www.archive-org-2014.com » HR » O » ODVJETNIK-GK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2014-03.

 • Title: Odvjetnik Čakovec | Odvjetnički ured Golubić
  Descriptive info: .. Hr.. |.. En.. De.. Gajeva 1, HR 40000 Čakovec.. tel/fax: +385 (0)40 390 590.. ured@odvjetnik-gk.. hr.. Početna.. O nama.. Pravna područja.. Lokacija.. Zapošljavanje.. Kontakt.. Odvjetnički ured Golubić osnovan je 2008.. godine, a sjedište mu je u Čakovcu.. Orijentiran na djelovanje u brojnim pravnim područjima, strankama pruža potpunu i sveobuhvatnu pravnu podršku i savjetovanje na čitavom državnom području..  ...   unutar pravnog sustava, vodeći se pritom temeljnim načelom po kojem je odvjetnik dužan ostvariti najveću korist za stranku.. Osim na hrvatskom jeziku, uslugu pruža i na engleskom, njemačkom i slovenskom jeziku.. Pored pravnih usluga, ured obavlja i usluge prevođenja s ovjerom stalnog sudskog tumača za njemački i engleski jezik.. English.. Deutsch.. 2010.. Golubić - odvjetnički ured.. Web design: infinius..

  Original link path: /hr/
  Open archive

 • Title: Homepage | Golubić Law Office, Čakovec, Croatia
  Descriptive info: Homepage.. About Us.. Fields of Law.. Location.. Contact.. The Golubić Law Office was established in 2008 with the registered office in Čakovec, Croatia.. The law office is active at numerous fields of legal practice and therefore aims to provide sound and comprehensive legal assistance and advice to its clients nationwide.. By customizing of the service to the precise and everyday  ...   the legal system, always bearing in mind its ultimate principle – the attorney at law always needs to strive for the best interest of the client.. The law office provides legal assistance in English, Croatian, German and Slovenian.. In addition to legal services, the law office offers translation services certified by the sworn court interpreter for English and German.. Hrvatski..

  Original link path: /en/home
  Open archive

 • Title: Startseite | Rechtsanwaltskanzlei Golubić, Čakovec, Kroatien
  Descriptive info: Startseite.. Über uns.. Rechtsgebiete.. Standort.. Die Rechtsanwaltskanzlei Golubić wurde 2008 mit Sitz in Čakovec, Kroatien gegründet.. Da die Kanzlei nach ihrer Tätigkeit in zahlreichen Rechtsgebieten ausgerichtet ist, können den Mandanten vernünftige und umfangreiche staatsweite rechtliche Betreuung und Beratung geboten werden.. Durch Anpassung an die konkreten und alltäglichen Erfordernisse der Mandanten,  ...   und bedenkt dabei den Grundprinzip nach dem der Rechstanwalt stets den höchsten Vorteil für den Mandanten erstreben soll.. Die Rechtsanwaltskanzlei bietet ihre Leistung in deutscher, kroatischer, englischer und slowenischer Sprache.. Neben der Rechtsberatung bietet die Rechtsanwaltskanzlei auch beglaubigte Übersetzungen mit der Beglaubigung des ständigen Gerichtsdolmetschers für die deutsche und englische Sprache..

  Original link path: /de/startseite
  Open archive
 •  

 • Title: O nama | Odvjetnički ured Golubić, Čakovec
  Descriptive info: Krešimir Golubić, mag.. iur.. , diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a pravosudni je ispit položio 2007.. godine.. Prije osnivanja Odvjetničkog ureda Golubić radio je u Zajedničkom odvjetničkom uredu Damjanović i Golenko u Čakovcu.. +385 (0)98 616 674.. Matija Šikić, mag.. , studirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta  ...   u Zagrebu, kratko vrijeme i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Hamburgu, Savezna Republika Njemačka.. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a pravosudni je ispit položio 2009.. Radio je u Odvjetničkom društvu Porobija i Porobija u Zagrebu.. Stalni je sudski tumač za engleski i njemački jezik.. +385 (0)99 616 6740..

  Original link path: /hr/o-nama
  Open archive

 • Title: Pravna područja | Odvjetnički ured Golubić, Čakovec
  Descriptive info: Odvjetnički ured Golubić pruža pravnu pomoć u nekoliko grana prava.. Temeljno načelo ureda jest briga odvjetnika o najboljem interesu stranke, što se konkretizira u opsegu djelovanja koji, osim klasičnog zastupanja pred sudovima i državnim tijelima, obuhvaća prije svega savjetovanje koje odvjetnik pruža pri sklapanju ili izvršavanju pravnih poslova, pravnu podršku u provođenju projekata, analizu pravnih rizika te kontinuirano praćenje, sve s ciljem maksimalne zaštite interesa stranke i izbjegavanja parničenja.. Postupak pred sudom tek je posljednji stupanj u nizu pravnih rješenja, međutim, ured i u  ...   ugovora.. Parničenje.. Mirenje.. Pregovaranje.. Analiza rizika.. Intelektualno vlasništvo.. Autorska prava.. Žigovi.. Radno pravo.. Ugovori o radu.. Pravilnici o radu.. Kolektivni ugovori.. Prestanak radnog odnosa.. Stvarno pravo i nekretnine.. Prijenos vlasništva.. Rješavanje vlasničkopravnih problema.. Investicijsko savjetovanje.. Stečajno pravo.. Obvezno pravo.. Sklapanje svih vrsta ugovora.. Savjetovanje.. Naknada štete.. Zastupanje pred osiguravajućim društvima i sudovima.. Ozljede na radu.. Prometne nesreće.. Nasljedno pravo.. Oporuke.. Zastupanje u ostavinskom postupku.. Ugovori o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju.. Ovršno pravo.. Zastupanje u postupku prisilne naplate potraživanja.. Savjetovanje vezano uz osiguranje potraživanja.. Porezno pravo.. Obiteljsko pravo..

  Original link path: /hr/pravna-podrucja
  Open archive

 • Title: Lokacija | Odvjetnički ured Golubić, Čakovec
  Descriptive info: Odvjetnički ured Golubić smješten je u središtu grada Čakovca, na raskrižju Gajeve ulice i Ulice Otokara Keršovanija, odmah do zgrade FINA-e..

  Original link path: /hr/lokacija
  Open archive

 • Title: Zapošljavanje | Odvjetnički ured Golubić, Čakovec
  Descriptive info: Molbe za zapošljavanje u Odvjetničkom uredu Golubić molimo slati na adresu elektroničke pošte..

  Original link path: /hr/zaposljavanje
  Open archive

 • Title: Kontakt | Odvjetnički ured Golubić, Čakovec
  Descriptive info: Odvjetnički ured Golubić.. Gajeva 1.. HR-40000 Čakovec.. Telefon:.. +385 (0)40 390 590.. Telefaks:.. Mobitel:.. E-pošta:.. Radno vrijeme:.. radnim danom od 08:00 do 18:00 sati.. izvan navedenog termina po prethodnom dogovoru..

  Original link path: /hr/kontakt
  Open archive

 • Title: About Us | Golubić Law Office, Čakovec, Croatia
  Descriptive info: , acquired a degree in law at the Faculty of Law of the University of Zagreb.. He passed the Croatian bar exam in 2007.. Prior to the establishment of the Golubić Law Office he worked at the Joint Law Office Damjanović Golenko in Čakovec, Croatia.. , pursued his studies at the Faculty of Law of the University of Zagreb and, in scope of his  ...   Faculty of Law of the University of Hamburg, Federal Republic of Germany, for a certain period of time.. He acquired a degree in law at the Faculty of Law of the University of Zagreb and passed the Croatian bar exam in 2009.. He worked at the Porobija Porobija Law Firm in Zagreb, Croatia and is appointed as a sworn court interpreter for English and German..

  Original link path: /en/about-us
  Open archive

 • Title: Fields of Law | Golubić Law Office, Čakovec, Croatia
  Descriptive info: Golubić Law Office provides legal assistance in several fields of law.. The basic principle of the office is the care for the best interest of the client.. The scope of activities provided by the law office primarily includes legal counseling in conclusion and execution of legal transactions, legal assistance in project management, legal risk analysis and continuous supervision.. Litigation is merely a final step in a range of legal solutions.. However, even at this final step the law office provides comprehensive legal assistance  ...   Conciliation.. Negotiation.. Risk Analysis.. Intellectual Property Rights.. Copyright.. Trademark protection.. Labor law.. Labor Agreements.. Labor-Management Agreements.. Collective Labor Agreements.. Termination of Labor Agreements.. Real Estate and Property Law.. Transfer of Property Rights.. Investment Consulting.. Bankruptcy Law.. Law of Obligations.. Conclusion of All Types of Agreements.. Consulting.. Indemnity.. Representing Before Insurance Companies and the Courts.. Occupational Injuries.. Traffic Accidents.. Inheritance Law.. Testaments.. Representing in Inheritance Proceedings.. Law of Enforcement and Debt Recovery:.. Representing in Enforcement Proceedings.. Consulting on Securing of Claims.. Tax Law.. Family Law..

  Original link path: /en/fields-of-law
  Open archive

 • Title: Location | Golubić Law Office, Čakovec, Croatia
  Descriptive info: The Golubić Law Office is located in the town center of Čakovec, Croatia, at the corner of Gajeva Street and Otokar Keršovani Street, adjacent to the FINA (Financial Agency) building..

  Original link path: /en/location
  Open archive •  


  Archived pages: 16