www.archive-org-2014.com » HR » U » UNIZG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 642 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2012./2013. - nastavno i nenastavno osoblje - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 1855278.. u 11:23.. Uređeno: 25.. u 21:32.. Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak.. 2012.. /2013.. - nastavno i nenastavno osoblje.. Raspisan je natječaj za sudjelovanje u.. Programu ERASMUS za ak.. i financijsku potporu.. nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica.. koje odlazi na mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave odnosno stručnog usavršavanja u zimskom i ljetnom semestru ak.. Rok za prijavu:.. 28.. svibnja 2012.. Napomena: 25.. travnja objavljen.. ispravak.. Popisa potpisanih Erasmus sporazuma.. (privitak 1 Posebnog dijela Natječaja).. KLASA: 605-01/12-22/21.. URBROJ: 380-153/037-12-1.. URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.. raspisuje.. NATJEČAJ.. za sudjelovanje u.. Programu ERASMUS u ak.. za financijsku potporu.. nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica.. OPĆI DIO.. Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica.. u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2012.. ,.. i to radi održavanja nastave na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavnici) ili stručnog usavršavanja na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje).. Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja raspisuje se na osnovi bilateralnih Erasmus sporazuma koje su Sveučilište u Zagrebu odnosno sastavnice potpisale s određenim visokoškolskim partnerskim ustanovama (u Posebnom dijelu Natječaja).. Iznimke od ovog uvjeta biti će prijave za odlazak na stručne radionice (tj.. (Erasmus) Staff Training Week.. ) koje organiziraju strane visokoškolske ustanove.. Individualni Erasmus sporazum se u tom slučaju može potpisati neposredno prije mobilnosti.. U pravilu, Sveučilište u Zagrebu osigurava u okviru potpisanih bilateralnih sporazuma s visokoškolskim partnerskim ustanovama veći broj mjesta nego što je moguće financirati iz sredstava koja Sveučilištu u Zagrebu dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.. Sveučilište će objaviti rang-listu kandidata za aktivnost održavanje nastave te rang-listu za aktivnost stručno usavršavanje.. Nakon obavijesti o dodijeljenim sredstvima od strane Nacionalne agencije, Sveučilište će objaviti broj kandidata kojima su odobrena financijska sredstva za mobilnost u svrhu održavanja nastave tj.. stručnog usavršavanja.. Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica:.. u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zagrebu ili njegovim sastavnicama tj.. osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavim i nastavnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koje su zaposlene na Ugovor o radu kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave te stručno i administrativno osoblje zaposleno na Ugovor o radu,.. s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države sudionice programa (države članice EU, EFTA države, Turska i Makedonija), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno/ili s registriranim stalnim boravištem u RH.. Vanjski suradnici, zaposleni na Ugovoru o djelu, ne ispunjavaju uvjete za prijavu na Natječaj.. Uvjet.. za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 5 sati nastave tj.. 1 dan.. Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati najmanje 5 dana (iznimno, i kraće od 5 dana ali za to moraju postojati objektivni razlozi).. Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti.. , ali sama mobilnost može trajati i duže tj.. kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom.. Kod aktivnosti Održavanje nastave.. sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta.. Moguće je sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.. Kod aktivnosti Stručno usavršavanje.. sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.. Kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti bilateralni Erasmus sporazum.. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je  ...   važnosti polazeći od većeg prema manjem:.. kvaliteta nastavnog plana/plana rada.. korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi.. dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti.. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu.. sveopća kvaliteta kandidata.. znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno i nastavno zvanje te stručno i administrativno osoblje.. suradničko zvanje višeg asistenta.. suradničko zvanje asistenta i status znanstvenog novaka.. U obzir će se uzimati ravnomjerna zastupljenost svih sastavnica Sveučilišta.. te pozivno pismo s ciljne ustanove.. U slučaju više prijava za isto mjesto dogovoreno određenim Erasmus sporazumom,.. prednost.. će imati kandidati čiji je matični fakultet/akademija sklopila dotični Erasmus sporazum.. Nastavno i nenastavno osoblje s invaliditetom.. ima pravo na uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta.. Prijavi je potrebno priložiti potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.. Postupak prijave za dodatna financijska sredstva opisan je u Uputama u Posebnom dijelu ovog Natječaja.. Osoblje ne može dobiti financijsku potporu.. u okviru programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije.. PRIJAVA.. Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:.. molba na hrvatskom jeziku.. ispunjen i potpisan prijavni obrazac ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije (preporuka je da obje ustanove ovjere prijavni obrazac prije slanja prijave; detaljnije u Uputama u Posebnom dijelu Natječaja).. pozivno pismo s prihvatne ustanove.. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu).. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu na matičnoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora o radu).. potpisana suglasnost dekana/rektora za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.. zaključno do ponedjeljka 28.. Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:.. u papirnatom obliku (osobno u pisarnicu Sveučilišta ili poštom) na adresu:.. Sveučilište u Zagrebu.. Trg maršala Tita 14.. 10 000 Zagreb.. (sa naznakom: Natječaj za Program ERASMUS – nastavno i nenastavno osoblje, ak.. ).. i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:.. staff@unizg.. Neće se razmatrati nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene samo elektroničkim putem.. Rezultati.. će biti objavljeni na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu,.. http://international.. hr/.. , najkasnije 30 dana po završetku natječaja, a izabrani kandidati te uredi/kontakti za međunarodnu suradnju njihovih sastavnica bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.. Odbijeni kandidati bit će pismenim putem obaviješteni o razlozima odbijanja.. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi u rezultatima Natječaja.. Izabrani kandidati sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o financijskoj potpori u svrhu boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.. Ugovor su dužne sklopiti i osobe koje neće primiti financijsku potporu (.. ) jer se na njih primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus financijsku potporu.. Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi:.. Renata Hranjec, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, tel.. 4698 102,.. POSEBNI DIO.. Posebni dio ovog Natječaja sadrži:.. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani bilateralni Erasmus sporazumi o razmjeni nastavnog i nenastavnog osoblja koja će se financirati iz programa Erasmus.. (ispravak od 25.. 4.. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu održavanja nastave – nastavno osoblje.. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja – nastavno i nenastavno osoblje.. Europass.. obrazac za životopis.. Upute za prijavu na Natječaj i pojašnjenja.. Tablica iznosa za životne troškove.. (iznosi izraženi u EUR).. Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ/CEFR) – tablica razina jezičnih vještina.. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom.. Popis obavijesti..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?@=5uix
  Open archive

 • Title: Ured za međunarodnu suradnju
  Original link path: /medjunarodna_suradnja?_v1=iQRRKyGoxmbU47xfAtuEHI-CxbanBOWOEPHSVdEOTXfwIWkMhlnmCXnmRl2v1clL5FAPPuBTgnp-wtDYf7GDk-Mz0CceeU8EUURzpegizVayfeV5oJzuR_GZU30V9BjuqxlFj1kmQAxFmlAr57JMGKTPz1Bau7lx7D7NVq-2UCRtM636kA9qgIPZNKkDdC3hJcb1NEn5rCIWmB_Cxx1WAMkjFLReJEEq5Ii5OzBHJCmNuYmF&_lid=10722
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Natječaj za sudjelovanje u programu ERASMUS za ak. god. 2011./2012. - nastavno i nenastavno osoblje - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 08.. 2011.. u 14:16.. Uređeno: 21.. u 14:53.. 2011.. nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu.. srpnja 2011.. KLASA: 605-01/11-22/20.. URBROJ: 380-153/037-11-1.. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU.. na temelju Odluke Agencije za mobilnost i programe EU o prihvaćanju prijave za dodjelu financijske potpore na natječaj za 2011.. godinu za Erasmus individualnu mobilnost u okviru Programa za cjeloživotno učenje (2011-1-HR1-ERA02-00835) i sklopljenih bilateralnih Erasmus sporazuma sa stranim visokoškolskim ustanovama raspisuje.. i za financijsku potporu.. Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu.. u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2011.. , i to radi održavanja nastave na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavnici) ili stručnog usavršavanja na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje).. Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja raspisuje se na osnovi bilateralnih Erasmus sporazuma koje je Sveučilište u Zagrebu potpisalo s određenim visokoškolskim partnerskim ustanovama (u Posebnom dijelu Natječaja).. Sveučilište u Zagrebu osiguralo je u okviru potpisanih bilateralnih sporazuma s partnerskim sveučilištima veći broj mjesta nego što je moguće financirati iz sredstava koje je Sveučilištu u Zagrebu dodijelila Agencija za mobilnost i programe EU.. Nacionalna Agencija sufinancira.. maksimalno 145 dana u svrhu održavanja nastave i maksimalno 180 dana u svrhu stručnog usavršavanja.. nastavnog i nenastavnog osoblja (od toga se predviđa 50 dana za stručno usavršavanje administrativnog i Erasmus osoblja).. Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu:.. u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zagrebu tj.. osobe u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koje su zaposlene na Ugovor o radu kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave te stručno i administrativno osoblje zaposleno na Ugovor o radu,.. s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države sudionice programa (države članice EU, EFTA države i Turska), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno/ili s registriranim stalnim boravištem u RH.. Uvjet za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 5 sati nastave tj.. Sukladno tome,.. financirat će se najviše 5 dana mobilnosti.. ali sama mobilnost može trajati i duže tj.. Kod aktivnosti..  ...   :.. prva mobilnost u okviru programa Erasmus (prilikom odabira kandidata prednost će imati kandidati koji se još nisu prijavljivali za ovu vrstu mobilnosti te koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus (ak.. i 2010.. ) odnosno u okviru Programa bilateralne mobilnosti u ak.. ),.. kvaliteta nastavnog plana/plana rada,.. pozivno pismo s ciljne ustanove,.. zastupljenost svih sastavnica Sveučilišta,.. akademski status,.. korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi,.. poznavanje jezika na kojem će se održavati nastava,.. dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti te.. Prednost.. pri prijavi za određeno mjesto dogovoreno određenim Erasmus sporazumom imati će kandidati čiji je matični fakultet/akademija sklopila dotični Erasmus sporazum.. za dodjelu financijske potpore imati će kandidati kojima u 2009.. Postupak prijave za dodatna financijska sredstva opisan je u Uputama u Posebnom dijelu ovog natječaja.. Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije.. ispunjen i potpisan prijavni obrazac ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije (preporuka je da obje ustanove ovjere prijavni obrazac prije nego prijava bude poslana; detaljnije u Uputama u Posebnom dijelu Natječaja).. do zaključno.. Prijave s popratnom dokumentacijom treba dostaviti:.. (s naznakom: Natječaj za Program ERASMUS – nastavno i nenastavno osoblje, ak.. renata.. hranjec@unizg.. Neće se razmatrati nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene samo elektroničkim putem.. Rezultati će biti objavljeni.. na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a izabrani kandidati i uredi/kontakti za međunarodnu suradnju njihovih sastavnica bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.. Ugovor su dužne sklopiti i osobe koje neće primiti financijsku potporu (zero.. -grant staff.. Posebni dio ovog natječaja sadrži:.. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani bilateralni Erasmus sporazumi o razmjeni nastavnog i nenastavnog osoblja koja će se financirati iz programa Erasmus.. (ispravak od 21.. 6.. , naznačeno u tablici).. 2.. 3.. 4.. Europass.. 5.. Upute za prijavu na natječaj i pojašnjenja.. (ažurirano 21.. 6.. Tablica dnevnica.. 7.. 8..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?@=5u08
  Open archive
 •  

 • Title: Natječaj za sudjelovanje u aktivnosti Pripremni posjeti za 2011./2012. godinu u okviru Programa za cjeloživotno učenje - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 1855280.. u 18:56.. u 18:02.. Natječaj za sudjelovanje u aktivnosti Pripremni posjeti za 2011.. godinu u okviru Programa za cjeloživotno učenje.. Sveučilište u Zagrebu raspisuje.. Natječaj za aktivnost Pripremni posjeti za 2011.. godinu.. unutar potprograma Erasmus.. Cilj ove aktivnosti, namijenjene nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu, jest uspostavljanju kontakata s budućim partnerskim ustanovama kroz posjete i kontakt seminare.. Sveučilišni rokovi za prijavu:.. travnja, 4.. srpnja, 5.. rujna i 7.. studeni 2011.. KLASA: 605-01/11-22/11.. URBROJ: 380-153/037-11-2.. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU.. Natječaj.. za sudjelovanje.. djelatnika Sveučilišta u Zagrebu.. u aktivnosti.. Pripremni posjeti.. za 2011.. godinu unutar potprograma Erasmus, sastavnog dijela Programa za cjeloživotno učenje.. Cilj pripremnih posjeta.. Cilj pripremnih posjeta jest pomoći ustanovama pri ostvarivanju kontakata s potencijalnim ustanovama u svrhu:.. sklapanja novih međuinstitucijskih sporazuma u okviru programa Erasmus (ne za obnavljanje postojećih) koji se odnose na mobilnost studenata i/ili osoblja.. dogovaranje Erasmus stručne prakse.. pokretanja Erasmus intenzivnih programa.. osnivanja Erasmus mreža.. planiranja Erasmus multilateralnih projekata.. planiranja Erasmus pratećih mjera.. Aktivnost se može realizirati u obliku:.. posjete jednoj ili više visokoobrazovnih ustanova.. koje su potencijalni partneri (a koje ne moraju biti nositeljice Erasmus sveučilišne povelje).. odnosno.. posjete tvrtki ili organizaciji.. te.. sudjelovanja u kontakt seminarima.. koje organiziraju nacionalne agencije država koje.. sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje.. Partnere možete pronaći putem.. osobnih kontakata, a.. popis kontakt seminara.. koji se obično održavaju od rujna do prosinca može se pronaći sredinom tekuće godine na.. mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU),.. http://www.. mobilnost.. hr/index.. php?id=432.. Kontakt seminari omogućavaju povezivanje s ustanovama koje su zainteresirane za suradnju.. Na radionicama seminara mogu se razviti nove ideje i suradnju, te uspostaviti nove kontakte.. Kome su namijenjeni?.. Pripremni posjeti namijenjeni su.. nastavnom i nenastavnom osoblju visokoškolske ustanove koja je nositelj Erasmus sveučilišne povelje tj.. djelatnicima Sveučilišta u Zagrebu.. U okviru jednog pripremnog posjeta može se prijaviti jedan djelatnik Sveučilišta, a samo u iznimnim slučajevima dva.. Prijavu Agenciji za mobilnost i programe EU može podnijeti samo Sveučilište u Zagrebu u ime kandidata koji se prijavljuje.. Za Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice prijave potpisuje.. rektor.. Države koje mogu biti odredište za pripremne posjete:.. Države članice EU,.. Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Turska (uz uvjet da bar jedna ustanova koja će sudjelovati u budućem partnerstvu/projektu ima status članice EU).. Razdoblje u kojem se može ostvariti pripremni posjet:.. travnja 2012.. Trajanje pripremnog posjeta:.. od 1 do 5 dana.. (vrijeme putovanja je uključeno u dužinu trajanja aktivnosti).. Rokovi za prijavu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu:.. travnja 2011.. za aktivnosti koje počinju 27.. svibnja 2011.. za aktivnosti koje počinju 29.. kolovoza 2011.. rujna 2011.. za aktivnosti koje počinju 31.. listopada 2011.. za aktivnosti koje počinju 30.. prosinca 2011.. Opći kriteriji formalne prihvatljivosti:.. Opće kriterije formalne prihvatljivosti za prijave unutar Programa za cjeloživotno učenje možete pronaći u 1.. dijelu Vodiča kroz Program za cjeloživotno učenje za 2011.. , poglavlje 3.. Specifični kriteriji formalne prihvatljivosti:.. Budući da je cilj financijskih potpora za pripremne posjete (uključujući kontakt seminare) podrška organizacijama pri razvijanju budućih projekata/partnerstava, matična zemlja i zemlja odredišta trebaju biti sudionice Programa za cjeloživotno učenje, ali ne nužno i članice EU.. Prijavitelji/korisnici financijske potpore ipak trebaju obratiti pozornost na sljedeće zahtjeve:.. - najmanje jedna partnerska ustanova budućeg partnerstva/prijave za projekt koja će biti pripremljena kao rezultat potpore za pripremni posjet, treba se nalaziti u državi članici EU kako bi prijava za financijsku potporu partnerstvu/projektu bila formalno valjana;.. - zahtjevi koje je postavila nacionalna agencija (AMPEU);.. - financijska se potpora dodjeljuje samo jednoj osobi po posjetu, no u posebnim slučajevima potpora se smije dodijeliti dvjema osobama iz iste ustanove za zajednički posjet.. Potpora se dodjeljuje samo za jedan posjet po potencijalnom projektu.. - prijave za pripremni posjet nisu formalno prihvatljive nakon podnošenja prijave za predmetni projekt.. (preuzeto iz.. Vodiča kroz Program za cjeloživotno učenje za 2011.. , 2.. dio).. Nacionalni kriteriji za prihvatljivost prijava koje je odredio AMPEU:.. PAŽNJA.. ! Za Erasmus pripremne posjete ustanova/sastavnica  ...   je god to moguće.. Kako se prijaviti?.. Prijave treba slati u zadanom roku putem prijavnog obrasca.. Erasmus pripremni posjeti.. koji je dostupan na.. mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU.. i na kraju ovoga Natječaja – Privitak 1.. Prijava se šalje u elektroničkoj formi i preporučenom poštom.. Prijavu u elektroničkom obliku šalje kandidat osobno (pritiskom na tipku.. Submit on-line.. i elektroničkom poštom na.. pripremni.. posjeti@mobilnost.. i na.. ), a prijavu u papirnatom obliku, koju potpisuje rektor, nacionalnoj agenciji šalje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta.. PROCEDURA PRIJAVE:.. Ispuniti elektronički prijavni obrazac.. – po mogućnosti na engleskom jeziku – koji možete preuzeti s.. mrežne stanice Agencije za mobilnost i programe EU.. u pdf formatu.. Ispunite ga dok niste mrežno povezani.. Prije ispunjavanja obrasca pročitajte.. Upute za ispunjavanje obrasca.. (Privitak 3 ovog.. Natječaja), u kojima su opisani glavni koraci za prijavu putem elektroničkog prijavnog obrasca, i pažljivo unesite sve potrebne podatke u obrazac.. Preporučamo da pročitate i.. Nacionalna pravila za prijavitelje.. (Privitak 2 ovog Natječaja).. Nakon što ste prijavu izvršili.. online.. , isprintajte 3 primjerka ispunjenog isprintanog obrasca (po mogućnosti obostrano) te s pozivnim pismom s ciljne ustanove i odobrenjem dekana za vašu prijavu (u odobrenju mora biti točno navedeno za koju vrstu Pripremnog posjeta i prema kojoj stranoj ustanovi se prijavljujete) preporučenom poštom pošaljite na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala.. Tita 14, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj pripremni posjeti“ ili predajte osobno u pisarnicu Sveučilišta, Trg maršala Tita 14.. Prijavu je potrebno dostaviti Sveučilištu.. do gore navedenih rokova.. kako bi Sveučilište na.. vrijeme moglo poslati potpisanu prijavu s cjelokupnom dokumentacijom Agenciji.. Agenciji za mobilnost i programe EU (.. ) kao i sveučilišnom Uredu za međunarodnu suradnju (.. ) potrebno je poslati PDF prijavu.. Ured za međunarodnu suradnju će izvršiti konačnu prijavu prema nacionalnoj agenciji nakon provjere valjanosti dostavljene prijave (ustanova ne može predati dvije zasebne prijave s identičnim idejama za pripremni posjet).. Papirnatu prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:.. a).. molba.. /dopis na hrvatskom jeziku;.. b) 3 primjerka popunjenog i isprintanog.. obrasca.. (kojeg kandidat ne potpisuje!);.. c).. odobrenje za sudjelovanje.. u pripremnom posjetu koje potpisuje dekan kandidatove matične sastavnice.. U odobrenju je potrebno navesti za koju vrstu pripremnog posjeta i prema kojoj stranoj ustanovi se kandidat prijavljuje;.. d).. pozivno pismo.. s ciljne ustanove s datumima planiranog posjeta.. Ugovaranje i isplata financijske potpore.. Konačnu odluku o odabiru donosi Agencija i o tome obavještava Sveučilište.. Sveučilište će obavijestiti kandidata o odluci Agencije.. Agencija predviđa objavu rezultata 10 tjedana nakon roka prijave.. Detaljnije informacije o postupku evaluacije i odabira prijava koje provodi Agencija možete saznati u poglavlju 3 privitka 6 (.. Priručnik za pripremne posjete.. ) ovog Natječaja.. Sveučilište u Zagrebu sklapa ugovor s Agencijom.. Sudioniku će putem putnog naloga prije početka biti isplaćeno 80% odobrenog iznosa, a preostalih 20% po završetku aktivnosti i evaluacije završnog izvješća (koje se sastoji od sadržajnog i financijskog dijela) koju obavlja Agencija.. Obrazac završnog izvješća možete pronaći.. ovdje.. Detaljnije informacije o obvezama sudionika prije, tijekom i poslije pripremnog posjeta možete saznati.. Detaljnije o pripremnim posjetima možete naći na.. mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.. Za eventualna pojašnjenja.. obratiti se Renati Hranjec.. u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na e-mail:.. ili na telefon 4698 102.. Privitci:.. - privitak 1:.. Prijavni obrazac.. - privitak 2:.. - privitak 3:.. Upute za ispunjavanje i slanje prijavnog obrasca.. -.. privitak 4:.. Privitak 1 Nacionalnim pravilima za prijavitelje iz RH za decentralizirane aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje.. - privitak 5:.. Popis dokumenata koji se koriste kao dokaz nastalih troškova.. - privitak 6:.. Priručnik za pripremene posjete u okviru Natječaja 2011.. (tekst ovog Natječaja ima prednost pred Priručnikom).. Korisne poveznice:.. - Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) –.. - Cjelokupna natječajna dokumentacija Natječaja za Program cjeloživotnog učenja – potprogram Erasmus (uključujući Vodič kroz Program za cjeloživotno učenje za 2011.. ) -.. http://mobilnost.. lin6.. c-a.. php?id=402.. - Općenito o pripremnim posjetima -.. php?id=133..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja?@=5tut
  Open archive

 • Title: Practical Information - International Relations Office
  Descriptive info: I agree.. This web site uses cookies to deliver its users personalized dynamic content.. You are hereby informed that cookies are necessary for the web site's functioning and that by continuing to use this web sites, cookies will be used in cooperation with your Web browser.. You can learn more about cookies here.. International Relations.. Vice-Rector.. The Office.. International Students.. Academic and Staff Mobility.. University Profile.. Practical Information.. Forms.. Summer Schools.. Learn Croatian.. About Zagreb.. Hrvatska verzija.. STAYING IN ZAGREB.. ACCOMMODATION.. LOCAL TRANSPORTATION.. OTHER USEFUL INFORMATION.. FREE TIME.. ACCOMMODATION.. A - Dormitory for professors.. Scholars on academic exchangees at the University of Zagreb will be accommodated in appartments for professors (.. PHOTOS.. ) at the Student Residence Hall.. Cvjetno naselje.. ,.. Odranska 8.. , HR-10000 Zagreb.. The student residence hall consists of 8 buildings (all buildings have numbers), a student restaurant, a coffee and pastry shop and a post office.. Scholars are accomodated in the pavillon No.. How to reach the Student Residence Hall.. FROM THE.. PLESO.. AIRPORT TO THE CITY:.. Croatia Airlines runs a bus service from Pleso International to the bus station which leaves roughly every half an hour from outside the international arrivals and costs 30 kn/person ~ € 4.. Or you can catch a taxi in front of the international arrivals.. A trip into the city should cost no more than 200 kn ~ € 27 (start 25 kn, 1km - 7 kn, luggage - 5 kn).. FROM THE BUS STATION.. (A.. utobusni kolodvor.. At the tram stop in front of the station take the tram.. number 5.. headed towards.. PREČKO.. Get off at the tram stop called VJESNIK.. In front of you will be the building with the sign.. Vjesnik.. The first street on the right to this building is the Odranska Street.. Go straight ahead, you will find the student residence hall on your right.. FROM THE RAILWAYSTATION.. (.. Glavni.. kolodvor.. ):.. number 4.. SAVSKI MOST.. and get off at the tram stop called VJESNIK.. In front of you will be the building with the sign Vjesnik.. You can buy tram tickets at news stands or on boar the vehicule (one way ticket – 8kn/10 kn ~ € 1).. Top.. Bed linen is waiting for you in your room but if you wish, you can bring your own.. You can wash your clothes at a nearby launderette in Stupnicka 16, working hours: Monday to Saturday from 9 am to 8 pm, Tel.. : 36-38-655.. In case of any problems or shortfalls in the room please contact the doorman in the doorman’s booth in the Stupnička street.. INTERNET ACCESS.. All rooms at the Student Residence Hall Cvjetno naselje have Internet access.. Wired and wireless access is possible.. Internet Instructions for the Student Residence Hall.. In order to have free Internet access in your room in the Dormitory for professors, you should do the following:.. bring your own laptop.. take the credentials (username and password) from your home institution/university (please check with your home institution if you have an electronic identity which can be used to connect to the Internet in Eduroam system.. Croatia is a part of Eduroam (through the project AAI@EduHr) which stands for Education Roaming.. This allows persons visiting Zagreb to log on to the Wireless Local Area Network (WLAN) using the same credentials he/she uses at his/hers home institution.. Further information about Eduroam is available at.. eduroam.. org/.. download and install the installation programmes on your laptop (PRIOR TO YOUR ARRIVAL IN ZAGREB!) – instructions are in Croatian but there are also pictures next to explanations and they are in English.. A general rule is to click next, next, next.. and then finish (this applies to all except Macs and iPhones):.. a.. Windows 7.. install.. and.. instructions.. b.. Windows Vista.. c.. Windows XP.. d.. MacOS instructions.. e.. iPhone.. Other detailed informations and instructions on.. org.. IMPORTANT! If you cannot get Internet access with the credentials from your home university, please ask for the credentials at the faculty/academy of the University of Zagreb you will visit.. IN CASE OF PROBLEMS.. If you have any problems regarding the Internet access in the Dormitory, please contact the IT-office in the Student residence hall Cvjetno naselje - building No.. 7, ground floor, first door left from the Computer room and than right; WORKING HOURS: Tuesday, 3-4 pm.. Important: When you go to the IT-office please make sure you bring the number  ...   of one of the domestic GSM providers (HT, VIP) you can buy pre-paid coupons which are also valid for roaming telephone calls abroad.. USEFUL PHONE NUMBERS.. Croatian country code.. 385.. Zagreb city code.. Croatian exit code.. 00.. Police.. 192.. Fire brigade.. 93.. Ambulance.. 94.. SHOPS.. Working hours:.. Weekdays: 8 a.. m.. to 8 p.. Saturdays: 8 a.. to 3 p.. Sundays and holidays: Pharmacies on duty 24 hours and most of the groceries from 8 a.. to 12 a.. Pharmacies.. Pharmacies are all over the city centre, and you can easily locate them by their green cross.. Drinking Water.. Water is drinkable and of a high quality in the public water supply system throughout the country.. Electricity.. Voltage 220 V, frequency 50 Hz.. EMBASSIES IN ZAGREB.. You will find the information about diplomatic-consular missions located in the Republic of Croatia on the web-pages of.. Croatian Ministry of Foreign Affairs.. Academic Glossary.. Bachelor Thesis - Preddiplomski završni (ocjenski) rad.. Course - Kolegij, nastavni predmet.. Degree – Akademski stupanj.. Department - Odsjek.. Doctoral Studies or Doctoral Programme - Doktorski studij ili doktorski program.. Exam (oral-usmeni, written-pismeni) - Ispit.. ECTS credits – ECTS bodovi.. Faculty - Fakultet.. Graduate studies - Diplomski studij.. Higher Education - Visoko školstvo.. Individual consultations - Konzultacije.. Laboratory – Laboratorij.. Learning Agreement – Ugovor o učenju.. Master Thesis - Diplomski rad.. Partial exam - Kolokvij.. Postgraduate Study - Poslijediplomski studij.. Professional Course of Study - Stručni studij.. Study year - Godina studija.. Transcript (of records) - Prijepis ocjena.. Tuition Fees/Tutorial Fees - Školarina.. Undergraduate Degree - Preddiplomski studij.. University - Sveučilište.. Everyday Language Vocabulary.. Good morning - Dobro jutro.. Good afternoon - Dobar dan.. Good evening - Dobra večer.. Goodbye - Doviđenja.. Answer - Odgovor.. Building - Zgrada.. Direction - Smjer.. Excuse me - Oprostite.. Exit - Izlaz.. Entrance - Ulaz.. Forbidden - Zabranjeno.. Help! - U pomoć!.. Hi - Bok.. How much is it? - Koliko košta?.. How are you? - Kako ste?.. Illness - Bolest.. Location - Mjesto.. No - Ne.. Please - Molim.. Pull! - Vuci!.. Push! - Gurni!.. Question - Pitanje.. Square - Trg.. Street - Ulica.. Thank you - Hvala.. Welcome - Dobro došli.. What is your name? - Kako se zovete?.. Where do you come from? - Odakle ste?.. Yes - Da.. Leisure Activities.. Zagreb and its surroundings offer a great variety of sports and leisure activities for anybody’s taste.. If you like spending time in nature, try.. Medvednica Mountain.. , which extends just above the city.. It is a favourite excursion area for the city people not only because of its protected nature but also because of a dozen cosy restaurants situated on its slopes serving tasty and inexpensive domestic food.. Medvednica is equally popular in winter when it turns into the biggest ski-centre in Croatia.. Apart from having a mountain nearby, Zagreb can equally boast of its own “Zagreb sea”, the Jarun Sports and Recreation Centre comprised of a number of lakes and an impressive rowing course.. If, on the other hand, you prefer indoor sports try the sports centres “Mladost”, “SRC Šalata”, “Dom Športova” etc.. Taking part in and following sports is a passion with the people of Zagreb.. Many Croatian sports people and coaches have a world reputation like Goran Ljubičić (tennis player), Ivica and Janica Kostelić (ski champions), Blanka Vlašić (high jumper), Duje Draganja (swimmer) and Dado Pršo (football player).. Eating Out.. Zagreb offers a great variety of cuisine.. There are many restaurants with national as well as international food.. They vary in prices but are generally quite pleasant.. More information here.. Culture and Entertainment.. Zagreb is the cultural centre of Croatia.. There are nearly 20.. theatres.. , a dozen concert halls and numerous.. cinemas.. Zagreb is also a European centre for modern and alternative movements in culture.. The well-known music Zagreb Bienial Eurokaz Festival of New Theatre, the Contemporary Dance and Performance Week of Zagreb Artists, Zagreb Film Festival are all important parts of the European cultural scene.. Zagreb is proud of its many.. galleries and museums.. where you can find or even purchase diverse works of art.. Young people have plenty of opportunities for entertainment.. There are many.. discos, pubs and cafés.. where one can dance the night away or just have a nice cup of coffee with a friend.. In you want to find out what’s on? and where? visite the web site of the.. ZAGREB - In Your Pocket Guide..

  Original link path: /relations/staff/practical_information
  Open archive

 • Title: University Profile - International Relations Office
  Descriptive info: UNIVERSITY PROFILE.. Past & Present.. University Management.. Vision & Mission.. Basic Statistical Data.. Academies & Faculties of the University of Zagreb.. Organisational Units & Other Supporting Institutions.. Past & Present - Brief Insight.. The University of Zagreb (1669) is the oldest and biggest university in South-Eastern Europe.. It is a comprehensive public university located in the capital of Croatia - Zagreb.. Ever since its foundation the University has been continually growing and developing and now consists of 29 faculties, 3 art academies and the Centre for Croatian Studies.. With its study programmes and over 50,000 full-time undergratuate and postgraduate students the University is the strongest teaching institution in Croatia.. It offers a wide range of academic degree courses leading to Bachelor's, Master's and PhD degrees in the following fields: Arts, Biomedicine, Biotechnology, Engineering, Humanities, Natural and Social Sciences.. It is also a strongly research-oriented institution, contributing with over 50% to the total research output of the country.. University Management.. Rector.. : ALEKSA BJELIŠ Ph.. D.. , Full Professor at the Faculty of Science; elected according to the 1994 Act on Scientific Activity and Higher Education for the tenure office in duration of 4 years (2006 – 2010).. In 2010 reelected for a second mandate.. Vice-rectors.. Prof.. Bojan Baletić, Ph.. , Master Planning and Inter-institutional Cooperation.. Vesna Vašiček, Ph.. , Financial Management.. Melita Kovačević, Ph.. , Science and Technology.. Blaženka Divjak, Ph.. , Students and Study Programmes.. Management bodies of the University of Zagreb are: Rector, Senate, University Council and Rectors' Collegium.. Senate.. It has 70 members: rector, 53 academic members, 8 graduate students, 4 postgraduate students and 4 other members.. Their mandate is 4 years.. University Council.. It is the advisory and supervisory body comprising of 12 members.. Rector’s Collegium.. It is the University management body.. It functions at two levels: upper (rectors and vice-rectors) and extended (including representatives of each Area Council and one student).. Vision and mission.. The mission of the University is based on scientific and artistic research and aims at sustainable development, artistic creativity and professional work as well as organization and performance of university studies and, exceptionally, occupational studies.. As a central and leading institution, the University gives special regard to carrying out the programmes of strategic interest for the Republic of Croatia and for the development of regional and local communities.. All university activities enhance the development of personality and promote human rights and fundamental freedoms.. Basic Statistical Data (2006/07).. Number of students: 61,000.. Graduated: 7,000.. Number of students enrolled in the 1st year of study: 17,000.. Number of postgraduate students: 5,500.. Master’s degrees awarded: 600.. Doctoral degrees awarded: 270.. Academies and Faculties of the University of Zagreb.. The University of Zagreb is made up of 29 faculties, 3 art academies and the Centre for Croatian Studies.. The constituentes of the University offer comprehensive academic degree programmes leading to Bachelor's, Master's and PhD degrees in the following fields.. :.. ARTS.. BIOMEDICINE.. BIOTECHNOLOGY.. ENGINEERING.. HUMANITIES.. NATURAL SCIENCES.. and.. SOCIAL SCIENCES.. University of Zagreb.. Academy of Dramatic Art.. Trg maršala Tita 5.. HR-10000 Zagreb, Croatia.. Phone: +385 1 48 28 507.. Fax: +385 1 48 28 508.. @:.. dekanat@adu.. Web:.. adu.. INTERNATIONAL RELATIONS.. Associate Professor Aida Bukvić.. Phone: 00 385 1 4828 506 /109.. @:.. aidabukvic@yahoo.. com.. Academy of Fine Arts.. Ilica 85.. Phone: +385 1 37 77 300.. Fax: +385 1 37 11 440.. alu@alu.. alu.. INTERNATIONAL RELATIONS.. Mr Filip Matović.. Phone: +385 1 37 11 431.. filip.. matovic@alu.. Academy of Music.. Gundulićeva 6.. Phone: + 385 1 48 30 826.. Fax: + 385 1 48 72 397.. muza@muza.. muza.. Ms Rosanda Bonačić.. Phone: +385 1 48 10 200 /116.. rosanda@muza.. Faculty of Pharmacy and Biochemistry.. A.. Kovačića 1.. Phone: + 385 1 48 56 201.. Fax: + 385 1 63 94 400.. dekanat@pharma.. pharma.. Professor Jelena Filipović-Grčić, PhD.. Phone: +385 1 48 56 201.. jelena.. filipovic-grcic@fbf.. htnet.. Faculty of Veterinary Medicine.. Heinzelova 55.. Phone: + 385 1 23 90 111.. Fax: + 385 1 24 41 390.. info@vef.. vef.. Ms Renata Purgar.. Phone: + 385 1 23 90 209.. purgar@vef.. School of Medicine.. Šalata 3.. Phone: + 385 1 45 66 777.. Fax: + 385 1 45 66 701.. mef@mef.. mef.. Mr Drago Horvat.. Phone: + 385 1 45 66 903.. dhorvat@mef.. School of Dental Medicine.. Gundulićeva 5.. HR-10 000 Zagreb, Croatia.. Phone: + 385 1 48 02 111.. Fax: + 385 1 48 02 159.. dekan@sfzg.. sfzg.. Professor Hrvoje Brkić, DDS, PhD.. brkic@sfzg.. Faculty of Agriculture.. Svetošimunska cesta 25.. Phone: +385 1 23 93 777.. Fax: +385 1 23 15 300.. dekanat@agr.. agr.. Ms Ivona Filipović /.. Ms Ivana Prosinečki.. Phone: +385 1 23 93 611.. umo@agr.. Faculty of Food Technology and Biotechnology.. Pierottijeva 6.. Phone: +385 1 46 05 000.. Fax: +385 1 44 83 60 83.. dekan@pbf.. pbf.. Ms Korana Jelavić.. Phone:  ...   14.. Phone: +385 1 45 64 332.. Fax: +385 1 45 64 030.. dekanat@pravo.. pravo.. Professor Marko Baretić, PhD.. mbaretic@pravo.. Ms Andrea Mišković.. Phone: +385 1 4564 377.. andrea.. miskovic@pravo.. Faculty of Organization and Informatics.. Pavlinska 2.. Phone: + 385 42 39 08 00.. Fax: + 385 42 21 34 13.. international@foi.. foi.. Ms Izabela Oletić.. Phone:.. +385 42 390 814.. izabela.. oletic@foi.. Faculty of Political Science.. Lepušićeva 6.. Phone: +385 1 46 42 000.. Fax: +385 1 46 55 316.. fpzg@fpzg.. fpzg.. Assistant Professor Nebojša Blanuša, PhD.. nblanusa@fpzg.. Faculty of Economics and Business Zagreb.. Trg J.. F.. Kennedyja 6.. Phone: +385 1 23 83 333.. Fax: +385 1 23 35 633.. efzg.. Ms Suzana Karabaić.. Phone: +385 1 23 83 232.. skarabaic@efzg.. Faculty of Teacher Education.. Savska cesta 77.. Phone: +385 1 63 27 301.. Fax: +385 1 63 27 399.. dekanat@ufzg.. ufzg.. Assistant Professor Tamara Gazdić Alerić, PhD.. Phone: + 385 99 21 00.. prodekan.. znanost@ufzg.. Centre for Advanced Academic Studies (CAAS) Dubrovnik.. Centre for Advanced Academic Studies - Dubrovnik (CAAS) is a detached unit of the University of Zagreb founded with the following aims:.. to facilitate and promote all forms of post-graduate studies.. to facilitate and promote academic activities in various fields of science and advanced education in forms of specialized courses, summer schools, conferences, brainstorming meetings and other similar academic activities.. to maintain and strengthen the international academic frameworks which bring together experts in various fields; in addition, special attention is to be given to the underrepresented areas of interest and appropriate programmes are to be established when needed.. to induce timely exposure of young scientists, beginners in various fields and university teachers to the cutting edge of respected subjects, leading them immediately into the very focus of the latest academic achievements.. to facilitate the processes through which the national academic comes into the focus of international interest.. to establish relevant credited courses that attract students at various levels of degree-aimed education.. to boost a competitive academic spirit which can bridge and harmonize various inherited approaches of the European university tradition.. to stimulate continuous higher education and lifelong learning as a reliable force of social cohesion.. CAAS offers the following working facilities and equipment:.. conference hall with equipment for simultaneous translation, sound system and possibility of audio recording.. lecture rooms with supporting technical devices and assistance library.. computer room.. coffee shop.. CAAS´ students can be accommodated in the new dormitory that consists of 38 single and double rooms (each with bathroom, air conditioning, phone and Internet).. CONTACT:.. Don Frana Bulića 4.. HR-20000 Dubrovnik, Croatia.. Phone: +385 20 326 300.. Fax: +385 20 326 390.. office@caas.. caas.. University Computing Centre (Srce).. The University Computing Centre (Sveučilišni računski centar - SRCE) was founded by the University of Zagreb and it is the leading institution in the Republic of Croatia for the development and promotion of information sciences.. The basic activity of SRCE is computational and information technology (IT) that support colleges, universities and research centres.. It also includes design, set-up and maintenance of CARNet, the Croatian Academic and Research Network for the needs of the Croatian academic community.. Students of the University of Zagreb can follow courses on the use of Internet, MS Windows, MS Word, MS Excel, web-page design, PowerPoint, Access and Unix for free.. University Computing Centre (SRCE).. Ul.. Josipa Marohnića 5.. Phone: +385 1 616 55 55.. Fax: +385 1 616 55 59.. helpdesk@srce.. srce.. Student Centres.. The Student Centres of the University of Zagreb are responsible for providing meals and accommodation to students, as well as for assisting students in finding temporary and part-time employment.. The Student Centre in Zagreb is the traditional meeting point of cultural professionals (ITD Theatre, SC Art Gallery, MM Centre, SC Cinema, Music Salon, SC Club) and amateur groups.. During the academic year it offers various other services and facilities such as libraries, foreign language courses, computer courses, as well as entertainment, tourism and sports activities.. Student Centre Zagreb Student Centre Varaždin.. Savska cesta 25 Trg bana Jelačića 4.. HR-10000 Zagreb, Croatia HR-42000 Varaždin, Croatia.. Phone: +385 1 459 35 55 Phone: +385 42 312 900.. Fax: +385 1 483 45 10 Fax: +385 42 312 901.. sczg.. servis@scvz.. scvz.. National and University Library.. The National and University Library (Nacionalna i sveučilišna knjižnica) functions as an independent organisation.. It is the main library for students at the University of Zagreb and it is located near the city centre.. The library’s shelves include 2.. 5 million issues of 3,500 periodical titles, an online database and other information sources (online, CD ROM, microfilm, microfiche and conventional data units).. All faculties and /or departments of the University of Zagreb have their own libraries as well.. Hrvatske bratske zajednice 4.. Phone: +385 1 616 41 11.. Fax: +385 1 616 41 86.. nsk@nsk.. nsk..

  Original link path: /relations/staff/university_profile
  Open archive

 • Title: Obavijesti - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 97315.. OBAVIJESTI - ARHIVA.. Povratak.. Rezultati 1 - 20 od 20.. Stranica 1 od 1.. Po stranici:.. 40.. 100.. 500.. 1000.. Sortiraj po:.. Naslov.. Autor.. Datum.. [.. ^.. Rezultati Produžetka natječaja za akademsku razmjenu u 2013.. g.. (Solun).. Objavljeno 13.. u 11:29 (.. Renata Hranjec.. ).. Uređeno: 13.. u 12:16 (.. Rezultati natječaja za akademsku razmjenu u 2013.. godini (nastavnici).. Objavljeno 05.. u 17:00 (.. Uređeno: 06.. u 11:59 (.. Rezultati natječaja za akademsku razmjenu u 2012.. godini.. (nastavnici).. Objavljeno 14.. 02.. u 17:08 (.. Doktorske i poslijedoktorske stipendije Eugene Ionesco.. Objavljeno 28.. u 10:43 (.. Uređeno: 29.. u 15:40 (.. Objavljeno 31.. 08.. u 09:05 (.. Uređeno: 31.. u 14:00 (.. Objavljeno 09.. u 10:44 (.. Rezultati natječaja za akademsku razmjenu u 2011.. (nastavnici) - Jagiellonsko sveučilište (Krakov), Sveučilište u Ljubljani, Comenius sveučilište u Bratislavi, Sveučilište u Beču.. u 17:15 (..  ...   Objavljeno 18.. u 10:37 (.. Uređeno: 23.. u 16:36 (.. Istraživačke pozicije na Zukunftskolleg Sveučilišta u Konstanzu.. Objavljeno 06.. 2009.. u 18:17 (.. u 15:27 (.. Natječaj za Go8 - Group of Eight jednogodišnje istraživačke stipendije.. Objavljeno 24.. u 17:21 (.. Uređeno: 24.. u 17:26 (.. Stipendije za istraživački boravak u Austriji.. Objavljeno 20.. u 18:05 (.. Uređeno: 20.. u 18:09 (.. Canon istraživačke stipendije u Japanu.. u 15:34 (.. u 15:35 (.. Uskoro raspis natječaja za program akademske mobilnosti JFDP.. Natječaj za stipendije Zaklade kraljice Jadvige Jagiellonskog sveučilišta u Krakovu.. u 15:20 (.. u 15:23 (.. Stipendije Sveučilišne agencije za frankofoniju (AUF) za studente i nastavnike/znanstvenike.. u 14:29 (.. Stipendije za diplomski i doktorski studij iz područja informacijske tehnologije u RKoreji.. u 11:57 (.. Uređeno: 09.. u 12:03 (.. BAYHOST ljetna akademija za nastavnike njemačkoga jezika.. u 15:16 (.. u 15:17 (..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/mobilnost_sveucilisnih_djelatnika/obavijesti?@=5v1q
  Open archive

 • Title: Frankofoni studijski programi na daljinu - Studijski programi u inozemstvu - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 113127.. STUDIJSKI PROGRAMI U INOZEMSTVU.. Za detaljnije obavijesti i prijave na programe objavljene na ovoj stranici molimo vas da se obratite izravno instituciji koja program organizira.. 09.. u 14:01.. Frankofoni studijski programi na daljinu.. Nudi se preko 80 frankofonih studijskih programa na daljinu sveučilišta iz raznih dijelova svijeta.. Te programe podupire Agence universitaire de la Francophoni (AUF) - Sveučilišna agencija za frankofoniju, koje je Sveučilište u Zagrebu član.. Razina  ...   1 i 2).. Područja:.. Droit, économie et sciences politiques.. Sciences de la société.. Sciences exactes et sciences de l’ingénieur.. Sciences de la vie et de la terre.. Sciences de l’homme.. Programi se odvijaju na daljinu, preko Interneta.. Ispiti se polažu na osobno na sveučilištu koje provodi odabrani program.. Na kraju programa i položenih ispita dodjeljuje se punovažeća diploma.. Određeni programi su rezervirani za pojedine regije svijeta.. Više detalja možete pronaći..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/mobilnost_studenata/studijski_programi_u_inozemstvu?@=5v1r
  Open archive

 • Title: Učenje litvanskoga jezika na Sveučilištu u Vilniusu - Studijski programi u inozemstvu - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 06.. u 16:03.. u 09:07.. Učenje litvanskoga jezika na Sveučilištu u Vilniusu.. Odsjek za litvanistiku Sveučilišta u Vilniusu nudi nekoliko programa učenja litvanskog kao drugoga jezika.. U akademskoj godini 2008.. , Odsjek za litvanistiku nudi sljedeće programe učenja litvanskoga jezika:.. cjelogodišnji tečaj.. ljetni tečaj (2 ili 4 tjedna).. zimski tečaj (2 tjedna).. večernji tečaj.. Lithuanian Free Movers Course.. Detaljnije informacije..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/mobilnost_studenata/studijski_programi_u_inozemstvu?@=5v1t
  Open archive

 • Title: Studijski programi u inozemstvu - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: Rezultati 1 - 9 od 9.. Obrazovni programi Discover your Russia i Russian Foreign Policy , Sankt-Peterburg.. Objavljeno 26.. u 10:15 (.. Uređeno: 26.. u 10:22 (.. MIREES - dvogodišnji interdisciplinarni diplomski studij.. u 14:01 (.. European Regional Master s Degree in Democracy and Human Rights in South East Europe.. u 14:02  ...   13:56 (.. Združeni diplomski studij - MathMods – Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications.. Objavljeno 16.. u 11:26 (.. Uređeno: 16.. u 13:16 (.. u 16:03 (.. u 09:07 (.. International MA in Russian and Eurasian Studies, Sankt-Peterburg.. u 09:59 (.. Master Molecular Bioengineering (Dresden) - mogućnost stipendija.. u 09:24 (..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/mobilnost_studenata/studijski_programi_u_inozemstvu?@=5v1v
  Open archive

 • Title: Training for Trainers in Culture and Language Learning - Ljetne/zimske škole u inozemstvu - Ured za međunarodnu suradnju
  Descriptive info: 180481.. LJETNE ŠKOLE U INOZEMSTVU.. Za detaljnije obavijesti i prijave na ljetne škole objavljene na ovoj stranici molimo vas da se obratite izravno instituciji koja program organizira.. 25.. u 13:10.. u 21:44.. Training for Trainers in Culture and Language Learning.. Dansko Društvo za Ujedinjene Narode od  ...   na temu "ToT Culture and Language Learning for Youth".. Prijaviti se mogu sve mlade i zainteresirane osobe koje imaju od 18 do 35 godina i izvrsno poznavanje engleskog jezika.. Rok za prijave: 30.. rujan 2013.. godine.. U privitku poziv za prijavu (Call for participants).. Call for participants..

  Original link path: /medjunarodna_suradnja/mobilnost_studenata/ljetne_skole_u_inozemstvu?@=5wj7
  Open archive •  


  Archived pages: 642