www.archive-org-2014.com » HR » N » NATURA2000

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 160 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Natura 2000
  Descriptive info: .. Početna stranica.. O nama.. Marine NATURA 2000.. Publikacije.. Galerija fotografija.. Press.. O PHARE projektu.. Kontakt.. O projektu.. Rezultati i aktivnosti projekta.. Događanja.. Prezentacije.. Projektni tim.. Brošure.. Letci.. Plakati.. Staništa i vrste.. NATURA 2000 u Europi.. TV spotovi.. Objavljeni članci.. Radijski i TV izvještaji.. Rezultati projekta.. Brošura o PHARE projektu.. Fotografije s radionica.. O ekološkoj mreži NATURA 2000.. Ekološka mreža NATURA 2000 u Hrvatskoj.. Odgovori na najčešća pitanja.. Fondovi i projekti.. Ocjena prihvatljivosti.. Kutak za dionike.. Kutak za znanstvenike.. Objašnjenje pojmova.. Dokumenti.. Linkovi.. Gubitak biološke raznolikosti.. Područja ekološke mreže NATURA 2000 u EU.. Europska Strategija.. Primjeri dobre prakse.. O prijedlogu ekološke mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj.. Trenutno stanje provedbe.. Upravljanje područjima NATURA 2000.. Upravljanje područjem Gorski kotar.. Upravljanje područjem Vransko jezero.. Kriteriji za pripremu prijedloga NATURA 2000.. Pregled NATURA 2000 područja u Hrvatskoj.. Pregled NATURA 2000 staništa i vrsta.. Pitanja s konzultacijskog procesa.. Mogućnosti nacionalog financiranja.. Pregled pretpristupnih EU fondova.. Pregled poslijepristupnih EU fondova.. Primjeri najbolje prakse.. Sedam savjeta za prijavu.. EIA, SEA i AA.. Metodologija.. Hrvatski pristup.. Poljoprivreda.. Šumarstvo.. Vode.. Prostorno planiranje.. Nevladine udruge.. Ekoturizam.. Komentari.. Volonterski rad.. Radionice i rezultati.. Predstavljanje projekta javnosti.. Komentirajte.. Zanimljivi dokumenti.. Moj  ...   aktivnostima vezanim uz pripremu prijedloga NATURA 2000 područja u Hrvatskoj.. Novosti.. Uspješno završen projekt EU IPA 2007 “Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj”.. Rezultati projekta EU IPA 2007 “Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj – MARINE NATURA 2000” službeno su predstavljeni na svečanosti namijen.. Opširnije.. Interaktivna karta NATURA 2000 područja u EU.. Na web stranicama Europske komisije možete pogledati kartu područja NATURA 2000 u EU.. Newsletter o NATURA 2000.. Zadnji broj glasnika o NATURA 2000 koji izdaje Europska komisija, broj 31.. , siječanj 2012.. Predstavljanje IPA projekta "Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj".. U četvrtak, 3.. veljače 2011.. , u hotelu Palace u Zagrebu održano je prvo javno predstavljanje projekta "Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže Natura 2000 u Hrvatskoj”.. Anketa.. Kako biste ocijenili vaše znanje o ekološkoj mreži NATURA 2000?.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Pregledna karta aplikacije za unos podataka o morskim NATURA staništima i vrstama.. Veze.. Europska komisija.. Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP).. NATURA 2000 projekti (LIFE).. Interaktivna karta NATURA 2000 u EU.. Čl.. 6 (4) - upravljanje.. NATURA 2000 i nevladine organizacije..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Natura 2000
  Original link path: /Home.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Natura 2000: O nama
  Descriptive info: Državni zavod za zaštitu prirode i institucionalni okvir zaštite prirode u Hrvatskoj.. Temeljni akt u zaštiti prirode u Hrvatskoj je Zakon o zaštiti prirode (ZZP) (NN 70/05, 139/08, 57/11).. ZZP je uveo u hrvatsko zakonodavstvo načela međunarodnih ugovora kojima je Republika Hrvatska stranka te direktiva EU iz područja zaštite prirode (Direktiva o staništima (Council Directive 92/43/EEC)) i Direktiva o pticama (Council Directive 2009/147/EC).. On definira zaštitu prirode kao zaštitu i očuvanje sveukupne biološke i krajobrazne raznolikosti temeljenu na zaštiti vrsta, staništa i posebnoj zaštiti prirodnih vrijednosti.. Cilj mu je osigurati racionalno i održivo korištenje prirodnih resursa od stran svih sektora (šumarstva, lovstva, poljoprovrede, vodnog gospodarstva, ribarstva, turizma, prometa, energetike itd.. ).. Nadležno ministarstvo za zaštitu prirode je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.. koje obavlja ugalvnom upravne poslove vezane uz zaštitu prirode.. Uprava za zaštitu prirode odgovorna je za sektor zaštite prirode unutar  ...   Državni zavod za zaštitu prirode.. Poslovi DZZP-a definirani su Zakonom o zaštiti prirode (čl.. 157.. i dr.. ) i između ostalog obuhvaćaju izradu, vođenje i ažuriranje baza podataka o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti i prirodnim vrijednostima Hrvatske, praćenje stanja zaštićenih prirodnih vrijednosti, praćenje stanja očuvanosti biološke i krajobrazne raznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu i vođenje informacijskog sustava zaštite prirode.. DZZP je također odgovoran za ocjenu planova upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima, stručne poslove vezane za izradu ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu, pripremanje i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode te promidžbu i edukaciju u zaštiti prirode.. Zavod ima četiri odjela: Odjel za divlje i udomaćene svojte i staništa, Odjel za ocjenu utjecaja na prirodu, Odjel za zaštićena područja te Odjel za krajobraze (vidi shemu institucionalnog okvira).. Više informacija o DZZP-u i zaštiti prirode u Hrvatskoj..

  Original link path: /PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=93&langID=1
  Open archive
 •  

 • Title: Natura 2000: Marine NATURA 2000
  Descriptive info: Mors.. ki.. okoliš u Hrvatskoj jedan je od od najbogatijih i najčišćih u cijeloj mediteranskoj regiji.. Broj poznatih živih vrsta u Hrvatskoj iznosi 38.. 000, no procjene govore o znatno većim brojkama koje možda dosežu i 100.. 000.. U proteklih pet godina u Hrvatskoj je opisano 199 novih svojti kopnenih, 205 svojti slatkovodnih i 20 svojti morskih beskralješnjaka.. Međutim, biološka raznolikosti Jadranskog mora i obalnog područja ugroženi su različitim čimbenicima.. Prekomjerni izlov ribe, turizam, zagađenje, eutrofikacija i invazivne vrste samo su neki od njih.. Kao zemlja pristupnica Europskoj uniji, Hrvatska mora provesti dvije direktive EU koje, između ostaloga, navode ugrožene vrste i stanišne tipove za koje  ...   NATURA 2000 u Hrvatskoj.. Unatoč tome što prijedlog NATURA 2000 obuhvaća značajan dio hrvatskog teritorija, njegov morski dio još uvijek nije dovršen radi nedostatka potrebnih podataka.. Očuvanje ugroženih europskih morskih stanišnih tipova i vrsta ne može se postići isključivo određivanjem i dobrim upravljanjem područjima mreže NATURA 2000.. Morske vrste i staništa moraju se štititi i izvan ekološke mreže kao dio šire strategije očuvanja mora.. Ljudske aktivnosti poput npr.. turizma i ribarstva često predstavljaju značajan negativan utjecaj na biološku raznolikost Jadranskog morač, U područjima NATURA 2000 ove aktivnosti nisu zabranjene, već se planiranjem upravljanja vodi računa da se one odvijaju na održiv način koji ne ugrožava biološku raznolikost..

  Original link path: /PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=122&langID=1
  Open archive

 • Title: Natura 2000: Publikacije
  Descriptive info: Budite slobodni preuzeti naše.. brošure.. i.. letke.. !..

  Original link path: /PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=44&langID=1
  Open archive

 • Title: Natura 2000: Galerija fotografija
  Descriptive info: Posjetite našu galeriju fotografija:.. Vrste i staništa.. Radionice..

  Original link path: /PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=90&langID=1
  Open archive

 • Title: Natura 2000: Press
  Descriptive info: Poštovani kolege,.. Ekološka mreža NATURA 2000 must je u svim europskim zemljama, kao i u zemljama koje su u pristupnim pregovorima.. Područja NATURA 2000 u Hrvatskoj potati će dio u EU ekološke mrežu NATURA 2000.. Želite li znati je li grad u kojemu živite, ili pak mjesto gdje ljetujete, dio ekološke mreže NATURA 2000; ako imate bilo kakvo pitanje, posjetite našu internetsku stranicu.. www.. natura2000.. hr.. i posjetite press kutak.. Slobodno se  ...   veće rezolucije, ili bilo kakve dodatne informacije o NATURA 2000 i aktivnostim koje se provode u pripremi prijedloga kao i informacije o novom projektu koje je usmjeren na NATURA 2000 u moru, slobodno nas kontaktirajte.. Ova web stranica napravljena je uz pomoć EU projekta Institucionalno jačanje i provedba ekološke mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj.. Projekt je trajao od siječnja 2008.. godine do svibnja 2009.. Daljnji rad stranice podržava Državni zavod za zaštitu prirode..

  Original link path: /PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=40&langID=1
  Open archive

 • Title: Natura 2000: O PHARE projektu
  Descriptive info: Europska je unija (EU) 2001.. godine postavila ambiciozan cilj zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti u Europi.. Kao odgovor na tu obvezu, temelj EU-ove politike čine dva važna europska propisa Direktiva o pticama i Direktiva o staništima.. Te su direktive najambicioznija inicijativa ikad pokrenuta kako bi se očuvala vrijedna staništa i vrste diljem svih zemalja članica EU-a.. Glavni cilj projekta NATURA 2000 u Hrvatskoj bio je podrška hrvatskim institucijama u približavanju  ...   vlastima u provedbi mreže NATURA 2000 u skladu s nacionalnim i EU-ovim zakonodavstvom.. Projekt je imao pet specifičnih ciljeva:.. Razrada prijedloga NATURE 2000 i proces konzultacija.. Razrada plana upravljanja za predloženo područje NATURA 2000 Park prirode Vransko jezero i Jasen.. Razrada plana upravljanja za predložena područja NATURA 2000 važnih za velike zvijeri.. Stručno usavršavanje za uspostavu i provedbu mehanizma ocjenjivanja prihvatljivosti utjecaja na područja NATURA 2000.. Podizanje javne svijesti..

  Original link path: /PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=94&langID=1
  Open archive

 • Title: Natura 2000: Kontakt
  Descriptive info: Adresa: Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb.. Telefon: 01/5502 900.. Fax: 01/5502 901.. e-mail:.. info@dzzp..

  Original link path: /PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=120&langID=1
  Open archive

 • Title: Natura 2000: O projektu
  Descriptive info: Kao dio IPA 2007 programa Europske unije u Hrvatskoj,.. projekt Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj.. pruža podršku Državnom zavodu za zaštitu prirode pri identificiranju i uspostavljanju morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj.. Ovaj cilj ostvaruje se pružanjem podrške DZZP-u, Ministartvu kulture i nizu drugih ministarstava, Agenciji za zaštitu okoliša, i drugim vladinim institucijama, kako bi se doprinijelo izradi prijedloga i uspostavi morskog dijela ekološke mreže NATURA 2000, što je obveza Hrvatske kao zemlje na pragu članstva u Europskoj uniji.. CI.. LJ PROJEKTA.. Glavni cilj projekta je pružanje podrške DZZP-u u izradi prijedloga i uspostavi morskog dijela mreže NATURA 2000 i provedbi pravne stečevine EU, kao i podrška hrvatskim institucijama pri prijenosu Direktive o staništima EU.. ___________________________________________________________________________.. PROJEKTNE AKTIVNOSTI.. Projekt je podijeljen u tri glavne aktivnosti:.. Aktivnost 1: Priprema detaljnog programa za dovršetak prijedloga morskog dijela ekološke mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj.. Značajno sudjelovanje dionika od samog početka projekta kroz prikupljanje podataka, planiranje, te davanje prijedloga.. Utvrđivanje i odabir dva morska pilot-područja iz predložene ekološke mreže NATURA 2000 na  ...   o izvješćivanju prema Direktivi o staništma.. Obuka djelatnika DZZP-a u praćenju stanja, procjeni stanja očuvanosti i izvješćivanju sukladno obvezama Direktive o staništima.. Obuku će provoditi međunarodni stručnjaci koristeći najbolju praksu zemalja članica EU.. Aktivnost 3: Jačanje kapaciteta za inventarizaciju biološke raznolikosti mora i utvrđivanje morskog dijela mreže Natura 2000.. Pravilni odabir i standardizacija metodologija za buduće aktivnosti inventarizacije i praćenja biološke raznolikosti mora u Hrvatskoj.. Izrada materijala za obuku ronilaca prilagođeni potrebama kartiranja morskih stanišnih tipova i vrsta na odabranim lokacijama.. Razvoj sustavne suradnje i razmjene podataka između Državnog zavoda za zaštitu prirode i dionika uključenih u prikupljanje podataka.. CILJNE SKUPINE.. Glavni korisnik ovog projekta je Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP), koji predstavlja središnju stručnu ustanovu za očuvanje prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode.. DZZP je odgovoran za stručne poslove vezne uz provedbu Direktive o staništima i Direktive o pticama EU.. ___________________________.. ________________________________________________.. TRAJANJE I FINANCIRANJE.. Vrijednost projekta je ukupno 508.. 300,00.. Ugovor o izvršenju projekta potpisan je u rujnu, a provedba je počela u studenom 2010.. Projekt će trajati do prosinca 2011..

  Original link path: /PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=125&langID=1
  Open archive

 • Title: Natura 2000: Rezultati i aktivnosti projekta
  Descriptive info: Očekivani rezultati projekta bili su:.. Detaljan program za dovršenje morskog dijela ekološke mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj u suradnji s relevantnim hrvatskim znanstvenim institucijama i stručnjacima.. Priprema programa istraživanja i praćenja stanja za morska NATURA staništa.. Uspostavljena suradnja i razmjena podataka između DZZP-a i dionika uključenih u prikupljanje podataka o biološkoj raznolikosti relevantnih za ekološku mrežu NATURA 2000.. Jačanje kapaciteta DZZP-a za procjenu stanja očuvanja NATURA vrsta/stanišnih tipova u svrhu izvješćivanja sukladno odredbama EU Direktive o staništima.. Obuka ronilaca za kartiranje morskih stanišnih tipova i vrsta.. Finalno izvješće projekta možete pogledati.. OVDJE.. AKTIVNOST 1.. U okviru prve aktivnosti (.. Izrada detaljnog programa rada za dovršenje morskog dijela ekološke mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj.. ) održano je sedam radionica u sedam obalnih županija Hrvatske u periodu od 15.. do 24.. Na radionici su sudionici upoznati s NATURA 20000 ekološkom mrežom, izradom trenutnog prijedloga NATURA 2000 područja u moru te detaljnijim aktivnostima i ciljem ovog projekta.. Obzirom na vrlo oskudne podatke o morskoj biološkoj raznolikosti izrada prijedloga NATURA 2000 predstavlja veliki izazov te je potrebno prikupiti što više postojećih podataka i trenutnog znanja o morskim vrstama i staništima, njihovoj rasprostranjenosti, očuvanosti, ugrozama i sl.. Iz tog je razloga drugi dio radionice bio posvećen podatcima.. Sudionici su, posebice ronioci, na kartama označavali područja na kojima su uočili neke od staništa ili vrsta s dodataka Direktive o staništima (Natura staništa i vrste) i to na području svih sedam obalnih županija.. Ovi podaci služe kao indikativni podaci nalazišta određene vrste ili staništa.. Preglednu kartu aplikacije za unos.. poda.. taka o Natura vrstama i staništima u moru možete pogledati na ovom.. linku.. Prezentacije s radionice možete pogledati.. AKTIVNOST 2.. Jačanje kapaciteta Državnog zavoda za zaštitu prirode.. -.. Radionica o praćenju stanja i izvješćivanju.. Radionica o praćenju stanja i izvješćivanju sukladno odredbama članaka 11.. i 17.. EU Direktive  ...   Na radionici su prikazana su dobra i loša iskustva u uspostavi praćenja stanja nekih zemalja članica kao i dosadašnji tijek izvješćivanja zemalja članica.. Također, za potrebe izvješćivanja za period 2007 - 2012.. , Europska je komisija u suradnji s Europskim topic centrom za biološku raznolikost (ETC/BD) izradila novi format Izvješća koji su članice obvezne koristiti.. Iz tog razloga na radionici su detaljno obrađeni i objašnjeni svi dijelovi novog Izvješća uključujući i završnu ocjenu stanja očuvanosti.. Novi format Izvješća za period 2007 - 2012 možete preuzeti ovdje:.. Reporting Formats for the period 2007 - 2012.. Objašnjenja i smjernice nalaze se na linku.. Explanatory Notes Guidelines for the period 2007-2012.. Više informacija o izvješćivanju možete naći na stranicama Europske komisije.. http://ec.. europa.. eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.. htm.. i na slijedećem linku:.. http://bd.. eionet.. eu/article17/reference_portal.. AKTIVNOST 3.. U periodu od 22.. kolovoza do 3.. rujna 2011.. održana su dva tečaja o inventarizaciji morskih vrsta i staništa za ronioce.. Cilj je tečaja bio uspostaviti suradnju između Državnog zavoda za zaštitu prirode i ronilačke zajednice te osposobiti već iskusne ronioce za rad na inventarizaciji morskih vrsta i staništa i upoznati ih sa Natura staništima i vrstama kako bi u budućnosti mogli sudjelovati u aktivnostima prikupljanja podataka i kartiranja.. Obzirom na vrlo oskudne podatke o morskoj biološkoj raznolikosti u istočnom Jadranu potrebno je okupiti što više dionika koji bi mogli pomoći pri prikupljanju podataka, a jedni od njih su svakako ronioci.. Tečajeve, na kojima je sudjelovalo dvadesetak iskusnih ronioca vodio je stručnjak iz Francuske uz pomoć domaćih stručnjaka.. U prvom dijelu tečaja ronioci su, kroz predavanja, upoznati sa raznolikošću i specifičnostima morskih staništa i vrsta u Jadranu među kojima su i ona koja pripadaju Natura staništima, a zatim i nekoliko jednostavnih metoda inventarizacije i prikupljanja podataka.. Te su metode imali mogućnosti upoznati i kroz praktični rad u drugom dijelu tečaja..

  Original link path: /PageTemplates/PageContent.aspx?pageId=128&langID=1
  Open archive •  


  Archived pages: 160