www.archive-org-2014.com » HR » R » RADOBOJ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 414 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Opcina Radoboj - Naslovna
  Descriptive info: .. Naslovna.. O nama.. Naselja.. Radoboj.. Gornja Šemnica.. Bregi Radobojski.. Jazvine.. Orehovec Radobojski.. Gorjani Sutinski.. Kraljevec Šemnički.. Strahinje Radobojsko.. Kraljevec Radobojski.. Načelnik.. Zamjenik načelnika.. Općinsko vijeće.. Jedinstveni upravni odjel.. Povijest.. Rudnik sumpora i ugljena.. Podaci o općini.. Legende.. Dokumenti i odluke.. Gdje se nalazimo.. Udruge.. Pitanja i odgovori.. Oglasna ploča.. Kontakt.. Važni brojevi.. Poduzeća.. Telefonski imenik općine.. HosterMonster.. Ledena kiša okovala i našu Općinu.. Ledena kiša i na području Općine Radoboj.. Opširnije.. Radobojsko - Jesejanski list, siječanj 2014.. Novi broj Radobojsko - Jesejanskog lista možete preuzeti.. ovdje.. Javni poziv za osposobljavanje poljoprivrednika za poslove knjigovođe/ tkinje.. Program osposobljavanja i usavršavanja poljoprivrednika.. Radoboj i Jesenje pioniri grijanja na biomasu u županiji.. Tradicionalni malonogometni dvoranski turniri za registrirane klubove.. U zimskom periodu diljem županije održani malonogometni dvoranski turniri.. Još jedna akcija DND-a Radoboj.. Članice DND-a Radoboj ponovile akciju pričanja priča.. DND  ...   "Sveti Nikola" Krapina.. Više članaka.. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta.. Radobojsko - Jesejanski list, prosinac 2013.. Božićni ugođaj i u našoj Općini.. Stranica 1 od 21.. Početak.. Prethodno.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. Slijedeće.. Kraj.. Radno vrijeme Općine.. Ponedjeljak - petak.. 07:00 - 15:00.. Društvene mreže.. Korisni linkovi.. Krapinsko - zagorska županija.. Grad Krapina.. Srednja škola Krapina.. OŠ Side Košutić.. Radoboj Zeleni otok.. Paragliding club Jastreb.. Prijava.. Korisničko ime.. Lozinka.. Zapamti me.. Zaboravili ste lozinku?.. Zaboravili ste korisničko ime?.. Kreiraj korisnički račun.. RSS.. Adresa.. Općina Radoboj.. Radoboj 8.. 49232 Radoboj.. Tel: +385/49/349-109.. +385/49/349-110.. Fax: +385/49/350-112.. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ostali podaci.. OIB: 25976958441.. MB: 02576040.. Žiro račun: 2489004-1836400003.. Copyright 2014 Opcina Radoboj.. Sva prava zadržana.. Joomla!.. je slobodan softver objavljen pod.. GNU Općom javnom licencom (GPL)..

  Original link path: /index.php/hr/
  Open archive

 • Title: Municipality Radoboj - About us
  Descriptive info: eBusiness.. About us.. Settlements.. Glasanje.. Municipal Prefect.. Municipal Council.. Administrative Department.. History.. Sulfur and coal mine.. Information about Municipality.. Legends.. Associations.. Location.. Contacts.. Important phone numbers.. Companys.. Phone book.. Municipality of Radoboj is located in the middle of the northern part of the Krapina-Zagorje County and occupies three percent of its surface.. It borders the City of Krapina and municipalities Jesenje, Novi Golubovec and Mihovljan.. It is crossed by three important road directions: county road 2122 (A.. G.. Grada Krapina-Radoboj-D 35), county road 2123 (Radoboj (Ž 2122)-Jazvine-A.. Grada Krapina) and county road 2257 (Radoboj (Ž 2122)-Gorjani Sutinski-Novi Golubovec (D 29)).. Municipality of Radoboj covers an area of 33,22 square kilometers inhabited by 3400 residents in 998 households who live in the settlements: Bregi Radobojski, Gorjani Sutinski, Šemnica Gornja, Jazvine, Kraljevec Radobojski, Kraljevec Šemnički, Orehovec Radobojski, Radoboj and Strahinje Radobojsko.. Municipality of Radoboj can boast its colorful and landscape interesting scenery.. It consists of a forested mountain regions, vineyards on the slopes, lowlands, and five smaller rivers.. Maybe in the future we will be able to count them also some new thermal sources.. Drinking water is of high value.. Municipal area is covered by adequate energy sources, telephone connections and gas connections.. It runs around 20 kilometers of county and state roads.. The transport infrastructure is enchanced by nearly 50 km of unclassified paved roads, which connect all villages with main roads.. Scenery of Radoboj is very beautiful, interesting and economically significant.. Abundant natural resources with its unforgettable appearance will attract the visitor's imagination on the stepped slopes,  ...   this municipality.. The hills are mostly covered by forest vegetation, orchards and vineyards, while through the valley flow two major streams: Radobojčica and Šemnica, and is covered with farmland.. Completeness of this landscape certainly contribute to disperse groups of scattered rural settlements - which is ideal for the development of rural tourism.. Strahinjčica, which dominates the northern part of the municipality of Radoboj is mostly covered with tall evergreen forests of oak, beech and hornbeam - mainly for commercial purposes.. Economic unit Strahinjščica - Trnovec belongs to mountain belt and premountain deciduous and coniferous forest sector Pannonian Illyrian Provinces Eurosiberian - North American region.. The main characteristic of such geographic-plant position expressed gratitude altitude vegetation.. Here, there are two zones: the lower positions belong to climate community of sessile oak and hornbeam, a senior climate zone of beech forests.. Mountainous part of Strahinjčica is an intersection of Alpine, Dinaric and Pannonian sector.. These are characterized by the association of beech and fir, interspersed with sycamore, white ash, and lower positions with linden, oak and hornbeam.. The area is full of botanical rarities: kalnička šašika, perunika, vrapčje sjeme and all sorts of žednjak.. Business hours.. Monday.. - Friday.. Social Networks.. Useful links.. Login.. User Name.. Password.. Remember Me.. Forgot your password?.. Forgot your username?.. Create an account.. Adress.. Contact.. Tel: +385/49/349-110.. E-mail: This email address is being protected from spambots.. You need JavaScript enabled to view it.. Other informations.. Bank account: 2489004-1836400003.. Copyright 2014 Municipality Radoboj.. All Rights Reserved.. is Free Software released under the.. GNU General Public License..

  Original link path: /index.php/en/
  Open archive

 • Title: Opcina Radoboj - O nama
  Descriptive info: Općina Radoboj smještena je u sredini krajnjeg sjevernog dijela Krapinsko-zagorske županije i zauzima tri posto njezine površine.. Graniči s Gradom Krapinom i općinama Jesenje, Novi Golubovec i Mihovljan.. Njome prolaze tri važna cestovna pravca: županijska cesta 2122 (A.. Grada Krapina-Radoboj-D 35), županijska cesta 2123 (Radoboj (Ž 2122)-Jazvine-A.. Grada Krapina) i županijska cesta 2257 (Radoboj (Ž 2122)-Gorjani Sutinski-Novi Golubovec (D 29)).. Općina Radoboj zauzima područje od 33,22 četvorna kilometra na kojima živi 3400 stanovnika, u 998 domaćinstava, koja su u naseljima: Bregi Radobojski, Gorjani Sutinski, Šemnica Gornja, Jazvine, Kraljevec Radobojski, Kraljevec Šemnički, Orehovec Radobojski, Radoboj i Strahinje Radobojsko.. Općina Radoboj može se pohvaliti svojim šarolikim, razvedenim i pejzažno zanimljivim krajolikom.. Njega čine gorski šumoviti predjeli, blaže vinorodne padine i nizinske površine te pet manjih vodotoka.. Možda će se u budućnosti k njima moći ubrojiti i neki novi termalni izvor.. Pitka voda visoke je vrijednosti.. Općinsko područje zadovoljavajuće je pokriveno energetskim izvorima, telefonskom mrežom i plinskim priključcima.. Njime prolazi 20-ak kilometara županijskih i državnih cesta.. U prometnu infrastrukturu treba ubrojiti i gotovo 50 kilometara tzv.. nerazvrstanih asfaltiranih putova, koji sva naselja spajaju s glavnim prometnicama.. Radobojski krajolik vrlo je lijep, prirodno zanimljiv te gospodarski značajan.. Bujna prirodna bogatstva svojom će nezaboravnom pojavom zaokupiti posjetiteljevu maštu na stepenastim  ...   turizam, za što postoje pretpostavke u reljefu, klimatskim, prometnim i ostalim karakteristikama.. Isto tako, u tu svrhu i za daljnji razvoj treba iskoristiti sačuvani krajolik Strahinjčice s gorskim šumama visokog raslinja i lovištem koje zauzima gotovo jednu trećinu područja ove općine.. Brežuljci su pretežito pokriveni šumskim raslinjem, voćnjacima i vinogradima, dok su doline, kojima protječu dva veća potoka: Radobojčica i Šemnica, pokrivene poljoprivrednim površinama.. Upotpunjenosti ovoga krajobraza svakako doprinose disperzno razbacane grupacije ruralnih naseobina – što je idealno za razvoj seoskog turizma.. Strahinjčica, koja dominira sjevernim dijelom općine Radoboj, uglavnom je pokrivena visokim raslinjem šuma hrasta, bukve i graba – većim dijelom gospodarske namjene.. Gospodarska jedinica Strahinjčica – Trnovec pripada pojasu gorskih i pretplaninskih bjelogoričnih i crnogoričnih šuma panonskog sektora Ilirske provincije eurosibirske – sjevernoameričke regije.. Glavno obilježje takvog biljnogeografskog položaja je izražena visinska zahvalnost vegetacije.. Ovdje su prisutne dvije zone: niži položaji pripadaju klimazonskoj zajednici hrasta kitnjaka i običnog graba, a viši klimatskoj zoni bukovih šuma.. Gorski dio Strahinjčice predstavlja križanje predalpskog, dinarskog i panonskog sektora.. Karakteristične su asocijacije jela i bukve, mjestimice s gorskim javorom i bijelim jasenom, a u nižim položajima s lipom, hrastom kitnjakom i običnim grabom.. Područje obiluje i botaničkim raritetima: kalničkom šašikom, perunikom, vrapčjim sjemenom i raznim vrstama žednjaka..

  Original link path: /index.php/hr/onama-hr
  Open archive
 •  

 • Title: Opcina Radoboj - Naselja
  Descriptive info: Općina Radoboj sastoji se od devet naselja.. Prema veličini, od najvećeg do najmanjeg, to su sljedeća naselja: Radoboj, Šemnica Gornja, Bregi Radobojski, Jazvine, Orehovec Radobojski, Gorjani Sutinski, Kraljevec Radobojski, Kraljevec Šemnički, Strahinje Radobojsko.. Šemnica Gornja..

  Original link path: /index.php/hr/onama-hr/naselja-hr
  Open archive

 • Title: Opcina Radoboj - Radoboj
  Descriptive info: Naselje Radoboj obuhvaća sljedeća sela: Biruši, Brozi, Cerovečki, Gotlini, Hrvoji, Inkreti, Ivankovići, Košutići, Kunšteki, Miljani, Rihtari, Sirovci, Skoski, Slukani, Šemnički i Vidovići.. Općinsko središte Radoboj prilikom popisa 2001.. imalo je 1295 stanovnika, i predstavlja najbrojnije naselje na području ove jedinice lokalne samouprave.. Prema popisu stanovništva iz 2011.. godine u naselju Radoboj živi 1277 stanovnika.. Prikaz veće karte..

  Original link path: /index.php/hr/onama-hr/naselja-hr/radoboj-hr
  Open archive

 • Title: Opcina Radoboj - Gornja Šemnica
  Descriptive info: Kada danas kažemo Šemnica Gornja, onda obično pod tim pojmom podrazumijevamo naselje koje se smjestilo u istočnom dijelu općine Radoboj, uz glavnu cestu.. Njime danas dominiraju zgrada Područne osnovne škole, Vatrogasni dom s jedne, te trgovina s druge strane ceste.. Šemnica Gornja s Radobojem je povezana županijskom cestom.. Isto tako, ali u  ...   desno, državna cesta vodi vas kroz Šemnicu Donju do Svetog Kiža Začretja, gdje se nalazi ulaz na autocestu koja prolazi Krapinsko-zagorskom županijom.. Šemnicu Gornju čine sela: FERKI, FRAJZMANI, GRMOVŠEKI, MEDVECI i NOVAČKI.. U tim naseljima, prema popisu iz 2001.. godine živio je 621 stanovnik, a prema popisu iz 2011.. živi 634 stanovnika..

  Original link path: /index.php/hr/onama-hr/naselja-hr/gornja-semnica
  Open archive

 • Title: Opcina Radoboj - Bregi Radobojski
  Descriptive info: Bregi Radobojski obuhvaćaju sela: Cvetki, Galovići, Horvati, Hrvoji, Kiseljaki, Košutići, Kunšteki, Poljaki, Topolovci, Tuški, Vidovići i Vinceljaki.. Da biste stigli do ovih sela, morate na cesti Krapina-Velika Ves-Radoboj na Marofu (prvo raskrižje na koje dođete ako se vozite iz pravca Velike Vesi) skrenuti desno.. Prema popisu iz 2001.. , u  ...   prema popisu iz 2011.. bilo je 449 stanovnika.. Na Bregima, kod sela Poljaki, nekad je bio postavljen drveni križ, pa manji poklonac, a onda je izgrađen veći poklonac.. Poklonac (desna slika) sagrađen je na cesti, u blizini odvojka za Kiseljake, kojom iz pravca Brega Radobojskih možete poprečki stići do Radoboja..

  Original link path: /index.php/hr/onama-hr/naselja-hr/bregi-radobojski
  Open archive

 • Title: Opcina Radoboj - Jazvine
  Descriptive info: Nekad su Jazvine bile samostalna mjesna zajednica, a danas su samo jedno od većih naselja u općini Radoboj.. Jazvine obuhvaćaju ova sela: Hlebci, Kiseljaki, Mikši, Pavleki, Ranogajci, Švaljki i Tuški.. Na području Jazvina 2001.. živjelo je 359 stanovnika, a 2011.. popisana su 383 stanovnika.. Škola u Jazvinama izgrađena je 1938.. godine, a s  ...   radila je do 1943.. Od 1943.. – 1945.. nije bilo obuke.. Do školske godine 1954.. /55.. bila je četverorazredna, a školske godine 1955.. /56.. uveden je peti razred.. Na školi su radili Majerić Blanka, Simić Petra, Nikola Grgurević, Vjekoslav Kovačec i drugi.. Školske godine 1958.. /59.. škola Jazvine postaje područna škola Osnovne škole Radoboj..

  Original link path: /index.php/hr/onama-hr/naselja-hr/jazvine
  Open archive

 • Title: Opcina Radoboj - Orehovec Radobojski
  Descriptive info: Naselje Orehovec Radobojski obuhvaća sela: Dunaji, Gerići, Horvati, Kiseljaki, Majcenići, Prelčeci i Valjavci.. Prema popisu stanovništva iz 2001.. bilo je 300 stanovnika, a prema popisu iz 2011.. ovo naselje ima 287 stanovnika..

  Original link path: /index.php/hr/onama-hr/naselja-hr/orehovec-radobojski
  Open archive

 • Title: Opcina Radoboj - Gorjani Sutinski
  Descriptive info: U naselje Gorjani Sutinski, koje obuhvaća sela: Draganići, Fereki, Florijani, Groboteki, Rukavi, Severi, Slukani i Vuzmi možete stići na dva načina.. Prvi je onaj da u centru Radoboja, dolazite li iz pravca Krapine, nastavite ravno, te na sljedećem raskrižju skrenete desno.. Dalje samo ravno cestom.. To je cesta koja pamti neka daleka ozbiljna komunikacijska  ...   Lepoglavi, ili dalje u pravcu Varaždina, čijoj je nekadašnjoj Županiji i ovaj kraj teritorijalno pripadao.. Na drugi način u Gorjane Sutinske stiže se preko Gornje Šemnice.. Dolazite li iz Radoboja, tada prije zgrade Područne osnovne škole skrenete lijevo.. U ovom naselju je 2001.. živjelo 189 stanovnika, a prema popisu stanovništva iz 2011.. živi 146 stanovnika..

  Original link path: /index.php/hr/onama-hr/naselja-hr/gorjani-sutinski
  Open archive

 • Title: Opcina Radoboj - Kraljevec Šemnički
  Descriptive info: Među najudaljenija naselja, u odnosu na sjedište Općine Radoboj, svakako možemo ubrojiti Kraljevec Šemnički.. To je naselje u prošlosti mijenjalo pripadnost teritorijalnom ustroju pa je duže vrijeme potpadalo pod Kotar Zlatar.. Odgovor na pitanje kako doći do ovog naselja glasi: vozite li cestom iz pravca Šemnice Gornje prema Kraljevcu Šemničkom, skrenite neposredno prije nego što se ova cesta spaja s državnom cestom Golubovec-Šemnica Donja-Sveti Križ Začretje.. U ovom naselju 2001.. godine živio je 131 stanovnik, a prema popisu iz 2011.. živi 117 stanovnika..

  Original link path: /index.php/hr/onama-hr/naselja-hr/kraljevec-semnicki
  Open archive •  


  Archived pages: 414