1.. 23000 Zadar.. 023/250-516, 250-542.. Arheološki muzej Zadar - Muzej ninskih starina.. Trg Kraljevac 8.. 23232 Nin.. 023/264-726, 264-160.. Arhiv i knjižnica župe sv.. Franje Ksaverskog u Vugrovcu Donjem.. Šenoina 54.. 10360 Sesvete.. 01/2044-255.. Petra i Pavla.. Vinogradska 1.. 10362 Kašina.. 01/2055-455.. Arhiv župe sv.. Marka Evanđelista u Jakuševcu.. Jakuševečka 84.. 01/6609-715.. Arhiv župe Uznesenja Blažene Djevice Marije.. Golobreška 21.. 10003 Brezovica.. 01/6537-084.. B.. Bankovni muzej PBZ-a.. Ilica 5 (Oktogon).. 01/6360-430, 091-2520-515.. Biblijsko-arheološka muzejska izložba u franjevačkom samostanu u Cerniku i ostalo vrijedno kulturno blago.. Potočna 4.. 35404 Cernik.. 035/369-043.. Biskupska pinakoteka.. Trg Marina Držića 2.. 20000 Dubrovnik.. Blago franjevačkog samostana.. Kralja Tomislava 1.. 31500 Našice.. 031/613-205.. C.. Creski muzej.. Palača Arsan, Ribarska 7.. 51557 Cres.. 051/571-127.. Crkva sv.. Ivana Krstitelja u Trogiru.. Trg pape Pavla II/6.. 21220 Trogir.. 021/881-426.. Crkvena zbirka kapucinskog samostana.. Kapucinski trg 7.. 42000 Varaždin.. 042/213-550.. Crkvena zbirka uršulinskog samostana.. Uršulinska 3, p.. p.. 162.. 042/211-808.. Crkvena zbirka župe Lepoglava.. Trg prvog hrvatskog sveučilišta 3.. 42250 Lepoglava.. 042/792-566.. Crkvena zbirka župe sv.. Lovre u Kaliju (otok Ugljan).. Župni ured, Don Ivana Barulića 4.. 23272 Kali.. 023/281-450.. Crkvene zbirke franjevačkog samostana i župe.. Franjevački trg 1.. 40000 Čakovec.. 040/312-806.. Crkveni muzej sv.. Barbare.. Kralja Tomislava 19.. 22000 Šibenik.. 022/214-899.. Crkveno blago rovinjskih franjevaca.. Ul.. De Amicis 36..  ...   zbirka obitelji Ravlić.. Mužilovica 72.. 44213 Kratečko.. 044/710-151.. Etno zbirka svetojanskog kraja.. Područna škola, Gorica Svetojanska b.. 10453 Gorica Svetojanska.. 098-9291-639.. Etnografska kuća Rebičina kiša.. 51217 Klana.. 051/808-205, 808-578, 808-347.. Etnografska zbirka Bibinje.. Trg Tome Bulića 2.. 23205 Bibinje.. 023/261-166.. Etnografska zbirka Božidara Škofača.. Letovanić 150.. 44271 Letovanić.. 044/751-155, 091-5287-510.. Etnografska zbirka Ivana Radilovića.. 21252 Tugare.. 021/874-035, 098-9592-431.. Etnografska zbirka Josipa Cugovčana.. Trg kralja Tomislava 24.. 48363 Podravske Sesvete.. 048/819-228, 091-1819-228.. Etnografska zbirka Kaštelir.. Kaštelir 113.. 52464 Kaštelir.. 052/463-140.. Etnografska zbirka Kolan.. Bartula Kašića 10.. 23251 Kolan.. 023/698-023.. Etnografska zbirka obitelji Majurac "Od sjemena lana do tkalačkog stana".. Kralja Tomislava 175 a, Vukojevci.. 031/697-334, 091-5754-205, 091-9740-649.. Etnografska zbirka Radatovići.. Radatovići b.. 47285 Radatovići.. 098-9201-811, 047/754-037, 098-9878-203.. Etnografska zbirka Rusina i Ukrajinaca RH.. Vukovarska 3.. 32229 Petrovci.. 032/428-342.. Etnografska zbirka sestara bazilijanki.. Sošice 11.. 10457 Sošice.. 01/6297-559.. Etnografska zbirka Slavka Čambe.. 48350 Đurđevac.. 048/812-205.. Etnografska zbirka Sv.. Ivan Žabno.. 48214 Sveti Ivan Žabno.. 048/211-010 (Općina Sv.. I.. Žabno), 048/851-055.. Etnografska zbirka u župnom uredu.. Župni ured.. 21270 Zagvozd.. 021/847-029.. Etnografska zbirka Veprinac.. Veprinac.. 51410 Opatija.. 091-1519-207, 091-7649-276.. Etnografski muzej Buje.. Trg Josipa Broza Tita 6.. 52460 Buje (Buie).. 052/772-023.. Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria.. Trg istarskog razvoda 1275.. br.. 1.. 52000 Pazin.. 052/622-220.. Etnografski muzej Split.. Severova 1 (izložbeni prostor), Iza vestibula 4 (sjedište),.. 021/344-164, 344-161, 343-108.. Etnografski muzej Zagreb.. Trg Mažuranića 14.. 01/4826-108, 4826-220, 4826-221.. Etnokuća pod Okićem.. Podokićka 40, Klake.. 10435 Sveti Martin pod Okićem.. 01/3382-335, 098-9288-773.. Etno-okućnica češke narodnosti Ivanovo Selo.. Ilovska 24.. 43504 Ivanovo Selo.. 043/487-209, 098-9391-858 (Ana-Marija Štruml-Tuček).. Etnopark Veliko Trojstvo.. Braće Radić 66.. 43226 Veliko Trojstvo.. 043/885-643.. Datum ažuriranja: 7.. 8.. HVM - Pregled muzeja.. Adresar muzeja.. Web adresar muzeja.. Adresar zbirki vjerskih zajednica.. Web adresar zbirki vjerskih zajednica.. Sustav muzeja.. Informatizacija muzeja Hrvatske.. Digitalna muzejska baština online.. Donacije gradu Zagrebu.. Muzeji Hrvatske na internetu.. Ratne štete na muzejima i muzejskoj gradi.. Muzejska statistika.. Vikend u muzeju.. Međunarodni dan muzeja u Hrvatskoj.. Akcija MDC-a: Spasimo baštinu od poplava..

  Original link path: /hr/muzeji-u-hrvatskoj/hvm-pregled-muzeja/?abecedni=ae
  Open archive

 • Title: MDC | Pregled muzeja: Abecedni pregled muzeja / zbirki (F-G)
  Descriptive info: F.. Franjevački muzej u Kuni Pelješkoj (otok Pelješac).. Kuna bb.. 20243 Kuna.. 020/742-033.. Fundus umjetnina i studentskih radova Akademije likovnih umjetnosti.. Ilica 85.. 01 3711 320.. G.. Galerija "Milan i Ivo Steiner" i zbirka profanih predmeta Židovske općine Zagreb.. Palmotićeva 16.. 01/4922-692.. Galerija "Boris Mardešić".. Hrvatskih mučenika 9.. 21485 Komiža.. 021/713-019.. Galerija "Josip Generalić".. Ljudevita Gaja 75.. 48323 Hlebine.. 048/836-430, 098-9713-846, 098-9514-596.. Galerija "Krsto Hegedušić".. Šetalište J.. J.. Strossmayera 1.. 44250 Petrinja.. 044/814-299.. Galerija Batinske - Ivan Lacković Croata.. Kanalska 11, Batinske.. 48356 Ferdinandovac.. 048/883-006, 883-007.. Galerija Gallerion - Pomorska zbirka Gobbo.. Mlinska 1.. 52466 Novigrad (Cittanova).. 098-254-279, 052/720-866.. Galerija Galženica.. Trg Stjepana Radića 5.. 10410 Velika Gorica.. 01/6221-122.. Galerija grada Krapine.. Magistratska 25.. 49000 Krapina.. 049/370-810.. Galerija izvorne umjetnosti Zlatar.. Zagrebačka 3.. 49250 Zlatar.. 049/466-627, 098-1717-056.. Galerija Klovićevi dvori.. Jezuitski trg 4.. 01/4851-926.. Galerija Prica.. Trg Matice hrvatske 6.. 10430 Samobor.. 01/3336-214, 3360-112.. Galerija Stari grad.. Starogradska 21.. 048/812-230.. Galerija umjetnina.. Ulica kralja Tomislava 15.. 021/350-112, 350-110.. Galerija umjetnina "Branislav Dešković".. Put bolskih pomoraca.. 21420 Bol.. 021/637-092, 091-6352-700, 091-7625-320.. Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda.. Ante Starčevića 8.. 35000 Slavonski Brod.. 035/448-749.. Gliptoteka HAZU.. Medvedgradska 2.. 01/4686-050, 4686-060..  ...   muzej Drniš.. Domovinskog rata 38.. 22320 Drniš.. 022/886-774.. Gradski muzej Jastrebarsko.. Vladka Mačeka 3.. 10450 Jastrebarsko.. 01/6283-991.. Gradski muzej Karlovac.. Strossmayerov trg 7.. 047/615-980.. Gradski muzej Korčula.. Trg sv.. Marka b.. 20260 Korčula.. 020/711-420.. Gradski muzej Križevci.. Tome Sermagea 2.. 48260 Križevci.. 048/711-210, 682-958.. Gradski muzej Makarska.. Obala kralja Tomislava 17/1.. 021/612-302.. Gradski muzej Nova Gradiška.. Trg kralja Tomislava 7.. 35400 Nova Gradiška.. 035/362-205, 331-580.. Gradski muzej Novalja.. kralja Zvonimira 27.. 53291 Novalja.. 053/661-160.. Gradski muzej Omiš.. Ante Starčevića 5.. 21310 Omiš.. 021/861-847.. Gradski muzej Orahovica.. Trg plemenitih Mihalovića 1.. 33515 Orahovica.. 033/674-133.. Gradski muzej Požega.. Matice hrvatske 1.. 034/272-130, 312-945.. Gradski muzej Senj.. Milana Ogrizovića 5.. 53270 Senj.. 053/881-141.. Gradski muzej Senj - Tvrđava Nehaj.. Ogrizovićeva 5.. 053/885-277.. Gradski muzej Sisak.. Kralja Tomislava 10.. 044/811-811.. Gradski muzej Varaždin.. Kula stražarnica - Uprava GMV-a, Strossmayerovo šetalište 7.. 042/658-750, 658 751.. Gradski muzej Vinkovci.. Trg bana Josipa Šokčevića 16.. 32100 Vinkovci.. 032/332-504, 332-885, 332-884.. Gradski muzej Virovitica.. Trg bana J.. Jelačića 23.. 33000 Virovitica.. 033/722-127, 721-228, 801-828, 722-240, 801-829.. Gradski muzej Vukovar.. Dvorac Eltz, Županijska 2.. 32000 Vukovar.. 032/441-271; 032/638-475 (informacije).. Grafička zbirka NSK.. Hrvatske bratske zajednice 4.. 01/6164-101, 6164-088..

  Original link path: /hr/muzeji-u-hrvatskoj/hvm-pregled-muzeja/?abecedni=dg
  Open archive

 • Title: MDC | Pregled muzeja: Abecedni pregled muzeja / zbirki (H-K)
  Descriptive info: H.. Hrvatski muzej arhitekture HAZU.. Kovačića 37.. 01/4834-551, 4834-553.. Hrvatski muzej naivne umjetnosti.. Ulica sv.. Ćirila i Metoda 3.. 01/4851-911, 4852-125.. Hrvatski muzej turizma.. Park Angiolina 1.. 051/603-636, 706-470.. Hrvatski pomorski muzej Split.. Glagoljaša 18, Tvrđava Gripe.. 021/347-346.. Hrvatski povijesni muzej.. Matoševa 9.. 01/4851-900, 4851-990;Trg žrtava fašizma b.. : 4621-467.. Hrvatski povijesni muzej - Memorijalni muzej Ivan Goran Kovačić.. 51328 Lukovdol.. 051/871-295.. Hrvatski prirodoslovni muzej.. Demetrova 1 i 3.. 01/4851-700, 4851-645.. Hrvatski školski muzej.. Trg maršala Tita 4.. 01/4855-716.. Hrvatski športski muzej.. Praška 2/II.. 01/4833-483, 4831-379, 4831-381.. Hrvatski željeznički muzej.. Ulica grada Vukovara b.. ; p.. - Mihanovićeva 12.. 01/3782-862.. HT muzej.. Jurišićeva 13.. 01/4911-589.. Inventar kripte crkve franjevačkog samostana Gospe Lurdske u Zagrebu.. Zvonimirova  ...   Evanđelista.. Župni dvor, Trg sv.. Marka 5.. 01/4851-611.. Isusovačka baština katedrale sv.. Vida.. Grivica 11.. 51000 Rijeka.. 051/330-879.. Jurlinovi dvori.. Draga b.. , Primošten Burnji.. 22202 Primošten.. 022/574-106.. K.. Kabinet grafike HAZU.. Andrije Hebranga 1.. 01/4895-390.. Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine: Zavičajni muzej i Zbirka suvremene likovne umjetnosti.. Grad Grobnik 1.. 51219 Čavle.. 051/296-768, 098-431-115, 099-8093-250.. Kninski muzej.. Fra Luje Maruna 1.. 22300 Knin.. 022/661-702, 660-217, 660-523, 661-899.. Knjižnica "Hijacint Bošković".. Kontakova 1.. 01/2392-555.. Knjižnica "Juraj Habdelić".. Jordanovac 110.. 01/2354-250.. Knjižnica i arhiv Židovske općine Zagreb.. Knjižnica, arhiv i glazbeni arhiv samostana sv.. 01/4898-333; 01/4811-125.. Kula Stojana Jankovića.. Islam Grčki 3/BB.. 23420 Benkovac.. 091/535-1182.. Kulturno-povijesna zbirka Lič.. 51323 Lič.. 098-448-145 (udruga Sv.. Juraj), 051/835-163 (TZ Fužine)..

  Original link path: /hr/muzeji-u-hrvatskoj/hvm-pregled-muzeja/?abecedni=hk
  Open archive

 • Archived pages: 826