www.archive-org-2014.com » HR » O » OB-VUKOVAR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 199 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Opća županijska bolnica Vukovar
  Descriptive info: .. Odjeli.. Djelatnosti.. Objekt zahtjeva.. Adobe Flash Player 9.. 0.. (ili viši).. JavaScript mora biti omogućen.. UPRAVA BOLNICE.. Ravnateljstvo.. Sanacijsko vijeće.. Statut bolnice (PDF).. JAVNA NADMETANJA.. LISTE ČEKANJA.. Pregled liste.. Informacije o naručivanju.. NATJEČAJI / ODLUJKE.. TRAJNA IZOBRAZBA LIJEČNIKA.. SESTRINSKI KUTAK.. PRISTUP INFORMACIJAMA.. LOKACIJA / OBJEKTI.. POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE.. SLUŽBENI OBRASCI.. 28.. srpnja 2014..  ...   za tisak.. - 4.. 8.. 2014.. Međunarodni tjedan dojenja.. Liječnici KB Dubrava – liječnicima Vukovara.. - 1.. 7.. 10.. poslijediplomski tečaj trajne edukacije liječnika.. Javno nastupno predavanje.. - 17.. 1.. Dr.. sc.. Siniša Maslovara, dr.. med.. , Osijek, 22.. 01.. više vijesti.. Početna.. Povijest.. Organizacija.. Ambulante.. Foto-album.. Informacije.. Kontakt.. -=: HTML: Damir Matijaševi :=-..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Opća bolnica Vukovar - Ravnateljstvo
  Descriptive info: Početna strana.. >.. Sanacijski upravitelj:.. DAVOR AREŽINA, dipl.. oec.. Zamjenik sanacijskog upravitelja:.. doc.. dr.. Glavna sestra bolnice:.. AGNEZA ALEKSIJEVIĆ, dipl.. techn.. Pomoćnik za pravne poslove.. IVANA AZENIĆ DUBRAVČIĆ, dipl.. iur.. Pomoćnik za kvalitetu:.. dr.. ZORAN ALEKSIJEVIĆ, spec.. ortoped.. Statut.. -=: HTML: Damir Matijašević :=-..

  Original link path: /ravnateljstvo.htm
  Open archive

 • Title: Opća bolnica Vukovar - Sanacijsko vijeće
  Descriptive info: Sanacijsko vijeće.. Predsjednik:.. SANJA PREDAVEC, dr.. Član:.. JOZO MILANKOVIĆ, dipl.. MELITA JUKIĆ, dr..

  Original link path: /sanacijskovijece.htm
  Open archive
 •  

 • Title: OB Vukovar - Natječaji u tijeku
  Descriptive info: Natječaji u tijeku.. PROVEDENA NADMETANJA U 2014 GODINI.. Natječaj otvoren od.. do.. Download dokumentacije:.. JAVNA_NABAVA_U_2014_GODINI.. zip.. Postupak_provođenja_nabave_do_200.. 000_robe_500.. 000_ radova.. zip.. PROVEDENA NADMETANJA U 2013 GODINI.. JAVNA_NABAVA_U_2013_GODINI.. Postupak provođenja javne nabave za korisnika.. Obavijest iz clanka 13.. Zakona o javnoj nabavi.. Obavijest_iz_clanka_13.. _Zakona_o_javnoj_nabavi.. Potvrda o zavrsenom  ...   JAVNA_NABAVA_U_2012_GODINI.. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA/PLAN NABAVE.. Ugovori_i_Plan_nabave.. PROVEDENA NADMETANJA U 2011 GODINI.. JAVNA NABAVA U 2011 GODINI.. PROVEDENA NADMETANJA U 2010 GODINI.. JAVNA NABAVA U 2010 GODINI.. Ukupno 11 natječaj(a).. Datoteke s dokumentacijom su u.. WinZip.. formatu.. Evaluacijsku verziju možete skinuti.. ovdje..

  Original link path: /natjecaj.asp
  Open archive

 • Title: Opća bolnica Vukovar
  Descriptive info: Opća županijska bolnica Vukovar - Liste čekanja.. Lista čekanja za preglede i dijagnostičke postupke u OŽB Vukovar:.. ANESTEZIOLOGIJA (AN0).. Datum.. Šifra pacijenta.. Usluga.. Datum upisa.. 13.. 08.. 14.. FA151239388.. 88901.. 11.. DM140061470.. SI151300336.. 19.. MM151641898.. Ukupno pacijenata: 4.. KLASIČNE I KONTRASTNE PRETRAGE (D01).. BS151985102.. 31330.. 16.. 07.. TV151645049.. TK150739308.. ŠI152343617.. KB151063886.. 31460.. LŽ151988785.. 17.. RM152975774.. AP151357077.. PA150746461.. ZL118407999.. PŽ152372095.. 31001.. GI102897511.. 04.. TM153126215.. 12.. KD112364611.. 14.. PM152374462.. KS153102839.. 18.. LL153246964.. BS151536908.. TN151461527.. MJ151646189.. LI153080020.. 21.. BS151556476.. JV153140757.. KM151238553.. 22.. RR153119833.. 08.. KM150893262.. SM153173607.. VR151271273.. 1291.. 29.. RE.. MB151987043.. 30.. VG153135341.. BJ152295793.. PV151535204.. MO151125199.. 31102.. MB151478038.. VE151438734.. PJ152298336.. 31.. GZ153117080.. SB151275454.. PC151401152.. 15.. MR145799395.. ĐA151455700.. ND151988249.. LJ153065949.. BJ151591883.. BR152288377.. IM151566488.. 23.. LL151211551.. 20.. ČM153137028.. MD151415059.. BM151172896.. 24.. PS150904632.. FI151500447.. GL119382088.. GĐ151341348.. 25.. GE152965029.. ČD100089608.. RL152969661.. GA153072689.. 34140.. ZM124585542.. RD151527792.. PL151938702.. BL151121321.. KD153119937.. ZN151286483.. ĐR151345124.. LB151977671.. BL105303433.. RA152273896.. 01.. NR151989247.. ĐL151997587.. RL151215785.. 1282.. KI152995143.. 1141.. RZ151591597.. DZ151639487.. NM151939950.. CM151547693.. MM153122142.. MB155552850.. TD156749562.. RR152556096.. FE152549303.. HV152983012.. BA152287237.. KA152354218.. 1576.. KS151995415.. SM152292411.. BG151404212.. TV161993625.. PZ151194793.. 06.. 26.. BS151521967.. PS152538878.. KD151437115.. LD151204332.. PA153089556.. TŽ151461546.. ML151203118.. KB156746229.. GM152536246.. 27.. ŽP151233656.. 07.. KD151356350.. ČG153133839.. PA151556141.. SM152007575.. BĐ153068248.. BZ153051084.. MI151584838.. JV151199101.. CS151642843.. RV156135174.. AI151458921.. AR151458917.. KI151412798.. RJ156857945.. SD151616098.. ŠV153128067.. ML153151201.. MM151498899.. RT151425554.. BN152310362.. JM151534329.. Ukupno pacijenata: 122.. DENZITOMETRIJA (D02).. HK155002388.. 13623.. RŽ151548808.. 1240.. DR151976029.. PA151575947.. DZ151413419.. 05.. ŠI.. MJ153123988.. OR151584024.. BN151454948.. RA151496638.. BM115098702.. PD151354797.. SM151231946.. VM151156790.. VL151584556.. RM152340218.. AC151532962.. MD151613638.. TD151605213.. ŠO151523573.. NM122767851.. IJ120040939.. SV151490179.. BM153050141.. ŠE151110025.. VJ151394705.. VK151592472.. 16332.. BD151338920.. ŠP152336900.. ML156476700.. ČG151416447.. PZ152385260.. 02.. 06.. SD151552539.. TJ153150792.. DM151215605.. BT151317824.. SD151635766.. HK151300730.. KS151604978.. 03.. PM152381342.. KP152324184.. MB153098748.. PS151989834.. SM151951201.. PJ151331514.. VD151450697.. ČV151460478.. PJ138309127.. BJ151594182.. TŽ151644981.. IE152345257.. 05.. ČM153164326.. ČE151391927.. VL151379383.. TD151647609.. SM151254112.. HA151145013.. KS151264707.. KD151492245.. MV153103199.. BM151538815.. ČM156672452.. 09.. LR151988944.. MD151510552.. VM151250548.. PN162232713.. TJ151259471.. HA151645320.. MS163627614.. ŠS151312378.. JA151330126.. RJ151255394.. BM135027312.. VZ152314187.. BM153156700.. FR151171648.. FI152330598.. HJ152991333.. BA152331187.. KL151092470.. MP151593911.. HA142270647.. DS151317576.. BM152537545.. SM156162858.. PR151998918.. GŽ151146702.. BI151512826.. SĐ151290388.. DF151222398.. ĐB151592631.. MN132881580.. RP151530167.. OM153151502.. MM151225265.. MM151122067.. IS151190682.. PP151307776.. BD151486698.. LE151528358.. VR151958105.. PM151392215.. Ukupno pacijenata: 104.. ULTRAZVUK (D03).. PJ152968593.. 36190.. GS152341339.. MV151288653.. RM152539452.. BA151513152.. ŠS151606283.. HM156617638.. DS152555793.. MV152533966.. TL154411635.. JN158368460.. OŽ152522104.. KS158267517.. ČA151181058.. JS151505397.. SM151595975.. PM156442759.. VK127259644.. SL151521399.. II151594676.. ĐD151544561.. SJ104326348.. JM153089575.. ML151973325.. BA152359967.. MV151498028.. MI151108818.. ZZ151359317.. UZV03.. VN151456094.. SP151490658.. AT151290104.. KP151598679.. VV152369540.. ĐI151412904.. KB151341475.. VJ151523728.. JN153171155.. WE151464911.. GV151977440.. BA152537174.. BN151537003.. GS151260850.. ID151982112.. BJ151403163.. CN168095904.. JĐ133782179.. ER151499030.. JR153122373.. PI151553185.. ĐV151433358.. VM151533886.. TI151238816.. SC153106530.. JB153167481.. MN151923954.. MĐ153175162.. ĆĐ151379345.. BI152551964.. BK151491783.. IR151266987.. MV151257102.. GN151584626.. SR153070517.. PŽ151460232.. BM151186773.. GV151391397.. AR151399918.. VĐ151609216.. HM152366300.. JD163830443.. ĆĐ151608129.. AM151502373.. GM151301211.. KJ151527877.. MM151284082.. MT150998471.. NR151939946.. GT152544088.. PV151122654.. JD151618179.. ŠN151520742.. KD151446256.. PA153166322.. RD153125378.. EM151440685.. CP151486185.. TC153151269.. ŠĐ151277893.. IG107933985.. OB116229638.. KL151176009.. PB151329122.. SJ152380058.. RL151972100.. MS152355517.. VB151169932.. ZJ151296067.. TD106253829.. AN151256405.. ŠM151427353.. KV139885558.. LN151988925.. ČM151968742.. MM151537520.. SG151546977.. SN153141929.. DM151546727.. Ukupno pacijenata: 127.. CT-KOMPJUTORIZIRANA TOMOGRAFIJA (D04).. IS106251184.. 34430.. BJ151029852.. 34424.. 04.. KM151614960.. 34403.. OI151418960.. PL150707085.. SS152401321.. KR156582400.. JR151065789.. VT152372818.. 34456.. AF150874868.. II152061052.. DM152942212.. LT151009650.. UĐ151609663.. 34412.. LA152328365.. 34408.. KL152437360.. MM150941923.. 34440.. ČL151009627.. DM151643061.. KV153168687.. PP152908392.. AM153129366.. SM151785222.. IL.. TD151510656.. PB151999704.. ML153133415.. GĐ151422600.. SK153139170.. LI152752999.. BN151421566.. BB151406878.. VS144458497.. RM152848713.. MF152983864.. BN134022320.. GB152879164.. GL150694817.. ĐM153021909.. ŠJ152878429.. MM152288697.. BV151332438.. GK151773178.. KA152062883.. PL150676946.. NA161626761.. OM151656627.. KK127819963.. BR151819837.. PD152125669.. 34420.. BŽ152456704.. AL161662058.. BD132864453.. BE152336597.. KS156051428.. GS151744545.. DM153149712.. MM156216437.. Ukupno pacijenata: 59.. MR-MAGNETSKA REZONANCIJA (D05).. OR152544622.. 34531.. FM152691279.. BK151608260.. MS152342411.. 34623.. TZ152802560.. 34563.. ČT158446095.. SJ152604263.. 34518.. 02.. VZ152887305.. SKZ57.. LJ151392982.. DJ143082569.. Ukupno pacijenata: 10.. KLINIČKA CITOLOGIJA (D08).. LS151348970.. SKZ06.. RM151296372.. SS153172007.. VK151937155.. BL152303798.. CA152674090.. UJ151482411.. BM151553062.. SA106483908.. KA151633331.. LZ153065718.. FJ156519089.. ŽZ151450945.. ZŽ151270434.. AZ147676615.. VM153169967.. MI153165150.. VP151935483.. VL151932544.. KR151950398.. 22794.. KA151538514.. ZM151533566.. FA152984449.. ŠJ151466072.. SL114836854.. ŽŽ153121587.. KN151468505.. AF151645195.. 23001.. RA151399693.. KB151287316.. PĐ151603170.. 36180.. DJ151973255.. JA151332160.. 36130.. 09.. PM152968589.. NA152350304.. BZ151344200.. TG151930529.. PM142021218.. CE151599022.. ŠB151402485.. 03.. ČM150710846.. MR156611569.. IB151458832.. KR151519842.. HT154227380.. II151601899.. MJ151547759.. IM151960130.. PS151632278.. MM153119265.. KS151472096.. LJ153119227.. BK104427554.. KĐ151608190.. JS151993828.. MG151998763.. LJ151413033.. ŠM151375361.. ID151646367.. SA153134447.. PS151496784.. AV151588417.. ČN157003851.. NM152318086.. RM151406897.. ĐL151520579.. MN151541783.. RD151141542.. DA151253720.. BD151251438.. MZ151403002.. TM151437971.. SV151163280.. DS151592364.. DJ151361003.. BZ151232484.. HZ151589256.. RK152309049.. SJ153134983.. BP151587387.. HS151168811.. JV151202285.. PD151114850.. 10.. PD151562019.. MS151397856.. BD151248461.. BM151248476.. NJ153104248.. AG151598749.. OE152303923.. TJ151244399.. Ukupno pacijenata: 103.. MEDICINSKA BIOKEMIJA (D10).. ĐĐ151487785.. 19142.. ĐM151345707.. SR151642631.. ĐA158856276.. MA152540865.. MD151268362.. MS153023252.. OS151249972.. NV151524567.. KC151328961.. AT152978590.. EL151232501.. GM151229573.. MZ152994499.. PK153112747.. KL152545423.. VJ151609165.. PR151109464.. BN151576165.. MJ151245255.. KV153178896.. ŠĐ151531771.. RŽ151410471.. JA152370506.. KD151232520.. SJ151330959.. BD151966801.. DB150728891.. PŽ153103019.. TI152871277.. ZS151552755.. MB151624722.. ŠM151587809.. CM154670953.. KZ151935587.. ŠĐ153072585.. ŠT152336883.. VM151353835.. GB151337034.. HV105365927.. ŽS151146079.. GL162364239.. ČJ152349476.. Ukupno pacijenata: 44.. TRAN.. AMB.. ZA POREM.. HEMOST.. AZENIĆ MITROVIĆ DR.. SVJET (D17).. TJ152376613.. SKZ67.. HM152639340.. VD153154865.. SKZ66.. PM152969341.. MV151616577.. MS151628481.. EP151450521.. ŠV151193723.. MJ151197497.. MN151440882.. ĐR151433362.. BD151349396.. RL153123668.. SM151157214.. JM151466585.. ŽF151517672.. MP151609998.. KA150673320.. ŠD152311587.. PJ153050993.. ČS151516161.. VR151930745.. BK163135492.. Ukupno pacijenata: 24.. RADIOLOGIJA - SNIMANJE ZUBI (D18).. MM151431756.. 31060.. ŠK143522355.. ML152980338.. MJ151985028.. RT157332394.. KA152617941.. 31010.. ŠI152963287.. MK154420136.. SG151964379.. PV151476455.. MĐ152718490.. AR153154456.. VS151499774.. LR151210106.. LS151210178.. PJ151520831.. PD152555261.. RZ150938853.. ZA151060824.. LM.. JS154736201.. MM162463345.. VL152895664.. BR157623892.. EI150949384.. LM104157275.. BD152864128.. MA151523287.. KI154786617.. VA151572069.. LS151017596.. DV152704096.. DD151216389.. MM152096074.. LK155434540.. VM151396699.. ME161092615.. RV158942906.. JV152411901.. AR102883009.. BR153147701.. GR152700996.. ĐP160424907.. OM151073332.. KR150763851.. BS153056352.. SS151319619.. LZ103307810.. ČR152890004.. TA152711991.. VA155509688.. LM150922467.. RZ151597416.. TB151494881.. JB150711469.. ZB152323716.. BS159695797.. PI155531434.. ČJ152643175.. ZL163550538.. IA158673803.. PM150790505.. ŠJ151936585.. PM152702795.. KP162199544.. PL151459440.. GP159740122.. LS153104695.. BJ150713569.. ID151082647.. ZI161775821.. PJ159401813.. KG150748839.. MM152788576.. TM152726400.. ŠB154971255.. BK152897849.. DA160146909.. PN160840139.. DV151174017.. SL151207356.. BR162114206.. MS151489052.. PT150968681.. NL162309804.. NN160998531.. MR153173749.. RA151359603.. GT.. MK152956477.. TL160272675.. TG152885436.. TM160922739.. KA152727837.. BD151824956.. MR104670626.. KS152986252.. PZ154222182.. BL161469809.. GE133435553.. BB151419456.. JL128526515.. LA106452645.. LV152711826.. GI142647667.. BK152911373.. MN151288704.. ĐP151408997.. VM151383146.. SI105184757.. BA159906375.. RZ150839107.. VM151148376.. MĐ103379235.. HS126899218.. AK152817910.. ŽI152640503.. MS151200804.. SI.. BM151096187.. MS151130231.. VG106392949.. GS154726168.. RM161112276.. RA161112261.. ĐL151520564.. JŽ147018342.. JJ150690424.. DS150689257.. PM156863649.. VZ152883552.. JJ152777015.. RD151253203.. TS159333533.. PM152988263.. BI154940999.. LD152779596.. BD151279423.. ŠS152302253.. ŠM150781239.. KT151108593.. TR152712006.. GM151531644.. LJ151614956.. TS151213030.. MM151080903.. VD151474302.. ZS151552721.. BM152537600.. VN151627110.. NĐ151421091.. JM151569139.. SM157221265.. DA123313138.. PA150703595.. MJ152335851.. RD150814563.. KE161924497.. BS151930478.. ME152989670.. MS152955924.. MA160395914.. JM151216020.. SJ157678940.. OB103384994.. KM150719816.. PB153055087.. KJ152993236.. GN161240742.. HB153143291.. PA161094397.. ĆB151994120.. HT151527330.. JA151582812.. ČT156588876.. DA151079721.. HF152983008.. RB151577248.. JM162267326.. EK152966968.. TM152975420.. MD154011004.. MJ152586098.. AD151649747.. ČI151368867.. BM153487396.. SD157051692.. GI160076181.. TA154652226.. KM.. ND153105284.. ZG152679392.. BS151725271.. FŽ150933852.. MG153162940.. GS105127298.. BJ152559334.. KS151956594.. SB156726972.. BB156141003.. LJ.. KT150765186.. KM151648876.. AS104999939.. LM152598335.. ŠA152618795.. ZM152498485.. KD151251508.. KĐ156601542.. MM156882221.. KM151201056.. MI157136657.. MM153098042.. BN152610516.. ČJ153052580.. BN104965671.. FI137449305.. KM152377518.. ML152708455.. Ukupno pacijenata: 232.. MAMOGRAFIJA (D19).. MA104162426.. 32820.. BM151476099.. VA151185633.. JR151231804.. SR151562038.. GA150715423.. MI145539948.. ĆM151250891.. LA152984148.. VM151598471.. LM151649164.. SB151137493.. MS151419282.. MM151324899.. KD151428898.. ZI151539974.. JD151403036.. PZ151999263.. ĆM151270307.. KA151961228.. FI151359181.. SS151960821.. KS151497782.. GM151373327.. VI154214656.. PD152001330.. SG151616079.. UL151997924.. MR152604723.. KM152546614.. KM153068498.. GI151248160.. ĆV151406558.. JR154411349.. RG151190663.. KM153089895.. AS151427851.. AA152333802.. VM153170710.. MV151451981.. LM151561881.. PM151603151.. ŠM151614797.. BS151360607.. SM151175585.. BM151134963.. KA152545480.. VB151351701.. BM151481678.. IZ151113566.. BM160275434.. ML153051629.. EJ152982527.. FM151035560.. OA151115488.. MA151643593.. HS151550208.. BZ152536405.. BĐ151627341.. VN151477716.. MM153104106.. VD151499789.. ŠB153172399.. ŽJ153177991.. GZ151519880.. PS152997402.. PA153109287.. PV151948146.. PN151356882.. GM133946207.. BD151514822.. BJ151572340.. SE150758944.. BD152324752.. JO151262823.. TG157556464.. DJ151212367.. KE151487164.. KM152315575.. DV151603293.. TK151596174.. ĐD152294333.. VJ150688441.. MM151139803.. IA153150097.. ČN151141453.. MA151580784.. GD261905348.. GN106542536.. PD105304906.. KP151517085.. DJ151361732.. KD151480434.. CM151327889.. FA152258341.. MB155558737.. JB150869880.. Ukupno pacijenata: 113.. RTG KOSTI (D23).. VV152995694.. PB151332480.. PL152001415.. ŠS151376177.. KJ151391700.. ĐĐ104410066.. MM151274884.. PA152341678.. VM134797825.. RM151269888.. PJ151358802.. ČD153149888.. MG151417977.. VJ153114654.. TK159667077.. IR153118657.. BL151929239.. GK151395972.. KM168242713.. GM153156397.. VB151565738.. AV151209649.. NM151235277.. ĆB151946309.. BK151237485.. BM152332768.. WF151566331.. TD160067977.. SK151515820.. ŠJ151961872.. LK105339612.. GA151461673.. ZL151976067.. ĆI156210118.. KM153168583.. VN120571894.. KŽ101795528.. ZI151627591.. MD159418112.. BK153137348.. MS151344709.. MD129524571.. PS132729162.. TK153170316.. TŽ152545758.. VE152996353.. VE151483231.. KA151146172.. TV153111363.. ŠM151518223.. MŽ151200715.. MS151191036.. ŠM153090189.. BL167789186.. MV153128512.. SN151554380.. BK152924017.. MA151241445.. SD261553770.. PJ151290246.. SM156840461.. MG151498704.. BS151946972.. LI151350493.. PG153171456.. KJ151976508.. DG151547903.. ŠS151996644.. BK146419302.. DZ161817996.. RV153153034.. LG151335038.. KM151107858.. PV153162777.. TD153083491.. DM151226672.. PD151545663.. GŽ151460355.. PP152376806.. KJ152554013.. KB151239212.. PK154614026.. PB151595570.. 31011.. JS163639482.. AV151350008.. ČI161721589.. ŠD151406492.. ZS151236858.. PM151184283.. MM151157093.. VS104392685.. HD109231824.. PJ151342596.. MV153178190.. PM151537338.. RA151484634.. DK153131122.. BN152537352.. PN151118035.. TL151562409.. GS151978881.. JJ151357240.. RM152378268.. TD151989444.. IA151580286.. ŠM152859600.. OG156246439.. SM161123680.. KD102328644.. PS151496182.. CA151372193.. MR153109291.. RS156829348.. GM151311308.. SB152309284.. ZZ152385896.. AD153178720.. ST156675917.. KM151468524.. GE136140788.. GD133946194.. SJ151187803.. PM152628307.. KM151458777.. LR151636891.. AK151482182.. MG151125485.. LV151932582.. PM151508508.. BM151968329.. MB151331482.. MS151638351.. MB152531531.. JĐ152528866.. BM152546864.. ČS151622478.. BK151615920.. MN151157727.. CM151108574.. VD151251404.. MD151487592.. ŽT151205773.. ČS163942890.. CA151175246.. EN151412317.. PR153121106.. DG151215677.. DM151204525.. PL103227791.. ČM151444989.. BM151303843.. MM151591385.. KS152694894.. BL151446538.. JD151602628.. KS151576589.. ŽM151493953.. BR151632511.. ČZ102946138.. PM152988579.. GV151317523.. OM144467072.. FS151105349.. RP151327094.. VD152308479.. SZ153112003.. GJ151349837.. JZ102219507.. KS151160572.. EV151475762.. IB152535144.. VM151481536.. BŠ151366220.. PM152528419.. RR152555632.. KM151180295.. RM151231414.. KK153178364.. LV156126758.. BR152289106.. TN151463519.. SS151296391.. MM151638489.. LZ151988075.. VB151183622.. ME151430300.. PR151401631.. RI151499740.. Ukupno pacijenata: 209.. RTG IV UROGRAFIJA (D24).. BF151546591.. 32510.. DI132039409.. MM162452994.. GJ151470475.. PM151325134.. BD151990541.. SB146760889.. PZ151969295.. SB151463383.. NL.. BĐ151232465.. BJ102736335.. ZS154495176.. PB151551225.. MJ161188632.. ŠŽ152312886.. Ukupno pacijenata: 17.. RTG DIASKOPIJA (D25).. FM157164972.. MD106055625.. BS151255197.. MA151535736.. BJ151214170.. 34146.. KM151576930.. 34144.. 32530.. Ukupno pacijenata: 7.. UZV DOJKI (D30).. TN156662188.. 36126.. MN151965714.. TS133982434.. PA151281355.. LB151518401.. SN151385778.. SL154532193.. ŠA151442817.. PM151966163.. PR151526328.. BS157245563.. TS151424363.. JD151765444.. ŠI150776196.. ŠM152751030.. SD151413457.. BS151528080.. ND151986967.. II151580515.. VZ151242509.. JB104336792.. ŠI152333003.. TM153084822.. LM151192918.. DN151966939.. VS153130622.. VV121726153.. DB153060149.. UB151277145.. SA152300492.. PM151560173.. FB151478574.. MM156613438.. KL151259861.. RA152386663.. CZ134967031.. KL103219150.. BD151520935.. TD151560277.. ŠR153141721.. Ukupno pacijenata: 48.. UZV VRATA (D31).. PT153141967.. 36192.. JV151990255.. JM151337693.. NJ151235173.. PL153120729.. HK151287833.. MJ151150895.. PD151429307.. PM158501208.. ĐI151516176.. RS151403144.. MM150782133.. Ukupno pacijenata: 13.. UZV CITOPUNKCIJA (D32).. UM101489581.. KJ151643979.. Ukupno pacijenata: 3.. C.. D.. NOGU,VRATA (D33).. DD151931071.. 36124.. RA151550710.. BZ152054647.. RR153138312.. 36105.. OJ151105762.. PM152554418.. KM153076075.. OZ151993885.. PA151301156.. TA152350728.. JK151555745.. ŽR144464133.. FZ146319965.. MT151564706.. AS152554441.. VA151320720.. VM151320716.. KF151340725.. VM151439662.. EB151412285.. MI151567541.. MB151379025.. MI151313198.. TS151250980.. KB151309382.. RD151232183.. KV151254748.. TL109370200.. KM151636158.. OD151621997.. JK151488016.. BM151387736.. VM151534564.. RR152299616.. BM151421208.. ID151463951.. ML151209988.. ČM151980949.. ŠI151110010.. SM151479591.. Ukupno pacijenata: 45.. MR cervikalne kralježnice (D35).. DJ152288907.. 34521.. NS151092201.. PA151486414.. 34662.. MR Lumbosakralne kralježnice (D37).. TE154765277.. SKZ61.. NŽ152417050.. VM154224367.. 34525..  ...   1 Svalina dr.. Sanja (NE0).. KJ153064014.. BB153060670.. BI151542654.. GT151643377.. ŠK151410467.. MD151491317.. PM152304565.. BA151423685.. KE152721289.. NEU.. UZV,TCD,DOPLER KAROTIDA (NE2).. DA151443213.. JP261021643.. MK151465074.. HŽ151955651.. KA.. VM151513307.. ŽM151339632.. ŠB151812789.. HN151501553.. BM151336430.. RM152377823.. KS152981853.. SA153139202.. ĐS151524092.. KA151455857.. PĐ133951472.. 36106.. JM151356435.. VP152437252.. EV144477455.. MF151998570.. PJ152898014.. JM152421699.. IV151582691.. DĐ156519182.. KS151206790.. VŽ151972098.. MD128347712.. PL.. BM151973749.. GJ152818995.. PS.. RJ152384239.. JM152059440.. VJ151306180.. MR151439554.. LABORATORIJ ZA EEG (NE3).. VD151719845.. 1215.. CR152904328.. 12074.. PD151493262.. SS153109107.. KM158862393.. KJ104972068.. TM152389973.. MS151944552.. TI100326172.. Ukupno pacijenata: 19.. LABORATORIJ ZA EMG,EMNG (NE4).. DM150872306.. VA153038087.. GI152552731.. ZI152103155.. PI151926380.. KJ121015859.. GM151801196.. PS152550345.. TK153089147.. BK151231448.. AA152719978.. RS105206709.. PM152339229.. KJ110570035.. PS150946534.. KM117749841.. ŠR152555774.. OI151499312.. LZ151445135.. VŠ152505138.. SV152850490.. DZ151269106.. 13631.. PM150820835.. PS151670891.. KR151867413.. ŽŽ105201873.. SI150755526.. PB152536782.. SB152424532.. RK152543836.. ŠS152509709.. MJ151408906.. PP151938350.. MV106459407.. SS150703044.. MB152998398.. Ukupno pacijenata: 43.. ULTRAZVUK - TCD (NE5).. PS151519804.. Ukupno pacijenata: 9.. Kovač dr.. Biserka (NE7).. VV151132469.. SM151927514.. MZ151924651.. CL151268860.. MĐ153026651.. KI151594286.. BZ151145653.. PĐ153166534.. MD151510567.. LN104427516.. Ukupno pacijenata: 11.. 3.. Kerek dr.. Vesna (NE9).. MM151430103.. SJ151563801.. BZ150962131.. KS152354152.. RB151649215.. MM150926385.. JD151263287.. KB151207178.. HJ152551678.. PZ130892744.. BM152973388.. BV151172909.. TL151565992.. SR151400493.. MD158130812.. RV151270951.. GS151953176.. TS153170176.. HA152679674.. SN151567626.. ĐN151969651.. GD151934644.. OTORINOLARIN.. Maslovara dr.. Siniša (O00).. VD157307938.. KD151620950.. 1087.. ŠS151427033.. GD262763935.. GM160001353.. VJ263471171.. KS150807151.. MM152287947.. Ukupno pacijenata: 8.. Pukšec dr.. Mirjana (O01).. PJ157812387.. 1086.. KD159628288.. BJ167399065.. JB151420869.. KN163836419.. LR153096614.. PZ161722731.. JM151598645.. OS151333864.. LK152553570.. SK150848515.. PM151228255.. MD151982663.. KD153097538.. SD151333277.. DA151326486.. MR151432010.. LD153119231.. TA151561839.. JS151227420.. ČM153066152.. BB104475126.. SM151965790.. IS151342632.. BS151637921.. 58840.. KM152288038.. 16160.. AT151634414.. VB151126676.. KK151473215.. 16130.. LK152311229.. DL163077966.. VA153059906.. PB151998072.. AM155688167.. MS151466246.. VB153062978.. NB151549929.. BB152320694.. VO162315033.. ŠM152550241.. ČB151956768.. TD151189123.. MN151303542.. BM151512258.. SZ152993306.. BN151292242.. Ukupno pacijenata: 61.. Jalšovec dr.. Kristina (O05).. MM151538158.. KJ152544783.. MM.. PT152534644.. AJ151929934.. AE162850955.. KI263533743.. GV151150363.. PM152491100.. PV152373731.. TŽ151466693.. CŽ152975952.. MM151528786.. ĐI159938551.. ČL262679051.. MB151999831.. GZ151509385.. KM151574258.. ME151313253.. KD104333497.. RI153106564.. MD151379538.. BD151622270.. PG.. CI151554696.. AT151921286.. Ukupno pacijenata: 35.. AUDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA (O06).. TR151934343.. 12361.. JZ151236909.. DJ102716364.. 12384.. JA102888781.. GA154299532.. NR151561580.. MM151379665.. KK150930010.. VA154750546.. OP151115469.. 12301.. GF152611853.. VD157826391.. KĐ151446241.. MM157121305.. 12091.. KB152655446.. CK102510593.. JR102994246.. KD151926249.. DJ150990368.. NR153149267.. KV151193456.. ŠZ150846646.. SD102630310.. ĐJ153163008.. DM104376787.. KE103920591.. AR154323878.. BA151515445.. KK102558297.. KM152360246.. BV151213011.. KM103466761.. MM151469645.. SS145195799.. SD152312053.. LN152483519.. VZ103050079.. PG150931254.. AUDIOLOGIJA Maslovara dr.. Siniša (O07).. IL153186628.. HL151404570.. MS102980369.. BZ174163321.. OM157578770.. FZ102210151.. FS102210147.. OFTALMOLOGIJA SUVALJKO DR.. ARETA (OC0).. DM151987486.. OFT01.. JD158989565.. ZM151216961.. 1093.. DA154729035.. LZ151970087.. PA151982911.. GJ151154046.. ČL151528907.. 1454.. ŽD144278569.. BA151148836.. 1092.. SS151410683.. PV151354941.. PS151354937.. VA151157125.. BM152540032.. BK151105315.. MN151581528.. PG151600477.. MT161654555.. ŠN260996064.. VA151401665.. KA155148895.. RS103659386.. SI151614015.. AJ152535248.. BT152553316.. PM151229145.. MS151926022.. FM152291023.. KB151551988.. IS151576555.. GS154605154.. KD152388551.. OM151387488.. ŠĐ153123831.. ŠL153123846.. MD153155312.. BV151573974.. BM105376138.. ER151355263.. SJ151408592.. TĐ151558256.. BN151584912.. ČL146548603.. ŽM153125490.. DL151492866.. JB151575063.. JG151972670.. BD114307346.. TR153152712.. KL151287320.. BB151341051.. JA158522925.. JM157351282.. IM156143993.. IM151016954.. ID159273381.. IŽ151257761.. VS151448093.. BD151980296.. TP164006252.. MP151521045.. VZ151604361.. AD153094707.. BN153106634.. PJ157528488.. PS158994966.. SM151477769.. DJ152188277.. VN163204978.. MI151314410.. BS152540808.. VM151613089.. HZ151597702.. TA151485098.. LA151990471.. BM160744313.. BV151340053.. ŠS151428493.. DM151153141.. MS151339454.. FM132306933.. JN162216374.. TK153098292.. SR151527260.. MS151351792.. PM151588243.. PA152543380.. RC151132505.. LJ157109645.. GD163903902.. FM151489762.. DV151205097.. KA152331967.. JR151569529.. MD152337650.. LD152337326.. TM152336277.. ĆN151460942.. SS151647420.. ČM151008101.. MD153093179.. GP153074986.. TD163733066.. DA151985032.. IJ151991198.. VA152307292.. ĐS151493366.. KJ151570325.. SK151424058.. MJ151947006.. NL163563845.. VK154048554.. MJ151936068.. KT104375897.. IR151180045.. MV159141601.. VV151363550.. AS153063529.. AM153063497.. LD153109022.. DP151979023.. KP151487145.. MM153106066.. KA151266065.. MA151275399.. NN262806449.. BM122946777.. ZA154787070.. KS152375070.. IS151373384.. BP152325661.. KM132925514.. RM151256674.. CP151576339.. NJ156702513.. SL151195838.. ŠI115765819.. IS153118642.. KG151601367.. PT153153706.. BM102506881.. ZZZ11.. MI153160624.. IM151217207.. PA151988588.. HR124295767.. RO151933044.. PR151188816.. BD151338916.. KŽ151983093.. BZ156601754.. BA158174405.. GD152305811.. MN156606882.. MV151330499.. PP152339604.. CD135773448.. LJ156553854.. RM151587160.. PA152318122.. BI151578091.. ĆM151614354.. BH152998203.. CL152533877.. SS151933612.. HA151326378.. MB151466373.. ČI151319765.. ŠJ151359020.. VB151156273.. BJ152375333.. GI149244792.. MM107106169.. RM152308318.. PM.. SR153062643.. DM156731517.. SM153115474.. AC151254945.. BV162997591.. VB151609150.. DJ151226333.. GD151153300.. ON150718589.. MK151174892.. VM149064563.. MJ.. HK151184724.. MM153075452.. RK152294884.. DS153138651.. PI151551386.. GN153138204.. KO151982748.. GB153071267.. MD151378722.. ČM152320961.. KA151229183.. NM151178452.. EF155214261.. BM151962419.. MD151304150.. IN103081736.. MT151252031.. BE152551818.. NG151590565.. TS153128724.. MM159186777.. SV151501040.. JI160196712.. VM152625961.. DK151530059.. ŠN152306400.. RŠ151440806.. MJ153077035.. MK151176028.. JM262340540.. VB151196959.. BA151609269.. BI151513167.. SA152355875.. IM153063073.. VV153115116.. UL162172468.. UM151442732.. PK151551278.. DM151601615.. RD151144176.. SO151166444.. JS106282112.. CT157772986.. TT151597774.. PR.. LM151939842.. CM104362452.. MS151638883.. MD151635272.. AZ151114761.. MA151325011.. ĐN151596390.. ĐD151366396.. VB151934061.. VR153173787.. NN151556086.. VB151191248.. HO151320557.. MĐ161352954.. LS151634931.. ČA155637533.. DL160082171.. ŠD150960949.. MM151487484.. MJ151448981.. ŠM151109055.. ĐD151992321.. KZ151253379.. RM151548795.. KG151640743.. ŠA159241326.. KJ151121393.. FJ152549318.. ĐJ159676752.. MR153068854.. PM151987310.. NS153109751.. ĆA162134145.. 1259.. ĆV163235408.. ŠM151490677.. BR150891533.. PĐ151292543.. PN.. AI153059889.. BM151613996.. MV117358972.. ĆM152375352.. ZD151391058.. ŠĐ153122922.. MS151487465.. MD153094660.. Ukupno pacijenata: 371.. OFTALMOLOGIJA GENDA DR.. IVANKA (OC1).. BI152344865.. MS161131075.. ZD151216938.. SM151278088.. NM151353746.. VL106266144.. VK167473316.. OFT02.. GP151566295.. SS152545103.. ČD157324389.. DI158321873.. JN156697532.. JK152968926.. KV152989454.. 81030.. MA160424377.. ZA157680355.. VG.. PB152343335.. MV151409533.. GL151131530.. VK152329700.. KA151247035.. BA151398549.. BI151398534.. EU151975228.. RM.. RT151142254.. MA151434178.. ČK151422047.. RV151459281.. PZ151919566.. BM153075310.. PN151514697.. PG153160944.. BS151947650.. MM151404284.. AB150869683.. TV161918045.. BC151468350.. MV161485660.. CN151489368.. MP151130049.. UL151572266.. JS155738896.. JD108376929.. NI153112643.. KS151129488.. BČ151498600.. PN151938365.. SI156554513.. TL103070567.. NC151985973.. GB151603749.. JĐ151208975.. KK150687087.. BE151537130.. BS151537126.. KM151632121.. MM151494311.. MJ161133565.. LV160859106.. HA151444211.. GA151491209.. RB161157492.. VD261476970.. SO151414879.. BD156601379.. BR151937314.. ST151352470.. DK161937465.. MI158133573.. DE100250944.. FM152353084.. KD151592434.. MV152376327.. HT154868988.. MN151169542.. ŠA162258596.. GJ161818212.. GA160401433.. GI155446898.. NA151116931.. UK151451587.. NM151116927.. BI151379754.. BA151985009.. FS152888619.. DM106246845.. PK150903070.. KP152349067.. IF151642773.. LA152980041.. GA151553575.. BE154811984.. NM152541350.. JS152680606.. JA151809079.. PG151632649.. MM151284699.. OM102001323.. ŽI151512366.. KE151220103.. ML151387191.. NM161118932.. KP163557145.. BA153051258.. NM151250266.. RJ151503009.. MS151483369.. ME153162137.. KM152310305.. RV151116306.. MM164030452.. SS151234940.. ŠR152357763.. MŽ151138400.. RB150927792.. MZ151113335.. HB151363442.. PJ150776425.. GT118647327.. BI151587372.. NM157326991.. ŠJ152993880.. DA160723594.. KM151279067.. MM161079209.. RA151101011.. KS151523978.. MI151244562.. DA162799059.. BZ154232423.. KM151647581.. LM151615297.. OM150808164.. KL158441821.. PJ151491069.. RT123730398.. RB155918131.. RT161665279.. TR162760782.. RA152353582.. VD151301669.. KK157272804.. ČI151433748.. NM151639701.. SZ153146811.. JM153167496.. ŠE152548343.. SN160775703.. UM151506107.. TL160549025.. PN135027280.. RM153153513.. TB152325765.. CA151501089.. KV151574578.. EU157875120.. BM158395720.. PD152373604.. JA152453502.. JN152453485.. AS151584166.. ĐD159185389.. GA163244587.. MD153140418.. BL158997246.. VF162298909.. ZM151316173.. MB151152552.. MH152681888.. ČS151145916.. VM151223589.. PM151142521.. JI153136782.. MI151577892.. DJ151433324.. KD150710456.. ŠM159735272.. AR151404918.. MM151572181.. ŠM151806549.. ŠL161657422.. MS151276344.. BM151638811.. PM151515905.. HS153847462.. GM160995700.. OFTALMOLOŠKA DIJAGNOSTIKA SUVALJKO DR.. ARETA (OC3).. RD151291920.. OFT06.. MF153083097.. RB151573387.. JK161064588.. MI.. Ukupno pacijenata: 5.. ORTOPEDSKA AMBUL.. ALEKSIJEVIĆ DR.. ZORAN (OR0).. MD159007840.. SA158452530.. MD161075583.. MD163732693.. JD159720378.. JD158614348.. JD152638959.. MA157020033.. PM152933251.. KL159866796.. PD161159516.. SA160233814.. ML157470317.. ML160271183.. KR168034902.. KD163145771.. VD.. BD156814782.. VL150878979.. VM260969832.. LL.. PA159345787.. TI.. MĐ153199297.. BA152910731.. SS101796600.. DB103289999.. TR158697872.. MA153112130.. ŠD133671088.. MA161182614.. DV104981207.. ČI152370652.. ZD168115264.. TP160775756.. UI103328527.. PE.. KI144524643.. KM163105880.. KI161142850.. MB153162705.. BN151433714.. ŠD102775995.. MN163735429.. LT.. HJ.. UM154909442.. ŠV153228114.. ĆK158352159.. ĆS160212455.. JM156982783.. JI158463254.. Ukupno pacijenata: 56.. DJEČJA ORTOPEDIJA-UZV KUKOVA (OR1).. LP263592471.. 1084.. NM261541353.. NT263549557.. MM263603127.. GD263524405.. MA152320478.. ČA263556600.. BA263526933.. NM261202048.. BF263533175.. SA263640719.. SL263420340.. SN263602078.. ID263516940.. ME263562022.. KR263589626.. ŠT263533599.. DE263510053.. KP263452353.. MI263615864.. JJ263524833.. AZ263554680.. LM263525846.. HI263511028.. KP263568464.. MP263567288.. BM263619015.. CN263076919.. ZA263625908.. JM263525333.. TD263559499.. IM263637776.. KŠ263575734.. RM263594995.. ST263540657.. 1085.. ŠZ263613020.. PC263530715.. PM263530734.. AM263616186.. NA263603470.. PA263552203.. KK263536451.. FS263528910.. VD152544976.. FK263599178.. AA263614334.. SA263590691.. ŠJ263621303.. FS150992627.. VS263641100.. ŽP263587672.. KP263650519.. KA263553907.. CE263638986.. VI168180531.. OU263492846.. BL263648678.. KJ263502546.. PG263562643.. KJ263653157.. PM263563406.. Ukupno pacijenata: 75.. ĐURIĆ DR.. BORIS (OR6).. VM151572887.. KM151858861.. JN261165552.. JM161918609.. RT151448996.. TD156631633.. 1077.. TM155673652.. KH.. BM153139147.. AD151469293.. ML150786954.. 1078.. RT152554526.. SZ151277094.. GA151352150.. MB132088040.. BL151100969.. AD260913837.. SB.. KM152352476.. ZN153178491.. KM151144903.. IZ153038439.. MZ151930143.. NR151593752.. AJ101791351.. II151199154.. VE261075892.. ĐD156619418.. KA155860579.. KM151614462.. KA161871079.. HJ151276096.. RA261720442.. MK151167531.. RM152498377.. LJ151642186.. LV151547354.. JM151226668.. ER153113406.. BA152981340.. KD134790809.. KD158392675.. CD151946883.. SV152317317.. RA151356736.. ĐM151639218.. HN153077938.. SI159098115.. BI135027327.. BN151482958.. OA153121638.. MR162588987.. LV151563727.. KI152651072.. EZ163207506.. GG155427887.. JZ153032849.. Ukupno pacijenata: 78.. JURKOVIĆ DR.. HRVOJ (OR7).. NS151519448.. BJ152417309.. ŠZ151074684.. DM151490592.. DP151941967.. ŠI162018999.. MM162087313.. HR150926474.. OA151474177.. PT151105391.. PI151208833.. GA151189956.. MV152321974.. MK151328815.. OJ151432345.. MS156159186.. ŠZ152974668.. ĐS151183139.. SZ119641681.. KK151028163.. MJ151569374.. ĐK151207144.. MV162170813.. ŽN158385259.. ĆL150950886.. GJ151957747.. SA161560430.. MN151137915.. MD157154439.. JS152284745.. BB152310413.. NS151496483.. DM156394172.. RJ168226266.. MV150849072.. KM151236203.. KE151572586.. GD152378959.. PM159902175.. GS154227200.. BH159955903.. DM104392331.. VM152776515.. KB151012364.. MI160345763.. PD161975716.. IL155410789.. BA152343960.. KS151525349.. PM161555881.. RD116878831.. MD153069458.. VR152653312.. CN151320345.. LR151350239.. LI151297953.. LV150738352.. JD153250182.. BI153245580.. DK150801665.. SM152983173.. JD159547875.. FM151414099.. RĐ153120606.. JR151357880.. HV151358041.. BB151265283.. ŠA159875992.. ŠM152361333.. BI151606230.. Ukupno pacijenata: 96.. ORTOPEDIJA (OS0).. ZZ103300404.. 58001.. 58142.. LA152699452.. ŽL151216745.. 11110.. ML102013045.. MA151595316.. SR151170635.. TD153514842.. OJ153079309.. SS151159738.. JJ102621241.. MN151807195.. TM155923462.. 58150.. FM151777378.. ĐG103863989.. MM151197783.. CH153669456.. TM152571899.. ŠA102020917.. Ukupno pacijenata: 22.. PEDIJATRIJA (P00).. OT261984988.. PEDIJATRIJSKA NEUROLOGIJA (P03).. FM263356129.. ŠF263147771.. VD158665662.. DNEVNA BOLNICA-PEDIJATRIJE (P04).. BA162237199.. 91720.. BK162490959.. RM263134657.. Pedijatrijska nefrologija (P06).. DM261657619.. MA163435186.. MD162779302.. SM263450677.. KM262335629.. KE105764977.. ĆK262558762.. MM263190785.. AA262587183.. BE262707347.. PEDIJATRIJSKA NEONATOLOGIJA (P09).. PL263682502.. KK151214700.. BL151438378.. RV153142486.. HM151947097.. PEDIJATRIJSKI ULTRAZVUK-GLAVE (P17).. 36102.. VD263415289.. HM263510320.. HA263111107.. KE151266690.. VH263405385.. PSIHIJATRIJA (PS0).. BM152368082.. PSH02.. ĆJ152372466.. MD151200096.. BZ154224386.. MI103946788.. BZ150726147.. KV151446487.. JG154214957.. SZ152986587.. MN151604427.. JI154212895.. PSH01.. MA154214073.. LI152995232.. KK104004827.. DS152913543.. ŠA152046824.. TZ102670004.. GJ152965207.. VS152320266.. ĐA151218239.. ĐD159955373.. MM152742563.. KR154129319.. ŠZ154130967.. VJ152555238.. VL152555242.. MG104033642.. VS151324193.. KS152295933.. SG101682074.. CJ153120165.. CZ153120150.. CD156599725.. IJ152995088.. SD102429210.. PA151453013.. ĆD151379364.. TM152379529.. SZ151136090.. BJ152619026.. ĐI154233811.. AM154233313.. TP152389935.. RM151432453.. ČS153118055.. KŽ152349669.. GZ151957126.. PM151518774.. PJ151173466.. KI151477491.. MV151328162.. MI151299610.. SOCIJALNA PSIHIJATRIJA (PS4).. PB106640165.. RV151216660.. PL153074238.. TI151328675.. BZ103506340.. ZM151478165.. NJ151572533.. BB152998218.. DI152501629.. ST152612245.. BIOLOGIJSKA PSIHIJATRIJA (PS7).. BM152996599.. SD103166279.. OŽ152433298.. MM152958153.. ML151265315.. PS151150927.. MŽ151390793.. BK151150236.. AM151396453.. JD154243630.. DR152383688.. DNEVNA BOLNICA-PSIHIJATRIJA (PS9).. MZ152884480.. 91730.. BD152882639.. RB101930390.. HO156630724.. ČŽ103550827.. DI153018294.. BD152314100.. LJ152372998.. VV102273234.. PZ152327507.. PI152352688.. PSIHODIJAGNOSTIKA (PSA).. PSL04.. PS151966286.. PSL02.. PULMOLOGIJA (PU0).. 1006.. RŽ151959071.. 1005.. TM151438147.. PA152345844.. JĐ151995843.. HE151603715.. JR152379001.. BI152997493.. ĐA151108042.. FL151135482.. VL151596691.. GS153054619.. MM153089804.. DG135165383.. GT127424273.. HA156080173.. MM153168244.. MD151384708.. GI151255638.. DM151596954.. BS151604130.. BA151517757.. BD151725182.. RI151410842.. RD153125791.. JM153165485.. MV151976476.. KB151973560.. KM153075185.. BP151588065.. FJ153063904.. BM152340839.. GM152824129.. LS151385477.. MZ154129520.. MM153128508.. BZ151458688.. MM151401133.. VL151133698.. LM151399087.. Ukupno pacijenata: 58.. RODILIŠTE (R0S).. VN.. TK152548644.. UROLOGIJA (UR0).. AM153157963.. OD153151466.. MI152541030.. PV156456250.. DI154165230.. 19161.. MS151395188.. 1075.. JS151215751.. NB151642701.. 1076.. KJ152541609.. ŽP151584058.. ŽJ151607883.. LS102741558.. LM151206112.. TJ152323843.. MV152347677.. BA151582206.. DS151992923.. FJ152330583.. MP151354246.. JV151227187.. SJ153093944.. BK151507270.. LR153102947.. DB151317862.. RN151419155.. VL163165297.. MI151520085.. NZ151267805.. BJ151297968.. ŠM152550025.. Ukupno pacijenata: 42.. DNEVNA BOLNICA-UROLOGIJE (UR3).. MS151457779.. ŠM152993344.. UROLOŠKA DIJAGNOSTIKA-ULTRAZVUK (UR5).. SA151171099.. 19151.. INFEKTOLOGIJA (ZA0).. SR151634363.. RA151458847.. SM151985333.. JN153165292.. MR151618075.. SJ160654776.. KJ152975581.. BN.. RV151580252.. ČN156163841.. TP151325399.. LV151170781.. SV151233444.. ŠK152644188.. BE168088795.. VN156889089.. GS156451052.. MD156692705.. TM151104590.. FJ151334025.. MS151565827.. RJ160317927.. ES103456317.. MI151112962.. PL107636707.. BŽ151648895.. HM152413791.. LZ151417661.. Ukupno pacijenata: 34.. DNEVNA BOLNICA-INFEKTOLOGIJA (ZA4).. MŽ153073051.. -=: OBV Web Team :=-..

  Original link path: /f13/listacekanja.asp
  Open archive

 • Title: Opća bolnica Vukovar
  Descriptive info: Šalter za centralno naručivanje pacijenata.. (032) 452-060.. lista-cekanja@ob-vukovar.. hr.. Na šalteru za centralno naručivanje pacijenata Opće županijeske bolnice Vukovar možete se naručiti za specijalističke preglede i dijagnostičke postupke koji se izvode u našoj ustanovi.. Ovo je mjesto na kojem se naručujete ako Vaš liječnik primarne zdravstvene zaštite iz bilo kojeg razloga nije mogao izvršiti naručivanje putem.. eNaručivanja.. Naručiti se možete.. osobnim dolaskom.. , odnosno dolaskom osobe koja u Vaše ime može zatražiti naručivanje.. U bilo kojem slučaju nužno je predočiti medicinsku dokumentaciju.. Narudžbu isto tako možete zatražiti.. putem telefaksa na broj (032) 452-060.. Uz osobne podatke u ovom je slučaju također potrebno faksirati uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite,  ...   email-a.. , to možete učiniti slanjem elektronske pošte na.. Za ovaj način naručivanja isto tako je potrebno poslati skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno neki drugi dokument iz kojega je vidljivo ime i prezime osobe, MBOO i uputna dijagnoza.. Telefonski broj šaltera za centralno naručivanje pacijenata.. možete koristiti kako bi se informairali o narudžbama ili slobodnim terminima.. Djelatnici na šalteru.. NE MOGU.. naručiti pacijenta za bilo kakav specijalistički pregled ili dijagnostički postupak samo na osnovu telefonskog poziva.. Uz telefonski zahtjev nužno je tražene podatke poslati putem telefaksa ili email-a, kako je prethodno opisano.. Lokacija.. šaltera za centralno naručivanje pacijenata OŽB Vukovar:.. glavni ulaz u zgradu Nove bolnice..

  Original link path: /narudzbe.htm
  Open archive

 • Title: Opća županijska bolnica Vukovar - Opći i pravni poslovi
  Descriptive info: > Opći i pravni poslovi.. KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA ZA OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZDRAVSTVENIH RADNIKA.. Natječaji.. Odluke.. Specijalizacije.. Rješenja o ovlaštenju.. Natječaji / javni pozivi.. Temeljem članka 56.. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija za 2014.. godinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/14-01/95, Ur.. broj: 534-07-1-2-1/2-14-2 od 28.. ožujka 2014.. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ( Narodne novine br.. 154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 28.. godine objavljuje:.. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 1 izvršitelj.. hitne medicine 5 izvršitelja.. 7.. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, Odluke Sanacijskog vijeća, te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16.. lipnja 2014.. godine, Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 17.. godine objavio je:.. NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE PRIVREMENO ODSUTNIH RADNIKA.. 1 ( jednog ) KV kuhara.. 3 ( tri ) medicinske sestre/tehničara.. Poziv na informativni razgovor.. kandidatima koji su ispunili osnovne uvjete za razmatranje možete pogledati.. OVDJE.. 3 ( tri ) medicinske sestre/tehničara.. Natječaj objavljen u Narodnim novinama 74/14 18.. Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanje ( N.. N.. br57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (N.. br 134/12 i 8/13 ) te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 16.. godine i odluke Sanacijskog upravitelja Opća županijska bolnica Vukovar objavljuje:.. NATJEČAJ ZA PRIMANJE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME U TRAJANJU OD JEDNE GODINE.. Zdravstveno-laboratorijski tehničar (1 izvršitelj/ica).. Stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (1 izvršitelj/ica).. Stručni prvostupnik fizioterapije (6 izvršitelja/ice).. Fizioterapeutski tehničar (2 izvršitelja/ice).. Farmaceutski tehničar (1 izvršitelj/ica.. 8.. travnja 2014.. Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN 134/12 i 8/13) te suglasnosti Ministarstva zdravlja od 8.. studenog 2013.. godine i odluke Sanacijskog upravitelja Opća županijska bolnica Vukovar objavila je NATJEČAJ za prijem radnika na određeno vrijeme radi zamjene privremeno dosutnih radnika.. Liste kandidata sa uvjetima koji su određeni natječajem:.. Radnik-ca na čiš enju.. Pomo ni radnik-ca u kuhinji.. NKV radna mjesta.. Laboratorijski tehničar.. Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar dana 8.. JAVNI POZIV za dostavljanje pisanih ponuda radi kupovine pokretnina: rabljeno neispravno vozilo - osobni automobil marke OPEL, tip vozila VIVARO, model vozila 1,9 DTI.. Na osnovi članka 59.. a stavak 1..  ...   za radno mjesto zdravstveno-laboratorijskog tehničara, radno mjesto stručnog prvostupnika fizioterapije, za radno mjesto fizioterapeutskog tehničara i za radno mjesto farmaceutskog tehničara.. Mjerila za prijem kandiata možete vidjeti ovdje:.. Stručni prvostupnik fizioterapije.. Fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar i stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike.. Odluku o izabranim kandidatima po natječaju za radno mjesto radnik/ca KV kuhara i radno mjesto medicinska sestra tehničar.. KV kuhar.. Medicinska sestra tehničar.. 9.. svibnja 2014.. Na temelju članka 59.. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13), sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar je dana 9.. Odluku o izabranom najpovoljnijem ponuditelju po natječaju.. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12 i 144/12), i članka 65.. Statuta OŽB Vukovar, Sanacijski upravitelj je dana 15.. godine, donio:.. ODLUKU O IZABRANIM KANDIDATIMA PO NATJEČAJU.. Tablice za bodovanje kandidata:.. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 6.. godine:.. Odluku o izabranim kandidatima po natječaju.. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12, 144/12 i 82/13), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 1.. prosinca 2013.. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar je donio:.. ODLUKU o izabranim kandidatima po natječaju.. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12 i 144/12) i članka 9.. stavak 1.. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN-154/08), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donio je dana 7.. Odluku o upućivanju na specijalizaciju - dr.. Mirjana Miletić.. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN-150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OUSRH, 70/12 i 144/12) i članka 9.. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ( Narodne novine broj 154/08 ), Sanacijski upravitelj Opće županijske bolnice Vukovar donosi slijedeće odluke:.. Željki Nakić Merki, dr.. , specijalisti pedijatru.. Petru Treku, dr.. , specijalisti interne medicine.. Ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja.. 3.. U skladu s dopisom Ministarstva zdravlja od 27.. godine obvezni smo objaviti Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja na internet stranicama ustanove.. Gore navedena rješenja u PDF formatu možete pogledati ovdje:.. Anesteziologija.. Klinička radiologija.. Neurologija.. Opća interna medicina.. Opća kirurgija.. Otorinolaringologija.. Pedijatrija.. Psihijatrija.. Abdominalna kirurgija.. Fizikalna medicina i rehabilitacija..

  Original link path: /pravna.asp
  Open archive

 • Title: OŽB Vukovar - Plan predavanja
  Descriptive info: Predavanja.. Plan predavanja.. Plan trajne medicinske izobrazbe za liječnike.. Fresubin renal - ent.. prehrana bubre nog bolesni.. - 19.. Predavanje u sklopu Programa trajne medicinske izobrazbe; predavaè prof.. Lada Zibar.. Predavanje u sklopu Programa trajne med.. izobrazbe.. - 5.. Predavaèi: dr, Sanja Gali, spec.. epidemiolog, HZJZ Vinkovci i dr, Mirjana Semeniæ Rutko, spec.. ginekologije i opstetricije.. Ostala predavanja..

  Original link path: /plan_predavanja.asp
  Open archive

 • Title: Opća bolnica Vukovar - Sestrinski kutak
  Descriptive info: Sestrinski kutak - Početna strana.. Sestrinski kutak - početna.. Stručni sadržaji.. Edukacija.. Linkovi.. Galerija slika.. Novosti - obavijesti.. Dobrodošli.. Provjera stanja bodova za medicinske sestre:.. http://www.. hkms.. hr/upute_za_provjeru_bodova.. php.. 50.. SJEDNICA VIJEĆA HKMS.. Dana 11.. godine s početkom u 13.. 00 sati u prostorijama Hrvatske komore medicinskih sestara u Zagrebu održana je 50.. sjednica Vijeća HKMS.. više.. MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI DIPLOMIRALI U 2013/14.. GODINI.. Listu medicinskih sestara i tehničara koji su diplomirali tijekom 201.. i 2014.. godine možete vidjeti.. PREDAVANJE U OKVIRU TRAJNE EDUKACIJE MEDICINSKIH SESTARA.. U okviru trajne edukacije medicinskih sestara i tehničara u Edukacijskoj dvorani OŽB Vukovar 04.. godine održano je predavanje ORGANIZACIJA PALIJATIVNE SKRBI NA PODRUČJU VUKOVARSKO SRIJEMSKE  ...   Podružnice vukovarsko-srijemske županije.. Sve novosti/obavijesti.. Dobrodošli u sestrinski kutak Opće županijske bolnice Vukovar.. Ovaj dio bolničkog weba mjesto je gdje želimo predstaviti medicinske sestre i tehničare naše ustanove, njihove zadaće, djelovanje, poslanje, njihovu humanost i predanost poslu koji rade.. Ovo je mjesto gdje čete moći naći informacije o počecima sestrinstva u Vukovaru, o djelovanju medicinskih sestara i tehničara kroz povijest, o njihovoj ulozi u skrbi za ranjene za vrijeme Domovinskog rata, o vremenu progonstva i povratka, o tome kako djelujemo danas, te o našim planovima i zadacima u budućnosti.. U cilju podizanja razine kvalitete informacija cijeniti ćemo Vaše ideje i prijedloge.. S poštovanjem.. Agneza Aleksijević, dipl.. ,.. glavna sestra OŽB Vukovar..

  Original link path: /sestrinstvo_pocetna.html
  Open archive

 • Title: Opća bolnica Vukovar - Pristup informacijama
  Descriptive info: Pristup informacijama.. KATALOG INFORMACIJA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE VUKOVAR.. Na temelju odredbi članka 4.. stavka 3.. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine , broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) i članka 34.. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, ravnatelj Bolnice, dana 14.. siječnja 2013.. godine donio je Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija.. Namjena Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Bolnica.. Korisnik prava na informaciju (domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Bolnici.. Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji  ...   Za podnošenje pisanog zahtjeva obvezno se koristi i popunjava Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je dostupan na web-stranici Bolnice.. Usmeno postavljen zahtjev primat će službenik za informiranje.. svakim radnim danom od 8,00 do 10,00 sati.. u prostorijama Bolnice.. Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj.. 032 452-009.. i putem telefaxa broj.. 032 452-002.. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.. Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev proslijediti ćemo u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.. Katalog informacija.. (PDF).. Odluka o imenovanju službenika za informiranje.. Odluka o ustrojavanju kataloga.. Obrazac Zahtjev za pristup informacijama..

  Original link path: /pristupinformacijama.htm
  Open archive

 • Title: Opća županijska bolnica Vukovar - Lokacija / objekti
  Descriptive info: Pocetna strana.. Lokacija / objekti OŽB Vukovar.. Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.. Na lijevoj strani možete pogledati skicu i objekte Op e županijske bolnice Vukovar.. Za pregled Vaš bi preglednik trebao imati instaliran dodatak za pregled FLASH sadržaja.. Dolje je prikaz položaja Op e županijske bolnice Vukovar na.. Google Maps.. Prikaz vece karte..

  Original link path: /gdjesmo.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 199