www.archive-org-2014.com » HR » O » ODVJETNIK-VLAHOV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 11 . Archive date: 2014-03.

 • Title: Odvjetnički ured Zvonimir Vlahov
  Descriptive info: .. Dobrodošli na naše internet stranice.. Odvjetništvo je profesija koja je u demokratskom društvu jedan od najvažnijih instrumenata pomoći u ostvarenju i zaštiti prava građana, kako pojedinačno, tako i u okvirima raznih oblika njihovog skupnog organiziranja.. Zbog toga je uvijek bilo u posebnom režimu uređenja a svako društvo ga propisima nastoji formulirati na afirmativan način tako da, osim pojedinačne, služi i općoj svrsi.. Odvjetnik je osoba kojoj je povjerena važna uloga u funkcioniranju pravnog sustava.. Ona traži maksimalno posvećenje poslu, odgovornost, stručnu osposobljenost i moralnost.. Svaki član profesionalnog strukovnog udruženja, Hrvatske odvjetničke komore, mora zadovoljiti određene kriterije koji predstavljaju dodatno jamstvo da  ...   javnosti sliku o ovoj profesiji nije uvijek moguće objektivno percipirati zbog različitih silnica koje je dnevno politički formuliraju, kroz dugi niz godina, ona se uspješno nametnula kao djelatnost koja je neophodna karika u ostvarenju ideala pravne države i razvijanja demokratskih standarda suvremenog hrvatskog društva.. Svaki odvjetnik ima različit profil vlastitog razvoja, iskustva, povijesti osposobljavanja i reference te svakako predstavlja pojedinačnu vrijednost.. Kao dio velike odvjetničke obitelji koja je sjajnom tradicijom kroz 140 proteklih godina značajno obilježila razvoj hrvatskog društva, predstavlja jamstvo da će služiti pravdi i promicanju pravne zaštite te da će u skladu s svojim sposobnostima i iskustvom pružiti valjani pravni servis..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Law Office - Zvonimir Vlahov
  Descriptive info: Welcome to our web site.. Being a lawyer is a complex profession having an extremely important role in democratic society regarding realization and protection of individual civil rights as well as rights in the framework of collective organization.. Thus, this profession has always been a part of specific regime of regulation and every society is trying to formulate it in the affirmative way with respect of serving individual and collective purpose.. A lawyer is a person awarded with important role within the functioning of legal regime.. This profession seeks for maximum dedication to the work, responsibility, expertise and morality.. Furthermore, every member of Croatian Bar Association has to satisfy certain criteria that represent additional  ...   has a difficult time to objectively perceive this profession, it is still deemed to be the essential link for realization of ideals of legal order and development of democratic standards of sovereign Croatian society.. Every lawyer has a different profile of its own development, experience and qualification, and thus certainly represents an individual worthiness.. As a part of big lawyer’s society that has been operating with its great tradition during the last 140 years, thus making an impact on the development of Croatian society, every lawyer represents the assurance that he will serve justice and help promotion of legal protection and that he will, in accordance with abilities and experience, provide good legal services..

  Original link path: /eng_index.html
  Open archive

 • Title: Odvjetnički ured Zvonimir Vlahov
  Descriptive info: O nama.. Odvjetnik Zvonimir Vlahov (rođ.. 1952.. g.. , otac Šime, odvjetnik u Rijeci od 1950-1978), dugi niz godina radio je u najvećem hrvatskom osiguravajućem društvu na različitim poslovima, od pravnika pripravnika, pravnog zastupnika, rukovoditelja pravne službe do direktora Filijale.. U radnoj karijeri prošao je razne vrste edukacija u zemlji i inozemstvu, (među ostalim i na Institute  ...   i kreditnih osiguranja te pravnom području vezanom za sve oblike odgovornosti u prijevozu.. Objavljivao je radove uže specijalnosti u stručnim publikacijama (vidjeti Komentare).. Član je Državnog povjerenstva za sprječavanje sudara zrakoplova i ptica formiranog pri Ministarstvu prometa i veza RH.. Odvjetnički ured se pretežno bavi građanskim pravom u širem smislu, trgovačkim, pomorskim, radnim pravom te pravom osiguranja..

  Original link path: /onama.html
  Open archive
 •  

 • Title: Odvjetnički ured Zvonimir Vlahov
  Descriptive info: Kontakt.. Uredovno vrijeme za primanje stranaka:.. Ponedjeljak - Petak.. od 14 do 17 sati.. Potrebna prethodna tel.. najava.. Tel: 01/4658-126.. Mob: 091/1205-135.. Tel/fax: 01/4100-307.. Lepušićeva 14, Zagreb.. Ime i prezime.. E-mail.. Tel.. /Mob.. Tekst poruke:.. Upišite slova sa slike iznad kako bi uspješno poslali poruku..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive

 • Title: Odvjetnički ured Zvonimir Vlahov
  Descriptive info: Korisni linkovi.. HOK - Hrvatska odvjetnička komora..

  Original link path: /korisni-linkovi.html
  Open archive

 • Title: Odvjetnički ured Zvonimir Vlahov
  Descriptive info: Kako do nas.. Kliknite na kartu za više informacija..

  Original link path: /kako-do-nas.html
  Open archive

 • Title: Law Office - Zvonimir Vlahov
  Descriptive info: About us.. Lawyer Zvonimir Vlahov (born in 1952.. , father Šime, also a lawyer with office in Rijeka from 1950 until 1978), has been working for many years in biggest Croatian insurance company on different tasks, changing from position of a trainee, legal representative, manager of legal department and finally to the position of director of the subsidiary of the company.. In his working carrier he attended number of legal educations in and outside of the  ...   and credit insurances as well as on the legal sphere connected to all kind of responsibilities in the transit.. He published papers in different professional publications (see under section Comments).. He is also a member of Croatian Bird Strike Committee (in case of collision between airplanes and birds) formed within the Ministry of Transport and Communications.. This law office is active mainly in fields of civil law (within its broad meaning), commercial, maritime, insurance and labor law..

  Original link path: /about_us.html
  Open archive

 • Title: Law Office - Zvonimir Vlahov
  Descriptive info: Contact.. Office hours for clients:.. Monday - Friday.. 2 PM - 5 PM.. Prior notice necessary.. Name and Surename.. Phone.. Message:.. Please enter letters/numbers from the image above..

  Original link path: /contacts.html
  Open archive

 • Title: Law Office - Zvonimir Vlahov
  Descriptive info: Useful links..

  Original link path: /useful_links.html
  Open archive

 • Title: Law Office - Zvonimir Vlahov
  Descriptive info: How to reach us.. Please click on the map to see more detail..

  Original link path: /how_to_reach_us.html
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /mailer.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 11