www.archive-org-2014.com » HR » O » OBITELJSKICENTAR-OBZ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Obiteljski centar Osječko-Baranjske županije
  Descriptive info: .. Zakon o socijalnoj skrbi.. Obavještavamo sve naše korisnike da je dana 24.. 12.. 2013.. g.. u Narodnim novinama (NN 157/13) objavljen novi Zakon o socijalnoj skrbi kojim prestaje rad obiteljskih centara kao samostalnih ustanova za preventivno-savjetodavni rad i podršku obiteljima.. Stupanjem na snagu Zakona o socijalnoj skrbi od 01.. siječnja 2014.. g.. Centar za socijalnu skrb Osijek preuzima poslove, prostore i djelatnike Obiteljskog centra osječko-baranjske županije.. Iz Zakona o socijalnoj skrbi.. Članak 276.. (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prava i obveze postojećih obiteljskih centara preuzet će centri za socijalnu skrb u sjedištu županija, nadležni prema sjedištu obiteljskog centra, na način da preuzmu poslove, radnike, novčana  ...   centra za socijalnu skrb kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo sukladno odredbama ovoga Zakona.. Najave.. Natječaji.. Obiteljski centar osnovan je Rješenjem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti od 26.. travnja 2011.. godine za područje Osječko-baranjske županije, s ciljem osnaživanja i osvješćivanja obiteljskih vrijednosti, edukacije, prevencije obiteljskih poteškoća, te tretmana obitelji i njenih članova.. Radno vrijeme centra.. Ponedjeljak - Petak: 7:30-15:30 h.. PLAN JAVNE NABAVE.. PRISTUP INFORMACIJAMA.. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA.. Kontakt.. Ukoliko Vam je potrebna pomoć ili savjet, obratite nam se i sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći.. Tel:.. 031-554-360.. Fax:.. 031-554-367.. Email:.. info@obiteljskicentar-obz.. hr.. Web.. :.. www.. obiteljskicentar-obz.. Lokacija -.. karta.. 116 000 - pozivni Centar za nestalu djecu..

  Original link path: /site/
  Open archive

 • Title: Zakon o socijalnoj skrbi
  Descriptive info: Zakon o socijalnoj skrbi..

  Original link path: /site/index.php?option=com_content&view=article&id=162:2014&catid=34:informacije
  Open archive

 • Title: Plan javne nabave
  Descriptive info: Obiteljski centar.. Plan javne nabave.. Javna nabava 2013.. Plan javne nabave 2013.. pdf.. Plan javne nabave 2013 - izmjene i dopune.. Javna nabava 2012.. Plan javne nabave 2012.. Izmjene i dopune.. Izmjene i dopune 2..

  Original link path: /site/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=104
  Open archive
 •  

 • Title: Informacije
  Descriptive info: Informacije.. OBITELJSKI CENTAR.. OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE.. LORENZA JAGERA 12.. 31 000 OSIJEK.. KLASA: 032-01/12-01/02.. URBROJ: OC-018-01-12-01.. Osijek, 01.. veljače 2012.. godine.. KATALOG INFORMACIJA.. OBITELJSKOG CENTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE.. I.. UVODNE ODREDBE.. Ovaj katalog informacija se ustrojava sukladno članku 4.. Zakona o pravu na pristup informacijama i članku 3.. Pravilnika o pravu na pristup informacijama.. Obiteljski centar Osječko-baranjske županije je ustanova socijalne skrbi osnovana od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 26.. Ustrojstvo, osnivanje i djelatnost Obiteljskog centra Osječko-baranjske županije propisana je člancima 178, 209-217.. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 57/11 ).. Obiteljski centar Osječko-baranjske županije obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 57/11).. II.. OSNOVNI PODACI O KATALOGU.. Naziv ustanove: Obiteljski centar Osječko-baranjske županije.. Adresa sjedišta: Lorenza Jagera 12, Osijek.. Odgovorna osoba: Marina Bem-Kovačević, univ.. spec.. oec.. , ravnateljica.. Katalog informacija je dostupan na adresi:.. http://obiteljskicentar-obz.. hr/.. Osim ravnateljice u Obiteljskom centru zaposleni su stručni radnici i to: profesor psihologije, diplomirani socijalni radnik i diplomirani pravnik te voditelj računovodstva, računovodstveni referent i administrativni referent.. Pisani ili usmeni upiti:.. - pisano (poštom ili osobno) na adresu: Lorenza Jagera 12, 31000 Osijek.. - e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript.. - telefonom: 031/554-361.. - faxom: 031/554-367.. Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, („Narodne novine“ broj: 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Obiteljski centar Osječko-baranjske županije.. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.. Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Obiteljski centar Osječko-baranjske županije glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.. Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.. Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Obiteljski centar Osječko-baranjske županije će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.. Obiteljski centar Osječko-baranjske županije raspolaže informacijama koje proizlaze iz vlastitog djelokruga rada većinom u pisanom obliku te na mrežnim stranicama.. Obiteljski centar Osječko-baranjske županije omogućava pristup informacijama na  ...   i oglasi za zasnivanje radnog odnosa.. - Zapisnici sa sjednica Stručnih vijeća.. Uvidom na pisani zahtjev.. U zakonskom roku.. Najave i izvješća o planiranim i provedenim aktivnostima, projektima, programima te ostala priopćenja o radu u okviru djelatnosti Obiteljskog centra.. - Stručni članci, letci, brošure, prezentacije, pozivi, natječaji i sl.. Opći podaci o ustroju i djelatnosti Obiteljskog centra.. Službena web stranica Obiteljskog centra Osječko-baranjske županije.. Trajno.. Stručni radnici:- psiholog, - socijalni radnik,- pravnik.. - Podaci o broju i vrstama pruženih usluga savjetovanja pojedinog stručnog radnika.. - Podaci o drugim obavljenim poslovima pojedinog stručnog radnika.. Dostavljanje informacije u pisanom obliku na pisani zahtjev.. - Godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izviješća o financijskom poslovanju.. – prihodi i primici, rashodi i izdaci, izvori financiranja.. - Financijski plan, rebalans plana.. - Podaci o plaćama, naknadama i drugim isplatama, drugom dohotku i ugovorima o djelu.. - Ugovori o nabavi roba, radova i usluga te izvješće o izvršenju ugovora sukladno Zakonu o javnoj nabavi.. Podaci :.. - iz urudžbenog zapisnika predmeta sukladno Pravilniku o klasifikacijskim oznakama (ukupan broj predmeta prema određenoj klasi).. - o poslanoj i pristigloj pošti i sl.. - o arhiviranju predmeta, pretraživanju arhivske građe i sl.. - o poslanim i zaprimljenim dopisima.. Dostavljanje informacije u pisanom obliku na pismeni zahtjev.. NAMJENA INFORMACIJA.. Namjena informacija u smislu ovoga Kataloga je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.. V.. NAČIN OSIGURAVANJA I VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA.. Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Obiteljskom centru Osječko-baranjske županije.. Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Obiteljski centar Osječko-baranjske županije će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.. Vremensko razdoblje u kojem su pojedine informacije dostupne, tj.. u kojem se nalaze u posjedu Obiteljskog centra Osječko-baranjske županije, uređeno je zakonskim i podzakonskim propisima o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva i Popisom arhivskog i registraturnog gradiva Obiteljskog centra Osječko-baranjske županije s rokovima čuvanja.. RAVNATELJICA.. Marina Bem-Kovačević, univ.. spec..

  Original link path: /site/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=104
  Open archive

 • Title: Karta
  Descriptive info: Karta.. Prikaži.. Obiteljski centar Osječko-baranjske županije.. na većoj karti..

  Original link path: /site/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=678
  Open archive •  


  Archived pages: 5