www.archive-org-2014.com » HR » U » UNIZG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 642 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Međuinstitucijski sporazumi Erasmus+ - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 682.. MEĐUINSTITUCIJSKI SPORAZUMI U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA.. Od akademske godine 2014.. /15.. kreće novi program za obrazovanje, usavršavanje i mlade naziva "Erasmus+".. ERASMUS POVELJA ZA VISOKO OBRAZOVANJE.. Svim visokim učilištima će za sudjelovanje u programu "Erasmus+", budućem programu za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji počinje u akad.. 2014.. /2015.. , bit će potrebna nova Erasmus povelja za visoko obrazovanje (.. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).. ).. Sveučilište u Zagrebu izvršilo je potupak prijave.. Rezultati će biti poznati krajem studenog 2013.. godine.. Program Erasmus+ pruža potporu europskom planu modernizacije i internacionalizacije na području visokog obrazovanja.. Prijavljujući se za i potpisujući novu Povelju, Sveučilište potvrđuje da je odluka o sudjelovanju u programu Erasmus+ dio vlastite strategije modernizacije i internacionalizacije.. Ova strategija naglašava važnost mobilnosti studenata i osoblja i sudjelovanja u međunarodnim projektima suradnje kako bi se unaprijedila kvaliteta programa visokog obrazovanja i studentskog iskustva.. Program Erasmus+ usmjeren je posebice na jačanje kvalitete mobilnosti studenata i osoblja i nadzor institucija koje ih provode.. Nova će Povelja biti valjana za cijelo razdoblje od 2014.. do 2020.. godine te  ...   sporazuma sa partnerskim učilištima iz programskih zemalja (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Švicarska, Turska, Makedonija).. Model sporazuma koristit će se tijekom svih akademskih godina novog programa (od 2014.. /2021.. ).. Moguće je da sporazum potpišu više od dvije ustanove tj.. da bude multilateralan.. TRAJANJE INDIVIDUALNIH MOBILNOSTI.. U novom programu najavljene su izmjene u trajanjima individualnih mobilnosti:.. studentska mobilnost u svrhu studijskog boravka: 3 - 12 mjeseci.. studentska mobilnost u svrhu stručne prakse: 2- 12 mjeseci.. mobilnost osoblja: 2 dana (nisu uključeni dani putovanja) - 2 mjeseca, minimalno 8 sati predavanja ako se radi o aktivnosti održavanja nastave.. OBRASCI, PROCEDURE I UPUTE.. Upute za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.. Model međuinstitucijskog sporazuma za Sveučilište u Zagrebu.. Erasmus+ info sheet.. Odluka Senata o proceduri za potpisivanje međuinstitucijskih sporazuma za mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja.. Erasmus University Charter Annotated Guidelines.. Popis.. Subject area codes.. KONTAKT.. Tajana Nikolić, Institutional Coordinator.. E-mail:.. erasmus.. coordinator@unizg.. ENGLESKA VERZIJA - za partnerske institucije.. http://international.. hr/relations/cooperations/erasmus_plus_inter-institutional_agreements.. ROK ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA.. za akademsku godinu 2014.. - 1.. prosinac 2013.. za akademsku godinu 2015.. /16.. studeni 2014..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/erasmus_plus/meduinstitucijski_sporazumi_erasmus_plus
  Open archive

 • Title: Program za cjeloživotno učenje (LLP) - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 5665.. PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE.. Program za cjeloživotno učenje (.. Lifelong Learning Programme.. ) program je Europske unije za obrazovanje i stručno osposobljavanje.. Pojam cjeloživotnog učenja podrazumijeva sve aktivnosti vezane za učenje tijekom cijelog života i to radi unaprjeđenja znanja, vještina i sposobnosti.. Struktura Programa cjeloživotnog učenja.. Comenius.. (predškolski odgoj i školsko obrazovanje).. (visokoškolsko obrazovanje).. Leonardo da Vinci.. (strukovno obrazovanje i osposobljavanje).. Grundtvig.. (obrazovanje odraslih).. Transverzalni Program.. Suradnja i inovacije u cjeloživotnom učenju, učenje stranih jezika, informacijska tehnologija, diseminacija i iskorištavanje rezultata Programa.. Jean Monnet Program.. Podrška institucijama i aktivnostima u području europskih integracija..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/ll_programme
  Open archive

 • Title: LLP/ Erasmus - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 16259.. ERASMUS.. Program Erasmus.. je dio EU.. Programa za cjeloživotno učenje (LLP - Life Long Learning Programme).. osmišljen za jačanje europskog prostora visokog obrazovanja kao i jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija.. U okviru potprograma Erasmus moguće je sudjelovati u individualnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.. Aktivnosti u sklopu Erasmusa:.. Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja koja uključuje:.. Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (3 - 12 mjeseci).. Stručna praksa za studente (3-12 mjeseci).. Mobilnost nastavnog osoblja (održavanje nastave, 1 dan do 6 tjedana).. Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (stručno usavršavanje, 1 - 6 tjedana).. Pripremni posjeti.. Intenzivni jezični tečajevi (jezična priprema za studijski boravak ili stručnu praksu u trajanju od 2 do 6 tjedana).. Organizacija mobilnosti; Pripremni posjeti.. Intenzivni programi (kraći obrazovni programi kao ljetne ili zimske škole).. Intenzivni tečajevi  ...   interdisciplinarnim područjima).. Popratne mjere (podrška aktivnostima koje pridonose ostvarivanju ciljeva Erasmusa).. Za ustanove iz područja visokog obrazovanja preduvjet je da im je odobren dokument pod nazivom ".. Erasmus Sveučilišna povelja.. ".. (.. Erasmus University Charter – EUC.. ) kojim se jamči da će dotična visokoškolska ustanova provoditi aktivnosti u okviru programa Erasmus u skladu s visokim standardima kvalitete.. Hrvatske visokoškolske ustanove po prvi put su mogle sudjelovati u programu Erasmus u akademskoj godini 2009.. /2010.. , i to u segmentu individualne mobilnosti studenata (studijski boravak), nastavnog i nenastavnog osoblja.. Sveučilište u Zagrebu.. posjeduje Erasmus sveučilišnu povelju od 2009.. UNIVERSITY OF ZAGREB.. Erasmus ID code:.. HR ZAGREB01.. Erasmus Charter no: 255154-IC-1-2009-1-HR-ERASMUS-EUCX-1.. Erasmus Policy Statement.. U akademskoj godini 2011.. /12.. Hrvatska je postala punopravna članica i sudjeluje u svim ponuđenim aktivnostima Erasmus programa.. Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/erasmus
  Open archive
 •  

 • Title: Sklapanje Erasmus ugovora - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 3817.. MEĐUINSTITUCIJSKI SPORAZUMI - ERASMUS +.. Od 2014.. godine kreće novi program naziva "Erasmus +".. Svim visokim učilištima će za sudjelovanje u programu "Erasmus +", budućem programu za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji počinje u akad.. , biti potrebna nova Erasmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)).. SASTAVNICE MORAJU PRIČEKATI OBJAVU OVOG NOVOG MODELA UGOVORA PRIJE OBNAVLJANJA BILATERALNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE NAKON AKADEMSKE GODINE 2013.. Više informacija o novom programu dostupne su na poveznici.. Erasmus +.. SKLAPANJE ERASMUS SPORAZUMA.. LLP / Erasmus bilateral agreements –.. 2013/14.. Sveučilišni postupak za nove Erasmus bilateralne ugovore/sporazume.. i produženje starih postojećih ugovora/sporazuma.. Mobilnost studenata i osoblja (nastavnog i nenastavnog) se odvija u okviru.. bilateralnih ugovora.. između Sveučilišta u Zagrebu i visokoobrazovnih institucija u zemljama koje sudjeluju u programu.. Sveučilište je nositelj.. Erasmus Povelje (Erasmus Charter).. i nosioc je Erasmus ID koda.. :.. Od.. 2011.. ugovori se potpisuju na razini pojedinačnih fakulteta /akademija, potpisuje dekan.. Fakultet/akademija u određenom roku, 1 originalni obostrano potpisan i pečatiran primjerak ugovora šalje središnjem Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta.. Odluka rektora se nalazi.. ovdje.. Inicijativu za sklapanje ugovora s inozemnim institucijama pokreću pojedinačni fakulteti/akademije (sastavnice Sveučilišta) odnosno njihovi nastavnici.. Partnerska institucija mora imati Erasmus povelju i ID code.. Ugovori se u pravilu.. dogovaraju 1 godinu dana unaprijed.. – za sljedeću akademsku godinu.. Ako je partnerska institucija suglasna preporučujemo da se ugovor potpiše za nekoliko akademskih godina.. Fakultet/akademija središnjem Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta, Erasmus koordinatoru dostavlja:.. 1 originalni obostrano potpisan i pečatiran Erasmus ugovor.. uz obavezan potpisan popratni dopis od fakulteta/akademije.. koja šalje ugovor.. ROK ! : poštom/dostavom do.. studenog.. (datum primitka!).. tekuće ak.. godine za sljedeću ak.. godinu (npr.. do 01.. 11.. za 2013.. Produženje roka nije moguće.. Engleska verzija stranice s osnovnim informacijama i rokom za potpis ugovora za partnere:.. hr/relations/cooperations/llperasmus_bilateral_agreements.. Ciklus postojećeg Erasmus programa završava u 2013.. (2007.. Naputak za pripremu, sljedeći ciklus programa i Erasmus sporazume 2013.. _novo rujan 2012 - dodatak!.. Popis institucija koje imaju važeću Erasmus povelju (EUC Charter) do kraja ak.. god.. Sklapanje NOVIH ugovora.. Nastavno ili nenastavno osoblje članovi fakulteta/akademija zainteresirani za sklapanje novog LLP/Erasmus bilateralnog ugovora odnosno otvaranja novih kontakata ili područja unutar postojećeg ugovora moraju sa partnerskom institucijom ostvariti kontakt, dogovoriti moguću suradnju i finalno poslati potencijalnom partneru i naš predložak ugovora sa upisanim prijedlogom razmjene (partnerska institucija i vama može poslati svoj prijedlog na svom predlošku Erasmus ugovora, to nije problem ako ugovor ima sve potrebne podatke).. Erasmus ugovor se potpisuje u minimalno 2 originalna primjerka, ali moguć je i potpis skenom.. u boji.. preko emaila - ako se partnerska institucija slaže.. Potpuni Erasmus - i inozemni studenti/osoblje dolazi u Hrvatsku na Erasmus =.. potrebno je da sastavnica ima ponudu kolegija/predmeta koji se izvode na engleskom jeziku kao i za cjelokupan program studija informacije i na engleskom jeziku.. Prijedlog ugovora mora sadržavati sljedeće:  ...   is flexible, as long as the total student number is not exceeded.. ".. Ispuniti sve rubrike.. : stupanj studija(level)/država(country)/broj studenata i osoblja te pojedinačan ili ukupan broj mjeseci/tjedana (total number).. Studenti:.. zbroj mjeseci mora odgovarati broju studenata.. : npr.. 3 studenta X 5 mjeseci = 15 mjeseci ukupno (ako piše npr.. za 3 studenta 17 mjeseci – to nije dobro-nejasno je na koliko mjeseci svaki student može otići).. Molimo vodite brigu da su pravilno unijeti svi traženi podaci i ukoliko ugovor prva potpisuje partnerska institucija.. PRODUŽENJE postojećih ugovora.. Bez izmjena:.. Kontakt osoba sastavnice ili nastavna/nenastavna osoba odgovorna za ugovor, šalje partnerskoj instituciji neizmjenjeni prijedlog ugovora i dogovara produženje.. Finalnu verziju prijedloga fakultet/akademija prva potpiše i šalje partneru ili partnerska institucija prva potpiše i šalje fakultetu/akademiji.. Jedan original obostrano potpisanog ugovora fakultet/akademija proslijeđuje središnjem Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta (sastavnica zadržava kopiju).. Sa izmjenama:.. Kontakt osoba sastavnice ili nastavno/nenastavno osoba odgovorna za ugovor, šalje partnerskoj instituciji izmjenjeni prijedlog ugovora i dogovara izmjene.. Kada se izmjene definiraju i prijedlog finalizira slijedi postupak potpisivanja.. Posebne napomene:.. Važno:.. sastavnice su dužne voditi vlastitu evidenciju.. svih svojih potpisanih Erasmus ugovora i u evidenciji imati 1 original/kopiju istih.. *Prije potpisivanja ugovora napravite evaluaciju postojećih ugovora i odlučite što želite produžiti (ako treba) i koja suradnja bi bila važna/prihvatljiva/korisna vama i vašim studentima/osoblju.. PRIJE dogovora o suradnji, ili barem u toku dogovora, uputno je da se sastavnica odmah informira o pitanjima važnim za suradnju:.. da li partnerska institucija ima predmete koji se održavaju na engleskom jeziku ili se sve održava na jeziku te države,.. postoje li posebni uvjeti za Erasmus studente kao npr.. znanje jezika te države,.. da li su stupnjevi studija fleksibilni npr.. da li se vaši BA studenti mogu tamo prijavljivati samo na BA predmete ili možda i na MA predmete ili obrnuto.. da li ugovor omogućava fleksibilnost u odnosu na omjer dogovorenog broja studenata i broja mjeseci (npr.. dogovoreno 3 studenta, svaki na 10 mjeseci, a vi bi poslali više studenata na manji broj mjeseci).. fleksibilnost u odnosu na dogovoreno u ugovoru, u bilo kojem pogledu, se mora provjeriti sa partnerskom institucijom jer neki ne dozvoljavaju nikakvo odstupanje od dogovorenog ugovora.. (zbog fiksnih kvota incoming studenata ili jednostavno njihovih pravila).. moguće je u Erasmus ugovoru dogovoriti uz studijsku mobilnost (SMS) i stručnu praksu studenata na stranom sveučilištu (SMP).. Za stručnu praksu nije potreban Erasmus ugovor već ovisi o bilo kojoj instituciji da li će studenta na praksu primiti ili ne, ali kada se radi o sveučilištima neka sveučilišta odmah.. unaprijed dogovaraju i mogućnost prakse s određenim mentorima, područjem za praksu i brojem studenata koje mogu primiti.. Detaljne informacije o stručnoj praksi studenata.. možete pronaći na: http://international.. hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/mobilnost_studenata/pro.. Erasmus bilateralni ugovor za 2013-14 - obrazac.. Popis kodova (šifri) područja (subject area)_.. stare i nove šifre(3 digit system).. Priručnik za šifre područja (Users Manual 1999..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/erasmus/sklapanje_erasmus_sporazuma
  Open archive

 • Title: Erasmus projekti - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 1168.. ERASMUS PROJEKTI.. Erasmus potprogram omogućava prijavu projekata za:.. Decentralizirane aktivnosti - prijava.. Agenciji za mobilnost i programe EU.. EIP - Erasmus intenzivni programi,.. 2.. EILC - Erasmus intenzivni tečajevi jezika,.. 3.. Erasmus Pripremni posjeti.. Centralizirane aktivnosti - prijava.. Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).. 4.. Erasmus multilateralne mreže (aktivnost Erasmus Akademske mreže),.. 5.. Erasmus multilateralni projekti,.. 6.. Erasmus popratne mjere.. Prije prijave Erasmus projekta, koordinator sastavnice Sveučilišta koji prijavljuje projekt mora imati.. pisanu suglasnost dekana  ...   potpore i odobrenje rektora "endorsement letter") ili prijavitelj mora biti Sveučilište u Zagrebu, te prijavu potpisuje rektor (centralizirane aktivnosti).. Fakultet/Akademija treba detaljno proučiti pravila i uvjete za pojedinu vrstu projekata.. (nacionalna pravila i rokovi).. na internetskoj stranici stranici Agencije za mobilnost i programe EU:.. mobilnost.. Upute za fakultete/akademije Sveučilišta u Zagrebu - Natječaj 2013.. Obrazac "Letter of Endorsment".. Primjer obrasca "Letter of Intent".. Nova obavijest:.. Objavljen je.. natječaj za Program za cjeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku za programsku godinu 2013..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/erasmus/erasmus_projekti
  Open archive

 • Title: LLP projekti - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 1382.. LLP PROJEKTI.. Program za cjeloživotno učenje.. sastoji se od četiri sektorska potprograma i dva komplementarna programa:.. Comenius - predškolski odgoj i školsko obrazovanje.. - visokoškolsko obrazovanje.. Leonardo da Vinci - strukovno obrazovanje i osposobljavanje.. Grundtvig - obrazovanje odraslih.. Transverzalni program - suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa.. Jean Monnet - podupire institucije koje se bave europskim integracijama.. Za decentralizirane aktivnosti programa za cjeloživotno učenje fakulteti/akademije mogu samostalno predati prijavu za financijsku potporu, te prijavu potpisuje dekan..  ...   projektu.. Fakultet/Akademija treba detaljno proučiti pravila i uvjete za pojedinu vrstu projekata (nacionalna pravila i rokovi) objavljene na internetskoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU.. Na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU objavljen je.. Centralizirane aktivnosti programa za cjeloživotno učenje prijavljuju se Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a prijavitelj projekta mora biti Sveučilište.. Natječaji za centralizirane aktivnosti objavljuju se na stranicama.. Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).. Više informacija o postupku prijave i provedbe za sve aktivnosti programa za cjeloživotno učenje nalaze se u priloženim.. Uputama..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/llp_projekti
  Open archive

 • Title: Erasmus Mundus - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 6397.. ERASMUS MUNDUS.. Erasmus Mundus.. je program Europske komisije kojem je osnovni cilj promidžba europskog visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne suradnje.. Erasmus Mundus se provodi stvaranjem centara izvrsnosti na visokim učilištima kroz združene diplomske i doktorske studije, a omogućava stipendiranje studenata i profesora koji su uključeni u neki od diplomskih ili doktorskih  ...   koji se provodi isključivo na sveučilištima iz EU.. Prva je faza programa završila 2008.. , a druga faza obuhvaća razdoblje od 2009.. - 2013.. Detaljnije informacije o Erasmus Mundusu mogu se pronaći na mrežnim stranicama.. Izvršne agencije Europske komisije za obrazovanje i kulturu.. i na mrežnim stranicama.. nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/erasmusmundus
  Open archive

 • Title: Erasmus Mundus 2004.-2008. - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 1169.. ERASMUS MUNDUS 2004.. Prva je faza programa Erasmus Mundus.. završila 31.. prosinca 2008.. Na temelju rezultata vrednovanja prvog dvogodišnjeg razdoblja, Europska je komisija predložila nacrt za drugu fazu programa koji je počeo u 2009.. godini.. U drugoj je fazi programa predviđeno združivanje programa Erasmus Mundus i inicijative Erasmus Mundus External Cooperation Window, kao i sudjelovanje Hrvatske u svojstvu punopravne članice tog programa.. Više o Erasmus Mundusu 2004.. pročitajte na.. mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/erasmusmundus/erasmus_mundus_2004-2008
  Open archive

 • Title: Erasmus Mundus 2009.-2013. - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 3163.. ERASMUS MUNDUS 2009.. Program Erasmus Mundus 2009.. provodi se kroz 3 aktivnosti.. Aktivnost 1.. (action 1) - združeni diplomski i doktorski studiji i stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje/poučavanje na istima.. Aktivnost 2.. (action 2) - partnerstva između visokih učilišta iz EU koja provode studij Erasmus Mundus (odabran kroz aktivnost 1) i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama) - dosadašnji.. Erasmus Mundus External Cooperation Window.. Hrvatska ovdje više nema status EU partnera nego 'treće zemlje'- LOT 10 (Zapadni Balkan).. Aktivnost 3.. (action 3) - promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja kao npr.. internacionalizacija visokih učilišta ili međusobno priznavanje kvalifikacija između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta iz trećih zemalja.. Proces prijave za aktivnosti 1 i 2  ...   informacije o studijskim programima.. Podrobnije obavijesti o pravilima programa i načinu implementacije nalaze se u.. Programskom vodiču.. Popis odobrenih združenih diplomskih i doktorskih studija nalazi se.. Važno! Rokovi za podnošenje prijava za diplomski ili doktorski studij koji počinje u akademskoj godini 2010.. /11.. otvoreni su od listopada/studenog 2009.. do siječnja/veljače 2010.. godine (ovisno o odluci pojedinih sveučilišta).. Program se provodi putem godišnjih natječaja objavljenih na web stranici.. Europske komisije.. Za podrobnije informacije u Hrvatskoj možete se obratiti.. Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao projektni partner.. Za mobilnost se mogu prijaviti svi državljani RH.. Natječaj je otvoren do 15.. veljače 2011.. Više informacija na:.. hr/medjunarodna_suradnja/erasmus_mundus_2009_2013/basileus_iii.. REPOZITORIJ.. Call for Proposals EACEA/29/09.. [737,7 KiB].. Erasmus Mundus Action 2- Partnership Guidelines.. [1,58 MiB]..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/erasmusmundus/erasmus_mundus_2009-2013
  Open archive

 • Title: Tempus - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 6186.. TEMPUS.. TEMPUS (Tr.. ans European Mobility Scheme for University Studies.. ) program namijenjen je međusveučilišnoj suradnji zemalja Europske unije sa zemljama partnerima iz regija Zapadnoga Balkana, Istočne Europe, Srednje Azije, Sjeverne Afrike i Bliskog istoka koji potpomaže reformu visokoga obrazovanja.. Tempus obuhvaća sve vidove reforme visokoga obrazovanja: od razvoja nastavnih programa preko usavršavanja nastavnika do internacionalizacije sveučilišta kroz mobilnost i dugoročnu suradnju s partnerima na projektu.. Tempus obuhvaća i strukturne reforme u smislu upravljanja visokim učilištima i omogućava pomoć pri izradi strateške dokumentacije i primjene zakonodavnih propisa kako bi se omogućilo stvaranje Zajedničkog europskog prostora visokog obrazovanja za koji se očekuje da nastane iz Bolonjskog procesa do 2010.. Na taj način program Tempus priprema visoka učilišta za program mobilnosti Erasmus koji se može provoditi nakon zadovoljenja određenih preduvjeta i dio je integriranoga programa za cjeloživotno učenje.. Program Tempus utemeljen je 1990.. godine i financira se u okviru programa PHARE, CARDS i IPA.. Program je prošao kroz različite promjene kao TEMPUS II, TEMPUS IIbis, i Tempus III.. U tijeku je četvrta faza programa - Tempus IV - koji se provodi za razdoblje od 2007.. do 2013.. Sve informacije o programu Tempus možete naći na.. web stranicama Europske komisije.. , a osnovne pojmove vezane uz program pročitajte u.. Tempusovom pojmovniku.. Za program Tempus nadležna je Europska komisija u Bruxellesu.. U Hrvatskoj se Nacionalni Tempus ured nalazi pri.. Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.. Kontakt na Sveučilištu u Zagrebu.. Ružica Bruvo.. tel.. 46-98-107.. e-mail:.. rbruvo@unizg.. TEMPUS IV.. Objavljeni rezultati TEMPUS natječaja.. Europska komisja na svojim je stranicama objavila rezultate natječaja za prijavu, a rok je bio 28.. travnja 2009.. Sveučilište u Zagrebu nositelj je prihvaćenog projekta s nazivom.. Education for Equal Opportunities at Croatian Universities.. Voditeljica je prof.. dr.. sc.. Lelija Kiš Glavaš, predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom.. Član Povjerenstva na Sveučilištu u Zagrebu je Mirjana Zubak, stručna suradnica u Uredu za studente s invaliditetom.. Prihvaćeno i odobreno za financiranje je još pet projekata u kojem sudjeluju sastavnice Sveučilišta u Zagrebu:.. Creation of the third Cycle Studies - Doctoral Studies in Metrology.. Nositelj projekta: Ss.. Cyril & Methodius University - Skopje.. Kontakt na SuZ: prof.. Roman Malarić, Fakultet elektrotehnike i računarstva.. Improving Academia - Industry Links in Food Safety and Quality.. Nositelj projekta: Universidad de Lleida.. Kontakt na Suz: prof.. sc.. Ingrid Bauman, Prehrambeno - biotehnološki fakultet.. Towards Equitable and Transparent Access to HE in Croatia.. Nositelj projekta: Technische Universitaet Dresden.. Kontakt osoba na SuZ: Katarina Orlović, stručna suradnica za ekonomske poslove.. International Joint Masterdegree in Plant Medicine.. Nositelj projekta: University of Bari.. Kontakt osoba na SuZ: prof.. Zvonimir Ostojić, Agronomski fakultet.. Modernising Teacher Education in a European Perspective.. Nositelj projekta: Westfallische Wilhelms - Universitaet Munster.. Siegfried Gehrmann, Učiteljski fakultet.. Detaljnije o odobrenim projektima pročitajte na.. službenim stranicama Tempusa.. Objavljen natječaj za prijavu Tempus projekata!.. Rok za prijavu združenih projektata (Joint project i Structural measures) je.. 28.. Više pročitajte na.. Objavljeni rezultati natječaja Tempus IV!.. Europska komisija objavila je rezultate natječaja za projekte koji su prijavljeni 28.. travnja 2008.. U natječaju TEMPUS IV, od 28.. Sveučilište u Zagrebu predložilo je 17 projekata i to 15 JP projekata (združeni projekti) i 2 SM projekta (strukturalne mjere).. Od broja prijavljenih projekata, u njih 5 je  ...   prof.. Ratko Magjarević (.. ratko.. magjarevic@fer.. Ugovaratelj: University of Patras.. National Academy of Sciences of Armenia, Khazar University, Vrije Univeriteit Brussels, Technical University of Varna, Sveučilište u Zagrebu, Czech Tecnical University, Technical University of Crete, Tallinn Technical University, Technical Electronics Engineering, Tbilisi.. Technical University of Budapest, The Hebrew University of Jerusalem, Federico II University of Naples, Riga Technical University, University of Balamand, University of Montenegro, Tecnical University of Szczecin, Politehnica University of Bucharest, University of Belgrade, University of Ljubljana, Tecnical University of Madrid, Karolinska Institutet, University of Damascus.. Example of Excellence for Joint (Degree) Development in South Eastern Europe.. Osoba za kontakt na Sveučilištu u Zagrebu: Katarina Prpić (.. katarina.. prpic@unizg.. Ugovaratelj: Sveučilište u Grazu.. U projektu kao partneri sudjeluju sveučilišta iz Beograda, Novog Sada, Sarajeva, Shkodre, Skopja, Zadra, Zagreba, Tetova.. Uključena su također i sveučilišta iz zemalja Europske unije, iz Bamberga, Bologne, Cluja, Groningena, Leuvena, Ljubljane, Minhena, Roehamptona, Sofije i Lepiziga.. Institucije koje su se uključene u projekt su:.. World University Service Austria.. Austrian Agency for Quality Assurance.. Austrian Student Union.. European Students Union.. Hrvatska gospodarska komora.. Master studies and Continuing Education Network in Product Lifecycle Management with Sustainable Production (MAS-PLM).. Osoba za kontakt na Sveučilištu u Zagrebu:.. prof.. Predrag Ćosić (.. predrag.. cosic@fsb.. Ugovaratelj: Politecnico di Torino.. U projektu, uz Sveučilište u Zagrebu, kao partneri sudjeluju: Sveučilište u Mariboru, Aristotle University of Thessalonki, University Ss.. Cyril and Methodius iz Skopja, Sveučilište iz Novog Sada, Splita i Tetova, Macedonian Geothermal Asociation MAGA, Lipovica Ltd, POpovača, IGM Trade, Kavadarci, Bato & Divajn, Skopje, Luxol, Aquamatic, Skopje, DIv Ltd, Samobor, Esco Ltd, Bjelovar.. Loher Elektro Subotica Ltd, Subotica, Moldar Ltd, Novi Sad.. Identification and Support in Higher Education for Dyslexic Students.. Mirjana Lenček (.. lencek@erf.. Ugovaratelj: Swansea University.. Visina dodjeljenih sredstava nije navedena.. Europska komisija odredit će iznos u svakom pojedinačnom ugovoru.. Popis svih odobrenih projekata pročitajte na stranicama Europske komisije.. Rezultati natječaja.. Popis naknadno odobrenih projekata.. Dodatno odobreni Tempus projekti.. Tempus IV program provodi se za razdoblje od 2007.. Financiraju se 3 vrste aktivnosti:.. Zajednički projekti (.. Joint Projects.. ; putem natječaja).. Strukturalne mjere (.. Structural Measures.. ; putem natječaja, zahtijeva se izravna potpora ministarstava).. Popratne mjere (.. Accompanying Measures.. ; putem ponuda i okvirnog ugovora).. Ustanove iz Hrvatske mogu prijaviti Zajedničke projekate (.. ) u sljedećim područjima:.. Razvoj studijskih programa.. Curricular Reform.. - Uvođenje sustava 3 ciklusa studiranja (Introduction.. of 3 cycle system.. - Sustav ECTS i priznavanje diploma (.. ECTS and recognition of degrees.. Reforma upravljanja.. Governance Reform.. - Upravljanje sveučilištima i studentski servisi (.. University management and student services.. - Uvođenje osiguranja kvalitete (.. Introduction of quality assurance.. Zajednički projekti se provode na institucijskoj razini.. Također se mogu prijaviti projekti Strukturalnih mjera (.. ) u sljedećem području:.. Visoko obrazovanje i društvo.. Higher education and society.. - Obuka nastavnika koji ne rade na sveučilištu (.. Training of non-university teachers.. - Trokut znanja: obrazovanje-inovacija-istraživanje (.. Knowledge triangle:education-innovation-research.. Više informacija o Tempus IV programu pročitajte na stranicama.. U okviru ovog programa dosad je objavljen.. jedan natječaj.. , a rok za prijavu bio je 28.. Novi natječaj očekuje se u listopadu 2008.. DOGAĐANJA.. RADIONICA TEMPUS IV: "Prijavljivanje Tempus projekata".. materijali s radionice:.. Tempus IV.. Financijski plan projekta.. Plan diseminacije.. TEMPUS III (2000.. -2006..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/tempus
  Open archive

 • Title: Studijski programi u inozemstvu - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 113127.. STUDIJSKI PROGRAMI U INOZEMSTVU.. Za detaljnije obavijesti i prijave na programe objavljene na ovoj stranici molimo vas da se obratite izravno instituciji koja program organizira.. 09.. u 14:01.. Frankofoni studijski programi na daljinu.. Nudi se preko 80 frankofonih studijskih programa na daljinu sveučilišta iz raznih dijelova svijeta.. Te programe podupire Agence universitaire de la Francophoni (AUF) - Sveučilišna agencija za frankofoniju, koje je Sveučilište u Zagrebu član.. 06.. 2009.. u 16:03.. u 09:07.. Učenje litvanskoga jezika na Sveučilištu u Vilniusu.. Odsjek za litvanistiku Sveučilišta u Vilniusu nudi nekoliko programa učenja litvanskog kao drugoga jezika..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/mobilnost_studenata/studijski_programi_u_inozemstvu
  Open archive •  


  Archived pages: 642