www.archive-org-2014.com » HR » S » SANATIO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 7 . Archive date: 2014-11.

 • Title: Dezinfekcija Dezinsekcija Deratizacija | Sanatio d.o.o.
  Descriptive info: .. Sanatio d.. o.. Slavenskog 1 (SC Prečko).. Bolnička 34 c.. 10000 Zagreb.. tel: 01/3435-241.. fax: 01/3435-477.. e-mail:.. info@sanatio.. hr.. ».. provjerite naše reference.. saznajte više o uslugama.. pošaljite nam svoj upit.. POČETNA.. O NAMA.. LOKACIJA.. KONTAKT.. DDD.. OSTALE USLUGE.. REFERENCE.. Imate problema sa štetočinama?.. OSTAVITE TIGRA NA LANCU.. ZOVITE SANATIO.. DEZINSEKCIJA.. Zajednički naziv za skup preventivnih i kurativnih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga stetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih insekata - člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemiravači ili skladišni štetnici na hrani.. Dezinsekcija podrazumijeva i način sprječavanja ulaženja i  ...   bolesti ili skladišni štetnici, a zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije predstavljaju veliku opasnost po čovjeka i njegovu okolinu.. Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.. DEZINFEKCIJA.. Dezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama.. Tijekom provođenja mjera dezinfekcije dozvoljeno je koristiti tehniku primjene, odnosno način primjene dezinficijensa i koristiti odobreno sredstvo za koje je dokazana učinkovitost, a s obzirom na način izloženosti, neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće uzrokovati onečišćenje radnih površina, predmeta, prostora ili objekata.. SVA PRAVA PRIDRŽANA SANATIO d.. | designed developed by..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Reference | Sanatio d.o.o.
  Descriptive info: Zahvaljujući profesionalnom pristupu i najvišim standardima, povjerenje su nam ukazale neke od najvećih domaćih i svjetskih tvrtki:.. i drugi.. Obratite nam se s povjerenjem!..

  Original link path: /reference.html
  Open archive

 • Title: Dezinfekcija Dezinsekcija Deratizacija | Sanatio d.o.o.
  Descriptive info: Dezinsekcija.. će se provoditi aplikacijom emulzije insekticida tlačnim prskalicama zapremnine 5 lit.. odnosno, ako to veličina i namjena prostora zahtijeva, motornim prskalicama zapremine 12 litara.. Tretiranje će se provoditi u prostorima koji su predviđeni planom (skladišta, kancelarijski prostori, sanitarni čvorovi, te garderobe), a tretirat će se spojevi zida i poda te svi mogući prostori gdje bi moglo doći do razvoja i zadržavanja insekata (npr.. razne pukotine na zidovima, okviri vrata i prozora, oko peći, sifona i sl.. ).. Za istjerivanje insekata iz njihovih skrovišta te kod tretiranja raznih električnih instalacija vršit će se aplikacija insekticida u obliku praha i to ručnim ili električnim prašilicama.. Kod eventualne infestacije letećim insektima te onim insektima koji se zadržavaju uz prozore i u gornjim dijelovima prostora (ose, muhe, komarci.. ) primjeniti će se metoda zamagljivanja hladnim aerosolom pomoću Hurrican aparata ili termoaplikacija tj.. metoda toplog zamagljivanja pomoću Swingfog aparata kapaciteta 5 litara.. Za.. preventivnu dezinsekciju.. koristit će se neki od sljedećih insekticida s obzirom na namjenu prostora i vrstu štetnika koji se suzbijaju:.. KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA.. AKTIVNA TVAR.. PROIZVOĐAČ.. Neopitroid 20 EC.. 200 g/l permetrin.. Veterina d.. Kalinovica.. Neopitroid alfa 1L.. 60 g/l alfacipermetrin.. Insekticid coopex dimni.. Permetrin 13.. 5 % w/w.. Bayer.. Aqua K-othrine.. Permetrin.. K-othrine SC 25.. deltametrin - 25g/l.. GEKO gel.. imidiacloprid 2,15 % w/w.. Vebi Istituto Biochimico s.. r.. l.. Premise gel.. imidaklorpid 2,15 % w/w.. Draker 10.. 2.. Cipermetrin 10%.. Agita 10 WG.. 10 % liametiksam.. Nov Artis.. zamagljivanje.. koristit će se sljedeći preparati:.. NEOPITROID PREMIUM.. 200 g/lit permetrin.. NEOPITROID EC 20.. Sva gore navedena sredstva imaju dozvolu za primjenu u RH, a tehničke karakteristike sa uputstvima za upotrebu i mjerama opreza sastavni su dio plana.. ELEKTROUBIJAČI INSEKATA.. Opis uređaja.. Elektro – ubijači insekata, tj.. uređaji za električno uništavanje letećihm insekata (electric fly killer – EFK ) svojom UV svjetlošću, koju proizvode actinic fluorescentne UV lampe, privlače leteće insekte i svrha im je kontrola letećih insekata unutar objekta.. Dodatno, UV lampe imaju i germicidni učinak.. Unutar EFK uređaja, između UV lampi se nalazi mrežica pod naponom.. Leteći insekti privučeni svjetlošću UV spektra, dolaze u kontakt sa mrežicom čiji napon ih ubija, a ubijeni insekti padaju na dno uređaja u posudu gdje se mogu brojati i počistiti.. Postoji više modela EFK uređaja koji se međusobno razlikuju po broju UV lampi, odnosno po površini koju štite.. Frekvencija mijenjanja UV lampi ovisi o tehničkoj dokumentaciji proizvođača lampi.. Potrebno je vršiti kontrolu EFK uređaja u objektima u kojima su postavljeni i očistiti uređaje, a svaka  ...   se ista mora mijenjati zbog ulijepljenih insekata što iziskuje određene troškove.. Mehanizam djelovanja kod navedenog uređaja je da insekti privučeni svjetlošću „žarnom niti“ budu ubijeni, (ne raspršuje ih u okolinu) padnu u pliticu u podnožju uređaja te se prilikom održavanja (čišćenja) uređaja počiste.. Aparati su ispitani na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, te ne predstavlja opasnost za ljude koji u njegovoj okolini rade i borave.. Rok isporuke je 20 dana od zaprimanja narudžbenice.. (ukoliko ih nemamo na skladištu).. Rok plaćanja: 50% avansno, ostatak - 15 dana od zaprimanju računa.. Isporuka, FCO skladište isporučitelja.. Naručitelj treba osigurati potreban izvor električne energije (električarske radove) 220 V – 240V - 50 Hz.. Najprodavaniji tip uređaja je EX 40, kojega i Vama preporučamo.. Aparati su u uporabi u svim poslovnicama Kauflanda Hrvatska k.. d.. , Pliva Hrvatska d.. , M.. I.. Braća Pivac Vrgorac d.. , Kvasac d.. , te u mnogim ugostiteljskim objektima.. Deratizacija.. se provodi postavljanjem mamaka u velikim i malim deratizacijskim kutijama izrađenim od tvrde plastike, na čijem poklopcu je natpis “OTROV - NE DIRATI”.. Uz svaku postavljenu kutiju nalijepi se i obavijest “PAZI OTROV !” na zidu ili nekom drugom vidnom mjestu kao dodatno upozorenje da se te kutije ne diraju.. Za preventivnu deratizaciju koriste se rodenticidi iz skupine antikoagulanata i to 1.. i 2.. generacija ovisno o vrsti štetnika koje suzbijamo ili očekujemo na određenom prostoru.. Koriste se neki od slijedećih preparata:.. Brodilon mamak.. 0,005 % bromadiolona.. Brodilon pelete.. Trapper ljepilo.. -.. Bell Lab.. Za deratizaciju na vlažnim područjima (npr.. kanalizacijski otvori i sl.. ) kao i kod vršenja vanjske deratizacije koriste se slijedeći rodenticidi:.. Brodilon parafinski blokovi.. BROMACHEM BLOK.. Osim postavljanja deratizacijskih kutija sa zatrovanim mamcima postavljaju se i klopke tj.. kartoni sa ljepilom tamo gdje je to potrebno i moguće postaviti, te trapper ljepilo.. Zaposlenim djelatnicima u skladištima zabranjeno je diranje, premještanje ili otuđivanje kutija za deratizaciju, odnosno mamaka.. U slučaju pronalaženja uginulih štetočina na terenu na kojem se provodila deratizacija obavještava se D.. D.. služba koja provodi deratizaciju na navedenom području te se ona skrbi za zbrinjavanje navedenog otpada.. Tvrtka Sanatio d.. sklopila je ugovor s tvrtkom.. TermoClean.. s kojoma surađujemo u cilju neškodljivog zbrinjavanja otpada, od otpadne ambalaže do uginulih štetočina.. Dezinficijensi.. koji će se koristiti u tu svrhu su:.. Vetodez.. 4,5g didecildimetilamonijklorid.. Pliva d.. u suradnji s.. Kalinovica.. Cetavlon V.. 200 g/lcetrimid.. Izosan G.. 100% troklozen natrij.. Svi ti dezinficijensi djeluju na gram (+) i gram (-) bakterije, te na alge, gljivice i raznolike viruse..

  Original link path: /ddd.html
  Open archive
 •  

 • Title: Dezinfekcija Dezinsekcija Deratizacija | Sanatio d.o.o.
  Descriptive info: Slavenskog 1.. (Shopping centar Prečko).. mbenic@sanatio.. kresimir.. bolfan@sanatio.. sasa.. kecman@sanatio.. POŠALJITE NAM UPIT.. Ime i prezime:.. Broj telefona:.. E-mail adresa:.. Vaša poruka:..

  Original link path: /kontakt.php
  Open archive

 • Title: O nama | Sanatio d.o.o.
  Descriptive info: zapošljava kvalificirano osoblje, od kojih izdvajamo mr.. sc.. veterine, dipl.. ing.. biologije, dipl.. agronomije i sanitarne ing.. Svi djelatnici angažirani na poslovima DDD-a osposobljeni su za kvalitetno i sigurno obavljanje radova.. Prema Zakonu o kemikalijama (NN 150/05) djelatnici su osposobljeni za rad s opasnim kemikalijama pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju, te su prošli program stručnog usavršavanja i osposobljavanja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Sukladno čl.. 16 st.. 1.. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (NN 35/07), naši djelatnici od jeseni 2008.. godine pohađaju program DDD Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera.. Posjedujemo vozila i opremu za obavljanje i najzahtjevnijih poslova.. Tvrtka pruža kompletne stručne usluge sanitarne zaštite, počevši od izrade obvezatnog Plana i programa mjera, provedbe, edukacije zaposlenih i monitoringa, odnosno u potpunosti provodi obvezatne DDD mjere na način određen Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije /NN RH br.. 35/07/ za što posjeduje rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a za obavljanje poslova sanitarne zaštite u oblasti veterine i rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Uprava za veterinarstvo.. Politika kvalitete i zaštite okoliša.. Temelj uspješnog poslovanja SANATIO d.. je propisana razina kvalitete pružanja usluga DDD, a politika integriranog sustava upravljanja predstavlja osnovu unaprjeđivanja i stalnog poboljšanja integriranog sustava upravljanja tvrtke.. Kontinuirano provođenje i unapređenje poslovanja  ...   predlaganje mjera za poboljšanje implementiranog sustava upravljanja.. Sukladno tome omogućena je stalna edukacija i usavršavanje svih radnika u tvrtki u cilju poboljšanja poslovanja.. Briga za zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i zahtjeva kupca za sigurnost hrane ugrađena je u svijest svih zaposlenika tvrtke, identificirani su značajni aspekti okoliša i postavljeni ciljevi za sprječavanje ili smanjenje njihovog utjecaja na okoliš.. Sigurnost svakog radnika i sredstava rada, a posebno sigurnost cijele društvene zajednice stalna je briga odgovornih, ali i svih radnika, što nam uz uvažavanje ekoloških normi i zaštite okoliša treba donijeti zadovoljstvo rada i poštovanje naših kupaca i dobavljača.. Politika integriranog sustava upravljanja temeljni je dokument i sastavni dio Priručnika integriranog sustava upravljanja, u skladu je sa svim ostalim dokumentima tvrtke SANATIO d.. , a zadaća je i uprave i svih radnika da se pridržavaju svih zakonskih propisa i internih uputa, svatko u svojem djelokrugu rada.. Politika integriranog sustava upravljanja javno se obznanjuje, kako bi sve zainteresirane strane znale stavove Uprave, a radnici mogli aktivno sudjelovati u njenom ostvarivanju.. Zagreb, 2.. travnja 2013.. Direktor.. Marijan Benić.. Opći podaci.. Naziv:.. SANATIO d.. za usluge.. Skraćeni naziv:.. Sjedište i adresa:.. Zagreb, Bolnička cesta 34 c.. Temeljni kapital:.. 20.. 000,00 kn uplaćen u cijelosti.. Predsjednik uprave:.. dr.. sc.. Marijan Benić dr,vet.. med.. spec.. medicinske sanitacije.. Registarski sud:.. Trgovački sud u Zagrebu.. MBS:.. 080659242.. IBAN:.. HR83 2340 0091 1103 37074, otvoren kod Privredne banke Zagreb.. OIB:.. 70241049761..

  Original link path: /o_nama.html
  Open archive

 • Title: Lokacija | Sanatio d.o.o.
  Descriptive info: Bolnicka 34 c.. saznajte vise o uslugama..

  Original link path: /lokacija.html
  Open archive

 • Title: Ostale usluge | Sanatio d.o.o.
  Descriptive info: DEODORIZACIJA.. ERADIKACIJA KOROVA.. ZAŠTITA OD PTICA.. ZAŠTITA BILJA.. Dezodorizacija.. prostora vrši se pomoću automatskih aerosolnih dozirnih sistema i mirisnih aerosola – ampula engleskog proizvođača TEHNICAL CONCEPTS INTERNATIONAL LTD: AUTOMATIC AEROSOL DISPENSER (.. Automatski aerosolni dozirni sustav.. ).. S ugrađenom 'pametnom' čip tehnologijom:.. omogućuje dugotrajan pouzdan rad.. ugrađena audio i svjetlosna signalizacija: rada, ispražnjenosti baterija i aerosola.. duži vijek trajanja baterija (do 2 godine).. smanjena veličina uređaja na najmanju moguću mjeru.. svijetleći (jasno vidljivi) indikatori.. Svako punjenje: 3000 djelovanja.. Mogućnost rada: 24 sata, samo danju, samo noću.. Intervali prskanja: 5 do 25 minuta.. vrijeme trajanja.. 24 sata.. dan-no.. (12 sati rada).. 5 minuta.. 10 dana.. 20 dana.. 10 minuta.. 40 dana.. 15 minuta.. 30 dana.. 60 dana.. 20 minuta.. 80 dana.. 25 minuta.. 50 dana.. 100 dana.. Izbor mirisa.. 13 različitih vrsta: Illusions, Inspirations, Sensations, Clean sense, Floral sense, Radiant sense, Tranquil sense, Vibrant sense, Anticipation, Expressions, Impressions, Perceptions, Reflections, Discretion, Devotion.. Odour neutrali: eliminira miris dima cigarete, tjelesne i životinjske mirise….. Swak professional: učinkovita kontrola svih insekata knock-down efektom (muhe, komarci…).. Postupcima uništavanja jednogodišnjih i višegodišnjih korova primjenom herbicida pribjegava se u slučajevima kada je potrebno uništiti korove na nekom prostoru, a to nije moguće primjenom mehaničkih postupaka kao naprimjer: čupanje mladih biljaka, košnja, okopavanje i sl..  ...   u polumjeru od 15 metara.. Možemo birati između različitih brzina produciranja zvuka ili konstantnog emitiranja svakih 15 sekundi, jačine 20 kHz ili kod promjenjive brzine između 20-30 kHz.. Promjena frekvencije i brzine čine ovaj uređaj teško adaptibilnim za ptice.. 2.. Bird-Proof; Hot-foot; 4-the Birds.. Navedena imena su komercijalni nazivi sredstava sličnog sastava i namjene, a služe kao repelenti za ptice.. U većini slučajeva sadrže tvari kao što su polyethylene ili polybutylene koji odavajući toplinu kod ptica izazivaju efekt „vrućeg stopala“, pa ptice izbjegavaju mjesta tretirana ovim sredstvima.. Dolaze u obliku tekućine ili gela koji se lako aplicira na prethodno dobro očišćenepovršine.. Pravilno apliciran ostaje djelatan oko godinu dana.. 3.. Bird-net; Netting.. Ovi nazivi koriste se za mreže kojima se fizičkim putem mogu zaštititi određena područja od prisutnosti ptica.. Lako se postavljaju, čvrste su i obično imaju garanciju od nekoliko godina.. 4.. Šiljci.. Šiljci su jedna od najsigurnije i najefikasnije zaštite, izrađeni od nehrđajućeg čelika ili poli-karbonata.. Fizički sprečavaju slijetanje ptica na podeste, znakove, spomenike i slične površine Vrlo lako se postavljaju i imaju dug vijek trajanja.. Vrste šiljaka.. jednoredni šiljci.. dvoredni šiljci.. troredni šiljci.. četveroredni šiljci.. Zaštita bilja.. (šume, nasadi, perivoji, ukrasno bilje, voće, povrće) uključuje:.. suzbijanje štetočina bilja.. suzbijanje nametnika (štetni insekti).. suzbijanje uzročnika bolesti(gljivice, virusi, bakterije)..

  Original link path: /ostale_usluge.html
  Open archive •  


  Archived pages: 7