www.archive-org-2014.com » HR » P » PAK-KONSTRUKTOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 2 . Archive date: 2014-08.

 • Title:
  Descriptive info: .... Loading PAK Konstruktor.. 0%.. Browser ne podržava iFrame.. PAK.. konstruktor.. d.. o.. O nama.. Graditeljstvo.. Proizvodi.. Crijep.. Ventilacija.. Vatrostalni.. Ostali.. Beton.. Dimnjaci.. Standard.. Turbo.. Izo.. Transporti.. Ugostiteljstvo.. Kontakt.. Home.. prvi.. drugi.. 111.. 222.. Tvrtka PAK Konstruktor d.. osnovana je 1991.. godine.. Iza nas je veÄ dugi niz godina uspjeÅ¡nog poslovanja koje danas objedinjuje proizvodnju, graditeljstvo, trgovinu i ugostiteljstvo.. Na samom poÄ etku svog uspjeÅ¡nog djelovanja tvrtka je zapoÄ ela sa restoranom Tomislav 1991.. godine, a ubrzo nakon toga djelatnost je proÅ¡irena na graditeljstvo i proizvodnju.. Tijekom 15 godina postojanja i rada tvrtka ja stasala i poveÄ avala kako broj zaposlenih, tako i broj uspjeÅ¡no realiziranih projekata.. Danas tvrtka upoÅ¡ljava 80 djelatnika, te je sa svojim proizvodima i projektima prisutna kako na Ä itavom prostoru Republike Hrvatske, tako i na prostoru susjednih zemalja.. Djelatnost tvrtke na podruÄ ju graditeljstva odnosi se na visokogradnju, niskogradnju, te specijalnu granu graditeljstva â izvoÄ enje svih vrsta Å¡amoterskih radova.. Iza nas su mnogi uspjeÅ¡no realizirani projekti izgradnje Å¡kola, viÅ¡estambenih zgrada, poslovnih objekata, sanacija fasada i sliÄ no.. Hrvatski Leskovac, Poslovni objekt - "PLUTO", 2008.. Nova GradiÅ¡ka, O.. Å.. "Ljudevit Gaj" - 2005.. Lipik, Dom V - 2004.. Vrbova, O.. "Vrbova" - 2000.. Otok, O.. "Josipa LovretiÄ a" - 1999.. Pakrac, opÄ inski sud Pakrac -1998.. Zagreb, poslovno - stambeno objekt C4, 2009.. Zagreb, poslovno - stambeno objekt C5, 2009.. Požega, Poslovno - stambeni objekt - 2005.. PopovaÄ a, Poslovno - stambeni objekt - 2004.. Pakrac, UÄ eniÄ ki dom - 2004.. Krapinske Toplice, ViÅ¡estambena zgrada - 2003.. Varaždin, viÅ¡estambena zgrada - 2002.. Betonski crijep sinonim je za kvalitetu i estetski izgled VaÅ¡eg kroviÅ¡ta.. Prirodni pijesak, portland cement, te postojane boje, materijali su koji jamÄ e kvalitetan ali istodobno i ekoloÅ¡ki proizvod.. Crijep KROVPAK je zahvaljujuÄ i modernoj proizvodnoj tehnologiji vodonepropustan, otporan na smrzavanje, te kao takav siguran pokrov VaÅ¡eg obiteljskog doma kroz viÅ¡e generacija.. VeÄ prema VaÅ¡im željama možete izabrati crijep u ciglasto-crvenoj, crveno-smeÄ oj, smeÄ oj, crnoj ili sivoj boji.. Dimenzije letvi ovise o udaljenosti meÄ u rogovima, dok razmak za letvanje ovisi o nagibu krova.. Najmanje dimenzije letvi su 30 x 50 mm.. Prilikom podaskavanja rogova te postavljanja bitumenske krovne ljepenke ili armirane folije obavezno je prozraÄ ivanje krova, tj.. postavljanje kontra letvi 50 x 50 mm na svaki rog, te upotreba zraÄ nih krovnih elemenata (crijep zraÄ nik 1 kom/ 10 m2 ili sljemeni prozraÄ ni element).. KLASIK.. TEHNIÄ KI PODACI:.. PovrÅ¡ina: glatka.. VeliÄ ina: 33 x 42 cm.. Pokrovna Å¡irina: 30 cm.. Pokrovna dužina: 31 - 35 cm.. Težina: cca 4,5 kg.. UtroÅ¡ak: cca 10 kom/m2.. Nagib krova: 10 - 70 stupnjeva.. Letve: minimum 3 x 5 cm.. Letvanje: 31,5 do 35 cm.. Trajnost: viÅ¡e generacija.. RUBNIK.. Dimenzije: 33 x 42 cm.. Težina: 6,5 kg.. Pokrovna Å¡irina: 33 cm.. PotroÅ¡nja: 3 kom/m.. BoÄ ni savitak: 10 cm.. SLJEMENI.. Težina: 5,0 kg.. Pokrovna dužina: 50 cm.. PotroÅ¡nja: 2 kom/m.. Dodatne mjere kod razliÄ itog nagiba krova:.. * 20 stupnjeva, obavezna hidroizolacija.. * 20 - 45 stupnjeva, nisu potrebne dodatne mjere.. * 45 - 60 stupnjeva, potrebno priÄ vrstiti svaki drugi ili treÄ i crijep bakrenim Ä avlom.. * 60 i viÅ¡e stupnjeva, potrebno priÄ vrstiti svaki crijep bakrenim Ä avlom.. Ventilacijski kanali raznih oblika i dimenzija imaju viÅ¡estruku primjenu, od obiteljskih kuÄ a do viÅ¡estambenih zgrada.. Proizvodni program obuhvaÄ a tri vrste ventilacijskih kanala; Lx (L1, L2), Lsx (LS1, LS2, LS3), te LSxx (LS11, LS12, LS13), te prijelazni oblik za svakog od njih.. Ventilacijski kanali se mogu ugraÄ ivati uz dimnjake ili kao samostojeÄ i.. IzgraÄ eni su od termoizolacijskog materijala (mljevene opeke).. Debljina stijenke: 2,5 cm.. Visina elemenata: 33 cm.. Br.. artikla.. A Jednoredni.. kanala.. Unutarnja mjera.. Vanjska mjera.. Kg/m.. L1.. 1.. 10/15.. 15/20.. 27.. L2.. 2.. 27/20.. 43.. L3.. 3.. 39/20.. 59.. Svijetli presjek glavnog kanala.. cm2.. Broj prikljuÄ aka po visini.. Vanjska mjera.. cm.. Težina Kg/m.. do 10 m.. 10 - 15 m.. 15 m.. glavni.. kanal.. prikljuÄ ni.. LS 1.. LS 2.. LS 3.. 340.. 400.. 500.. 6.. 8.. 10.. 7.. 9.. 11.. 10.. 12.. 20/17.. 20/20.. 25/20.. 10/17.. 12/20.. 12/20.. 27/45.. 30/47.. 30/52.. 120.. 123.. LS 11.. LS 12.. LS 13.. 2x9/17.. 2x12/20.. 2x12/20.. 27/54.. 30/60.. 30/65.. 117.. 132.. 141.. VATROSTALNI BETONI.. Termobeton TB 5 - 7.. Naziv proizvoda.. Max.. temp.. Primjene ºC.. Vatrostalnost SK.. Vrsta veziva.. Granulacija mm.. Sastav % Al2O3 + TiO2.. TlaÄ na Ä vrstoÄ a na 110ºC (MPa).. Volumen mat.. T/m3.. Primjena.. TERMOBETON TB-5.. 1250 ºC.. 20.. HidrauliÄ no.. 0-6.. 55.. 1,7.. Za izradu i održavanje vatrostlnih obloga, te termiÄ ku izolaciju peÄ i i suÅ¡ara (vrata, svodova, poklopaca, dimovoda, vruÄ ih plinova) u svim industrijskim podruÄ jima.. TERMOBETON TB-6.. 1300 ºC.. 23.. 60.. 25.. 2,0.. TERMOBETON TB-7.. 1400 ºC.. 28.. 65.. 30.. 2,1.. Termobeton TB 8 -  ...   19 cm.. Nudimo uslugu prijevoza betona kao i ispumpavanja betona auto - pumpom.. GOTOVI BETON.. 1.. MB-15 SIROVI.. 2.. MB-20 SIROVI.. 3.. MB-25 SIROVI.. 4.. MB-30 SIROVI.. 5.. MB-20 PUMPANI.. MB-25 PUMPANI.. MB-30 PUMPANI.. Sastavni elementi dimnjaka su:.. Betonski plaÅ¡t.. Å amotna cijev.. PrikljuÄ ak za Ä iÅ¡Ä enje.. PrikljuÄ ak za ložiÅ¡te.. Konzolna ploÄ a.. VrataÅ¡ca za Ä iÅ¡Ä enje.. Traka od mineralne vune.. Vezivni (fugen) kit.. Dilataciona rozeta.. ZavrÅ¡na ploÄ a.. Moderna tehnologija graÄ enja zahtijeva brza , pouzdana i ekonomiÄ na rjeÅ¡enja.. Jedno od takvih je i troslojni montažni dimnjak PAK STANDARD, jedini u Hrvatskoj certificiran sukladno najnovijoj europskoj normi HRN EN 1443.. Sastoji se od industrijski izraÄ enih elemenata koji svojom konstrukcijom i kvalitetom materijala osiguravaju besprijekornu funkcionalnost i trajnost.. Vanjski betonski plaÅ¡t izraÄ en je od termoizolacijskog materijala koji kao takav zadržava toplotnu energiju, a pored standardnog betonskog plaÅ¡ta u ponudi imamo i betonski plaÅ¡t s dodatnim kanalom za ventilaciju.. UnutraÅ¡nja Å¡amotna cijev odlikuje se velikom Ä vrstoÄ om, otpornoÅ¡Ä u na promjene temperature, nepropusnoÅ¡Ä u plinova, a nadasve odlikuje ju veliki stupanj vatrostalnosti i kiselootpornosti.. Dimnjak PAK STANDARD primjenjiv je za kruta, tekuÄ a i plinovita goriva, otvorena ložiÅ¡ta (kamine), a prilagodljiv je peÄ i i kapacitetu peÄ i, odnosno kotlova.. Jednostruki dimnjak.. Tip dimnjaka.. Svijetli otvor dimnjaka [cm].. Vanjske mjere dimnjaka [cm].. Φ 12.. 29/29.. Φ 14.. 14.. Φ 16.. 36/36.. Φ 18.. 18.. 40/40.. Φ 20.. Φ 25.. 48/48.. Φ 30.. 55/55.. Φ 35.. 62/62.. Φ 40.. 72/72.. Jednostruki dimnjak sa ventilacijom.. Dimenzija ventilacije [cm].. 10/23.. 42/29.. 10/30.. 49/36.. 10/34.. 53/40.. Stranica u izradi.. Sastavni elementi PAK TURBO dimnjaka su:.. Betonski plaÅ¡t (termoizolacijski beton).. Å amotna cijev (Å¡amot).. Plinski prikljuÄ ak TURBO (Å¡amot).. PrikljuÄ ak za Ä iÅ¡Ä enje (Å¡amot).. Stabilizator - distanÄ ni prsten (prokrom).. Obujmica (prokrom).. ZavrÅ¡na kapa (prokrom).. Kondenzacijska posuda (Å¡amot).. Sifon (PVC).. Fugen kit (vatrostalni mort).. 11.. 12.. VrataÅ¡ca za Ä iÅ¡Ä enje.. Montažni dozraÄ ni dimnjak PAK TURBO, proizveden i certificiran sukladno najnovijim europskim normama, nova je i poboljÅ¡ana generacija dimnjaka.. PAK TURBO je namjenjen za prikljuÄ ivanje plinskih troÅ¡ila koja imaju zatvorenu komoru za sagorijevanje, odnosno za plinska troÅ¡ila C generacije.. Osnovna prednost ovog sustava je, pored znaÄ ajne uÅ¡tede energije i uÅ¡teda prostora, buduÄ i da TURBO dimnjak za razliku od klasiÄ nih sistema, nema poseban kanal za dovod zraka u troÅ¡ilo, nego za dovod zraka koristi zraÄ ni prostor izmeÄ u Å¡amotne cijevi dimnjaka i termoizolacijskog vanjskog plaÅ¡ta.. Dimnjak PAK TURBO sastoji se od industrijski izraÄ enih elemenata koji svojom konstrukcijom i kvalitetom materijala osiguravaju besprijekornu funkcionalnost i trajnost, te omoguÄ uje prikljuÄ ivanje veÄ eg broja plinskih aparata po vertikali dimnjaka - maksimalno 10 prikljuÄ aka, te pristup prikljuÄ ka plinskog aparata sa sve Ä etiri strane dimnjaka.. PAK TURBO odlikuje Å¡iroko podruÄ je primjene - služi za prikljuÄ ivanje:.. - plinskih troÅ¡ila C vrste (kombi bojlera).. - kamina.. - kaljevih peÄ i.. NAZIVNA SNAGA APARATA.. STRUJA MASE DIMNOG PLINA.. NA IZLAZU IZ APARATA.. 36 kW.. 26,0 g/s.. 32 kW.. 23,5 g/s.. 28 kW.. 21,5 g/s.. 25 kW.. 18,5 g/s.. 24 kW.. 17,0 g/s.. 18 kW.. 13,0 g/s.. 11 kW.. 8,0 g/s.. 8 kW.. 7,0 g/s.. Graf.. Tip: Φ 14.. Nazivna snaga [kW].. Visina dimnjaka do zadnjeg prikljuÄ ka.. 2 m.. 4 m.. 6 m.. 8 m.. 24.. 8.. Tip: Φ 16.. 4.. Tip: Φ 18.. 5.. 6.. Tip: Φ 20.. 7.. Tip: Φ 22.. Tip: Φ 25.. 9.. Tip: Φ 30.. 42/42.. Φ 22.. 22.. Proizvod trenutno u izradi.. U sklopu svoje djelatnosti tvrtka pruža uslugu prijevoza roba, kako u zemlji tako i u inozemstvu.. Posjedujemo 10 teretnih vozila od teretnih tegljaÄ a, kipera, teretnih vozila s dizalicom, do mixer mjeÅ¡alica i auto-pumpe za prijevoz i ispumpavanje betona.. Restoran Tomislav smjeÅ¡ten je u samom centru grada Požege u ulici Vjekoslava BabukiÄ a 25.. Petnaest godina postojanja restorana Tomislav garancija su kvalitete.. Ugodan ambijent restorana kao i Å¡iroka lepeza jela i piÄ a pružit Ä e i najzahtjevnijim gostima vrhunsku uslugu.. Na naÅ¡em jelovniku možete pronaÄ i razne slavonske specijalitete, jela od rijeÄ ne i morske ribe, te specijalitete kako nacionalne tako i inozemnih kuhinja.. Za Vas organiziramo proslave obiteljskih sveÄ anosti (krÅ¡tenja, krizme, i sliÄ no), proslava maturalnih zabava, te raznih poslovnih ruÄ kova i veÄ era.. Za sve informacije i rezervacije nazovite telefon: +385 34 273 226.. PAK Konstruktor d.. Vjekoslava BabukiÄ a 25.. 34000 Požega.. tel1: +385(0)34-274-066.. tel2: +385(0)34-272-470.. fax: +385(0)34-313-208.. Aleja Kestenova 35.. 34550 Pakrac.. tel: +385(0)34-438-404.. e-mail:.. pak-konstruktor1@po.. t-com.. hr.. Zagreb, C5.. Krapinske toplice.. Pluto.. Pakrac: sud.. Pakrac.. Lipik.. PopovaÄ a.. Nova GradiÅ¡ka.. Otok.. Požega.. Varaždin.. Vrbova.. Zagreb, C4.. Vjekoslava BabukiÄ a 25, 34000 Požega | Tel1: +385(0)34-274-066 | Tel2: +385(0)34-272-470 | Fax: +385(0)34-313-208.. Aleja Kestenova 35, 34550 Pakrac | Tel: +385(0)34-438-404.. e-mail: pak-konstruktor1@po..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Untitled Page
  Original link path: /Flash.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 2