www.archive-org-2014.com » HR » M » METEO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2014-09.

 • Title: DHMZ
  Descriptive info: .. Aktualni podaci.. Prognoze.. Klima.. Kvaliteta zraka.. Biometeorologija.. Hidrologija.. Agrometeorologija.. radarske slike.. satelitske slike.. Sinoptičke postaje.. Zagreb-Maksimir.. Bilogora.. Daruvar.. Dubrovnik.. Gospi.. Gradište-Županja.. Hvar.. Ogulin.. Osijek.. Pula.. Puntijarka.. Rijeka.. Slavonski Brod.. Split.. Varaždin.. Zadar.. Zavižan.. 11.. 09.. 2014 u 02 h.. temperatura.. 16 C.. rel.. vlažnost.. 89 %.. tlak zraka.. 1012.. 3 hPa.. smjer vjetra.. sjeveroistočni NE.. brzina vjetra.. 02 m/s.. naoblaka.. potpuno oblačno.. pojave.. slaba kiša.. osjet ugode.. ugodno.. Radiosondažne postaje.. Zadar-Zemunik.. Web kamere.. Zagreb Grič.. Vidjeli ste pijavicu/tornado?.. Javite nam!.. Hrvatska danas:.. Umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom.. Ponegdje će biti obilnih oborina, u zapadnim.. opširnije.. Zagreb danas:.. Oblačno s povremenom kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.. Najviše kiše, ponegdje i obilne očekuje se u.. Prognoza vremena za pomorce:.. Jadranu se sa sjeverozapada približila dolina s frontalnim  ...   izmjereno u Pargu (Zavižan 4.. 8°C), a uzduž Jadrana do.. Priop enja, doga anja i zanimljivosti.. Klimatska ocjena za ljeto i kolovoz 2014.. Erupcija islandskog vulkana Bárðarbunga.. Traži se lokacija i motritelj za klimatološku postaju u Samoboru.. Osnovni podaci o klimatološkim postajama i radu na njima.. Posjetite nove web stranice hidrologije!.. Novi i dopunjeni sadržaji o klimi Hrvatske na našim stranicama.. Toplinski valovi koji mogu djelovati na zdravlje.. Preporuke za javnost.. Stoljetna poplava na donjem toku rijeke Save.. Kratki pregled poplave u svibnju 2014.. Upozorenja.. Toplinski valovi.. Prognoze modela.. ALADIN/HR.. ECMWF.. 3 dana.. 7 dana.. Pra enje suše.. razdioba oborine.. Projekt DMCSEE.. O nama.. Usluge, podaci i.. proizvodi.. Priop enja.. Doga anja.. Dokumenti.. Natječaji.. Publikacije.. Zanimljivosti.. METLAB.. Knjižnica DHMZ-a.. Obrazovanje.. Suradnja.. Projekti.. Kontakti.. Linkovi.. FAQs.. WAP.. Potvrde o akreditaciji.. 1427.. 2365.. 2365(1).. Državni hidrometeorološki zavod..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: DHMZ
  Descriptive info: Weather.. Forecasts.. Climate.. Hydrology.. Croatian.. radar images.. satellite images.. latest image.. animation.. latest image.. Adriatic sea-synopsis:.. A trough with frontal disturbance has approached the Adriatic from the northwest.. More about.. 7-day forecast:.. Sibenik.. T.. mn.. mx.. w.. 17.. 21.. 12.. 16.. 22.. 13.. 14.. 15.. 23.. 25.. Webcams:.. Zagreb Grič.. You saw a spout/tornado?.. Report to us!.. News.. Climate assessment for summer 2014, Croatia.. Climate  ...   online.. Climate change in Croatia.. Fifth National Communication of the Republic of Croatia under the United Nation Framework Convention on the Climate Change.. Projects.. The European Union s Twinning Project "Establishment of Air Quality Monitoring and Management System".. Closing Ceremony - Agenda.. forecast charts.. 3-day fcs.. 7-day fcs.. Drought monitoring.. precipitation anomailes.. Project DMCSEE.. About us.. Services.. Events.. Cooperation.. Contact us.. Links.. Meteorological and hydrological service..

  Original link path: /index_en.php
  Open archive

 • Title: DHMZ - DMCSEE
  Descriptive info: >.. Naslovnica.. DMCSEE.. IPA-DMCSEE.. Transnational South East Europe Programme 2007-2013 - IPA SEE 2008.. Naslov projekta:.. Centar za pracenje suše u jugoistočnoj Europi (engl.. Drought Management Centre in SE Europe – DMCSEE.. ).. U novije vrijeme suša je imala znakovit utjecaj na gospodarstvo zemalja jugoistočne Europe (engl.. South Eastern Europe - SEE) kao i na okoliš i društvo op enito.. Od ranih 1980-ih neke od zemalja na području SEE pogodile su dugotrajne suše, a naročito 1993.. , 1994.. , 1998.. , 2003.. i 2011.. godine.. Prema zadnjem izvješ u Me uvladinog panela za klimatske promjene (engl.. Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) klimatske projekcije za SEE ukazuju na smanjenje ljetne količine oborine, a istovremeno zamjetan porast temperature zraka, što može dovesti do poreme aja u vodnim zalihama zbog pove ane evapotranspiracije to jest isparavanja vode s površine Zemlje i transpiracije preko biljaka.. Suša uzrokuje poreme aj ekološke ravnoteže, te gospodarske i materijane štete koje mogu izazvati društvene poreme aje.. Nedostatak suradnje sa susjednim zemljama kao i nedostatak zajedničkog pristupa pra enju suše otežalo bi pojedinim zemljama uspješno ublažavanje posljedica suše.. Tijekom zadnjih desetak godina, održan je niz radionica i sastanaka kako europskih tako i regionalnih u cilju uspostave Centra za pra enje suše u jugoistočnoj Europi (engl.. Drought Management Centre in SEE – DMCSEE).. Nekoliko me unarodnih organizacija kao što su:.. Me unarodna komisija za navodnjavanje i odvodnju, UN konvencija za sprečavanje dezertifikacije i Svjetska meteorološka organizacija.. , aktivno je sudjelovalo u uspostavi DMCSEE.. Konačni prijedlog i prijavu za uspostavu DMCSEE pripremio je konzorcij sastavljen od predstavnika nacionalnih meteoroloških službi, akadamske zajednice te ministarstava odgovornih za ublažavanje utjecaja suše i dezertifikacije.. Partnerstvo na projektu je zasnovano s ciljem pra enja suše i njezinih utjecaja, a glavni partner je Agencija Reublike Slovenje za okoliš (EARS).. Hrvatski partner u ovome projektu je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).. Projekt financira Europska Unija u sastavu prekograničnog programa za jugoistočnu Europu za razdoblje 2007-2013.. godina (IPA SEE 2008).. Glavni cilj projekta:.. Unapre enje pripravnosti na sušu primjenom metoda procjene rizika i uspostave sustava ranog upozorenja na sušu odnosno smanjenje njezina utjecaja.. DMCSEE e uvesti i nastaviti osiguravati informacije o stanju suše, a koje danas nedostaju na regionalnoj razini.. Budu i da se definicije i pragovi za sušu razlikuju na džavnoj/regionalnoj razini, partneri e se ovim projektom uspostaviti intregralni pristup kombiniraju i meteorološke produkte državnih hidrometeoroških zavoda te potrebne informacije agronomskih institucija.. Upotrebom zajedničke metodologije u analizi suše i ocjeni njezina utjecaja projekt e posti i regionalno usporedive rezultate koje e omogu iti bolje pra enje suše u sektorima koji ekonomski ovise o dostupnosti vode kao što su poljoprivreda, energetika i turizam.. Kvalitetna ocjena rizika od pojave suše te distribucija pravovremenih upozorenja korisnicima rezultirat e smanjenjem šteta od suše.. Posebni ciljevi projekta:.. Pripreme regionalnog pra enja suše pomo u analize produkata ranog upozorenja; produkti trebaju biti raspoloživi u približno realnom vremenu.. Ocjene regionalne ranjivosti na utjecaj suše, prvenstveno u području poljoprivrede.. Te informacije moraju biti sastavni dio sustava ranog upozoravanja na sušu.. Promoviranja i unapre enja pripravnosti na sušu u zemljama partnerima organiziranjem radionica i nacionalnih seminara.. Uspostavom Centra za pra enje suše za jutoistočnu Europu koji e djelovati kao operativni centar u regiji za pripravnost na sušu, pra enje i održavanje te koji e korodinirati i ujediniti nacionalne hidrometeorološke zavode i druge relevantne institucije zemalja koje sudjeluju u projektu.. Organiziranjem predstavljanja i obrazovanja za krajnje korisnike na nacionalnim razinama.. Pripremanje priručnika za treninge.. Unaprijediti implementaciju politike Europske Unije u kontekstu pripreme na sušu, njezino pra enje i održavanje, posebno u pripremanju nacionalnih stragegija o pripravnosti na sušu.. Pove ati svjesnost svih donositelja odluka, gospodartstvenika i krajnjih korisnka o važnosti  ...   dobiva se pregledna slika razdiobe klimatskog elementa na čitavom području koje se razmatra to jest klimatski atlas (više informacija o klimatskom atlasu za područje Hrvatske nalazi se na web stranici:.. www.. meteo.. hr.. Razdioba prosječne godišnje količine oborine na području Hrvatske za radoblje 1961-1990.. godina (svjetložuta boja označava količine oborine od 500 mm, zelena izme u 500 i 1000 mm dok tamnoplava označava područja s količinama ve im od 3000 mm na godinu).. Uspostavljena je metoda pra enja suše pomo u standardiziranog oborinskog indeksa (engl.. Standardised Precipitation Index – SPI) koji je razmjerno jednostavan za primjenu.. Štoviše na web stranici DHMZ-a (.. ) uspostavljeno je redovito kartografsko pra enje suše na području Hrvatske za različita vremenska razdoblja: 1, 3, 6, 12, 24 i 48 mjeseci unatrag.. Vremenski nizovi SPI-a za različita razdoblja ukazuju kako su se smjenjivala sušna i vlažna razdoblja na stoljetnoj ljestvici.. Tako er je razra ena metoda za izračun Palmerovog indeksa suše (Palmer Drought Severity Index – SDPI).. Iako je SDPI kompliciraniji za izračun od SPI-a, postoji odre ena prednost tog indeksa u odnosu na SPI jer pored količine oborine uvažava zalihe vlage u tlu u razdoblju koje prethodi izračunu indeksa te tako er i evapotranspiraciju koja je ovisna o temperaturi zraka i jačini vjetra.. Dakle, SDPI je u stanju uvažiti i globalno zatopljenje što nije slučaj s SPI.. Konačno, Palfai-ev indeks aridnosti (engl.. Palfai Aridity Index - PAI) se tradicionalno primjenjuje u panonskom bazenu za potrebe poljoprivrede pa je zato od interesa osobito za panonski dio područja Hrvatske.. Razmatran je i plan navodnjavanja u Republici Hrvatskoj, koji bi ako se realizira, mogao znatno pridonijeti ublažavanju posljedica suše.. Razdioba standardiziranog oborinskog indeksa za područje Hrvatske od ožujaka 2012.. za: 1, 3, 6, 12, 24 i 48 mjeseci unatrag.. Dvogodišnji standardizirani oborinski indeks za Zagreb-Grič za razdoblje 1862-2010.. godina.. Fotografija irigacijskog sustava "Vransko polje" (preslika iz Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama Republike Hrvatske;.. voda.. Identificirana su sušna razdoblja na temelju povijesnih arhiva te ispitan utjecaj suše na pojedine sektore ljudkih djelatnosti, a osobito na poljoprivredu.. Izrada zajedničke metodologije za ranjivost na sušu je bio jedan od ciljeva projekta DMCSEE što je op enito jedan od prioriteta zajedničke suradnje na razini jugoistočne Europe.. Bitno je tako er uvažiti različite faktore koji bi mogli, u kombinaciji sa sušom, utjecati na pojedini sektor ljudske djelatnosti kao što su: osunčavanje, nagib terena, tip tla i koeficijent promijenjivosti količine oborine.. Konačno, ovisno o kulturi koja se namjerava uzgajati odre uje se rizik od suše pa te informacije o riziku od suše mogu poslužiti kao osnova za upozorenje od suše.. Karta ranjivosti od suše područja Hrvatske dobivena na osnovi: nagiba terena, osunčavanja, koeficijenta promijenjivosti količine oborine i tipa tla (crvena boja označava jako ranjiva područja, žuta umjereno ranjiva te zelena slabo ranjiva područja).. Procjena se odnosi na razdoblje 1971-2000.. Nacionalni seminar o upravljanju sušom održan je 16.. travnja 2012.. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (detaljnije informacije nalaze se na web stranici:.. Na Seminaru su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Hrvatskih voda, Hrvatske elektroprivrede, Agencije za okoliš, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geofizičkog zavoda "Andrija Mohoroviči " tako er sa Sveučilišta u Zagrebu i drugi korisnici.. Projekt je započeo u travnju 2009.. i završava u svibnju 2012.. Više informacija o projektu može se na i na.. dmcsee.. eu.. Autori priloga: Krešo Pandži , Marjana Gaji Čapka, Ksenija Cindri , Tanja Likso, Melita Perčec Tadi , Domagoj Mihajlovi - stručnjaci Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske.. O projektu DMCSEE.. Publikacija DMCSEE.. Link DMCSEE.. Nacionalni seminar.. Pra enje suše (DHMZ).. Brošura DMCSEE.. Izvješ a vanjskih eksperata.. Finalna publikacija DMCSEE.. Članci.. Državni hidrometeorološki zavod..

  Original link path: /DMCSEE/
  Open archive
 •  

 • Title: DHMZ
  Descriptive info: 2014 u 06 h.. 95 %.. 1011.. 0 hPa.. jugozapadni SW.. 01 m/s.. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom.. Očekuju se obilne oborine, osobito u gorskim krajevima,.. Oblačno, povremeno s kišom, na širem području grada ponegdje i obilnom.. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.. Najviša..

  Original link path: /index.php
  Open archive

 • Title: TWINNING PROJECT
  Descriptive info: Home.. Main page.. Institutions involved.. Facts and figures.. On air qualitiy in Croatia.. Supply component.. Promo material.. The Twinning Project.. BACKGROUND:.. The Twinning Project builds on the existing infrastructure and institutional framework.. Organizational setup at Meteorological and Hydrological Service (MHSC) enables establishment and further development of air quality monitoring and management system.. Up to now MHSC has been responsible for the monitoring and the analysis of precipitation quality around the country for more than 28 years.. Besides precipitation quality, MHSC has established measurements of ozone concentrations at two rural sites (since 2005), as well as the calibration unit for ozone analyzers.. Therefore, the background knowledge and basic understanding of the complexity of air quality monitoring system and what it entails exist.. Major gaps that are recognized refer to lack of comprehensive management system and its elements, QA/QC in general and lack of qualified personnel.. Therefore, project activities are concentrated around areas of work that need substantial enhancement and development, in particular:.. Establishment of methodologies for operating the chemical laboratory and the calibration laboratory;.. Introduction of new analytical instruments and methods, including QA/QC  ...   development for public access to the air quality data.. Members of the Project Steering committee.. OBJECTIVES:.. Developed capacity of Croatia to implement the environmental acquis related to air quality;.. Developed air quality monitoring and management system;.. Supported exchange of air quality data;.. Raised public awareness on air quality issues;.. Contribution to the establishment of a national air quality monitoring and management system.. Preparation of samples in the MHSC Chemical Laboratory.. METHOD:.. The Project builds up the necessary institutional and technical capacity by transferring the know-how from the Member State (Finland).. Approximately 20 Finninsh short-term experts from different field of expertise provide technical support in taking into use the new equipment by means of professional hands-on training on measurement methods, quality assurance and EU reporting.. Hands-on training at the Desinic Air Quality Monitoring Station.. PROJECT COMPONENTS:.. Component 1: Institutional Capacity Building.. Component 2: Enhancement of chemical laboratory.. Component 3: Enhancement of calibration laboratory.. Component 4: Maintenance and field operations.. Component 5: Data Management System.. Component 6: IT support and software development.. Component 7: Quality management system.. Study visit to.. FMI.. Meteorological and Hydrological Service..

  Original link path: /twinning/
  Open archive

 • Title: DHMZ - DMCSEE
  Descriptive info: Nacionalni seminar o upravljanju sušom.. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Obavijest o održavanju seminara.. Izvješ e (zapisnik) s rasprave unutar programa Nacionalnog seminara o upravljanju sušom.. Popis sudionika.. Predavanja:.. Drought Management Centre for Southeastern Europe (Gregor Gregorič).. EU-IPA projekt "Centar za pre enje suše za jugoistočnu Europu - DHMZ" (Krešo Pandži ).. Drought Monitoring System in DHMZ (Ksenija Cindri )..

  Original link path: /DMCSEE/index.php?id=nacionalni_seminar
  Open archive

 • Title: DHMZ - DMCSEE
  Descriptive info: Članci za projekt DMCSEE.. "Standardized Precipitation Index for Croatia".. Krešo Pandži , Tanja Likso.. "Standardized Precipitation Index and Long-range Aridity Index for Croatia".. "Analiza količina oborine na različitim vremenskim skalama".. Domagoj Mihajlovi , Ksenija Cindri , Josip Juras.. "Drought forecasting in Croatia using Standardized Precipitation Index (SPI)".. Ksenija Cindri and Lovro Kalin.. Večernji list - oglas, travanj 2012.. K..  ...   Tadi , D Mihajlovi , stručnjaci Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske.. "Sustav za pra enje sušnosti i kišnosti u Hrvatskoj".. Cindri , D.. Mihajlovi , J.. Juras, L.. Kalin, B.. Matjači.. EU-IPA projekt "Centar za pra enje suše za jugoistočnu Europu – DHMZ".. Krešo Pandži.. "Spatial differences in drought vulnerability".. M.. Perčec Tadi , M.. Zaninovi i K.. Cindri..

  Original link path: /DMCSEE/index.php?id=clanci
  Open archive

 • Title: TWINNING PROJECT
  Descriptive info: Member State Partner:.. Finnish Meteorological Institute (FMI).. Main Beneficiary:.. Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction of the Republic of Croatia (MEPPPC).. Implementing Partners:.. Meteorological and Hydrological Service of Croatia (MHSC).. Croatian Environment Agency (CEA).. Contracting Authority:.. Central Finance and Contracting Agency of Croatia (CFCA).. EU Monitoring Authority:.. Delegation of the European Union to the Republic of Croatia (EUD)..

  Original link path: /twinning/index.php?id=institutions
  Open archive

 • Title: TWINNING PROJECT
  Descriptive info: Project at a Glance:.. Project Title:.. Establishment of Air Quality Monitoring and Management System.. Project Number:.. HR-06-IB-EN-01.. Funding Instrument:.. European Union's Phare 2006 Pre-Accession Assistance.. Timeframe:.. January 2009 to May 2010.. Budget:.. 700,000 € (Twinning) 1,000,000 € (Equipt.. Supply).. Management Profile.. Member State Project Leader:.. Mr.. Harri Pietarila, Finnish Meteorological Institute.. Beneficiary Country Project Leader:.. Ms.. Vesna Duricic, Meteorological and Hydrological Service of Croatia.. Resident Twinning Advisor:.. Vuokko Karlsson, Finnish Meteorological Institute.. Resident Twinning Advisor's Counterpart:.. Luksa Kraljevic, Meteorological and Hydrological Service of Croatia.. EU Concept in a Nutshell.. What is Phare?.. The Phare programme, as a pre-accession instrument, is the main channel for the European Community's financial and technical cooperation with the countries of Central and Eastern Europe (CEECs).. The Phare programme, with a budget of over EUR 10 billion for the period 2000-2006 (about 1.. 5 billion per year), has two main priorities.. helping the national administrations of the candidate countries to acquire the capacity to implement the Community acquis;.. helping the candidate countries  ...   assistance.. Twinning aims to help beneficiary countries in the development of modern and efficient administrations, with the structures, human resources and management skills needed to implement the acquis communautaire to the same standards as Member States.. The main feature of a Twinning project is that it sets out to deliver specific and guaranteed results.. Twinning not only provides technical and administrative assistance, but also helps to build longterm relationships between existing and future MS countries.. Each Twinning project has at least one Resident Twinning Adviser (RTA) and a Project Leader.. The RTA is seconded from a Member State administration or from another approved body in a Member State to work full time for a minimum of 12 months in the beneficiary country to implement the project.. The Project Leader is responsible for the overall thrust and coordination of the project.. They are supplemented by carefully planned and timed missions of other specialists, training events, awareness raising visits, etc.. to accompany the reform process towards the targeted result..

  Original link path: /twinning/index.php?id=facts
  Open archive

 • Title: TWINNING PROJECT
  Descriptive info: On air quality in Croatia.. Modern air quality monitoring largely relies on automatic analyzers which provide continuous real-time information of pollutant concentrations in ambient air.. Today in Croatia there are 36 such automatic monitoring stations located in the largest cities and major industrial areas.. Majority of these belong to local air quality networks.. State air quality network has now 11 automatic monitoring sites in urban areas and it will be completed with 12 new rural stations as part of the EU-funded PHARE 2006 project "Establishment of Air Quality Monitoring and Management System".. As a result, Croatia will have an extensive net of 48 automatic monitoring stations throughout the country for the assessment of air quality with an overall purpose to protect human health and ecosystems from impacts of air pollution.. Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction (MEPPPC) coordinates air quality monitoring and air pollution prevention activities on national level and also provides access to the real-time concentrations of the state network.. http://zrak.. mzopu.. hr/.. Regional and local authorities are responsible for pollution prevention activities and measurements on the local level.. The completed State Network will be managed by the Meteorological and Hydrological Service of Croatia (MHSC) which also maintains the calibration laboratory for the control of instrument performance, as well as the upgraded chemical laboratory for detailed analyses of atmospheric pollutants.. Croatian Environment Agency (CEA)  ...   of polluting industry with a new environmentally cleaner technology.. In Sisak, the SO.. 2.. concentrations have decreased substantially (see the graph), but in some heavily industrialized regions the episodic high concentrations of SO.. still occur.. In the future, pollution prevention measures will have to focus more and more on the road transport sector.. Growth in the living standards and mobility have resulted in the increased number of vehicles and kilometres covered.. This has compensated the positive development achieved by the adoption of less polluting vehicle technology such as catalytic converters.. The emissions from road traffic include nitrogen dioxide (NO.. ), carbon monoxide (CO), benzene, and particulate matter (PM.. 10.. ), and these emissions contribute to formation of smog and ozone (O.. 3.. Vehicle exhausts are especially harmful to human health as undiluted emissions occur directly at the human breathing height.. High concentrations of particulate matter, PM.. , are very common.. The concentrations are highest during mid-winter, December and January, and have daily peaks at early morning and evening.. High concentrations of PM.. occur both in biggest cities as well as in smaller towns.. Possible sources are traffic, residential heating and industry.. The most harmful to human health is the smallest fraction of particulate matter (particles with aerodynamic diameter less than 2.. 5 micrometer - PM.. 5.. Monitoring of these hazardous fine particles is only starting in Croatia..

  Original link path: /twinning/index.php?id=on_air_quality
  Open archive

 • Title: TWINNING PROJECT
  Descriptive info: Supply:.. The supply component of the project "Establishment of Air Quality Monitoring and Management System" has the goal of providing the technical equipment at measurement sites, procurement of laboratory instruments/analyzers at MHS chemical laboratory and of calibration units/instruments at MHS calibration laboratory.. This equipment is needed to fulfill the requirements of EU legislation in the field of air quality.. Under the provision of 1 million euros worth contract, the 12 new background monitoring stations are equipped.. Also, the technical capacities of MHSC chemical laboratory and calibration laboratory are increased so that the two can take the crucial and active role  ...   quality in Croatia as well as fulfillment of EU requirements.. The equipment is used to monitor the most important pollutants in the air: ozone, sulphur dioxide, nitrogen dioxide and nitrogen monoxide, carbon monoxide, benzene and particulate matter.. Enhanced chemical laboratory enables analysis of chemical composition of particulate matter and precipitation on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), trace elements / heavy metals and major ions.. MHSC Calibration Laboratory.. Desini Air Quality Monitoring Station.. Air Quality Analyzers at Plitvička Jezera Monitoring Station.. Kopački rit Air Quality Monitoring Station.. Rotary evaporator with vacuum pump at MHSC Chemical laboratory.. Ion Chromatographs at MHSC Chemical Laboratory..

  Original link path: /twinning/index.php?id=supply
  Open archive •  


  Archived pages: 12