www.archive-org-2014.com » HR » N » NI-AL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Ni-Al d.o.o. | Geodetsko katastarski poslovi
  Descriptive info: .. O nama.. Usluge.. Kontakt.. Tvrtka Ni-Al d.. o.. osnovana je 1999.. godine sa sjedištem u Velikoj Gorici.. Upisana je u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 080234600.. Početkom 2006.. godine otvoren je i ured u Sisku.. Tvrtka obavlja sve vrste geodetskih usluga i posluje na području cijele Republike Hrvatske.. Posjeduje ovlaštenje Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.. Zapošljava 5 geodetskih stručnjaka.. U uredu u Velikoj Gorici sa stručnim savjetom dočekat će Vas direktor tvrtke Alan Alilović, ing.. geodezije i Toni Terzić, ing.. geod.. Ukoliko Vam je jednostavnije posjetiti naš ured u Sisku u rješavanju Vaših problema pomoći će Vam Nenad Brkić, geodetski tehničar, Anto Aščić, geodetski tehničar i Ivana Podoreški, dipl.. ing.. geod.. Oprema koju koristimo:.. instrumenti: Leica TCR 702, Leica TCR 705, Leica GPS System 1200, Leica NA724.. te ostala geodetska i uredska oprema potrebna za kvalitetno obavljanje geodetskih radova.. Kako bi što bolje stekli uvid u širok spektar poslova koje obavljamo navodimo neke od projekata na kojima smo radili tijekom prošlih godina:.. Geodetski radovi u sklopu izgradnje pogona za izomerizaciju u INA – Industrija nafte Sisak (naručitelj radova Zagorje Tehnobeton d.. d.. ).. Geodetski  ...   (naručitelj radova Grad Velika Gorica).. Geodetski radovi na izgradnji nove obrtničke škole i dvorane u Sisku (naručitelj radova Kamgrad d.. Izrada podloga radi uređivanja i sanacija deponija u Šibeniku i Sisku (naručitelj radova Eurco d.. Radovi na proširenju kotlovskog postrojenja u TE-TO Zagreb (naručitelj radova Eurco d.. Izrada elaborata za određivanje lučkog područja na rijeci Kupi (naručitelj radova Lučka uprava Sisak).. Geodetski radovi na izgradnji hale za proizvodnju gotovih i polugotovih betonskih elemenata (naručitelj radova Oberndorfer d.. Izrada posebnih geodetskih podloga u svrhu uređenja ulica (naručitelji radova Grad Velika Gorica, Grad Sisak).. Geodetski radovi vezani za katastar zemljišta i zemljišne knjige, izrada geodetskih podloga za potrebe projektiranja, iskolčenja građevina (naručitelji radova Grad Sisak, Grad Velika Gorica, Grad Zagreb, Grad Petrinja, Općina Topusko, VG Komunalac d.. , Agrokor, Konstruktor – inženjering d.. , OIV d.. , Hrvatske vode, Hrvatske autoceste d.. , Ceste Sisak d.. , Gavrilović d.. Korisni Linkovi:.. SJEDIŠTE.. HR - 10410 Velika Gorica.. Kralja Petra Svačića 2.. P.. J.. 1.. Trg kralja Petra Krešimira IV br.. 2.. Tel: +385 (0)1 62 26 720.. Fax: +385 (0)1 62 26 728.. HR - 44000 Sisak.. Dr.. Ante Starčevića 20.. Tel /Fax: +385 (0)44 753 098.. MB:.. 00758752.. OIB:.. 35649512672.. ŽIRO RACUN:.. Hypo Alpe-Adria bank.. 2500009-1101055628..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, slobodno ga postavite te nam ostavite Vaše kontakt podatke.. Kontaktirati ćemo Vas u najbržem mogućem roku.. Ime i prezime / Tvrtka:.. Vaš e-mail:.. Subject:.. Poruka:.. Naše lokacije:.. 1 Velika Gorica.. HR 10410 Velika Gorica.. Mail: ni-al@ni-al.. hr.. Show options.. Hide options.. Additional options.. Avoid highways.. Avoid tolls.. KM.. Miles.. Get Directions.. Print Directions.. 2 Sisak.. HR 44000 Sisak.. ATTENTION.. ! (by Comprehensive Google Map Plugin).. Google found the following address(es) as NON-geographic and could not find them:.. [REPLACE].. Consider revising the address(es).. Did you make a mistake when creating marker locations or did not provide a full geo-address? Alternatively use Google web to validate the address(es)", "kml" : ".. Dear blog/website owner,.. Google returned the following error when trying to load KML file:.. [MSG] ([STATUS])", "kmlDocInvalid" : "The KML file is not a valid KML, KMZ or GeoRSS document.. ", "kmlFetchError" : "The KML file could not be fetched.. ", "kmlLimits" : "The KML file exceeds the feature limits of KmlLayer.. ", "kmlNotFound" : "The KML file could  ...   to load for an unknown reason.. ", "msgApiV2" : ".. It looks like your webpage has reference to the older Google API v2, in addition to the API v3 used by Comprehensive Google Map! An example of plugin using the older API v2, can be jquery.. gmap plugin.. Please disable conflicting plugin(s).. In the meanwhile, map generation is aborted!", "msgMissingMarkers" : ".. You did not specify any marker locations for the Google map! Please check the following when adding marker locations:.. [a].. In the shortcode builder, did you add location(s) and clicked the Add button before generating shortcode?.. [b].. In the widget, did you add location(s) and clicked Add button before clicking Save?.. Please revisit and reconfigure your widget or shortcode configuration.. The map requires at least one marker location to be added.. ", "msgNoGoogle" : ".. !(by Comprehensive Google Map Plugin).. It looks like Google map API could not be reached.. Map generation was aborted!.. Please check that Google API script was loaded in the HTML source of your web page"} ' />..

  Original link path: /?page_id=322
  Open archive

 • Title: Usluge
  Descriptive info: Legalizacija zgrada.. Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata.. Izrada elaborata katastra vodova.. Izrada posebnih geodetskih podloga.. Iskolčenje građevina.. Izrada situacijskih nacrta za građevine.. Poslovi stručnog nadzora..

  Original link path: /?page_id=14
  Open archive

 • Title: Legalizacija zgrada
  Descriptive info: Kako je u postupku legalizacije zgrade neophodno osim naših usluga zatražiti i usluge ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera građevinarstva, pružamo Vam mogućnost da se obratite za savjet uredima s kojima naš ured surađuje:.. Urbani prostor d.. za građenje i projektiranje, trgovinu i usluge.. Zagreb, Veliko Polje, Goranska 24/a.. (.. http://www.. urbani-prostor.. ).. Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva.. Zoran Zechner.. Sisak, Stjepana i Antuna Radića 3.. gsm: 095/914-76 75.. tel/fax: 044/523-179.. e-mail: zoran.. zechner@sk.. t-com.. Dokazom da je zgrada legalna odnosno zakonita smatraju se svi akti izdani za građenje, uporabu ili ozakonjenje zgrade izdani na temelju važećih zakona, a oni su sljedeći:.. AKTI ZA GRAĐENJE:.. građevinska dozvola.. rješenje o uvjetima građenja.. potvrda glavnog projekta.. rješenje za građenje.. građevna dozvola.. lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje.. građevna dozvola za jednostavne građevina.. rješenja o uvjetima uređenja prostora.. rješenje kojim se odobrava građenje.. AKTI ZA UPORABU:.. uporabna dozvola.. završno izvješće nadzornog inženjera.. uvjerenje za uporabu.. potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za građevine ne izdaje akt za uporabu.. dozvola za uporabu.. AKTI ZA OZAKONJENJE (LEGALIZACIJU):.. rješenje o izvedenom stanju (izdano na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama).. rješenje o izvedenom stanju (izdano na temelju ZPUG-a).. potvrda izvedenog stanja.. AKTI I DOKUMENTI KOJIMA SE NEZAKONITO IZGRAĐENA ZGRADA IZJEDNAČAVA SA ZAKONITO IZGRAĐENOM ZGRADOM:.. Uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada evidentirana do 15.. Veljače 1968.. godine.. Uvjerenje upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da je zgrada izgrađena do 15.. Veljače 168.. Dokumenti iz članka 332.. Stavka 1.. ZPUG-a (projekt prema kojem je građena ili snimku postojećeg stanja građevine, preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situaciju) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici i dokaz da je građenje, odnosno rekonstrukcija građevine provedena u sklopu projekta obnove ratom oštećenih ili porušenih kuća (ugovor o obnovi, akt tijela državne vlasti, zapisnik o primopredaji građevine i drugo).. Stavka 2.. ZPUG-a (potvrda da je građevinska dozvola ili drugo odgovarajući akt uništen ili da je nedostupan uslijed prirodne nepogode, ratnih i drugih razaranja, djelovanja ili događanja, snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici).. Stavka 3.. ZPUG-a (snimka postojećeg stanja, preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu na građevnoj čestici i dokaz da je građevina kupljena u svrhu stambenog zbrinjavanja u smislu Zakona o područjima posebne skrbi).. LINKOVI:.. ZPUG NN76/07.. ZPUG NN38/09.. ZPUG NN55/11.. ZPUG NN90/11.. LEGALIZACIJA PREMA ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA.. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti mjerila 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21.. Lipnja 2011.. godine (DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.. Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se.. RJEŠENJEM O IZVEDENOM STANJU.. koje donosi upravno tijelo područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave koje prema posebnom zakonu obavlja poslove izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građenja na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada.. Zahtjev za donošenje rješenja podnosi se najkasnije do 30.. lipnja 2013.. Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2, zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2 i zgradu javne namjene bez obzira na njenu površinu –.. ZAHTJEVNA ZGRADA.. , podnositelj zahtjeva prilaže:.. 3 primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu.. 3 primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade.. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.. PRIMJER ZAHTJEVA.. Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2 –.. MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA.. 3 primjerka geodetskog snimka odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu.. 3 primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade.. Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito  ...   je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja koje su u skladu s tom namjenom,.. područje posebne zaštite voda – zona sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju,.. eksploatacijsko polje mineralne sirovine, osim zgrada izgrađenih na eksploatacijskom polju nafte, plina ili geotermalnih voda.. Nezakonito izgrađena zgrada ne može se legalizirati ako se nalazi:.. unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za poslove zaštite kulturne baštine izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,.. na području upisanom u listu svjetske baštine UNESCO-a,.. na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda – pravne osobe za upravljanje vodama (u daljnjem tekstu: Hrvatske vode).. Nezakonito izgrađena zgrada ne može se legalizirati ako je izgrađena:.. na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.. ) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,.. kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.. ), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.. KOMUNALNI I VODNI DOPRINOS.. Nakon što je doneseno Rješenje o izvedenom stanju, plaća se komunalni doprinos i vodni doprinos, osim za pomoćne zgrade.. Vlasnik posebnog dijela zgrade ne plaća komunalni doprinos i vodni doprinos za njegov posebni dio koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja.. Nadležno upravno tijelo dužno je tijelima nadležnim za utvrđivanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa dostaviti podatke potrebne za obračun iznosa tog doprinosa u roku od petnaest dana od dana izvršnosti rješenja o izvedenom stanju.. Rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa odobrava se odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana izvršnosti rješenja, ako to zatraži podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade.. VODNI DOPRINOS.. Vodni doprinos plaća investitor na gradnju građevina.. Obračunavaju ga i naplaćuju Hrvatske vode rješenjem.. Sredstvima vodnog doprinosa financira se vodno gospodarstvo, njima se osigurava dostupnost i zaštita voda, izgradnja, upravljanje i održavanje vodnih sustava itd.. Osnovica za plaćanje vodnoga doprinosa prostorni je metar (m³).. U svrhu određivanja visine vodnoga doprinosa, područje Republike Hrvatske dijeli se u 3 zone: Zonu A, Zonu B i Zonu C.. Zonu A čini Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora.. Zonu B čini ostalo područje Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C.. Zonu C čine područja posebne državne skrbi.. Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici:.. KOMUNALNI DOPRINOS.. Komunalni je doprinos prihod proračuna općine odnosno grada na području kojeg se nalazi građevina.. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.. Odluku o komunalnom doprinosu donosi općinsko vijeće odnosno gradska skupština.. Odlukom se utvrđuju zone, jedinična vrijednost, način i rokovi plaćanja itd.. Mnogi gradovi i općine odobravaju olakšice za pojedine grupe investitora, bilo da se radi o proizvodnim pogonima ili rješavanju stambenog pitanja prvi puta ili nekog drugo razloga.. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU.. Prije donošenja rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva dužan je platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.. Naknada se može platiti u cijelosti, ili obročno.. Ako se legalizira zgrada s više stambenih odnosno funkcionalnih jedinica podnositelj zahtjeva plaća naknadu razmjernu svom djelu građevine a ostali vlasnici su obvezni platiti naknadu za svoj dio legalizirane građevine.. Ako zgrada ima i legalnih dijelova tada vlasnici legalnog dijela zgrade nisu obveznici plaćanja naknade.. Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi.. Nakon plaćanja naknade u cijelosti ili prvog obroka, u slučaju obročne otplate,stječu se uvjeti za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.. Naknada ne može biti niža od 500 kuna.. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.. DOKUMENT.. Visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.. -.. NN86/12..

  Original link path: /?page_id=217
  Open archive

 • Title: Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
  Descriptive info: Elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:.. diobe ili spajanja katastarskih čestica (za zemljišta koja su izvan granica građevinskog područja i zemljišta koja nisu građevinska.. provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja.. parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja.. parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije.. parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli.. parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja.. parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice.. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra.. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama (elaboratima u kojima se iskazuju neevidentirane ili promijenjene zgrade ili druge građevine prilažu se akti temeljem kojih su se te građevine mogle graditi –.. LEGALIZACIJA.. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica.. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica (elaborat se izrađuje pod uvjetom  ...   u katastarskom operatu, kada stanje na terenu odgovara stanju podataka u katastarskom operatu te se elaboratom predlaže provođenje promjena samo u zemljišnoj knjizi).. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige (.. ispravljanja propusta u održavanju katastra (elaborati se izrađuju za potrebe ispravljanja propusta koji su nastali uslijed toga što pojedini prijavni listovi nisu provedeni u katastarskom operatu, a provedeni su u zemljišnoj knjizi).. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije.. promjene područja i granica katastarskih općina.. Parcelacijski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica izrađuje se za zemljišta koja su izvan granica građevinskog područja i zemljišta koja nisu građevinska.. Za zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinska zemljišta izvan granica tog područja elaborat se izrađuje samo na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja..

  Original link path: /?page_id=281
  Open archive

 • Title: Izrada elaborata katastra vodova
  Descriptive info: U katastru vodova evidentiraju se vodovi:.. elektroenergetske mreže.. telekomunikacijske mreže.. vodovodne mreže.. kanalizacijske mreže.. toplovodne mreže.. plinovodne mreže.. naftovodne mreže.. Geodetska izmjera izgrađenih vodova obuhvaća:.. izmjeru položajnih lomnih točaka vodova (horizontalni položaj vodova).. izmjeru visinskih lomnih točaka vodova (kod kanalizacije na dnu cijevi ili kanala a kod ostalih vodova na tjemenu voda).. izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo.. izmjeru pripadajućih objekata.. prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda..

  Original link path: /?page_id=300
  Open archive

 • Title: Izrada posebnih geodetskih podloga
  Descriptive info: POSEBNA GEODETSKA PODLOGA je kartografska podloga (digitalni ortofoto plan s visinskim prikazom slojnice i kote s uklopljenim katastarskim planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.. Posebna geodetska podloga se izrađuje za potrebe određivanja  ...   (lokacijska dozvola),kao podloga za donošenje rješenja o.. utvrđivanju građevne čestice te kao podloga za idejni projekt (rješenje o uvjetima građenja).. Na posebnoj geodetskoj podlozi prikazano je stvarno stanje na terenu odnosno elementi koji su.. neophodni za projektiranje (građevine, međe katastarske čestice, granice kultura, putevi, ceste kao i.. visinska konfiguracija terena)..

  Original link path: /?page_id=272
  Open archive

 • Title: Iskolčenje građevina
  Descriptive info: Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar građevne čestice.. Osim iskolčenja građevine na terenu izrađuje se i elaborat iskolčenja koji je investitor dužan imati do početka gradnje odnosno do prijave početka gradnje građevinskoj inspekciji.. Za izradu elaborata  ...   pravo građenja (rješenje o uvjetima građenja, građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta) i glavni (arhitektonski) projekt.. Iskolčenje međe – obilježavanje međinih linija.. Iskolčenje međnih linija je postupak kojim se na terenu uz prisutnost naručitelja i vlasnika susjednih čestica obilježavaju lomne točke granica čestice temeljem katastarskih podataka (skice izmjere, katastarskih planova…)..

  Original link path: /?page_id=291
  Open archive

 • Title: Izrada situacijskih nacrta za građevine
  Descriptive info: Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu je nacrt koji je, prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.. Geodetski situacijski nacrt izrađuje se na osnovu podataka prikupljenih geodetskom izmjerom i odražava stvarno stanje na terenu i sadrži položajni i visinski prikaz snimljenog detalja.. Godetski situacijski nacrt najčešće se izrađuje u svrhu:.. legalizacije zgrada.. određivanja stvarne površine čestice.. za ishođenje uvjerenja za uporabu građevine.. za ishođenje uvjerenja o vremenu građenja građevine.. kao snimak izvedenog stanja kod tehničkog pregleda građevine..

  Original link path: /?page_id=551
  Open archive

 • Title: Poslovi stručnog nadzora
  Descriptive info: Stručni nadzor u gradnji neophodan je kako bi se gradnja izvodila u skladu sa izdanim rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom.. Geodetskim nadzorom se utvrđuje da li se radovi na terenu izvode prema danom projektu u visinskom i položajnom smislu..

  Original link path: /?page_id=579
  Open archive

 • Archived pages: 10