www.archive-org-2014.com » HR » U » UNIZG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 642 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: .. Slažem se.. Ovo web sjedište koristi tehnologiju "kolačića" (eng.. cookie.. ) da bi se korisnicima prikazao dinamičan i personaliziran sadržaj, te su oni nužni za ispravan rad.. Ako nastavite pregledavati ove stranice, kolačići će biti korišteni u suradnji s vašim preglednikom Weba.. Više informacija možete saznati ovdje.. Ured za.. međunarodnu suradnju.. login.. Naslovnica.. English version.. Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu.. Ured za međunarodnu suradnju.. Bilateralni sporazumi.. Mobilnost studenata.. Erasmus.. Bilateralna razmjena.. Erasmus Mundus 2004.. - 2008.. LOT 10- Basileus.. Erasmus Mundus 2009.. - 2013.. BASILEUS III.. CEEPUS.. Mobilnost sveučilišnih djelatnika.. Bilateralna razmjena/LLP.. LLP Pripremni posjeti.. LLP Pripremni posjeti 2012.. Pripremni posjeti 2011.. Dolazno Erasmus osoblje.. Lot 10- Basileus.. Obavijesti.. Obrasci.. International students.. Erasmus+.. Međuinstitucijski sporazumi Erasmus+.. Program za cjeloživotno učenje (LLP).. LLP/ Erasmus.. Studentska mobilnost.. Sklapanje Erasmus ugovora.. Erasmus projekti.. LLP projekti.. Erasmus Mundus.. -2008.. -2013.. Tempus.. Studijski programi u inozemstvu.. Ljetne/zimske škole u inozemstvu.. Evidencija međunarodne suradnje.. Učenje hrvatskoga jezika.. Zanimljivi linkovi.. Broj posjeta:.. 1855277.. OBAVIJESTI.. 02.. 12.. 2013.. u 15:38.. Uređeno: 02.. u 15:39.. Nova internetska stranica Sveučilišta u Zagrebu.. Poštovani studenti,.. Poštovani profesori,.. Poštovani djelatnici Sveučilišta u Zagrebu,.. Poštovani posjetitelji,.. Sveučilište u Zagrebu je u fazi izrade novih internetskih stranica.. Sve obavijesti vezane uz međunarodnu suradnju bit će dostupne na.. www.. unizg.. hr.. pod izbornicima Međunarodna suradnja, odnosno Međunarodna razmjena.. S poštovanjem,.. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.. Tajana Nikolić.. 11.. 09.. u 15:13.. Uređeno: 11.. u 15:19.. Rezultati natječaja - dodatna financijska potpora - Erasmus SMS 2013.. /14.. - zimski semestar.. Sveučilište u Zagrebu objavilo je 23.. svibnja 2013.. Natječaj za dobivanje dodatne financijske pomoći studentima koji su dobili potporu u okviru Erasmus programa u akademskoj godini 2013.. /2014.. [.. Više.. ].. 27.. 06.. u 19:24.. Uređeno: 22.. 07.. u 15:21.. Rezultati natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS za ak.. god.. 2013.. - nastavno i nenastavno osoblje.. Ukupno je zaprimljeno 131 prijava (69 za održavanje nastave i 62 za stručno usavršavanje, od čega 29 za usavršavanje administrativnog i stručnog osoblja).. Odbor za međunarodnu suradnju  ...   ljetni semestar 2013.. U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene raspisan je Natječaj za stipendije za bilateralnu razmjenu studenata na City University of Hong Kong, za ljetni semestar 2013.. Ruzica Bruvo.. 01.. u 11:16.. Uređeno: 01.. u 11:25.. Stipendije za studij u Njemačkoj - Katolička akademska služba za razmjenu (KAAD).. Katolička akademska služba za razmjenu (KAAD, Bonn) - Program za istočnu Europu.. objavila je natječaj za stipendije za studij u Njemačkoj.. Rok za prijave je 15.. siječnja, odnosno 30.. lipnja.. 10.. u 14:34.. Stipendije Sveučilišta u Queenslandu za poslijediplomske studije.. The Europe – Australia UQ Excellence Scholarship nudi stipendije europskim studentima za poslijediplomski studij na Sveučilištu u Queenslandu.. 16.. 05.. u 15:20.. Uređeno: 27.. u 10:00.. Stipendije Zaklade Mummert.. Zaklada Rochus i Beatrice Mummert.. dodjeljuje budućim top-menadžerima iz srednje i jugoistočne Europe višegodišnje stipendije za područja ekonomskih, tehničkih i prirodnih znanosti te turizma i sporta.. Stipendije Zaklade Mummert obuhvaćaju 2,5-godišnji diplomski studij na Sveučilištu u Kölnu, na Visokoj tehničkoj školi u Aachenu (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) ili na Njemačkom sportskom sveučilištu u Kölnu.. Rok za prijavu:.. 1.. rujna do 1.. studenoga.. 29.. 03.. 2012.. u 16:54.. Uređeno: 05.. u 14:08.. ERASMUS za STUDENTE - studijski boravak - za ak.. godinu 2012.. - DRUGI REZULTATI, PRVI REZULTATI natječaja.. 21.. Sveučilište objavljuje DRUGE rezultate Natječaja za.. sudjelovanje u Programu Erasmus za studente Sveučilišta u Zagrebu za studijski boravak.. Tekst drugih rezultata i nova rang lista se nalaze u prilogu.. Sveučilište u Zagrebu objavljuje.. prve.. rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente Sveučilišta u Zagrebu za studijski boravak.. Ukupno je zaprimljeno 810 prijava, 640 studenta je odabrano, 109 studenata je na rezervnoj listi i 20 studenata je odbijenih.. Prvi rezultati se nalaze u prilogu.. Novo! - objavljeni su prijavni obrasci za EILC tečajeve jezika.. Ida Ogulinac.. 18.. 2008.. u 10:07.. u 10:10.. Besplatan pristup publikacijama EIN News-a za studente i nastavnike.. Arhiva.. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti.. Priručnik s ponudama stipendija u EU i EFTA zemljama.. Design by: M.. Mačinković.. (C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Ured za međunarodnu suradnju
  Original link path: /medjunarodna_suradnja
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 18374.. MEĐUNARODNA SURADNJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.. Aktivnosti međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja.. Strategiju međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu stvaraju i provode Senat Sveučilišta u Zagrebu, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, središnji Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu te prodekani i uredi/osobe za kontakt za međunarodnu suradnju na fakultetima i akademijama.. Prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof.. dr.. sc.. Ksenija Turković stupila je na dužnost 15.. listopada 2008.. Sveučilište u Zagrebu svoje je određenje za internacionalizaciju djelovanja i programa istaknulo u strateškim dokumentima.. Iskorak 2001.. i.. International mission and policy.. Imajući u vidu smjernice navedene u tim dokumentima, na prijedlog Odbora za međunarodnu suradnju Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je u svibnju 2005.. Strateški plan internacionalizacije studija Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2005.. -2010.. koji određuje ciljeve internacionalizacije u navedenome razdoblju.. U svibnju 2007.. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je.. Deklaraciju o poticanju uključivanja u međunarodne programe razmjen.. e.. imajući u vidu dugoročne potrebe hrvatskoga društva i države te cjelokupnoga visokoškolskoga obrazovanja.. U lipnju 2007.. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je.. Plan aktivnosti i mjera za poticanje međunarodne razmjene.. u kojem su definirani zadatci i njihovi nositelji.. Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu ostvaruje se putem:.. bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma.. međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga.. međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja.. međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata.. suradnje na razini fakulteta i akademija, odsjeka, katedri i pojedinačnih članova akademske zajednice.. rada studentskih udruga.. BILATERALNI MEĐUSVEUČILIŠNI I MEĐUFAKULTETSKI SPORAZUMI.. Sveučilište u Zagrebu potpisalo je niz bilateralnih sporazuma s partnerskim sveučilištima u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Aziji.. Bilateralnim se sporazumima uređuju različiti oblici suradnje, poput rada na zajedničkim temama i projektima, razmjene nastavnika i studenata, zajedničkoga objavljivanja, razmjene informacija te ostalih aktivnosti s ciljem unaprjeđenja akademske suradnje.. Popis partnerskih sveučilišta nalazi se.. ovdje.. Pojedini fakulteti Sveučilišta u Zagrebu također su potpisali međufakultetske sporazume s partnerskim fakultetima inozemnih sveučilišta u kojima su definirani oblici suradnje od obostranoga interesa.. Za podatke o tim sporazumima potrebno je obratiti se pojedinome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. MEĐUNARODNE SVEUČILIŠNE MREŽE I UDRUGE.. Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u radu više sveučilišnih mreža i međunarodnih udruga.. • AUDEM - Alliance of Universities for Democracy.. Sveučilišna mreža AUDEM osnovana je 1990.. godine.. Misija je mreže promoviranje razvoja demokratskih vrijednosti, civilnog društva i razumijevanja između različitih kultura kroz međunarodnu razmjenu među ustanovama visokog obrazovanja i pojedinaca povezanih s njima.. Sveučilište u Zagrebu postalo je član Sveučilišne mreže AUDEM 2010.. •.. AUF - Agence universitaire de la francophonie.. Sveučilišna agencija za frankofoniju osnovana je u Montrealu 1961.. i okuplja više od 650 visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova.. Cilj je te multiraleralne organizacije podrška suradnji i solidarnosti sveučilišnim ustanovama koje djeluju na francuskom jeziku, kao i razvoj visokoga obrazovanja i znanstvenih istraživanja.. U okviru agencije djeluju i regionalni uredi (za Hrvatsku je nadležan Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu u Bukureštu) koji provode planirane aktivnosti.. Sveučilište u Zagrebu postalo je član AUF-a 2007.. CEI UniNet – Central European Initiative University Network.. Srednjeeuropska inicijativa osnovana je 1989.. kao međuvladin forum za političku, ekonomsku i kulturnu suradnju država članica, a danas u njezinu radu sudjeluje 18 zemalja.. Unutar te inicijative osnovana  ...   Finskoj.. Cilj je mreže stvaranje održivog visokoobrazovnog prostora u EuroMed regiji.. Pridonosi promicanju društva znanja, potiče suradnju i dijalog između obrazovnih ustanova i kulturne tradicije regije te promiče održivi razvoj znanstvene i tehnološke razmjene.. Sveučilište u Zagrebu član je mreže EPUF od 2010.. EUA – European University Association.. Europsko udruženje sveučilišta predstavlja i podupire visokoobrazovne ustanove u 46 zemalja pružajući im mogućnost suradnje i sudjelovanja u svim aktualnim događanjima vezanim uz politiku visokoga obrazovanja i znanstvenoga istraživanja.. Ta udruga ima ključnu ulogu u oblikovanju europskoga sustava visokog obrazovanja i istraživanja zahvaljujući svojoj uključenosti u pitanja vezana uz Bolonjski proces, doprinos oblikovanju znanstvene politike u Europskoj uniji, kao i suradnji s međuvladinim organizacijama.. IUC – Inter University Centre Dubrovnik.. Međusveučilišni centar Dubrovnik neovisna je međunarodna ustanova osnovana 1971.. i osmišljena kao mjesto razmjene ideja znanstvenika i studenata.. Centar djeluje u zgradi Poslijediplomskoga središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu te organizira razna događanja, nastavu u okviru poslijediplomskih studija, konferencije i seminare posvećene raznim disciplinama i pitanjima visokoga obrazovanja.. RCAA – Rectors' Conference of the Alps-Adriatic Universities.. Rektorska konferencija sveučilišta Alpe-Jadran djeluje od 1979.. godine te okuplja rektore i predsjednike sveučilišta i visokoškolskih ustanova s cijeloga područja Radne zajednice Alpe-Jadran.. Cilj je ove rektorske konferencije suradnja između sveučilišta i visokoškolskih ustanova te korištenje brojnih mogućnosti za znanstvenu i umjetničku suradnju.. Teme koje imaju kulturnu, gospodarsku, odnosno političku ili općeznanstvenu važnosti obrađuju se na simpozijima ili u obliku znanstvenoistraživačkih projekata.. SEFI – Société Europénne pour la Formation des Ingénieurs (European Society for Engineering Education).. SEFI najveća je europska mreža visokoškolskih ustanova i pojedinaca koji se bave područjem inženjerstva osnovana 1973.. Cilj je mreže pridonijeti razvoju i poboljšanju obrazovanja inženjera u Europi, kao i poboljšati položaj inženjera u društvu.. Ona također djeluje kao europski forum čije su ideje na raspolaganju europskim ustanovama, akademskome osoblju, studentima i industriji.. Mreža svoje aktivnosti provodi kroz više tematskih radnih skupina.. UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe.. UNICA je mreža od 40 sveučilišta iz glavnih gradova Europe čija je uloga promoviranje akademske izvrsnosti, integracije i suradnje među članicama diljem Europe.. Također nastoji biti pokretačem razvoja Bolonjskog procesa te olakšati integraciju sveučilišta iz srednje i istočne Europe u europski visokoobrazovni prostor.. MEĐUNARODNI PROJEKTI S PODRUČJA VISOKOG OBRAZOVANJA.. Sveučilište u Zagrebu uspješno sudjeluje u međunarodnim obrazovnim projektima i to kako u ulozi partnera tako i u ulozi koordinatora projekta.. TEMPUS projekti.. Jean Monnet projekti.. Erasmus Mundus - prozor vanjske suradnje (.. Erasmus Mundus External Cooperation Window.. ).. Erasmus.. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI I STRUČNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI.. Pri Sveučilištu u Zagrebu djeluje Ured za međunarodne projekte čiji je cilj pružanje pomoći pri prijavi, provedbi i vođenju istraživačkih projekata.. Podrobnije informacije pročitajte na stranicama.. Ureda.. MEĐUNARODNA SURADNJA NA RAZINI FAKULTETA I AKADEMIJA.. Fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu samostalno provode međunarodne aktivnosti koje se odnose na njihovo znanstveno i stručno područje.. Na sastavnicama djeluju prodekani zaduženi za međunarodnu suradnju kao i uredi/osobe za kontakt koje obavljaju poslove iz djelokruga međunarodne suradnje.. Njihov popis po sastavnicama nalazi se.. RAD STUDENTSKIH UDRUGA.. Studentske udruge također aktivno sudjeluju u promicanju mobilnosti studenata te promiču internacionalizaciju Sveučilišta.. Međunarodnim aktivnostima bavi se većina studentskih udruga na sastavnicama, krovna studentska udruga.. Studentski zbor.. te nekoliko međunarodnih studentskih udruga poput udruge.. BEST.. ili.. IAESTE.. Cilj im je organizacija stručnih praksi u inozemstvu te uključivanje što većeg broja hrvatskih studenata u međunarodne projekte, stručne seminare, kulturne razmjene, treninge, radionice i natjecanja..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/medjunarodna_suradnja
  Open archive
 •  

 • Title: Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 18962.. URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU.. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu osnovan je s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim sveučilištima i ostalim suradnim ustanovama u Europi i svijetu.. Misija ureda jest:.. razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu.. poticanje mobilnosti studenata, sveučilišnih profesora i nenastavnoga osoblja.. razvoj aktivnosti vezanih uz međunarodne obrazovne projekte.. suradnja s akademijama i fakultetima Sveučilišta u Zagrebu s ciljem poboljšanja razine i uvjeta odvijanja međunarodnih aktivnosti.. Misija ureda ostvaruje se na sljedećim područjima aktivnosti:.. Bilateralni sporazumi.. savjetodavna, administrativna i organizacijska pomoć pri sklapanju ugovora.. Mobilnost.. organizacija studentske razmjene.. administrativna i organizacijska pomoć stranim studentima na razmjeni na Sveučilištu u Zagrebu.. administrativna i  ...   (do mjesec dana) i sveučilišnih nastavnika.. nadzor nad Evidencijom međunarodne suradnje.. Tempus projekti / ostali projekti u području visokoga obrazovanja.. savjetodavna i administrativna pomoć Tempus projektima.. savjetodavna i administrativna pomoć projektima Jean Monnet, Erasmus Mundus External Cooperation Window, projektima sveučilišnih mreža.. Informiranje.. informiranje o međunarodnoj suradnji Sveučilišta u Zagrebu.. izrada informativno-promotivnih materijala na engleskome jeziku o Sveučilištu u Zagrebu.. Financije.. upravljanje proračunom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu te usklađivanje proračuna sa sastavnicama Sveučilišta.. Aktivnosti sveučilišnih mreža i međunarodnih udruga.. koordinacija sudjelovanja Sveučilišta u Zagrebu u sveučilišnim mrežama i međunarodnim udrugama.. administrativna podrška.. Odbor za međunarodnu suradnju.. administrativna podrška Odboru za međunarodnu suradnju.. provođenje postupka za dodjelu godišnjih priznanja za međunarodnu suradnju..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/ured_za_medunarodnu_suradnju
  Open archive

 • Title: Bilateralni sporazumi - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 13006.. BILATERALNI SPORAZUMI.. BILATERALNA SURADNJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.. Sveučilište u Zagrebu ostvaruje svoje bilateralne kontakte sa sveučilištima u inozemstvu u okviru međusobno usklađenih i potpisanih bilateralnih sporazuma koji su u osnovi istovrsni i pokrivaju ove oblike suradnje: rad na zajednički dogovorenim temama, razmjenu nastavnog osoblja, razmjenu studenata, zajedničko publiciranje, razmjenu informacija od obostranog interesa te ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.. Bilateralni sporazumi Sveučilišta u Zagrebu:.. Albanija.. • Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" (2014.. ).. http://www.. unishk.. edu.. al/en.. Australija.. • Macquarie University (2014.. , 3 godine).. mq.. au.. • University of New South Wales (2013.. unsw.. au/.. • Murdoch University (2014.. , 5 godina).. murdoch.. Austrija.. • Karl-Franzens-Universität Graz (1981.. kfunigraz.. ac.. at.. • Universität Klagenfurt (1997.. uni-klu.. • Leopold-Franzens Universität Innsbruck (2012.. uibk.. • Medizinische Universität Graz (2005.. meduni-graz.. at/.. • Technische Universität Wien (2009.. , 4 godine).. tuwien.. • Universität Wien (2013.. univie.. at.. • Universität für Bodenkultur, Wien (2013.. boku.. Azerbajdžan.. • Baki Slavyan Universiteti (2013.. http://bsu-edu.. org/.. • Baki Dövlət Universiteti (2013.. http://bsu.. az/en/.. Bolivija.. • Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (2006.. upsa.. bo.. Bosna i Hercegovina.. • Sveučilište u Mostaru - Pismo namjere Leoben, Mostar, Maribor, Zagreb (1997.. sve-mo.. ba.. • Univerzitet u Sarajevu (2004.. unsa.. • Univerzitet u Tuzli (2012.. untz.. ba.. • Univerzitet u Bihaću (2013.. http://unbi.. ba/.. Brazil.. • Universidade Federal de Minas Gerais (2009.. , 10 godina).. https://www.. ufmg.. br/.. • Universidade Federal de Pernambuco (2010.. ufpe.. br/ufpenova/.. • Unversidade do Estado de Santa Catarina (2009.. udesc.. • Universidade Federal do Paraná (2014.. ufpr.. br/portalufpr/.. Bugarska.. • Sofiiski universitet 'Sv.. Kliment Ohridski" (1995.. uni-sofia.. bg.. • University of National and World Economy, Sofija (2005.. unwe.. bg/.. Češka.. • Univerzita Karlova v Praze (2004.. cuni.. cz.. • Vysoké učení tehnické v Brně (2004.. vutbr.. cz.. • Veterinární a Farmaceutická Univerzita Brno (2009.. vfu.. • Masarykova univerzita v Brně (2008.. , 5 godina, nakon isteka obnavlja se na 5 godina).. muni.. cz/.. Čile.. • Universidad de Concepción (2013.. udec.. cl/pexterno/.. • Universidad de Valparaiso (2013.. uv.. cl/.. Danska.. • Aarhus Universitet (2006.. dk.. Finska.. • University of Helsinki (2011.. helsinki.. fi/university.. • University of Jyväskylä (2012.. jyu.. fi/en.. • Tampere University of Technology (2006.. tut.. fi/en/.. Francuska.. • Université Panthéon-Assas /Paris II/ (1999.. u-paris2.. fr.. • L'Université d'Orléans (2013.. univ-orleans.. • Université Montpellier 2 (2009.. , 5 godina, PBF).. univ-montp2.. fr/.. Grčka.. • Aristotle University of Thessaloniki (2012.. auth.. gr.. Indija.. • University of Delhi (2009.. du.. in/index.. html.. Indonezija.. • University of Technology Yogyakarta - Pismo namjere (2013.. http://uty.. id/.. Iran.. • University Shahid Beheshti (2012.. sbu.. ir/.. • University of Tehran (2013.. ut.. • Sharif University of Technology (2012.. sharif.. ir/web/en/.. Italija.. • Università degli Studi di Udine (1988.. uniud.. it.. • Università degli Studi di Trieste (2011.. univ.. trieste.. • Università degli Studi di Padova (2013.. unipd.. • Università degli Studi di Firenze (1998.. unifi.. • Università degli Studi del Sannio (2001.. unisannio.. • L'Universita degli Studi di Roma"La Sapienza" (2009.. , 3 godine, nakon isteka automatski se obnavlja na 3 godine).. uniroma1.. it/.. • L'Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (2010.. unimore.. • Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) (2011.. sissa.. Izrael.. • Tel Aviv University (2010.. tau.. il.. Japan.. • Chuo University, Tokyo (2004.. chuo-u.. jp.. • University of Tokyo (2010.. u-tokyo.. Kanada.. • University of Toronto (2011.. utoronto.. ca.. • York University (2007.. , 5 godina, nakon isteka automatski se obnavlja na isto razdoblje).. yorku.. ca.. • University of Waterloo (2009.. http://uwaterloo.. ca/.. • University of New Brunswick - Pismo namjere(2008.. unb.. • University of Western Ontario (2010.. , 5 years).. uwo.. Kina.. •  ...   Universität Heidelberg (2009.. uni-heidelberg.. • Universität Regensburg (2010.. uni-regensburg.. de/.. • Justus Liebig Universität Giessen (2010.. uni-giessen.. de/cms/.. Poljska.. • Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (2013.. uj.. pl.. • Politechnika Krakovska im.. Tadeusza Kościuszki (1977.. pk.. • Uniwersytet Śląski w Katowicah (2003.. us.. • Politechnika Gdanska (2005.. pg.. gda.. • Universitet im.. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006.. amu.. pl.. • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2010.. http://nowa.. uek.. krakow.. pl/pl.. • Akademia Gorniczo-Hutnicza im.. Stanislawa w Krakowie (2010.. agh.. pl/.. • Uniwersytet Wroclawski (2009.. https://international.. uni.. wroc.. Portugal.. • Universidade de Lisboa (2009.. ulisboa.. pt/.. Rumunjska.. • Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară (2009.. usamvcluj.. ro.. • Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (2009.. utcluj.. ro/.. • Universitatea din Bucuresti (2009.. unibuc.. • Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad (2014.. uvvg.. ro/en/.. Ruska Federacija.. • Saint-Petersburg State University (2005.. spbu.. ru.. • Moscow State University of Technology and Management (branch Rostov-on Don) (2006.. http://mgutm.. ru/about/international_reletiouship.. php.. • Lomonosow Moscow State University (2007.. , 5 godina, nakon isteka obnovljen na 5 godina).. msu.. ru.. • Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering (2008.. vgasu.. vrn.. • Mari State Technical University (2010.. http://eng.. marstu.. net/.. SAD.. • University of Oklahoma (2001.. ou.. edu.. • Colorado State University (2012.. colostate.. • Indiana University at Bloomington (2011.. indiana.. • Indiana State University (2013.. indstate.. • University of New Mexico (2009.. unm.. • University of New Orleans (2009.. uno.. • University of Pittsburgh (2010.. pitt.. • DePaul University (2010.. depaul.. • University of Wyoming, Laramie (2011.. uwyo.. • University of Louisville (2013.. http://louisville.. • University of California, Los Angeles (2011.. ucla.. • University of Cincinnati (2013.. uc.. • Kansas State University (2014.. k-state.. • University of Georgia (2014.. uga.. Singapur.. • National University of Singapore (2010.. nus.. sg.. Slovačka.. • Tehnická univerzita Košiciah (1978.. tuke.. sk.. • Univerzita Komenského v Bratislave (2003).. uniba.. • Trnavská univerzita v Trnave (2004.. truni.. sk.. • Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre (2010.. , 5 godina, Labpolin, ERF).. en.. ukf.. sk/.. Slovenija.. • Univerza v Mariboru (1997.. uni-mb.. si.. • Univerza v Ljubljani (2003.. uni-lj.. si.. • Univerza na Primorskem (2009.. upr.. si/.. • Euro-Mediterranean University (2012.. emuni.. si/en/.. Srbija.. • Univerzitet u Novom Sadu (2011.. uns.. rs/sr/.. • Univerzitet u Beogradu (2013.. bg.. rs/.. Španjolska.. • Universidad de Alcalá de Henares, Madrid (2011.. uah.. es.. • Universidad Politecnica de Madrid (2009.. upm.. es.. Švicarska.. • Universität Bern (2010.. , 5 godina, nakon isteka automaski se obnavlja na razdoblja od 2 godine, Filozofski fakultet i Hrvatski studiji).. unibe.. ch.. Taiwan.. • National Cheng Kung University (2010.. english.. web.. ncku.. tw/bin/home.. • National Sun Yat-sen University (2010.. nsysu.. php?Lang=en.. Turska.. • Hacettepe Üniversitesi (2007.. hacettepe.. tr.. • Yeditepe Üniversitesi (2010.. yeditepe.. • Trakya Üniversitesi (2011.. trakya.. tr/.. UK.. • University of Salford (2008.. salford.. uk.. Ukrajina.. • Kyiv'skyi universytet im.. T.. G.. Ševčenka (2004.. kiev.. ua.. • Uzhgorod National University (2007.. uzhnu.. ua/en/.. • Ivan Franko National University of L'viv (2012.. http://lnu.. ua/.. • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (2010.. nauu.. • National University of Ostroh Academy (2011.. oa.. • Memorandum of Understanding between University of Leoben, University of Mostar, University of Maribor and University of Zagreb (1997.. • Memorandum of Understanding between the Science and Technology Department of Sichuan Province, China and the University of Zagreb, Croatia (2011.. sc.. gov.. cn/10462/10758/10759/10763/2010/10/28/10147629.. shtml.. • Memorandum of Understanding between University of Zagreb and Indian Council for Cultural Relations (2012.. , 7 godina).. iccrindia.. • Trilateralni sporazum: Macquarie University Sydney, Paris IV (Paris-Sorbonne), University of Zagreb (1990.. • Trilateralni sporazum: MESEURO Studies Centre for Mediterranean, Euro-Mediterannean University-EMUNI, University of Zagreb (2011.. Kontakt.. :.. tel.. 46-98-103.. e-mail:.. agreements@unizg..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/bilateralni_sporazumi
  Open archive

 • Title: Mobilnost studenata - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 34885.. MOBILNOST STUDENATA.. Pojam studentske mobilnosti podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu.. Učenje, studiranje, pisanje seminarskog ili diplomskog rada ili provođenje istraživanja u inozemstvu studentu omogućava stjecanja znanja, upoznavanje novih tehnologija, komunikaciju i izmjenu iskustava s ljudima iz različitih kulturoloških sredina.. Studenti koji su dio svog studija proveli na stranom sveučilištu imaju veće mogućnosti pri zapošljavanju, kako u domicilnoj sredini tako i na međunarodnom tržištu rada.. Osim što pridonosi akademskom i  ...   i izgradnji Europe temeljene na znanju.. Studentska mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz niz programa (bilateralna razmjena,.. ,.. Kontakt:.. Maja Grđan.. : 4698-106.. erasmus-student-sms@unizg.. FORUM.. /.. Sve diskusijske grupe.. / Dobivanje vize.. Br.. poruka:.. 25 po stranici.. 50 po stranici.. 100 po stranici.. 200 po stranici.. Prikaz: (1 - 25) Ukupno: 25.. Sortiraj prema:.. naslovu.. |.. vremenu zadnjeg odgovora.. autoru.. Napomena:.. *.. - oznaka za nove poruke.. ERASMUS.. Popis ID Erasmus kodova inozemnih institucija..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/mobilnost_studenata
  Open archive

 • Title: Erasmus Mundus 2004. - 2008. - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 4985.. ERASMUS MUNDUS 2004.. - 2008.. ) financijski je instrument Europske komisije čiji je cilj poticanje suradnje između visokoobrazovnih ustanova iz zemalja članica Europske unije s neeuropskim zemljama.. Program je namijenjen visokoobrazovnim ustanovama koje sudjeluju u prijavi projekata, a nakon što je projekt odobren studenti i nastavnici mogu se prijaviti za financiranje mobilnosti.. Prijave projekata šalju se izravno Europskoj komisiji, a za mobilnost se prijavljuje na web stranicama pojedinoga konzorcija.. Projekti uključuju partnerstva između više europskih visokoobrazovnih ustanova i visokoobrazovnih ustanova u pojedinim geografskim područjima (tzv.. LOTs) koja predviđaju mobilnost studenata i nastavnika.. Uglavnom je riječ o mobilnosti studenata i nastavnika u europske zemlje (sve razine studija), a u manjoj mjeri je predviđeno da europski studenti i nastavnici odlaze na visokoškolske ustanove u treće zemlje.. Financiraju se  ...   (Erasmus University Charter).. Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u jednom EMECW projektu.. ♦.. BASIELUS/Erasmus Mundus External Cooperation Window - Lot 10 (zemlje jugoistočne Europe).. Partnerska sveučilišta:.. Europski partneri: Sveučilište u Gentu (koordinator), Sveučilište Sophia Antipolis (Nica), Sveučilište u Lundu, Sveučilište La Sapienza (Rim), Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište Sv.. Kliment Ohridski (Sofija), Sveučilište u Heidelbergu.. Partneri iz zemalja jugoistočne Europe: Sveučilište Fan S.. Noli (Korča), Sveučilište u Skadru, Sveučilište u Sarajevu, Sveučilište Sv.. Kirila i Metoda (Skopje), Sveučilište Sv.. Kliment Ohridski (Bitola), South East European University (Tetovo), Sveučilište u Prištini, Sveučilište u Crnoj Gori (Podgorica), Sveučilište u Beogradu, Sveučilište u Kragujevcu, Sveučilište u Nišu, Sveučilište u Novom Sadu.. Projekt traje do studenoga 2011.. ali više neće biti otvorenih natječaja.. KORISNI LINKOVI.. EACEA.. službena stranica projekta BASILEUS..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/erasmus_mundus
  Open archive

 • Title: LOT 10- Basileus - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 823247.. Nema vijesti!.. BASILEUS.. Što je BASILEUS?.. BASILEUS.. (.. B.. alkan.. A.. cademic.. S.. cheme for the.. I.. nternationalization of.. L.. earning together with.. E.. U.. U.. niversitie.. ) je projekt u sklopu programa suradnje i mobilnosti u području visokog obrazovanja pod nazivom Erasmus Mundus External Cooperation Window (Erasmus Mundus – prozor vanjske suradnje) za razdoblje 2008.. -2011.. u kojem kao europski partner u konzorciju sudjeluje i Sveučilište u Zagrebu.. Članovi konzorcija su:.. Europski partneri:.. Sveučilište u Gentu.. Sveučilište Sophia Antipolis, Nica.. Sveučilište u Lundu.. Sveučilište La Sapienza, Rim.. Sveučilište u Ljubljani.. Sveučilište Sv.. Kliment Ohridski, Sofija.. Sveučilište u Zagrebu.. Sveučilište u Heidelbergu.. Partneri iz zemalja jugoistočne Europe:.. Sveučilište Fan S.. Noli, Korča.. Sveučilište u Skadru.. Sveučilište u Sarajevu.. Kiril i Metod, Skopje.. Kliment Ohridski, Bitola.. South East European University, Tetovo.. Sveučilište u Prištini.. Sveučilište u Crnoj Gori, Podgorica.. Sveučilište u Beogradu.. Sveučilište u Kragujevcu.. Sveučilište u Nišu.. Sveučilište u Novom Sadu.. Cilj programa jest poticanje suradnje između visokoobrazovnih ustanova iz  ...   školarine.. Projekt se odnosi na sva područja studija.. Za koga je namjenjen?.. Na raspolaganju je ukupno 400 stipendija za preddiplomske, diplomske i doktorske studije, poslijedoktorsko usavršavanje te mobilnost nastavnika i administrativnog osoblja.. Stipendije pokrivaju troškove života, putovanja i zdravstvenog osiguranja, a u određenim slučajevima i troškove školarina.. Preddiplomski studij: 6 ili 10 mjeseci.. Diplomski studij: 6, 10 ili 22 mjeseca.. Poslijediplomski studij: 6 ili 10 mjeseci.. Poslijedoktorsko usavršavanje: 6 mjeseci.. Nastavnici i administrativno osoblje: 1 mjesec.. Što su Target grupe?.. Target grupa 1: studenti i nastavnici registrirani na jednom od partnerskh sveučilišta konzorcija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski, poslijedoktorski i akademski nivo).. Target grupa 2: studenti koji žele upisati cjelokupni studij te studenti sveučilišta jugoistočne Europe koja nisu partneri ovog konzorcija (diplomski, poslijediplomski i poslijedoktorski nivo).. Target grupa 3: prognanici, izbjeglice, nacionalne manjine i druge ugrožene skupine sveučilišta jugoistočne Europe.. Više informacija o projektu možete pronaći na njegovim.. web stranicama.. vremenu otvaranja teme.. Naslov.. Odgovori.. Zadnji odg.. službena stranica projekta.. basileus flyer.. [220,74 KiB]..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/lot_10-_basileus
  Open archive

 • Title: Erasmus Mundus 2009.- 2013. - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 83431.. ERASMUS MUNDUS 2009.. Aktivnost 1 - združeni diplomski i doktorski studiji i stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje/poučavanje na istima.. Popis odobrenih programa možete pronaći.. Aktivnost 2 - partnerstva između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama).. Republika Hrvatska sudjeluje isključivo kao.. 'Western Balkans'.. zemlja u okviru postojećih konzorcija za LOT 10.. U RH su trenutno odobrena tri projekta:.. Basileus.. (Sveučilište u Zagrebu),.. JoinEUSee.. (Sveučilište u Zadru) i.. EM2STEM.. (Sveučilištu u Splitu).. Aktivnost 3 - promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/erasmus_mundus_2009_2013
  Open archive

 • Title: BASILEUS III - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 123007.. Što je BASILEUS III?.. Program Erasmus Mundus u okviru Akcije 2, financiran od strane Europske komisije.. Tko su partneri?.. EU partneri:.. Ghent University - consortium co-ordinating institution (Belgium).. University of Nice Sophia Antipolis (France).. Lund University (Sweden).. University of Rome La Sapienza (Italy).. University of Ljubljana (Slovenia).. Sofia University St.. Kliment Ohridski (Bulgaria).. Alexander Technological Educational Institution (ATEI) of Thessaloniki (Greece).. University of Heidelberg (Germany).. Partneri na Zapadnom Balkanu:.. Fan S.. Noli University Korce (Albania).. University of Skhodra (Albania).. University of Sarajevo (Bosnia-Herzegovina).. Ss.. Cyril and Methodius Skopje (FYRO)Macedonia.. University St.. Kliment Ohridski Bitola (FYRO)Macedonia.. South East European University Tetovo (FYRO)Macedonia.. University of Prishtina (Kosovo).. University of Montenegro (Montenegro).. University of Belgrade (Serbia).. University of Kragujevac (Serbia).. University of Novi Sad (Serbia).. University of  ...   na prediplomskom, diplomskom i doktorskom nivou te za poslije doktorsko istraživanje.. Nastavno i administrativno osoblje se može samo ukoliko je registrirano na Sveučilištu u Zagrebu.. Kako se prijaviti?.. On-line na stranicama projekta.. basileus.. ugent.. be.. do 15.. veljače 2011.. Što stipendija uključuje?.. Mjesečnu stipendiju u iznosu od:.. 1000€ za BA i MA.. 1500€ za PhD.. 1500€ za post doc.. 2500€ za staff.. refundaciju jedne povratne karte.. zdravstveno osiguranje.. Tko odabire kandidate?.. Rang listu radi sveučilište za koje se prijavljujete i to na način da svakom kandidatu dodjeljuje bodove (maksimalno 100 bodova).. Bodovanje se dodjeljuje:.. 30% za motivaciju.. 30% za znanje stranih jezika.. 40% za akademske reference (studijski plan, ocjene, preporuke i sl).. Boduje se i svaka dodatna aktivnost kandidata (volontiranje, sudjelovanje na konferencijama, seminarima i sl..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/erasmus_mundus_2009_2013/basileus_iii
  Open archive

 • Title: CEEPUS - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 5421.. CEEPUS - Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije.. CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti u visokom školstvu.. Srednjoeuropski program razmjene započeo je s djelovanjem 1.. prosinca 1994.. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993.. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995.. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države:.. Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.. U akademskoj godini 2009.. /2010.. programu je pristupilo i.. na Kosovu, a u akademskoj godini 2011.. /2012.. Moldavija.. Dana 1.. svibnja 2011.. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina.. Osnovna obilježja programa.. Okosnica su programa CEEPUS mreže, koje čini po jedan koordinator i najmanje dva partnera iz najmanje dvije zemlje potpisnice CEEPUS-a.. Koordinatori i partneri su fakulteti, odnosno njihovi odsjeci..  ...   standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za potrebe mobilnosti.. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine.. Ovdje.. možete pritiskom na naziv zemlje vidjeti koliko iznose stipendije za pojedinu zemlju i na koje povlastice CEEPUS-ovi stipendisti imaju pravo u danoj zemlji.. Neke zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svojim odlaznim stipendistima refundiraju troškove puta.. Zahtjev za povratom putnih troškova podnosi matična ustanova stipendista.. Podrobnije obavijesti.. Više informacija o.. CEEPUS programu.. nalazi se na internetskim stranicama.. Agencije za mobilnost i programe Europske unije.. , koja je temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 4.. godine imenovana je Nacionalnim uredom za CEEPUS te je od 1.. siječnja 2012.. godine preuzela operativnu provedbu programa.. CEEPUS na Sveučilištu u Zagrebu.. Sveučilište u Zagrebu u akademskoj godini 2012.. sudjeluje kao koordinator u četiri mreže te kao partneri u 30 mreža.. Popis hrvatskih fakulteta u CEEPUS mrežama u ak.. g.. 2012.. /2013..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/ceepus
  Open archive •  


  Archived pages: 642