www.archive-org-2014.com » HR » T » TISNO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 451 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Službene stranice Općine Tisno
  Descriptive info: .. Facebook.. RSS.. Youtube.. Naslovna.. Upravni odjeli.. Tajništvo.. Upravni odjel za financije i javne prihode.. Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove.. Komunalno i prometno redarstvo.. Načelnik.. Vijeće.. Ustrojstvo Općinskog vijeća.. Sjednice Općinskog vijeća 2012.. Sjednice Općinskog vijeća 2013.. Sjednice Općinskog vijeća 2014.. Dokumenti.. Statut Općine Tisno.. Proračun Općine Tisno.. Grb i zastava.. Važeći akti.. Misija i vizija.. Javna nabava.. 2012.. 2013.. 2014.. Bagatelna nabava.. Vijesti.. Pregled vijesti.. Aktualnosti i zanimljivosti.. Arhiva vijesti 2007-2013.. Betina.. OpŠirnije.. Jezera.. Tisno.. 1.. 2.. Novosti i najave.. Raspisana javna nabava za izgradnju i adaptaciju betinskog Muzeja brodogradnje.. Detalji.. Srp 16, 2014 2:33 pm.. Općina Tisno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavila objavila javnu nabavu za rekonstrukciju postojeće građevine Muzeja brodogradnje.. Ponude se dostavljaju na adresu Naručitelja:.. Općina Tisno, Uska ulica 1, Tisno.. , bez obzira na način dostave.. do zaključno 08.. kolovoza 2014.. godine do 14:00 sati.. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vratit će se ponuditelju neotvorene.. Javno otvaranje ponuda održati će se 08.. godine u 14:00 sati u prostorijama Općine Tisno.. Na otvaranju ponuda može biti nazočna i aktivno sudjelovati ovlaštena ili opunomoćena osoba ponuditelja, uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti, a nazočiti mogu i druge osobe.. Opširnije +.. Općina Tisno zaposlila pomoćnog komunalnog redara.. Srp 16, 2014 2:15 pm.. Općina Tisno je zbog više posla tijekom turističke sezone, zaposlila pomoćnog komunalnog redara koji će osim svojih redovnih poslova iz domene komunalnog redarstva baviti i problematikom sređivanja stanja u jezerskoj uvali.. On će pratiti proces formiranja jedinstvenog registra plovila u jezerskoj luci, a koji je započeo početkom ovog mjeseca.. Naime, do kraja ove godine provesti će se postupak utvrđivanja lučkog područja unutar obuhvata luke otvorene za javni promet u Jezerima, te će se početkom 2015.. godine potpisati ugovor između Lučke uprave Šibensko-kninske županije te komunalnog poduzeća Ježinac d.. o.. , Tisno kojim će se upravljanje lukom otvorenom za javni promet u Jezerima povjeriti komunalnom poduzeću Ježinac d.. , Tisno.. JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta/ulica u naselju Dubrava kod Tisna.. Srp 15, 2014 2:12 pm.. Općina Tisno započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta/ulica, naziva.. „Vlašići" (dio) – „Vodanovi" – „Frkići" – „Meštrovi" – „Put Jandrića" – „Špadine II"  ...   prezentacijskog centra NP Kornati i PP Vransko jezero.. Odluka o osnivanju Muzeja betinske drvene brodogradnje.. Završeno hortikulturalno uređenje uvale Zdrače u Betini.. Oglas za prijam u službu - pomoćni radnik u komunalnom redarstvu.. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Općina Tisno potpisali ugovor o povratu predujma iz 2002.. Godine.. Dan državnosti - polaganje vijenaca na središnji križ na groblju Sv.. Duha u Tisnome.. Čestitka povodom Dana državnosti.. Početak.. Prethodno.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. Slijedeće.. Kraj.. Aktualno.. Općina Tisno na godišnjem skupu europskih ruralnih općina u Belgiji.. Nakon prezentacije koju je odradio Karlo Klarin uslijedila su čestitanja, kako od velikog broja domaćih ljudi tako i članova Zajednice od baltičkih zemalja preko Danske i istočnoeuropskih do mediteranskih zemalja.. EU_charter.. Večeras u Tisnome - Free Music Festival.. Večeras na trgu Rudina u Tisnome s početkom u 12,30 sati.. festivali.. Idriti se mora.. regate.. Zanimljivosti iz povijesti.. O postanku i imenu Tisnog.. Izvor: Toponimija otoka Murtera.. povijest.. Poljoprivreda i stočarstvo prije 100 godina.. Informacije.. Pristup informacijama.. Građenje i prostorni planovi.. LEGALIZACIJA - rokovi i obavijesti.. Koncesijska odobrenja.. Program socijalnih potreba.. Natječaji - Javni pozivi.. SLUŽBENI GLASNIK Općine Tisno.. Zahtjev - obavijest o namjeni zemljišta.. Uklanjanje zahvata u prostoru.. Pratite.. Aktualnosti.. Institucije.. Mjesni odbori.. Ježinac d.. za komunalne djelatnosti.. Dječji vrtić Vrapčić.. Dom za starije i nemoćne osobe.. DVD Tisno.. Knjižnica i čitaonica Tisno.. Adresar udruga i neprofitnih organizacija.. Turistička zajednica Općine Tisno.. Turistička zajednica mjesta Betina.. Turistička zajednica mjesta Jezera.. Općinska naselja.. Općina Tisno.. Betina.. Dazlina.. Dubrava kod Tisna.. Jezera.. Ivinj.. Fotogalerije.. Impressum.. BETINA.. JEZERA.. DAZLINA.. IVINJ.. DUBRAVA KOD TISNA.. TISNO.. Copyright © 2013.. Sva prava pridržana.. Korisni linkovi.. Šibensko-kninska županija.. Moja uprava.. E-zemljišnik.. Katastar.. Šibenik Meteo.. Crveni križ Šibenik.. Murter - otok otoka.. otočni radio Kornati.. tz šibensko-kninske županije.. porezna uprava.. lokalna hrvatska.. Kontakt.. 022 439-262.. 022 439-260.. OPĆINA TISNO.. Uska ulica 1 22240 TISNO.. opcina@tisno.. hr.. Uredovno vrijeme 08,00-15,00 utorak i četvrtak.. Svrha ovih Web stranica je pružanje informacija i ostvarivanje funkcija kojima će se:.. povećati transparentnost rada Općinske uprave,.. poboljšati uključenost građana u rad lokalne samouprave,.. pružiti dodatne mogućnosti kontaktiranja građana s dužnosnicima Općine,.. omogućiti međusobnu komunikaciju i razmjenu mišljena građana,.. Mještane Općine Tisno molimo za suradnju a svaki poticaj, pohvala i kritika bit će dobrodošli.. Administrator stranice.. Mirjana Pavić.. e-mail:.. admin@tisno..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Službene stranice Općine Tisno
  Original link path: /hr
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Tajništvo
  Descriptive info: Nalazite se ovdje:.. Naslovnica.. Upravni odjeli.. Tajništvo.. Viši stručni suradnik za.. pravne poslove.. Marijana Pavić, dipl.. iur.. Tel: +385 (0)22/ 439-264.. e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Administrativna tajnica.. u uredu načelnika.. Dušanka Juraga.. Tel: +385 (0)22/ 439-262.. Fax:+385 (0)22/ 439-260.. DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA.. obavlja stručne i administrativne poslove službenog protokola i društvenih kontakata za potrebe Načelnika  ...   objavljivanje akata, priprema i izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti.. vodi poslove evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa za upravne odjele Općine.. vodi poslove ekonomata i održavanja prostorija poslove prijemne kancelarije.. vodi poslove arhive i otpreme pošte.. pružanje pravne pomoći mjesnim odborima i ustanovama čiji je osnivač Općina.. poslovi u svezi prava na pristup informacijama,.. poslovi vezani za prijedloge i inicijative građana.. sudjelovanje Općine u sudskim sporovima..

  Original link path: /hr/uprava/tajnistvo
  Open archive
 •  

 • Title: Upravni odjel za financije i javne prihode
  Descriptive info: Upravni odjel za financije i javne prihode.. Pročelnica upravnog.. odjela za financije i.. javne prihode.. Daniela Bilan, dipl.. oec.. Tel: +385(0)22 439-268.. Fax: +385(0)22 439-812.. Viši stručni suradnik.. za proračun.. Mirjana Pavić, bacc.. Tel: +385 (0)22 439-262.. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota.. Knjigovodstveni.. referent.. obračun komunalne.. naknade.. Vera Šljokić.. Tel: +385 (0)22 439-262/lokal 5.. obavlja poslove u svezi s općinskim proračunom.. prati ostvarenje proračunskih prihoda i rashoda.. izrađuje analize o kretanju prihoda i rashoda Općine Tisno.. izrađuje nacrt proračuna i izvješće o izvršenju proračuna Općine Tisno.. izrađuje financijske i statističke izvještaje.. vodi evidenciju prihoda i obaveza u analitičkoj evidenciji Općine.. izdaje naloge za plaćanje vezana za izvršenja Općine Tisno.. evidentira imovinu  ...   svih općinskih prihoda.. obavlja poslove pripreme i izrade dokumentacije na realizaciji razvojnih projekata u suradnji s drugim odjelima.. obavlja poslove vezane uz isplatu plaća i naknada.. sastavljanje zakonom propisanih financijskih izvješća o poslovanju proračuna za potrebe Ministarstva financija i Državne revizije.. praćenje propisa vezanih uz javnu nabavu.. poslovi informatičke potpore.. praćenje investicija značajnih za razvoj općine.. rukovođenje poslovima prilikom obavljanja revizije godišnjeg financijskog poslovanja Općine.. predlaganje svih akata iz nadležnosti upravnog odjela načelniku i Općinskom vijeću.. praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije.. sudjelovanje u obavljanju javnih potreba na području društvenih djelatnosti.. obavlja i druge poslove iz nadležnosti Općine Tisno u području financija i javnih prihoda.. Slijedeće..

  Original link path: /hr/uprava/upravni-odjel-za-financije-i-javne-prihode
  Open archive

 • Title: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove
  Descriptive info: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove.. Pročelnik upravnog.. odjela.. Ivica Pirjak, dipl.. ing.. Tel: +385 (0)22 /438-238.. Stručni suradnik za.. prostorno uređenje.. i planiranje.. Marijana Šimić, bacc.. za inf.. menag.. Tel: +385 (0)22 / 438-238.. upravni poslovi djelokruga Općine Tisno iz područja prostornog i urbanističkog planiranja.. poslovi komunalnog gospodarstva, graditeljstva, prometa i veza, uređenja i održavanja naselja.. poslovi vodoopskrbe i odvodnje, zaštite  ...   za Općinu Tisno.. osigurava različite oblike potpore poduzetničkih aktivnost.. imovinsko-pravne poslovi za Općinu Tisno.. pripremanje prijedloga vezane za gospodarenje općinskom imovinom.. obavlja poslove iz područja poljoprivrede.. poslovi brige o djeci predškolskog odgoja.. obavlja poslove kulture, športa, informiranja, zdravstva i socijalne skrbi i vatrogastva.. priprema nacrte odluka iz nadležnosti odjela.. poslovi praćenja mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, RH i drugih subjekata..

  Original link path: /hr/uprava/upravni-odjel-za-imovinsko-pravne-poslove-prostorno-uredenje-i-planiranje-te-komunalne-poslove
  Open archive

 • Title: Komunalno i prometno redarstvo
  Descriptive info: Komunalno i prometno redarstvo.. Uredovno vrijeme:.. Ponedjeljak-petak 08,00-15,00.. Voditelj komunalnog.. i prometnog redarstva.. Davor Antić, bacc.. javne uprave.. Tel: + 385 (0)22/439-262.. Mobilni telefon: + 385 (0)98 408-924.. Komunalni redar.. Ivan Malizija.. Mobilni telefon: +385 (0)98 9804-563.. Ante Pirija, struč.. spec.. ing.. traff.. Mobilni telefon: +385 (0)99 5293-730.. DJELOKRUG POSLOVA REDARSTVA.. briga i nadzor svih javnih i javnoprometnih površina, zelenih zona, plaža i  ...   za zaštitu i spašavanje te centrima za uzbunjivanje 112, policijom i sl.. u interesu Općine Tisno.. komunalno redarstvo stoji na raspolaganju građanima u svim slučajevima nepoštivanja komunalnog reda.. u turističkoj sezoni intezivna je i suradnja sa turističkim zajednicama na području općine Tisno u smislu interventnih djelovanja u turističkoj sezoni.. kordinacija i kontrola rada pauk, parking službe i održavanja kulturnog ljeta tijekom turističke sezone..

  Original link path: /hr/uprava/upravni-odjel-za-imovinsko-pravne-poslove-prostorno-uredenje-i-planiranje-te-komunalne-poslove/komunalno-i-prometno-redarstvo
  Open archive

 • Title: Načelnik
  Descriptive info: U Općini Tisno kao jedinici lokalne samouprave koja ima manje od 10.. 000 stanovnika, općinski načelnik ima jednog zamjenika.. Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.. Sukladno provedenim izborima za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, održanim 19.. svibnja 2013.. godine izabrani su:.. Načelnik.. Ivan Klarin.. tel: +385 (0)22 439-262.. Zamjenik načelnika.. Miljenko  ...   i zastupanje Općine Tisno.. Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik skladu sa Statutom.. Općinski načelnik u skladu sa Statutom može obavljanje poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje..

  Original link path: /hr/nacelnik
  Open archive

 • Title: Ustrojstvo Općinskog vijeća
  Descriptive info: Vijeće.. Ustrojstvo Općinskog vijeća.. Ustroj Općinskog vijeća.. 18.. lipnja 2013.. godine.. , u 12,30 sati u prostorijama općinske vijećnice, održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno.. Sjednicu je otvorila predstojnica Ureda državne uprave, Edita Grubišić.. Nakon utvrđenog kvoruma i odabira mandatne komisije (Berislav Garofulić, Karlo Klarin, Jelena Obratov), verifikacije mandata izabranih vijećnika i njihovih zamjenika, vođenje sjednice je preuzeo Berislav Garofulić kao prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.. Svečanom prisegom novi vijećnici su postali:.. Berislav Garofulić (SDP-HNS),..  ...   (HDZ-HSP AS),.. Nevijo Bilan (HDZ-HSP AS),.. Damir Vodanov (HDZ-HSP AS),.. Branko Pavlov (A-HSS),.. Kristijan Klarin (grupa birača),.. Ante Marača (Hrvatski laburisti).. Marin Frkić (HSS).. Vijećnici u mirovanju :.. Kristijan Jareb (grupa birača) - zamjena Joso Čorkalo.. Joso Čorkalo (grupa birača) - zamjena Ante Grubišić.. Davor Antić (SDP-HNS) - zamjena Ema Kapov.. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.. Ante Grubišić.. Velimir Reškov.. Karlo Klarin.. Novoizabrani vijećnici su nakon toga izabrali:.. Petra Jakovčeva.. kao predsjednika Općinskog vijeća,.. kao zamjenike predsjednika.. Branka Pavlova i Zorana Bokana.. Podijeli..

  Original link path: /hr/opcinsko-vijece/ustrojstvo-opcinskog-vijeca
  Open archive

 • Title: Sjednice Općinskog vijeća 2012
  Descriptive info: Sjednice Općinskog vijeća 2012.. Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održanih u 2012.. godini.. 19.. redovna sjednica - Izvješće.. 20.. 21.. izvanredna sjednica - Izvješće.. 22.. 11.. 23..

  Original link path: /hr/opcinsko-vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2012
  Open archive

 • Title: Sjednice Općinskog vijeća 2013
  Descriptive info: Sjednice Općinskog vijeća 2013.. Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno održanih u 2013.. 24.. 25.. Novi saziv Općinskog vijeća.. konstituirajuća sjednica - Izvješće..

  Original link path: /hr/opcinsko-vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2013
  Open archive

 • Title: Sjednice Općinskog vijeća 2014
  Descriptive info: Sjednice Općinskog vijeća 2014.. Izvješća sa sjednica Općinskog vijeća održanih u 2014.. redovna sjednica - Izvješće..

  Original link path: /hr/opcinsko-vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2014
  Open archive •  


  Archived pages: 451