www.archive-org-2014.com » HR » R » RA-KAZUP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 39 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Naslovnica
  Descriptive info: .. Naslovnica.. Investicijsko okruženje.. Regionalni razvoj.. Edukacija.. Projekti.. O Agenciji.. Novosti.. Aktualni natječaji.. Korisni linkovi.. Ministarstva.. Ustanove.. Adresar.. NATJEČAJI.. Otvoreni natječaji na koje se možete prijaviti.. REGIONALNI RAZVOJ.. Sve o regionalnom razvoju.. PROJEKTI.. Regionalni i EU projekti na kojima trenutno radimo.. EDUKACIJA.. Edukacije i seminari u organizaciji razvojne agencije.. Sastanak s gospodarstvenicima u Ogulinu.. Na poziv gradonačelnika grada Ogulina, gosp.. Jure Turkalja, u četvrtak 16.. siječnja održan je sastanak s.. Javni poziv za MSP.. U sklopu Operativnog programa, Prioritetne osi 2 – Mjere 2.. 1.. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti.. Otvoren javni natječaj iz Strukturnih fondova za poslovnu infrastrukturu.. Obavještavamo Vas da je otvoren javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja  ...   za prerađivačku industriju.. Mikrokrediti za poduzetništvo.. HAMAG Invest objavilo je novi kreditni program Mikrokreditiranje-prvi korak u poduzetništvo.. Predmet poziva je odobravanje.. Javni poziv - Priprema infrastrukturnih projekata za EFRD.. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fonda za regionalni.. Prijava korisnika.. Zapamti me.. Prijava.. Zaboravili ste lozinku?.. Zaboravili ste korisničko ime?.. Kreiraj korisnički račun.. SLUŽBENI BILTENI RAZVOJNE AGENCIJE.. BILTEN BR.. 1 - 2013.. 2 - 2013.. 3 - 2013.. 4 - 2013.. MEDIJI I PRIOPĆENJA.. Priopćenja za javnost.. Press cut.. Preuzimanje.. KARLOVAČKA ŽUPANIJA.. O županiji.. Korisne adrese i linkovi.. KORISNI LINKOVI.. Razvojne agencije.. KONTAKT INFORMACIJE.. Gdje se nalazimo.. Česta pitanja.. Izrada:.. B5 Grupa d.. o..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Investicijsko okruženje
  Descriptive info: ONE STOP SERVISE CENTAR KARLOVAČKE ŽUPANIJE.. Ispis.. E-mail.. U nazočnosti državnog tajnika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, gospodina Roberta Markta, sa suradnicima i župana Karlovačke županije, gosp.. Ivana Vučić, Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.. potpisala je Provedbeni sporazum za organizacije uključene u ONE STOP SERVICE CENTAR sa svim predstavnicima jedinica lokalne samouprave, kao i sa institucijama relevantnim za strane ulagače.. ICPR  ...   inozemnih izravnih ulaganja te predstavlja napredni Program certifikacije regija za ulaganja (ICPR – Investment certification programme for regions).. Projekt je nastavak prethodne dvije faze Programa certificiranja regija za ulaganja (ICPR) koje su provedene 2006.. i 2008.. godine sredstvima EU (CARDS) i USAID-a.. Karlovačka županija je već certificirana među prvih 6 županija 2006.. godine te je sada uključena u napredni projekt certificiranja županija..

  Original link path: /index.php/naslovnica/investicijsko-okruzenje
  Open archive

 • Title: Regionalni razvoj
  Descriptive info: Regionalna politika RH utemeljena je na Strategiji regionalnog razvoja RH (usvojena na Vladi 04.. lipnja 2010.. ) i Zakonu o regionalnom razvoju (NN, br.. 153/09).. Zadaća regionalne politike je pripremiti županijske strukture za nove uloge i odgovornosti u ujednačenom regionalnom razvoju RH.. Također, županije se pripremaju za članstvo u EU putem sudjelovanja županijskih predstavnika u definiranju kako će se koristiti EU fondovi na temelju Operativnih programa te sudjelovanja u određivanju prioriteta NUTS2 statističkih regija.. Izazovi s kojima se županije moraju suočiti su sljedeći:.. - Revidiranje svoje strateške osnove (od Regionalnog operativnog programa do Županijske.. razvojne strategije).. - Priprema zalihe projekata za financiranje kroz SRR RH i EU fondove.. - Jačanje partnerstva na razini županije i šire regije.. Uključivanje ŽPV u sve ključne korake (unaprjeđenje ŽRS, zaliha projekata, kriteriji za odabir projekata, odabir velikih regionalnih projekata).. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH).. proizašla je iz konzultacijskog procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini.. SRR RH je važna za podizanje blagostanja svih hrvatskih regija sa ciljem smanjenja jaza s prosjekom EU.. Njome su utvrđeni razvojni ciljevi i definirani instrumenti usmjereni ka izgradnji ukupnog razvojnog potencijala, smanjenju regionalnih razvojnih nejednakosti te jačanju razvojnog potencijala onih dijelova zemlje koji zaostaju u razvoju (tzv.. potpomognuta područja) kako bi postali što konkurentniji.. Nadalje, Strategijom je predložena uspostava koherentnog i jedinstvenog okvira politike regionalnog razvoja kao i potrebnog institucionalnog okvira te je osiguran koordinirani pristup održivom društveno-gospodarskom razvoju svih dijelova zemlje.. Sveukupni cilj SRR RH je.. pridonijeti gospodarskom rastu i razvoju RH u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.. Sveukupni cilj postići će se kroz ispunjenje tri specifična strateška cilja:.. - Bolja povezanost lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s nacionalnim i EU razvojnim prioritetima.. te s dostupnim nacionalnim i EU sredstvima namijenjenim razvoju.. - Osigurana podrška svim područjima s društveno-gospodarskim razvojnim poteškoćama za.. povećanje i optimalno korištenje njihovog razvojnog potencijala kroz rješavanje uzroka njihovih.. razvojnih poteškoća.. - Smanjeni negativni učinci državnih granica na razvoj županija.. NUTS II Panonska Hrvatska.. Republika Hrvatska podijeljena je na tri NUTS II statističke regije: Sjeverozapadna, Jadranska i Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska.. Panonska Hrvatska obuhvaća 8 županija: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska  ...   strategija (ŽRS) koju je izradila Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.. , za razdoblje od 2011.. do 2013.. godine.. Po završetku spomenutog razdoblja, slijedi izrada strateških dokumenata usklađenih sa sedmogodišnjim ciklusima planiranja Europske unije.. Sadržaj ŽRS.. Sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja Županijskih razvojnih strategija (NN 53/10), sadržaj ŽRS Istarske županije bit će sljedeći:.. 1.. Uvod.. 2.. Sažetak.. 3.. Analiza/ocjena stanja.. Geoprometni položaj i zemljopisna, prirodna i kulturna obilježja.. 2.. Stanovništvo i ljudski resursi.. 3.. Fizička infrastruktura.. 4.. Okoliš, sustav zaštite okoliša i zaštite prirode.. 5.. Gospodarstvo.. 6.. Društvene djelatnosti.. 7.. Civilno društvo.. 8.. Institucionalni okvir za upravljanje razvojem.. 9.. Financijski izvori za razvojne projekte te za funkcioniranje županije.. 10.. Međuregionalna i međunarodna suradnja.. 11.. Razvojni planovi, strateški programi, glavni razvojni projekti.. 12.. Druga područja koja županija smatra relevantnim za svoj razvoj.. 4.. Rezultati provođenja prijašnjih strategija.. 5.. SWOT analiza.. 6.. Vizija i strateški ciljevi.. 7.. Prioriteti i mjere.. 8.. Politika županije prema posebnim područjima.. 9.. Financijski plan.. 10.. Provedba ŽRS.. 11.. Praćenje i izvještavanje.. 12.. Dodaci.. Zakonski akti.. Zakon o regionalnom razvoju RH (ZRR) (NN153/09 donesen na 15.. sjednici Hrvatskog sabora 11.. prosinca 2009.. godine) kojim se uređuju ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem RH.. Strategija regionalnog razvoja RH - donijela ju je Vlada RH na 59.. sjednici od 4.. kojom se utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja RH i način njihova postizanja, te institucionalni i planski okvir politike regionalnog razvoja.. Kroz Županijske razvojne strategije (ŽRS) omogućit će se prepoznavanje i poticanje razvojnih potencijala pojedine županije.. Podzakonski propisi.. Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10);.. Pravilnik o ustrojavanju i vođenju središnje elektroničke baze razvojnih projekta (NN 66/10);.. Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10);.. Informacije o ŽRS-i.. Za informacije o ŽRS-i zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 047/612 800 (kontakt osoba: Viktor Šegrt) ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.. - 2013.. (PDF).. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 153/09..

  Original link path: /index.php/naslovnica/regionalni-razvoj
  Open archive
 •  

 • Title: Edukacija
  Original link path: /index.php/naslovnica/edukacija
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Projekti
  Descriptive info: Projekt KAquarium.. Projekt RibarKA.. Projekt Nikola Tesla u Karlovcu..

  Original link path: /index.php/naslovnica/projekti
  Open archive

 • Title: O Agenciji
  Descriptive info: Viktor Šegrt - direktor Razvojne agencije Karlovačke županije.. Razvojna agencija Karlovačke županije.. – KARLA d.. osnovana je 18.. 07.. 2002.. te je 18.. 06.. 2008.. godine izmjenom Izjave o osnivanju došlo do promjene u odredbama o tvrtki i predmetu poslovanja.. Razvojna agencija Karlovačke županije d.. osnovana s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave prema Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave djeluje na:.. - Koordinaciju izrade županijske razvojne strategije ŽRS.. - Izradu akcijskih planova u provedbi županijske razvojne strategije.. - Praćenje provedbe županijske razvojne strategije.. - Koordinaciju poslova uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata.. - Koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezane uz.. regionalni razvoj.. - Sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija.. - Poticanje zajedničkih razvojnih projekta s jedinicama lokalnih.. samouprava i područnom samoupravom, te kroz međuregionallnu i.. prekograničnu suradnju.. - Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije.. - Suradnju s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe.. zajedničkih projekata.. U skladu sa registriranim djelatnostima obavlja i poslove:.. - Istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mijenja.. - Informiranja i savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem.. - Izrade studija izvedivosti, poslovnih planova, investicijskih elaborata i.. drugih razvojnih ekonomsko-financijskih programa i studija.. - Izgradnje i razvoja  ...   i sl.. - Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi.. - Zastupanje inozemnih tvrtki.. Razvojna agencija KARLA.. svoje usluge pruža Karlovačkoj županiji, svim općinama i gradovima u županiji, udrugama, nevladinim organizacijama, javnim ustanovama te sektoru malog gospodarstva.. Trenutno zapošljavamo 8 djelatnika/ica pretežno visoke i više stručne spreme, raspoređeno na poslove iz djelokruga rada: priprema i provedba projekata za različite fondove, strateško planiranje i programiranje strateških dokumenata, edukacija , vođenje baze projekata, marketinške aktivnosti te administrativni poslovi.. NAŠA MISIJA.. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje.. OSNIVAČI AGENCIJE.. KARLOVAČKA ŽUPANIJA.. GRAD KARLOVAC.. GRAD OGULIN.. GRAD DUGA RESA.. GRAD SLUNJ.. OPĆINA.. OPĆINA GENERALSKI STOL.. OPĆINA JOSIPDOL.. OPĆINA KAMANJE.. OPĆINA KRNJAK.. OPĆINA LASINJA.. OPĆINA BOSILJEVO.. OPĆINA CETINGRAD.. OPĆINA RAKOVICA.. OPĆINA RIBNIK.. OPĆINA SABORSKO.. OPĆINA NETRETIĆ.. OPĆINA PLAŠKI.. OPĆINA TOUNJ.. OPĆINA VOJNIĆ.. OPĆINA ŽAKANJE.. DOKUMENTI.. -.. Plan javne nabave 2013.. Sukob interesa.. Izmjene i dopune plana.. nabave 2013.. PODACI O AGENCIJI.. Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.. Adresa:.. Haulikova 14.. 47000 Karlovac.. OIB:.. 40734431581.. Poslovni računi:.. Karlovačka banka d.. d.. 2400008-1190257936.. Privredna banka d.. 2340009-1110460539.. SWIFT:.. Karlovačka banka: KALCHR2X.. EuropAid ID:.. HR-2009-ETT-1210086891.. IBAN Karlovačka banka:.. HR8224000081 190257936.. IBAN Privredna banka:.. HR302340009 1110460539..

  Original link path: /index.php/o-agenciji
  Open archive

 • Title: Novosti
  Descriptive info: Sastanak s gospodarstvenicima u Ogulinu.. Kategorija: Novosti.. siječnja održan je sastanak s gospodarstvenicima grada Ogulina na kojem je sudjelovalo 40tak poduzetnika koji su imali prilike govoriti i izmijeniti iskustva o akutalnom gospodarskom stanju i problemima u poduzetništvu, te aktivnostima koje Grad može poduzeti u riješavanju problema.. Na sastanku su prezentirane i mogućnosti povlačenja sredstava iz fondova Europske unije,  ...   KARLA d.. Poduzetnici su iskazali veliko zadovoljstvo što je do ovoga sastanka došlo i što poduzetnici mogu iznijeti svoje probleme i zahtjeve, te ičuti korisne informacije.. Privatni sektor predstavlja važnog dionika u partnerskom procesu strateškog planiranja Grada zbog čega će biti aktivno uključeni u pripremu strateškog plana razvoja Grada Ogulina i na taj način intenzivirati komunikaciju s gradskom upravom..

  Original link path: /index.php/novosti
  Open archive

 • Title: Aktualni natječaji
  Descriptive info: Javni poziv za MSP.. Kategorija: Aktualni natječaji.. U sklopu Operativnog programa,.. Prioritetne osi 2 – Mjere 2.. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP).. za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva objavljuje se Program dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kao preduvjet za objavu Javnog poziva, te.. Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.. “.. Potpore ovog Javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva, te su shodno tome podijeljene u dva dijela kako bi se jednaka podrška pružila subjektima oba sektora i to: 1.. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te 2.. Konkurentnost turizma.. Prijavni obrasci i dokumentacija može se preuzeti.. ovdje.. Za pomoći pri ispunjavanja obrzaca zainteresirani se mogu javiti Razvojnoj agenciji Karlovačke županije KARLA d.. na 612 800.. Otvoren javni natječaj iz Strukturnih fondova za poslovnu infrastrukturu.. Obavještavamo Vas da je otvoren javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.. -2013.. ; Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.. Opći cilj javnog Poziva je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.. Specifični ciljevi ovog poziva su sljedeći:.. • Razvoj osnovne infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva;.. • Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija;.. • Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture;.. • Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture.. Ciljne skupine su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove razvojne agencije, nacionalne/regionalne/lokalne javne ustanove ili udruženja, javna poduzeća u stopostotnom vlasništvu regionalne/lokalne samouprave, potporne poduzetničke institucije, nacionalne/regionalne/lokalne turističke zajednice i udruženja te širok krug regionalnih organizacija i institucija poslovne podrške koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, stručna udruženja, gospodarske komore, trgovačke i obrtničke komore, savez zadruga, udruge, itd.. Prijavitelj mora zadovoljiti sljedeće uvjete: mora biti pravna osoba; i ne smije ostvarivati dobit, uz izuzetak javnih institucija/organizacija/agencija registriranih kao d.. čija se raspodjela dobiti koristi za financiranje vlastitih aktivnosti te se ne dijeli kao profit/dohodak ; te mora biti izravno odgovoran za projekt.. Korisnici ovog poziva su mala i srednja poduzeća, nezaposleni, studenti, znanstvenici, lokalno stanovništvo i turisti.. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.. 627.. 500,00 HRK.. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 80.. 088.. 750,00 HRK.. Osnovna stopa sufinanciranja temeljem ovog poziva može iznositi do 95% ukupno prihvatljivih troškova, uz mogućnost dodatnog sufinanciranja projekata koji se provode  ...   provode u županiji razvrstanoj u III.. i IV.. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (Dubrovačko-neretvanska županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Istarska županija i Primorsko goranska županija), odobrit će se do 95% sufinanciranja te maksimalno sufinanciranje tog projekta može iznositi do 95% ukupno prihvatljivih troškova.. Prijavitelj projekta koji se provodi u županiji razvrstanoj u III.. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave mora sufinancirati predloženi projekt, odnosno financijski doprinos prijavitelja (ili partnera) mora biti u iznosu od najmanje 5% ukupno prihvatljivih troškova projekta.. Financijski doprinos prijavitelja i/ili partnera ujedno predstavlja nacionalni javni doprinos kada se prijavitelj i/ili partner(i) financiraju iz nacionalnih, regionalnih i lokalnih proračuna zemlje korisnice (što može uključivati i plaće djelatnika korisničke i partnerske institucije uključenih u provedbu projekta).. Ukoliko se projekt provodi na području dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, za potrebe utvrđivanja udjela sufinanciranja od strane prijavitelja (ili partnera), uzima se ona jedinica područne (regionalne) samouprave na kojoj se provodi financijski relativno najveći udjel aktivnosti projekta.. Prihvatljive projektne aktivnosti moraju se odnositi na jednu od sljedećih kategorija projekata i biti u skladu s navedenim pripadajućim odredbama:.. Kategorija A: Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva.. Kategorija B: Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija.. Kategorija C: Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture.. Kategorija D: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture.. Projekt se mora u potpunosti provoditi na području Republike Hrvatske.. Rok za podnošenje prijava je 3.. veljače 2014.. godine o čemu svjedoči poštanski žig na pošiljci s jasno vidljivim datumom slanja.. Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti.. Za dodatne informacije obratite se u KARLA-u Razvojnu agenciju Karlovačke županije, Haulikova 14, 47000 Karlovac, te na broj telefona 047 609 492, 496 ili 498 i e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Obavijest poslovnim subjektima o mogućnosti korištenja jamstava.. Obavijest poslovnim subjektima o mogućnosti korištenja jamstava u okviru programa jedinstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013.. godinu na području Karlovačke županije.. Mikrokrediti za poduzetništvo.. HAMAG Invest objavilo je novi kreditni program "Mikrokreditiranje-prvi korak u poduzetništvo".. Predmet poziva je odobravanje mikro kredita HAMAG Investa novim trgovačkim društvima, obrtima te subjketima malog gospodarstva koji posluju do 24 mjeseca.. Javni poziv je otvoren do 23.. 09.. 2013.. Sva natječajna dokumentacija može se skinuti sa internet stranice.. http://www.. hamaginvest.. hr/mikro-kreditiranje/otvoreni-javni-poziv-mikro-kreditiranje/.. Svi zainteresirani slobodni su se obratiti Razvojnoj agenciji Karlovačke županije KARLA d.. za pomoć pri pripremi prijavnog obrasca.. Javni poziv - Priprema infrastrukturnih projekata za EFRD.. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fonda za regionalni razvoj 2014.. -2020.. ".. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je raspisalo..

  Original link path: /index.php/novosti/aktualni-natjecaji
  Open archive

 • Title: Adresar
  Descriptive info: Viktor Šegrt, dipl.. ing.. Direktor.. RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE.. ŽUPANIJE – KARLA d.. Jurja Haulika 14.. HR – 47000 Karlovac.. Telefon: +385 47 612 800.. Telefon: +385 47 609 491.. Telefax: +385 47 609 499.. Mobitel: +385 98 210 607.. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Vladimir Skolan, dipl.. oec.. Tajnik Županijskog partnerskog vijeća.. Telefon: +385 47 609 495.. Mobitel: +385 98 612 8001.. Mobitel: +385 91 264 5122.. mr.. sc.. Mile Sokolić.. Koordinator ŽRS.. Telefon: +385 47 609 492.. Mobitel: +385 99 612 8004..  ...   Mobitel: +385 99 612 8002.. Ksenija Silaj Škot, dipl.. pol.. Koordinator baze projekata.. Telefon: +385 47 609 494.. Mobitel: +385 99 612 8005.. Daniela Peris, spec.. Suradnik za financije I.. Telefon: +385 47 609 496.. Mobitel: +385 99 612 8003.. Ivančica Obajdin, dipl.. oec.. Telefon: +385 47 612 800.. Mobitel: +385 99 266 0806.. Martina Mikaš, oec.. Suradnik za financije II.. Telefon: +385 47 609 497.. Mobitel: +385 99 261 5796.. Nives May Kosić, dipl.. Administrator.. Telefon: +385 47 609 490.. Mobitel: +385 99 612 8000..

  Original link path: /index.php/adresar
  Open archive

 • Title: Sastanak s gospodarstvenicima u Ogulinu
  Original link path: /index.php/novosti/44-sastanak-s-gospodarstvenicima-u-ogulinu
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Javni poziv za MSP
  Descriptive info: Slijedeće..

  Original link path: /index.php/novosti/aktualni-natjecaji/42-javni-poziv-za-msp
  Open archive •  


  Archived pages: 39