www.archive-org-2014.com » HR » T » TAURUS-COMPUTERS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Taurus Computers
  Descriptive info: .. TAURUS COMPUTERS.. Va partner u fiskalizaciji.. Početna.. Cjenik.. Download.. Programi.. Ugostiteljstvo.. Trgovina.. Pekarstvo.. Prijevoznici.. Korisnici.. 1.. Program Minotaur Ugostitljstvo namjenjen je vo enju svih vrsta ugostiteljskih objekata.. Svojim mogu nostima zadovoljava kako male kioske s brzom hranom tako i velike rastorane sa više naplatnih mjesta i konobara.. opŠIRNIJE.. Minotaur Ugostiteljstvo.. 2.. Program Minotaur Trgovina sadržava osim pla e gotovo cjelovito riješenje za obrtnike.. Kompletno riješena malo i vele prodaja sa svim prate im dokumentima i pregledima uklju uju i i maloprodajnu kasu.. Prodaje se u nekoliko oblika.. OPŠIRNIJE.. Minotaur trgovina.. 3.. Program Minotaur pekarstvo je cjelovito rije enje za vodenje pekarskog poslovanja.. Osim prodaje i proizvodnje i distribucije, program sadr i i sve trgovacke dokumente i preglede pa cini kompletno rije enje za jednu pekaru.. Minotaur pekarstvo.. 4.. Knjiga KEUB.. Program namjenjen pekarama koje vec imaju rije en trgovacki dio poslovanja ili su uzeli samo maloprodajnu kasu.. Sadr i unose normativa, artikala, sirovina i osim same knjige KEUB sadr i i materijalne kartice za kompletno pekarsko poslovanje.. 5.. Evidencija za autoprijevoznike.. Jednostavan program namjenjen autoprijevoznicima.. Sadr i ponude, racune, otpremnice, narud benice, pregled placanja i naplate te dosta izvje taja po datumima, partnerima.. Unos artikala ili opisa usluge.. Autoprijevoznik.. Fiskalizacija!!!.. Tko i kada!!!.. Od 01.. 01.. 2013.. Veliki i srednji obveznici prema odredbama Zakona o računovodstvu, te obveznici koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane i pi e (Oznaka I područja NKD 2007.. ).. 04.. Obveznici koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala (Oznaka G područja NKD 2007.. ), te obveznici koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18.. stavka 2.. Zakona o porezu na dohodak.. 07.. Svi ostali obveznici fiskalizacije.. Niža stopa PDV-a za ugostitelje!.. Od 1.. siječnja 2013.. godine e se  ...   - fizička osoba obveznik poreza na dobit članak 2.. Zakona o porezu na dobit.. - pravna osoba obveznik poreza na dobit ( trgovačka društva i ostali ), ako su obveznici izdavanja računa prema posebnim propisima članak 2.. to prvo uciniti? Kako fiskalizirati u tri koraka?.. Prva i osnovna stvar koju mora napraviti svaki obveznik fiskalizacije je izvaditi.. digitalni certifikat u poslovnicama Fine.. Ukoliko ima racunalo sa POS pisacem i internet konekciju dovoljno je da.. pozove nas.. , i mi cemo uciniti sve ostalo.. ukoliko ne posjedujete opremu opet nam se obratite i rije t cemo i taj problem na obostrano zadovoljstvo.. Nakon to ste.. nas nazvali.. , mi dolazimo na va u lokaciju instaliramo sve potrebne programe, certifikate i za tite i naravno Vas i Va e osoblje obacavamo za rad na na im programima.. Na i programi su jednostavni, vec dugo prisutni na tr i tu i dovoljno Vam je sat ili dva edukacije da ovladate njima.. Mo da ne znate?.. JIR ili Jedinstveni indentifikator racuna je oznaka koju je za svaki racun dodjeljivati porezna uprava i koji ce morati biti ispisan na tom racunu.. Ujedno kupac ce slanjem SMS poruke sa JIR-om na server PU moci provjeriti da li ste zaista prijavili racun u PU.. ZKI ili za titni kod izdavatelja je oznaka koju generira va e racunalo na osnovi certifikata, vremena, iznosa i jo nekih parametara.. ZKI je osiguranje da ste ba Vi izdali racun i morate ga moci sa zadanim parametrima ponovo izgenerirati.. Još ponešto.. Pitanja o fiskalizaciji.. Kontakti.. Facebook.. Naš letak o fiskalizaciji.. Korisni pogrami.. Besplatni antivirus.. Open Office.. Program za Backup.. Besplatni Zip program.. Program za internet radio.. O fiskalizaciji.. Zakon o fiskalizaciji.. Izdavanje certifikata u Fini.. Ako ne mogu dobiti internet.. Za ugostitelje.. Porezna uprava.. Copyright 2012 - All Rights Reserved -.. Taurus Computers..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Taurus Computers | Cjenik
  Descriptive info: Vaš partner u fiskalizaciji.. Vi ste u.. Ponuda programa.. U tablici su navedene okvirne cjene programa.. Cjena ovisi i o načinu pla anja, količini i vrsti programa koji kupujete.. Svi programi su fiskalizirani tj.. osposobljeni su za digitalno potpisivanje računa i komunikaciju sa poreznom upravom.. Nevedene su i cjene najma i održavanja.. I one se kao i cjene programa mogu dogovoriti s obzirom na količinu i način pla anja.. Garancija na program je doživotna tj.. ako netko od korisnika ikada uo i neku neispravnost u nekom od programa mje je ispravljamo i instaliramo besplatno.. Ukoliko korisnik ima ugovoreno mjesečno održavanje u cijenu održavanja je uključeno održavanje programa, sve zakonske izmjene, održavanje operativnog sustava kao i održavanje računala i POS opreme.. U slučaju neispravnosti računala korisnik pla a samo zamjenjene djelove.. U slučaju da korisnik  ...   2000,00.. Ugo kasa.. 50,00.. 1000,00.. Trgovina kasa.. 80,00.. Uslužne djelatnosti.. 2500,00.. KEUB.. 750,00.. Računi za autoprijevoznike.. Sve navedene cijene su sa PDV-om.. Cijena radnog sata iznosi 100 kn.. Cijena izlaska napla uje se 2,5 kn po kilometru.. Internet intervencije napla uju se 50 kuna.. Dorade u programu po želji korisnika se dogovaraju invidualno sa svakim od korisnika.. Ugostiteljska kasa.. Minotaur Trgovina.. Trgovačka kasa.. Minotaur Pekarstvo.. Autoprijevotnici.. Održavanje računala.. Iako smo specijalizirani za POS opremu i kase bavimo se i prodajom i održavanjem kompletne računalne opreme.. Ve inu servisa obavljamo na terenu kod korisnika.. Zajedno sa našim partnerima možemo ponuditi kompletnu novu i rabljenu POS opremu.. Izrada računalnih mreža.. Pored izrade programa bavimo se i održavanjem računala, održavanjem serverskih sustava i planiranjem i izradom računalnih mreža.. Copyright 2012 - All Rights Reserved - Taurus Computers..

  Original link path: /cjenik.html
  Open archive

 • Title: Taurus Computers | Ugostiteljstvo
  Descriptive info: Ugostiteljstvo.. Program za ugostiteljsko poslovanje nastao prije sedam godina koji se uspješno koristi ili se koristio na preko 150 naplatnih mjesta.. Program sadržava sve potrebno za vo enje ugostiteljskog objekta bilo kojeg tipa.. Program sadrži:.. - Šifarnike (porezne grupe, artikli, partneri, djelatnici.. - Normative sa pregledima.. - Primke artikala i preglede ( po partneru, periodu.. - Primke sirovina i preglede ( po partneru, periodu.. - Otpremnice i preglede ( po partneru, periodu.. - R račune.. - Zapisnike o kalu, lomu.. - Knjigu prometa.. - Knjigu popisa (trgovačku knjigu).. -  ...   - PP-MI-PO obrazac.. - Materijalne kartice pi a i sirovina.. - Narudžbe za šank i kuhinju.. - Rad sa stolovima.. - Preglede stanja artikala i razne izvještaje i statistike.. - Postavke i servis.. - još dosta pregleda izvještaja.. Program namjenjen ugostiteljskim objektima koji samo izdaju račune a ostala knjiženja se obavljaju u knjigovodstvenom servisu ili centrali.. Ovo je zapravo lite inačica programa Taurus Ugostiteljstvo.. - Klasičnu kasu.. - Preglede prodaje i zaključke ( po konobaru, danu, smjeni.. - Šifarnike i unose ( artikli, porezne grupe, konobari, partneri.. - Postavke programa..

  Original link path: /ugo.html
  Open archive
 •  

 • Title: Taurus Computers | Trgovina
  Descriptive info: Trgovina.. Program za trgovačko poslovanje nastao prije sedam godina koji se uspješno koristi na tridesetak prodajnih mjesta.. Program pokriva sve dijelove malo i veleprodajnog trgovačkog poslovanja uključuju i knjige URA i IRA.. - Šifarnike (porezne grupe, artikli, proizvo ači, grupe proizvoda, djelatnike.. - Kalkulacije i preglede ( po partneru, periodu.. - Primke i preglede ( po partneru, periodu.. - Izdatnice i preglede ( po partneru, periodu.. - Povratnice.. - Zapisnike o promjeni cijena (nivelaciju, ručnu i automatsku).. - Inventure.. - Račune, ponude, otpremnice i narudžbenice sa pregledima.. - Zaključke i preglede prodaje ( po trgovcu, smjeni, danu, artiklu.. - Maloprodajnu kasu sa pregledima.. - Unose uplata i naplata sa pregledima.. - Salda  ...   samo prodaju artikala a ostalo obavljaju knjigovodstveni servisi ili centrala.. Mogu e je povezivanja sa programom Minotaur trgovina pomo u sticka ili interneta.. - Maloprodajnu kasu.. - Preglede prodaje i zaključke.. - Primku robe sa pregledima.. - Šifarnike i unose ( artikli, porezne grupe, partneri.. - Preglede stanja artikala.. Trgovački program za uslužne djelatnosti.. Trgovački program prilago en uslužnim djelatnostima, znači izbačeno je ddosta dokumenata koji nisu potrebni i prilago ene prvenstveno prodaji usluga.. Program sadrži:.. - Maloprodajnu kasu.. - Razne zaključke i preglede prodaje.. - Šifarnike ( artikli, porezne grupe, partneri.. ).. - R1/R račun sa pregledima.. - Primke i kalkulacije sa pregledima.. - Stanje skladišta potrošnog materijala sa inventurama i karticama..

  Original link path: /Trgovina.html
  Open archive

 • Title: Taurus Computers | Pekarstvo
  Descriptive info: Pekarstvo.. Program za pekarsko poslovanje nastao prije tri godina i trenuto je instaliran u pet pekara sa šest prodajnih mjesta.. Obuhva a ve dijelove od pekarske proizvodnje, prodaje, nabave do distribucije.. - Otpremnice i preglede ( po partneru, periodu, po prodajnom mjestu.. - Izdatnice i preglede.. - Radne naloge.. - Zaključke i preglede prodaje  ...   kartice sirovina.. - Knjigu KEUB.. Program namjenjen pekrama koje imaju trgovački program.. Vrlo jednostavan i samostalan program koji ima sve potrbno za vo enje skladišta sirovina i brašna.. - Radni nalog.. - Šifarnike i unose ( artikli, sirovine.. - Normative.. - Materijalne kartice.. - Preglede knjige KEUB ( po perodu, danu, tečini, vrsti.. )..

  Original link path: /pekar.html
  Open archive

 • Title: Taurus Computers | korisnici
  Descriptive info: Vi ste u.. Korisnici.. Naši dosadašnji korisnici:.. Caffe bar Al pari - Vinkovci.. Caffe bar WWW - Vinkovci.. Caffe bar Face - Vinkovci.. Caffe bar No Name - Vinkovci.. Caffe bar Špica - Otok.. Antika Šimi - Novi Vinodolski.. Šunka-Sir - Zadar.. Caffe bar Barbara - Trogir.. Slastičarna Sali - Sali.. Slastičarna Božava - Božava.. Slastičarna Slatki kutak - Vinkovci.. Caffe bar Kod Željke - Vinkovci.. Caffe Bar Kod An e - Vinkovci.. Caffe Bar EL - Vinkovci.. Caffe bar Heaven - Vinkovci.. Caffe bar Piramida - Vinkovci.. Bistro Ivan Tržnica - Vinkovci.. Bistro Ivan Novo Selo - Vinkovci.. Bistro Vinkovci - Vinkovci.. Restoran Ruža - Vinkovci.. Caffe Bar Tony - Otok.. Caffe Bar Oskar - Otok.. Caffe bar Reene - Vinkovci.. Restoan Bijelo-plavi - Vinkovci.. Restoran Ciciban - Vinkovci.. Restoran Sarajka - Vukovar.. Caffe bar Havana - Vinkovci.. Caffe bar Arenius - Vinkovci.. Caffe bar Sury - Vinkovci.. Caffe bar Barun - Vinkovci.. Caffe bar Buldog - Vinkovci.. Caffe bar Alan Ford - Vinkovci.. Caffe bar Marabu - Vinkovci.. Caffe bar Kivi - Vinkovci.. Caffe bar Don Dur - Stari Jankovci.. Caffe bar Amorphe - Vinkovci.. Caffe bar Canto - Vinkovci.. Caffe bar Deja Vu - Vinkovci.. Caffe bar Dinoteum - Vinkovci.. Caffe bar Gemini - Vinkovci.. Caffe bar Picasso - Vinkovci.. Caffe bar Imagine - Vinkovci.. Caffe bar Imagine 2 - Vinkovci.. Caffe bar Taboo - Vinkovci.. Caffe bar Tina i Marina - Vinkovci.. Caffe bar Tommy - Vinkovci.. Caffe bar Press - Vinkovci.. Caffe bar Johnny Be Good - Osijek.. Caffe bar Johnny Be Good - Pag.. Caffe bar Ivana - Vinkovci.. Caffe bar Leonardo - Osijek.. Caffe bar Sunset - Osijek.. Caffe bar GM - Vinkovci.. Caffe i no ni bar Lamut - Vinkovci.. Zalogajnica Bob  ...   Josipovac.. Caffe bar Krnja - Vinkovci.. Flamingo - Nu tar.. Zdravljak Nu tar - Nu tar.. Caffe bar Sport bar - Vinkovci.. Nocni bar Bellagio - Vinkovci.. Bruner 1 - Ilača.. Bruner 2 - Ilača.. Gift Shop - Vinkovci.. Glamour - Vinkovci.. Diskont VIA 1 - Vinkovci.. Diskont VIA 3 - Vinkovci.. Mesnica VIA - Vinkovci.. Diskont VIA - Mikluševci.. Smaragd - Vinkovci.. Stropački - Županja.. Proton - Vukovar.. Trgovina AB - Vukovar.. Trgovina GINI - Vukovar.. Foto Viki - Vinkovci.. Foto Glibuši - Vinkovci.. Foto Gunja - Vinkovci.. Foto Studio Pro - Vinkovci.. Lex Fori - Vinkovci.. Novine d.. - Vukovar.. Kiki - Vinkovci.. Flip Trade - Vinkovci.. Figuro d.. - Vinkovci.. Bagat Shop - Vinkovci.. Retro Shop - Vinkovci.. Tenis Shop - Vinkovci.. Eliplast - Vinkovci.. TO ANA - Donji Andrijevci.. Javor Color - Donji Andrijevci.. TO Perkovčanka - Stari Perkovci.. Ušteda - Bicko Selo.. Hidraulika Deugeč - Otok.. Perkovi promet - Staro Topolje.. KGMG - Privlaka.. Vulkanizerski obrt ZUBER - Orolik.. Rasadnik Magnolija - Gradište.. TO Kolorit - Petrčane.. Ceri anka 1 - Ceri.. Ceri anka Trade 2 - Ceri.. Jaquard - Vinkovci.. Carolija - Osijek.. Trgovine Bo ic - Vinkovci.. Ampula d.. - Nu tar.. Trgovina Karalic - Cerna.. Mondo 1 - Jarmina.. Mondo 2 - Jarmina.. Termokomerc - Vukovar.. Galant shop - Vinkovci.. TO Zlatni klas - Strizivojna.. Pekarski Obrt Karan - Vukovar.. Pekara Bennini - Vukovar.. Pekara Drvena pijaca - Vukovar.. Pekara Cro-Pek - Vinkovci.. Pekara Cro-Pek 2 - Nuštar.. Pekara Ekskluziv - Zagreb.. Enis d.. - Tovarnik.. Ostalo.. Autoprijevotnik Matija - Jarmina.. Autoprijevoznik d.. - Mirkovci.. Dom zdravlja Vinkovci.. Skola stranih Jezika Way Out - Vinkovci.. Urar, zlatar i opticar Pisacic Jr.. Autoelektricarski obrt "A E M".. Autoelektricarski obrt "Toki".. Automehanicarski obrt "Stocko"..

  Original link path: /korisnici.html
  Open archive

 • Title: Taurus Computers | kontakti
  Descriptive info: Kontakti.. Trgovački obrt, informatičke usluge i obrazovanje.. Vl.. Dražen Bulat.. Katarine kotromani 25.. 32100 Vinkovci.. OIB: 30521268440.. info@taurus-computers.. hr.. 032 338 958.. 091 5409978.. ŽR ZABA 2360000-1101318517..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive

 • Title: Taurus Computers | Pitanja
  Descriptive info: Pitanja.. Što je Fiskalizacija?.. Ovim zakonom porezna uprava želi uvesti bolju kontrolu i nadzor nad poduzetnicima koji isporuku dobara i usluga napla uju u gotovini, s ciljem bolje naplate poreza, suzbijanje rada na crno i smanjenje poreznih utaja.. No u ovom slučaju pojam gotovinske naplate je proširen te se gotovinom smatraju i čekovi, kreditne kartice i ostalo osim izravnog pla anja preko transakcijskog računa.. Što su fiskalne blagajne, kako funcioniraju (razlike u odnosu na obične)?.. Fiskalne blagajne nisu nikakvi specijalni ure aji, radi se o dijelu programa koji komunicira sa poreznom upravom tj.. šalje odre ene podatke poreznoj upravi te prima od porezne uprave odgovor o primanju navedenih podataka.. Budu i je tehnologija znatno napredovala, fiskalne blagajne mogu raditi na bilo kojem računalu novije generacije (dakle sa instaliranim Windows, iOS, Linux, Android operacijskim sustavima.. ) i sa Vašim (ako imate) programom.. Stare registar blagajne ne mogu raditi kao fiskalne blagajne.. Što se mijenja u poslovanju?.. U poslovanje bi trebala donijeti dosta promjena, prije svega dobili bi razra enije statistike vašeg poslovanja, uključuju i potrebe za djelatnicima zbog kontrole radnog vremena i djelatnika.. Naravno dobro poslovanje bitan je preduvjet da se Vaš objekt može razvijati, bolja porezna prijavljivanja bez utaje donose više novaca na računu, a tada i potrebu da sve što Vam je potrebno isto tako naručujete na račun, a samim tim Vam se to prikazuje u troškove.. Da li je prilagodba teška?.. Prilagodba je ustvari vrlo jednostavna, ukoliko imate računalo i internet to e biti vrlo jednostavno, ako to nemate potrebno je nabaviti.. Sama edukacija oko programa ovisi o tome koji ste program izabrali, što se tiče našeg programa dovoljna je edukacija od 1 sat.. Koja je cijena  ...   te sve mogu e promjene zakonske kojih e u godini pristupanja u EU zasigurno biti napretek.. Hardver ukoliko ga nemate da ga možete jeftino nabaviti.. Na tržištu ima i polovnih no pitanje je da li je to dobro? HM održavanje strojeva je nešto što Vas naknadno može najviše koštati, ukoliko izabirete birajte nešto što je predvi eno da dugo radi i da znate da Vam taj koji prodaje osigurava i servis te rezervne dijelove barem 5-7 godina.. Birajte pouzdane dobavljače, s podrškom, pouzdan hardver.. 6.. Što ako sam ugositelj i ne nabavim fiskalnu kasu do 01.. 2012.. ?.. U slučaju na ne nabavite certificirani POS sustav do 01.. ne možete početi s radom a ako počnete inspektori e Vam zapečatiti objekat do nabavka potrebne opreme za fiskalizaciju.. Naravno uz sve to ide i propisana kazna.. 7.. Što je najbitnije?.. Najbitnije u svemu ovome je izabrati pravog partnera u fiskalizaciji.. Razlog je vrlo jednostavan.. Prema prijedlogu zakona o fiskalizaciji u slučaju prestanka rada vaše kase dužni ste ispisivati paragone ovjerene u poreznoj upravi (Knjiga uvezanih računa) i osposobiti naplatni ure aj tj.. kasu u roku od 48 sati.. Nakon toga roka inspektor Vam može naplatiti kaznu, a raspon kazni se kre e od 1.. 000 do 500.. 000 kuna u zavisnosti od težine prekršaja.. Upravo zato Vam mi nudimo stalnu telefonsku i internet podršku i što je najbitnije izlazak na teren u roku od 24 sata.. U praksi je to puno kra e ali to je nagorem slučaju.. U slučaju da ne možemo osposobiti vaši kasu na licu mjesta Vi dobijate zamjensku a mi riješavamo sve probleme s Vašom kasom bez obzira imte li ugovor o održavanju s nama ili ne..

  Original link path: /pitanja.html
  Open archive •  


  Archived pages: 8