www.archive-org-2014.com » HR » N » NASADICA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 279 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Naša dica | Udruga roditelja djece s posebnim potrebama
  Descriptive info: .. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama.. O nama.. O udruzi.. Opći podaci.. Statut.. Svrha i ciljevi.. Članstvo.. Programi.. Raspored.. Projekti 2013.. G.. Ostale aktivnosti.. Knjižnica.. Projekti proteklih godina.. Edukacija.. Donatori.. Naši donatori.. Volonteri.. Kako postati volonter?.. Kako nam pomoći?.. Mediji.. Kontakt.. Natječaj HT-a “Zajedno smo jači”.. ODOBREN PROJEKT na natječaju HT-a “Zajedno smo jači”.. Saznajte više.. PECS edukacija.. Završetkom prve PECS BASIC TRAINING radionice, željeli bismo se zahvaliti svima koji su svojim sudjelovanjem pomogli da ova radionica bude uspješna.. Julia Biere Hoffman.. Akcija prikupljanja sredstava za kombi vozilo udruge.. Humanitarna akcija prikupljanja sredstava za kupnju kombi vozila za udrugu roditelja djece s posebnim potrebama „Naša dica“.. Saznajte više ».. Posebne priče.. Čestitka.. Gle, poletješe anđeli poput ptica, dotakoše osmijeh tvoga lica.. Neka i tebi prenesu poruku na krilima bijelim: da ti puno sreće i miran Božić želim!.. Međunarodni dan osoba s invaliditetom.. Na Međunarodni dan osoba s invaliditetom bili smo gosti na prekrasnom druženju u O.. Š Kneza Mislava u Kaštel Sućurcu gdje su djeca s teškoćama iz posebnih skupina bila domaćini.. U sklopu druženja bila je organizirana likovna radionica na kojoj su sudjelovali i štićenici Centra Mir a nakon radionice upriličen je prigodni program na kojem je [ ].. Naša dica, studija slučaja Sveučilišnog udžbenika: Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija 2013.. Jako smo ponosni što je naša mala udruga Naša dica dio jednog novog izdanja  ...   ove akcije su zaposlenici Lidla koji su predlagali organizacije za donaciju.. Našu udrugu predložile su tri zaposlenice Lidla jedna iz prodajnog centra u Kaštel Sućurcu i dvije zaposlenice [ ].. PECS EDUKACIJA PRIJAVE.. Obavijesti za sudionike! 22.. 09.. 2013.. g.. Na mail adrese sudionika poslane su informacije o mjestu održavanja edukacije , program i ostali detalji, a one koji u prijavnici nisu naveli mail adresu-nazvati ćemo u naredna 2 dana.. Sve sudionike ćemo još jednom kontaktirati telefonom, najkasnije 7 dana prije početka održavanja edukacije.. 9.. i 10.. 10.. (srijeda i četvrtak) [ ].. Post navigation.. Older posts.. Obavijesti.. Obavijesti za članove.. Pretraži.. Pretraži:.. Visit Today : 11.. Visit Yesterday : 0.. This Month : 11.. Who's Online : 1.. Kategorije.. (7).. Kaštela.. (5).. Nekategorizirano.. (1).. Novosti.. (31).. (17).. Ostalo.. (4).. Prava.. Donatori.. Portal Grada Kaštela.. Za doček suho, a onda počinje kiša.. Uz prijetnju pištoljem opljačkao pekarnicu.. NOGOMET: Šarić u juniorskoj Bundesligi.. Udruga Naša dica.. Put Mira 25, Kaštel Novi.. OIB.. 56692178598.. Tel.. 021-235-408 , 095-622-4455.. Fax.. 021-235-411.. Email: udruga@nasadica.. hr.. Žiro račun kod HPB 2390001-1100354245.. IBAN: HR78 2390001 1100354245.. Najnoviji komentari.. admin o.. Humanitarna akcija za Gabrijela je ZAVRŠENA.. Monetarno o.. dobre duse.. o.. Kaštela o.. Jakov o.. Humane zvijezde Hrvatske spektaklom do kombija za Našu dicu.. Korisne poveznice.. Rana intervencija.. Pravobraniteljica za OSI.. Pravobraniteljica za djecu.. 2014.. Naša dica.. Designed by.. Themes Co.. Back to top..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O nama | Naša dica
  Descriptive info: Home.. O nama.. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica osnovana je 15.. 12.. 2007.. godine s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.. Svrha Udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i  ...   njihovih obitelji.. Rad Udruge je javan.. Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem svih organa Udruge, obavještavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obavještavanje o djelovanju Udruge, kako članstva tako i ostalih zainteresiranih.. Visit Today : 15.. This Month : 15.. Who's Online : 3..

  Original link path: /o-nama/
  Open archive

 • Title: O udruzi | Naša dica
  Descriptive info: O udruzi..

  Original link path: /o-nama/o-udruzi/
  Open archive
 •  

 • Title: Opći podaci | Naša dica
  Descriptive info: Opći podaci.. Puni naziv Udruge:.. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica.. Skračeni naziv Udruge:.. Sjedište:.. Kaštel Novi.. Područje djelovanja:.. Republika Hrvatska.. Status:.. Udruga.. Osnivački akt:.. Predsjednica udruge:.. Gordana Burić.. Matični broj:.. 02337436.. OIB:.. Žiro račun:.. 2390001-1100354245 HPB.. IBAN.. : HR7823900011100354245.. Adresa:.. :.. 021-235-408.. 095/622-4455.. E-mail:.. udruga@nasadica.. www.. nasadica..

  Original link path: /o-nama/opci-podaci/
  Open archive

 • Title: Statut | Naša dica
  Descriptive info: Statut.. Na temelju Zakona o udrugama ( Narodne novine br.. 88/01) na Skupštini Udruge roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica , održanoj 15.. godine donesen je.. STATUT.. OSNOVNE ODREDBE.. Članak 1.. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica ( u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.. Puni naziv Udruge glasi: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica.. Skraćeni je naziv Udruge: Naša dica.. Sjedište Udruge je u Kaštel Novom , a Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.. Članak 2.. Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm,a sadrži naziv Udruge i sjedište.. Članak 3.. Članak 4.. Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem svih organa Udruge, obaviještavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine podobne za pravodobno i objektivno obaviještavanje o djelovanju Udruge, kako članstva tako i ostalih zainteresiranih osoba.. Članak 5.. Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik Udruge.. DJELATNOST UDRUGE.. Članak 6.. Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:.. uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s posebnim potrebama, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;.. informiranje članstva i javnosti o problemima djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji;.. poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s posebnim potrebama;.. poticanje razvoja potrebnih ustanova ( primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.. );.. organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.. ;.. organiziranje programa za djecu s posebnim potrebama u suradnji sa stručnjacima ( kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.. );.. izdavačku djelatnost u skladu s ciljevima i zadacima Udruge ( informacije, suradnja na prijevodima stručne literature i sl.. prikupljanjem i raspodjelom humanitarne pomoći;.. radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.. Članak 7.. Udruga razvija svoju djelatnost kao jedinstvena organizacija.. U okviru Udruge, radi racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti iz članka 6.. , s obzirom na područje djelovanja, organiziraju se podružnice kao posebne unutrašnje organizacione jedinice Udruge.. Podružnice se organiziraju po urbanim centrima.. Podružnica ima svoj pečat koji osim sadržaja pečata iz članka 3.. Statuta, sadrži i ime urbanog centra u kojem djeluje.. Odluku o organiziranju podružnice donosi Upravni odbor Udruge.. Podružnica nije pravna osoba.. Podružnica ima svoj žiro-račun.. Radom podružnice rukovodi voditelj podružnice kojeg imenuje Upravni odbor.. Voditelj podružnice:.. predstavlja podružnicu, a može zastupati Udrugu temeljem posebne punomoći.. organizira i rukovodi djelatnošću podružnice u okviru djelatnosti Udruge.. predstavlja podružnicu kao izvjestitelj u Upravnom odboru.. informira podružnicu o radu Upravnog odbora.. podnosi Upravnom odboru i predsjedniku Udruge periodična izvješća o radu podružnice.. za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru.. ČLANSTVO.. Članak 8.. Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u ovom Statutu.. Članovi Udruge su redovni članovi, članovi prijatelji, počasni i nominalni.. Redovnim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete s posebnim potrebama kao što je dijete sa cerebralnom paralizom, autizmom, mentalnom retardacijom, i drugim teškoćama u razvoju.. Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.. Počasnim članom postaje osoba osobito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog Upravnog odbora i uz suglasnost Skupštine.. Nominalni članovi Udruge su djeca redovnih članova Udruge koja imaju posebne potrebe.. Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Upravni odbor.. Članak 9.. Članovi Udruge imaju pravo i obvezu:.. da svojim radom doprinose ostvarivanju programa i zadataka Udruge;.. da uredno plaćaju članarinu za pokriće troškova i obveza Udruge;.. da sudjeluju u radu i da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;.. da poštuju privatnost svakog člana Udruge.. Članak 10.. Članstvo u Udruzi prestaje:.. istupom po osobnoj želji.. isključenjem odlukom Upravnog odbora ukoliko član ne izvršava svoje obveze ili djeluje suprotno interesima Udruge ili ako teže povrijedi Etički kodeks Udruge.. neplaćanjem članarine duljim od šest mjeseci.. prestankom rada Udruge.. Odluku o isključenju donosi  ...   po funkciji su predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.. Mandat članova Upravnog odbora, kao i mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika, traje dvije godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.. Članak 17.. Upravni odbor u okviru svojih zadataka i ovlaštenja:.. priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune, financijski plan i završni račun.. odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge.. saziva Skupštinu i priprema dnevni red.. izvršava odluke Skupštine, rukovodi i usmjerava rad Udruge između dviju Skupština.. upravlja imovinom Udruge.. oblikuje po potrebi stalna i povremena stručna tijela i imenuje predsjednika i članove tih tijela.. vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijsko-materijalnom poslovanju.. donosi odluke o sklapanju Ugovora o radu.. Upravni odbor je odgovoran za svoj kao i sveukupni rad Udruge.. Članak 18.. Predsjednik Udruge:.. predstavlja i zastupa Udrugu i organizira izvršavanje njezinih zadataka.. predsjedava sjednicama Upravnog odbora i izvršava njegove odluke.. sastavlja godišnji izvještaj o radu Udruge.. Članak 19.. Dopredsjednik Udruge zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti i ima ista prava i dužnosti kao i predsjednik.. Članak 20.. Tajnik Udruge:.. predstavlja i zastupa Udrugu.. obavlja administrativne poslove,vodi evidenciju članova i brine o imovini Udruge.. Članak 21.. Upravni odbor se sastaje prema potrebi i pravovaljano donosi odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova.. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.. Ukoliko je zaposlenik Udruge član Upravnog odbora Udruge, ne može sudjelovati u donošenju odluka vezanih uz njegov Ugovor o radu.. Sjednicu Upravnog odbora, saziva i vodi predsjednik Udruge ili u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik.. O tijeku sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik ili dopredsjednik i tajnik Udruge.. Članak 22.. Nadzorni odbor je tijelo Udruge koje ima tri člana.. Predsjednika Nadzornog odbora i članove bira Skupština na vrijeme od dvije godine iz reda svojih članova.. Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran predsjednik Udruge kao ni članovi Upravnog odbora.. Nadzorni odbor brine o pravilnoj primjeni Satuta i pravilnika, kontrolira materijalno-financijsko poslovanje te nadzire rad Udruge i o tome podnosi izvještaj Skupštini.. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.. Članak 23.. Vijeće udruge čine redovni članovi, članovi prijatelji i počasni članovi Udruge, a ima svrhu uspostavljanja neposrednog kontakta roditelja djece s posebnim potrebama i svih osoba koje im žele pružiti podršku i pomoć.. Članak 24.. Skupština i Upravni odbor mogu, svaki u svom području rada, imenovati savjetničke komisije za aspekte zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i sl.. Sastav savjetničkih komisija, zadaci i način rada određuju se prilikom njihovog imenovanja.. Članak 25.. Udruga obavlja svoje financijsko poslovanje putem vlastitog bankovnog računa.. IZVORI SREDSTAVA.. Članak 26.. Izvori sredstava Udruge su:.. članarina redovnih članova i članova prijatelja.. donacije.. dotacije.. sponzorstva.. dobrovoljni prilozi.. ostali izvori u skladu sa zakonom.. Plan prihoda i rashoda utvrđuje se za svaku godinu, financijskim planom.. Sredstva Udruge mogu se koristiti samo namjenski u skladu sa Statutom i usvojenim financijskim planom.. Članak 27.. Sve funkcije u Udruzi su dobrovoljne.. Rad pojedinaca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Upravni odbor.. Financijsko-materijalno poslovanje Udruge organizira se i vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.. Financijsko računovodstveni poslovi povjeravaju se stručnoj osobi.. PRESTANAK RADA UDRUGE.. Članak 28.. Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine da ne postoji potreba ili uvjeti za nastavak djelovanja.. Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku Udruge, donosi se i odluka o raspodjeli eventualno pozitivnog salda i imovine Udruge.. U slučaju prestanka Udruge imovina Udruge pohranjuje se do osnivanja nove Udruge ili se prenosi na jednu ili više udruga ili ustanova koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama ili po odluci Skupštine može najsvrsishodnije koristiti navedenu imovinu.. Imovina i pozitivni saldo Udruge ne može se razdijeliti među članovima Udruge.. ZAKLJUČNE ODREDBE.. Članak 29.. U svim sporovima između Udruge i jednog ili više članova odlučuje Upravni odbor.. Kod razlike u shvaćanju neke odredbe ovog Statuta odlučuje Upravni odbor.. Članak 30.. Ispravno tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.. Članak 31.. Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruge.. U Kaštel Lukšiću, 15.. godine,.. Predsjednica Udruge:..

  Original link path: /o-nama/statut/
  Open archive

 • Title: Svrha i ciljevi | Naša dica
  Descriptive info: Svrha i ciljevi.. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica je udruga s ciljem unapređivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji.. Svrha udruge je okupljanje i organiziranje roditelja djece s posebnim potrebama i drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji..

  Original link path: /o-nama/svrha-i-ciljevi/
  Open archive

 • Title: Članstvo | Naša dica
  Descriptive info: Članstvo.. Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, domaća ili strana, koja prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge i daje svoj doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka navedenih u Statutu.. Ukoliko želite postati naš član,slobodno nam se javite telefonom,mailom ili dođite kod nas u udrugu..

  Original link path: /o-nama/clanstvo/
  Open archive

 • Title: Programi | Naša dica
  Descriptive info: Programi.. NAPOMENA: U tijeku je izrada rasporeda rada terapeuta prema odobrenim projektima/programima.. RADNO VRIJEME UREDA -Rudine.. PONEDJELJAK-PETAK.. 15:00 19:00.. UTORAK:.. SPORT 17:00 18:00.. MALI MATEMATIČARI 18:00 19:00.. SRIJEDA:.. KREATIVNE RADIONICE 18:00 20:00.. ČETVRTAK:.. RADNI TERAPEUT 14:15 17:00.. DEFEKTOLOG-SAVJETOVALIŠTE (prema dogovoru).. MALA ŠKOLA 18:00 19:00.. PETAK:.. RADIONICE ZA RODITELJE/KREATIVNE RADIONICE 18:00 20:00.. SUBOTA:.. DEFEKTOLOG 8:00 10:30.. MALA ŠKOLA 10:00 11:00.. RADNE AKCIJE-MALA KUĆA..

  Original link path: /aktivnosti/
  Open archive

 • Title: Raspored | Naša dica
  Descriptive info: Raspored.. PONEDJELJAK, SRIJEDA , PETAK.. 8:00 15:00.. UTORAK I ČETVRTAK:.. 8:00 12:00.. 16:00 19:00.. SUBOTA.. 8:00 13:00.. Kontakt: 021-235-408.. 095-622-4455, 095-622-4456.. Email.. info@nasadica..

  Original link path: /aktivnosti/raspored/
  Open archive

 • Title: Projekti 2013.G. | Naša dica
  Descriptive info: Odobreni projekti i programi koje provodimo u 2013.. godini :.. Sve usluge za roditelje su besplatne.. Grad Kaštela.. Sufinanciranje programa.. Rana intervencija i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju.. Odobren iznos : 63.. 100,00 kuna.. Angažirani vanjski stručni suradnici: Spec.. rane interencije,defektolog,fizioterapeut,radni terapeut/th.. senzorne integracije i kineziterapeut/ped.. senzorne integracije.. Županija Splitsko dalmatinska.. Odobren iznos : 10.. 000,00 kuna.. RTL Pomaže djeci.. Projekt odobren u 2012.. godini , vrijeme trajanja projekta 1.. 2012.. do 30.. 04.. Odobren iznos : 64.. senzorne integracije ,kineziterapeut/ped.. Hrvatski Zavod za zapošljavanje.. Pojedinačni projekti.. zapošljavanje osoba sa završenim VSS.. Zaposene  ...   završenim VSS.. Zaposlena osoba : Dizajner vizualnih komunikacija.. Odobren iznos: 42.. 380,00 kn.. Javni rad.. - zapošljavanje dugotrajno nezaposlene osobe.. Vrijeme trajanja : 16.. 08.. do 15.. 01.. Odobrena sredstva : 17,190,00 kn.. HT-Zajedno smo jači.. Odobren iznos : 80.. Vrijeme trajanja : do 31.. Humanitarna akcija za liječenje Gabrijela Pervana.. Vrijeme trajanja : 06.. do 4.. Planirana/potrebna sredstva: 185.. Prikupljena sredstva : 200.. PECS Edukacija.. Vrijeme održavanja: 9.. listopad 2013.. Vrijednost programa edukacije: 100.. Organizacija edukacije najvećim dijelom pokrivena je kotizacijama polaznika te dijelom sredstava : Grada Kaštela,Županije Splitsko dalmatinske i tvrtke Yacht Konzalting..

  Original link path: /aktivnosti/projekti-u-tijeku/
  Open archive

 • Title: Ostale aktivnosti | Naša dica
  Descriptive info: Ostale aktivnosti.. Kreativne radionice.. Održavaju se uglavnom subotom poslije podne od 16:00 prema interesima roditelja.. PECS radionice.. -radionice se organiziraju prema interesu stručnjaka i roditelja.. Na radionicama se izrađuju sličice,rasporedi,razni materijali za vizualnu podršku ,educiranje roditelja i stručnjaka i rad na programima specijaliziranim za djecu s komunkacijskim teškoćama..

  Original link path: /aktivnosti/ostale-aktivnosti/
  Open archive •  


  Archived pages: 279