www.archive-org-2014.com » HR » O » OCTOPUS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 15 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Octopus - O nama
  Descriptive info: .. Za potpunu funkcionalnost ove stranice potrebno je uključiti JavaScript.. Ovdje se nalaze.. upute kako omogućiti JavaScript u web pregledniku.. Geotehnički radovi.. Radovi na visinama.. Građevinski radovi.. Zastupanje i trgovina.. O nama.. Reference.. Kontakt.. Tvrtka osnovana 1989.. godine u Rijeci.. Adresa: Milutina Barača 19, Rijeka.. Vlasnici i osnivači tvrtke OCTOPUS: Eris Marotti i Boris Čok.. Uprava: Boris Čok i Eris Marotti.. Temeljni kapital: 1.. 360.. 800,00 kn.. Žiro račun: 2488001-1100114456.. BKS Bank Rijeka.. OIB: 48040192055.. Trgovački sud u Rijeci.. Djelatnost: društvo je specijalizirano  ...   klasični građevinski radovi i svi ostali radovi na visinama i nepristupačnim mjestima, zastupanje i trgovina.. Pogledajte našu referentnu listu.. Republika Hrvatska Ministarstvo kulture.. Republika Hrvatska Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.. ISO 9001.. a:.. Milutina Barača 19.. 51000 Rijeka.. t:.. 051 213 015.. f:.. 051 262 721.. e:.. octopus@octopus.. hr.. Stjenski pokosi.. Građevne jame.. Tuneli.. Klizišta.. Autoputevi, državne ceste, pruge.. Radovi na visinama i nepristupačnim mjestima.. Povjesni objekti nulte kategorije.. 2014 © Octopus Rijeka d.. o.. Sva prava pridržana.. design.. kreativni.. odjel..

  Original link path: /info/
  Open archive

 • Title: Octopus - Geotehnički radovi
  Descriptive info: Zaštita stijenskih pokosa uz postojeće prometnice i uz prometnice u izgradnji vrši se na slijedeće načine:.. - Zaštita pokosa pocinčanim čeličnim mrežama.. - Zaštita pokosa zategama od čeličnih užeta.. - Zaštita pokosa mlaznim betonom.. - Zaštita pokosa geotehničkim sidrima.. - Zaštita pokosa geosinteticima.. - Zaštita pokosa ozelenjavanjem, hidrosjetvom.. S obzirom na geotehničke uvjete, moguće je vršiti zaštitu kombinacijom navedenih načina:.. POCINČANIM ČELIČNIM HEKSAGONALNIM MREŽAMA.. Ovakva vrsta zaštite se primjenjuje kada je potrebno spriječiti padanje sitnog kamenja na prometnicu.. Za ovu vrstu zaštite koriste se mreže slijedećih karakteristika:.. - šesterokutna dvostruko uvijena pocinčana mreža TIP 8 x 10.. - jednostruko pocinčanje 240-290 g/m2.. - otvor oka D=80 mm.. - vlačna čvrstoća žice 38-50 kg/mm2.. - promjer žice 3 mm.. - promjer žice na krajevima 4 mm.. - težina 1,78 kg/m2.. Prije same postave mreža pokos će se prema potrebi očistiti od labavih dijelova i slobodnog kamenja, raslinja, grmlja i drveća ručnim alatima.. Radove izvode djelatnici specijalizirani za rad na visini koristeći alpinističku opremu i tehniku.. Pocinčane heksagonalne zaštitne mreže u svemu prema zahtjevima OTU 2.. 15.. 9.. se ugrađuju na ankere RA 12 mm, dužine 50 cm koji se postavljaju na vrhu pokosa na razmaku 2-3 m.. Mreže se na vrhu pokosa preklapaju i fiksiraju za ankere čeličnim užetom promjera 12 mm, te se po vertikali spajaju posebnim čeličnim prstenovima na razmaku od 25 cm pomoću odgovarajućih kliješta.. Na dnu se mreže optežavaju betonskim utezima ili fiksiraju klinovima i čeličnim užetom.. Širina mreža za zaštitu pokosa iznosi 2-3m.. Radovi se izvode na način da se mreže podižu s nivoa ceste do vrha pokosa.. Radove izvode djelatnici specijalizirani i osposobljeni za rad na visini koristeći alpinističku opremu.. MLAZNIM BETONOM I GEOTEHNIČKIM SIDRIMA.. Radovi na zaštiti pokosa izvode se ugradnjom mlaznog betona MMB 30 (C 25/30) sa postavom armaturne mreže, te ugradnjom samobušivih geotehničkih ili štapnih sidara od rebraste armature, nosivosti i na rasteru po geotehničkom proračunu.. Sidra se injektiraju cementnom smjesom od dna bušotine do glave sidra do potpunog zapunjenja bušotine te se pritežu momentnim ključem ili hidrauličnom opremom.. Nakon postave sidara izvodi se zaštita mlaznim betonom i armaturnim mrežama na način definiranim u projektu.. U svrhu procjeđivanja pokosa i smanjenja hidrostatskog tlaka koji može nastati između stijene i mlaznog betona, između sidara se ugrađuju procjednice od PVC cijevi Ø 50 – Ø 80 mm.. MREŽOM, SIDRIMA I SAJLAMA.. Ovaj tip zaštite nije predviđen u OTU, ali se pokazao vrlo uspješnim na izvedenim autocestama.. Usvojen je jer omogućuje smanjenje upotrebe mlaznog betona na najmanju moguću mjeru.. Koristi se za osiguranje stabilnosti pokosa kod kojih postoji mogućnost ispadanja blokova koje nije moguće sve pojedinčno obuhvatiti sidrima.. Tu se dio blokova osigurava direktno sidrima, a dio indirektno preko mreža i čeličnih sajli.. GEOSINTETICIMA.. Za ovakvu vrstu zaštite pokosa koriste se proizvodi od PE ili PVC materijala, otporni na atmosferske uvjete, koji služe kao podloga za ozelenjavanje pokosa, a u svrhu zaštite od erozije.. Ti proizvodi mogu biti u obliku trodimenzionalnih mreža (MAT, MEGAMAT) ili saćastih WEB struktura od PE traka, koji se nakon postavljanja na pokose naknadno ozelenjavaju.. Postupak postavljanja na pokos je različit za pojedine vrste materijala, te ovisi i o podlozi  ...   uključivo i platformu za djelatnike.. Ovim načinom buše se sidra do visine od 22m.. Za veće visine koristi se visinska bušilica koja se pričvršćuje pomoću ručno ubušenih sidara.. Visinskom bušilicom upravljaju specijalizirani djelatnici za rad na visini - alpinisti.. U ubušene rupe ugraditi će se sidro te zapuniti injekcionom smjesom na bazi cementa i s dodatkom bubriva.. Nakon ugradnje ploče i matice, sidro se priteže na traženu silu hidrauličnom prešom ili momentnim ključem.. Procjednice se izvode nakon ugradnje mlaznog betona u pokos predusjeka.. Ugrađuje se u cik-cak rasporedu po čitavom pokosu predusjeka.. Mlazni beton i stijenska masa se buši - promjer bušotine mora biti veći od 50 mm.. Nagib bušotine mora biti takav da voda istječe iz procjednice.. Procjednica se učvršćuje u mlazni beton pomoću cementnog morta.. Plastične cijevi koje su predviđene za ugradnju moraju imati dokaze o traženoj kvaliteti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inžinjer.. Kamenu oblogu treba, oko procjednice na njenom kraju, tako oblikovati da se procjednica što manje uočava.. Ugradnja čelične mreže za armiranje mlaznog betona u tunelu:.. Mreža se pričvršćuje na prethodno ugrađena i zainjektirana sidra, promjera 10 mm, minimalne dužine 30 cm.. Zavarivanje mreža za nastavljanje armiranja nije dozvoljeno, nego se nastavak osigurava preklopom (40 cm) i vezanjem paljenom žicom.. Mrežasta armatura mora biti tako učvršćena da tijekom ugradnje mlaznog betona ne vibrira.. Mreža mora biti postavljena u sredini mlaznog betona i pridržana podbetoniranim čeličnim podložnim pločicama čeličnih adhezijskih sidara.. Tijekom radova na izgradnji tunela potrebna je povremena prisutnost projektanta sanacije tunela, radi pregleda izvedenih radova, savjetovanja izvođača radova i nadzornog inženjera, te eventualnih manjih izmjena u projektnoj dokumentaciji, prema stvarnim uvjetima na terenu.. Klizišta su najizrazitiji razaralački padinski procesi koje obilježava kretanje tla ili stijenskog materijala niz padinu po kliznoj plohi pod utjecajem gravitacije.. Postoji više čimbenika koji uzrokuju pojavu klizišta.. Prije svega to su glinoviti sedimenti u sastavu terena u kojima su oblikovane padine.. U pravilu što je glinoviti sloj veći, postoje i veće mogućnosti za razvoj klizišta, posebno ako je propusni sloj na padini tanji.. Drugi čimbenik je izmjena propusnih pjeskovitih i nepropusnih glinovitih slojeva na padini.. Važan je čimbenik i porast količine vode i hidrostatskog tlaka u sedimentima.. Naime, klizne plohe uvijek se vežu za glinovite vodonepropusne slojeve.. Glina na sebe veže vodu pri čemu bubri i višestruko povećava svoj volumen.. To rezultira tlakovima koji destabiliziraju vodopropusne slojeve iznad glinovitih slojeva, koji tada počinju kliziti niz padinu.. Tijekom radova na sanaciji klizišta potrebna je prisutnost stručnjaka radi pregleda izvedenih radova, savjetovanja izvođača radova i nadzornog inženjera, te eventualnih manjih izmjena u projektnoj dokumentaciji, prema stvarnim uvjetima na terenu.. Sanacija i izgradnja prometnica, održavanje i zaštita autoputeva, mostova, pruga, nadvožnjaka i drugih prometnih objekata.. Uključuje i pripremne radove u građevinarstvu kao što su: iskopi, nasipanje, poravnanje terena, iskop kanala, uklanjanje stjena i slično.. Redovno održavanje podrazumijeva aktivnosti koje se u kontinuitetu poduzimaju na cestama, kako bi se u što većoj mjeri mogao osigurati što veći stupanj sigurnosti, odgovarajuća brzina i udobnost odvijanja cestovnog prometa.. Aktivnosti uključuju održavanje kolnika, održavanje odvodnje, bankina i pokosa, te održavanje objekata uz prometnice.. Posebno valja obratiti pozornost na aktivnosti koje se nužno poduzimaju u zimskom periodu..

  Original link path: /geotehnicki-radovi/
  Open archive

 • Title: Octopus - Radovi na visinama
  Descriptive info: Podrazumijevaju specijalnu opremu (viseće skele, aluminijske konstrukcije, užeta, itd.. ) čime postižemo brz pristup mjestu radova.. Svoju opremu nakon dijela ili cijelog posla brzo i kompletno odnosimo ostavljajući čist prostor i uređen okoliš.. Na mjestu gradnje - "nema gradilišta".. Naše usluge na visokim i nepristupačnim mjestima jeftinije su i brže od  ...   koriste klasičnu građevinsku skelu i ostalu opremu za visinske radove.. Spomenici nulte kategorije.. Podrazumjevaju radove na visinama i teško dostupnim mjestima na spomenicima nulte kategorije kao što su crkve, groblja i ostali kulturni objekti pod zaštitom konzervatorskog odjela za koje osim vještine i znanja posjedujemo i posebno odobrenje -.. licencu.. ministarstva kulture..

  Original link path: /radovi-na-visinama/
  Open archive
 •  

 • Title: Octopus - Građevinski radovi
  Descriptive info: Sanacije armirano betonskih i čeličnih konstrukcija:.. - Mostovi.. - Dimnjaci.. - Bunari.. - Vodospreme i tankovi otpadnih voda.. - Neboderi i zgrade.. - Industrijska postrojenja..

  Original link path: /gradevinski-radovi/
  Open archive

 • Title: Octopus - Zastupanje i trgovina
  Descriptive info: MREŽE, GABIONI, MADRACI.. Zaštita tla od odrona kamenja i erozije.. - cestogranja.. - pruge.. - riječni tokovi.. Gabioni.. Gabioni s.. tablicama.. BARIJERE PROTIV ODRONA KAMENJA I SNJEŽNIH LAVINA.. Mreže..

  Original link path: /zastupanje-i-trgovina/
  Open archive

 • Title: Octopus - Reference
  Descriptive info: 2013.. Izvođenje radova na izvanrednom održavanju državne ceste D-8 na dionici dužine 2,1 km: kod mjesta Zaton - ugradnja zaštitne mreže, samobušivih i štapnih sidara, čelične sajle.. Naručitelj: Cesta - Varaždin d.. d.. , Varaždin.. Sanacija odrona na županijskoj cesti 5094; dionica 1 od stac 3+500 do 3+800, lokalitet: Sv.. Antun.. Radovi zaštite pokosa i ugradnje štapnih sidara.. Naručitelj: Izgradnja d.. , Crikvenica.. Izgradnja multimedijalnog centar Matulji - 1.. faza - samobušiva sidra i mlazni beton.. Naručitelj: Radnik d.. d, Križevci.. Sanacija usjeka u km 140+130 (lijeva strana) na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik.. Naručitelj: Hrvatske autoceste d.. , Zagreb.. Zaštita usisne košare cjevovoda izvora Rječine - Kukuljani.. Naručitelj: KD Vodovod i kanalizacija d.. , Rijeka.. Sanacija odrona uz upornjake vijadukata Kamenjak, Melnik i Bukovo na dionici Oštrovica - Kikovica.. Naručitelj: Autocesta Rijeka - Zagreb d.. 2012.. Građevinski radovi na sanaciji usjeka na autocesti Zagreb - Split - Dubrovnik.. Jadranska autocesta ( D8 ), dionica Matulji Učka, čvorište Anđeli,poboljšanja na postojećoj dionici-izvođenje terramesha.. Naručitelj: Đusto d.. , Poreč.. Rekonstrukcija Stare pomorske škole u Malom Lošinju.. Naručitelj: Turizam, sport i nautika d.. , Split.. Sanacija pokosa usjeka "Puhi", "Gornji Macelj" i "Trakošćan".. Naručitelj: Autocesta Zagreb - Macelj d.. Sanacija desnog pokosa u čvoru Oštrovica na autocesti Rijeka - Zagreb.. Zaštita pokosa na 45 pozicija na dionicama A9 i B8 Istarskog ipsilona.. Naručitelj: BINA-ISTRA d.. Sanacija pokosa na županijskoj cesti Ž5201, dionica 12 od km 5+717 do km 5+784.. Naručitelj: Županijska uprava za ceste ličko senjske županije.. Sanacija stijenske mase iznad muzeja i samostana Pustinje Blaca, Brač.. Naručitelj: Centar za kulturu Brač.. Sanacija stijenskog pokosa u ul.. F.. Račkog kod kbr 70.. Naručitelj: Rijeka promet d.. 2011.. Sanacija potencijalno nestabilnih blokova na utjecajnom području tunela Klis Grlo - zapad, zaštita čeonog pokosa južnog portala s nosivim čeličnim mrežama i štapnim sidrima na izgradnji drugog kolnika brze ceste Solin - Klis - Sinj ( D1 ) na dionicama: Majdan - Jamni i Jamani - Klis Grlo - građevinski dio.. Naručitelj: KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.. Sanacija nasipa željezničke pruge Sv.. Kuzam.. Ugradnja geotehničkih sidara i mlaznog betona.. Naručitelj: INA - INDUSTRIJA NAFTE d.. Radovi na sanaciji postojećih zidova mlaznim betonom na objektu Pod Kaštelom u Rijeci.. Naručitelj: OSIJEK-KOTEKS d.. , Osijek.. Projekt obnove državnih cesta II/B, grupa 4, dionica Knin-Biskupija - sanacija pokosa zaštitnim mrežama, sidrima i mlaznim betonom.. Sanacija potencijalno nestabilnih blokova, na utjecajnom području tunela Klis-Grlo, na brzoj cesti Solin-Klis-Sinj (D1), poddionica: Jamani-Grlo (Klis).. Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.. ,Zagreb.. Postava zaštitne mreže na lokaciji Špičunak, državna cesta D3.. Naručitelj: CESTE RIJEKA d.. , Kukuljanovo.. Izvođenje radova na sanaciji ceste uzrokovane odronom na državnoj cesti D 512, Makarska - Ravča (predio Stupica).. Naručitelj: VIADUKT d.. Radovi na zaštiti pokosa usjeka primjenom dvostrukopletene pocinčane mreže na D 66, Barban - Most Raša.. Naručitelj: CESTA d.. Pula.. Postava zaštitnih mreža na pokose - Istarski Y.. Naručitelj: BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, Podružnica u Hrvatskoj, Zagreb.. Izgradnja državne ceste D 301 Novigrad - Ponte Portone - dobava i ugradnja zaštitnih žičanih mreža za zaštitu pokosa.. Uklanjanje dimovodnih kanala dimnjaka kotlovnice Galženica III u Velikoj Gorici.. Naručitelj: HEP ESCO d.. Uklanjanje plašta dimnjaka kotlovnice Galženica III u Velikoj Gorici.. Dobava i izrada gabiona i zaštita pokosa geotehničkim sidrima, mlaznim betonom i zaštitnim mrežama na državnoj cesti D70 Gata-Omiš, dionica krak Naklice-Omiš.. Naručitelj: OSIJEK KOTEKS d.. Hitni i preventivni radovi na sanaciji usjeka na autocesti Zagreb - Split - Dubrovnik (ugradnja geotehničkih sidara, mlaznog betona, zaštitnih mreža i sajli).. Sanacija stijenskog pokosa na objektu diskontna trgovina "LIDL" u Matuljima (ugradnja geotehničkih sidara, zaštitnih mreža i sajli).. Naručitelj: TEAM d.. , Čakovec.. 2010.. Izvedba zaštite građevne jame geotehničkim sidrima i mlaznim betonom na poslovnoj građevini u Ružićevoj.. Naručitelj: MAGNUS d.. , Dobrinj.. Izvedba zaštite pokosa geotehničkim sidrima, mlaznim betonom i zaštitnim mrežama na okolišu objekta "LIDL" u Pazinu.. Naručitelj: GEOTECH d.. , Opatija.. Izvedba obloge od mlaznog betona na elementima tankova na objektu F11190 Hydrocracker - Rijeka.. Naručitelj: TEHNIKA d.. Zaštita pokosa usjeka geotehničkim sidrima i zaštitnim mrežama kod upravne zgrade tunela Učka.. , Pula.. Zaštita pokosa žičanim mrežama na dionicama autoceste Delnice-Oštrovica-Orehovica-Rupa.. Naručitelj: Autocesta Rijeka-Zagreb d.. Čišćenje bunara vodocrpilišta Martinšćica.. Naručitelj: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.. Građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.. Naručitelj: Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica", Starigrad-Paklenica.. 2009.. Sanacija dimnjaka toplane Kozala u Rijeci.. Naručitelj: ENERGO d.. Bušenje bušotina te ugradnja i injektiranje geotehničkih sidara za peći - postrojenje VCM/EDC, Dina petrokemija Omišalj.. Naručitelj: DINA - Petrokemija d.. , Omišalj.. Montaža čelične konstrukcije mjernog stupa vjetroelektrane WP-1  ...   Naručitelj: CONEX - ST d.. Sanacija usjeka sidrenjem i ugradnjom mlaznog betona u km 550+8/9 na pruzi Zagreb-Rijeka.. Naručitelj: HŽ INFRASTRUKTURA d.. Sanacija predusjeka i zausjeka tunela "Hambarište" sidrenjem i ugradnjom mlaznog betona u km 553+0/1 na pruzi Zagreb-Rijeka.. Sanacija stijenske mase ugradnjom geotehničkih sidara i mlaznim betonom na LC 67134 u Slimenu.. Naručitelj: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE - Split.. Sanacija stijenskog pokosa sidrenjem i zaštitnim mrežama na plaži Sablićevo u Rijeci.. Naručitelj: GRAD RIJEKA, Rijeka.. Zaštita građevinskih jama Wellnessa, Centralnog objekta i Garaže sidrenjem i mlaznim betonom u Novom Vinodolskom.. ,Zagreb.. Zaštita pokosa i ostalih površina izloženih eroziji zaštitnim mrežama i mlaznim betonom na izgradnji ceste D8- granični prijelaz Pasjak-Rupa.. Ugradnja geotehničkih sidara za sidrenje jedara u Novom Vinodolskom.. 2006.. Zaštita pokosa mrežama i sidrima na izgradnji građevine "Javni park s pješačkom površinom JZ6" na Škurinju u Rijeci.. Garaža uz dvoransko plivalište Kantrida - zaštita građevne jame sidrima i mlaznim betonom.. Dvoransko plivalište Kantrida - zaštita građevne jame sidrima i mlaznim betonom.. Zaštita pokosa sidrima, mlaznim betonom i mrežama na izgradnji D-500, tunel Učka-Kršan, zaobilaznica Vranja, vijadukt MAVROVIJA.. Zaštita pokosa mrežama na izgradnji Autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik, Sektor: Split-Ploče, dionica Dugopolje-Bisko i Bisko-Šestanovac.. Zaštita pokosa ugradnjom geotehničkih sidara, mlaznim betonom i zaštitnom mrežom na izgradnji državne ceste D-404, dionica A.. E.. 1, tunel Bobova i prilazne ceste.. Zaštitna građevina na tlačnom cjevovodu DN 500, CS Zvir - Kozala u Rijeci.. , Rijeka.. Zaštita zidova građevinske jame na poslovnoj građevini Ark-Mihelić, Viškovo.. Naručitelj: AB GRADNJA d.. , Karlovac.. Radovi na zaštiti pokosa mrežama na 11 pojedinačnih pozicija autoceste B8 i B9 - Istarskog ipsilona.. Naručitelj: BINA ISTRA d.. Radovi na zaštiti pokosa (postava mreža te bušenje i ugradnja sidara) na gradilištu Jadranske autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik; dionica Dugopolje-Bisko-Šestanovac.. Zamjena fasadnih limova glavne kotlovnice (jug) u pogonu TE Rijeka, Kostrena.. Naručitelj: HEP-PROIZVODNJA d.. Staklarski radovi i AKZ podkonstrukcije glavne kotlovnice.. Nabava i postavljanje zaštitne žičane mreže na pokosima Vodnjan - Pula.. Naručitelj: BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS.. Čišćenje stijenskih pokosa , te rezanje stabala i makije.. Sanacija okomitog stijenskog pokosa mrežama neposredno iznad izvora Rječine.. Naručitelj: VODOVOD I KANALIZACIJA d.. Uklanjanje urušenih dijelova konstrukcije terase i postavljanje zaštitne ograde na objektu u ulici Šetalište XIII divizije kod kbr.. 40 u Rijeci.. Naručitelj: BSK commerce d.. Izvođenje manjih građevinskih radova, kao i radova na sanitarnom održavanju prve "A" zone vodocrpilišta Zvir.. Ugradnja ISCHEBECK sidara na trajektnom pristaništu Merag.. Naručitelj: ELEKTRO VODA d.. , Cres.. Sanacija dimnjaka - pogon Urinj.. Naručitelj: STSI d.. Zaštita pokosa mrežama na Autocesti Rijeka - Zagreb, dionica Kupjak-Delnice-Oštrovica.. Naručitelj: AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB.. 2005.. Izvedba zaštitne žičane ograde na izgradnji Autoceste Rijeka-Rupa, dionica Jurdani - Permani i Permani - Rupa.. Naručitelj: FRACASSO RI d.. , Škrljevo.. Zaštita pokosa usjeka čeličnim mrežama na Autocesti Rupa-Rijeka, dionica Jurdani-Permani.. Naručitelj: INGRA d.. Zagreb.. Zaštita pokosa primjenom mreža na autocesti Rupa - Rijeka, dionica Permani-Rupa.. Ugradnja zaštitne žičane mreže na pokosu usjeka Autoceste Rupa-Rijeka.. , Osijek.. Sanacija stijenskog pokosa sidrenjem, mlaznim betonom i zaštitnim mrežama na državnoj cesti D-404-001.. lokacija: Orehovica-Banska Vrata.. Anex ugovoru za sanaciju stijenskog pokosa na državnoj cesti D- 404-001, lokacija: Orehovica-Banska Vrata.. Zaštita pokosa čeličnim pocinčanim mrežama na Autocesti Rijeka-Zagreb, dionica Orehovica-Kikovica-Oštrovica.. Naručitelj: AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.. Izvođenje radova na zaštiti građevne jame sidrenjem i mlaznim betonom Sveučilišne knjižnice u Splitu.. Naručitelj: CONEX-ST d.. Zaštita pokosa primjenom mreža, AC Zagreb-Split, dionica Šibenik-Vrpolje.. Autocesta Zagreb-Split, dionica Skradin - Šibenik.. Zaštita pokosa primjenom mreža.. 2004.. Sanacija pokosa usjeka primjenom čeličnih sajli Autoceste Rupa-Rijeka, dionica Jušići-Jurdani.. Sanacija energetskog tunela na otoku Sv.. Marko.. Zaštita pokosa usjeka čeličnim mrežamana Autocesti Zagreb-Split: dionica: Vrpolje-Prgomet.. , Zagreb.. Zaštita pokosa usjeka poddionica Vrbosko-Bosiljevo 2.. Zaštita pokosa usjeka pocinčanim mrežama i sidrima na obnovi ceste D8 Senj-Karlobag, dionica br 3.. Sanacija betonskih brisoleja i fasadne žbuke na objerktu ESB Rijeka.. Naručitelj: ERSTE STEIERMÄRKISCHE BANK d.. 2003.. Zaštita pokosa i zasjeka od lokalnih utjecaja sidrenjem i mrežom, Jadranska Autocesta, dionica Sv.. Jadranska Autocesta, dionica Prgomet-Dugopolje.. Naručitelj: BUIĆ BAS d.. Autocesta Karlovac-Novigrad-Velika Gorica, dionica čvor Novigrad.. Jadranska Autocesta, dionica čvor Sv.. Rok- sjeverni portal tunela Sv.. Rok.. Naručitelj: WERKOS d.. Županijska cesta ŽC 5094, dionica Mošune-Stalak.. Naručitelj: GORAN GRADITELJSTVO d.. , Delnice.. 2002.. Elevatorski toranj u tvornici cementa Koromačno.. Naručitelj: INDUSTROGRADNJA d.. Sanacija betonskog stropa hale glavnog prostora - kota 5.. Naručitelj: DRVENJAČA d.. , Fužine.. Betonski strop kiselinskog bazena.. Sanacija tankova na N.. G.. 680.. Naručitelj: 3.. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.. Postavljanje zaštitne žičane mreže na pokosima Ž 5068 Fužine-Vrata i Ž 5017 Donje Jelenje- Ratulje.. Naručitelj: Ceste Rijeka d.. Sanacija fasade na zgradi Čandekova 8..

  Original link path: /reference/
  Open archive

 • Title: Octopus - Kontakt
  Descriptive info: OCTOPUS RIJEKA d.. za građevinske radove.. na visinama.. Adresa.. 51000 Rijeka.. Tel/fax.. 051 213 015.. 051 214 451.. Fax.. email.. OIB.. 48040192055.. Online obrazac.. za građevinske radove na visinama.. Milutina Barača 19, 51000 Rijeka, Hrvatska..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: Octopus - Stjenski pokosi
  Descriptive info: Ostali geotehnički radovi..

  Original link path: /geotehnicki-radovi/stjenski-pokosi/
  Open archive

 • Title: Octopus - Građevne jame
  Original link path: /geotehnicki-radovi/gradevne-jame/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Octopus - Tuneli
  Original link path: /geotehnicki-radovi/tuneli/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Octopus - Klizišta
  Original link path: /geotehnicki-radovi/klizista/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 15