www.archive-org-2014.com » HR » P » PANONIJA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Panonija
  Descriptive info: .. ŽUPANIJE REGIJE.. PANONSKA HRVATSKA.. ')" onmouseout="UnTip()" title="Panonska regija RH" />.. ')" onmouseout="UnTip()" title="Sjeverozapadna regija RH" />.. ')" onmouseout="UnTip()" title="Jadranska regija RH" />..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Karlovacka županija
  Descriptive info: KARLOVAČKA ŽUPANIJA.. Karlovačka županija.. nalazi se u središnjoj Hrvatskoj i pokriva površinu od 3.. 622 km2 te se ubraja u red ve ih županija od 20 koliko ih ima u Republici Hrvatskoj.. Zahvaljuju i svom tranzitnom, prometnom i geostrateškom položaju jedna je od najvažnijih županija: Tu je sjecište i čvorište najvažnijih prometnica koje povezuju Europu s Jadranskom obalom..  ...   i Hercegovinom, a u doticaju je i sa četiri županije: Zagrebačkom, Sisačko-moslavačkom, Primorsko-goranskom i Ličko senjskom županijom.. U Karlovačkoj županiji živi 141.. 787 stanovnika (prema popisu iz 2001.. godine).. Obuhva a 5 gradova: Duga Resa (12.. 114 stanovnika), Karlovac (59.. 395), Ogulin (15.. 054), Ozalj (7.. 932) i Slunj (6.. 096) te 17 op ina.. više o županiji..

  Original link path: /karlovacka.html
  Open archive

 • Title: Karlovacka županija
  Descriptive info: POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA.. Požeško-slavonska županija.. se nalazi na sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske sa površinom od 1815m2 što je 3,21% kopnene površine Hrvatske.. Gusto a cestovne mreže u županiji je 40,6 km/100 km2 što je u prosjeku 18% niže od prosjeka Hrvatske.. Cestovna mreža se sastoji od 7 cestovnih pravaca koje se  ...   koridora.. Županija graniči sa Sisačko-moslavačkom, Bjelovarsko-bilogorskom,Virovitičko-podravskom, osječko-baranjskom i Brodsko-posavskom županijom.. U Požeško-slavonskoj županiji živi 85.. 831 stanovnik (prema popisu stanovnika iz 2001.. Županija se sastoji od 10 jedinica lokalne samouprave i to 5 gradova: Požega, Pleternica, Pakrac, Lipik i Kutjevo, te 5 op ina: Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakši i Velika..

  Original link path: /poz_sla.html
  Open archive
 •  

 • Title: Karlovacka županija
  Descriptive info: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA.. Brodsko-posavska županija.. prostire se ravnicom koja se proteže 120 km duž lijeve obale rijeke Save prema jugu, do obronaka Psunja, Požege i planine Dilj na sjeveru.. Smještena je na jugoistočnom dijelu Panonske nizine na površini od 2.. 034 km2 (3,6% ukupnog teritorija Hrvatske) te graniči s Vukovarsko-srijemskom županijom na istoku, Osječko-baranjskom na sjeveroistoku, Požeško-slavonskom na sjeveru i Sisačko-moslavačkom županijom na zapadu.. Južna granica Županije je rijeka Sava koja predstavlja prirodnu  ...   županija broji 176.. 765 stanovnika, što iznosi 3,2% ukupnog stanovništva u Hrvatskoj.. Budu i da je prosječna gusto a naseljenosti manja od 87 stanovnika na km2, naseljenost u Županiji je nešto iznad hrvatskog prosjeka (78,4 stanovnika po km2).. Županija obuhva a dva grada Slavonski Brod (64.. 612 stanovika) i Nova Gradiška (15.. 833 stanovnika) i dvadeset i šest op ina.. Centar Županije je Slavonski Brod, industrijsko središte i luka na rijeci Savi..

  Original link path: /brod_pos.html
  Open archive

 • Title: Karlovacka županija
  Descriptive info: SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA.. Sisačko-moslavačka županija.. druga je po veličini hrvatska županija sa površinom od 4.. 467 km2 i zauzima cca 7,9 % kopnenog teritorija Republike Hrvatske.. Prema zadnjem popisu stanovništva županija je u 6 gradova i 19 op ina imala 185.. 387, a prosječna naseljenost iznosila je 42 stanovnika po kvadratnom kilometru.. Sisačko-moslavačka  ...   Prostor Sisačko - moslavačke županije (kao i Središnju Hrvatsku kojoj pripada) odre uje najve a gusto a industrijske izgra enosti, zaposlenosti i proizvodnje, čiju osnovu čini industrijalizirani trokut Zagreb - Karlovac - Sisak na koji se nadovezuje nekoliko manjih industrijskih sustava i pojedinih industrijskih središta.. Administrativno i političko središte županije je Sisak..

  Original link path: /sisacko_mos.html
  Open archive

 • Title: Karlovacka županija
  Descriptive info: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA.. Virovitičko podravska županija se nalazi se na prostoru dodira središnje i istočne Hrvatske.. Virovitičko podravska županije je poveznica Slavonije i Podravine.. Granica koja nikada nije razdvajala, koja je uvijek spajala i bila bitna karika u svim društvenim promjenama tokom stolje a.. Ona je uvijek bila spoj središnje i istočne Hrvatske, jasno vidljive reljefne podjele na sjeverni prostor podravske i slavonske nizine i južni, brdsko planinski prostor koji obuhva a padine Papuka i Bilogore.. U povijesti je oduvijek predstavljala  ...   transverzalni, primarnog značaja, jer je najkra i i prometno najpogodnija veza Srednjeg Podunavlja i srednjeg Jadrana i; longitudinalni, sekundarnog značaja, koji slijedi tok rijeke Drave i povezuje Republiku Hrvatsku sa zapadnim i istočnim susjedima.. Ukupna površina županije je 2.. 021 m2 te je sa svojih 13 op ina i 3 grada me u manjim županijama, ali je radi izuzetno značajne proizvodnje i izvoza še era i meda, što ju svrstava u sam vrh gospodarstva ovog sektora najsla a hrvatska županija..

  Original link path: /vir_pod.html
  Open archive

 • Title: Karlovacka županija
  Descriptive info: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA.. Vukovarsko-srijemska županija.. , jedna od 21 regionalne samouprave u Hrvatskoj, smještena je na samom istoku RH, izme u rijeka Dunav i Sava i graniči sa Srbijom na istoku te Bosnom i Hercegovinom na jugu, a sa svoje sjevero-zapadne strane s Osječko-baranjskom županijom, odnosno jugo-zapadno sa Brodsko-posavskom županijom.. Pokriva površinu od 2.. 448 km što je 2,8% od ukupnog hrvatskog teritorija, a njenih 204.. 768 stanovnika čini oko 4,6% ukupnog stanovništva u  ...   središte, Ilok, Vinkovci, Županja i Otok) i 26 op ina.. Iako ima izvrstan geostrateški položaj u regiji i velik potencijal u prirodnim resursima (visokokvalitetno poljoprivredno zemljište na 150.. 000 ha i jedinstvene šume hrasta lužnjaka na 69 000 ha), zbog različitih doga aja tijekom posljednja dva desetlje a kao što su Domovinski rat, smanjenje/gubitak tržišta, teška i spora tranzicija u sustav tržišnog gospodarstva, slom domicilnog bankarskog sustava, nejednakost u obnovi/razvoju, nedovoljno ulagačko povjerenje itd..

  Original link path: /vuk_srijem.html
  Open archive

 • Title: Karlovacka županija
  Descriptive info: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA.. Osječko-baranjska županija.. smještena je na krajnjem istoku Hrvatske i proteže se na površini od 4.. 155 km2.. Me unarodni cestovni koridor Vc od sjevera prema jugu koji e spajati sjever Europe s krajnjim jugom i Panonska brza cesta od istoka prema zapadu; željeznički prometni koridori s graničnim prijelazima prema Ma arskoj i Srbiji, Dunav kao me unarodna riječna prometnica i plovni dio rijeke Drave te Osječka zračna luka  ...   područje Park prirode Kopački rit od velikog me unarodnog značaja.. Osijek kao sveučilišno središte, akovo sa bogatom tradicijom akovačkih vezova i uzgoja lipicanaca, Beli Manastir kao centar Baranje, područja s bogatom kontinentalnom turističkom ponudom, industrijski razvijeno Beliš e, Valpovo kao središte kulturno bogate Valpovštine s Valpovačkim jesenima , povijesno vlastelinski Donji Miholjac u Podravini i Našice kao centar poljoprivredne proizvodnje u samom središtu Slavonije zajedno čine urbanu jezgru čitave regije..

  Original link path: /osje_bar.html
  Open archive

 • Title: Karlovacka županija
  Descriptive info: BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA.. Bjelovarsko-bilogorska županija.. smještena je na sjeverozapadu Republike Hrvatske.. Prostire se na 2.. 652 km2 ili 265.. 174 ha, što je 4,65 % površine Republike Hrvatske.. Povoljan geoprometni položaj i povezanost s ve im hrvatskim gradovima (Zagrebom, Varaždinom i Osijekom), a preko njih i susjednim državama (Madžarskom i Slovenijom), nude joj kvalitetnije razvojne mogu nosti i ve u nazočnost u zemlji i inozemstvu.. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji živi 133.. 084 stanovnika (2001.. ), odnosno 3% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.. Obuhva a 5 gradova: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje, te 18 op ina..

  Original link path: /bjelo_bilo.html
  Open archive

 • Title: Panonija
  Descriptive info: Imate li kakvo pitanje, prijedlog, poruku ?.. Primatelj:.. Zvonimir Karakaš (Bjelovarsko–bilogorska županija).. Marijan Štefanac (Brodsko-posavska županija).. Marijana Tomičić (Karlovačka županija).. Martin Marolin (Osječko-baranjska županija).. Marija Rehnicer (Požeško-slavonska županija).. Tatjana Puškarić (Sisačko-moslavačka županija).. Sanja Bošnjak (Virovitičko–podravska županija).. Gabrijela Žalac (Vukovarsko-srijemska županija).. Vaše Ime:.. Vaš E-mail:.. Tekst poruke:.. Upišite kod:..

  Original link path: /kontakt.php
  Open archive

 • Title: Karlovacka županija
  Descriptive info: PROJEKTI.. -.. PRVI PANONSKI BICIKLISTIČKI MARATON..

  Original link path: /projekti.html
  Open archive •  


  Archived pages: 19