www.archive-org-2014.com » HR » Q » QUERCUS-AM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 187 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Quercus - Ante Mijić - Jubilarni radnici dobili ručni sat za 10 godina rada
  Descriptive info: dvojica djelatnika dobila su ručni sat za 10 godina rada, Mita i Dorijan na fotografiji zajedno s direktorima i vlasnikom tvrtke.. 07-06-2013 Hits:1222.. 10-05-2013 Hits:3876.. 23-02-2013 Hits:4219.. 23-02-2013 Hits:4029.. 14-02-2013 Hits:3888.. 14-02-2013 Hits:3721.. 23-07-2012 Hits:8666.. 22-04-2012 Hits:1248..

  Original link path: /hr/djelatnosti-piljenje-obrada-drveta-proizvodnja-friza/8-hrvatski-hr/novosti/32-jubilarni-radnici-dobili-ru%C4%8Dni-sat-za-10-godina-rada.html
  Open archive

 • Title: Quercus - Ante Mijić - U listopadu i studenom 2012. godine održano je školovanje djelatnika
  Descriptive info: godine održano je školovanje djelatnika.. 14-02-2013 Hits:3722..

  Original link path: /hr/djelatnosti-piljenje-obrada-drveta-proizvodnja-friza/8-hrvatski-hr/novosti/31-u-listopadu-i-studenom-2012-godine-odr%C5%BEano-je-%C5%A1kolovanje-djelatnika.html
  Open archive

 • Title: Quercus - Ante Mijić - Otvoren Pogon za proizvodnju drvne biomase (sječke)
  Descriptive info: Sa trenutnih 2500m2 planira se proširenje na još 3000m2 površine pogona i skladišta.. Pogon trenutno proizvodi u jednoj smjeni 50000 tona godišnje, planira se proširenje proizvodnje na još jednu smjenu, te time i povećanje ukupne godišnje proizvodnje.. Tvrtka Ante Mijić Quercus posjeduje vlastitu certificiranu 50- tonsku kolnu vagu za vaganje repromaterijala i izlaza gotove robe drvne biomase.. Sječkaru pokreče BRUKS Klöckner postrojenje, snage glavnog motora od 250kw.. Zaokružujući proizvodni proces nabavljnen je i stroj za oštrenje noževa stroja sječkare GÖCKEL.. Tvrtka Ante Mijić Quercus ujedno je i povećala svoj vozni park sa četiri nova kamiona, dva šumara i dva kamiona za prijevoz biomase (posjeduju samoistovarne prikolice za prijevoz sječke) kojima zadovoljavamo svoje potrebe a možemo vršiti i prijevoz iz usluge.. POKRETANJE PROIZVODNJE DRVNE BIO MASE.. Ante Mijić-Quercus d.. o ovom investicijom postao je regionalni centar za prikupljanje i preradu drvnog pilanskog i šumskog ostatka, s obzirom na veliku količinu pilanskih ostataka iz vlastite proizvodnje, riješili smo problem sa  ...   drvnih ploča za izolacije u građevinarstvu i mehaničke drvne celuloze - «drvenjače».. Realizacijom ovog projekta potpunim iskorištenjem drvne sirovine uz primjereno upravljanje pilanskim nuspoduktima i šumskim ostacima doprinosimo i poticanju; zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, ali isto tako smanjenjem troškova proizvodnje povećala se konkurentnost na domaćem i stranom tržištu, povećanjem zaposlenosti i proizvodnje doprinosi se održivosti postojeće djelatnosti (proizvodnja pilanskih proizvoda ) i samog Društva.. Potpunost iskorištavanja drveta prepoznala je i RH i na više načina potiče njihovo korištenje, te na taj način vodi primjerenu brigu za budućnost zemlje.. Na postojanje problema, na nacionalnoj i globalnoj razini, ukazuje podatak da u RH obnovljivi izvori energije daju manje od 3,5% ukupno potrebne energije.. Prema predviđanjima u svijetu će do sredine 21.. stoljeća udio biomase u potrošnji energije iznositi između 30 i 40 posto, a do 2020.. godine u Europskoj uniji proizvodnja energije iz biomase u odnosu na ostale obnovljive izvore energije iznosit će 73%.. 23-07-2012 Hits:8667..

  Original link path: /hr/djelatnosti-piljenje-obrada-drveta-proizvodnja-friza/8-hrvatski-hr/novosti/3-otvoren-pogon-za-proizvodnju-drvene-biomase-sjecke.html
  Open archive
 •  

 • Title: Quercus - Ante Mijić - Promjene početkom nove 2008. godine
  Descriptive info: 22-04-2012 Hits:1249..

  Original link path: /hr/djelatnosti-piljenje-obrada-drveta-proizvodnja-friza/8-hrvatski-hr/novosti/6-promjene-pocetkom-nove-2008-godine.html
  Open archive

 • Title: Quercus - Ante Mijić - Quercus - Ante Mijić
  Descriptive info: Članci.. Pogon za proizvodnju drvne biomase (sječke)..

  Original link path: /hr/component/content/article/14-hrvatski-hr/baneri/10-pogon-za-proizvodnju-drvene-biomase-sjecke.html?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Quercus - Ante Mijić - Quercus - Ante Mijić
  Descriptive info: Pogon za proizvodnju drvenih elemenata (friza).. Godišnje se proizvede oko 4.. 500 m.. jasenovih i hrastovih friza..

  Original link path: /hr/component/content/article/14-hrvatski-hr/baneri/12-pogon-za-proizvodnju-drvenih-elemenata-friza.html?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Quercus - Ante Mijić - Quercus - Ante Mijić
  Descriptive info: Beiträge.. Anlage für die Produktion von Holzelementen (Friesen).. Die Anlage für die Produktion von Holzelementen (Friesen) von Esche und Eiche.. Der Elementarraum "Omga" ist ausgestattet mit Fotozellen und Video-Sensoren,mit einer Kapazität von 8-10m 3/8 Stunden.. Jährlich werden ungefähr 4.. 500 m3 Friesen aus Esche und Eiche hergestellt..

  Original link path: /de/component/content/article/16-german-de/baneri-de/14-anlage-f%C3%BCr-die-produktion-von-holzelementen-friesen.html?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Quercus - Ante Mijić - Quercus - Ante Mijić
  Descriptive info: Anlage für die Produktion für Holz-Biomasse (Chips).. Die Firma Ante Mijic Quercus eröffnete am 2.. 6.. 2011.. auf 2500m2 eine Produktionsanlage für Holz-Biomasse (Chips) und wurde damit zum regionalen Zentrum für Biomasse (Chips).. Von momentan 2500m2 plant man eine Erweiterung der Anlage auf 3000m2 Fläche und Lagerhalle.. Die Anlage produzierte jährlich pro Schicht 50000 Tonnen,man plant eine Erweiterung der Produktion auf noch eine Schicht und damit erhöht man die jährliche Gesamtproduktion..

  Original link path: /de/component/content/article/16-german-de/baneri-de/29-anlage-f%C3%BCr-die-produktion-f%C3%BCr-holz-biomasse-chips.html?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Quercus - Ante Mijić - Quercus - Ante Mijić
  Descriptive info: Anlage für die Produktion für Holz-Biomasse..

  Original link path: /de/component/content/article/16-german-de/baneri-de/30-anlage-f%C3%BCr-die-produktion-f%C3%BCr-holz-biomasse.html?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Quercus - Ante Mijić - Quercus - Ante Mijić
  Descriptive info: Articles.. Plant for wooden biomass production (chips) is open.. Company Ante Mijić Quercus 2.. opened a wooden biomass (chips ) production plant on 2500m2 area and became regional center for wooden biomass production.. With current 2500m2 there are plans to expand to additional 3000m2 surfaces of plants and warehouses.. Current plant is producing 50 000 tons a year in one shift.. There are plans to expand production to additional shift and thus increase annual production.. Company Ante Mijić Quercus has its own certificated 50 ton scale for weighting production material and output of product (wood biomass).. Facility is run by BRUKS Klöckner plant with main engine power of 250kW.. To complete the production process we have acquired machine for sharpening blades of GÖCKEL plant.. Company Ante Mijić Quercus have also expanded its rolling stock with four new trucks, two wood cutters and two trucks for biomass transport (they possess self-extracting trailers for biomass) with which we satisfy our transportation needs and we can also do deliveries if needed.. STARTING THE BIOMASS PRODUCTION JOB.. With this investment, Ante Mijić Quercus d.. have become regional center for gathering and processing of wooden  ...   in thermal power plants, production of pellets and briquettes, pressed wood panels for insulation in construction and mechanical wooden pulp.. With the realization of this project and full use of wooden raw material along with adequate management of sawmill by-products and forest residues we are contributing to the promotion of: environment protection, energy efficiency and use of energy renewable sources.. It’s worth mentioning that by reducing the production costs our competitiveness in domestic and foreign markets has increased.. By increasing employment and production we contribute to the sustainability of existing activities (production of sawmill products) and the community itself.. Full exploitation of wood was recognized by Republic of Croatia which fully supports this program and by this means is taking care for the future of our country.. Data that indicates existence of problem on national and global scale says that renewable sources in Croatia are making only 3.. 5% of total required energy.. By some predictions, up to the mid-21.. century the share of biomass in energy consumption will be between 30 and 40 %, and by year 2020.. Biomass energy production in Europe regarding other renewable sources will be 73%..

  Original link path: /en/component/content/article/12-english-uk/news/8-plant-for-wooden-biomass-production-chips-is-open.html?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Quercus - Ante Mijić - Quercus - Ante Mijić
  Descriptive info: Changes at the beginning of year 2008.. Seminar and preparation for obtaining ISO 9001 and 14001 certificates.. Seminar attendees are in the photo..

  Original link path: /en/component/content/article/12-english-uk/news/9-changes-at-the-beginning-of-year-2008.html?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive •  


  Archived pages: 187