www.archive-org-2014.com » HR » S » SANITACIJA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 13 . Archive date: 2014-06.

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: .. Naslovna.. O nama.. Misija.. Usluge.. Dezinfekcija.. Dezinsekcija.. Deratizacija.. Fumigacija.. Uništavanje korova.. Reference.. Foto galerija.. Lokacija i kontakt.. Sanitacija d.. d.. Već preko 4 desetljeća iskustva na DDD poslovima u službi kvalitete, kontinuiranog razvoja te zadovoljstva naših korisnika.. Niz raličitih mjera i postupaka koje poduzimamo da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili zaraznosti.. Skup mehaničkih, fizikalnih, bioloških i kemijskih mjera i postupaka sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije insekata.. Skup mjera i postupaka s ciljem suzbijanja i trajnog eliminiranja štetnih glodavaca iz određenog prostora.. Bez korova.. Uništavanja korova isključivo modernim herbicidima koji  ...   usluga i visoko profesionalnim radom trajno održavati zadovoljstvo kupaca naših usluga na najvišoj razini.. Iskustvo i reference.. U.. sluge DDD trenutno obavljamo u preko 2000 poduzeća i ustanova na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.. Kvaliteta usluga.. Provjeravanje sustava kvalitete i okoliša i poduzimanje potrebnih radnji poboljšanja za kontinuirano povećavanje djelotvornosti.. - jedna od vodećih tvrtki u Hrvatskoj koja se bavi DDD djelatnošću.. Bonitet izvrsnosti.. Međunarodni certifikati.. Zaštita zdravlja i sigurnost.. SANITACIJA d.. ,.. Nalješkovićeva 45 HR 10 000 ZAGREB.. OIB: 85987734468 Phone: +385 (0)1 611 6380 Fax:+385 (0)1 611 6382 E.. mail:.. sanitacija@zg.. t-com.. hr..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: Vi ste ovdje:.. / O nama.. Povijest razvoja društva.. Pod imenom.. Sanitacija.. društvo posluje od 23.. 11.. 1967.. kada se jedan dio operative poduzeća Cijanizacija odvojio a drugi dio je pripojen Higijenskom zavodu grada Zagreba.. Cijanizacija je osnovana odlukom Vlade 22.. 03.. 1947.. Odvajanjem dijela operative Sanitacija postaje jedno od vodećih poduzeća u Republici Hrvatskoj koje se bavi DDD djelatnošću, svoje usluge radnici pružaju u Kopru za generalnog uvoznika kave, vrše zaštitu silosa i mlinova u Vojvodini, Slavoniji, luci Bar, Makedoniji i BiH.. Osnivaju se poslovne jedinice u Osijeku, Sarajevu, Splitu, Novom Sadu koje se gase razvitkom DDD djelatnosti u tim sredinama ili postaju samostalna poduzeća (Osijek i Sarajevo)..  ...   besplatnom dezinfekcijom skloništa u Gradu Zagrebu poslije svake uzbune.. Pomaže u opremanju brigada u materijalnim i financijskim sredstvima, vrši d.. usluge na bojišnicama, logističkim bazama i skloništima.. Svojim poslovnim partnerima u ratom stradalom području besplatno obavlja usluge d.. Tko smo danas?.. danas je u 100% vlasništvu zaposlenih i ranije zaposlenih radnika.. Kao lider u DDD ponudi želimo i dalje kvalitetnom realizacijom usluga, visoko profesionalnim radom i ponašanjem trajno održavati zadovoljstvo kupaca na najvišoj razini, uz maksimalnu brigu o zaštiti ljudskog zdravlja i zaštiti okoliša.. uskladila je svoje poslovanje sa svim zakonskim propisima koji reguliraju obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u R.. Hrvatskoj.. - usluge.. Korovi.. Bonitet.. ISO.. 9001/14001.. Certifikati..

  Original link path: /about.html
  Open archive

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: / Misija.. - politika upravljanja kvalitetom i okolišom.. Naša misija je:.. Kvalitetnom realizacijom naših usluga i visoko profesionalnim radom i ponašanjem trajno održavati zadovoljstvo kupaca naših usluga na najvišoj razini, uz maksimalnu brigu o zaštiti ljudskog zdravlja i zaštiti okoliša.. Naša načela su:.. • Obaveza stručnog, kvalitetnog i sigurnog provođenje usluga.. • Osiguranje usklađenosti svih svojih procesa i usluga sa relevantnom važećom legislativom.. • Provjeravanje  ...   povećavala djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.. • Građenje partnerskog odnosa prema kupcima, dobavljačima i široj društvenoj zajednici u interesu svih zainteresiranih strana.. • Maksimalno sprječavanje onečišćenje okoliša.. • Održavanje visoke razine svijesti o zaštiti ljudskog zdravlja, zaštiti okoliša kod svih naših djelatnika i kupaca naših usluga.. • Kontinuirano povećavati efikasnost i sigurnost rada, te smanjivati nepovoljni utjecaj na okoliš sustavnom modernizacijom.. Direktor: Mijo Kuzmec..

  Original link path: /misija.html
  Open archive
 •  

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: Upravljanje kvalitetom..

  Original link path: /usluge.html
  Open archive

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: /.. / Dezinfekcija.. - usluge dezinfekcije.. je niz različitih mjera i postupaka koje poduzimamo da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili zaraznosti.. Metode dezinfekcije su:.. - mehanička – sedimentacija, ventilacija, filtriranje.. - fizikalna – temperatura, isušenje, zračenje.. - kemijska – primjena kemijskih sredstava – dezinficijensa.. kemijskom metodom dezinfekcije reducira ili potpuno uništava prisutne mikroorganizme, uzročnike zaraznih bolesti na predmetima, u vodi ili u prostorima da bi se spriječio nastanak ili širenje zaraznih bolesti.. Dezinficijense koristimo na nekoliko načina:.. - prskanje.. - orošavanje.. - zamagljivanje.. Dezinfekciju se mora obavljati naročito u objektima ili prostorima:.. - bolnice i ostale zdravstvene ustanove.. - za pripremanje hrane (kuhinja, restorani).. - za proizvodnju namirnica – proizvodne linije u  ...   do havarije na sustavima za odvodnju otpadnih voda, odnosno puknuća kanalizacijskih cijevi.. - stambenim objektima – stanovima ukoliko je osoba umrla u stanu.. - prije i poslije čišćenja tavanskog ili drugog prostora u kojima ima izmeta golubova ili drugih životinja.. Za dezinfekciju koristimo kemijska sredstva:.. - sa širokim spektrom djelovanja na bakterije i viruse.. - koja imaju brzo početno djelovanje.. - koja su učinkovita u prisustvu organske materije.. - koja su stabilna pri svakom PH.. - koja nisu otrovna za ljude i životinje.. - koja nisu korozivna.. - koja nemaju neugodan miris i ne ostavljaju mrlje.. Sva sredstva koja koristimo su registrirana za primjenu u Republici Hrvatskoj, a ekološki su prihvatljiva jer su biorazgradiva..

  Original link path: /dezinfekcija.html
  Open archive

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: / Dezinsekcija.. - usluge dezinsekcije.. je skup mehaničkih, fizikalnih, bioloških i kemijskih mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije insekata koji prenose zarazne bolesti, izazivaju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje.. Najčešći insekti koje suzbijamo jesu:.. -.. u komunalnoj higijeni.. :.. žohari, mravi, muhe, buhe, ose, stršljeni, moljci.. skladišni štetnici:.. moljci, kornjaši, žišci, brašnari, slaninari, grinje, crvotočci.. Metode suzbijanja insekata koje primjenjujemo su:.. prašenje (primjena insekticidnih prašiva).. prskanje (primjena suspenzije ili emulzije insekticida).. orošavanje ili raspršivanje suspenzije ili emulzije insekticida.. zamagljivanje (toplo ili hladno ULV.. fumigacija (primjena insekticidnih plinova.. Insekte suzbijamo u svim vrstama objekata, a naročito:.. stambeni i poslovni objekti.. silosi i mlinovi.. proizvodni i skladišni objekti.. ugostiteljski objekti.. objekti i vanjske površine u poljoprivredi i  ...   primijenjeni insekticid određujemo prema vrsti insekata, prostora ili površinama koje se tretiraju.. Insekticidi koje koristimo imaju dozvolu za primjenu u komunalnoj higijeni u Republici Hrvatskoj, a formulacije su sintetizirane tako da:.. imaju brzo početno djelovanje (knock down).. imaju produženo rezidualno djelovanje na insekte.. ne izazivaju alergijske reakcije.. ne ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja.. ne prljaju tretirane površine.. ekološki su prihvatljivi jer su biorazgradivi.. Obzirom na broj interventnih ekipa.. (8-10).. i tehničku opremljenost, dezinsekciju bilo kojeg objekta neovisno o namjeni i veličini u mogućnosti smo obaviti odmah, odnosno.. najkasnije u roku 24 sata po Vašem pozivu.. Stručnim pristupom u mogućnosti smo Vam ponuditi vrhunsku uslugu za prihvatljivu cijenu.. Usluge dezinsekcije obavljamo u vrijeme kada to Vama odgovara, obično po završetku Vašeg radnog vremena..

  Original link path: /dezinsekcija.html
  Open archive

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: / Usluge.. / Deratizacija.. - usluge deratizacije.. je skup mehaničkih, fizikalnih i kemijskih mjera koje se poduzimaju sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti i skladišni štetnici.. Mehaničke mjere deratizacije podrazumijevaju pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodavaca, preslagivanje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, saniranje mjesta ulaska u objekt zatvaranjem svih pukotina i prolaza većih od 10 mm ili ugradnjom prepreka (mreže) na otvorima.. Kemijska metoda uništavanja glodavaca (štakora i miševa) koju mi primjenjujemo uključuje izlaganje zatrovanih mamaca (rasutih, krutih, otopine-voda), prašenjem odnosno posipavanje rodenticidnih prašiva na putove kretanja glodavaca i primjena plinova (fumigacija).. Za svaki objekt ovisno o njegovoj namjeni biramo vrstu zatrovanih mamaca, a u mogućnosti smo izložiti nekoliko različitih vrsta (biljni, keksi,  ...   neciljanim vrstama.. Meke se izlažu uz ogradu, vanjske zidove pogona,skladišta i drugih objekata u za to namijenje deratizacijske kutije od tvrde plastike sa ključem sukladno Pravilniku o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine 35/07), što bliže vjerojatnim putovima kretanja i zadržavanja glodavaca.. Kutije sa ljepivim zamkama i zatrovanim mamcima postavljene su prema Planu provedbe Deratizacije u koji je uključen tlocrt prostora sa označenim deratizacijskim kutijama.. U Planu provedbe DDD mjera je određena svrha, područje primjene, postupak provedbe, odgovornosti i ovlaštenja kao i svi potrebni dokumenti i obrasci.. postavlja, kontrolira, zamjenjuje i uklanja ljepive klopke i deratizacijske kutije s mamcima, uklanja uginule glodavce, i obavlja dezinfekciju prostora gdje je nađen uginuli glodavac kako bi se eliminirala mogućnost infekcije ( mišja groznica ) i sačuvalo zdravlje ljudi..

  Original link path: /deratizacija.html
  Open archive

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: - usluge fumigacije.. je postupak uništavanja insekata (dezinsekcija) plinom, odnosno vrlo jakim otrovima (T +).. Zbog visokog rizika (otrovnosti fumiganata) , fumigaciju mogu provoditi samo posebno ovlaštene tvrtke sa educiranim i tehnički osposobljenim kadrovima.. Prednosti fumigacije su:.. - vrlo visoka učinkovitost.. - djelovanje na sve razvojne oblike insekata (jajašca, ličinke, imago).. - najbrži postupak uništavanja štetnika i zaštite robe i predmeta.. - može se tretirati upakirana roba.. - nema oštećenja robe ili predmeta.. - nema rezidua fumiganta u robi.. se provodi u zatvorenom prostoru uz obvezatnu hermetizaciju kako u tijeku ekspozicije ne bi došlo do gubitka plina iz tretiranog prostora.. Fumigcija se može provoditi i pod plastičnim plino – nepropusnim folijama u ili izvan objekta.. Zagreb već više od 40 godina koristi fumigante u suzbijanju insekata, naročito za skladišne insekte.. Najčešći odnosno najviše korišteni fumigant u svijetu, pa tako i kod nas je Fosforovodik (PH3) koji se koristi za fumigaciju:.. - praznog prostora skladišta, silosa, mlinova.. - žitarica – pšenica, kukuruz, ječam, zob, raž, riža soja i dr.. - kave.. - uskladištenih prehrambenih proizvoda.. - voća – lješnjak, badem, kakaovac, kikiriki i dr.. - bilo kojeg prostora (kuhinje, garderobe, skladišta) sa ciljem uništenja različitih insekata i glodavaca.. Plin Fosforovodik razvija se djelovanjem vlage i temperature iz aluminijevog ili magnezijevog fosfida, a nakon završene kemijske reakcije zaostaje neotrovni aluminijev ili magnezijev disulfit.. Plin fosforovodik ne djeluje štetno na namirnice niti ne ostavlja rezidue, te nema štetnih učinaka na strojeve u proizvodnom procesu.. Proizvodi koji se nalaze u objektu ili u skladištu, mogu se  ...   zasebnoj prostoriji (skladištu) koja je za vrijeme fumigacije pod ključem, te se ne smije ulaziti u fumigirani prostor ili se zadržavati u neposrednoj blizini.. Prostorija mora imati mogućnosti provjetravanja (prozori, vrata), a svi otvori moraju se hermetizirati (obavlja naša tvrtka).. Fumigirati se može i pod plinonepropusnoj foliji u skladištu, a pod mora biti od betona ili asfalta da se folija može zalijepiti za pod.. Također je zabranjen ulazak u skladište gdje je roba koja se fumigira pod folijom.. traje 3 dana (djelovanje plina 24 sata i provjetravanje 48 sati).. Poslije tog vremena dozvoljena je manipulacija robom.. Za fumigiranu robu.. izdaje certifikat o fumigciji (potvrdu) sukladno Pravilniku.. Svaka fumigirana paleta ili sanduk nakon tretiranja ima međunarodno priznati žig da je fumigirano i može upotrijebiti u međunarodnom prometu.. Tvrtka.. Zagreb je generalni zastupnik tvrtke ICB Pharma 43-602 Jaworzno.. ul.. Moździerzowców 6a, Poljska koja proizvodi jedinstveni insekticid za profesionalnu upotrebu.. Površinski rezidualni mikrokapsulirani insekticid za suzbijanje žohara, mrava, buha, stjenica kornjaša i drugih puzajućih štetnih insekata.. Sadrži 26 g/l (2,6%) fipronila u suspoemulziji sa tekućim mamcem.. ATTRACIDE 26 CS se preporuča za suzbijanje žohara, mrava, buha, stjenica i drugih puzajućih insekata, kao i insekata u uskladištenim proizvodima, žitnog žižka (sitophilus), brašnara (tribolium, oryzaephilus), tretiranjem površina, podova i pukotina u stambenim, poslovnim i industrijskim prostorijama kao što su skladišta, restorani, objekti za proizvodnju i preradu hrane te skladištenje, trgovine, hoteli, bolnice, kuće i stanovi te slična mjesta.. Proizvod je prikladan za korištenje na poroznim i neporoznim površinama.. Proizvod je namijenjen za profesionalnu upotrebu u javnom zdravstvu..

  Original link path: /fumigacija.html
  Open archive

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: / Uništavanje korova.. - usluge uništavanja korova.. Uslugu uništavanja korova obavljamo isključivo modernim herbicidima koji nisu štetni za okoliš.. Korove uništavamo na svim površinama i to pojedine vrste na uređenim površinama ili sve korove i trave tamo gdje treba uništiti svo raslinje kao na primjer ispod raznih cjevovoda u kemijskoj industriji ili uz željezničke pruge u odvodnim kanalima ili slično.. uništavala je korove za potrebe Ina naftaplina, Ina rafinerije, Dioki, Hrvatska elektroprivreda, Končar i dr..

  Original link path: /korovi.html
  Open archive

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: / Reference.. - reference.. jedina je tvrtka na ovom dijelu Europe koja je obavila deratizaciju voluharica na površini od 6000 hektara (lonjsko polje dožine 20 km i širine 3 km).. Jedini smo obavljali DDD usluge za potrebe UNPROFOR-a zadovoljavajući stroge kriterije i visoke standarde SAD i Velike Britanije.. usluge DDD trenutno obavlja u preko 2000 poduzeća i ustanova na čitavom teritoriju R.. Hrvatske.. Prisutni smo u svim granama industrije i u svim važnijim ustanovama i državnim institucijama.. Imamo najmodernije skladište za biocide.. ( oznake T i T+ ), 17 vozila u vlasništvu, sva potrebna i najmodernija zaštitna sredstva za radnike, preko 60 različitih modernih aplikatora i uređaja za obavljanje DDD usluga.. do sada je obavljala usluge sistematske deratizacije u mnogim mjestima Republike Hrvatske kao na pr.. Zagreb, Slavonski Brod, Samobor, Karlovac, Ogulin, Vrbovsko, Knin, Šibenik, Dubrovnik, Krapina, Ludbreg, Križevci, Kutina, Novska, Požega, Osijek,  ...   te smo obavili zaštitu u crkvama u Našicama, Puli, Karlovcu, Kutini, Ivanić Gradu, Varaždinu, Sisku, Zagrebu, a dijelove ili čitave zbirke umjetnina u muzejima u Zagrebu, Varaždinu, Kutini, Velikoj Gorici, Sisku, Dubrovniku, Šibeniku.. Dezinsekciju komaraca Sanitacija d.. obavljala je u gradovima: Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Kutini, Županji, Vukovaru i mnogim manjim mjestima.. POSEBNE POGODNOSTI:.. - provođenje uluga fumigacije drvene ambalaže i izdavanje certifikata za izvoznike u prekomorske zemlje i EU sukladno međunarodnom propisu ISPM 15.. - izrada potrebne dokumentacije za provođenje DDD mjera po HACCP sustavu.. - obavljanje d.. usluga u velikim objektima ili površinama – 11 mobilnih ekipa sa svom potrebnom opremom.. - obavljanje usluga u skladu sa standarima ISO i sustavu HACCP.. - usluge obavljamo u bilo koje vrijeme koje Vama odgovara (subota, nedjelja, praznici).. - vrhunska stručna radna snaga – dr.. medicine, agronom, dr.. veterine, 3 sanitarna inženjera, 4 sanitarna tehničara..

  Original link path: /reference.html
  Open archive

 • Title: SANITACIJA d.d.
  Descriptive info: Naši profesionalni timovi u akciji.. Usluga deratizacije.. Usluga dezinsekcije.. Dezinsekcija kanalizacije.. Dezinsekcija komaraca.. Fumigacija stambenog objekta.. hr..

  Original link path: /album.html
  Open archive •  


  Archived pages: 13