www.archive-org-2014.com » HR » R » RADOST-JASKA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 183 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Završena je prva akcija sakupljanja baterija našeg eko vrti a..

  Original link path: /?id=159
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: upriličena je završna svečanost vrti ke i predškolske djece pred polazak u školu.. Programu su prisustvovali uvaženi gosti - ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlovi , pomo nik ministra zaštite okoliša i prirode Nenad Strizrep, gradonačelnik Zvonimir Novosel i zamjenik gradonačelnika Stipe Bučar koji su pozdravili djecu, roditelje, djelatnike vrti a i goste.. Završna svečanost vrti kih mališana uveličana je podizanjem Zelene zastave - simbolom me unarodnog Eko vrti a koji se uspješno obnavlja od 2007.. svake dvije godine.. Tako je 10.. svibnja naš vrti dobio brončano priznanje za kontinuiranu brigu o očuvanju okoliša i tako se uvrstio me u 14 vrti a u  ...   i prepoznavanje kvalitete odgojno obrazovnog rada naše ustanove u lokalnoj zajednici, ali i u cijeloj prosvjetnoj javnosti.. Navela je kako su odgoj za mir, toleranciju, multikulturalnost, cjeloživotno učenje i zajedništvo imperativ su u našem radu.. Ravnateljica je uputila tople i ohrabruju e rečenice budu im školarcima, a roditeljima je zahvalila na suradnji i podršci našim nastojanjima da život i rad djece u vrti u bude što kvalitetniji.. Dječji vrti posebno se ponosi što su ekologija i odgoj za održivi razvoj trajno opredjeljenje za sve vrti ke naraštaje.. Mačkice.. Ivančice.. Zvonči i.. Lavi i i Mrkvice.. Ježeki.. Cvjeti i.. Puži i.. Ribice.. Bubamare.. ODGOJITELJICA:.. Mihaela Pustaj..

  Original link path: /?id=158
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Sudjelovale su sve odgojne skupine djece iz matične ku e, odgojne skupine iz svih područnih odjeljenja i dragi nam gosti koji su se aktivno uključili u aktivnosti tijekom prijepodneva.. Prilikom otvorenja olimpijade pozdravnu riječ uputile su ravnateljica dječjeg vrti a Jadranka Stojkovi i zdravstvena voditeljica Mirjana Šimanovi.. Djecu, odgojitelje i goste pozdravio je gradonačelnik Zvonimir Novosel.. Posebno zahvaljujemo roditeljima djece i svim prijateljima koji su svojim dolaskom podržali dječju olimpijadu, a aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima s djecom naznačili važnost razvijanja partnerskog odnosa na relaciji obitelj - vrti.. U ugodnoj atmosferi, zajedničkom druženju djece, roditelja, prijatelja i odgojitelja i sunčano vrijeme, veoma uspješno realizirana su sportska natjecanja i igra na otvorenom - na vrti kim dvorištima.. Za djecu iz područnih odjeljenja organiziran je ručak u sportskoj  ...   ima prave krugove , kao i ona na televiziji.. „Vozila sam bicikl i na glavi sam imala kacigu.. Dobro sam gledala prometne znakove da znam kamo vozim.. Baš je bilo zanimljivo.. „Roditelji su nam pljeskali i jako navijali, a onda su oni nosili loptice na žlici i mi njima pljeskali.. Roditeljska razmišljanja nakon olimpijade:.. „Tako je bilo dobro.. Sudjelovao sam u igrama koja sam se igrao kao dijete sa svojim prijateljima iz kvarta.. Drago mi je da to na ovaj način prenosim na svoje dijete.. „Bilo je odlično.. Danas sam iskoristila godišnji odmor na najbolji način - u igri s djetetom u okruženju kojem boravi svaki dan.. „Sve je bilo dobro organizirano, a igre su bile različite.. „Prostor je jako dobro pripremljen.. ODGOJITELJICE:.. Veselka Povrženi..

  Original link path: /?id=157
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: u vrti Radost stigli su vatrogasci našega grada te organizirali Vatrogasnu olimpijadu.. Djeca su ih od jutarnjih sati uzbu eno čekala te im pripremala svoje crteže kako bi ih uvijek podsje ali na njih.. Kad su napokon stigli u vrti u svojim velikim vatrogasnim kolima, pripremili su na dvorištu mnogo raznih natjecateljskih igara u kojima su djeca mogla  ...   ikad!“.. Patrik: „Meni se najviše svidjelo kad smo trčali izme u čunjeva.. Lovro: „Meni je bilo super kad smo bacali novči e u čašu.. Roko: „Meni je bilo super kad smo šerafili čavli e.. Mirta: „Meni je bilo najdraže kad smo mogli pogledati iznutra vatrogasna kola.. Kristijan: „Ja sam bio sretan kad su pustili sirene da sviraju.. Marija Fabijani..

  Original link path: /?id=155
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Predstava u vrti u: Prometna priča.. VRTI KA DRUŽBA MALA.. U DVORANI JE GLUMCE DOČEKALA.. GLUMCI SU NAM PRIKAZALI.. PREKRASNU „PROMETNU PRIČU”.. UZ PJESMU, ŠALU,.. PRIČU O PROMETU.. TE PRAVILIMA U PROMETU,.. REKLI SU NAM PUNO TOGA- ŠTO NA ODMET.. NIJE, JER PRAVILA U PROMETU.. VAŽNO JE ZNATI!.. O TOME VIŠE.. NA SLIKAMA  ...   POSTOJE DA SE VOZILA NE BI SUDARILA.. ”.. „STRIČEK NAM JE POKAZAO KOLNIK I PLOČNIK.. „SEMAFOR NAM SLUŽI DA SE PALE SVJETLA.. „SAMO PRELAZIMO NA ZELENO.. „MOJI PRIJATELJI NISU PAZILI I GLEDALI LIJEVO I DESNO TE SU SA POLICAJCEM IMALI RAZGOVOR- KAZNU.. „KAD JE POLICAJAC TU, NIŠTA NAM SE NE MOŽE DOGODITI.. Maja Vučkovi..

  Original link path: /?id=154
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Alternativni odgojno - obrazovni program prema koncepciji Marie Montes.. u Dječjem vrti u Radost kre e s radom odgojna skupina prema Montessori programu.. Educirane odgojiteljice radit e s djecom u dobi od 3.. Upitnike za upis u ovaj program možete prona i na oglasnim pločama vrti a te ovdje na našoj stranici.. Upisati se mogu i naši postoje i polaznici redovnog 10-satnog programa.. Predvi ena cijena programa iznosi 900,00 kn (480,00 kn smještaj u vrti + 420,00 kn Montessori program).. Više o Montessori programu možete saznati.. OVDJE.. i..

  Original link path: /?id=153
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Obavijest o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za.. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS.. Dječji vrti Radost primat e zahtjeve za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i naobrazbe.. od 6.. godine.. i to za ostvarivanje sljede ih programa:.. U REDOVITI 10-SATNI PROGRAM.. za djecu koja do 31.. navrše jednu godinu života, do polaska u osnovnu školu.. Popunjeni upitnici (s oglasne ploče) s pripadaju om dokumentacijom predaju se u tajništvu objekta Radost 1 (na katu) svakim radnim danom od 9,00 – 14,00 sati.. Obrazac upitnika tako er možete prona i.. U ALTERNATIVNI 10-SATNI PROGRAM PREMA KONCEPCIJI MARIE MONTESSORI.. Za djecu koja do 31.. navrše tri godine života, do polaska u osnovnu školu.. Roditelji djece polaznika primarnog programa Dječjeg vrti a Radost tako er mogu podnijeti zahtjev za upis u Alternativni program prema koncepciji Marie Montessori.. Obrazac za podnošenje zahtjeva ti roditelji preuzimaju u matičnoj odgojnoj skupini svog djeteta.. Roditelji koji žele podnijeti  ...   e objavljeni najkasnije do 31.. godine na svim oglasnim pločama vrti a te ovdje, na našoj internet stranici.. PRIJAVE ZA PROGRAME PREDŠKOLE I OP E IGRAONICE PRIMAT E SE.. TIJEKOM SVIBNJA.. OSOBNO ILI NA BROJEVE TELEFONA 01 6281-241 ILI 01 6281-095.. 1.. PROGRAM PREDŠKOLE.. za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhva ena redovnim programom.. PROGRAM E S RADOM ZAPOČETI U RUJNU.. PREMA DOGOVORENOM RASPOREDU NA RODITELJSKOM SASTANKU.. O terminu informativnog roditeljskog sastanka obavijestit emo Vas naknadno.. KRA I PROGRAM OP E IGRAONICE.. za djecu u dobi od 3 godine do polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redoviti program vrti a.. Program e se organizirati dva puta tjedno u popodnevnim satima ukoliko se prijavi dovoljan broj djece.. O terminu roditeljskog sastanka obavijestit emo Vas naknadno.. UPRAVA VRTI A.. KLASA: 601-01-04-2013.. URBROJ.. 238/12-66-13-184.. Jastrebarsko, 22.. Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrti Radost, Jastrebarsko..

  Original link path: /?id=152
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Projekt "Škole za Afriku" u Dječjem vrti u Radost.. Ovaj projekt provodi UNICEF:.. -prva faza ovog projekta od 2005.. -druga faza ovog projekta od 2010.. -cilj: osigurati pomo i podršku za više od 8 milijuna djece u 11 najugroženijih zemalja afričkog kontinenta (Angola, Burkina Faso, Etiopija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mozambik, Niger, Ruanda, Južnoafrička republika, Zimbabve).. JESTE LI ZNALI?..  ...   za igru i učenje.. Djeca tih područja se svakodnevno suočavaju s nedostatkom hrane i pitke vode, kao i brojnim drugim životnim problemima.. Druženje s vršnjacima i bezbrižno djetinjstvo zamjenjuje surova borba sa siromaštvom i neimaštinom.. U našem vrti u ovaj projekt provodi se s djecom odgojne skupine Bubamare pod vodstvom odgojiteljice mentorice Jasenke Glušči i odgojiteljice Jadranke Volmut..

  Original link path: /?id=151
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Autizam.. je.. jedan od pet pervazivnih razvojnih poreme aja.. u ranoj dječjoj dobi.. Pervazivni razvojni poreme aji.. su poreme aji rane dječje dobi i zahva aju više područja psihomotoričkog razvoja.. Ostali poreme aji su : Rettov sindrom, dezintegrativni poreme aj u djetinjstvu, Aspergerov sindrom i nespecifični pervazivni razvojni poreme aj.. Svi ti poreme aji svrstavaju se u.. autistični spektar poreme aja.. zbog zajedničkih simptoma koji su specifični za dječji autizam.. Tri glavna područja.. ljudskog razvoja.. koja su.. najviše promijenjena.. zbog tih poreme aja su.. govor, komunikacija i socijalne interakcije.. Simptomi su uzrokovani organskim promjenama u mozgu.. a manifestiraju se poreme ajima na području razvoja govora, socijalizacije, percepcije, neadekvatnom odnosu prema osobama, predmetima i situacijama.. Autizam se pojavljuje u ranom djetinjstvu i traje cijeli život.. Klinička slika može biti različita.. i mijenjati se svojom kvalitetom i intenzitetom simptoma kroz dinamiku razvoja.. Prvi simptomi najčeš e se pojavljuju ili budu primije eni u prve tri godine.. djetetova života.. Roditelji najčeš e dolaze stručnjacima zbog izostanka govora.. Autistični poreme aj.. može se pojaviti i nakon normalnog razdoblja razvoja.. bez jasnog pokretača, iznenada ili katkad nakon odvajanja od majke, hospitalizacije, cijepljenja ili nekog drugog stresa te se te situacije smatraju.. samo okidačem za pojavu poreme aja, ne i uzrokom autizma.. U primarni program dječjeg vrti a Radost  ...   ili druge ve e Uživa li u igranju skrivača (ili kada ste skriveni pa provirite i kažete ku-ku)?.. 5.. Igra li se ikada na način da se pretvara.. na primjer da razgovara preko telefona ili se brine o lutkama ili nešto slično?.. 6.. Koristi li.. pokazivanje kažiprstom ili rukom.. kada nešto želi?.. pokazivanje kažiprstom li rukom.. da pokaže interes za nešto?.. Igra li se primjereno dobi.. malim igračkama (auti i ili kocke), ne da ih samo ispušta, okre e ili stavlja u usta?.. 9.. Donosi li kada predmet.. da Vam ga pokaže?.. Gleda li u oči.. dulje od par sekundi?.. Ukoliko pokažete na igračku na drugoj strani sobe,.. ho e li dijete pogledati.. u tom smjeru?.. Ako uzmete manju i ve u posudicu i pretvarate se da su to npr.. čajnik I šalica,.. ho e li se dijete pretvarati.. da pije?.. 13.. prstom/rukom, glavom gdje je što ako ga npr.. pitate “Gdje je svjetlo/medo/teta? Pokaži mi…”.. 14.. Gradi li toranj.. od kocaka?.. Ukoliko Vam se čini da je odgovor.. na 5 ili više pitanja.. iz Upitnika za roditelje.. o ponašanju i reakcijama Vašeg djeteta.. NEGATIVAN,.. molimo Vas da nam se s povjerenjem obratite kako bismo zajednički otklonili sumnju na.. Pervazivni razvojni poreme aj.. PRIPREMILA:.. STRUČNI SURADNIK DEFEKTOLOG.. Marija Presečki Zmajlovi , prof.. reh..

  Original link path: /?id=150
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Descriptive info: Radosno uskrsno vrijeme.. Proljetni su dani.. veselim bojama oslikani.. Uskrs je pred vratima.. nosi radost svima!.. Pisanice šarene.. dječjom rukom stvorene,.. dragim e ljudima.. od srca darovane biti!.. Nek uvijek bude zdravlje i veselje.. iskrene su naše želje!.. SRETAN USKRS!..

  Original link path: /?id=149
  Open archive

 • Title: Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
  Original link path: /?id=148
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 183