www.archive-org-2014.com » HR » U » UNIZG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 642 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Kineske stipendije CAS-TWAS President's Fellowship Programme za doktorande - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 1855319.. 23.. u 16:00.. u 10:02.. Kineske stipendije CAS-TWAS President s Fellowship Programme za doktorande.. Rok za prijavu:.. 15.. lipnja 2013.. Kinesko sveučilište znanosti i tehnologije (University of Science and Technology of China - USTC) nudi stipendije za doktorande unutar programa.. CAS-TWAS President's Fellowship Programme.. Osigurano je 140 mjesta po godini, a ukupno trajanje stipendije je najviše 4 godine za studij i istraživanje.. Više informacija na:.. http://en.. ustc.. edu.. cn.. Tekst natječaja.. Obrazac za prijavu br.. 2.. Kontakt informacije.. Za dodatne informacije molimo obratite se kontaktima navedenim na gornjim poveznicama.. Popis obavijesti..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?@=5w9q
  Open archive

 • Title: NATJEČAJ za dodatnu financijsku potporu odabranim studentima koji su dobili financijsku potporu za studijski boravak (SMS) u okviru ERASMUS programa u akademskoj godini 2013./14. - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: u 09:09.. Uređeno: 23.. u 09:16.. NATJEČAJ za dodatnu financijsku potporu odabranim studentima koji su dobili financijsku potporu za studijski boravak (SMS) u okviru ERASMUS programa u akademskoj godini 2013.. Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za dodatnu financijsku potporu studentima koji su dobili financijsku potporu za studijski boravak u okviru ERASMUS programa u akademskoj godini 2013.. studenti  ...   ljetnom semestru.. Studenti su dužni ispuniti sve tražene podatke u prijavnom obrascu, te ga zajedno s kompletnom traženom dokumentacijom dostaviti na Rektorat Sveučilišta u Zagrebu do:.. Tekst natječaja možete pročitati.. Ovdje.. PRILOG.. Prijavni obrazac za dodatnu financijsku potporu.. Neuredno ili nepotpuno ispunjeni obrasci i/ili zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u obzir.. Maja Grdjan.. Arhiva obavijesti..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?_v1=vAuH3hJHsrD-NqBCGPXYkNRkvU0LhYIMtTQut_yuJ0fu-PvMws2ecUgpz7pYELnTo7ySu1v8m6Sgyed6VYjJnN4WAslRgPYm-vkFsbg0Xs-G6kqcKGYNKGQo1PtpTv98Sfj9BgjgydwuBWErbTZLLGl_bPqtLkAa9M5ySQUJ1ml7iUaROp1LxA_RP2ge-VZcNX0oRzd-BdyogvAvfEBIRmgS_QTigCz-e954wKZcGuQcgMLf&_lid=10722
  Open archive

 • Title: Natječaj za stipendiju: Tecnológico de Monterrey (Meksiko), za zimski semestar akademske godine 2013./14. - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 22.. u 09:45.. u 09:51.. Natječaj za stipendiju: Tecnológico de Monterrey (Meksiko), za zimski semestar akademske godine 2013.. Temeljem bilateralnog sporazuma između.. Tecnológico de Monterrey.. i Sveučilišta u Zagrebu raspisuje se natječaj za.. dvije (2).. stipendije za studentsku razmjenu u zimskom semestru akademske godine 2013.. za (pred)diplomske studijske programe koji se izvode na tom sveučilištu.. 17.. Stipendija uključuje: oslobođenje od plaćanja školarine na Tecnológico de Monterrey za vrijeme studijskog boravaka, mjesečnu stipendiju od 5.. 000 MXN (~400 USD) za smještaj i hranu, te refundaciju za putne troškove u iznosu do 5.. 000 kn.. Student sam snosi preostale troškove studentske razmjene o kojima se dužan informirati prije prijave na natječaj (viza, zdravstveno osiguranje, knjige/materijali za učenje i sl.. ).. Za stipendiju se mogu natjecati redoviti studenti Sveučilišta u Zagrebu sa odslušana minimalno četiri semestra, vrlo dobrim uspjehom u studiju te znanjem engleskog i španjolskog jezika.. Prednost pri odabiru će biti dana studentima diplomskih studija ili zadnjih godina integriranih preddiplomskih i diplomskih studija.. Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijelog svog boravka na stranom  ...   obrascu, dostupnom na:.. http://europass.. cedefop.. europa.. eu/en/documents/curriculum-vitae.. • opis studijskih planova na Tecnológico de Monterrey na engleskom jeziku (max 2500 znakova).. • preporuke dvaju profesora matičnog fakulteta na engleskom jeziku,.. • prijepis ocjena položenih ispita na engleskom jeziku.. • potvrdu o upisanoj akademskoj godini 2012.. • potvrdu o znanju engleskog i španjolskog jezika; jezične potvrde koje se prihvaćaju:.. • ako je student položio jezik na fakultetu – minimalno 2 godine, fakultet izdaje potvrdu o znanju jezika,.. • potvrda škole stranih jezika, ili Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu,.. • međunarodni certifikati.. Podrobnije informacije o Tecnológico de Monterrey dostupne su na adresi:.. http://www.. ccm.. itesm.. mx/internacional.. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.. Odluku o izboru kandidata donosi Odbor za međunarodnu suradnju.. Odabranog kandidata/kandidatkinju Sveučilište u Zagrebu predlaže stranom sveučilištu koje donosi konačnu odluku o prihvaćanju.. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu,.. http://international.. hr/.. Osoba za kontakt: dr.. sc.. Ružica Bruvo, stručna suradnica u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: ruzica.. bruvo@unizg.. hr, tel.. 46-98-107..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?@=5vqn
  Open archive
 •  

 • Title: Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2013./2014. - nastavno i nenastavno osoblje - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: u 17:27.. u 16:58.. Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak.. Raspisan je natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS u ak.. i financijsku potporu.. nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica.. koje odlazi na mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave odnosno stručnog usavršavanja u zimskom i ljetnom semestru ak.. Napomena: 7.. lipnja objavljen je.. ispravak.. P.. opisa potpisanih sporazuma.. (privitak 1 Posebnog dijela Natječaja).. KLASA: 605-01/13-22/31.. URBROJ: 380-153/037-13-1.. Na temelju odluke Rektorskog kolegija u širem sastavu sa sjednice održane 13.. i sklopljenih Erasmus bilateralnih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama.. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU.. raspisuje.. NATJEČAJ.. za sudjelovanje u Programu ERASMUS u ak.. i za financijsku.. potporu.. nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica.. koje odlazi na mobilnost u inozemstvo.. u svrhu održavanja nastave.. odnosno.. stručnog usavršavanja.. u akademskoj godini 2013.. OPĆI DIO.. Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica.. u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2013.. , u svrhu održavanja nastave na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavno osoblje) ili stručnog usavršavanja na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje).. Sveučilištu u Zagrebu je 2009.. godine dodijeljen „Erasmus University Charter“ (255154-IC-1-2009-1-HRERASMUS-EUCX-1; HR ZAGREB01), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus programu.. Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja raspisuje se na osnovi Erasmus bilateralnih sporazuma koje je Sveučilište u Zagrebu potpisalo s određenim visokoškolskim partnerskim ustanovama (popis se nalazi u Posebnom dijelu Natječaja).. Iznimke od ovog uvjeta su prijave za odlazak na stručne radionice (tj.. (Erasmus) Staff Training Week) koje organiziraju strane visokoškolske ustanove.. Individualni Erasmus sporazum se iznimno u tom slučaju može potpisati neposredno prije mobilnosti.. U slučaju prijave za stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti bilateralni Erasmus bilateralni sporazum.. Sveučilište u Zagrebu osigurava u okviru potpisanih bilateralnih sporazuma s visokoškolskim partnerskim ustanovama veći broj mjesta nego što je moguće financirati iz sredstava koja Sveučilištu u Zagrebu dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.. Svrha natječaja.. Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:.. Održavanja nastave (nastavno osoblje).. Stručnog usavršavanja (nastavno i nenastavno osoblje) – detaljnije u Uputama za prijavu na Natječaj u Posebnom dijelu Natječaja.. Mobilnost u svrhu održavanja nastave.. mora trajati najmanje jedan (1) dan odnosno najmanje 5 sati nastave ili minimalan broj sati propisanih Erasmus bilateralnim sporazumom.. Preporuča se minimalno trajanje aktivnosti Održavanje nastave od 5 dana kako bi korisnik mogao dati doprinos nastavnom programu i međunarodnom akademskom životu na partnerskoj ustanovi.. Mora postojati ravnoteža između broja dana provedenih na aktivnosti i sati održane nastave.. Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja.. mora trajati najmanje 5 dana (iznimno, i kraće od 5 dana ali za to moraju postojati objektivni razlozi).. Započeta aktivnost.. mora se održati u kontinuitetu.. te se ne može prekidati, osim ako za to postoje objektivni razlozi.. Mobilnost u sklopu programa Erasmus u ak.. može se ostvariti.. od 1.. srpnja 2013.. do 30.. rujna 2014.. Tko se može prijaviti.. Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica:.. u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zagrebu ili njegovim sastavnicama tj.. osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim i nastavnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koje su zaposlene na Ugovor o radu kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave te stručno i administrativno osoblje zaposleno na Ugovor o radu,.. s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države sudionice programa (države članice EU, EFTA države, Turska i Makedonija), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno/ili s registriranim stalnim boravištem u RH.. Vanjski suradnici, zaposleni na Ugovoru o djelu, ne ispunjavaju uvjete za prijavu na Natječaj.. Kod aktivnosti Održavanje nastave.. sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta.. Moguće je sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.. Kod aktivnosti Stručno usavršavanje.. sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.. U slučaju stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta, odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je  ...   objava rezultata.. Odabir kandidata.. provest će Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.. Prednost.. za dodjelu financijske potpore imat će kandidati:.. koji odlaze na prvu mobilnost u okviru programa Erasmus te koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus,.. koji nisu primili financijsku potporu u okviru Programa bilateralne mobilnosti u ak.. 2008.. /2009.. ) te.. kojima u 2011.. , 2012.. i 2013.. Sveučilište u Zagrebu nije financiralo mobilnost temeljem standardnih međusveučilišnih sporazuma.. Prijavljeni kandidati ocjenjivat će se i prema sljedećim kriterijima poredanim po redu važnosti:.. kvaliteta nastavnog plana/plana rada.. korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi.. dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti.. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu.. sveopća kvaliteta kandidata.. U obzir će se uzimati i sljedeći kriteriji:.. za održavanje nastave:.. 6.. znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno i nastavno zvanje te stručno i administrativno osoblje.. 7.. suradničko zvanje višeg asistenta.. 8.. suradničko zvanje asistenta i status znanstvenog novaka.. za stručno usavršavanje:.. U obzir će se uzimati ravnomjerna zastupljenost svih sastavnica Sveučilišta.. U slučaju više prijava za isto mjesto dogovoreno određenim Erasmus sporazumom.. prednost.. će imati kandidati čiji je matični fakultet/akademija sklopila dotični Erasmus sporazum.. Isti kandidat može se prijaviti samo jedanput u sklopu ovoga Natječaja.. U slučaju da kandidat dostavi više prijava sve prijave smatrat će se nevažećima.. Rezultati.. će biti objavljeni na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.. po završetku natječaja, a izabrani kandidati te uredi/kontakti za međunarodnu suradnju njihovih sastavnica bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.. Sveučilište će objaviti rang-listu kandidata za aktivnost Održavanje nastave te rang-listu za aktivnost Stručno usavršavanje.. Odbijeni kandidati bit će pisanim putem obaviješteni o razlozima odbijanja.. Izabrani kandidati sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o financijskoj potpori u svrhu boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.. Ugovor su dužne sklopiti i osobe koje neće primiti financijsku potporu (.. zero-grant staff.. ) jer se na njih primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus financijsku potporu.. Prijava na natječaj.. Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:.. prijavni obrazac.. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu održavanja nastave/stručnog usavršavanja ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije (osoblje koje se prijavljuje na Erasmus radionice prijavni obrazac može dostaviti naknadno).. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno).. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice.. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu na matičnoj ustanovi te da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora o radu).. potpisana suglasnost dekana/rektora za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.. zaključno do ponedjeljka, 17.. Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:.. u papirnatom obliku (osobno ili poštom) na adresu:.. Sveučilište u Zagrebu.. Trg maršala Tita 14.. 10 000 Zagreb.. (sa naznakom: Natječaj za Program ERASMUS – nastavno i nenastavno osoblje, ak.. i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:.. staff@unizg.. Prije prijave na Natječaj kandidat je dužan kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili ureda na ciljnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi tj.. kontakt osobu u ustanovi koja nema status visokog učilišta te dogovoriti nastavni plan tj.. plan rada i datume svoga boravka.. Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene samo elektroničkim putem neće se uzeti u razmatranje.. Prijavom na Natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u rezultatima Natječaja.. Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi:.. Renata Hranjec, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, tel.. 4698 102,.. POSEBNI DIO.. Posebni dio ovog Natječaja sadrži:.. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani bilateralni Erasmus sporazumi o razmjeni nastavnog i nenastavnog osoblja za akademsku godinu 2013.. (ispravak od 7.. 6.. Prijavni obrazac.. Nastavni plan (održavanja nastave) – nastavno osoblje.. Plan rada (stručno usavršavanje) – nastavno i nenastavno osoblje.. Europass obrazac za životopis.. Upute za prijavu na Natječaj.. Tablica iznosa za životne troškove.. (iznosi izraženi u EUR).. Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ/CEFR).. – tablica razina jezičnih vještina.. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?@=5w89
  Open archive

 • Title: Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2013./2014. - nastavno i nenastavno osoblje - Ured za međunarodnu suradnju
  Original link path: /medjunarodna_suradnja?_v1=kTua0lkDF0q_wELRSDXBy0h65x2eSpPkPSThKTjPeYwmrKJoYb7lzskbCclW-hTvTCcVMHGhdAzipAC1qS5SCY2cGR-2Woak6FTaTPYOEGdVKFD0KVTFEIG9RDNSDMmhfKobjekdfahPwoUfsmgmDy4MhpPghcu5SdXAnprCbFXuIgTGyJ3OdW4wHgyK_GVf_ecJLT0mhLuf19uErMnhUQseWK4r78JLtWKC-lzo9bC8YGZJ&_lid=10722
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Stipendije Zaklade Mummert - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: Stipendije se dodijeluju u suradnji sa zakladom Robert Bosch.. Profil kandidata za stipendiju:.. - studenti ekonomskih, tehničkih ili prirodnih znanosti, poslovnog upravljanja ili turističkog menadžmenta.. - postignut stupanj prvostupnika (bachelor).. - vrlo dobre ocjene (iz matematike također).. - odlično znanje njemačkog jezika, koje se prije početka studija potvrđuje odgovarajućom svjedodžbom.. - potencijal za vođenje.. - izrazita osobnost /entuzijazam.. - društveno odgovorna osoba.. - spremnost na povratak u domovinu nakon završenog studija.. Što daje uključuje Mummert stipendija:.. - mjesečnu stipendiju u iznosu od 900 €.. - stipendiju za istraživanje (228 € po semestru).. - dodatak za putne troškove (250 €).. - dodatak za prijenosno računalo (700 €).. - zdravstveno osiguranje i  ...   i Bruxelles.. - posjeti kulturnim događajima.. - posjeti tvornicama, projekti, umrežavanje.. Svaki stipendist dobija i:.. - mentora - član Upravnog odbora Zaklade Mummert.. - savjetnike - uspješne usobe iz gospodarskog i kulturnog života te visokog školstva.. - tutora - osoba na sveučilištu koja pomaže stipendistu kod akademskih i osobnih pitanja.. Od 1.. studenoga za početak studija u zimskom semestru sljedeće godine.. Više informacija o stipendijama Zaklade Rochus i Beatrice Mummert kao i o postupku i fazama natječaja pronaći ćete na.. mummertstiftung.. de.. ,.. facebook.. com/mummertstiftung.. i.. bosch-stiftung-de.. Dodatne informacije:.. Karina Jankowski.. Email: mummertstipendium@bosch-stiftung.. Telefon: +49 (0) 711/460 84-752.. Tekst natječaja na hrvatskom.. Tekst natječaja na engleskom.. Tekst natječaja na njemačkom..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?_v1=Dcx4KyYgdJ48WANINhuCvl67yaIQ48KSF8XB_3xcHeJ-EJKddJXGI03ovwG-HQvTBGh8HRPTSZ8XjfuAYetfpTPfzedBwrg2QxQTfiMnmsqSTfs8jCvG5KAu4_c8FydfwbLsGI-3Gh2xIxKU6vQDSy4RETYYcQ6HSi7lWeG_dU1YWKfhNaMsX74EG3BbpXhaEw9GEQpv7IPkR41_6IE9lrzQFtk-ax7y-ckKjM-2jYGlCttf&_lid=10722
  Open archive

 • Title: Rezultati natječaja – bilateralna razmjena studenata, Chonnam National University, zimski semestar 2013./14. - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: u 12:50.. Uređeno: 15.. u 12:52.. Rezultati natječaja – bilateralna razmjena studenata, Chonnam National University, zimski semestar 2013.. U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene raspisan je Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u zimskom semestru akademske godine 2013.. na Chonnam National University.. Sveučilište u Zagrebu predložit će studenticu.. Manuelu Graberski.. s Filozofskog fakulteta kao kandidatkinju za ovu stipendiju.. Molimo odabranu kandidatkinju da se javi u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimirova 8 (osoba za kontakt dr.. Ružica Bruvo; tel.. 46-98-107; rbruvo@unizg.. hr)..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?@=5w7z
  Open archive

 • Title: Stipendije japanske Vlade - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 09.. u 08:36.. Stipendije japanske Vlade.. Raspisan je natječaj japanskog Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije (MEXT) za stipendije za poslijediplomske istraživačke studije.. Rok za prijave: 21.. U Hrvatskoj natječaj provodi Veleposlanstvo Japana u RH.. Više informacija može se naći.. ovdje.. i na.. stranicama japanskog veleposlanstva.. Primjerak smjernica.. Dana 17.. svibnja u 15 sati u Matici hrvatskoj u Zagrebu održat se informativno predavanje o stipendijama i studiju u Japanu..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?@=5w4j
  Open archive

 • Title: Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: OBAVIJESTI - ARHIVA.. Povratak.. Rezultati 1 - 50 od 542.. Stranica 1 od 11.. Po stranici:.. 40.. 100.. 500.. 1000.. Sortiraj po:.. Naslov.. Autor.. Datum.. [.. ^.. Objavljeno 02.. u 15:38 (.. Tajana Nikolić.. u 15:39 (.. Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus u akademskoj godini 2013.. u 15:00 (.. u 15:05 (.. Natječaj za akademsku mobilnost u 2014.. godini.. Objavljeno 22.. u 20:10 (.. Renata Hranjec.. DIANET International School.. Objavljeno 13.. u 12:36 (.. Uređeno: 13.. u 12:37 (.. DIAnet Seminars - The management of the Mobility.. Objavljeno 05.. u 19:19 (.. u 19:24 (.. Objavljeno 30.. u 16:05 (.. Ruzica Bruvo.. Stipendije za studente i nastavnike-EU-Metallic-Alžir, Egipat, Libija, Maroko, Tunis.. Objavljeno 23.. u 16:38 (.. Željka Pitner.. Uređeno: 30.. u 15:07 (.. Rezultati natječaja – bilateralna razmjena studenata, Sveučilište Hanyang, ljetni semestar 2013.. Objavljeno 18.. u 15:32 (.. Rezultati natječaja – bilateralna razmjena studenata, Chonnam National University, ljetni semestar 2013.. Objavljeno 14.. Uređeno: 14.. Rezultati natječaja – bilateralna razmjena studenata, University Chuo, ljetni semestar 2013.. u 16:11 (.. Rezultati natječaja – bilateralna razmjena studenata, National Cheng Kung University, ljetni semestar 2013.. u 16:31 (.. Doktorske i poslijedoktorske stipendije Eugene Ionesco.. u 11:56 (.. Rezultati natječaja za stipendije na Sveučilištu u Oslu, ljetni semestar 2013.. Objavljeno 11.. u 16:25 (.. u 16:29 (.. Produžetak natječaja za stipendije na Sveučilištu u Oslu, ljetni semestar 2013.. u 12:15 (.. Besplatan tečaj akademskog francuskog za studente.. Objavljeno 10.. u 12:19 (.. Rezultati Produžetka natječaja za stipendije na Moskovskom državnom sveučilištu M.. V.. Lomonosov, za ljetni semestar 2013.. Objavljeno 09.. u 10:35 (.. Uređeno: 09.. u 10:45 (.. Nagradna igra  ...   Uređeno: 17.. u 14:09 (.. Stipendije: Moskovsko državno sveučilište M.. V.. Lomonosov, Produžetak natječaja za ljetni semestar akademske godine 2013.. Objavljeno 16.. Uređeno: 16.. u 16:33 (.. Natječaj za stipendiju: Sveučilište Hanyang (Južna Koreja), za ljetni semestar akademske godine 2013.. Objavljeno 15.. u 19:38 (.. u 09:33 (.. Natječaj za stipendiju: Chonnam National University (Južna Koreja), za ljetni semestar akademske godine 2013.. u 19:30 (.. u 09:32 (.. Natječaj za stipendiju na National Cheng Kung University (NCKU), za ljetni semestar akademske godine 2013.. u 19:00 (.. u 16:04 (.. Natječaj za stipendije na Sveučilištu Chuo (Japan), za ljetni semestar akademske godine 2013.. u 18:40 (.. u 10:12 (.. u 15:13 (.. u 15:19 (.. BAYHOST stipendije za ak.. /2015.. u 15:34 (.. Uređeno: 03.. u 11:59 (.. Produžen rok za prijavu za SELSS do 14.. rujna 2013.. u 15:22 (.. u 15:41 (.. Danube Rectors Conference organizira video natječaj.. u 14:42 (.. u 07:18 (.. u 14:34 (.. Stipendije - Qatar University.. u 16:13 (.. Uređeno: 10.. u 11:06 (.. CANON istraživačke stipendije u Japanu.. Objavljeno 28.. u 14:15 (.. Objavljeno 27.. u 15:21 (.. Rezultati Produžetka natječaja za akademsku razmjenu u 2013.. g.. (Solun).. u 11:29 (.. Uređeno: 28.. u 08:27 (.. u 15:25 (.. u 14:20 (.. u 16:22 (.. u 15:26 (.. Stipendija za zimski semestar 2013.. na Sveučilištu u Pečuhu - ispravak.. u 10:18 (.. u 18:28 (.. u 16:00 (.. u 10:02 (.. u 09:09 (.. Maja Grdjan.. u 09:16 (.. u 09:45 (.. u 09:51 (.. u 17:27 (.. u 16:58 (.. u 15:20 (.. u 10:00 (.. u 12:50 (.. u 12:52 (.. u 08:36 (..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?_v1=X0E7RjmyJAb2p0ycS7X4cc3k2yfN5XeegIk2-sDqgV5MMEdQq3YbSzowRI1mcfkEnTAQdoc1AD-hY0wr0HOooIpgG476M5HcuEEMunerS5JwbBYdj8FoV9__URb3oh19D5SpCQ%3D%3D&_lid=10722&_add=POST#news_10722
  Open archive

 • Title: Baza međunarodnih projekata - Ured za istraživanje
  Descriptive info: istraživanje.. Projekti.. Unos projekata.. Statistika.. Povratak na CIRTT.. English.. Kontakt.. PROJEKTI.. Institucija.. Linija financiranja.. Status projekta.. - Prikaži sve institucije -.. [ AF] Arhitektonski fakultet.. [ AFZ] Agronomski fakultet.. [ ALU] Akademija likovnih umjetnosti.. [ EF] Ekonomski fakultet.. [ ERF] Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.. [ FBF] Farmaceutsko-biokemijski fakultet.. [ FER] Fakultet elektrotehnike i računarstva.. [ FF] Filozofski fakultet.. [FKIT] Fakultet kemijskog inženjerstva i.. [ FOI] Fakultet organizacije i informatike,.. [ FPZ] Fakultet političkih znanosti.. [ FPZ] Fakultet prometnih znanosti.. [ FSB] Fakultet strojarstva i brodogradnje.. [GEOF] Geodetski fakultet.. [ GF] Građevinski fakultet.. [ GFV] Geotehnički fakultet.. [ GRF] Grafički fakultet.. [ KBF] Katolički bogoslovni fakultet.. [ MF] Medicinski fakultet.. [ MFS] Metalurški fakultet, Sisak.. [ PBF] Prehrambeno-biotehnološki fakultet.. [ PF] Pravni fakultet.. [ PMF] Prirodoslovno-matematički fakultet.. [ RGN] Rudarsko-geološko-naftni fakultet.. [ SF] Stomatološki fakultet.. [Srce] Sveučilišni računski centar.. [ ŠF] Šumarski fakultet.. [ TTF] Tekstilno-tehnološki fakultet.. [ UF] Učiteljski fakultet.. [UNIZG] Sveučilište u Zagrebu.. [ VF] Veterinarski fakultet.. - Prikaži sve linije -.. FP7.. FP6.. FP5.. IPA.. INDUSTRY.. MULTILAT.. BILAT.. SEE.. Eureka.. COST.. ESF.. TEMPUS.. HERA.. LIFE.. CIP.. LLP.. Ostali.. Prikaži sve.. U tijeku.. Završeni.. Trebaju početi.. Pojam pretrage.. Ime projekta.. Inst.. Linija financi-.. ranja.. Tip.. Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in the times of climate change.. CRO partner: Vlatka RAJCIC.. GF.. FP7.. IP.. From: 2009-11-01.. To: 2014-10-31.. ESTIMATION AND CONTROL FOR SAFE WIRELESS HIGH MOBILITY COOPERATIVE INDUSTRIAL SYSTEMS.. CRO partner: Zdenko Kovačić.. FER.. From: 2011-07-12.. To: 2015-07-11.. One-shot Manufacturing on large scale of 3D up graded panels and stiffeners for lightweight thermoplastic textile composite structures.. CRO partner: Ana Marija GRANCARIC.. TTF.. From: 2011-12-01.. To: 2015-11-30.. Toolbox Implementation for Removal of Anti-personnel Mines, Submunitions and UXO.. CRO partner: Andrija KRTALIC.. GEOF.. From: 2012-01-01.. To: 2015-12-31.. Animal and robot Societies Self-organise and Integrate by Social Interaction (bees and fish).. CRO partner: Stjepan Bogdan.. From: 2013-02-01.. To: 2018-01-31.. All Right Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship.. CRO partner: Viktor Koska.. FPZ.. From: 2013-05-01.. To: 2017-05-01.. Training Research and Applications Network to Support the Mitigation of Ionospheric Threats.. CRO partner: Tomislav Kos.. Marie Curie.. From: 2011-02-01.. To: 2015-02-01.. Study of Strongly Interacting Matter.. CRO partner: Krešimir Kumerički.. PMF.. CSAs.. To: 2014-12-31.. Distributed Knowledge-Based Energy Saving Networks.. CRO partner: Neven Duić.. FSB.. From: 2012-02-01.. To: 2016-01-31.. Constraining AGN feedback through cosmic times: Paving the way for the next generation radio facilities.. CRO partner: Vernesa Smolcic.. From: 2013-03-01.. To: 2017-03-01.. Intelligent light Management for OLED on foil Applications - IMOLA.. CRO partner: Adrijan Baric.. STREP.. From: 2011-10-01.. To: 2014-09-30.. Bioreactor-based, clinically oriented manufacturing of engineered tissues.. CRO partner: Alan Ivković.. UNIZG.. Cross-lingual Knowledge Extraction.. CRO partner: Marko Tadić.. Novel Bone Morphogenetic Protein-6 Biocompatible Carrier Device for Bone Regeneration.. CRO partner: Slobodan Vukičević.. MF.. To: 2016-06-30.. Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise.. CRO partner: Prof.. dr.. Estella Prukner-Radovčić.. VF.. To: 2014-31-12.. Environment for Human Exploration and RObotic Experimentation in Space.. CRO partner: Roman BRAJSA.. From: 2012-03-01.. To: 2015-02-28.. Diagnostic and prognostic biomarkers for inflammatory bowel disease.. CRO partner: Vlatka ZOLDOS.. From: 2012-10-01.. To: 2016-09-30.. Embedded Computer Engineering Learning Platform.. CRO partner: prof.. dr.. sc Vlado Sruk.. To: 2015-10-01.. Intelligent Urban Water Management System.. CRO partner: Mario Vašak.. From: 2012-12-01.. To: 2015-05-31.. Operationalising Psychosocial Support in Crisis.. CRO partner: Dean Ajdukovic.. FF.. Open Source blueprint for large scale self-organizing cloud environments for IoT applications.. sc.. Ivana Podnar Žarko.. From: 2013-06-01.. To: 2014-11-30.. Dynamic Management of Physically Coupled Systems of Systems.. CRO partner: Mato Baotić.. From: 2013-10-01.. Cognitive autonomous diving buddy.. CRO partner: Nikola Mišković.. From: 2014-01-01.. To: 2016-12-31.. Mitigation of space weather threats to GNSS services.. From: 2014-02-01.. To: 2016-07-31.. Centre of Research Excellence for Advanced Cooperative Systems.. Ivan Petrović.. SSA.. To: 2015-03-31.. Combining Stem Cells and Biomaterials for Brain Repair - Unlocking the Potential of the Existing Brain Research through Innovative In Vivo Molecular Imaging.. CRO partner: Srećko Gajović.. From: 2012-11-01.. To: 2015-10-31.. Open Discovery Space: A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources.. CRO partner: Kristijan Zimmer.. From: 2012-04-01.. Advanced Solutions for Supporting Cardiac Patiens in rehabilitation.. Ratko Magjarević.. Intelligent Cooperative Sensing for Improved traffic efficiency.. CRO partner: Sadko MANDZUKA.. To: 2015-04-30.. Automatic building of Machine Translation.. CRO partner: Nikola Ljubešić.. From: 2013-01-01.. New operational steps towards an alliance of European research fleets.. Zoran Vukić.. To: 2017-02-28.. High-Resolution Solar Physics Network.. From: 2013-04-01.. To: 2017-03-31.. Additive Technologies for  ...   environment as an epigenomic lever for optimising food production and health in livestock.. Juraj Grizelj.. From: 2012-06-25.. To: 2016-10-03.. PARSing and Multi-word Expressions.. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing.. CRO partner: Jan Šnajder.. From: 2013-03-08.. To: 2017-03-07.. VISually augmented analysis of complex INformation structures EVolving in socio-technical systems.. CRO partner: Mario Štorga.. Eureka.. EUREKA.. From: 2013-07-01.. To: 2015-06-30.. European Network on Quality of Experience in Multimedia Systems and Services.. CRO partner: Jesenka Pibernik.. A Collaborative European Network on Rabbit Genome Biology (RGB-Net).. CRO partner: Ino Čurik.. AFZ.. From: 2011-06-21.. To: 2015-05-16.. Encounters and Transformations in Iron Age Europe.. Hrvoje Potrebica.. HERA.. From: 2013-09-30.. To: 2016-09-29.. Marine debris removal and preventing further litter entry.. CIP.. To: 2014-10-01.. ECO-SANDWICH energy efficient recycled concrete sandwich facade panel.. Ivana Banjad Pečur PhD.. From: 2012-09-01.. To: 2015-08-31.. East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding.. CRO partner: Edi Maletić.. Ostali.. From: 2010-11-04.. To: 2014-11-03.. Towards safer bicycling through optimization of bicycle helmets and usage.. CRO partner: Anica Hursa Šajatović.. From: 2011-10-06.. To: 2015-10-05.. Strategic Research Centre for 4th Generation District Heating Technologies and Systems.. Neven Duić.. To: 2017-12-31.. European network for development of electroporation-based technologies and treatments.. CRO partner: RATKO MAGJAREVIĆ.. From: 2012-04-10.. To: 2016-04-09.. Sustainable flame retardancy for textiles and related materials based on nanoparticles substituting conventional chemicals.. CRO partner: Ana Marija Grancarić.. From: 2012-05-23.. To: 2016-05-22.. Diffusion of Cooling and Refreshing Technologies using the Solar Energy Resource in the Adriatic Regions.. Networking to enhance the use of economics in animal health, education, research and policy making in Europe and beyond.. CRO partner: Denis Cvitković, Marina Pavlak, Marko Tadić.. Computational Social Choice.. CRO partner: Krešimir Pripužić.. From: 2012-11-30.. To: 2016-11-29.. Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology.. Natalija Jolić, Ph.. D.. Epidemiology Science Project.. CRO partner: Mihovil Strujić.. SF.. Remigrations and transformations in post-socialist European regions.. CRO partner: Vlado Šakić.. Restorative Justice at post-sentencing level; supporting and protecting victims.. CRO partner: Doc.. Anna-Maria Getoš.. PF.. Local Public Sector Reforms: An International Comparison.. CRO partner: Ivan Koprić.. From: 2013-03-28.. To: 2017-03-27.. Additive Technologies for the SMEs.. CRO partner: Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije.. PINS Public interest not saleable.. Kruno Kardov.. From: 2013-04-05.. To: 2014-10-04.. Collaboration of Aphasia Trialists (CATs).. CRO partner: Melita Kovačević, Jelena Kuvač Kraljević.. ERF.. From: 2013-05-14.. To: 2017-05-13.. Financial Risk Evaluation, Using IAEA FINPLAN Tool, for Financing New Large Energy Project.. CRO partner: Zeljko Tomsic.. From: 2013-11-01.. To: 2015-30-10.. Diver navigation using range-only measurements from an autonomous surface vehicle.. From: 2014-03-21.. To: 2016-10-30.. SiS Catalyst: Children as Change Agents for the Future of Science in Society.. CRO partner: Blaženka Divjak.. FOI.. From: 2011-01-01.. Good local governance: local public services in the context of the European subsidiarity principle.. CRO partner: Anamarija Musa.. BILAT.. Plasma technologies for catalytic wastewater treatment.. CRO partner: Ivana Grčić.. FKIT.. Integrated Systems for Analog and Mixed Signal Processing - Active-RC Filter for ADSL Communication Systems.. CRO partner: Dražen Jurišić.. From: 2013-01-20.. To: 2015-01-20.. Intercultural approach to integration of Roma: Croatia - Montenegro.. Neven Hrvatić.. Energy Efficient M2M Device Communication.. CRO partner: Mario Kusek.. Max Planck Partner Group for.. Cooperation between University of Gavle and University of Zagreb.. Roman Malarić.. To: 2015-03-01.. Human-in-the-loop Control of Multi-agent Aerial Systems Under Intermittent Communication.. From: 2013-03-27.. To: 2015-03-30.. The end-Permian and Early Triassic sedimentary environments in the Croatian Dinarides - the example of global warming ocean and a link to calibrate events in the western Tethys.. CRO partner: Dunja Aljinović.. RGN.. From: 2013-10-31.. Cardiovascular Health Informatics: Unobtrusive Sensing and Information Integration for the Tele-Monitoring of Patients.. Pottery production in prehistoric cultures, especially Hallstatt culture, of Croatian and Austrian Danube regions.. CRO partner: Marta Mileusnić.. Quality insurance of processless printing plates.. CRO partner: Sanja Mahović Poljaček.. Tools for modelling past and future global climate change: case study of loess-palaeosol sequences (Quaternary aeolian deposits) from Istria and Kvarner (North Adriatic area).. Goran Durn.. Primjena inovativnih znanja o povezanosti hrane-strukture-svojstava za dizajn prehrambenih proizvoda za zdravlje, wellness i užitak.. CRO partner:.. From: 2010-11-22.. To: 2014-11-21.. Koloidni aspekti nanoznanosti za inovativne procese i materijale.. From: 2012-01-19.. To: 2016-01-18.. Slučajno mrežno kodiranje i dizajni nad GF(q).. Mario Osvin Pavčević.. From: 2012-04-26.. To: 2016-04-25.. Algorithms, Architectures and Platforms for Enhanced Living Environments (AAPELE).. CRO partner: Izv.. prof.. Zeljka Car.. From: 2013-11-13.. To: 2017-11-12.. Europortfolio: a European Network of Eportfolio Experts and Practitioners.. Igor Balaban.. LLP.. Prikazano: 100 projekata..

  Original link path: /projekti
  Open archive

 • Title: Unos projekata - Ured za istraživanje
  Descriptive info: UNOS PROJEKATA U BAZU.. Za unos novog projekta ili izmijenu informacija za već upisane projekte, potrebno je logirati se na stranice uporabom login-a (korisnik) i password-a (lozinka) koji vrijede za CARNet, tj.. tzv.. AAI@EduHr podatke (ta se polja s korisničkim imenom i lozinkom nalaze na vrhu stranice).. Svako dodavanje ili izmjena podataka za projekte može se provesti tek nakon logiranja i nužno je da voditelji međunarodnih projekata znaju svoje korisničko ime i lozinku za AAI@EduHr.. AAI@EduHr elektronički identititet posjeduje svaki znanstveni novak, znanstvenik, nastavnik ili student, kao i svaki djelatnik ustanova u sustavu MZOŠ, pri ustanovi unutar koje djeluje.. Korisnička oznaka (polje korisnik) kojom se identificira korisnik obično je oblika:.. login@ime_domene.. , kao.. npr.. ihorvat@unizg.. Identitet se potvrđuje upisivanjem lozinke (polje  ...   da informacije ne možete dobiti na svojoj ustanovi obratite se AAI@EduHr timu u SRCU na adresu.. team@aaiedu.. Nakon što se projekt upiše u bazu, projekt.. nije odmah vidljiv u bazi.. već ga treba odobriti administrator baze da bi se prikazao u bazi.. Za sva pitanja javite se administratoru baze Hrvoju Matakoviću (.. hrvoje.. matakovic@unizg.. ).. Molimo Vas da u ovu bazu upisuje isključivo međunarodne.. istraživačke.. projekte a da TEMPUS projekte i međunarodne stručne i nastavne projekte upisujete u bazu Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu -.. hr/medjunarodna/.. Tehnička dorade te baze je u tijeku a trenutno u nju možete unositi samo TEMPUS projekte.. Baza će uskoro biti nadograđena tako da će biti moguć unos također i stručnih i nastavnih projekata..

  Original link path: /projekti/unos_projekata
  Open archive •  


  Archived pages: 642