www.archive-org-2014.com » HR » P » PANORAMA360

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 687 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Panorama 360 - Hrvatska u panoramskoj fotografiji
  Descriptive info: .. Izaberite jezik:.. ERROR:.. Javascript not activated.. NASLOVNICA.. USLUGE.. GALERIJA.. Hrvatski gradovi 360.. Zagreb 360.. Udbina 360.. Split 360.. Zadar 360.. Dubrovnik 360.. Šibenik 360.. Biograd 360.. Pag 360.. Vodice 360.. Knin 360.. Virtualne šetnje.. Od sobe do plaže.. Kako do nas.. Nekada i sada.. Prve 360 panorame Hrvatske.. Vjerojatno niste znali.. Trogir 360.. Lovran 360.. Plitvice 360.. Hvar 360.. Rijeka 360.. Opatija 360.. Događanja.. Posljednji ispraćaj Zvonka Bušića.. Krug za trg.. Mijenjajte smjer.. Ne ćirilici u Hrvatskoj.. Advent u Zagrebu.. Posveta Crkve hrvatskih mučenika.. Čavoglave 05.. 08.. 2011.. godine.. Papa Benedikt XVI.. u Hrvatskoj.. Bleiburg 2011.. Za Domovinu.. Haške presude hrvatskim generalima.. Stop progonu hrvatskih branitelja.. Prosvjed branitelja 15.. 01.. Akira Kato.. Promocija turističke ponude Zagrebačke županije.. NOVOSTI.. LOKACIJA.. MARKETING.. KONTAKT.. PANORAMSKA SLIKA 360.. Običnim fotografijama i videu nedostaje interaktivnost, ali i objektivnost.. Posjetitelj vidi samo onaj dio kadra koji je za nj odabrao fotograf (ili snimatelj) , te dobiva tek dio informacije, predstavljene po nečijem ukusu.. Drugo je, naravno, umjetnička fotografija, no kada je u pitanju primijenjena umjetnost prezentacije objekta u punom opsegu, onda je PANORAMA 360 nezamjenjiva.. Panoramska fotografija nezaustavljivo osvaja internetska prostranstva jer PANORAMA 360 donosi gledatelju djelić zbiljnoga svijeta i daje mu punu slobodu kretanja u odabranoj točki.. Malo ljudi ostaje ravnodušnim kada urone u virtualnu realnost, pa je zadržavanje posjetitelja na stranicama s interaktivnim panoramama tri do četiri puta dulje i aktivnije.. Panoramski prikaz slike obuhvaća, naime, 360 stupnjeva po širini i do 180 stupnjeva po visini, imitira stvarni posjet mjestu i daje dojam da panoramu gledate iznutra, kao namjernik koji se doista našao u središtu lokacije.. UPUTSTVO.. Kako pravilno gledati panoramske slike i u tomu uživati? Pregledom upravljate Vi sami i usmjerujete pažnju na detalje koji Vas zanimaju.. Upravljanje je intuitivno, a ostvaruje se preko miša ili tipkovnice.. Pokretima miša možete pogledati panoramu u više verzija, kao što je prikazano u navedenim primjerima.. Najvažnije je da sliku otvorite na punom zaslonu Vašega računala jer će tada dojam cjeline biti najpotpuniji, a detalji postati zanimljiva otkrića.. više.. Hrvatska 360.. Hrvatska je, kažu oni koji ju vole nepomućenom ljubavlju, nastala u božanskoj igri zadnjega sata stvaranja svijeta.. Bog ju je vele, stvorio za sebe, a drugi govore da je umoran od stvaranja prosuo po moru kamenčiće koji su mu  ...   u europski kulturni krug i prima utjecaje, prilagođavajući ih svojoj duši i podneblju.. Romanika se useljava u dalmatinske gradove i podiže impozantne katedrale, a slijedi ju gotika na jugu i sjeveru u svim svojim raskošnim oblicima, sve dok ne ustupi mjesto razboritoj ljepoti renesanse i potom plemenitom baroku.. Jug Hrvatske okrenut je Mediteranu, a sjever srednjoj Europi iz koje prima poticaje klasicizma i mijenja panorame svojih gradova.. Kipovi, freske i slike iz svih razdoblja djela su hrvatskih umjetnika, uz koje rade i stranci, ali i domaći umjetnici odlaze u tuđinu, gdje mnogi od njih postižu veliku slavu.. Tim majstorima iz starijega doba, pridružuju se poslije umjetnici modernoga vremena.. Njihova su besmrtna djela u crkvama, samostanima, na trgovima i ulicama, u galerijama i muzejima kao svjedoci žive i otvorene hrvatske umjetnosti, od Srijema i Podunavlja do Dubrovnika, Cavtata i Boke kotorske na jugu Jadrana.. Uz njih i usporedo s njima rađala se od srednjega vijeka i književnost, koja od šesnaestoga stoljeća daje hrvatskoj kulturi vrhunska djela i učvršćuje ugled hrvatskoga jezika.. Na pola puta između ekvatora i Sjevernoga pola, umjerene klime, a u Dalmaciji mediteranske, bogata vodom i šumama, raznolikim biljnim i životinjskim svijetom, Hrvatska je ugodna zemlja za život i za odmor namjernika koji otkrivaju njezine čari.. Hrvatski su krajolici od davnih vremena zabilježeni na iluminacijama i grbovima, na slikama iz svih razdoblja umjetnosti, a potom i u novijoj umjetnosti fotografije, te na filmu.. Panorama 360 omogućuje zaokružen pogled na Hrvatsku, na njezine prirodne i kulturne znamenitosti, u novoj začudnosti koja je nepoznata ljudskom oku i vraća nas na početak ove priče kada je možda upravo na taj način Stvaratelj svijeta promotrio svoje najbolje djelo, ponosan na sretnu kreaciju.. Prve 360 panorame Hrvatske.. Galerija.. Zadnje dodano.. Građanska inicijativa 'Krug za trg' 2013.. Betlehem na Kaptolu (Advent u Zagrebu).. Posjetite nas na Facebooku.. PANORAMA 360 d.. o.. za usluge.. Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb, tel: 01/2225 100, fax: 01/2225 099, www.. panorama360.. hr,.. info at panorama360 dot hr.. Trgovačko društvo upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080702994.. OIB: 24639068115, žiro račun: 2340009-1110395808 otvoren kod PBZ d.. d.. iz Zagreba.. Temeljni kapital: 20.. 000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.. Uprava: Branko Ivanković.. Copyright ©.. Panorama360.. 2010 - Sva prava pridržana..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Panorama 360 - Hrvatska u panoramskoj fotografiji
  Original link path: /cro/homes
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Панорама 360 - Хорватия в панорамной фотографии
  Descriptive info: Выбор языка:.. ГЛАВНАЯ.. УСЛУГИ.. ГАЛЕРЕЯ.. Хорватские города 360.. Виртуальные прогулки.. От комнаты до пляжа.. Как нас найти.. Когда-то и сегодня.. Первые панорамы 360° Хорватии.. Вероятно вы не знали.. События.. Изменить направление.. Hет кириллицы в Хорватии.. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ.. МАРКЕТИНГ.. КОНТАКТ.. ПАНОРАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ 360.. Обычные фотографии и видео имеют свои недостатки, интерактивные и объективные.. Посетитель видит только ту часть кадра, которую вместо него выбрал фотограф или съемщик, и нам не остается ничего другого, только принять ту малую часть информации, которая нам предоставляется по чьем-то вкусу.. Конечно, мы не говорим об искусстве, но когда необходимо представить объект в полном объеме тогда панорама 360 является самым эффективным инструментом.. Частота и время посещаемости на страницах с интерактивными панорамами в три-четыре раза дольше и активнее.. Панорама 360 это панорамное изображение фотографии, которая охватывает 360 градусов по ширине и до 180 градусов по высоте.. Панорама 360 имитирует реальное посещение места, оставляет впечатление присутствия в самом центре события, то есть у вас возникает ощущение, что вы смотрите панораму изнутри.. ИНСТРУКЦИЯ.. Как правильно смотреть панорамные фотографии и получить полное удовлетворение? Вы сами управляете просмотром, и свое внимание можете сосредоточить на деталях, которые вас интересуют.. Это интуитивное управление, которое осуществляется с помощью мышки или клавиатуры.. Самое главное открыть фотографию во весь экран Вашего компьютера ведь тогда и впечатление будет полным и сможете наслаждаться каждой деталью фотографии.. больше.. Хорватия ( Панорама 360).. Говорят, что Хорватия возникла во время божественной игры в последний час создания мира.. Влюбленные в Хорватию люди говорят, что Бог создал ее для себя, устав от ваяния, он высыпал в море камушки, которые остались у него в руках.. Тогда он посмотрел на все свое творение и был доволен тем, что создал, а когда увидел, в какую красоту превратилось его случайное творение, он улыбнулся и благословил этот уголок Земли.. Действительно, это  ...   сакральных миниатюрах, после чего Хорватия входит в европейский культурный круг и принимает разнообразные влияния и стили, приспосабливая их своей душе и окружающей среде.. Романский стиль поселяется в далматинских городах и возвышается импозантными соборами, за ним следует готика на юге и севере со своими роскошными формами, а потом уступает место сдержанной красоте ренессанса и благородного барокко.. Юг Хорватии стремит к Средиземноморью, а север к центральной Европе из которой принимает влияние классицизма и изменяет панораму своих городов.. Скульптуры, фрески и полотна из всех периодов - прекрасные творения хорватских художников, вместе с которыми работали и иностранцы, а также хорватские художники в других странах обогащали своими известными творениями сокровищницу мирового искусства.. К этим старым мастерам присоединяются и современные художники.. Их бессмертные творения в церквях, монастырях, на площадях и улицах, в галереях и музеях являются свидетелями живого и открытого хорватского искусства, от Сриема и Подунавья до Дубровника, Цавтата и Боке которске на юге Адриатика.. Рядом и вместе с ними рождалась от среднего века и литература, которая еще с 16 века дарит хорватской культуре высокие свои творенья и укрепляет репутацию хорватского языка.. На половине пути между экватором и Северным полюсом, умеренным, а в Далмации средиземноморским климатом, богатая водами и лесами, разнообразным растительным и животным миром, находится Хорватия.. Хорватия, страна приятная для жизни и для отдыха путешественников, которые открывают ее чары.. Хорватские пейзажи с давних времен увековечены на изображениях и гербах, на полотнах всех периодов искусства, а потом и в современном искусстве фотографии и фильма.. Панорама 360 дает возможность обобщенного взгляда на Хорватию, на ее природные и культурные достопримечательности.. Панорама 360 дает возможность вновь и по-новому взглянуть на неизведанное и возвращает нас к истокам этой истории, когда возможно именно так Создатель мира взглянул с гордостью на свое лучшее творение.. Галерея.. Последние добавления.. 2010 - Все права защищены..

  Original link path: /rus/homes
  Open archive
 •  

 • Title: Panorama 360 - Kroatien abgebildet auf Panoramaaufnahmen
  Descriptive info: Sprachauswahl:.. TITELSEITE.. DIENSTLEISTUNGEN.. GALERIE.. Kroatische Städte 360.. Virtueller Spaziergang.. Vom Zimmer bis zum Strand.. Wie Sie uns finden.. Einst und heute.. Die ersten Panoramen 360° Kroatiens.. Was Sie wahrscheinlich nicht wussten.. Veranstaltungen.. Richtung ändern.. No cyrillic in Croatia.. STANDORT.. PANORAMAAUFNAHME 360.. Bei gewöhnlichen Fotografien und Videos fehlen vor allem Interaktivität, aber auch Objektivität.. Der Besucher sieht nur den Teil des Bildes, der vom Fotografen oder Kameramann ausgesucht wurde und uns bleibt nichts Anderes übrig als diesen kleinen, ausgewählten Teil zu übernehmen.. Hier sprechen wir natürlich nicht über Kunst, aber wenn es darum geht, das Objekt in seinem besten Licht zu präsentieren, dann ist panorama 360 das effektivste Instrument.. Panoramaaufnahmen erobern unaufhaltsam das Internet, vor allem, da panorama 360 dem Betrachter einen Teil der wahren Welt näher bringt und ihm die Freiheit lässt, sich frei in dem ausgesuchten Punkt zu bewegen.. Nur die wenigsten Menschen können bei der Möglichkeit in die virtuelle Realität einzutauchen, gleichgültig bleiben.. Der Aufenthalt von Besuchern auf Internetseiten mit interaktiven Panoramen ist drei bis vier Mal länger und aktiver.. Panorama 360 ist eine Panoramadarstellung, die 360 Grad Breite und bis zu 180 Grad Höhe umfasst.. Panorama 360 ahmt den wirklichen Besuch am Ort nach, gibt dem Besucher das Gefühl der Anwesenheit, bzw.. der Besucher hat das Gefühl, dass er das Panorama von Innen ansieht.. ANLEITUNG.. Wie sind Panoramaaufnahmen richtig zu betrachten und dabei zufrieden gestellt zu werden.. Sie steuern den Anblick selbst und lenken Ihr Interesse auf Details, die für Sie anziehend sind.. Das Lenken ist intuitiv und wird mit Hilfe der Maus oder der Tastatur verwirklicht.. Das Wichtigste ist, dass Sie das Bild über den ganzen Bildschirm Ihres Computers öffnen, da so das Erlebnis komplett ist und Sie werden das von Ihnen ausgesuchten Detail in vollen Zügen genießen.. mehr.. Kroatien ( Panorama 360).. Kroatien entstand, den Worten nach derer, die es bedingungslos lieben, in der letzten Stunde des göttlichen Spieles der Erschaffung der Welt.. Die Einen sagen, Gott habe es für sich geschaffen, die Anderen, dass er, müde vom Erschaffen, die Steine, die Ihm auf der Handfläche übrig geblieben waren, ins Meer warf.. Daraufhin sah er sich sein Werk an und war mit dem Erbrachten zufrieden.. Aber als er sah,  ...   Natur ist mit harmonischen Architekturen und Kunstwerken ergänzt worden.. Die altkroatischen originalen Baukünste sind für immer und ewig in den steinernen Sakralminiaturen verewigt.. Kroatien wird bald in den europäischen Kulturkreis eintreten und erhält Einflüsse, die es sich seiner Seele und seinem Klima anpasst.. Die Romanik zog in die Städte von Dalmatien und erbaute imposante Kathedralen, gefolgt von der Gotik im Süden und Norden in seiner ganzen Pracht.. Sie übergab ihren Platz der Schönheit der Renaissance und danach dem Zeitalter des Barock.. Der Süden Kroatiens ist dem Mittelmeer zugewandt, der Norden Mitteleuropa, woher die Einflüsse des Klassizismus kamen und das Panorama der Städte veränderte.. Skulpturen, Fresken und Bilder aus allen Zeitabschnitten sind die Werke kroatischer Künstler, neben denen ausländische Künstler arbeiteten; auch die einheimischen Künstler gingen ins Ausland, wo viele von ihnen großen Ruhm erlangten.. Diesen Meistern der alten Zeit, gesellten sich später die Künstler der modernen Zeit hinzu.. Ihre unsterblichen Werke sind in Kirchen, Klostern, in den Straßen und Läden, in den Galerien und Museen wiedergegeben und leben als Zeugen einer lebendigen und offenen kroatischen Kunst, von Syrmien und dem Donaugebiet bis Dubrovnik, von Cavtat und der Bucht von Kotor bis zum Süden der Adria.. Neben der Kunst entwickelte sich seit dem Mittelalter auch die Literatur, welche seit dem 16.. Jahrhundert der kroatischen Kultur Spitzenwerke gibt und das Ansehen der kroatischen Sprache festigt.. Kroatien befindet sich auf halbem Weg zwischen dem Äquator und dem Nordpol, bietet ein mäßiges Klima , in Dalmatien ein mediterranes Klima an, ist reich an Wasser und Wäldern, hat eine verschiedenartige Flora und Fauna und ist ein angenehmes Land zum Leben und für den Urlauber, der alle Reize entdecken kann.. Die kroatischen Landschaften sind seit langer Zeit in den illuminierten Handschriften und auf den Wappen, auf Bildern aus allen Kunstepochen und in der späteren Kunst des Fotografierens und im Film, festgehalten worden.. Panorama 360 bietet einen Blick auf Kroatien, auf die Natur und die kulturellen Sehenswürdigkeiten, in einem Licht, das dem menschlichen Auge unbekannt ist und bringt uns zum Anfang dieser Geschichte zurück, als vielleicht gerade auf diese Weise der Erschaffer der Welt sein bestes Werk, stolz auf die glückliche Kreation, betrachtete.. Galerie.. Neueste uploads.. 2010 - Alle Rechte vorbehalten..

  Original link path: /ger/homes
  Open archive

 • Title: Panorama 360 - Croatia in panoramic photography
  Descriptive info: Select:.. HOME.. SERVICES.. GALLERY.. Croatian cities 360.. Virtual walks.. From your room to the beach.. How to find us.. Then and now.. The first 360° panoramas of Croatia.. You probably didn't know.. Events.. Change direction.. LOCATION.. CONTACT.. 360 PANORAMIC IMAGES.. Ordinary pictures and videos mostly lack interactivity, and certainly the objectivity.. Visitors see only frames chosen for them by a photographer or videographer, and have no choice other than to simply take in that small piece of information presented to them according to someone else's taste.. Of course, we are not talking about art here, but when it is necessary to present the subject in its full extent, then panorama 360 is the most effective instrument.. Panoramic photos are unstoppable in taking over the World Wide Web because panorama 360 can bring up a fraction of the real world to viewers and give them full freedom of movement in a selected point.. Few people can remain indifferent when given the possibility to immerse into virtual reality.. Keeping visitors on websites with interactive panoramas is three to four times longer and more active.. Panorama 360 is a panoramic view that covers 360 degrees horizontally and up to 180 degrees vertically.. Panorama 360 mimics the actual visit to the site, leaving the impression of presence in the centre of it giving you the feeling you are viewing the panorama from the inside.. INSTRUCTION.. How to properly view panoramic images and get pleasure from it.. You manage your own review and you can direct your attention to detail you're interested in.. Operation is intuitive which is made possible with the use of a mouse or a keyboard.. By simply moving the mouse you can see several versions of a panorama as shown in the examples below.. The most important thing is to open the picture in full screen on your computer for then the effect will be the most complete and you will be able to enjoy your chosen detail.. more.. Croatia (Panorama 360).. Those who sincerely love Croatia say that it was created in a divine game during the last hour of creation.. They say that God has created Croatia for himself, while others say he was tired of creating when he scattered the sea with pebbles that  ...   is still among the cleanest in the world, although the Adriatic is a narrow and sensitive armlet of the Mediterranean Sea.. Nature has been complemented with its magnificent architecture and art.. Early Croatian original building has remained for eternity in sacred stone miniatures, and until recently, Croatia has been introducing itself to the European cultural circle and has received the very impacts, adapting them to its soul and climate.. Romanesque moved into Dalmatian towns and built impressive cathedrals, followed by Gothic in the south and north in all their gorgeous forms, until it gave way to the prudent beauty of the Renaissance and then to the noble baroque.. The south of Croatia was oriented towards the Mediterranean, and the north to central Europe from where it received classicist influences and changed panoramas of its towns.. Statues, frescoes and paintings from all periods are works of Croatian artists who worked alongside foreigners.. However, many local artists left their homeland for foreign countries, where many of them achieved great glory.. These early times artists were later accompanied by artists of modern times.. Their work is immortal in churches, monasteries, squares and streets, in galleries and museums as witnesses of active and open Croatian art, from Syrmia and the Danube to Dubrovnik, Cavtat and the Bay of Kotor in the south of the Adriatic.. Literature developed simultaneously emerging from the Middle Ages and, since the sixteenth century, providing Croatian culture with top quality works and reinforcing the reputation of Croatian language.. Halfway between the equator and the North Pole, temperate and Mediterranean climate, rich in water and forests, diverse flora and fauna, Croatia is a pleasant country to live in and a perfect destination for travellers who discover its charms.. Since ancient times Croatian landscapes have been recorded in illuminations and emblems, paintings from all art periods, and then in the more recent art of photography and on film.. Panorama 360 offers a complete view of Croatia, its natural and cultural heritage, in remarkable pictures unfamiliar to the human eye, and brings us back to the beginning of the story when probably in this exact way the Creator of the world looked upon its masterpiece, being proud of the happy creation.. Gallery.. Last uploads.. 2010 - All rights reserved..

  Original link path: /eng/homes
  Open archive

 • Title: Panorama 360 - la Croazia nella fotografia panoramica
  Descriptive info: Selezionare:.. HOME PAGE.. SERVIZI.. GALLERIA.. Le città croate 360.. Passeggiate virtuali.. Dalla camera alla spiaggia.. Come raggiungerci.. Un tempo e attualmente.. Le prime panoramiche a 360° della Croazia.. Probabilmente non sapevate.. Eventi.. Cambia il direzione.. DOVE SIAMO.. CONTATTI.. FOTO PANORAMICA 360.. Le fotografie e i video tradizionali sono privi di interattività, ma anche di obiettività.. Il visitatore vede solo quella parte dell'immagine selezionata per lui dal fotografo o dal cineoperatore e non gli resta che scaricare soltanto quella piccola porzione di informazione presentata secondo il gusto personale dell autore.. Non facciamo ovviamente riferimento all'arte.. Tuttavia, quando è necessario presentare qualcosa nella sua interezza, panorama 360 risulta il mezzo più efficace.. Le fotografie panoramiche stanno ormai invadendo il Web poiché panorama 360 è in grado di far rivivere a chi osserva una parte del mondo reale e gli consente di muoversi in piena libertà nel punto selezionato.. Ben pochi restano indifferenti di fronte alla possibilità di immergersi nella realtà virtuale.. Il tempo che i visitatori dedicano alle pagine contenenti panoramiche interattive è 3-4 volte maggiore e con una partecipazione più attiva.. Panorama 360 è una rappresentazione panoramica che si estende a 360 in larghezza e fino a 180 in altezza.. Grazie a panorama 360 si ha la sensazione di visitare realmente un luogo e l'impressione di essere al centro degli eventi, ovvero di avere una visione interna della panoramica.. ISTRUZIONI.. Come guardare le foto panoramiche in modo corretto e restarne soddisfatti.. Voi stessi decidete cosa inquadrare e su quali dettagli rivolgere particolare attenzione.. L'utilizzo è intuitivo e si è coadiuvati dal mouse o dalla tastiera.. Bastano pochi click del mouse per visualizzare più versioni, come illustrato negli esempi riportati sotto.. É di fondamentale importanza aprire la foto a schermo intero sul Vostro computer per ottenere un effetto più forte e poter ammirare il dettaglio da voi selezionato.. di più.. Croazia (Panorama 360).. A detta di coloro che nutrono per la Croazia un amore spassionato, questo paese è sorto per un gioco divino, durante l ultima ora di creazione del mondo.. Essi sostengono che Dio l abbia creata per se stesso, altri invece affermano che, stanco di creare, egli abbia gettato in mare dei sassolini rimastigli in mano.. Volgendo lo sguardo a tutto il creato, ne rimase soddisfatto e, in particolare, ammirando la bellezza frutto di una fortunata casualità,  ...   da numerose opere d arte.. L originale architettura paleocroata è rimasta impressa nella storia attraverso le miniature sacrali in pietra, ma ben presto la Croazia entrò a far parte del circolo culturale europeo subendone l influsso e adeguandovi la propria anima ed il proprio territorio.. In tal modo, il romanico si fece strada nelle città dalmate stimolando la costruzione di cattedrali imponenti, seguito dal gotico al sud e al nord in tutte le sue forme più sfarzose, prima che quest ultimo cedesse il posto alla bellezza razionale del Rinascimento e infine alla nobile arte barocca.. Il sud della Croazia è rivolto verso il Mediterraneo, mentre il nord verso l Europa centrale, dalla quale ricevette gli influssi del classicismo modificando il panorama delle proprie città.. Le sculture, gli affreschi e i quadri di tutte le epoche sono opera non solo di artisti croati, ma anche di stranieri.. Del resto, anche gli artisti croati si spostarono all estero dove molti ottennero grandi successi.. A tali maestri dell epoca antica si aggiunsero successivamente gli artisti dell età moderna.. Le loro opere immortali, conservate nelle chiese, nei monasteri, nelle piazze e nelle vie, nelle gallerie e nei musei, sono una viva testimonianza dell arte croata, dai territori di Srijem e Podunavlje a Dubrovnik (Ragusa), da Cavtat (Ragusavecchia) alle Bocche di Cattaro nell Adriatico meridionale.. Accanto e parallelamente a tali opere, nacque già a partire dal Medioevo la letteratura, che sin dal 16 secolo produsse autentici capolavori della cultura croata e rafforzò il prestigio della lingua.. A metà strada tra l Equatore e il Polo Nord, dal clima temperato (mediterraneo in Dalmazia), ricca di corsi d acqua e foreste, di numerose specie vegetali e animali, la Croazia è una terra in cui la vita è estremamente piacevole così come il relax dei visitatori che ne scoprono le meraviglie.. I paesaggi croati sono raffigurati sin dai tempi antichi su luminarie, stemmi, quadri di tutte le correnti artistiche, e successivamente anche nell arte moderna della fotografia.. Panorama 360 offre uno sguardo a tutto tondo sulla Croazia e le sue bellezze naturali e culturali, suscitando una meraviglia quasi sconosciuta all occhio umano e che ci riporta all inizio della nostra storia quando il Creatore ammirò nello stesso modo e con grande orgoglio la propria creazione più bella.. Galleria.. Ultimi arrivi.. 2010 - Tutti i diritti riservati..

  Original link path: /ita/homes
  Open archive

 • Title: Panorama 360 - La Croatie sur photographies panoramiques
  Descriptive info: Choisissez:.. ACCUEIL.. GALLERIE.. Villes Croates – une vue à 360 °.. Promenades virtuelles.. De la chambre à la plage.. Comment nous trouver.. Autrefois et aujourd'hui.. Premières vues panoramiques de Croatie à 360 degrés.. Ce que vous ne savez probablement.. Evénements.. Posljednji ispraćaj Zvonka Bušića godine.. Changez le chemin.. NOUS TROUVER.. NOUS CONTACTER.. PHOTOGRAPHIE PANORAMIQUE 360.. Les photographies et vidéo ordinaires manquent en premier lieu d'interactivité, et biensûr d'objectivité.. Le champ visuel du visiteur est limité à ce que le photographe aura bien voulu lui montrer, et il ne peut que se contenter de cette information morcelée, choisie au gré de quelqu'un d'autre.. Ici, nous ne parlons bienévidemment pas d'art, mais lorsqu'il s'agit de présenter un objet dans toute sa voluminosité, panorama 360 est l'instrument de présentation le plus efficace.. La photographie panoramique gagne inévitablement du terrain sur le marché Internet, car panorama 360 apporte au spectateur un segment du monde réel où il est entièrement libre de se déplacer.. Rares sont ceux qui resteront indifférents devant la possibilité d'immersion dans une réalité virtuelle.. Les visiteurs consacrent aux sites proposant des panoramas interactifs quatre fois plus de temps, et y sont plus actifs.. Panorama 360 est une vue panoramique sur 360 degrés de largeur et 180 degrés à la verticale.. Panorama 360 simule la visite proprement dite au site, donnant une impression de présence dans le centre des évènements, c est-à-dire l impression d avoir une vue panoramique de l'intérieur.. CONSIGNES.. Comment visualiser des images panoramiques de façon à en être satisfait? Vous gérez vous-même votre point de vue et dirigez votre attention vers tous les détails qui vous intéressent.. Vous pouvez admirer les nombreuses versions d un panorama en quelques mouvements de souris très simples, comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessous.. Il est important de visualiser l'image voulue en plein écran sur votre ordinateur, afin de profiter pleinement de l image et de chaque détail choisi.. plus.. La Croatie (Panorama 360).. La Croatie a été créée, selon les dires de ceux qui l aiment d un amour immaculé, durant la dernière heure du jeu divin de la création.. Certains disent que Dieu l a créée pour lui-même, et d autres que, fatigué par ce processus de création, il aurait jeté à la mer les derniers galets restés dans sa paume.. Il contempla ensuite son oeuvre et se réjouit de son accomplissement; puis à la vue de la beauté qui germa de cette heureuse coïncidence, il sourit et bénit ce recoin de la Terre.. D ailleurs, un  ...   des vieux croates restera à jamais dans les miniatures religieuses bâties à leur arrivée; ils acceptent bientôt les influences du cercle culturel européen avec lequel ils font corps, tout en les adaptant à leurs âmes et leur environnement.. Le style roman apparaît dans les villes dalmates et inspire la construction de cathédrales imposantes; il est suivi par le gothique dans le sud et le nord du pays dans toute sa somptueuse diversité, jusqu à l appariation de la beauté classique de la Renaissance, puis du baroque dans toute sa noblesse.. Le Sud croate est méditerranéen, alors que la culture du Nord est celle de l Europe centrale, dont elle embrasse les influences et y adapte les panoramas de ses villes.. Les statues, les fresques et les peintures datant de toutes les époques sont les oeuvres d artistes croates en collaboration parfois avec des artistes étrangers, mais les artistes locaux partent également vers l inconnu, où de nombreux d entre eux obtiennent une grande renommée.. Les artistes des temps modernes rejoignent plus tard ces maîtres d œuvre de l ère ancienne.. Leurs oeuvres immortelles sont présentées dans les églises, les monastères, sur les places et les rues, dans les galeries et les musées, et témoignent du vivant et de l ouverture de l art croate, de la région de Srijem et du Danube jusqu à Dubrovnik, Cavtat et la baie du Kotor dans l Adriatique du Sud.. Parallèlement à ces oeuvres-la, et simultanément aussi, naissait depuis le Moyen-Age la littérature croate, qui depuis le XVIe siècle produit des oeuvres littéraires marquantes et renforce la réputation de la langue croate.. A mi-chemin entre l équateur et le pôle Nord, un climat tempéré au nord et méditerranéen en Dalmatie, riche en eau et en forêts, d une diversité impressionnante de la faune et de la flore, la Croatie est un pays où il fait bon vivre et qui est reposant aux vacanciers venus découvrir ses charmes.. Les paysages croates ont été dépeints sur de nombreux blasons et emblèmes, sur les peintures de tous les courants artistiques, puis par les artistes visuels des arts plus récents de la photographie, et enfin du film.. Panorama 360 permet une vue complète de la Croatie, de son patrimoine naturel et culturel, d un façon toute nouvelle à l œil humain, ce qui nous ramène au début de cette histoire, où le Créateur a peut-être admiré de la même manière son oeuvre la plus belle, fier de son heureuse création.. Derniers ajouts.. 2010 - Tous droits réservés..

  Original link path: /fra/homes
  Open archive

 • Title: Panoráma 360 – Horvátország panoráma képekben
  Descriptive info: Válasszon:.. FŐOLDAL.. SZOLGÁLTATÁSOK.. GALÉRIA.. Horvát városok 360.. Virtuális túrák.. A szobától a strandig.. Hol talál meg minket.. Akkor és most.. Horvátország első 360° panorámái.. Valószínűleg nem tudta.. Események.. Irányának módosításához.. HELY.. KAPCSOLAT.. PANORÁMA KÉP 360.. A sima fényképek és a videó hiányossága elsősorban az interaktivitás, és mindenképpen az objektivitás is.. A látogató a kép azon részét látja csak, amelyiket számára a fényképész vagy az operatőr kiválasztott, számunkra pedig semmi más nem marad, mint egyszerűen átvenni az információ e kicsiny részét, ami valaki ízlése szerint lett nekünk bemutatva.. Természetesen itt nem beszélünk művészetről, viszont amikor arra van szükség, hogy az objektum teljes nagyságban legyen bemutatva, akkor a panoráma 360 a leghatékonyabb eszköz.. A panoráma fényképezés megállíthatatlanul hódít az internet terén, mivel a panoráma 360 a nézőhöz elhozhatja a való világ kis részét teljes szabadságot adva a kiválasztott pontban való mozgáshoz.. Kevés embert marad közönyös a virtuális valóságban történő elmerülés lehetősége iránt.. Az interaktív panorámával rendelkező honlapok látogatói háromszor-négyszer hosszabb ideig tartózkodnak azokon és aktívabbak.. A panoráma 360 a kép panoráma bemutatása, ami magába foglalja 360 fokban a szélességet és 180 fokban a magasságot.. A panoráma 360 utánozza a helyszínen való látogatást, azt a hatást nyújtja, hogy a látogató az esemény középpontjában van, azaz olyan érzése van, mintha a panorámát belülről nézné.. ÚTMUTATÓ.. Hogyan megfelelő módon nézni a panoráma képeket és azokkal elégedett lenni.. Az áttekintést Ön maga irányítja és figyelmét az Önt érdeklő részletekre összpontosíthatja.. Az irányítás intuitív és az egér vagy billentyűzet segítségével történik.. Az egér egyszerű mozdításával a panorámát több verzióban tekintheti meg, ahogy ez az alább bemutatott példákból látható.. A legfontosabb, hogy a képet számítógépén, teljes képernyőn nyissa meg, mert ekkor lesz a hatás a legteljesebb, és élvezheti majd az Ön által kiválasztott részletet.. tovább.. Horvátország (Panoráma 360).. Azok, akik iránta valós szerelmet éreznek, úgy vélik, hogy Horvátország a világteremtés utolsó órájának isteni játékában keletkezett.. Úgy gondolják, Isten őt magának teremtette, mások szerint pedig, hogy  ...   a világ legtisztább tengerei közé tartozik, annak ellenére, hogy az Adria a Földközi tenger szűk és érzékeny ága.. A természetet harmonikus építészettel és művészeti remekművekkel egészítették ki.. Az eredeti ó horvát építészet örökre megmaradt az egyházi kő miniatűrökben, hamarosan pedig Horvátország belép az európai kulturális körbe, ami hatással lesz rá, melyeket lelkéhez és vidékeihez igazít.. A román stílus beköltözik a dalmát városokba, ahol impozáns székesegyházakat emel, majd őt délen és északon a gótika követi teljes pompájában, mindaddig, míg át nem adja helyét a reneszánsz kiegyensúlyozott szépségének, majd a nemes barokknak.. Horvátország déli része a Mediterrán felé irányul, északi része pedig Közép-Európa felé, ahonnan a klasszicizmus ösztöneit szívja magába városai panorámáját megváltoztatva.. Az összes korból származó szobrok, freskók, és képek horvát művészek művei, akik mellett külföldiek is tevékenykednek, de a hazai művészek is elmennek idegen országokba, ahol sokan közülük hatalmas hírnévre tesznek szert.. A régebbi idők e mestereihez később csatlakoznak a modern idők művészei.. Az ő halhatatlan műveik megtalálhatóak a templomokban, kolostorokban, a tereken és utcákon, galériákban és múzeumokban, mint az eleven és nyitott horvát művészet tanúi, a Szerémségtől a Dunamentén át az Adria déli részén Dubrovnikig, Cavtatig, a Kotori öbölig.. Mellettük, és velük párhuzamosan a középkortól megszületett az irodalom is, ami a tizenhatodik századtól a horvát kultúra kiváló műveit nyújtja és megerősíti a horvát nyelv tekintélyét.. Félúton Ekvátor és az Északi sark között, mérsékelt, Dalmáciában pedig mediterrán éghajlatával, a vizekben és erdőkben, változatos növény-és állatvilágban gazdag Horvátország kellemes élethely és pihenőhely azon vendégeknek, akik felfedezik bájait.. A horvát tájakat ősidők óta megörökítették kéziratokon és címereken, a művészet minden korszakából származó képeken, később pedig az újkori művészetben keletkezett fényképeken, majd filmen.. A Panoráma 360 kerek képet nyújt Horvátországról, annak természeti és kulturális nevezetességeiről, egy új, az emberi szemnek ismeretlen bámulatban, ami visszavisz minket e történet elejére, amikor lehet, hogy a Világ Teremtője épp ily módon tekintett legjobb művére, büszkélkedve szerencsés alkotásán.. Galéria.. Friss feltöltések.. 2010 - Minden jog fenntartva..

  Original link path: /hun/homes
  Open archive

 • Title: Panorama 360 – Chorwacja na fotografii panoramicznej
  Descriptive info: Wybierz język:.. STRONA GŁÓWNA.. USŁUGI.. GALERIA.. Miasta chorwackie 360.. Spacery wirtualne.. Z pokoju na plażę.. Jak do nas trafić.. Kiedyś i dzisiaj.. Pierwsze panoramy Chorwacji 360°.. Prawdopodobnie tego nie wiecie.. Wydarzenia.. Zmiana kierunku.. LOKALIZACJA.. ZDJęCIE PANORAMICZNE 360.. Zwykłe fotografie i wideo mają wadę w pierwszym rzędzie w postaci braku interaktywności, a napewno objektywności.. Gość widzi tylko ten kadr, który wybrał fotograf lub operator i nie pozostaje nam nic innego niż zaakceptować ten mały fragment informacji, który jest nam zaprezentowany wedle czyichś gustów.. Oczywiście nie mówimy tutaj o sztuce, jednak kiedy zachodzi potrzeba aby zaprezentować obiekt w pełnym zakresie, wtedy panorama 360 jest najefektywniejszym instrumentem.. Fotografia panoramiczna błyskawicznie zdobywa Internet, ponieważ panorama 360 może widzowi odsłonić kawałek prawdziwego świata i dać mu pełną swobodę ruchu w wybranym punkcie.. Mało ludzi może pozostać obojętnym wobec możliwości nurkowania w wirtualnej rzeczywistości.. Zatrzymywanie się odwiedzających na stronach z aktywnymi panoramami jest trzy do cztery razy dłuższe i bardziej aktywne.. Panorama 360 jest panoramicznym obrazem, które obejmuje 360 stopni szerokości i 180 stopni wysokości.. Panorama 360 imituje faktyczne odwiedziny w danym miejscu, zostawia wrażenie obecności w samym centrum wydarzenia, czyli mają Państwo wrażenie, że oglądają panoramę od środka.. WSKAZóWKI.. W jaki sposób właściwie oglądać zdjęcia panoramiczne i czerpać z tego przyjemność.. Sami sterujecie przeglądem i swoją uwagę możecie skierować na szczegóły, które Państwa interesują.. Za pomocą prostych ruchów myszki panaramę można przeglądać w kilku wersjach, tak jak pokazano na poniższych przykładach.. Najważniejsze jest to aby otworzyć zdjęcie na pełnym ekranie ponieważ wtedy wrażenie będzie najpełniejsze i będą się Państwo mogli rozkoszować każdym szczegółem.. więcej.. Chorwacja (Panorama 360).. Chorwacja, mówią ci, którzy szczerze ją kochają, powstała w trakcie boskiej zabawy w ciągu ostatniej godziny tworzenia świata.. Jedni mówią, że Bóg stowrzył ją dla siebie, a drudzy, że zmęczony tworzeniem rozsypał po morzu kamyczki, które zostały mu w dłoniach.. Potem ogarnął  ...   i dziełami sztuki.. Wczesna zabudowa chorwacka zachowała się na zawsze w kamiennych miniaturach sakralych, a wkrótce Chorwacja wchodzi do kulturalnych kręgów europejskich i będzie pod ich wpływem, przystosowując je do swojej duszy i klimatu.. Romańskość wprowadza się do miast dalmatyńskich i wznosi wzniosłe katedry, a wraz za nią gotyk na południu i północy we wszystkich swoich rozkosznych kształtach, aż nie ustąpi miejsca ostrożnemu pięknu renesansu, a później szlachetnemu barokowi.. Południe Chorwacji skierowane jest w stronę Adriatyku, a północ do Europy środkowej, z której dochodzące wpływy klasyki zmieniają panoramy miast.. Rzeźby, freski i obrazy ze wszystkich okresów są dziełami chorwackich artystów, z którymi pracują także cudzoziemcy, ale chorwaccy artyści także wyjeżdżają za granicę, gdzie wielu z nich zyskuje ogromną sławę.. Do starszych artystów dołączają i ci z nowszych czasów.. Ich nieśmiertelne dzieła w kościołach, klasztorach, na rynkach i ulicach, w galeriach i muzeach stają się świadkami żywej i otwartej chorwackiej sztuki, od Srijemu i Podunavlja do Dubrownika, Cavtatu i Zatoki Kotorskiej na południu Adriatyku.. Wraz z nimi i równolegle do nich rodziła się od średniowieczna literatura, która od szesnastego wieku dawała kulturze chorwackiej mistrzowskie dzieła i ugruntowywała reputację języka chorwackiego.. W połowie drogi między równikiem i biegunem północnym, w klimacie umiarkowanym, a w Dalmacji śródziemnomorskim, bogata w wodę i lasy, z różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym, Chorwacja jest przyjemnym miejscem do życia dla przybyszów, którzy odkrywają jej czary.. Krajobrazy Chorwacji od dawnych czasów są zapisane na iluminacjach i herbach, na obrazach ze wszystkich okresów sztuki, a potem i w nowszej sztuce na fotografii i w filmie.. Panorama 360 umożliwia zaokrąglone spojrzenie na Chorwację, na jej naturalne i kulturowe wspaniałości, w nowym wydaniu, które jest nieznane dla ludzkiego oka i przywołuje początek opowieści kiedy, może właśnie w ten sposób Stworzyciel świata obserwował swoje najlepsze dzieło, dumny ze szczęśliwej kreacji.. Galeria.. Ostatnio dodane.. 2010 - Wszelkie prawa zastrzeżone..

  Original link path: /pol/homes
  Open archive

 • Title: Panorama 360 - Croacia en la fotografía panorámica
  Descriptive info: Elige el idioma:.. PORTADA.. SERVICIOS.. GALERÍA.. Las ciudades croatas 360.. Paseos Virtuales.. Da su habitación a la playa.. Cómo llegar.. Antes y ahora.. Las primeras fotografías panorámicas 360° de Croacia.. Probablemente no sabían.. Eventos.. Cambie la dirección.. UBICACIÓN.. CONTACTO.. LA VISTA PANORÁMICA 360.. Las fotografías simples y el vídeo tienen una falta principalmente en la interacción, y por supuesto en la objetividad.. El visitante sólo vee una parte de la escena que para él eligió el fotógrafo o director de fotografía, y a nosotros, nos no hay más remedio que simplemente asumir una pequeña pieza de información que se nos presentó por su gusto.. Aquí no se trata del arte, mientras tanto cuando es necesario presentar la propiedad en toda la gama, el panorama 360 es el instrumento más efectivo.. La fotografía panorámica inevitablemente ocupa el espacio de internet porque el panorama 360 puede llevar hasta los espectadores una fracción del mundo real y darle una plena libertad de movimiento en el punto seleccionado.. Unas pocas personas pueden permanecer indiferentes en la posibilidad de inmersión en la realidad virtual.. Panorama 360 es una vista panorámica que abarca de 360 grados de ancho y a 180 grados de altura.. Panorama 360 imita la visita real al lugar, deja la impresión de la presencia en el centro del acontecimiento, es decir tienes la sensación que vees una vista panorámica desde el interior.. INSTRUCCIÓN.. Cómo ver correctamente las imágenes panorámicas y obtener placer en esto.. Tú puedes administar a la vista y puedes dirigir su atención a los detalles que te interesan.. Con los simples movimientos puedes mirar el panorama en varias versiones como se presenta en los ejemplos citados más abajo.. Lo más importante es abrir la imagen en la pantalla completa de tu ordenador porque la impresión será la más completa y podrás disfrutar de tu detalle elegido.. más.. Croacia (Panorama 360).. Croacia fue creada en el juego divino en las últimas horas de la creación del mundo, dicen ellos que la quieren con amor inmemorable.. Diós la creó por sí mismo, unos dicen, y otros hablan que Él fue cansado de crear el mundo, y cubrió de mar por pequeñas piedras las cuales le quedaron en las palmas.. Pues redondeó con la vista toda su obra y estaba satisfecho con lo que hizo, y cuando vió en la cual belleza  ...   para la eternidad en las miniaturas sagradas de piedra, y hasta hace poco Croacia entrará en el círculo cultural europeo y recibirá influencias modificándolas a su alma y al clima.. El estilo románico estableció en las ciudades de Dalmacia y fueron construidas las catedrales románicas imposantes , y siguió el estilo gótico al sur y al norte en sus formas lujosas hasta que da paso a la belleza juiciosa del Renacimiento y pues al barroco noble.. El Sur de Croacia representa una vuelta al Mediterráneo, y el Norte al Europa Central del cual recibe los impulsos del clasicismo y cambia las vistas panorámicas de sus ciudades.. Las estatuas, los frescos y las imágenes de todas las épocas son obras de artistos croatas, pero y de los artistas extranjeros.. Entre tanto los artistas locales van a lo desconocido donde muchos de ellos donde lograron gran fama.. A estos maestros de la vieja época, se asocian los artistas de la época moderna.. Sus obras inmortales están en las iglesias, monasterios, por las plazas y calles, en las galerías y los museos como testigos del arte libre y vivo de Croacia, desde las regiones de Srijem y de Podunavlje hasta las ciudades de Dubrovnik, Cavtat y Boka Kotorska en el Sur del Adriático.. Con ellos y al mismo tiempo nacía la literatura de la Edad Media que del siglo 16 da a la cultura croata las obras majestuosas y refuerza la reputación de la lengua croata.. Croacia está situado a medio camino entre el Ecuador y el Polo Norte, entre el clima templado, y en Dalmacia el clima mediterráneo, rico en agua y bosques, en la diversidad de flora y fauna, es un país agradable para vivir y las vacaciones de los viajeros que descubren sus encantos.. Los paisajes croatas son marcadas del tiempos antiguos en las iluminaciones y los escudos, en los imágenes de todas las épocas del arte, y pues en el nuevo arte de la fotografía, y en la cinematografía.. La empresa Panorama 360 permite la vista completa de Croacia, de sus monumentos culturales y naturales, en una nueva vista que es desconocida al ojo humano y nos vuelva al principio de esta historia cuando de esta manera el Creador del mundo observó su mejor obra, orgulloso de la creación feliz.. Galería.. Últimos archivos.. 2010 - Todos los derechos reservados..

  Original link path: /esp/homes
  Open archive

 • Title: 全景360 - 克罗地亚全景摄影
  Descriptive info: :.. 城市克罗地亚360度.. 仿真散步.. 从房间到海滩.. 如何找到我们.. 从前至今.. 第一克罗地亚360度全景.. 也许您不知道.. Šibenik - Trg.. 活动.. 改变方向.. 360全景图像.. 普通图片和视频一般缺乏互动性,也肯定缺乏客观性。参观者只看到摄影师或摄像师为他选择的部分情景,我们别无选择,而只能是简单地接受按照别人的口味提供给我们一小部分信息。当然,我们现在谈的不是艺术,但是当有必要全面介绍这个主题的话, 那么全景360就是最有效的工具。全景照片赢得了不可阻挡的互联网空间,因为全景观众360可以造就现实世界的一部分,给他选择的项目以充分的行动自由。很少有人能无动于衷地沉浸在虚拟现实的可能性。 互动全景网站访问者的访问时间一般要长3至4倍且更积极活跃。 360是一个全景尽收眼底,宽度 涵盖360度和垂直高达180度。全景360模仿到现场实际访问,留在中心,这是一种感觉,你有一个从内全景见证人的印象。.. 全境360逼真模仿某地的观光旅游,给您把您带入事件发生的中心的印象,这样您可以从内部观察事件的全景。.. 用法.. 为了正确显示全景图像并从中获得乐趣,您可以先做浏览而直接关注您感兴趣的细节 。其处理很直观,即使用鼠标或键盘而已。只需移动鼠标,你可以看到全景的好几个版本,如以下示例所示。最重要的是要在打开您电脑的全屏幕图片您就会感觉是最完整的景观,这样您就可以享受您所选择的细节。.. 更多.. 克罗地亚(全景360).. 据说克罗地亚是那爱她爱宁静的上帝在创世纪的最后几个小时的神圣游戏。 有个说法是:无论如何罗地亚是上帝本来为自己创建的, 另外的说法是:他厌烦了把他剩余在手中的岩石散落在海上 的再创造就停工了。然后,他环视他的所有工作 ,并为他所做的感到高兴。当他看到 进入那令人高兴的巧合变成的美丽,他微笑着祝福这地球的这一角落,这是地球上真正美丽的角落,他带来和实现了上千岛屿、惊险的峡谷广袤的森林、星罗棋布的激流河水、动人心魄的跨湖瀑布和出产丰富的肥沃土地的信念。.. 是希腊人和罗马人发现了这片神奇的土地,留下了他们文明的痕迹以及她渴望的东罗马帝国暴君们,几个世纪以来它声称,威尼斯人和意大利人、奥地利人和德国人、匈牙利人都在寻求出海口,土耳其人试图征服她, 塞尔维亚人试图。她,但是她自十四世纪以前克罗地亚人到来,忍受着无情的历史的严酷磨练。.. 捍卫其美丽的国家避免人类贪婪的祸害,以及最近更是保护大片克罗地亚在大陆和岛屿的国家公园和自然公园,蔚蓝色、水晶般清澈的海水仍是跻身于世界上最清洁之列,虽然狭窄的亚得里亚海和地中海 手挽手注入大海。自然完成了其宏伟的建筑和艺术。.. 早期克罗地亚原有建筑仍然永恒保留在神圣的石头的微缩模型上,直到最近,克罗地亚进入欧洲文化界和受到其的影响,使其适应他们和气候而进入他们的灵魂 。罗马式建筑移植到达尔马提亚城市群建立了气势宏伟的大教堂,其次是的南部哥特式建筑和北部的所有华丽的建筑形式,直到审慎的做法是让位于文艺复兴时期的建筑之美和随后的高尚巴洛克式建筑。南克罗地亚面临地中海,而欧洲中部和北部受到古典主义及其城市的变化中的全景画的更替,各个时期的雕像、壁画和绘画作品是克罗地亚的艺术家与外国艺术家一起合作的作品 ,也有当地艺术家走向国外,其中许多人在当地赢得了辉煌声望。.. 更古代的蒂姆大师团,后来加入了现代的艺术家。他们的事迹在教堂、寺庙、广场和街头、画廊、博物馆作为鲜活的证人;从西锡尔米乌姆和多瑙河到杜布罗夫尼克,从察夫塔特和在亚得里亚海南部的科托尔湾,这众多的克罗地亚风格开放艺术永存不朽。正是因为他们且与中世纪出现的他们比较以及和十六世纪的文学,所有这些赋予了克罗地亚文化最突出作用且 加强了克罗地亚语言的声誉。赤道和北极的中间,温带和地中海气候的达尔马提亚,富水,森.. 林,多样的植物群和动物群,克罗地亚是一个居住和假期旅行而发现其魅力的快乐国度。.. 古代的克罗地亚景观地貌在照明和徽章上得到了记录,当然还包括各个时期艺术的雕塑以及最近的艺术摄影和电影 。.. 全景360允许全面展示克罗地亚的自然和文化遗产,是人的眼睛不熟悉的新的奇迹,使我们回到了创世开始时的完整视图,也就是当故事开头那一幕也许造物主就是这样看着这世界的角落--克罗地亚,作为他的杰作,且因为他幸福的造物而感到自豪。.. 最新上传.. 2010 -..

  Original link path: /chi/homes
  Open archive •  


  Archived pages: 687