www.archive-org-2014.com » HR » R » RADOST-JASKA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 183 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: U našem je vrti u oko 600 djece koja su raspore ena u 21 skupinu: 5 skupina djece jasličke dobi 11 skupina djece vrti ke dobi, 4 skupine djece mješovite vrti ke dobi te Montessori skupina.. Djeca u skupinama relativno redovito borave – u nekim je mjesecima prosjek dolaska i do 80% što govori o tome da se za njih primjereno brinemo i da im dolazak u vrti nije težak.. Vrti radi pet dana u tjednu (ne radimo subotom i nedjeljom), a Vaše dijete u njemu može, sa svojom skupinom i svojim odgojiteljicama, boraviti od 7,30 (7,45) do 16,00 (16,30) sati.. Ako roditelj mora dovesti dijete ranije ili kasnije do i po njega organiziramo dežurstvo u kojem se za dijete brine dežurni odgojitelj, ujutro od 5,30 sati, a poslije podne do 17,30 sati.. Dijete u vrti u može boraviti maksimalno 10 sati.. Zašto naš program zovemo cjeloviti razvojni predškolski program? Jer nam je važno da Vaše dijete:.. -prihvati i zavoli svoje odgojiteljice i druge odrasle osobe u vrti u.. -prihvati i zavoli drugu djecu te da u svojoj grupi stekne prijatelje.. -nauči biti samostalno u svemu što želi i za što je spremno – uzimanje hrane, odijevanje, održavanje osobne higijene, komunikacija s drugima, zastupanje svojih prava.. -dobije priliku iskazati svoje  ...   Vaše dijete brine se 73 djelatnika:.. -42 odgojitelja.. -3 djelatnice u administraciji.. -22 djelatnika pomo no tehničkog osoblja.. -stručni tim:.. Ravnateljica.. Jadranka Stojkovi , prof.. od 8,00 – 16,00 sati.. Pedagoginja.. Marija Svoboda, prof.. od 8,00 – 15,00 sati.. srijedom od 12,00 - 19,00 sati.. Psihologinja.. Silvija Katovči , prof.. (u zamjeni: Ivana Kišan, mag.. utorkom od 12,00 - 19,00 sati.. Defektologinja.. Marija Presečki Zmajlovi , prof.. Od 8,00 – 15,00 sati.. četvrtkom od 12,00 - 19,00 sati.. Logopedinja.. Iris Sečen, prof.. ponedjeljkom od 12,00 - 19,00 sati.. Viša medicinska sestra.. Mirjana Šimanovi , bacc.. od 7,00 – 14,00 sati.. ponedjeljkom od 12,00 do 19,00 sati.. S djetetom rade dva odgojitelja – jedan ujutro, jedan poslije podne, a zajedno su u vrijeme kada se djeca pripremaju za objed, objeduju i spremaju se za popodnevni odmor.. I ostali djelatnici našega vrti a su tu zbog djece i roditelja.. Obratite nam se s povjerenjem!.. CENTRALNI OBJEKT RADOST I.. Bra e Radi 10, Jastrebarsko.. radno vrijeme: 5,30 – 17,30.. telefon:.. -administrativna služba 6281-241.. -stručna služba 6281-095.. PODRUČNI OBJEKT RADOST II.. Bana Tome Erdodyja Bakača, Jastrebarsko.. radno vrijeme: 6,30 – 17,30.. telefon: 6281-631.. PODRUČNI OBJEKTI.. -DESINEC.. radno vrijeme: 6,30 – 16,30.. telefon: 6270-985.. -CVETKOVI.. radno vrijeme: 6,30 – 16,30.. telefon: 6271-389.. -SV.. JANA.. telefon: 6286-922..

  Original link path: /?id=8
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: U našem je vrti u.. oko 600 djece koja su raspore ena u 21 skupinu:.. -5 skupina djece jasličke dobi.. -11 skupina djece vrti ke dobi.. -4 skupine djece mješovite vrti ke dobi.. -1 Montessori skupina.. LOPTICE.. odgojiteljice: Zlatica Ferenčina i Branka Samarin.. MASLAČCI.. odgojiteljice: Biserka Stojanovska i ur a Šegudovi.. PAČI I.. odgojiteljice: Anita Jurelinac i Marina Kupina.. SLONI I.. odgojitelji: Katarina Haramija i Ivan Rak.. ZVJEZDICE.. odgojiteljice: Daniela Bobinski i Vesna Navoj.. DELFINI.. odgojiteljice: Danica Divjak i Melita Vidakovi.. ZEČI I.. odgojiteljice: Ana Budinš ak i Jadranka Šoštari.. TIGRI I.. odgojiteljice:  ...   TRATINČICE.. odgojiteljice: Višnja Mateši i Veselka Povrženi.. JAGODICE.. odgojiteljice: Mihaela Klemeni opi i Sandra Žalac.. ELMERI, Montessori skupina.. odgojiteljice: Mihaela Pustaj, Maja Sabadi i Josipa Šporči.. MEDVJEDI I.. odgojiteljice: Kristina Kobeti i Irena Vugriniček Štimac.. TREŠNJICE.. odgojiteljice: Ana Kovačevi i Tomislava Skok Miškovi.. BUBAMARE.. odgojiteljice: Jasenka Glušči i Jadranka Volmut.. LEPTIRI I.. odgojiteljice: Snježana Jankovi i Mira Naranči.. RIBICE.. odgojiteljice: Marija Fabijani i Dubravka Tomi.. ZVONČI I, Desinec.. odgojiteljice: Branka Haramija i Ljiljana Pustaj.. CVJETI I, Sv.. Jana.. odgojitelji: Zoran Pavkovi i Željka Žužak.. MAČKICE, Cvetkovi.. odgojiteljice: Željka Batuši i Natalija Va ina..

  Original link path: /?id=10
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Montessori program.. Montessori program je različit od svih ostalih pedagoških pristupa.. Njegovi principi omogu uju djetetu da stekne operativna znanja važna za njegovo funkcioniranje kao odrasle osobe.. Sadrži jedinstven pristup svakom djetetu i njegovim individualnim potrebama.. Samostalnim djelovanjem djeteta potiče osje aj uspješnosti u radu, jača samopouzdanje, pozitivnu suradnju s drugima kao osnovu za budu e demokratsko funkcioniranje u društvu.. Na temelju izvorne Montessori pedagogije, u radu se koriste posebna načela i materijali.. Pritom se u obzir uzimaju osobine djeteta, njegove potrebe i interesi, kako bi se na način prilago en djetetu razvili njegovi puni potencijali.. Okolina.. u Montessori pristupu je strukturirana i prilago ena individualnim.. potrebama svakog djeteta („pripremljena okolina“).. Prostor se ure uje prema Montessori estetskim kriterijima, što znači da prostor treba biti opremljen realističnim slikama prirode, umjetničkim slikama,.. podsje ati na ku anstvo u malom, a veličinom namještaja i slobodom kretanja omogu uje samostalnost djeteta („prostor po mjeri djeteta“).. Materijali koji se tamo nalaze pogoduju svim stupnjevima razvoja djeteta i omogu uju slobodu u korištenju.. U Montessori programu koristi se pribor  ...   ne treba pomo odgojitelja da bi shvatilo i ispravilo svoju pogrešku, a uvijek služi za razvijanje samo jedne vrste znanja, kako puno različitih zadataka ne bi odvlačilo pažnju djeteta.. Vježbe u kojima se pribor koristi:.. 1.. Vježbe.. iz praktičnog života (vježbe samostalnosti, brige za okolinu i brige za druge ljude).. Poticanje osjetilnih sposobnosti (za razvoj osjetila vida, sluha, njuha, dodira…).. Za poticanje govora (učenje čitanja i pisanja kroz dodir, pokret, govor).. Za vježbanje matematike (zajedno sa učenjem kroz pokret).. 5.. Za.. kozmički odgoj (geografija, geologija, kemija, fizika, zoologija, botanika, astronomija, povijest,.. umjetnost,.. etika, evoucija, antropologija, informatika…).. Odgojiteljice Montessori programa su prošle posebnu edukaciju.. Imaju priznati certifikat od strane Montessori udruženja te se redovito stručno usavršavaju, kako bi bile u toku s najnovijim spoznajama u svom području rada i šire.. Odgojne skupine u Montessori programu su mješovite (od 3 godine života do polaska u školu).. Na taj način više sliči obiteljskoj zajednici.. Starija djeca pomažu mla oj, a mla a uče od starijih.. Starija se djeca tako uče odgovornosti, a mla a traže njihovu zaštitu..

  Original link path: /?id=164
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: CAP program.. CAP program se provodi u vrti u od pedagoške godine 2008.. , a provode ga psihologinja Silvia Katovči , pedagoginja Marija Svoboda i odgojiteljica Višnja Mateši.. U pedagoškoj godini 2008.. radionicom za djelatnike vrti a obuhva eno 89% djelatnika (odgojno-obrazovno i administrativno tehničko osoblje).. Radionicama za roditelje obuhva eno je svega 17%, a radionicom za djecu obuhva eno je 85% djece.. U pedagoškoj godini 2009.. /2010.. kroz tri radionice za roditelje obuhva eno je 27% roditelja, a radionice za djecu su još u tijeku.. Ove pedagoške godine educirat e se još jedan CAP tim.. CAP dolazi od prvih slova engleskih riječi.. C.. hild.. A.. ssault.. P.. revention, koje u prijevodu znače PREVENCIJA NAPADA NA DJECU.. Ovaj je program opisan kao "jedan od najobuhvatnijih i najinovativnijih programa prevencije u svijetu".. Cilj mu je pružiti zajednici točnu informaciju o zlostavljanju, kako bi se razbili mitovi o tome.. Ključ CAP-ovog uspjeha leži u njegovim temeljima, odnosno u osnovnoj filozofiji jačanja djece i pružanja pozitivne podrške djeci.. Njegova polazna postavka je da djecu treba naučiti kako da se sama zaštite i dati im podršku u tome, a ne ih učiniti potpuno ovisnima o odraslima.. Originalni CAP program počeo je u Sjedinjenim Američkim Državama 1978.. U jednoj je lokalnoj zajednici učenica drugog razreda bila seksualno zlostavljana.. U nastojanju da im pomognu da se osje aju manje ranjivom i da ih se osnaži, roditelji su zamolili lokalnu organizaciju.. Ž.. ene.. protiv.. silovanja.. u Columbusu, Ohio, za pomo.. Otada se ovaj program primjenjuje u mnogima od američkih država, ali i više drugih zemalja svijeta.. Hrvatska je bila 14.. zemlje koja ga je uvela (izme u ostalih Engleska, Slovenija, Japan itd.. CAP se ovdje, u Hrvatskoj, primjenjuje na inicijativu Udruge roditelja "Korak po korak" od šk.. god.. 1999/2000.. Te je godine od strane američkih stručnjaka educirana prva grupa školskih psihologa, pedagoga i drugih djeltanika škola koji su započeli s provo enjem programa.. Podaci o zlostavljanju u Hrvatskoj ne razlikuju se od svjetskih podataka.. Rezultati svjetskih istraživanja govore da je 30 % djece emocionalno zlostavljano, te da je oko dvije tre ine djece povremeno izloženo emocionalnom zlostavljanju od strane roditelja.. Ve ina autora navodi da je izme u 20 i 30 % djece izloženo tjelesnom nasilju, koje  ...   komponente:.. § Predavanja za djelatnike vrti a.. § Predavanja za roditelje.. § Radionice sa djecom.. Na predavanjima za roditelje i djelatnike.. opisujemo CAP program i dajemo osnovne informacije o problematici zlostavljanja djece: kakve vrste zlostavljanja postoje, koliko je učestalo, tko su žrtve, tko su nasilnici, kakve posljedice ostavlja, kako prepoznati zlostavljano dijete i roditelja koji zlostavlja svoje dijete, kako pomo i djeci da se zaštite od zlostavljanja, kako razgovarati s djetetom koje obznanjuje zlostavljanje, kako prijaviti zlostavljanje.. Radionica sa djecom.. počinje diskusijom o pravima djece i o situacijama u kojima djeca gube ta prava.. Radionica se provodi sa djecom u godini prije polaska u školu.. Pažnja djece usmjerava se na tri osnovna prava koja im netko tko ih želi povrijediti oduzima: pravo da budu sigurni, jaki i slobodni.. Nakon diskusije o pravima, glume se situacije u kojima dijete gubi ta svoja prava.. Tri su takve situacije:.. kada je dijete ugroženo od vršnjaka ili nešto starijeg djeteta,.. kada ga ugrožava nepoznata odrasla osoba te tre a situacija,.. kada dijete ugrožava poznata odrasla osoba.. Nakon svakog igrokaza s djecom se vodi diskusija o pravima koja su djetetu oduzeta u odglumljenoj situaciji, o osje ajima djeteta i o načinima na koje se u toj situaciji dijete moglo zaštititi.. Nakon diskusije, ista situacija se odglumi, ali na način da voditelj koji glumi dijete primijeni efikasne strategije samozaštite.. Djeca imaju mogu nost sudjelovati u igrokazima kako bi naučila na koji način mogu prijatelju u nevolji pružiti pomo , a da sebe ne ugroze.. Djeca rado sudjeluju u igrokazima, tako da ovaj dio nekoliko puta ponavljamo, kako bi više djece imalo priliku uvježbavati samouvjereno ponašanje i me usobno ispomaganje.. Naš posljednji igrokaz uključuje odgojiteljicu.. Njime demonstriramo djeci kako bi mogla zatražiti njenu pomo u slučaju bilo kojeg problema i potičemo ih da to učine.. Važno je uspostaviti vizualnu kariku koja e djecu povezati s nekime u zajednici tko bi reagirao na dječji poziv upomo.. Od odgojitelja tražimo da djetetu pruže podršku.. Radionica završava ponavljanjem naših prava da budemo sigurni, jaki i slobodni.. Djeci nudimo mogu nost da, ako žele, do u razgovarati s nama o svojim problemima ili pitanjima koja ih muče, a mi emo im pokušati pomo i da na u odgovore na svoja pitanja..

  Original link path: /?id=33
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Unicef u našem vrti u.. Od ove godine naš vrti se uključio u program pomo i roditeljima pod nazivom Rastimo zajedno koji se odvija kroz 11 radionica.. Program vodi pedagoginja i dvije odgojiteljice educirane kroz seminare.. Na radionice su pozvani svi roditelji čija djeca polaze naš vrti , a imaju od jednu do tri godine.. Radionice su zatvorenog tipa što znači da tko krene u prvu radionicu ostaje do zadnje te nema naknadnog uključenja u radionicu.. Teme radionica  ...   ciklus radionica bio je proveden u prolje e, a drugi je počeo 14.. rujna ove godine i trajat e do 23.. prosinca.. Kroz radionice osvješ uju se temeljne vrijednosti roditeljstva te traže odgovori na atraktivna pitanja: - svatko ima pravo na pomo , a naročito roditelj, - da li je dovoljno dobro ovo što radim, - imam li sa djetetom odnos ravnopravnog dostojanstva, - koje su naše obiteljske vrijednosti i sl.. Odgoj je opasan posao za svakog roditelja..

  Original link path: /?id=24
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Eko vrti.. U Dječjem vrti u Radost odgoj i obrazovanje za okoliš odavno se implementira u sve segmente odgojno-obrazovnog rada i u svakodnevni život djece i djelatnika.. ,.. a u pedagoškoj godini 2006.. /07.. svoje smo djelovanje potvrdili uključivanjem u me unarodni program Eko škola.. Me unarodni program Eko škole ima zada u odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanje okoliša i osposobiti ih za donošenje odgovornih odluka o korištenju prostora i očuvanju okoliša.. Škole/vrti i koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja dobivaju povelju o statusu Me unarodne eko - škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole.. U travnju 2007.. vrti je stekao me unarodni status Eko vrti a što znači da našu djecu od najranije  ...   na temeljem izvješ a koje me unarodnom koordinatoru dostavlja nacionalni koordinator Josip Gregac, prof.. iz Udruge Lijepa naša na čelu s predsjednikom Udruge Lijepa naša i predsjednikom Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš doc.. Ante Kutle.. U VII.. generaciji me unarodnih Eko škola Dječji vrti Radost Jastrebarsko obnovio je status me unarodnog Eko vrti a dobivenom Zelenom zastavom u travnju ove godine.. Nit vodilja ove pedagoške godine bila je VODA uz kontinuirane bavljenje zbrinjavanjem otpada!.. 2005.. -2015.. Me unarodno desetlje e djelovanja pod nazivom.. Voda za život.. Do 2025.. godine preko 65% ili dvije tre ine svjetske populacije mogle bi se na i u područjima u kojima ne e biti uop e vode ili u kojima voda.. ne e biti za pi e!!!..

  Original link path: /?id=11
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Primarni program.. Primarni program vrti a poha a oko 500 djece raspore enih u 20 skupina.. Tako er, svake godine organiziramo program predškole, za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu polaznici vrti kog programa.. Program op e igraonice, verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, organiziran je  ...   djece, a osobito pravo djeteta na odgoj i obrazovanje.. Namijenjen je djeci koja nisu obuhva ena niti jednim oblikom predškolskog odgoja.. Program engleske igraonice, tako er verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, organiziran je u cilju zadovoljavanja specifičnih interesa naših korisnika.. Organiziramo i kra i program sporta u suradnji sa vanjskim suradnicima..

  Original link path: /?id=4
  Open archive

 • Archived pages: 183