www.archive-org-2014.com » HR » O » OC-KARLOVAC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 115 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: .. by.. oc-karlovac.. hr.. www.. KUTAK ZA DJECU.. KUTAK ZA MLADE.. KUTAK ZA RODITELJE.. PARTNERSTVO.. DEFEKTOLOG.. SOCIJALNI RADNIK.. PSIHOLOG.. PRAVNIK.. SURADNJA.. PARTNERI.. DONATORI.. NATJEČAJI.. IZ MEDIJA.. LETCI I PREZENTACIJE.. FOTO, AUDIO, VIDEO.. TEMATSKI ČLANCI.. ZAKONI I PROPISI.. KORISNI LINKOVI.. KAKO DO NAS.. MAPA STRANICA.. Ivana Meštrovi a 10.. 47000 Karlovac.. tel.. 047/ 411-429.. fax 047/ 411-459.. DOBRO DOŠLI !.. Hrvatska na putu u EU.. Europska godina volontiranja.. Kampanja za zaustavljanje.. seksualnog nasilja nad djecom.. Nacionalna Kampanja protiv.. tjelesnog kažnjavanja djece.. Kampanja za ukidanje.. DOBRO DOŠLI!.. Gra ani Karlovačke županije, dobro došli u vaš Obiteljski centar - posjetite nas, javite se telefonski, pošaljite e-mail; informirajte se, zatražite savjet, pomo , podršku.. obratite nam se s povjerenjem, jer ovdje smo za vas i zbog vas!.. AKTUALNO.. Na web stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih i Mreže mladih Hrvatske objavljen je.. Natječaj za Nagradu za mlade Uključi se!.. te promotivni spot Uključi se!.. Više.. Mladi i zapošljavanje.. Snalaženje u svakodnevnom poslu zahtjeva irinu znanja i interesa, poznavanje stranih jezika i aktivno kori tenje racunalnih aplikacija.. Poslodavci vi e ne 'traže' osobe koje posjeduju te vje tine: očekuju da su svi koji aktivno traže posao takvi.. Traženje posla zahtjeva potpun angažman.. Morate smisliti plan aktivnosti i svaki dan provesti puno radno vrijeme u provodenju plana i smi ljanju novih nacina pronalaska posla kakvog želite i zaslužujete.. Iskoristite sve mogucnosti koje vam stoje na raspolaganju.. Ostanite fokusirani i slijedite ono to vam odgovara.. Upamtite:.. Traženje posla je posao s punim radnim vremenom!.. U okviru javnozdravstvenog prioriteta.. ''Briga i skrb za starije i nemo ne osobe''.. i provedbe aktivnosti zacrtanih Planom promicanja zdravlja na području Karlovačke županije u razdoblju od 2011.. do 2013.. godine izra en je.. katalog.. koja na jednom mjestu donosi informacije za osobe tre e životne dobi, ali i za javnost u lokalnoj odnosno regionalnoj zajednici.. Radionice za roditelje i bebe.. 'Baby fitness'.. -.. uključite se.. !.. Kroz vježbe i razgovor s pedijatrom, fizioterapeutom i psihologom mame, tate i bebe u ovoj jednosatnoj interaktivnoj radionici zajedno uče kako me usobno komunicirati u prvoj godini života ne samo glasom, ve i dodirom te pokretom.. Me unarodni Dan žena 8.. ožujak tradicionalno, pa tako i u 2012.. godini, posve ujemo.. promicanju ravnopravnosti spolova.. Sukladno Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova 2011.. -2015.. godine, obiteljski centri su sunositelji mjere 2.. 3.. 1.. Provodit e se aktivnosti za poticanje jednake raspodjele ku anskih poslova i obiteljskih poslove te ravnopravnu podjelu roditeljske odgovornosti za skrb o djeci, uključuju i promociju kori tenja roditeljskog dopusta očeva.. Program radionica za roditelje.. 'Rastimo zajedno'.. Program omogu uje protok novih informacija, znanja, vještina i podrške roditeljima te promiče rast i razvoj i roditelja i djeteta.. Z.. ajedno učimo o potrebama djece i roditelja te načinima njihovog zadovoljavanja, komunikacijske vještine i pozitivnu interakciju roditelja i djeteta.. Ministarstvo socijalne politike i mladih i Mreža mladih Hrvatske u zajedničkoj suradnji provode aktivnosti vezane uz ovogodišnju dodjelu Nagrade za mlade Uključi se!.. Na web stranicama MSPM-a i MMH-a objavljen je Natječaj za Nagradu za mlade Uključi se! te promotivni spot Uključi se!.. Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je.. Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2012.. godini.. Natječaj je objavljen dana 26.. rujna 2012.. godine, a traje 15 dana od dana objave odnosno do 11.. listopada 2012.. godine.. NOVOSTI.. Hrvatska.. na putu u EU.. Baby fitness.. Protiv ovisnosti.. Radna konferencija.. Život bez nasilja.. Radionice za djecu.. Radionice za mlade.. Radionice.. za roditelje.. Savjetovanje za.. MPO.. Radio savjetovalište.. OBRATITE NAM SE AKO ŽELITE:.. osje ati se bolje, biti uspješniji u životu te imati kvalitetnije odnose s članovima obitelji i drugima.. upoznati i razumjeti sebe, izgraditi obiteljske i druge odnose koji se temelje na me usobnom razumijevanju i prihva anju.. uspješno rješavati obiteljske i druge životne poteško e probleme i imati kontrolu nad svojim životom.. upoznati i razviti osobne potencijale za suočavanje s trenutnim i budu im obiteljskim i drugim životnim poteško ama.. naučiti uspješno pomo i sebi, članovima svoje obitelji i drugima u različitim životnim situacijama.. stručnu savjetodavnu pomo u rješavanju životne situacije u kojoj ne znate što i kako dalje, koju ne možete riješiti sami ili uz pomo prijatelja i obitelji ili niste sigurni koje od mogu ih rješenja odabrati.. riješiti situaciju u kojoj vam je potrebna informacija, savjet, podrška ili pomo , u kojoj želite uz stručnu pomo i savjetodavno vo enje ste i bolje razumijevanje te preispitati mogu a rješenja i njihove učinke.. ŠTO SVE RADIMO?.. Obavljamo poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne  ...   suočavanju s čimbenicima rizika i prijedlozi novih preventivno-savjetodavnih oblika pomo i obitelji u riziku sukladno zaprimljenim očitovanjima nadležnih tijela državne uprave, udruga te znanstvenih i stručnih institucija, Ministarstvo obitelji, branitelja i me ugeneracijske solidarnosti je dana 10.. studenog 2011.. godine organiziralo Javnu raspravu.. Definicija odgovornog roditeljstva, mjere rane pomo i u suočavanju s čimbenicima rizika i prijedlozi novih preventivno-savjetodavnih oblika pomo i obitelji u riziku.. Sukladno.. Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnoš u u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.. , Javna rasprava provodi se i putem web stranice Ministarstva obitelji, branitelja i me ugeneracijske solidarnosti, obiteljskih centara i Regionalnih info-centara za mlade 15 dana nakon održavanja Javne rasprave.. Više:.. Radni materijal (PDF).. ; više:.. Prezentacija (PPT).. EUROPSKA UNIJA I VOLONTIRANJE.. Milijuni stanovnika Europske unije bave se volonterstvom.. Ljudi svih uzrasta doprinose svojoj zajednici ulažu i slobodno vrijeme u organizacije gra anskog društva, klubove za mlade, bolnice, sportske klubove, i tako dalje.. Europska komisija volonterstvo smatra aktivnim izričajem gra anskog sudjelovanja, te aktivnoš u koja jača zajedničke europske vrijednosti poput solidarnosti i društvene povezanosti.. Volonterstvo tako er pruža mogu nosti za učenje jer kroz volonterske aktivnosti ljudi mogu usvojiti nove vještine i sposobnosti, pa čak i poboljšati svoje izglede za zapošljavanje.. To je naročito važno u vrijeme sadašnje gospodarske krize.. Volonterstvo ima važnu ulogu u me usobno veoma različitim sektorima kao što su obrazovanje, rad s mladima, kultura, sport, zaštita okoliša, zdravstvo, socijalna skrb, zaštita potrošača, humanitarna pomo , razvojna politika, istraživanje, ravnopravnost pri zapošljavanju i vanjski odnosi.. Volonterstvo sadrži velike, ali za sada nedovoljno iskorištene mogu nosti za društveni i gospodarski razvitak Europe.. Volontiranje može pomo i državama članicama, te regionalnim i lokalnim zajednicama i gra anskom društvu, u ostvarenju sljede ih ciljeva:.. Izgradnji pozitivnog i poticajnog volonterskog okruženja u EU;.. Jačanju volonterskih organizacija i poboljšanju kvalitete rada;.. Vrednovanju i prepoznavanju volonterskih aktivnosti; te.. Jačanju svijesti o vrijednosti i važnosti volonterskog rada.. Očekuje se da e razvoj volontiranja pove ati volonterski rad i ojačati svijest o njegovoj dodanoj vrijednosti, te da e istaknuti povezanost volonterskog rada na lokalnoj razini i njegovog značaja u širem europskom kontekstu.. Više o volontiranju saznajte na stranicama.. www.. europa.. eu/volunteering.. ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU.. Udruga.. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu.. iz Osijeka provodi iznimno vrijedan projekt podizanja.. razine sigurnosti djece na Internetu od opasnosti zlostavljanja i iskorištavanja putem instalacije besplatnog programa - SINI - Sigurni na internetu - na hrvatskom jeziku.. Program kontrolira sadržaj internetskih stranica te blokira pristup stranicama neprimjerenog sadržaja (nasilje, pornografija, rasizam, zlouporaba droga, chat).. U cilju što ve e zastupljenosti udruga je program učinila lako dostupnim, a njegovo preuzimanje je u potpunosti besplatno sa web stranica udruge,.. cnzd.. org.. Tu ete ujedno na i i sadržaje vezane uz sigurno korištenje Facebooka.. SAVJETOVANJE ZA MPO POSTUPKE.. Vrlo brzo i bez ikakve naknade u našem Obiteljskom centru možete dobiti uslugu pravnog i psihološkog savjetovanja koje prethodi svakom postupku medicinski potpomognute oplodnje, bez obzira na vaše prebivalište, te o obavljenom MPO savjetovanju dobiti odgovaraju u potvrdu.. Naša e vas.. pravnica.. savjetovati o pravnim i obiteljskopravnim učincima postupka, a.. psihologinja.. o mogu im psihološkim učincima koji proizlaze iz odre enog medicinskog postupka.. Uz navedeno, podršku u našem obiteljskom centru možete dobiti kad god želite i za tim imate potrebu, a osobito tijekom i nakon MPO postupka.. (.. više.. ).. OSOBE TRECE ŽIVOTNE DOBI.. U okviru javnozdravstvenog prioriteta ''Briga i skrb za starije i nemo ne osobe'' i provedbe aktivnosti zacrtanih Planom promicanja zdravlja na podrucju Karlovačke županije u razdoblju od 2011.. godine izradena je knjižica koja na jednom mjestu donosi informacije za osobe tre e životne dobi, ali i za javnost u lokalnoj odnosno regionalnoj zajednici.. Katalog informacija za osobe tre e životne dobi Karlovačke županije.. izradio je Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije, a predstavljen je na Okruglom stolu koji je održan 30.. rujna 2011.. g.. povodom obilježavanja Me unarodnog dana starijih osoba u organizaciji Savjeta za zdravlje Karlovačke županije.. Tiskan je u nakladi od 3000 komada.. Navedeni Katalog biti ce distribuiran udrugama matica umirovljenika, ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama i Gradskim dru tvima Crvenog križa kako bi bio dostupan krajnjim korisnicima, a to su osobe tre e životne dobi na podrucju na e županije.. Distribucija Kataloga vr it ce se i putem programa me ugeneracijske solidarnosti Pomo u ku i starijim i nemo nim osobama.. Katalog je dostupan i u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije.. preuzimanje (PDF, 3MB).. početak.. O.. biteljski centar.. Karlovačke županije.. Design by.. Pentaweb..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: O NAMA.. Obiteljski centar Karlovačke županije osnovan je 2006.. godine rješenjem Ministarstva obitelji, branitelja i me ugeneracijske solidarnosti.. Centar je osnovan za korisnike s područja Karlovačke županije, a u skladu s potrebama gra ana planira na području županije ustrojiti i jednu ili više podružnica.. Obiteljski centar obavlja poslove.. savjetodavnog.. i.. preventivnog.. rada i.. druge.. stručne poslove koji se odnose na:.. partnerstvo, brak, roditeljstvo, me usobne odnose roditelja i djece.. okolnosti u obitelji koje traže stručnu potporu i pomo.. odgoj djece, roditeljstvo, obiteljska dinamika.. poticanje odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji.. podizanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji.. prevenciju svih oblika ovisnosti kod djece i mladeži.. probleme s invalidnoš u.. uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u ustanovi.. teško e učenja i ispunjavanja školskih obveza.. poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga gra ana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva.. razvoj i unapre enje izvan institucijskih oblika potpore obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva.. poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.. Više o.. savjetovanju.. STRUČNI TIM OBITELJSKOG CENTRA.. Ivan Deli ,.. defektolog.. -socijalni pedagog, ravnatelj Centra.. Renata on Perkovi ,.. Ksenija Pogači Mari ,..  ...   savjet, podrška ili pomo , u kojoj želite uz stručnu pomo i savjetodavno vo enje ste i bolje razumijevanje te preispitati mogu a rješenja i učinke.. Više o.. DJELOVANJE U ZAJEDNICI.. Obiteljski centar obavlja i stručno-analitičke poslove iz svog djelokruga, kao i informativne, savjetodavne, preventivno terapijske, edukacijske, promidžbene i druge slične stručne poslove vezane uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži.. U obavljanju djelatnosti Obiteljski centar sura uje s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama te drugim doma im i stranim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju potporu obitelji, djeci, mladeži, ostalim članovima obitelji i drugim osobama savjetovanjem, uslugama, skrbi i o tome sličnim oblicima rada, promiče obiteljske vrijednosti te pridonosi podizanju kvalitete obiteljskog života.. Obiteljski centar Karlovačke županije izrastao je iz potrebe poboljšanja kvalitete življenja djece, mladih, parova i obitelji, koriste i pritom do sada stečena znanja i iskustva naših stručnjaka kao i resurse zajednice i samih korisnika.. Do ite - tu smo za vas, kako bismo pružili usluge savjetodavnog rada obiteljima i pojedincima kojima je potrebna podrška, savjet, informacija, pomo.. Potičemo i razvijamo partnerstvo s vrti ima, školama, udrugama i drugim organizacijama kako bi zajednički na efikasniji način riješili problem pojedinca i/ili obitelji i na taj način promicali solidarnost i suradnju u lokalnoj zajednici..

  Original link path: /onama.html
  Open archive

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: DOGA ANJA.. Podržavamo akciju SIGURNIJI INTERNET ZA DJECU.. Zajednica Suradnici u učenju okupljena oko portala učitelji.. hr i digitalnog časopisa Pogled kroz prozor pokre e akciju Sigurniji internet za djecu.. Akcija je usmjerena na učenike, učitelje, nastavnike i roditelje, a u okviru aktivnosti održat e se izložba multimedijskih radova učenika, predavanja i radionice učitelja na temu kako djecu poučiti primjerenom ponašanju na intemetu te predavanja za roditelje koja e se održati širom Republike Hrvatske.. Akcija e se provoditi tijekom siječnja i veljače 2011.. Detalje o akciji.. Sigurniji internet za djecu.. možete prona i na.. web stranici.. akcije.. početak.. Obilježavanje 15.. studeni - 15.. prosinca - MJESECA BORBE PROTIV OVISNOSTI.. Povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti 15.. studeni do 15.. prosinca 2011.. godine, u skladu s Akcijskim planom suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009.. godine i Provedbenim programom Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2011.. godinu, Obiteljski centar je proveo niz aktivnosti vezanih uz prevenciju i sprječavanje zlouporabe sredstava ovisnosti.. Vršnjački utjecaj i pritisak uz neznanje i nepoznavanje prirode opojnih sredstava mnoge mlade uvedu u krug konzumenata, promoviraju i rekreativno uzimanje droga kao dio 'modernog stila života'.. Različita sredstva ovisnosti danas su dostunija no ikada, a prvu cigaretu, čašicu, joint, 'šmrk'.. djeci i mladima najčeš e ponude - prijatelji ili suučenici.. Stjecanje i razvijanje.. vještina odupiranja pritisku vršnjaka za 'eksperimentiranje s drogom'.. stoga je iznimno važna socijalna vještina koja djecu i mlade uspješno čuva od štetnih utjecaja i mogu ih posljedica.. NAJ GRAFIT: 'Droga?  ...   sport, zaštita okoliša, zdravstvo, socijalna skrb, zaštita potrošača, humanitarna pomo , razvojna politika, istraživanje, ravnopravnost pri zapošljavanju i vanjski odnosi.. Obilježavanje 25.. studenog - ME UNARODNOG DANA SPRJEČAVANJA NASILJA NAD ŽENAMA.. Ovogodišnje obilježavanje Me unarodnog dana sprječavanja nasilja nad ženama.. u Obiteljskom centru Karlovačke županije posve eno je.. senzibiliziranju javnosti.. na problem nasilja te poticanju gra ana, a posebno žrtava nasilja, na prijavljivanje obiteljskog nasilja.. Uz to, u osnovnim i srednjim školama u županiji ravnatelj Obiteljskog centra.. mr.. sc.. Ivan Deli.. , defektolog-socijalni pedagog,.. kroz kratko predavanje učenicima, roditeljima i nastavnicima govori o nasilju u obitelji te načinu na koji se ono može spriječiti i prijaviti, uz prigodne promotivne materijale.. Obilježavanje 20.. studenog - ME UNARODNOG DANA DJETETA.. Generalna skupština UN-a je 20.. studenog 1959.. godine usvojila ".. Deklaraciju o pravima djeteta.. ", a 1989.. godine ".. Konvenciju o pravima djeteta.. ".. UN svake godine obilježava Dan djeteta 20.. studenog, radi boljeg razumijevanja, prihva anja i dobrobiti sve djece.. Djeca su najosjetljivija skupina koja treba zaštitu i skrb, a čovječanstvo treba djeci pružiti ono najbolje što ima!.. Ovogodi šnje obilježavanje Dana djeteta u.. Obiteljskom centru Karlovačke županije održava se u duhu nenasilja, ujedno teme od neizmjerne važnosti za stvaranje sigurnog, prijateljskog, poticajnog okoliša za zdrav i sretan dječji razvoj.. u njihovim malim svjetovima, u kojima djeca imaju svoju egzistenciju, ne postoji ništa što se tako točno spozna i što se tako točno osje a kao nepravda.. - Charles Dickens, pisac.. Arhiva.. doga anja -..

  Original link path: /dogadanja.html
  Open archive
 •  

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: AKTIVNOSTI.. 2012.. Nove aktivnosti.. Sadržaj je u izradi.. Aktivnosti koje nastavljamo iz 2011..

  Original link path: /aktivnosti.html
  Open archive

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: PROGRAMI OBITELJSKOG CENTRA.. BABY FITNESS RADIONICE.. Baby fitness je koncept rane dojenačke gimnastike koji, osim što uklanja stres i nesigurnost majke, značajno utječe na razvoj djeteta.. Baby fitness radionice namijenjene su svim primarnim skrbnicima djece do navršene 1.. godine - roditeljima, udomiteljima, posvojiteljima.. To je koncept rane dojenačke gimnastike koji, osim što uklanja stres i nesigurnost majke, značajno utječe na razvoj djeteta.. RADIONICE ZA RODITELJE 'RASTIMO ZAJEDNO'.. U današnje vrijeme kada se susre u s mnoštvom poruka o poželjnom načinu podizanja djece, roditelji često imaju pitanja i nedoumice, npr: Postupam li dobro? Što mojem djetetu zaista treba? Činim li dovoljno? Kako raditi ono što je najbolje za dijete, a pri tome ne zanemariti sebe? Roditelj najbolje poznaje svoje dijete i sebe, ali iskustva stručnjaka i drugih roditelja često su dobrodošla.. Nitko ne zna sam sve odgovore na sva pitanja!.. Kao dio šireg programa UNICEF-a za podršku roditeljstvu.. '.. Prve tri su najvažnije!'.. stvoren je Program radionica za roditelje Rastimo zajedno , koji omogu uju protok novih informacija, znanja, vještina i podrške roditeljima te promiče rast i razvoj i roditelja i djeteta.. RADIONICE ZA UNAPRE ENJE RODITELJSKIH VJEŠTINA.. Prve lekcije o tome kako biti d.. obar roditelj naučili smo dok smo bili djeca.. Odrasli su nas odgajali i tako nam pokazivali kako biti roditelj.. Ve ina nas brine o svojoj djeci na isti način kao što su se naše obitelji brinule o nama.. Ponekad je to u redu, ali ponekad 'kopiramo' naučene obrasce koji nepovoljno utječu na djecu i ugrožavaju njihov razvoj.. Ako ne naučimo nove metode i vještine, ne  ...   dob, njihovo e ponašanje isto tako biti, u svakodnevnim situacijama, prožeto sukobima.. To su sukobi unutar obitelji, s roditeljima, bra om i sestrama, potom s nastavnicima, vršnjacima i drugima.. Sukobi sami po sebi nisu zlo.. Štoviše, oni su sredstvo i prostor socijalnog učenja.. Učenjem efikasnih modela upravljanja sukobima usmjerava se djecu k uporabi takvih socijalnih vještina koje e im pomo i da što optimalnije funkcioniraju u svojoj socijalnoj sredini.. RADIONICE SOCIJALNIH VJEŠTINA ZA OSNOVNOŠKOLCE.. Svrha zajedničkog grupnog rada kroz ovaj program veselih, kreativnih interaktivnih radionica - družionica za učenike starijeg osnovnoškolskog uzrasta je proširenje spoznaje o sebi, razvoj socijalnih vještina te unapre enje odnosa s roditeljima, nastavnicima, prijateljima i drugim osobama u okruženju.. Učenjem, treniranjem, izgradnjom, poticanjem, razvojem i učvrš ivanjem socijalnih vještina i kvalitetne komunikacije dobivamo ve u mogu nost izbora, poticaj, vjeru u sebe i svoju okolinu, otkrivamo ono najbolje u sebi i drugima grade i pozitivne slike o sebi i o drugima.. RADIONICE SOCIJALNIH VJEŠTINA ZA MLADE.. Mladi su svakako najzahtjevnija skupina te istom najugroženija u urbanom okruženju koje nudi razne blagodati, ali je i ispunjeno brojnim opasnostima.. Mladima je, i trebalo bi biti, osnovni interes, kao i njihovim roditeljima, sre a i zadovoljstvo kroz ostvarenje ciljava i snova, kroz kvalitetan socijalni kontakt i, naravno, kroz ljubav.. Vode i ih kroz naše radionice, nudimo im ispunjenje barem djela tih snova kroz ponu ene aktivnosti.. Jedan od ciljeva je korisno, kvalitetno i primjereno ispunjavanja slobodnog vremena.. Kroz naše radionice otkrivaju se i razvijaju interesi i sklonosti, bez obzira na različitosti i sličnosti ili upravo zahvaljuju i njima..

  Original link path: /programi.html
  Open archive

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: SAVJETOVANJE.. Osnovna je djelatnost Obiteljskog centra savjetodavni rad s osobama kojima je potrebna podrška i pomo u rješavanju svakodnevnih životnih problema i poteško a.. Savjetovanje je profesionalna metoda pružanja korisniku takve neposredne pomo i koja ga vodi ka jasnijem uvidu u sam problem (za razliku od psihoterapije koja je usmjerena na proces), te pronalaženju kvalitetne osnove za njegovo samostalno rješavanje.. Savjetovanje se najčeš e se odvija kroz 4 do 6 susreta.. PRINCIPI SAVJETODAVNOG RADA TEMELJE SE NA NEKOLIKO OSNOVNIH PRETPOSTAVKI:.. u središtu procesa savjetovanja je korisnik.. korisnik odabire i postavlja teme i ciljeve  ...   neučinkovitih.. u procesu savjetovanja savjetovatelj i korisnik me usobno podupiru otvoren i iskren razgovor.. dolazak na savjetovanje je dobrovoljan.. korisnik je motiviran za savjetodavni rad.. osigurana je povjerljivost podataka.. CILJEVI SAVJETOVANJA.. bolje razumijevanje problema.. prihva anje vlastite odgovornosti za problem.. usvajanje novih oblika ponašanja.. stvaranje i održavanje dobrih socijalnih odnosa.. VAŽNO!.. Uz otvorenost i iskrenost u razgovoru,.. motiviranost.. korisnika za savjetovanje neophodna je za kvaliteteten i uspješan proces savjetovanja.. TKO VAS SAVJETUJE.. -socijalni pedagog, ravnatelj Centra.. Ksenija Pogači Mari ,.. ,.. GDJE ETE NAS NA I.. Obiteljski centar Karlovačke županije.. 08:00-20:00 sati.. nama..

  Original link path: /savjetovanje.html
  Open archive

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: AKTUALNE TEME.. OBITELJ.. NAJČEŠ A OBITELJSKA PITANJA I ODGOVORI.. SKLADNA OBITELJ.. VRIJEME POSVE ENO OBITELJI I DJECI.. ODRASTANJE I ODGOJ.. KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA.. PRIJATELJSTVO ILI RODITELJSTVO.. RAZGOVARAJTE SA SVOJOM BEBOM.. POVEZANOST MOTORIKE I GOVORA KOD DJECE.. DA ZAPINJANJE NE PRIJE E U MUCANJE.. DIJETE KOJE TUGUJE NAKON SMRTI BLISKE OSOBE.. STRAHOVI KOD DJECE I KAKO POMO I.. DJETETU.. DJEČJA AGRESIVNOST I KAKO JE SPRIJEČITI.. DJEČJA LJUTNJA I KAKO SE S NJOME NOSITI.. KAKO PREPOZNATI I ODGAJATI DAROVITO DIJETE.. KAKO ODGOJITI NENASILNO DIJETE.. KAKO ODGOJITI PRISTOJNO DIJETE.. KAKO POBOLJŠATI SOCIJALNE VJEŠTINE DJETETA.. KAKO STE I POVJERENJE SVOG DJETETA.. KAKO SAČUVATI DIJETE OD SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA.. KAKO S MLADIMA RAZGOVARATI O SPOLNOSTI.. ADOLESCENTSKA KRIZA - PUT U ZRELOST.. ŽIVOTNI SCENARIJI.. TEŠKO E PONAŠANJA KOD DJECE I MLADIH.. ADHD I TEŠKO E PONAŠANJA.. DAROVITOST I TEŠKO E PONAŠANJA.. NASILJE ME U DJECOM.. OVISNOST KOD DJECE I MLADIH.. MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA.. STEREOTIPI I PREDRASUDE..  ...   DIJETE U ŠKOLI.. ŠTO RODITELJ TREBA ZNATI O UČENJU.. RODITELJI I ŠKOLSKE BRIGE.. RODITELJI I ŠKOLSKI USPJEH DJETETA.. KAKO POMO I DJETETU U PISANJU ZADA A I UČENJU.. 'OTROVNI' RODITELJI.. ZLOSTAVLJANJE DJECE.. TKO SU OTROVNI RODITELJI.. MIT O SAVRŠENIM RODITELJIMA.. PUT DO NEOVISNOSTI.. SAMODEFINIRANJE.. PREKIDANJE KRUGA.. OVISNOST.. OVISNOST I SREDSTVA OVISNOSTI.. MLADI I OVISNOST - KAKO RODITELJI MOGU POMO I.. POREME AJI HRANJENJA.. ANOREKSIJA.. BULIMIJA.. KOMPULZIVNO PREJEDANJE.. LIJEČENJE POREME AJA HRANJENJA.. POZNATI PRIMJERI ANOREKSIJE.. STRES.. STRES - DIO SVAKODNEVICE.. STRES, ZDRAVLJE I BOLEST.. BURNOUT SINDROM.. PSIHOLOŠKI MEHANIZMI OBRANE.. ANKSIOZNOST.. ANKSIOZNOST - BOLNO STANJE NEZAŠTI ENOSTI.. PSIHOSOMATSKI POREME AJI.. PANIČNI NAPAD.. STRAHOVI.. STRAHOVI KOD DJECE.. FOBIJE.. DEPRESIJA.. DEPRESIJA JE VIŠE OD TUGE.. OSAMLJENOST.. EMOCIONALNA INTELIGENCIJA.. ŠTO JE EMOCIONALNA INTELIGENCIJA.. LJUBAV JE BIOLOŠKA POTREBA.. ŠTO JE EMOCIONALNA PRIJEVARA.. POSEBAN ŽIVČANI SUSTAV POVEZAN S EMOCIJAMA.. FIZIOLOŠKI ASPEKTI EMOCIJA.. ZRCALNI NEURONI - NEUROLOŠKA OSNOVA EMPATIJE.. Odabrala i uredila Renata on Perkovi , prof.. psihologije..

  Original link path: /teme.html
  Open archive

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: KONTAKT.. defektolog-socijalni pedagog, ravnatelj Centra.. Renata on Perkovi , psihologinja.. Ksenija Pogači Mari , pravnica.. Maja Fuks Mazarek, socijalna radnica..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: DJECA - NAJVE A VRIJEDNOST SVAKOG DRUŠTVA.. Očima djeteta.. Poželi si oči i srce djeteta.. koje veselo vrište i trči zabranjenim travnjakom,.. klik e zbog jedne si ušne ribice što klizi kroz vodu;.. raspituje se o zvijezdama, i tko ih je zapalio,.. i koje te nikad ne voli zbog tvoga debelog novčanika,.. nego zato što se znaš igrati i smijati,.. jer znaš pripovijedati fantastične priče.. i pjevati vesele pjesme.. (Phil Bosmans).. PRAVA DJETETA.. Djeca se ra aju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bi ima.. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost name e se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice.. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta.. godine usvojila "Deklaraciju o pravima djeteta", a 1989.. godine "Konvenciju o pravima djeteta".. Konvencija o pravima djeteta.. je me unarodni dokument, a sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj.. koja ju je potpisala i ratificirala) mora jamčiti svakom djetetu.. U Konvenciji se govori, prije svega, o obvezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obvezama brojnih društvenih čimbenika glede zaštite djeteta.. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu.. Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta koja ima moralnu snagu,  ...   prema kojemu djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, politièkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teško ama u razvoju, ro enju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika.. Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni.. Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete, ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta.. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj.. Djeci se mora omogu iti da aktivno sudjeluju u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja.. Ona imaju pravo izre i svoja gledišta koja se moraju.. ozbiljno uzeti u obzir.. Djeca su najosjetljivija skupina koja treba zaštitu, a čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.. PROGRAMI OBITELJSKOG CENTRA ZA DJECU I MLADE.. Obiteljski centar Karlovačke županije, uz potporu Grada Karlovca i Karlovačke županije, poziva vas na sudjelovanje u našim programima radionica namijenjenima djeci od dojenačke do osnovnoškolske dobi te mladima starije osnovnoškolske i srednjoškolske dobi:.. Baby fitness radionice.. Radionice socijalnih vještina za djecu vrti ke dobi.. Radionice socijalnih vještina za osnovnoškolce.. Radionice socijalnih vještina za srednjoškolce.. Sadržaji.. za djecu -.. Aktivnosti..

  Original link path: /djeca.html
  Open archive

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: MLADI NA POČETKU TRE EG MILENIJA.. Mladi ljudi trebaju živjeti u uvjetima koji potiču njihovu maštu, ideale, energiju i vizije kako bi.. napredovali na dobrobit svoga društva.. (Svjetska konferencija ministara za mlade, 08.. -12.. 08.. 1998.. ,.. Lisabon, Portugal).. U odnosu na prošle generacije, položaj je današnje hrvatske mladeži lošiji.. Ve a je izloženost fizičkim i psihičkim zdravstvenim rizicima nego ranije, a pristup relevantnim informacijama i službama je nedostatan; mladi iskazuju znatnu toleranciju prema različitim oblicima nezakonitog ponašanja i češ e su u sukobu sa zakonom nego prijašnje generacije; prihva aju vrijednosti obitelji, ali više odga aju ili izbjegavaju zasnivanje vlastite obitelji.. Primje uju se i brojni negativni trendovi mladih u odnosu na razvijenije zemlje: mladi u manjem broju završavaju više stupnjeve obrazovanja, stopa maloljetničkih trudno a je ve a, nezaposlenost i eksploatacija mladih na tzv.. crnom tržištu su ve i a zarade znatno niže, korištenje psihoaktivnih supstanci podjednake je učestalosti ali mladi sebe rje e opisuju kao zdrave i sretne osobe.. Mladi u Hrvatskoj dodatno su optere eni i iskustvom odrastanja u ratnom okruženju.. Dobar dio današnje mlade generacije bio je za vrijeme Domovinskog rata u dječjoj dobi u kojoj sve ekstremne situacije i doživljaji ostavljaju vrlo duboke tragove.. Mladenačko je razdoblje doba izgradnje zrele osobnosti, prihva anja vlastite osobe, vlastitog izgleda i tijela, usvajanja muške odnosno ženske uloge u društvu, oblikovanja i usvajanja moralnih i etičkih vrijednosti, razvijanja osobnih stavova, postizanja emocionalnog osamostaljivanja od roditelja, izgradnje zrelih odnose s osobama istog i suprotnog spola i postupnog pripremanja za socijalnu i ekonomsku samostalnost.. Današnje mlade generacije, nošene vrtlogom radikalnih društvenih promjena koje su u periodu tranzicije zahvatile Hrvatsku, ne mogu naslijediti društvenu ostavštinu svojih roditelja.. Njihova socijalizacija odvija se u uvjetima kada su institucije, procesi i društvene norme koji su olakšavali prelazak u svijet odraslih oslabljene, onesposobljene, ili su u procesu temeljite preobrazbe.. Na situaciju u društvu, koja se prelama kroz svakodnevnicu njihovog obiteljskog i društvenog života, mladi reagiraju na različite načine: od relativno neproblematičnog prilago avanja  ...   vezani uz gospodarske razloge posla jednostavno nema za sve.. Kvaliteta i kolicina strucnog znanja danas vi e nije dovoljna.. Snala enje u (svakom) svakodnevnom poslu zahtjeva irinu znanja i interesa, poznavanje stranih jezika i aktivno kori tenje racunalnih aplikacija.. Poslodavci vi e ne 'tra e' osobe koje posjeduju te vje tine: ocekuju da su svi koji aktivno tra e posao takvi.. Motiviranost i inicijativa te fleksibilnost i prilagodljivost smatraju se najva nijim osobinama u procesu odabira kandidata za radna mjesta.. Motiviranost znaci spremnost na aktivno ucenje, elju da se uvijek bude u toku, sposobnost predlaganja pobolj anja poslovnih procesa, a sve to nije moguce ostvariti pristupajuci problemu samo sa stajali ta temeljne struke potrebna vam je i dodatna edukacija.. Opcenito, u dana nje vrijeme vi e se cijene vje tine i znanja te sposobnost brzog ucenja i stjecanja novih znanja i vje tina od same diplome.. Va interes za svaku dodatnu edukaciju biti ce potvrda poslodavcu da ste motiviran i ambiciozan zaposlenik.. Kako ankete medu poslodavcima pokazuju, to je upravo ono to se od vas tra i.. Ne mo ete tra iti posao kao 'usputnu aktivnost' i aliti se kako nema posla.. Tra enje posla zahtjeva potpun anga man.. Morate smisliti plan aktivnosti i svaki dan provesti puno radno vrijeme u provodenju plana i smi ljanju novih nacina pronalaska posla kakvog elite i zaslu ujete.. Ceka vas potpuno novi svijet svijet rada - i morate se organizirati.. Analizirajte svoje sposobnosti i obratite pa nju na trenutne interese, osobine licnosti i kljucna postignuca.. Ostanite fokusirani i slijedite ono to vam odgovara!.. Tra enje posla je posao s punim radnim vremenom!.. MATERIJALI:.. - kako do posla (prezentacija) -.. download (pdf).. Kako do posla.. - praktični savjeti -.. Zapošljavanje mladih.. - letak -.. download (pdf).. PROGRAMI OBITELJSKOG CENTRA ZA MLADE.. Obiteljski centar Karlovačke županije, uz potporu Grada Karlovca i Karlovačke županije, poziva vas.. na sudjelovanje u našim programima kreativnih interaktivnih radionica namijenjenima mladima starije osnovnoškolske i srednjoškolske dobi:.. za mlade -.. Aktivnosti..

  Original link path: /mladi.html
  Open archive

 • Title: Obiteljski centar Karlovacke zupanije
  Descriptive info: RODITELJSTVO - DAR I ODGOVORNOST.. Obitelj je najve i dar, ali i nateža odgovornost koja je dana ženi i muškarcu: roditi dijete i odgojiti ga da postane žena, muškarac, slobodan i odgovoran roditelj.. Konvencija o pravima djeteta podsje a da dijete, radi potpunoga i skladnog razvoja svoje osobnosti, treba rasti u obiteljskoj sredini, u ozračju sre e, ljubavi i razumijevanja.. No, nije točno definirano što je to obiteljska sredina na koju - kako stoji u navedenom dokumentu - dijete ima pravo.. Rasprave o pravima čovjeka očituju pojmovne nejasno e, a ponekad prikrivaju sukob izme u tradicionalnih gra anskih i političkih prava te gospodarskih, ekoloških i kulturoloških prava.. Obitelj - osnova identiteta.. Tijekom vremena, tradicionalni model obitelji se znacajno promijenio.. Kad govorimo o obitelji, ubicajeno se misli na ozenjeni bracni par s djecom.. No, u svakodnevnici danasnjeg zivljenja postoji i puno drugih obiteljskih situacija: obitelj koja se proteze na vise narastaja, uza obitelj, takozvani fakticni , nevjencani parovi, duge ili krace slobodne veze , jednoroditeljska obitelj, obitelj ponovno sastavljena.. Obitelj se smatra osnovom identiteta.. Tesko je, ponekad gotovo i nemoguce, izvan obiteljskog ozracja shvatiti razvoj ljudske osobnosti.. Svako se odgojno razdoblje odvija u okrilju obitelji, ili u kontekstu koji sama obitelj odreduje.. Taj  ...   te odgovornosti - obitelj je najveci dar i najteza odgovornost koja je dana zeni i muskarcu: roditi dijete i odgojiti ga da postane zena, muskarac, slobodan i odgovoran roditelj.. Drustvo priznaje obitelj u pravnoj grani koja njome ravna - obitelj ima pravo da je sire drustveno tijelo u pravnoj drzavi, prizna kao.. temeljnu zajednicu.. bez koje nista ne postoji i ne moze se prenositi.. To priznanje politicke vlasti ocituje se u drustvu obranom obitelji i nuznom pomoci u teskocama, bilo da se radi o porezu, djecjem doplatku ili drugim pogodnostima koje bi poticale obitelji, pa tako i u obiteljskom savjetovanju.. Obiteljsko savjetovanje.. Strucno obiteljsko savjetovanje osigurava pruzanje adekvatne pomoci i podrske u unaprijedivanju kvalitete zivota, za osnazivanje svih clanova obitelji te obitelji kao cjeline, uspostavljanje pozitivne i podrzavajuce obiteljske ravnoteze te vecu ukljucenost u zivot sire drustvene zajednice.. Objedinjujemo pruzanje informacija, strucnih savjetodavnih usluga, pravnih savjeta, psihosocijalne podrske i drugo.. PROGRAMI OBITELJSKOG CENTRA ZA RODITELJE.. Obiteljski centar Karlovačke županije, uz potporu Grada Karlovca i Karlovačke županije, poziva vas na sudjelovanje u našim programima interaktivnih radionica namijenjenih unapre enju roditeljskih vještina:.. Radionica za roditelje i bebe 'Baby fitness'.. Program radionica za roditelje 'Rastimo zajedno'.. Radionice za unapre enje roditeljskih vještina.. za roditelje -..

  Original link path: /roditelji.html
  Open archive •  


  Archived pages: 115