www.archive-org-2014.com » HR » M » M-INVESTA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 25 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec
  Descriptive info: .. Ponedjeljak, 29.. 09.. 2014.. Etažiranje.. Legalizacija.. Nadzor.. Pravna sigurnost.. Procjene.. Prodaja.. Energetski pregledi.. Certificiranje zgrada.. Poslovne zgrade.. Stambene zgrade.. Industrijske građevine.. Infrastrukturne građevine.. Apartmani i hoteli.. Dječji vrtići i škole.. Zdravstvene građevine.. Sakralne građevine.. Ostalo.. Sve reference.. Poslovni centar.. MODERNA.. Ruđera Boškovića 16.. 40000 Čakovec.. OIB: 58604606434.. MB: 0624608.. ŽRN:.. HR 51 2340 0091 1160 0827 0.. Privredna banka d.. d.. Zagreb.. Telefon: +385 (0)40 390 833.. Telefax: +385 (0)40 390 835.. Mail:.. medimurje.. investa@ck.. t-com.. hr.. Trgovački sud u Varaždinu.. Tt-95/1043-2 MBS:070009544.. Temeljni kapital:398.. 200,00 kn.. Član uprave:.. Ratko Matotek, dipl.. ing.. građ.. Prokurist:.. Dragutin Matotek, dipl.. Dobro došli na naše stranice!.. Međimurje-investa d.. o.. Poduzeće Međimurje investa d.. Čakovec.. nastalo.. je u uvjetima velikih i značajnih promjena i temeljitog restrukturiranja građevinskog tržišta  ...   za nizom specifičnih stručnih poslova koji su se do tada obavljali unutar velikih sustava ili se za njima uopće nije javljala potreba u uvjetima specifičnih vlasničkih odnosa.. I dimenzioniranje financijskog tržišta zahtijevalo je specifičnu konzultantsku podršku građevinskih stručnjaka i procjenitelja.. Sve brojniji poduzetnici također su se u donošenju poslovnih odluka i vođenju projekata počeli okretati stručnjacima.. više.. Djelatnosti:.. PROCJENE NEKRETNINA.. VJEŠTAČENJA I EKSPERTIZE U GRADITELJSTVU.. ETAŽIRANJE GRAĐEVINA.. STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM GRAĐEVINA.. LEGALIZACIJE GRAĐEVINA.. PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE.. VOĐENJE PROJEKATA.. KONZALTING, INVESTICIJSKO I TEHNIČKO SAVJETOVANJE.. ZASTUPANJE INVESTITORA U SVIM FAZAMA REALIZACIJE PROJEKTA.. POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA.. INVESTICIJSKE STUDIJE I ELABORATI.. IZDAVANJE MIŠLJENJA O PRAVNOJ SIGURNOSTI NEKRETNINA.. IZRADA TROŠKOVNIKA.. ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFICIRANJE ZGRADA.. Naslovnica.. |.. Djelatnosti.. Nekretnine.. Reference.. O nama.. Kontakt.. Međimurje investa 2009 Sva prava pridržana..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec : Djelatnosti :
  Original link path: /djelatnosti.asp
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec : Etažiranje :
  Descriptive info: Etažiranje građevina.. Pružamo uslugu podjele građevine na samostalne uporabne cjeline (etažiranje) izradom Plana posebnih dijelova (etažni elaborat).. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA ETAŽIRANJE GRAĐEVINA.. - izvadak iz zemljišne knjige s upisanim zgradama koje se etažiraju.. - potvrda Područnog ureda za katastar o evidenciji građevine u katastarskom operatu, koja sadrži preris ili kopiju.. katastarskog plana s ucrtanim zgradama i posjedovni list.. - identifikacija u slučaju da brojevi čestica u katastru i zemljišnoj knjizi nisu identični.. - akt kojim je odobreno građenje (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja,  ...   kojim se odobrava građenje.. - uporabna dozvola, uvjerenje za uporabu građevine ili potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog.. inženjera tijelu graditeljstva koje je izdalo dozvolu.. DATUM IZDAVANJA DOKUMENTACIJE.. NE SMIJE BITI STARIJI OD 6 MJESECI.. , OSIM ZA PROJEKTE I DOZVOLE.. BEZ OVE DOKUMENTACIJE NIJE MOGUĆE ISHODITI POTVRDU NADLEŽNOG TIJELA GRADITELJSTVA NA ETAŽNI ELABORAT, A TIME NITI UPIS ZGRADE PO ETAŽAMA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA !.. VAŠI SUDSKI VJEŠTACI:.. DRAGUTIN MATOTEK, dipl.. ing.. stalni sudski vještak za graditeljstvo.. i procjenu nekretnina.. i.. RATKO MATOTEK, dipl..

  Original link path: /Etaziranje.asp
  Open archive
 •  

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec : Legalizacija :
  Descriptive info: Svrha legalizacije građevina:.. - priključenje na komunalnu infrastrukturu (voda, kanalizacija, struja i plin).. - ucrtavanje građevine u katastarski operat.. - upis građevine u zemljišnu knjigu.. - brisanje zabilježbe o nepostojanju građevinske i uporabne dozvole u zemljišnoj knjizi.. - legalna zgrada više vrijedi.. • Legalizacija građevina izgrađenih prije 15.. veljače 1968.. Legalizacija građevina izgrađenih prije 15.. godine provodi se prema članku 330.. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINE.. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:.. - izvadak iz zemljišne knjige.. - potvrda Područnog ureda za katastar o vremenu evidentiranja građevine u katastarskom operatu, koja sadrži.. preris, kopiju ili presliku katastarskog plana te posjedovni list.. - geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izrađen od ovlaštenog inženjera geodezije (ako građevina nije ucrtana.. u katastarskom operatu ili gabariti iz kopije katastarskog plana  ...   vode, telefona ili drugih komunalija.. - druga dokumentacija iz vremena prije 15.. • Legalizacija građevina izgrađenih do 21.. lipnja 2011.. Legalizacija građevina izgrađenih prije 21.. godine (a nakon 15.. godine) provodi se prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) ovisno o veličini zgrade (građevinska bruto površina):.. 1.. Zahtjevna zgrada (> 400 m2, odnosno > 1.. 000 m2 poljoprivredne namjene).. 2.. Manje zahtjevna zgrada (.. 3.. Jednostavna zgrada (.. 4.. Pomoćna zgrada koja je u funkciji osnovne zgrade (.. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju se podnosi najkasnije do 30.. lipnja 2013.. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINE.. - geodetski snimak izvedenog stanja ili.. - izvod iz katastarskog plana (ako je zgrada evidentirana u katastarskom operatu).. VAŠI SUDSKI VJEŠTACI I OVLAŠTENI INŽENJERI:.. stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina.. ovlašteni inženjer građevinarstva..

  Original link path: /Legalizacije.asp
  Open archive

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec : Nadzor :
  Descriptive info: Pružamo usluge stručnog nadzora nad izgradnjom svih vrsta građevina visokogradnje i niskogradnje u svemu prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) te Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN152/08, 49/11 i 25/13).. Nadziremo sve vrste radova:.. - građevinski.. - obrtnički.. - instalaterski.. - infrastrukturni.. - vanjsko uređenje.. - prometnice.. Poduzeće ima stalno zaposlena dva ovlaštena inženjera građevinarstva.. VAŠI OVLAŠTENI INŽENJERI:..

  Original link path: /Nadzor.asp
  Open archive

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec
  Descriptive info: Pravna sigurnost nekretnina.. Izdavanje mišljenja o pravnoj sigurnosti nekretnina.. Vlasnicima, kupcima, prodavateljima ili drugim sudionicima u prometu nekretnina ključni su čisti papiri.. Izrađujemo mišljenje o pravnoj sigurnosti nekretnina bilo da su predmet prodaje ili kupnje.. U slučaju eventualnih manjkavosti upućujemo naručitelja na rješavanje istih ili preuzimamo cjelokupan postupak sređenja vlasničke i druge dokumentacije.. Tri ključna koraka za sigurnu kupnju nekretnine:.. Provjera vlasništva prodavatelja:.. - da li je prodavatelj upisan kao vlasnik nekretnine.. - da li je nekretnina bez tereta i služnosti.. - da li se radi o nekretnini za koju je izdan izvadak iz zemljišne knjige (identifikacija).. - ustanoviti identitet prodavatelja (provjeriti osobnu iskaznicu i još neki dokument  ...   za prodavatelja u zemljišnoj knjizi.. - točan opis nekretnine.. - prepisan opis nekretnine iz zemljišne knjige.. - jasno određena cijena i način isplate.. - određeno stupanje kupca u posjed i snošenje troškova korištenja do predaje u posjed.. - dozvola upisa u zemljišnu knjigu (clausula intabulandi – tabularna isprava).. - sadržana u ugovoru ili kao posebna izjava prodavatelja ovjerena kod javnog bilježnika.. Upis u zemljišnu knjigu:.. - ugovor u originalu ili ovjerenoj preslici.. - dozvola upisa u zemljišnu knjigu u originalu ili ovjerenoj preslici.. - sposobnost stjecanja vlasništva (hrvatsko državljanstvo).. - pristojba za upis.. Zaključno:.. Kupoprodaja je uspješno završena tek upisom u zemljišnu knjigu.. Radi sigurnosti važno je angažirati stručnjaka..

  Original link path: /PravnaSigurnost.asp
  Open archive

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec : Procjene :
  Descriptive info: Izrađujemo procjene vrijednosti nekretnina u obliku elaborata u svrhu:.. - kupoprodaje.. - osiguranja.. - hipotekarnih kredita.. - stečaja.. - privatizacije.. - diobe.. - unosa u trgovačko društvo.. - procjene vrijednosti kapitala.. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRAVOVALJANU IDENTIFIKACIJU.. I PROCJENU NEKRETNINE.. Za stan ili poslovni prostor u etažnom vlasništvu:.. - izvadak iz zemljišne knjige ili izvadak iz knjige položenih ugovora.. - nacrt prostora (poželjno).. Za kuću ili drugu građevinu:..  ...   projekta, građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava.. građenje.. - arhitektonski projekt za građevinsku dozvolu, izvedbeni ili neki drugi projekt (poželjno).. Za građevinsko zemljište:.. - dokaz da je parcela građevinska (uvjerenje nadležnog ureda za prostorno uređenje, lokacijska dozvola, rješenje.. o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje).. BEZ OVE DOKUMENTACIJE NIJE MOGUĆE IZRADITI KOREKTAN ELABORAT PROCJENE NEKRETNINE !.. građ..

  Original link path: /Procjene.asp
  Open archive

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec : Prodaja nekretnina :
  Descriptive info: Registrirani smo za obavljanje djelatnosti posredovanja nekretnina i zapošljavamo dva agenta s položenim stručnim ispitom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina.. Stranica u izradi..

  Original link path: /ProdajaNekretnina.aspx
  Open archive

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec : Energetski pregledi i certificiranje zgrada :
  Descriptive info: Energetski pregledi i certificiranje zgrada.. Obavljamo poslove energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim sustavima na osnovu ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13).. Svijest o potrošnji energije, emisiji stakleničkih plinova, zagađenju te očuvanju okoliša u svijetu jedna je od najvažnijih tema.. No, jednako tako važna je i ona o štednji, i to posebice tamo gdje se može, a to je racionalna potrošnja energije, posebno grijanja, ventilacije i hlađenja u zgradarstvu.. U tom smjeru vrlo značajan korak napravila je i Hrvatska, koja je donijela obvezu energetskog certifikata za svaku zgradu koja se želi prodati, iznajmiti ili dati u leasing.. Prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13) investitor je dužan osigurati energetski certifikat prije početka uporabe odnosno puštanja u pogon.. Bez certifikata nije moguće zgradu ucrtati  ...   javno izložen energetski certifikat, i to:.. Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je.. za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene:.. -.. korisne površine veće od 1.. 000 m2.. moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do.. 31.. prosinca 2012.. korisne površine veće od 500 m2.. prosinca 2013.. korisne površine veće od 250 m2.. prosinca 2015.. Razredi certifikata su određeni potrebnom godišnjom energijom za grijanje od A+ do G.. Svrha certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskim svojstvima zgrade i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, te u odnosu na referentne vrijednosti.. Zakonski rok važenja certifikata je 10 godina.. Benefiti od energetskog certifikata:.. - doprinos redu na tržištu nekretnina.. - jasna slika o tome koliko se energije troši i gubi.. - potvrda o kvaliteti izgradnje.. - novi argumenti za kupnju, najam ili leasing.. - preporuke poboljšanja.. - dobivanje poticajnih sredstava od fonda..

  Original link path: /energo.asp
  Open archive

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec : Reference :
  Descriptive info: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA.. NADZOR sanacija krova glavne zgrade PUM-a u Čakovcu godina: 2013.. GRAD PRELOG.. NADZOR rekonstrukcija građevine društvene namjene (upravne zgrade grada) u kulturni centar u Prelogu godina: 2012.. OPĆINA STRAHONINEC.. NADZOR rekonstrukcija građevine društvene djelatnosti u Strahonincu godina: 2011.. /2012.. MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE.. NADZOR rekonstrukcija društvenog doma u Goričanu godina: 2011.. SOLEKTRA d.. Čakovec.. NADZOR rekonstrukcija stambeno poslovne građevine u Čakovcu godina: 2012.. OPĆINA ŠENKOVEC.. NADZOR rekonstrukcije općinske zgrade i dogradnje knjižnice i čitaonice u Šenkovcu godina: 2009.. /2011.. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA.. NADZOR rekonstrukcije i dogradnje upravne zgrade u gradu Prelogu godina: 2009.. /2010.. vrijednost investicije: 7.. 000.. 000,00 kn.. NADZOR izgradnje Romskog obiteljskog centra u Kuršancu, Grad Čakovec godina: 2009.. vrijednost investicije: 2.. 476.. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČAKOVEC.. NADZOR rekonstrukcije poslovne građevine (poljoprivredna ljekarna s pratećim sadržajem) te izgradnje mosne vage u Domašincu godina: 2009.. vrijednost investicije: 915.. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC.. NADZOR izgradnje nove zgrade Centra za socijalnu skrb Čakovec godina: 2009.. vrijednost investicije: 13.. 620.. HZZO ZAGREB.. NADZOR privođenja namjeni poslovnog prostora HZZO, Područni ured Zagreb, Ispostava Jastrebarsko godina: 2009.. vrijednost investicije: 1.. 600.. NADZOR rekonstrukcije poslovnog prostora za potrebe ispostave Novi Marof u poslovnoj zgradi Mardeks u Novom Marofu godina: 2008.. /2009.. 935.. NADZOR rekonstrukcije postojeće zgrade u poslovnu zgradu HZZO-a i HZMO-a, Područni ured Gospić, Ispostava Otočac godina: 2007.. /2008.. 475.. NADZOR adaptacije dijela poslovnog prostora i osobnog dizala u zgradi HZZO, Područni ured Sisak godina: 2007.. vrijednost investicije: 3.. 900.. PRE-KOM d.. NADZOR adaptacije Centra za socijalnu skrb u Prelogu godina: 2007.. VILLA BREZOVICA NOVA d.. NADZOR izgradnje objekta zdrastveno-socijalne djelatnosti - ustanova za starije i nemoćne godina: 2007.. vrijednost investicije: 21.. TOPLICE SVETI MARTIN d.. NADZOR izgradnje višenamjenske poslovne zgrade godina: 2007 vrijednost investicije: 10.. MESAP d.. NADZOR izgradnje poslovne zgrade godina: 2007.. vrijednost investicije: 9.. JOSIP HERMAN d.. NADZOR izgradnje poslovne zgrade godina: 2006.. 500.. SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM.. NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije i uređenja  ...   Zagrebu godina: 2001.. vrijednost investicije: 65.. 400,00 DEM.. PPM d.. NADZOR izvođenja radova rekonstrukcije poslovne građevine, dogradnje i nadogradnje u Čakovcu godina: 2001.. vrijednost investicije: 478.. 352,00 kn.. MEĐIMURSKE VODE d.. NADZOR izvođenja radova dogradnje poslovne građevine u Savskoj Vesi godina: 2001.. 794.. 299,00 kn.. BETAPLAST d.. NADZOR izgradnje restorana godina: 2001.. vrijednost investicije: 184.. 300,00 DEM.. POREZNA UPRAVA MURSKO SREDIŠĆE.. UREĐENJE prostorija godina: 2001.. vrijednost investicije: 104.. 850,00 DEM.. UREĐENJE vinoteke u Varaždinu godina: 2000.. UNIPOT d.. NADZOR izgradnje poslovne građevine godina: 2000.. vrijednost investicije: 150.. 000,00 DEM.. AUTO KLUB ČAKOVEC.. NADZOR izvođenja radova sanacije krovišta i uređaja sanitarija godina: 2000.. OBITELJ BLAŽI IZ VARAŽDINA.. NADZOR izgradnje poslovnog objekta u Gornjem Knegincu godina: 2000.. vrijednost investicije: 600.. MTČ d.. NADZOR izvođenja radova na uređenju prodavaonice u Zadru godina: 1999.. vrijednost investicije: 120.. UREĐENJE dijela Robne kuće Zagreb godina: 1999.. vrijednost investicije: 100.. IZVOĐENJE površina: 450 m2 godina: 1998.. vrijednost investicije: 398.. MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA ČAKOVEC.. UREĐENJE poslovne zgrade u Čakovcu godina: 1998.. VOJARNA ČAKOVEC.. REKONSTRUKCIJA kotlovnice u vojarni Čakovec godina: 1997.. vrijednost investicije: 230.. MODEKS d.. NADZOR izvođenja radova adaptacije i dogradnje objekta u Toplicama Vučkovec površina: 380 m2 godina: 1997.. GRAD ČAKOVEC.. NADZOR izgradnje zatvorenog kupališta godina: 1996.. vrijednost investicije: 10.. IZVOĐENJE radova na zamjeni krova na hali u Donjem Kraljevcu površina: 569 m2 godina: 1996.. REKONSTRUKCIJA skladišta u Donjem Kraljevcu površina: 850 m2 godina: 1996.. AUTO MOTO CENTAR MEĐIMURJE d.. KONZALTING i IZVOĐENJE salona automobila površina: 120 m2 godina: 1996.. UREĐENJE vinoteke i prodaje vina u Čakovcu površina: 65 m2 godina: 1995.. STAMBENO POSLOVNI CENTAR TRAVNIK U ČAKOVCU.. UNUTARNJE UREĐENJE stambeno poslovnog centra Travnik u Čakovcu površina: 286 m2 godina: 1995.. POSLOVNI CENTAR MODERNA U ČAKOVCU.. KONZALTING, INŽENJERING i NADZOR poslovnog centra Moderna u Čakovcu površina: 700 m2 godina: 1995.. MGP d.. ADAPTACIJA poslovnih prostorija površina: 160 m2 godina: 1995.. ADAPTACIJA skladišta površina: 800 m2 godina: 1994.. KONZALTING, INŽENJERING i NADZOR stambeno poslovnog centra Travnik u Čakovcu površina: 1.. 800 m2 godina: 1994..

  Original link path: /reference.aspx?1
  Open archive

 • Title: Međimurje-investa d.o.o. Čakovec : Reference :
  Descriptive info: KRALJIĆ VANJA.. NADZOR izgradnja stambene zgrade u Strahonincu godina: 2012.. /2013.. GTT d.. Strahoninec.. NADZOR rekonstrukcija poslovno-stambene građevine u Murskom Središću godina: 2013.. NADA MARRECK.. NADZOR izgradnja stambene zgrade u Grabrovniku godina: 2012.. HAJDAROVIĆ MILJENKO I SNJEŽANA PERMOZER HAJDAROVIĆ.. NADZOR izgradnje montažne stambene zgrade u Prelogu godina: 2011.. SKLEPIĆ PETRA I DOMINIQUE.. NADZOR izgradnje montažne stambene zgrade u Jalšovcu godina: 2010.. KRALJIĆ IVAN I GROZDANA.. NADZOR gradnje stambene zgrade u Strahonincu godina: 2008.. KMK ZIB d.. KONZALTING I NADZOR izgradnje višestambene građevine u Prelogu - naselje  ...   KUĆA U ČAKOVCU.. KONZALTING, INŽENJERING i NADZOR izgradnje obiteljske kuće u Čakovcu godina: 2002.. SILADI.. KONZALTING i NADZOR izgradnje obiteljske kuće Siladi u Čakovcu godina: 2002.. vrijednost investicije: 620.. 058,00 kn.. KRAPINSKE TOPLICE.. NADZOR izgradnje obiteljske kuće u Krapinskim Toplicama godina: 2000.. vrijednost investicije: 180.. MARĐETKO IGNACIJE.. ADAPTACIJA obiteljske kuće Marđetko u Zagrebu površina: 248 m2 godina: 1997.. MEĐIMURJE-TEGRA d.. NADZOR izgradnje stambenog niza obiteljskih kuća površina: 750 m2 godina: 1997.. UREĐENJE OBITELJSKE KUĆE U ZAGREBU.. UREĐENJE obiteljske kuće u Zagrebu površina: 150 m2 godina: 1996..

  Original link path: /reference.aspx?2
  Open archive •  


  Archived pages: 25