www.archive-org-2014.com » HR » O » OBRTNICI-ZAPRESICA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 29 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešić
  Descriptive info: .. Site menu:.. Naslovna.. O nama.. Predsjednik.. Članovi skupštine.. Članovi Upr.. odbora.. Kontakt.. Sekcije.. Proizvodno obrtništvo.. Uslužno obrtništvo.. Ugostiteljstvo i trgovina.. Prijevoz osoba i stvari.. Gra evinari.. Komorski doprinos.. Poticaji.. Kreditiranja.. Sajmovi.. Fotogalerija.. Obrazovanje.. Aktualno:.. Više.. 15.. SAJAM GOSPODARSTVA U ZAPREŠI U.. OGLASNA PLOČA.. Korisni linkovi:.. Hrvatska obrtnička komora.. Obrtnička komora Zagreb.. Hrvatska gospodarska komora.. Ministarstvo  ...   za zdravstveno osiguranje.. Hrvatski zavod za zapošljavanje.. Narodne novine.. ZAHTJEVI OBRTNIKA BUDUĆOJ VLASTI.. Dobro došli na web stranice.. Udruženja obrtnika Zapreši.. Ulica Maršala Tita br.. 2.. 10290 Zapreši.. Tel.. : 01 / 33 10 810; 33 10 329.. Fax.. : 01 / 33 10 066.. e-mail:.. udruzenje-zapresic@zg.. t-com.. hr.. OIB: 41516908893.. Copyright 2008 Udruženje obrtnika Zapreši..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešic
  Descriptive info: UDRUŽENJE OBRTNIKA ZAPREŠI.. Današnje Udruženje obrtnika Zapreši.. utemeljeno je 04.. travnja davne 1975.. godine.. na Osnivačkoj Skupštini Udruženja, iako je nekoliko godina nakon toga upisano u registar Udruženja kojeg vodi Obrtnička komora Zagreb.. Osnivanju Udruženja prethodila je aktivnost Inicijativnog odbora na čelu sa gosp.. Novoselec Dragom od 1973.. Radom se započelo u prostorima ugostiteljskog obrta Kovači Konstantina koji je bio i prvi predsjednik Udruženja.. Grupa entuzijasta-obrtnika usmjerila je svoje početne aktivnosti na okupljanje obrtnika, te utemeljenje Servisa za vo enje poslovnih knjiga obrtnicima, obzirom da su u to vrijeme poslovne knjige često osporavane od ondašnje Porezne uprave što je obrtnicima bio veliki problem.. Ozbiljna aktivnost u radu Udruženja bilježi se nakon stjecanja pravne osobnosti što je otvorilo mogu nost zapošljavanja stručnog kadra, a time i interesa obrtnika za knjigovodstvene i savjetodavne usluge.. Sve do 1998.. godine Udruženje obrtnika radilo je u neodgovaraju im prostorima, a razlog tome i nerealizirani projekt radne zone Jug I u kojoj je bio planiran i Obrtnički centar u kojem bi izme u ostalih sadržaja trebalo biti smješteno i Udruženje obrtnika.. Projektna dokumentacija za radnu zonu Jug I financirana je ve im dijelom iz Fonda za razvoj male privrede koji je počeo s radom 1987.. godine potpisivanjem sporazuma izme u Op ine Zapreši , Zadruge Privrednik i Udruženja obrtnika Zapreši.. Nakon nekoliko godina u Fond su izdvajali samo obrtnici, a iz tog Fonda obrtnicima su odobravani kratkoročni krediti za financiranje obrtnih sredstava što se pokazalo vrlo dobrim za obrtnike, ali promjenom Zakona taj Fond je prestao s radom.. Nakon što spomenuta radna zona nije realizirana Udruženje se okrenulo rješavanju poslovnog prostora iz vlastitih sredstava mijenjaju i nekoliko puta i lokaciju i prostor, ali pravo rješenje je na eno u suradnji s gradom Zapreši em i njegovim gradonačelnikom gosp.. Vinkom Morovi em,.. a to je zgrada u Ul.. M.. Tita 2.. u kojoj Udruženje i danas radi, a u koju je useljeno 29.. 06.. 1998.. Obnovljena je gotovo isključivo sredstvima obrtnika jer je Skupština Udruženja donijela Odluku o pove anju komorskog doprinosa, a ta sredstva namjenski su utrošena u vrijeme kada je predsjednik Udruženja bi gosp.. Ivan Vugrin, danas umirovljeni obrtnik.. Kroz dugogodišnji rad obrtnici su se često i lako okupljali kad je bilo potrebno poduprijeti akcije jedinica lokalne samouprave tako je i danas.. Od 1986.. godine do danas 2008.. godine broj obrtnika se udvostručio, ali je zanimljivije kretanje  ...   mogu pod povoljnim uvjetima realizirati kratkoročni kredit do 150.. 000,00 kn u Zagrebačkoj i Raiffeisen banci.. Obrtnička komora Zagreb prenijela je dio poslova u naukovanju učenika na Udruženja.. Tako Udruženje obavlja licenciranja obrta koji imaju učenike na naukovanju, prikuplja ugovore o naukovanju i dostavlja ih na ovjeru, što zahtijeva čestu komunikaciju sa obrtnicima zbog prikupljanja potrebne dokumentacije.. Kroz te i slične aktivnosti razvili smo dobru suradnju sa našom srednjom školom u kojoj se školuju neka obrtnička zanimanja kao: konobar, kuhar, slastičar i frizer.. lako su i kuhar i slastičar deficitarna zanimanja Upravni odbor smatra da treba školovati učenike i za zanimanja kao sto su: alatničar, zavarivač, bravar, stolar, tokar, plinoinstalater, zidar i sl.. Udruženje obrtnika i danas kroz posebno organizirani servis kao samostalnu djelatnost, odvojenu od djelatnosti Udruženja, vodi poslovne knjige obrtnika i poduzetnika, a interes je dosta velik naročito za vo enje dvojnog knjigovodstva.. Za obrtnike pored navedene usluge radimo i druge vrste usluga od pomo i pri registraciji obrta, prijavi i odjavi radnika, izrada ugovora o radu s radnicima, ispunjavanje svih vrsta obrazaca vezanih za rad obrta od statistike do odlaska u mirovinu, a i druge savjetodavne usluge vezane za rad.. Udruženje se financira iz komorskog doprinos, a kojeg su obrtnici obveznici od upisa u registar obrtnika kojeg vodi Županijski ured za gospodarstvo, Odjel u Zapreši u.. Skupština Udruženja svake godine donosi odluku o komorskom doprinosu, a obrtnici Zapreši a ve dugi niz godina pla aju komorski doprinos u iznosu od 50,00 Kn za Udruženje, a višak iznad toga na njihovim zaduženjima pripada Komorama.. U prostorijama Udruženja održavaju se razni edukativni seminari za obrtnike, predavanja iz zaštite na radu, higijenski minimum i sl.. I ve sada se osje a potreba za ve im poslovnim prostorom što bi omogu ilo razne sekcijske aktivnosti kao natjecanje frizera, organiziranje tečajeva kojima može nazočiti više od 40 obrtnika, druženja i sl.. Kako očekujemo da e se u budu em razdoblju organizirati rad Poduzetničkog centra to je prilika da se neki prostori za slične aktivnosti predvide u okviru tog projekta.. Sva tijela Udruženja u mandatnom razdoblju 2006.. -2010.. godina usmjeri e svoj rad na realizaciji bar dijela ovih projekata pored redovitih zadataka Udruženja koji su odre eni njegovim Statutom.. Očekujemo dobru suradnju s novim gradonačelnikom gosp.. Turkom koji s nama sura uje od prvog Sajma gospodarstva u čijoj je realizaciji i sam vrlo aktivno sudjelovao..

  Original link path: /O%20nama.html
  Open archive

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešic
  Descriptive info: Predsjednik:.. Zdenko Skledar..

  Original link path: /Predsjednik.html
  Open archive
 •  

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešic
  Descriptive info: SKUPŠTINA.. UDRUŽENJA OBRTNIKA ZAPREŠI.. za mandatno razdoblje od 2010.. -2014.. Pere Devčića 1.. Zaprešić.. Nova ulica 14.. Zapreši.. Jasenka Jančić.. Dubravička 175.. Marija Gorica.. Stjepan Markotić.. Ivana Jurišića 17.. Šenkovec.. Štefan Planinc.. Dubravička 79.. Branimir Horvatin.. Vodovodna 8.. Šibice.. Ismet Dedić.. Zagrebačka 10.. Bukovje Bistransko.. Marijo Škrobot.. Nova ulica 29.. Stjepan Bukovina.. Bana Josipa Jelačića 46 B.. Mirjana Mrkić.. Tržna 1.. Hilda Begović.. Trg mladosti 14.. Dragutin Katarinčić.. Zagrebačka cesta 63.. Andrea Babić.. Matije Gupca bb.. Donja Pušća.. Tihomir Špoljar.. Bistranska 4.. Donja  ...   Mihovila Krušlina 22.. Mladen Ptujec.. Lučka cesta 33.. Luka.. Josip Džanko.. Matije Gupca 109.. Ivan Šinko.. Maršala Tita 55.. Ivan Karačić.. Mokrička 12.. Ivica Škoda.. Pojatenska 14.. Ivan Kunić.. Orehovec 27.. Zdenko Pucko.. Franje Gulića 47.. Oborovo Bistransko.. Ivo Čerina.. Zagrebačka 94.. Branko Ružić.. Obrubići 39.. Anđelko Šantić.. Strojarska 1.. Gornja Bistra.. Dragica Milić.. Zagorska 4.. Željkica Mirt.. Maršala Tita 31.. Snježana Šporčić.. Pavla Lončara 1a.. Jadranko Kosmat.. Javorje, Savska 14.. Davor Pismarović.. Frankopanska 5a.. Nevenka Vugec.. Trešnjevačka 1.. Višnjica Kostanjski.. Gajeva 24.. Jakovlje..

  Original link path: /Clanoviskup.html
  Open archive

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešic
  Descriptive info: UPRAVNI ODBOR.. Tržna 1.. Strojarska 1.. Gornja Bistra..

  Original link path: /Clanovi%20uprodb.html
  Open archive

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešic
  Descriptive info: Predsjednik: Zdenko Skledar.. Tajnica: Nada Šiber, dipl.. iur..

  Original link path: /Kontakt.html
  Open archive

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešic
  Descriptive info: U Udruženju djeluju slijede e sekcije:.. Za proizvodno obrtništvo:.. sekcija metalaca i plastičara.. sekcija drvnih struka.. Za uslužno obrtništvo:.. sekcija frizera, kozmetičara i pedikera.. sekcija autostruka.. sekcija krojača i kemijskih čistača.. sekcija ostalih uslužnih djelatnosti.. Za ugostiteljstvo i trgovinu.. sekcija ugostitelja.. sekcija trgovaca, pekara i mesara.. Za prijevoz osoba i stvari.. sekcija prijevoznika.. Za gra evinarstvo.. sekcija gra evinara.. sekcija instalatera..

  Original link path: /Sekcije.html
  Open archive

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešic
  Descriptive info: SEKCIJA METALACA I PLASTIČARA.. - pročelnik: MARIJAN ŠPOLJAR.. - zamjenik pročelnika: MILAN ERMACORA.. - tajnik: JASENKA JANČIĆ.. SEKCIJA DRVNIH STRUKA.. - pročelnik:ŠTEFAN PLANINC.. - zamjenik pročelnika: BRANIMIR HORVATIN.. - tajnik: VINKO ŠIMEK..

  Original link path: /Proizvodobrt.html
  Open archive

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešic
  Descriptive info: SEKCIJA FRIZERA, KOZMETIČARA I PEDIKERA.. - pročelnik: DRAGICA MILIĆ.. - zamjenik pročelnika: GORDANA KOVAČ.. - tajnik: JELENA VOĐINAC.. SEKCIJA AUTOSTRUKA.. - pročelnik: IVO ČERINA.. - zamjenik pročelnika: BRANKO RUŽIĆ.. - tajnik: MARKO GAJSKI.. SEKCIJA KROJAČA I KEMIJSKIH ČISTAČA.. - pročelnik: FRANJO BEZUH.. - zamjenik pročelnika: VIŠNJICA KOSTANJSKI.. - tajnik: DONALD DEBELJAK.. SEKCIJA OSTALIH USLUŽNIH DJELATNOSTI.. - pročelnik: JADRANKO KOSMAT.. - zamjenik pročelnika: DAVOR PISMAROVIĆ.. - tajnik: NEVENKA VUGEC..

  Original link path: /Usluznoobrt.html
  Open archive

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešić
  Descriptive info: SEKCIJA UGOSTITELJA.. - pročelnik: DRAGUTIN KATARINČIĆ.. - zamjenik pročelnika: ANDREA BABIĆ.. - tajnik: BOŠKO RIMAC.. SEKCIJA TRGOVACA, PEKARA I MESARA.. - pročelnik: DAMIR ERDELJA.. - zamjenik pročelnika: MIRJANA MRKIĆ.. - tajnik: STJEPAN BUKOVINA..

  Original link path: /Ugostiteljitrg.html
  Open archive

 • Title: Udruženje obrtnika Zaprešic
  Descriptive info: SEKCIJA PRIJEVOZNIKA.. - pročelnik: JOSIP DŽANKO.. - zamjenik pročelnika: IVAN ŠINKO.. - tajnik: IVAN KARAČIĆ..

  Original link path: /Prijevozosoba.html
  Open archive •  


  Archived pages: 29