www.archive-org-2014.com » HR » U » UDRUGA-VVV-KAPTOL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 313 . Archive date: 2014-07.

 • Title: Home - Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol
  Descriptive info: .. -.. Top.. kontakt.. T: 034/231-023 l F: 034/313-104 l M: 098/452-111 l E:.. info@udruga-vvv-kaptol.. hr.. GTranslate.. Javascript is required to use.. multilingual website.. and.. translation delivery network.. slogan.. Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol.. Dobro došli na stranice naše Udruge!.. Home.. Opći podaci.. Statut.. Predstavljanje.. Misija i vizija.. Galerija.. Video.. Tražilica.. traži.. Održana redovita godišnja Izvještajna skupština.. Napisao/la Udruga VVV.. Kategorija: Sve vijesti.. Ažurirano 09 Srpanj 2014.. Hitovi: 56.. Udruga vinogradara vinara i voćara Općine kaptol održala je dana 24.. lipnja 2014.. g.. svoju redovitu godišnju Izvještajnu skupštinu.. Skupštinu je vodio predsjednik Udruge Ferdinand Novak, a sva tijela skupštine podnijela su potrebna izvješća.. Nakon kraće rasprave članova Udruge i uzvanika, sva izvješća jednoglasno su usvojena.. Skupština Udruge usvojila je i Prijedlog odluke o pristupanju Udruge vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol u Savez.. udruga Požeško-slavonske županije.. Veću prisutnost članova Udruga je iskoristila i za kratku edukaciju članova.. Opširnije.. Udruga V.. V.. ponovno u Mađarskoj.. Ažurirano 20 Lipanj 2014.. Hitovi: 205.. Na poziv prijatelja iz Mađarske, 8.. i 9.. 06.. 2014.. , 40 članova udruge „ V.. „ Općine Kaptol uveličalo je proslavu Dana Općine Buzsak.. Na dvodnevnom izletu u bogatom programu, prvog dana domaćin je organizirao posjetu termalnim toplicama u vlasništvu općine Buzsak, suvremeni vinski podrum u gradu Balatonboglary sa degustacijama i kušanjima vrhunskih vina, te prigodnu večeru i druženje.. Drugog dana u programu je bila posjeta i razgledavanje Balatonskog jezera, te posjeta vinskog  ...   već tradicionalnu manifestaciju.. U sklopu javnog ocjenjivanja vina, nagrađenim su dodijeljena priznanja te su ujedno i predstavljeni rezultati s održanog Županijskog ocjenjivanja vina.. Prvo javno ocjenjivanje vina pamtit će se po tome što su komisiju činili potpuni anonimci (publika i šira javnost koji su i stvarni potrošači vina) te njih 40 izabralo je vino Dražena Čakalića.. Odvoz i zbrinjavanje opasnog otpada za zaštitu bilja.. Ažurirano 20 Svibanj 2014.. Hitovi: 503.. Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol obavještava sve sje članove i druge poljoprivrednike kako će se dana 23.. svibnja 2014.. u vremenu od 11:30 -14:30 u prostoru poslovne jedinice Kutjevo d.. d.. (Trg V.. Korajca 13, Kaptol) održati akcija sakupljanja opasnog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.. Stranica 1 od 12.. Početak.. Prethodno.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. Slijedeće.. Kraj.. Pudarski.. dnevnik banner.. Upoznajte.. nas.. Pudarska služba.. Legenda o vinu.. Vinska čaša.. Osnove kušanja vina.. Rakija.. Osnove iz vinogradarstva i podrumarstva.. Obrasci i dokumenti.. Preporuke za zaštitu.. Pitajte nas.. Manifestacije.. Sajam Vino - Kap.. Vincelovo u Kaptolu.. Pudarijada.. Fotogalerije.. Sve galerije.. Najčitanije.. Preša za grožđe.. Proizvođači vina kao trošarinski obveznici.. Novosti 2.. Najnovije.. Preporuke 04.. 07.. Preporuke 24.. Preporuke 13.. Preporuke 06.. Kontakt.. info.. Školska 3, KAPTOL 34334 - HRVATSKA.. E-mail: info@udruga-vvv-kaptol.. hr.. Telefon: 034/231-023.. Fax: 034/313-104.. Mobitel: 098/452-111.. Web: http://www.. udruga-vvv-kaptol.. Footer.. logo.. Copyright © 2010-2014 Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol.. design & hosting by:.. Iqmedia.. Slideshow.. CK..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Opći podaci - Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol
  Descriptive info: Adresa: Školska 3, 34334 Kaptol.. Matični broj: 1817744.. OIB: 57633333727.. Žiro – račun:2412009 – 1136002972.. IBAN: HR29 2412009 1136006972.. Kontakt osoba i broj telefona: Ferdinand Novak 098/452-111.. Predsjednik: Ferdinand Novak, oec.. Tajnik: Mile Pavičić, ing.. Godina osnivanja: 23.. ožujak 2003.. Broj članova udruge: Udruga trenutačno broji 155 članova..

  Original link path: /opci-podaci.html
  Open archive

 • Title: Statut - Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol
  Descriptive info: Na temelju čl.. 11.. Zakona o udrugama (NN br.. 88/01), Udruga vinogradara i voćara Oppćine Kaptol na osnivačkoj Skupštini održanoj 23.. 03.. 2003.. u Kaptolu donosi.. STATUT UDRUGE VINOGRADARA I VOĆARA OPĆINE KAPTOL.. I.. OPĆE ODREDBE.. Članak 1.. Ovim Statutom utvrđuje se status, naziv, sjedište, djelatnost, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol (u daljnjem tekstu: Udruga).. II.. NAZIV I SJEDIŠTE TE PODRUČJE DJELATNOSTI.. Članak 2.. Puni naziv udruge glasi:UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA OPĆINE KAPTOL.. Sjedište Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol je u Kaptolu, Školska 7.. Članak 3.. Udruga vinogradara i voćara Općine Kaptol ima svojstvo pravne osobe i djeluje na području Požeško-slavonske županije.. Udruga vinogradara i voćara Općine Kaptol može se udruživati u savez ili zajednicu udruga u cilju zajedničkog ostvarivanja ciljeva udruge.. III.. ZNAK I PEČAT UDRUGE.. Članak 4.. Udruga vinogradara i voćara Općine Kaptol ima okrugli pečat promjera 3 cm na kojem u vanjskom krugu piše: Udruga vinogradara i voćara Općine Kaptol.. U sredini pečata je znak udruge.. Članak 5.. Udruga ima zastavu i znak, a opis zastave i znaka te način uporabe znakovlja uređuje se posebnom odlukom skupštine udruge.. IV.. CILJEVI UDRUŽIVANJA.. Članak 6.. Djelovanje Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol je javno, ostvaruju se kroz obavljanje djelatnosti i ostvarivanjem ciljeva i zadaraka društva:.. organiziranje predavanja, degustacija, izložbi i ostalih manifestacija,.. promidžba ovog kraja,.. zalaganje za očuvanje sorti jabuka i ostalog voća iz ekstenzivnih nasada,.. razvoj vinogradarstva i voćarstva na području Općine Kaptol,.. razvoj poljoprivredne i ekološke svijesti,.. zalaganje za razvojno-stvaralački rad svojih članova, te na osnovu toga utjecati na razvoj tehnologije u voćarstvu i vinogradarstvu, preradi voća i grožđa te ekologije,.. suradnja s društvenim zajednicama, Udrugama vinogradara i voćara Požega, Kutjevo, Pleternica i sl.. , Agronomskim društvom Požega, Pokretom prijatelja prirode „Lijepa naša“, Društvom tehnologija i tehničara, te sa Požeško- slavonskomk županijom, Općinom Kaptol, Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, Ministarstvom znanosti Republike Hrvatske, Hrvatskim zavodom za poljoprivredno savjetodavnu službu, Veleučilištem u Požegi, Agronomskim fakultetom u Zagrebu, Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku, Kutjevom d.. i ostalim pravnim osobama ua koje postoji potreba i zajednički interes za suradnju.. aktivno uključenje u rad gore navedenih udruga i institucija,.. pomaganje gore navedenih udruga i organizacija u radu.. V.. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI.. Članak 7.. Udruga može obavljati samo djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni ovim Statutom i programom rada, u skladu sa zakonom.. Udruga je samostalna u ostvarivanju svojih ciljeva.. Udruga ostvaruje svoje ciljeve putem sljedećih djelatnosti:.. organiziranje predavanja, izložbi, stručnih ekskurzija vezanih za ciljeve udruge,.. organiziranje predavanja, seminara, prikaza rezidbe i zaštite vinograda i voćnjaka, okruglih stolova i slično, vezanih uz ciljeve udruge,.. izdavanje raznih biltena, članaka i brošura,.. obavljanje i drugih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.. VI.. ČLANSTVO I ČLANARINA.. Članak 8.. Članovi Udruga vinogradara i voćara Općine Kaptol su svi vinogradari i voćari,zaljubljenici u vinogradarstvo, voćarstvo i ekologiju koji žele biti članovi Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol, te koji su uplatili članarinu za tekuću godinu.. Članom Udruge mogu postati i druge udruge i pravne osobe koje prihvaćaju ciljeve i djelatnost Udruge, te koje uplaćuju članarinu za tekuću godinu.. Druge pravne osobe i udruge zastupaju njihovi predstavnici.. Počasni planovi su oni članovi koji žele biti u Udruzi vinogradara i voćara Općine Kaptol, a svojom funkcijom mogu napraviti promidžbu Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol.. Visinu članarine određuje Skupština Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol, za tekukću godinu, a na prijedlog Upravnog odbora udruge.. Članak 9.. Članstvo u Udruzi prestaje:.. istupanjem iz članstva, podnošenjem pismene obavijesti Upravnom odboru,.. brisanjem iz planstva na temelju odluke Upravnog odbora,.. brisanjem iz članstva na temelju stegovnog postupka,.. ukoliko član ne plati članarinu za proteklu godinu.. VII.. PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE VINOGRADARA I VOĆARA OPĆINE KAPTOL.. Članak 10.. Svi članovi udruge imaju pravo i mogućnost:.. birati i biti birani u sve strukture Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol, a suprotno tome mogu se opozvati i biti opozvani.. Ovo se ne odnosi na počasne članove,.. istupiti iz Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol po vlastitoj želji,.. sudjelovati u rješavanju tekućih problema Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol,.. poštivati Statut u svim njegovim odredbama kao i odluke organa Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol donesene temeljem ovog Statuta,.. tražiti zaštitu od Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol putem njegovih organa, ako su ugrožena njihova prava po osnovi članstva u okviru prava utvrđenih ovim Statutom,.. u pogledu prava i obaveza svi članovi su ravnopravi.. Članak 11.. Stegovni postupak može se voditi protiv člana Udruge koji:.. krši odredbe ovog Statuta i drugih akata Udruge,.. svojim ponašanjem ruši ugled Udruge ili nekog njegovog plana,.. onemogućava normalan rad Udruge,.. ne obavlja svoje obveze kao član udruge,.. ne izvršava odluke organa Udruge.. Članak 12.. Stegovni postupak provodi Povjerenstvo koje čine predsjednik i dva člana.. Predsjednika i  ...   puta uzastopno Upravni odbor ga može zamijeniti novim članom, a na prvoj narednoj Skupštini treba ga verificirati.. Prijedlog za zamjenu člana daje Upravni odbor većinom glasova.. Članak 21.. Upravni odbor obavlja sljedeće dužnosti:.. izvršavanje odluka Skupštine Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol,.. predlaže programe rada Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol,.. utvrđuje novčani plan i brine se o osiguranju sredstava udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol,.. odlučuje o potrebi izdavanja i izgledu iskaznice člana Udruge,.. razmatra novčana pitanja i usvaja završni račun,.. podnosi izvještaj o svom radu Skupštini,.. odlučuje o molbama i žalbama u povodu primanja novih članova i istupanja iz članstva u prvom stupnju postupka,.. predlaže, razmatra i usvaja primanje počasnih članova Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol,.. održava sjednice po potrebi,.. izvršava druge poslove utvrđene Statutom.. Članak 22.. Upravni odbor može raditi ako sjednici prisustvuje najmanje polovina članova odbora.. Upravni odbor svoje odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.. Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik, jedan od dva dopredsjednika, tajnik ili druga osoba koju odrede članovi Upravnog odbora većinom glasova.. Članak 23.. Upravni odbor tvore: Predsjednik, dva dopredsjednika, tajnik, blagajnik i osgaliizabrani članovi na Skupštini.. Članak 26.. Predsjednik za vrijeme trajanja mandata predstavlja i zastupa Udrugu vinogradara i voćara Općine Kaptol bez ograničenjau skladu sa zakonom i Statutom.. Predsjednik Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol obavlja i ostale poslove utvrđene ovim Statutom, a za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru.. Članak 27.. Predsjednika bira Skupština između svojih članova.. Mandat predsjednika traje 4 godine.. Po isteku mandata predsjednik može ponovno biti biran na istu funkciju.. Članak 28.. Predsjednik obavlja sljedeće poslove:.. upravlja radom Udruge,.. predstavlja i zastupa udrugu,.. brine za zakonitost rada ostalih organa udruge,.. predlaže članove za pojedine organe Udruge,.. obavlja i ostale poslove koje mu odredi Skupština ili Upravni odbor.. Članak 29.. Nadzorni odbor broji 3 člana, a stara se prvenstveno o čuvanju načela upravljanja i demokratičnosti, provedbi statuta, provedbi odluka Skupštine i ostalih organa Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol.. Kontrolira materijalno i novčano poslovanje, a o svemu izvještava Skupštinu jedanput godišnje.. Članovi nadzornog odbora biraju se na Skupštini, na mandat od 4 godine i ne mogu biti članovi Upravnog odbora.. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.. Članak 30.. Tajnik obavlja stručne administrativno-tehničke poslove Udruge vinogradara i voćara.. Općine Kaptol.. Tajnika imenuje i bira Skupština iz redova svojih članova.. Članak 31.. Blagajnik obavlja novčano-računovodstvene poslove Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol.. Članak 32.. Počasni predsjednik je osoba koja je svojim radom i iznimnim zalaganjem doprinijelasvekolikom razvoju udruge te vinogradarstva i voćarstva na području Općine Kaptol.. Počasnog predsjednika, na doživotni mandat, bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora.. Dužnost počasnog predsjednika je neopoziva.. IX.. ZASTUPANJE.. Članak 33.. Predsjednik, dopredsjednici i tajnik su osobe ovlaštene za zastupanje udruge.. Udrugu mogu zastupati i druge osobe koje ovlaste predsnednik i tajnik.. Predsjednik, dopredsjednici i tajnik mogu ovlastiti druge osobe da zastupaju udrugu samo u određenoj situaciji, ili samo u određenom vremenskom periodu.. X.. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE.. Članak 34.. Djelovanje Udruge je javno.. Javnost rada i informiranja članova ostvaruje se putem sudjelovanja članova u raduSkupštine kojoj prisustvuju svi članovi Udruge, te putem sudjelovanja u radu drugih organa Udruge.. Zbog osiguranja javnosti rada, radu skupštine mogu prisustvorati i predstavnici drugih medija, tijela uprave i samouprave, te predstavnici tiska i ostalih sredstava informiranja.. Predstavnici iz st.. ovog članka mogu se isključiti samo u slučaju kada se radi o poslovnoj tajni ili ako se raspravlja o prigovoru protiv odluke Stegovnog povjerenstva.. Za ostvarivanje javnosti rada Udruge vinogradara i voćara Općine Kaptol, njegovi organi i tijela koriste sredstva javnog priopćavanja, razne pismene objave, izvješća, te izdavanje biltena, članaka u tisku i slično.. XI.. IMOVINA UDRUGE.. Članak 35.. Imovinu čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:.. članarine,.. donacije i dotacije,.. sredstva dobivena od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,.. sredstva ostvarena organiziranjem izložbi, seminara i predavanja,.. sredstva ostvarena iz državnog ili lokalnog proračuna,.. ostali prihodi sukladno Zakonu.. Članak 36.. Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnim i financijskim poslovanjima neprofitnih organizacija.. Svi financijski prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donešen.. Po završetku godine za koju je donešen financijski plan, sastavlja se završni račun.. Članak 37.. U slučaju da udruga svojim radom ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge te ostvarivanje ciljeva udruge navedenih u ovom Statutu.. Udruga iz svoje dobiti može nadoknaditi troškove članova udruge koji obavljanju određene poslove.. Odluku o visini naknade donosi Upravni odbor.. XII.. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE.. Članak 38.. Udruga može prestati postojati u slučaju:.. da Skupština donese odluku o prestanku postojanja Udruge te zatraži njeno brisanje iz registra udruga,.. (STATUT.. pdf).. Udruge vinogradara, vinar i voćara Općine Kaptol..

  Original link path: /statut.html
  Open archive
 •  

 • Title: Predstavljanje - Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol
  Descriptive info: Predstavljanje Udruge..

  Original link path: /predstavljanje-udruge.html
  Open archive

 • Title: Misija i vizija - Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol
  Original link path: /misija-i-vizija.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Galerija - Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol
  Descriptive info: Fotogalerija.. Kategorije.. Izvještajna skupština 2014.. Posjet općini Buzsak.. Javno ocjenjivanje vina.. Mađarska delegacija u Kaptolu.. Vincelovo u Rovišću 2014.. Vincelovo 2014.. Degustacija vina.. Sadnja vinograda.. Martinje u Kaptolu.. VINO KAP..

  Original link path: /galerija.html
  Open archive

 • Title: Video - Videogalerija
  Descriptive info: Degustacija vina 10.. 02.. Views :.. 22.. 15.. Vincelovo u kaptolu 2014 (Poljoprivredna tv).. 13..

  Original link path: /videogalerija.html
  Open archive

 • Title: Održana redovita godišnja Izvještajna skupština - Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol
  Descriptive info: Kreirano Srijeda, 09 Srpanj 2014 09:41.. Nakon završetka službenog dijela Skupštine, gosp.. Željko Prašnjak iz učilišta Link te prof.. Đuro Banaj, profesor sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, održali su kratko predavanje o pesticidima, te o potrebi atestiranja prskalica i atomizera..

  Original link path: /42-sve-vijesti-/257-odrzana-redovita-godisnja-izvjestajna-skupstina.html
  Open archive

 • Title: Održana redovita godišnja Izvještajna skupština - Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol
  Descriptive info: Hitovi: 57..

  Original link path: /42-sve-vijesti-/257-odrzana-redovita-godisnja-izvjestajna-skupstina.html?tmpl=component&print=1&page=
  Open archive

 • Title: Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol
  Descriptive info: Pošalji ovaj link prijatelju.. Zatvori prozor.. E-mail za.. Pošiljatelj.. Vaš e-mail.. Predmet.. Pošalji.. Odustani..

  Original link path: /component/mailto/?tmpl=component&template=tx_zenith&link=2a6454db4f44104dd7211c8f5f080453fa74642e
  Open archive

 • Title: Udruga V.V.V. ponovno u Mađarskoj - Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine Kaptol
  Descriptive info: Kreirano Petak, 20 Lipanj 2014 13:13.. kuhanje „ mađarskog kotlića „ , ocjenjivanje vina i bogat kulturno – umjetnički program.. Naša udruga predstavila je 20 uzoraka bijelih i crnih vina na ocjenjivanju , te ostvarila zapažen rezultat.. Zlatnu medalju dobio je Vladimir Čakalić za graševinu kasnu berbu 2012.. dok su srebrene medalje dobili : Marko Pranjić, Dražen Čakalić , Hrvoje Pavlović, Ferdinand Novak, Slavko Pavelka, Marko Miholić , Tomislav Došen, Ivan Valentić, Brončane medalje su dobili: Zdenko Perzl i Darko Banović..  ...   Ivan Kralik bili pobjednici u kuhanju „ mađarskog kotlića„.. Između 90 uzoraka najbolji je bio „ kotlić „Udruge“ V.. općine Kaptol za koji su dobili pehar i priznanje.. „ Bili smo zadovoljni i ponosni što smo pred 3000 posjetitelja primili ova priznanja i svojim doprinosom uveličali Dan općine Buzsak.. Zahvalni smo domaćinu gosp.. Lajošu Karla, načelniku općine i njegovoj ekipi na gostoprimstvu u ova dva dana druženja i boravka u općini Buzsak i okolici.. „ – rekao je predsjednik udruge Ferdinand Novak..

  Original link path: /42-sve-vijesti-/254-udruga-v-v-v-ponovno-u-madarskoj.html
  Open archive •  


  Archived pages: 313