www.archive-org-2014.com » HR » O » OBZ-INVEST

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 389 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Obz-invest
  Descriptive info: .. Hrvatski.. Croatian.. Engleski.. English..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Uvodni govor
  Descriptive info: Skoči do sadržaja.. Skoči do glavne navigacije.. Skoči do prvog stupca.. Skoči do drugog stupca.. Investicijski vodič.. Osječko-baranjske županije.. Developed by.. JoomLaVision.. com.. Naslovnica.. Graditeljstvo.. Institucije.. Poljoprivreda.. Aktualnosti.. Natječaji i izvori financiranja.. Sajmovi i manifestacije.. Turizam.. Trgovina.. Industrija.. Industrija prerade drva.. Značajke.. Ind.. građevinskog materijala.. Kemijska industrija.. Prerađivačka industrija.. Tekstilna industrija.. Prehrambena industrija.. IT tehnologija.. Promet.. Obrazovanje.. Zdravstvo i soc.. skrb.. Civilni sektor.. Poštovani,.. U okviru projekta Razvojne mogućnosti Osječko-baranjske županije kreirali smo web portal s ciljem privlačenja novih ulaganja i jačanja konkurentnosti kroz konkretno i precizno definiranje svega onog što se potencijalnom investitoru nudi, o problemima s kojima se susreće, načinima na koji će iste riješiti, te institucijama koje će mu u tome pomoći.. Svjesni činjenice kako su nove investicije temelj gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta, nastojali smo kreirati portal koji će na jednostavan i razumljiv  ...   natječaji i subvencije ), kao i niz drugih podataka koje će pomoći investitorima u prepoznavanju prednosti ulaganja u našu Županiju.. Imati pravu informaciju, u pravo vrijeme, na pravom mjestu, od presudnog je značaja za sve potencijalne ulagače prilikom odabira lokacije.. Želimo portal napraviti centralnim mjestom informacija, te se nadamo da će portal ostvariti svoju funkciju.. Svakom konstruktivnom prijedlogu, sugestiji ili pitanju nastojati ćemo dati odgovor.. Dobro došli u Osječko-baranjsku županiju.. opće informacije.. Poruka Župana.. Pravo mjesto za pravi posao (film).. Republika Hrvatska.. Osječko-baranjska županija.. Adresar.. Ulaganje u OBŽ.. Kako registrirati poduzetnički pothvat.. Porezni sustav i olakšice.. Zakonski okvir za ulaganje.. Poduzetničke zone.. Područja posebne državne skrbi.. Financiranje ulaganja.. Natječaji i subvencije.. Potporne institucije.. Mogućnosti gradnje.. Ljudski resursi.. Brzi linkovi.. Edukacije.. EU projekti u OBŽ.. Press kutak.. Publikacije.. Newsletter.. Ime:.. Email:.. Copyright 2014 Investicijski vodič Osječko-baranjske županije.. Sva prava pridržana..

  Original link path: /index.php
  Open archive

 • Title: Uvodni govor
  Descriptive info: Skip to content.. Skip to main navigation.. Skip to first column.. Skip to second column.. Investment Guide.. Osijek-Baranja County.. Home.. Construction.. Institutions.. Agriculture.. Current news.. Calls and funding.. Tourism.. Commerce.. Industry.. Wood Processing Industry.. Construction Material Ind.. Chemical Industry.. Manufacturing.. Textile Industry.. Food Industry.. IT Sector.. Transport.. Education.. Health care system and welfare.. Civil sector.. Dear visitor,.. As part of the Project Osijek-Baranja County Development Possibilities , we have created this Website aiming to attract new investment and strengthen competitiveness through concrete and accurate defining of everything that is on offer for potential investors, detailing possible issues that they might face, ways of solving these and institutions that will aid them in doing so.. Aware of the fact that new investment is the cornerstone of economic growth and of the creation of new jobs, we have striven to create a website which  ...   zones, areas of special state concern, investment financing, tenders and subventions.. ), as well as a string of other data which will help investors in recognising the advantages of investing in our County.. Having the right information at the right time and the right place is decisive for all potential investors when selecting a location.. We would like to make this Website a central place of information and hope it will serve its purpose.. Welcome to Osijek-Baranja County.. General information.. Message from the County Prefect.. The place for real business.. Republic of Croatia.. Address Book.. Investing in OBC.. How to register your business undertaking.. Tax system and exemptions.. Enterprise zones.. Areas of Special State Concern.. Incentive measures.. Calls and subventions.. Supporting Institutions.. Construction possibilities.. Human resources.. Quick links.. EU Projects in OBC.. Name:.. Copyright 2014 Investment Guide to Osijek-Baranja County.. All Rights Reserved..

  Original link path: /en/index.php
  Open archive
 •  

 • Title: Značajke
  Descriptive info: Značajke.. U Osječko-baranjskoj županiji djeluje ukupno 402 tvrtke koje se bave graditeljstvom, s ukupnim prihodima od 4,4 milijarde kuna u 2008.. godini, što je 27,7 % više nego u 2007.. godini, odnosno 15,7 % ukupnih prihoda gospodarstva županije.. Prosječni broj zaposlenih u ovoj djelatnosti je 8.. 365 u 2008.. godini, s povećanjem od.. 10,3 % u odnosu na 2007.. godinu.. Prosječna neto plaća zaposlenih u graditeljstvu OBŽ-a iznosi.. 3.. 787,00 kuna, što je povećanje od 5,8% u odnosu na proteklu godinu, odnosno za 9,7 % manje..  ...   će dovesti do poboljšanja stanja u.. graditeljstvu, naročito podrška tržištu nekretnina u vidu smanjenja kamata na stambene kredite,.. osiguranja likvidnosti javnih poduzeća, skraćivanja rokova plaćanja na 60 dana i jačanja uloge Hrvatske banke za obnovu i razvitak.. Financijska kriza prelijeva se u realni sektor i to ponajviše u graditeljsku djelatnost.. Zbog takvog tvrdog stava banaka mnogi su veliki projekti na čekanju, čak i oni za koje se prikupila sva potrebna dokumentacija i sve dozvole potrebne za početak gradnje, ali istodobno je ubrzana procedura izdavanja dozvola za građenje..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=3
  Open archive

 • Title: Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
  Descriptive info: Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.. Sjedište: 31000 Osijek, Europske avenije 11.. Telefon: (031) 221-811, Telefax: (031) 221-810,.. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript.. Upravni poslovi obavljaju se u sjedištu Upravnog odjela u Osijeku te u mjestima izvan sjedišta:.. Beli Manastir.. Trg Slobode 32.. 031/496-421.. Donji Miholjac.. Vukovarska 1.. 031/496-441.. Ðakovo.. Vij.. K.. A.. Stepinca 10.. 031/496-461.. Našice.. Trg dr.. Franje Tuđmana 7.. 031/496-451.. Valpovo.. P.. Krešimira IV 1.. 031/496-431..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=18
  Open archive

 • Title: Značajke
  Descriptive info: STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA.. Od ukupnih poljoprivrednih površina Osječko-baranjske županije najveći udio predstavljaju oranice i vrtovi kojih ima 95,1%, zatim voćnjaci 1,7%, livade 1,2%, pašnjaci 1,0% i vinogradi 1,0%.. Uvidom u podatke o strukturi poljoprivrednog zemljišta s cjelokupnog područja Osječko-baranjske županije objavljenih u statističkom izvješću Ureda za statistiku (Županija u brojkama, prosinac 2008.. godine, str.. 24), razvidno je kako je ukupna poljoprivredna površina Osječko-baranjske županije 212.. 013 hektara i sastoji se od:.. Oranica i vrtova.. 201.. 705 ha.. Voćnjaka.. 564 ha.. Vinograda.. 2.. 083 ha.. Livada.. 641 ha.. Pašnjaka.. 020 ha.. NAVODNJAVANJE.. Osnovnu topografsko-hidrografsku karakteristiku područja Osječko-baranjske županije čini brdski i nizinski dio s nadmorskom visinom u granicama između 350 m nm i 85 m nm.. Sadašnje stanje uređenosti zemljišta karakterizira provedena komasacija i okrupnjavanje na najvećem dijelu posjeda, dobra kanalska mreža za odvodnju i veliki dio pod drenažom.. U većini, može se reći da odvodni sustav zadovoljavajuće funkcionira.. Na području Osječko-baranjske županije postoji velika rezerva u razvoju te se može iskoristiti kroz plansko navodnjavanje, što je i pokrenuto zbog ekstremnih kiša i suša.. Županija je izradila plan navodnjavanja u suradnji s Građevinskim fakultetom Zagreb i Osijek te u suradnji s Poljoprivrednim institutom Osijek.. TLO.. U dolinskom dijelu županije prevladavaju automorfna tla: rendzine,  ...   koji treba staviti u funkciju navodnjavanja.. Prosječna protoka rijeke Drave na profilu Osijek iznosi oko 550 m3/s, dok je prosječna protoka rijeke Dunav na profilu Batina oko 2.. 800 m3/s.. Ove protoke predstavljaju ogromne količine vode pa nema ograničenja u korištenju te vode.. Trenutno na području Županije imamo izgrađene dvije akumulacije od važnosti za navodnjavanje i to Borovik (7.. 900.. 000 m3) i Jošava (2.. 400.. 000 m3).. Uz navedene akumulacije izgrađene su i akumulacije Mlinac (800.. 000 m3) i Jošava (500.. 000 m3) koje su u funkciji obrane od poplava.. U budućnosti se planiraju izgraditi 32 akumulacije ukupnog volumena 95.. 000.. 000 m3.. Bilanca raspoloživih količina vode za navodnjavanje sadašnje i buduće stanje.. Broj.. NAZIV RESURSA VODA.. SADAŠNJE STANJE (M3/GOD).. BUDUĆE STANJE (M3/GOD).. 1.. RIJEKE DUNAV I DRAVA.. 80.. BRDSKE AKUMULACIJE.. 21.. 800.. PRIRODNI I UMJETNI VODOTOCI.. 4.. 500.. 20.. PODZEMNE VODE.. 65.. 102.. UKUPNO.. Klimatski podaci vezani uz poljoprivrednu proizvodnju.. Višegodišnja prosječna referentna evapotranspiracija i efektivne oborine (mm/mjesec), razdoblje izrade 1981.. - 2000.. godine.. Meterološka stanica.. Mjeseci.. Zbroj.. 5.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. Eto.. 42.. 68.. 99.. 111.. 123.. 108.. 72.. 43.. 18.. 728.. Efektivne oborine - prosjek.. 37.. 44.. 49.. 59.. 88.. 64.. 61.. 40.. 57.. 632..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=74
  Open archive

 • Title: Institucije
  Descriptive info: Institucije.. Naziv:.. Osječko-baranjska županija Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.. Adresa:.. Trg Ante Starčevića , 31000 Osijek.. Telefon:.. 031/221-589.. Telefaks:.. 031/213-567.. E-mail:.. Web:.. www.. obz.. hr.. Savjetodavna služba.. Vinkovačka 63c, 31000 Osijek.. 031/275-755.. 031/275-449.. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript.. savjetodavna.. Hrvatska poljoprivredna agencija.. Vukovarska  ...   031/742-128.. 031/742-127.. hpa.. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju , APPRRR.. Europske Avenije 5, 31000 Osijek.. 031/206-058.. apprrr.. Hrvatska gospodarska komora - Osijek.. Europske avenije 13, 31000 Osijek.. 031/223-800.. 031/223-824.. hgk.. Poljoprivredni fakultet Osijek.. Kralja Petra Svačića 1d, 31000 Osijek.. 031/224-204.. pfos.. Poljoprivredni institut Osijek.. Južno predgrađe 17.. 031/515-501.. 031/515-509.. poljinos..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=75
  Open archive

 • Title: Natječaji i izvori financiranja
  Descriptive info: Aktualnosti.. Natječaji i izvori financiranja.. Nacionalna razina -.. Ministarstvo poljoprivrede.. Hrvatska banka za obnovu i razvitak.. Područni ured za Slavoniju i Baranju Osijek.. Tehnologijski razvojni centar.. Gajev trg 6.. email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript.. tel: 031 251 015.. fax: 031 251 015.. mps.. Regionalna i lokalna razina - Osječko-baranjska županija.. Eu razina - IPARD program..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=155
  Open archive

 • Title: Sajmovi i manifestacije
  Descriptive info: Sajmovi i manifestacije.. Najznačajniji sajmovi i manifestacije koji slijede u narednom razdoblju :.. Osječki proljetni sajam.. Osječki jesenski sajam.. Međunarodni sajam AgroZemlja..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=156
  Open archive

 • Title: Značajke
  Descriptive info: Turizam kao društveno-ekonomska djelatnost predstavlja skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja u nekom mjestu, pri čemu se ne zasniva stalno prebivalište, a ima značajan utjecaj na ukupna društvena i gospodarska kretanja određenog područja.. Osnovnu pretpostavku za turistički razvitak cijele Hrvatske, a time i Osječko-baranjske županije predstavlja visoko vrijedan prostor, koji je strateški resurs turizma i temeljno nacionalno dobro.. Turizam u našoj Županiji, kao gospodarska grana, a kao posljedica razvitka kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, ima tendenciju uspona.. Turizam je značajan izvozni proizvod i pruža veće mogućnosti zapošljavanja stanovništva različitog profila zanimanja i dobnih skupina, a Osječko-baranjska županija ima potencijala i može ponuditi tržištu programe kontinentalnog turizma, uvažavajući prednosti ekološki održive poljoprivrede i očuvanog okoliša.. Ruralnim područjima pripada 92% teritorija Republike Hrvatske na kojima živi oko 40% stanovništva Republike Hrvatske.. Osječko-baranjska županija je kontinentalna županija u Panonskoj nizini na sjeveroistoku Hrvatske, obuhvaća dio Podunavlja i Podravlja.. Smještena je na plodnom tlu Panonske nizine između rijeka Save, Drave i Dunava i čine ju slikovit ravničarski kraj, šume, blagi brežuljci, ribnjaci, vodeni tokovi i močvarna područja koja daju regiji prepoznatljivu i privlačnu turističku sliku.. Županija se nalazi u euroregiji Dunav-Drava-Sava i graniči s Mađarskom i Srbijom, a u blizini je i Bosna i Hercegovina.. Kroz zemljopisni položaj, Osječko-baranjska županija povezana je euroregionalnom suradnjom s drugim regijama koje dotiče rijeka Dunav.. U skoroj budućnosti kroz Županiju će prolaziti koridor Vc , čime se očekuje značajan porast tranzitnih gostiju s područja: Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Njemačke i Ukrajine.. Osječko-baranjska županija svojim zemljopisnim obilježjima pripada skupini kontinentalnog turizma.. Kontinentalnom turizmu u Republici Hrvatskoj nije se posvećivala dovoljna pozornost.. U posljednje vrijeme odnos prema kontinentalnom turizmu mijenja se pod utjecajem zbivanja na svjetskom turističkom tržištu.. Naime, turistički trendovi u svijetu sve više pokazuju promjenu ponašanja turista, koji nastoje doživjeti što je više moguće različitih iskustava tijekom svoga puta.. Tako se u posljednjem desetljeću pokazuju sve izraženiji znakovi zanimanja  ...   na području Županije rezultirao je formiranjem i diferenciranjem pojedinih turističkih lokaliteta i područja, koja se u odnosu na prostorni razmještaj mogu grupirati na područja gradova, zaštićena područja, područja uz vodotoke i akumulacije i područja termalnih izvora.. Postojeći smještajni kapaciteti uglavnom su vezani uz gradove Osijek, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Belišće.. Ovi centri razvili su se u turističke centre prvenstveno zbog potreba poslovnog i tranzitnog turizma.. Sa svojim kulturno-povijesnim sadržajima i graditeljskom baštinom ovi gradovi mogu zadovoljiti i kulturne potrebe potencijalne turističke klijentele.. Od ostalih smještajnih kapaciteta ističu se kapaciteti vezani uz zdravstveni i rekreacijski turizam u Bizovcu te u novije vrijeme kapaciteti u privatnom smještaju u manjim naseljima u Baranji.. Znatan napredak svih turističkih pokazatelja u zadnjih nekoliko godina znatno je usporen u 2009.. godini, ali uspjehom smatramo i zadržavanje razine iz 2008.. godine čemu je u mnogome pridonijelo organiziranje velikih manifestacija u Osijeku i to Svjetskog prvenstva u rukometu, Europskog prvenstva u streljaštvu te Svjetskog gimnastičkog kupa.. Valja istaknuti i značajne napore Osječko-baranjske županije na daljnjem unapređenju turističke ponude, što se očituje kroz stalnu financijsku potporu projekata Turističke zajednice, ali i kroz velike turističke projekte kao što je gradnja luka za putničke brodove u Batini i Aljmašu, mreža turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije i slično.. Skupština Osječko-baranjske županije do sada je proglasila slijedeće turističko-vinske ceste:.. Turističko-vinska cesta Kneževi Vinogradi-Karanac-Kotlina-Kamenac.. - na području Općine Kneževi Vinogradi.. Turističko-vinska cesta Zmajevac.. Turističko-vinska cesta Suza.. Turističko-vinska cesta Sjeverne Baranje.. - na području Općine Draž.. Turističko-vinska cesta Martinovo brdo.. Turističko-vinska cesta Općine Erdut.. - na području Općine Erdut.. Turističko-vinska cesta Mandićevac.. - na području Općine Drenje,.. Turističko-vinska cesta Zlatarevac.. - na području Općine Trnava i.. Turističko-vinska cesta Sveti Martin.. - na području Grada Belog Manastira,.. Turističko-vinska cesta Zlatno brdo.. - na području Općine Popovac.. Turističko-vinska cesta Vinski put Batina.. Turističko-vinska cesta Frankovka.. - na području Općine Feričanci.. (više informacija na web portalu.. Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.. )..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=4
  Open archive

 • Title: Institucije
  Descriptive info: Krovna institucija koja se bavi razvojem i sektorom turizma u Osječko-baranjskoj županiji :.. E-pošta:.. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije.. Kapucinska ulica 40, 31000 Osijek.. 031/214-852.. 031/214-853.. tzosbarzup.. Popis institucija koje se bave razvojem turizma u Osječko-baranjskoj županiji i turističkom djelatnošću:..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=29
  Open archive •  


  Archived pages: 389